Kwisatz Haderach

šumění písku a v ústech vyschlá slova
mihotá se dálka - jasná oranžovo-rudá
stojí na Duně jež byla a bude znova
za hranicí času - vědění toho co se udá.

20. 04. 2012
4
5
1286
Vázané verše

rozpačitá

rozpačitá
jako má rána rozpačitá
jsou mléka v kruzích s prstem v ústech
vzpomínání na bezpečí

13. 06. 2010
2
5
1457
Volné verše

líto a smutněník

prolínání kosti s rostoucím dřevem
kruh po kruhu
jemné přejetí prsty - po mapě dnů
a na plátně stínů bílé ráno s rosou

06. 04. 2010
11
12
1874
Volné verše

...když se řekne neláska

Některé šrámy nemizí
je to jako když se řekne neláska
člověk něco zatím tuší, ale.
a tak čas utíká a hrany pod siločárami měknou

01. 04. 2010
3
4
1225
Volné verše

Nevím...

Nevím.
proč chodí zranění nad úpatím srázů
kde blízkost pádů podává ruce
a s úsměvem zdraví:

06. 01. 2010
1
3
1260
Volné verše

neříkané

za tichem se skrývá
kost v hrdle
tolikrát zpolykaná
pravda

16. 11. 2009
6
5
1337
Volné verše

pod větvemi stůl

pod větvemi
stůl,
kde vítr si pohrává s listy
papíru,

15. 11. 2009
4
2
1614
Volné verše

Hopsavá

svírá dech stlačen do vyřezaného dřevamezi kruté, čisté zimya vřelé rozhovory o láscena polích mizízvuk papírových vzhůrua chůze zanechává rány po bosýchkapičky chodí sbíratušatí. zahlédnutitenkrát cestou do školy .

12. 11. 2009
5
2
1430
Volné verše

oblázky v dlani

v brzká rána probuzenamezi stromy němý hlasna polích síla pooranáco zvedá tíhu v nás- - -točí se točí káča hloupáďůlek zůstal, vprostřed loukatam dřevo dřevolup už loupáa na cestách rozsypána bílá mouka- - -já nechci vzbudit kamenyco palce obarvují do rudastrach - - ústa ticha zbavenykdyž léčí uvnitř půda - -netušené, dávné zranění.

12. 11. 2009
3
2
1317
Vázané verše

O síle...

a ani slepcům se už nezjevují
ony předtuchy.
přetrvávající víra z minulosti
stále v lepší budoucnost

31. 03. 2009
4
3
1256
Volné verše

Dýchavičná

myslel jsem , že je to jako pocit vyšlapat do desátého patra - - a vědět, že všichni opraváři výtahu z mého města pokojně oddechují ve stejném rytmu - - trošičku ukvapeně se snahou hloubky. Narážíme. narážíme na povalené stromy uhnilé od výšky věty: "Ale já už nevěřím na víly.

05. 02. 2009
4
5
1408
Volné verše

vůně káceného lesa

znáte ty tmavé. temné noci,kdy ani měsíc není ze světlaa v podmračí --- jedině tam najdeme náznak bouříprávě v takové to chvíliza návratu a bloudění v mysli minulostijsem ji uviděl. --- v poryvech větrutemnou jako samotná noc. na konci provazu - - - čekajícíjen opadávající listíza tichého šuškání, neseno větrem se opovážilo projít nabízenou smyčkou smrti---stál jsem tam a z lesů znělo vytí.

17. 11. 2008
5
5
1744
Volné verše

...záseky

směrem středů cítím chvění vždy po přešlém náporu tisíců slovjako tíha olověných stránek hloupého návodu jak žít. pak choulím se sám ke stěnám a daleko nade mnouprosvítají hvězdynakrátko zapomenu. s napřaženýma rukama se obklopuji. nebo možná utíkám k nim.

