Mlčící

Stíny v oknech klamou
a lesy jen zvolna
v mlhách plují ke břehům.
Přál bych si vidět vílu

12. 01. 2004
39
2
7364
Volné verše

V očích měla anděla

Výběr

Ta kopí větru
vídal jsem již z dáli,
jak obelisk se tyčila
prašné strouhy

07. 07. 2003
28
0
4724
Volné verše

Cár tmy

Sypal jí písek
bledý jak její pleť
na hroty věží pohledem zastřeným.
Dýchal tu hebkou vůni

05. 05. 2003
38
0
3285
Volné verše

Za mlhou

Výběr

A vítr tasil světlo
prohnal se kolem jako kůň
šedý plášť bažin.
Mokřadů kde jsem pozvedl svůj

28. 04. 2003
30
0
3678
Volné verše

Hvězda naděje

Jsi hvězda naděje,
bílá mlha co spí v nížinách.
Mou šerpou je ledovec
a ruce mám plné tašek s nákupy.

03. 03. 2003
19
0
2872
Volné verše

Ve čtyři ráno a za okny tma

Jen tak chodit ulicí
čekat na tramvaj
čekat na něco
někde si dát panáka

03. 02. 2003
36
0
4142
Volné verše

Severní hvězda

Dal jsem Ti srdcedo malého drakafoukaného z modulitu.
I v záři monitorůza okny slyším tramvaje,to když nás vezou vstříc.
A světlé souputnicechytil jsem jen tak do otevřené dlaně.
Pak už zbývá tak málootočit se na podpatkua poslat vzduchem chvění.

20. 01. 2003
19
0
3396
MIMO

~*~

V mlze se zrodí
a tancem obrů žije.
Se smečkou vlků na
křídlech času

19. 12. 2002
25
0
3069
Volné verše

*_*_*_*

Výběr

Říkají ji
havran. Vstříc Ti
kráčí nábřeží poseté
prachem dlažebních kostek.

18. 07. 2002
54
0
5448
Volné verše

Na břehu jezera

Vypadalo to jako
divadlo. Na břehu jezera
žití jsem
potkal zástup duchů. Říkali,

01. 07. 2002
35
0
3442
Volné verše

Do ticha

Výběr

To když už
vše bylo řečeno a
Ty jsi jenom tiše
stál

06. 05. 2002
44
0
5823
Volné verše

Srdce plná světla

Výběr

Šli jsme spolu zaduhou askotačili jakmalé děti. Atehdy, když sezdálo že nám zacházínaděje, jsmeuchopili srpek měsíce avykreslili sním naše sny. Pamatuješ. Tolechtivé ticho asmích vkorunách našichsrdcí.

04. 03. 2002
42
0
3679
Volné verše

Plynu s nocí

Šel jsem mezi
stromy a
vybrnkával ticho do
hvězd nadevšemi

18. 02. 2002
33
0
2932
Volné verše

Zářící

Znám místa kde se
zem snoubí s
oblohou a
řeky šeptají dávno

04. 02. 2002
25
0
3012
Volné verše

Za šerosvitem popluji

Kdysi. to když do
rytmu bledosti
měsíce skučel sbor
víl. Vprostřed

28. 01. 2002
20
0
3265
Volné verše

Meč v bouři

Všechno, co znám, jsou
dveře do té
tmy. Lákají a
chlácholí, jen otevřít

14. 01. 2002
18
0
2848
Volné verše

Konec

Výběr

Nebe plakalo akusy roztrhanýchzáclon seměnily v bělostnoutříšť nadhlavou staréhomuže. On. seděl tam jentak, možná psalbáseň, příroda sihrála sjeho vlasy avousy prorostlétrny dálav sejí vlnily vodpověď plnou tichéhosmíchu. Jehoruce se plnilymeči stvořenými vkrálovství vod.

