VII. XII. MMIII Ne

Nastal čas mezdi potratom a smrťou
/Mojím predsavzatím je slovo prežiť/
Tvoj konkrétny obrazma abstraktne bolí
/V rámci paradoxnosti:

08. 12. 2003
3
0
1266
Miniatury, hříčky

HOW SHE PLAYS WITH SYRINGES

Germánske kmene sa rozutekali v jej nevedomí
A cez vlasy jej pršia do mysle
Slová pridusených anemikov
Okrem iných vecí:

05. 12. 2003
0
0
1282
Ostatní nezařaditelné

16.8.2003 00:33

Keď som vstúpila
Do priestoru
Bol tam
/Cítila som ho vo vanilke v myrhe

04. 12. 2003
2
0
1882
Volné verše
Nahoru