23. 09. 2008
7
5
1711
Volné verše

Za tichem... /tak trochu nehnutě.../

Výběr

Vohybech stínů
na ostřích skleněných hran
rubín schutí slunného vína
- - ten vysychá hlubokými nádechy

02. 06. 2008
8
11
2212
Volné verše

Rty s chutí ostružiní

Na koncích ohořelých stěn právě tam začíná divočina zaražené přednosti vjezdu a na zemi čára z popela tiše se plížíš jen v okamžiku mrknutí za stromy kroutíš hlavou nad ztrátou barvy lilie nechápeš prostý sopečný řez vrstvy nad kůží kroky zlomených kostí volají po lůžcích bez chlóru s okny k východu a jemného pohybu ruky když ti z upoceného čela odhrnují vlasy. dnes už jen pohupuješ nechtě větvemi na stolech přeplněných listy prázdných znaků za sebou cítíš spáleniště a šepot zavírajících se dveří nejraději bych zmizel i s mými rozvalinami uprostřed nebudoucích lesů v padající mlze . tichu prošlých myšlenek.
.

07. 04. 2008
10
12
1929
Volné verše

Ticho pod hladinou

Občas nám vezmou vítr
a sypou písek do týlů
hvězdy mizí ve vírech zprachu,
jež dosedá a nedá nádech

05. 11. 2007
3
6
1743
Volné verše

Zapomenutá paměť

Pod doteky
bloudících myšlenek
vprázdné řece i vmístech budoucí povodně
vdlani svíráš odpovědi

05. 11. 2007
6
7
1903
Volné verše

cesta naděje

nevadilo mi občasné štípání kouře
ale, vidět plameny hořících loutek
a kroky,
zoufalé postávání ve tmě.

05. 10. 2007
2
1
1758
Volné verše

Na sklonku dne

Na sklonku dne
U břehu poslední kousek mlhavého dýmu
výdech papírového parníčku
a děti předběhly ticho domů

09. 09. 2007
3
3
1635
Volné verše

Obrazy s lanem

Na zemi těžce leží
obrazy s lanem
a ticho na spadnutí,
kroky stále nejistější

04. 09. 2007
1
6
1849
Volné verše

polštářům

Dnes našlapovalo se tiše
přes mrznoucí vítr
a teplá těla přátel
úskoky vedly kpomlkám

01. 05. 2007
4
14
2555
MIMO

odchází

ve zdech díry
rudé stopy běsnění
a v prachu rozpadlých pout
vyhaslé železné hvězdy

18. 04. 2007
7
12
2987
Volné verše

ve stínu světla

Výběr

Jsou místa plné tmy
a z osleplých očí
dřevo voní po smůle
já přesto věřím ve světlo

13. 04. 2007
6
9
1736
Miniatury, hříčky

Štěstí

Výběr

Mezi stromy jsou i místa
nedotknuté
a lidé je hledají mezi sebou
nenápadné osoby jež na slunci

12. 04. 2007
7
11
2544
Volné verše

na půl...

Na půl kroku stojí šero
od úsvitu
- - bílá zem
koruny zamrzají za sluncem

25. 01. 2007
3
15
2127
Volné verše

na okrajích

Výběr

zavřené paprsky
vkrabicích snápisy:
„Pojďte si hrát. “
leží uprostřed tak dobře známých míst

23. 01. 2007
6
7
2271
Volné verše

Daleko

Daleko, hluboko vnás
se skrývají…
za okny sníh
u krbu prameny

13. 01. 2007
7
9
2038
Volné verše

Ztracené dny

Výběr

zkuste se zastavit v okamžiku pádu. jako kámen a voda před kruhy budete utíkat a plameny přesto zůstanou neustále okolo nepálí, teď ne.
- - - na cestě pamětí ve šlépějích tak dobře známých a přece kéž by jinudy
bude mnohokráte na kolenou
ve stínech tichavplouvat a opouštět

13. 12. 2006
13
18
2568
Volné verše

Krok do ztracena

Někteří říkali, že je bouřkou
- -a bojse stal sobeckýmukrýváním - -mezi kostkami a spáry s hlínou
zůstávají nad hlavoui zemí
stíny držené tichým davem budoucích obětí

14. 05. 2006
9
2
2256
Volné verše

Lidem k-vůli

Už jen v bezhlasném - - výkřiku
pouštíme své prapory.
a tma je nám správným směrem
,když pak po nocích

12. 05. 2006
17
0
3069
Miniatury, hříčky

Zlomeno bylo ticho...