17. 12. 2001
41
0
3884
Volné verše

Jen střepy z Pegasů

Ve ztraceném někde a blouznícímněkdy dávno jsemslyšel že přípitek nakonec je lepší nežpřípitek nanavždy. Snadano ale pročpotom buším svouvybledlou hlavou dozdi a vmyšlenkách se stáleženu krajinou plnoudivokých kmenů. Aproč je noc kdyžjsem celýživot neviděl žádnouhvězdu. Umíráme abychommohli žít věčně, říkaldědek v bílé říze s křížem naprsou a lidi naněj řvali, nakonecho zabila kostka vržená zdavu.

10. 12. 2001
28
0
2999
Volné verše

Pohlaď břehy Avalonu

Výběr

V dávno se změnilobzor abílý pes zaseplival došklebu v měsíčnízáři. Stál tamkrál králů, místoočí štěrk a vlasy to řev vězněnéhoticha. Stál tam aplakal. Až domíst kde plálozlato mezi křídlydraků.

03. 12. 2001
25
0
3251
Volné verše

Ve stínu kříže

Výběr

Stál tam apozoroval ještěrčí ocásky plamínků jakse občas zablesknou:dotkl se jich aupadly. Poddubem s plody zezlata na lemuživota. Chvějící sepříroda zvolna prorůstalabetonem aorli se zdáli býtvětší a hluční. Věkovitéstromy brečely jakpětiletí kluci anebylo jim rozumět,chvíli před popravou.

26. 11. 2001
29
0
3089
Volné verše

Dívka s trny ve vlasech

Pojď, půjdeme spolu pokoláčích hvězd akráterem měsíce kterývisí na tenkémprovázku ustropu. Pojď aneboj se, vždyťstopy smažem listímspadaným zhlav blouznivě sekývajících do rytmu úst nebe. Pakse posadíme naokenní rám ajá Ti natrhámkvítí rostoucí mezidlaždicemi plačícíhokamene, který už dávnoztratil svou zlatou žílu. Pokrčíšrameny astaneš seprůhlednou panínoci.

19. 11. 2001
23
0
3424
Volné verše

Šel jsem plání noci

Výběr

A v tom listopadovémpočasí jsimohl nahmatatsvět zhuštěný na několikvyzářených hvězd, úsměvůsvou lichou radiací. Byl pátek ajá jsem zapálilsvíčku za Tebe abratříčka kterého jsemnikdy neviděl. Plála naostrově porcelánu, museljsem vstát avýt na měsíc i kdyžza rohem stáli připraveníbezdomovci: Chtěli trhat, krást azabíjet. Nebo ne.

12. 11. 2001
20
0
2847
Volné verše

Jen kapky z ran

Šli za duhou avěřili, věřili vpříběh bez konce lemovanýstříbrem aprotkaný snovýmipolibky noci. A smáli se na modrýchstřepech ulic, to kdyžplakalo nebe. Pouštělity svoje papírovédraky nadějí, ideí alásky. Ano bylinaivní, snad proto žeje nezajímaly peníze, ani tože je válka vAfghánistánu.

06. 11. 2001
38
0
4126
Volné verše

VIKINGOVÉ

Výběr

Temná je noc a
ohně dávných
tajemství jen nejistě
plají na

05. 11. 2001
23
0
3179
Volné verše

ZPĚV HVĚZD

Jste hvězdy které
budou navždy
zářit tím jedním
temným tunelem

29. 10. 2001
21
0
3233
Volné verše

~Navždy Váš~

Výběr

Slyším Tvou
píseň letící ke
mě na křídlech stěhovavých
hvězd když

23. 10. 2001
22
0
3438
Volné verše

Tobě, rytíři

Výběr

Řekni mi rytíři, proč
stále bojuješ svou
věčnou bitvu o
lístek růží, snad

16. 10. 2001
17
0
3267
Volné verše

PROROK

I.
Rozhlíží se přesroztrhané sny našichmyslí v těleopilce.
II.
Laská chvějící sepoupě růže které užnikdy nevykvete nazáhoně jménemsrdce.

08. 10. 2001
18
0
3221
Volné verše

Deja vu noci

Výběr

V dešti je tonejlepší říkal ten kdozvolna procházelduhou zatímcopravěký šaman hrálprsty na napjatoukůži bubínku. Střechy sevlnily azpívaly v molovýchtónech symfoniinoci. Přes cestu sepřehnala laň sšípem těsně za zády kdyžspadla hvězda a
já pohlédl do nebes minulostí,
snad mé duše. Vyliji víno anapiji se bolehlavu za noci dávnýchlegend, snad mýchsnů které se začínajíplnit.

