Danny

warning: v době tvorby této básně jsem byl v poněkud zvláštním duševním rozpoložení :)


Ono to zapadá do sebe!
Input a output
Zima a žár
Ono to tvoří
Zapadající
Drážky ve Vesmíru
Nechám moji mysl
Rozložit na n+1 krystalů
Ty se pak rozletí do prostoru
A zachytí se na každé
Trochu zajímavé zastávce

Harry Hacker se nají trochu buřtguláše
A já poplavu v moři barev universa
(každá barva reprezentuje jiný způsob myšlení)

Je tento vesmír přesně vyvážený?
Žádná molekula nechybí ani nepřebývá?
To bych rád věděl, než mě struhadlo času úplně sestrouhá
(poslední noc bude předlouhá)

(raději už končím
překročil jsem normu
ISO BASEN5698789)
:)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.