Výběr

Zlomeno bylo ticho
a vlas stříbrný
ploval v soustředění našich citů.
- - pronikal do kruhů

17. 02. 2006
11
1
3144
Volné verše

...po větru...

Výběr

už zbývá jen ta krátká chvíle - -když čas zohýbáme do tahací harmonikya ta nechce hrát naši píseň. . jen tu svou melodii na tři doby - - . zrozeni, život a smrt v repetici.

16. 02. 2006
18
1
3911
Miniatury, hříčky

Když za okny sedávám

Výběr

zase sedím tišea přece křičí . za zamčenými prahy paměti,dnes již rozmazané -- cvalem kulhavým, vylitými kalužemia já zámečníkembych se stalnebýt těch věcí daných --propasti od nebe k zemi. v letu pošlapané - - věcmi jež musí býtvím že namítnete:"Kdo nevidí svůj hrob v předurčení je blázen bez příčiny. "-- ale ony ztracené barvybyly něco mezi bílou a černou a svou silou odemknou dětem-- nechápavýmchci jít pevným krokemdveře dokořán.

15. 02. 2006
13
0
3607
Volné verše

Skrze mraky

Výběr

stávají se nehody - -
cesta změní svůj směr
a my nevidíme za zatáčku.
nechápeme důvody.

17. 10. 2005
4
0
3073
Volné verše

A tak jsem tam seděl až do konce...

Výběr

Přišla chvíle, kdy vrážení rezavých šroubů
do mého těla byla konečným řešením.
naivní očekávání s nadšením a vizí budoucnosti,
tihle nevinní byli zmasakrováni

12. 10. 2005
14
0
10830
Volné verše

Tichý rozhovor

Výběr

zase mluvím s kameny,
když déšť se odvážně vrhá proti
a čekání tíží naše oči
tmou bloudí

11. 10. 2005
15
0
3517
Volné verše

v hloubi

v hloubi
nepromluvím do té noci
v kámen slova vložím
umlčím pohled

24. 09. 2005
11
0
3065
Volné verše

Za zdí...

Výběr

Neschopnost proniknout vystavěnou samolibostí
podává ruce klíčícímu plevelu
o jehož kořenech lze říci, že jsou nevykopatelné --
--protoargumentace času pozbyla své podstaty.

21. 09. 2005
9
0
3289
Volné verše

Na prahu noci

Výběr

plout z vrcholků zlámaných přítomností,
blíž k mlhám nesených věžmi kostelů,
do oblak nasycených pohledem oka zrozené noci
nevnímat okovy bytí,

18. 09. 2005
11
0
3727
Volné verše

Něco o víře...

Výběr

oslepit živé, co našli.
ztracené městozničeno ohněm, rukou mnohých-- vyhoří oči těm co viděli
tolik kamenů pukloa jejich srdce odvál vítr -- za suť rozbořených zdí na počátek vznikajících cest
ostatní čekali tak tiše -- na návrat stavitelů-- pomalu mizeli v tichu

05. 09. 2005
9
0
3288
Volné verše

Něco o naději...

Výběr

s východem slunce ztrácím naději, to když ptáci vzlétnou v prvních paprscích, jejich stíny naplňují mou mysl, překrývají se-- tmavnou ruce svírají zbytky světla a na prahu noc sype popel objímá mě teplo, ale pomalu mizí-- vpíjí se do černačekám na půlnocna ticho až uslyším jen svůj dech šeptal něco o cestě. kráčím lesem s plamínkem v dlaních -- hledám hnízda v kapsách prosby

02. 09. 2005
8
0
2718
Volné verše

v dlaních

Výběr

jediné co mi zbývá je světlo a stínohořelé prsty svírající knot svíčky --vosk se ztratilstojím na hranici a čekám.
sám sebe se ptám kdo zvítězíjestli dnes ruce již neudrži tu palčivou chvília ústa sfouknou na věky plamínek
pomalu stoupající dým --on mi pošeptá tajemství života
a já už navždy zůstanu v temnotějen ruce se uzdraví,

25. 08. 2005
9
0
3239
Volné verše

Krok beze stopy

-- Zmatenost věků -- Můj slepecký pes -- má důvěra ruka svírající vodítko a bílá hůl zář i stín smutní manželé provázen světlem života přešlapuju znovu před nápisem. vykročení -- vždy prvé chvíle váhání. nesmělé tápání -- zvuky ticha věčné vstávání z nicoty strach ze tmy a štěkání šelmy vím, ohlédnout se v úprku znamená pád,nohy vede vidina cíle -- vůle jež mi svírá tělosrdce buší. stojím a přede mnou pošlapaný nápisbojím se toho tušení -- moc -- toho, že jsem se opět vrátil na start.