04. 10. 2001
26
0
3449
Volné verše

~ Tiché listy krás ~

Šel jsemzemí pradávných mlh vekvílení větru asyčení řeky kdepod kamenem tlejíposlední kousky dřevěnýchkřížů. Modříny hladínoc achladná tajemství plujíTvou myslí. Snad nehybnákřídla bělásků uprostředslunce. Pozorujíjizvičky, na těle černošky, kterénikdy nevyhladí žádnýlékař.

24. 09. 2001
17
0
2969
Volné verše

~SBOHEM,odcházím~

Proč jen. Roztrhejte ty
umlčená ústa hvězd a
vystrčte prdel do
průvanu vašeho

17. 09. 2001
17
0
3863
MIMO

Hnědé oči miláčka

V závoji křehkopavoučíchsnítek snů vobjetí kapradin pokrytýchBuddhovými slzami zasvětla očí maniaka kterýohněm zuřivě bičuje noc. Amdlé světlo křehkýchstřepů roztroušených posametu ve kterémje oblečena stará dáma,bydlící na rohu bezejmenné ulice. Vím i blankytnákřídla chtějí svou chvílisvobody. Bojím se aani nevím proč, snad jenta bouře a listykrás vlající dračímdechem.

10. 09. 2001
19
0
2973
Volné verše

Nechte ji být

Nechte ji být kdyžsbírá roztržené korálkyzapadlé hluboko dodekoltu noci. Tam kdese plaví led apraská slunce podtíhou vlastních vin azbytečných slz nad svounedokonalostí která jedokonalá vsoumraku mlžného závoje jejíchsnů. Nechte ji být, chcesama výt dovln čtyř živlů uprostřednachu prostot srdcí. Zavolábouři a políbí ústa blesků vnikdynekončícím souboji ztrát análezů.

03. 09. 2001
24
0
4486
Volné verše

A hvězdy nám padají má lásko...

Řekni mi miláčku jakto vlastně cítíš, chvěješse zimou jakojá když mraky zakryjíhvězdy. Zboříme Babylónskouvěž a promluvímetisícem jazyků. Pakslíbám růž zkřídel bělovlasýchorlů a snadbudu výt na měsíc. Kapky deště drmolí svůjtak obehraný apřesto krásný příběh,( každý máme svůj příběh ),občas se zadrhnou anení jim rozumět.

27. 08. 2001
22
0
4425
Volné verše

* Vprostřed řeky ohnivé *

Slíbám kapky potu zTvého těla pokrytéhošlehačkou aochutnám zraléjahody které rostou kolembílých útesů z nichžšlehá ohnivářeka. Pak pohladímkřídla noci anechám se unášet naroji meteorů až dokráteru uprostřed měsíčníkrajiny růží. Zavřuoči anebudu myslet na práci. Snad budusnít, ale spíš pojedukrajinou krásných kopců tamdo jednoho bájnéhoměsta které je hlídánostrážci ducha.

22. 08. 2001
18
0
2417
Volné verše

Za ticha hvězd

Křídla protkanámramorem se Ti mihlakolem očí, to kdyžvzduch voněl soumrakem aobzor se zdál býtblíž, stačilo natáhnoutpaži a sesbírat třpytivéoblázky položené načerném sametu. Zpěv ptáků asténání řeky se slilo vjednu nejčistší melodii. Pakse přikryjeme dovšeobjímajících křídelnoci která nás chlácholí aza tónů vlčíukolébavky poletíme nahřbetech vesmírnýchdraků až tam, tam kpustému ostrovu uprostředduhy o dvou barvách. Pomalu ajakoby zdonucení se vysvlékneme zšatů přetvářek aotevřeme svá srdce.

