Pavel

Danny

Sraz lidí z diskusního serveru se odehrával ve středně velké restauraci blízko centra Prahy. Pavel si původně přisedl k jedné skupince "identit", jak se uživatelům na serveru říkalo, postupně však, jak se lidé přesouvali, vystřídal skupinek více. Rozhovor s Michalem, jedním z drsnějších lidí na serveru, mu nasadil brouka do hlavy. Nějak se dostali k tématu partnerských vztahů. "U mě je problém," říkal Pavel, "že mi vztahy trvají hodně krátce. Vždycky po nějaké době se něco stane a celé se to rozsype." "Co se stane?" zeptal se Michal. "No... pokaždé něco jiného," vzpomínal Pavel. "Tak se podívej," zamračil se Michal, "pokud bys měl nějakej jeden, normální problém, například že moc chlastáš a pak s tebou nikdo nevydrží - tak máš prostě ten problém. Ovšem pokud je to pokaždý něco jinýho, tak seš prostě debil." Pavel se zamyslel... je "prostě debil" - nebo je pes zakopán jinde? Bude různě pátrat. * * * U hypnotizéra, který prováděl regrese do minulých životů, bylo příjemně. Pavel ležel na pohovce a čekal, až jej hypnotizér navede k minulému životu, kde byl počátek onoho problému. "Tak nyní půjdeme do žívota, který může za vaše potíže v partnerských vztazích..." šeptal hypnotizér. "Kde jste? Co vidíte?" "Jsem..." Pavlovi se začínalo něco vybavovat. "Jsem na nějakém náměstí. V Řecku: Korint. Jsem na vyvýšeném stupínku a řečním." "Co říkáte?" zeptal se hypnotizér. "Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!" Svatý Pavel.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.