19. 08. 2005
8
0
3200
Volné verše

Dvakrát do ticha II

Výběr

Zvedání hladiny předvídá pád.
pád mezi šepotem a tichem
. protl v půli prostoru.
roztavená přítomnost

28. 06. 2005
10
0
3536
Volné verše

Dvakrát do ticha

Výběr

Jak nerad poslouchám skřípot dveří, v ten moment sliju barvy do dvou nádob
a z nichstrhám nálepky. -- můj dar plamenůmvždy se zabouchnutím přicházív ruce štětecschizofrenie
stěny čekají. tahem posledním,
coseslunce v stínech ukrývázní hrozivé mlčení --

27. 06. 2005
35
2
7770
Volné verše

Rozhřešení přinese hřídel - - nice

Výběr

Rozhřešení přinese hřídel - - nice
Nalézání stínů v zrcadlech
dusí naše slunce
a zatmívání pomalu krade rozhled.

24. 06. 2005
10
0
5741
Volné verše

Beze stínu

Výběr

Beze stínu
Slunce schoulené v mračnuustýlá mým myšlenkám radost z toho pohledu je bezbolestná a tryská
kdyby nebylo mrakustínu deště nespadlého plakaly by naše oči
sic překrásný jas,žel bolí tak ostřeaž k slaným mořím

21. 06. 2005
18
0
5632
Volné verše

Trapičova hodinka

Výběr

Trapičova hodinka
šedý vous a kousek srpu
bleskův rám
trhá klikatice ušlou vrbu

20. 06. 2005
4
1
3424
Vázané verše

Když...

Výběr

Když zůstávám tiše státa slzy pracují ve měnavštěvníci nitra obdivují tu krásu
když deštěm umývám si tvářa v kostele hledám kristato má chvíle váhání
když stojím za oknemhledě do zelenacítím sílu vstávání --tu nezlomnost
když poslouchám tóny temnézrcadlení dušívzpomínka na vše lidské

20. 06. 2005
8
0
4088
Volné verše

Strach z lámání...

Výběr

Strach z lámání.
pod křížem
se dnes dobře klečí,
když známe pravdu

20. 06. 2005
13
0
5164
Volné verše

Dovedeni na poušť...

Výběr

Nepřítomností v čase,
co prý plynepouze jedním směrem,
živíme naději nápravy,
jak sochař by lepil odseknuté

16. 06. 2005
8
0
3207
Volné verše

a já věděl...

Výběr

a já věděl,
že smutek už neodejde.
dostal se do let, kdy nad vším člověk moc přemýšlí
sladkohořká chuť vědění

10. 06. 2005
10
0
3232
Volné verše

Vzdát se individualismu...

Výběr

Vzdát se individualismu.
pronásledován minulostí
jež zviditelňuje přítomnost
v záblescích odkazů

27. 05. 2005
10
0
3530
Volné verše

Neseno tichem

Neseno tichem
pozoruj nebea stůj tišednes tíživo slovům
nevyřčené slyš stmívání světelburácení větru
let podzimního listuděj v symbolech, náznacích-- hloubka okamžiku

19. 05. 2005
12
1
3379
Volné verše

Nechtěné nutnosti nebo Balada pro kolo?

Utichá duše--střep
v toku šumivého, špitavého
děcko šišlaje.
a tíhou vyšeptaného

20. 04. 2005
7
0
4047
Volné verše

Paleta

Výběr

zaklínač tahů a čar
stojí teď malíř a hledí
zdroj tichého obdivu
co vzal a dal

14. 04. 2005
8
0
3717
Volné verše

...přece

Výběr

Světlo přes kapky na skle
jasná koule rozdělena žaluzií
a žluté záclony,možná cizí
pozoroval stínysebe

10. 04. 2005
6
0
2651
Vázané verše

A jsou chvíle...

