Momentka

Tep větru
křísl v povětří.
Nad dveřmi pozdrav,
to od těch Tří.

01. 05. 2014
14
9
1599
Miniatury, hříčky

Věnovánky

Výběr

Věnuji J. S ( z rozhovorů) Nemluvit o tísni,doufání a dalším neprodejném braku. Zapírat zas a znova. Stále něco hrát.

12. 03. 2009
26
20
4197
Miniatury, hříčky

Do kola a snad jinak

Výběr

Stále Tě dodýchávat tušit přítomnost. . Těch nedospánků putujících k ránu. A v sobě kotvit jedno jediné.

27. 02. 2009
19
16
3024
Miniatury, hříčky

Valentýnská a do památníčku

Nebe je náhle celé zlaté.
To pro tebe
pro tebe jen,
mé malé slunko pihovaté.

11. 02. 2009
24
23
3728
Miniatury, hříčky

O jednom okamžiku

Výběr

Víno mluvilo.
Ruce voněly chlebem
z větrolamů chystalo se k smíchu.
Naposledy.

09. 02. 2009
24
21
2418
Miniatury, hříčky

Krátce

Ještě tak dýchnout do dlaní.
víčka semknout na rozhraní cest.
A přiblížit sek člověku.
(Stále jen nechtít).

30. 01. 2009
17
12
3253
Miniatury, hříčky

Na konci tohoto dne

Výběr

. možná se plaše ohlédneme
s vírou v tolik zamlčená slova.
Vše naléhavé snad zazní čistě.
A bude nám jako dítěti.

28. 01. 2009
26
22
4187
Miniatury, hříčky

Ve zkratce

Výběr

Na hřebenech tma.
Tvůj dech,
chvějící se nebe.
Jak vlastně zaplatíme

06. 01. 2009
16
38
2792
Miniatury, hříčky

Vykořenění

Výběr

Neodcházím a nevracím se.
Není kam.
K Otci jsem ztratil cestu
Matka putuje do dětství

09. 12. 2008
36
38
4515
Volné verše

Cesta

Tolik se bojím prázdna v dlaních
a tmy co zvolna klíčí v nich,
vždyť já již vlastně nevím ani
na jakých jsem to zbloudil rozcestích.

03. 10. 2008
28
30
3232
Vázané verše

Bez názvu

Výběr

Co mne ještě čeká
v tomto bezčasí.
Bude snad tíseň vyslovená
postavena do světla

28. 08. 2008
23
19
3231
Miniatury, hříčky

Babičce

Nejsi.
A přece netápu.
Neboť tě mám stále tiše přítomnou
v paměti dětství.

09. 08. 2008
33
27
3744
Miniatury, hříčky

Jen tak

Tak tedy jaro.
Již zítra snad
začneme se s někým tiše objímat,
v tajemstvích těl

20. 03. 2008
21
30
2690
Miniatury, hříčky

Otci

Výběr

Otecmi předal
na co mu síly stačily.
Vše svěřené jsem prolhal.
Teďnezbývá

15. 01. 2008
34
34
4211
Miniatury, hříčky

Popisná

Výběr

To časnost
vstoupila
do Věčnosti.
Chystalo se Tajemství

14. 01. 2008
21
24
3978
Miniatury, hříčky

Nemodlitba

Výběr

. řekl jsem hvězdy
a myslel jsem tím hvězdy.
Nic jiného v tom nebylo.
Snad jenom Tesař nazaretský

09. 01. 2008
86
96
9086
Miniatury, hříčky

Věnovaná

Stále proudíš mezi prsty.
Tak nelítostně
Jsi pečetí mého času
Ztracenko v nepaměti

07. 01. 2008
28
23
1823
Indispozice

Putováni ke Kralickému Sněžníku

Poslední výdech dne.
Tvář opálenou do bolesti
pokorně skláním k rašelinné zemi.
Tvé jméno

21. 11. 2007
24
39
5036
Miniatury, hříčky

Z dnešního dne

Leskne se v kapradí,
vůbec ji nevadí
že je tu sama.
Kapička malá,z mraků vykulená.

19. 11. 2007
21
26
3306
Miniatury, hříčky

Smíření

Smířený v Tichu.
Své dlaně kladu do proudných vod.
A čekám zda zabolí to
na vrstevnicích krajiny srdeční.

18. 11. 2007
21
21
2635
Miniatury, hříčky

Někde u Slavkova

Výběr

Svítá.
Ráno dopité až do dna
tančí mezi poli.
Země vystřikuje prach.

21. 10. 2007
19
19
2760
Miniatury, hříčky

Na rozloučenou

To vrstvy se pohnuly.
Kdesi hluboko v Nás.
Nic jiného se prostě nestalo.
Žádné prázdno z přebytečných vět.

20. 10. 2007
19
16
2810
Miniatury, hříčky

Předadventní

Zahřej mouvylekanou duši
Již čas se krátí do Ztišení.
To nad krajinou
ticho láme

17. 10. 2007
25
37
4026
Miniatury, hříčky

Hořím

Vstupuješ do mých rozsvítání.
Já vlastně nevím co Ti říct.
Snad pouze.
Odpusť prosím veškeré mé viny.

15. 10. 2007
32
42
5321
Miniatury, hříčky
Nahoru