Výběr

A jsou chvíle.
A jsou chvíle, že i chlad se vkrádá do sopečných úst
-- dusit lávu.
To oblaka dýmu zastřou, jak vcházel by

08. 04. 2005
10
0
6741
Volné verše

A vonělo jarem

Výběr

A vonělo jarem
Tráva probuzená úsměvem
v hluboký nádech svěžesti
zní na křídlechzimozvěn

05. 04. 2005
4
0
3907
Vázané verše

A on napsal mi, nelámej to přes koleno...

Výběr

Otočím se a nahoře
k šedavému, pár kapek modré
mým směrem už ani krok,dusím se
to ten vítr z mlýnů.

30. 03. 2005
10
0
5045
Volné verše

Dostižen

Výběr

Dostižen
dnes večer plný ticha pravd
zase přišel
ten neodbytný.

26. 03. 2005
7
0
2719
Volné verše

Dvě věci...

Výběr

Chci zase s Kantem o půlnoci
v té neřešitelné chvíli, kdy
dnes, včera a zítra jedno jsou
tiše hledět ke hvězdám.

11. 03. 2005
13
0
4178
Volné verše

Tichý vzkaz

Ta jasná naléhavost ticha
a děsivé prázdno obrazů,
když někdo za nás dýchá
ztěžka v bolestech a mrazu

09. 03. 2005
5
0
4308
Vázané verše

Jednota rozporů...

Výběr

A oheň si snesu z nebes
když slunce k spánku ukládám
a třpyt jenž z kapes vybírám
rozsypu k těm co smutek znal

07. 03. 2005
6
0
2950
Smíšené verše

Holý strom a ... naděje? ...

vstát i když polámán
a úsměv.
úsměv v chvíli kdy havran černou zamává,
ten mnohý pohled vzhůru,

02. 03. 2005
5
0
3917
Smíšené verše

Májce

Májce
už nepotkám tě v kopcích z vápence,
když hvězdy nad trůbou procitnou.
zůstala jen tichá modlitbazaslunce

18. 01. 2005
5
0
4146
Vázané verše

Na křídlech Anděla

Výběr

Pane prosím tě o radost.
Ticho pěnou podložit
a čekat až ztratím libozvuk
svých sobeckých proseb.

16. 01. 2005
9
0
7150
Volné verše

Snést ohně z větvoví

Výběr

Ta slyšitelnostmrazu,
čistota, mezi mraky svit
a poslednílist vzkazu,
podpis,však on je skryt

15. 01. 2005
8
0
7057
Vázané verše

A tiše stmíval, však s úsměvem...

Výběr

A tiše stmíval však s úsměvem
Sledoval ruce --- to umění ticha,
nesoucí se plynulost pohybů věčnosti,
prolnutí cest, svých čar života.

13. 01. 2005
11
0
4337
Volné verše

Struna osudu

Struna osudu
smyčcem rezavých dnů táh,
skřípaje s každou volbou ve výčitkách
to nelze poslouchat,

26. 12. 2004
17
1
8104
Smíšené verše

prázdno

Tóny nejraději hladí ve tmě, té která je v nás,
plují černou slzou sametově lehce, najít ten malý opuštěný kousek země kde jsem zůstal jen já.
Teplý výdech zahřeje i když dýchá někdo za mne,
jak dlouho už mě hledají. - - snad pomoci bych mohl, rychle,než srdce zmrzne a černá se rozplyne.

25. 12. 2004
5
0
4013
Volné verše

Veden hvězdou - - - bosý

Veden hvězdou -- bosý
milost z nebe světlo sestupuje
v lesích, lidech úžas pokora
a chór křídel bílých pěje

24. 12. 2004
8
1
4522
Vázané verše

Dík zemi...

Dík zemi.
V bílých stráních - - jalovcových domovech,
skryl své listí starý moudrý strom.
Stínolam jeho dnů šeptá tiše vánku,

22. 12. 2004
4
0
4051
Volné verše

Tichem pírka spadaná

Tichem pírka spadaná
pocit prostý -- mě tak lehký
slovem nelze uchopit
chtěl bych sdělit

20. 12. 2004
12
1
7461
Vázané verše

Narsilion Elerrína

Narsilion Elerrína
Isil Manwem požehnaný,
do hvězdné říše noci povolán,
vchází sněhem odrážený,

19. 12. 2004
4
0
6032
Vázané verše

Myšlenky v zátiší

Výběr

Žlutá co nezradila svou sytostí,
nutí otevřít, vzít a říct.
Však prázdno hnijící uvnitř
je už citelné i slepým požitkářům co vyjedli hlad.

17. 12. 2004
5
1
5903
Volné verše

Návraty ze života

Výběr

Nadechnout se, studí i hřeje.
jsem smutně odevzdaný v té chvíli
chvíli tiše utíkající, ztrácející
s návraty beznadějí jež

16. 12. 2004
8
0
4099
Smíšené verše

Pohoďová

Pohoďová
Ponožka z bavlny rytmus vyťukala
zpívala se mnou : " Měsíc. Svítí měsíc. "
Rozjařen teplem od noh

14. 12. 2004
2
0
2936
Jen tak pro radost

Uštíplý kámen

Uštíplý kámen
Ó Holane, holane, kde jsou mé mosty.
Stavím je kvůli tobě a ty se mi směješ z prázdné stránky.
Jako stín kamene vítr odvál,

13. 12. 2004
8
0
4400
Volné verše

Dotek letokruhu

Dnes zůstalo tak málo z dob kdy hvězdy v lidských očích odhodláním zněly
Dávno co sníh plakal, když vrcholky hor s přáním růst k jasnému nebi . To tehdy obdivně vzhlížely k hrdinům a králům v nichž plamen odvahy neuhasila temná noc
Stateční se bili za lidství onějž tříštil se hněv pěnou spoután poslán zpět
Lesem vysokým vodou modravou i k polím pichlavým prach srdcí udatných nesen vzpomínkou světla

02. 12. 2004
14
0
8197
Jen tak pro radost

Ajnuli fav galad

Okamžik nadějí píseň lehkostí
svět se zastaví
jen chvíli plakat pro štěstí
pád, který zastavil čas

27. 11. 2004
3
0
4551
Volné verše

Dar chvíle

Za stříbrný prach nad zemí
třískypravdyhvězdám prodají
plakajíjedním pohledem
déšť vzpomínek na modravou zem

12. 11. 2004
2
0
2744
Smíšené verše

Píseň louky

Schoulený v přejícném objetí
skála mechem laskaná
teplem okamžik zalitý
nesmí odejít ta přání prastará

09. 11. 2004
3
0
2831
Smíšené verše

Soumračný šepot

Za slepou, tiše prosící hvězdu
Mám .
křídla z jehličí vznést
k tichu obláčků,

08. 11. 2004
3
0
2987
Smíšené verše

Barevný obzor

Třepotá se v pádu tak tiše
od zelené k červené spěchá
lehounce slétá k nám z výše
jak holoubátko zraněné

02. 11. 2004
3
0
3195
Vázané verše

Pokora pod nebem

Lehounce, tiše mlčí
jeden směr
mnoho tváří, podob.
Otevřen smyslu

08. 09. 2004
5
0
3244
Volné verše

Prozření

Vím, že něco hledám
nevím však co.
Někde to tu musí být,
ale nevidím to.

16. 04. 2004
2
1
4398
Miniatury, hříčky

Zapomnění

Vše je tak pro mě vzdálené,
otevřít oči nechci,
viděl bych jen země spálené,
plné bídy bezmoci.

15. 04. 2004
8
0
5253
Vázané verše

Pokorná oběť

Světlo v bouři lámané
zprvu vzpříma kráčí,
zahaleno jednotou se chrání.
Samo proti všemu temnu stojí,

09. 04. 2004
5
0
4479
Smíšené verše

Srdce smutné světlo hledá

Kráčím světem co mě ničí,
tráva roste,
vítr fičí.
Mnoho krve na této zemi,

08. 04. 2004
2
1
5372
Vázané verše

Okno odvahy

Pluji na loďce a pode mnou sen,
tam v dálce u okna stojí ,
bojí se,
bojí.

26. 03. 2004
8
2
4595
Volné verše
Nahoru