20. 08. 2001
15
0
3443
Volné verše

Procházka kouzelnou sněhovou vločkou

Vzpomínáme v zapomínání nakřehkém květu kopretiny uprostředhořící pláně vhorách. Nemáme kam spěchat, vždyť zítřek užbyl adnešek bude trvatvěčně. ( tak věčně jako naše láska )Pak si stopnemelesního draka apoletíme navštívit maléhoskřítka neposedu kterýje prý veselý jakopička. ( vprostřed klece ze zlata srdcí )Prstem vykreslím Tvoutvář a postavím párcestiček Tvými nočnímivlasy.

15. 08. 2001
20
0
3149
Volné verše

V náruč plnou květů

Viděl jsem igelitový
sáček jak
se důstojně plaví vzduchem a
v duchu jsem si přál najít

06. 08. 2001
17
0
2957
Volné verše

"Stanice Konečná"..vystupovat prosím

Zářily hvězdy i
neonová světla
lamp
pak na všechno padla

30. 07. 2001
11
0
3451
Volné verše

Zbořili jsme zdi zahrady jménem Eden

Nedopalky drahých ilevných cigaret zvolna zmírají nadně chladné skleněnérakve nad kterou setiše vznáší duše všechlidských tužeb a vášní zatímco venku nazahradě si maléděti hrají naIndiány a houpacíkůň se míhá sem a tam zanocí krásných snů které vidíme každývečer v televizi alejen chvilku nežje vystřídají důležitějšívěci. Však i ten malý růžolícíchlapeček který si včera nadvorku tajně okusovalnehty je nyní lapen uprostředhřbitovních křížů televizníchantén a našeho živoření vplastiku. Vnímal a snažil senaslouchat alezměnil se v nedopalek hořícílásky, změnil se ve studenýkus masa. Změnil se.

23. 07. 2001
16
0
3813
Volné verše

Ta která se dotkla hvězd

Výběr

Šli jsme spolu
tichem a
pozorovali vzdálené planoucí
hory snad útes ze kterého

18. 07. 2001
48
0
7095
Volné verše

Last Ocean of our Deeds

Otevřenými dveřmi toho jedinýhoSecondHandu kde se dá koupit jak život taksmrt vane chladivývítr zapomnění a konečnéhoporozumění se kterým sihrají chlapci na rohukuličky nebo skáčoupanáka namalovaného natěch ubrečených dlažebníchduších jednoho tichéhochodníku: na něm snadtančilo tisíce slunečníchtanečníků ale ty už dávnovyhnaly fotoaparáty cynickýchreportérů lačnících po dalšíchmrtvých křídlech bezmocnýchžluťásků ulpívajících napěstěném plnovousu sádrovéhotrpaslíka slucerničkou za jejímžsvětýlkem se otáčejíhlavy všech námořníků plavícíchse na korábu jménemsvět.

17. 07. 2001
14
0
3595
Volné verše

A zas nám hrají nesmrtelná dívko ze Slunce

A tam našupinách dávnýhoplaza však kvodopádu slov jenž náhlepřehlušen jemnouhudbou a nebone. Devátá vlna sežene zkalenou řekoumysli a roste vpurpurový příliv jež setříští o rozeklanéjazyky diamantovýchútesů Tvých opálůduše která hoří vobjetí toho bájnýhoptáka který se snadrodí zpopela mýlásky.

16. 07. 2001
11
0
3816
Volné verše

Dancing in the rain

Výběr

Čekáme na svouchvíli ticha ve vířeníbubnů a rykotutrubek našehoducha. A pak v tom jednomzáblesku zlatédýky uprostřed zpívajícíholesa posledních paprsků nakopích dávných bojovníků kteřínachvíli povstali zbezedného trychtýře ohňů abymohli pozorovat malépapírové draky jak sihrají mezihvězdami, možná jednoho novéhogalaktického nákupníhostřediska tam naprstenu jenž včera ztratilajedna dívka, její milý jidaroval nový s krásnouocelovou včelkou. Pak tam naobyčejné silnici porostlé modrýmichaluhami dálek vybuchnegejzír vroucívody ve které plavoumiliony maličkých zlatýchrybek jejichž zář donutí ity už dávno dospělé aby se sodmítavým a tak trochu udivenýmpohledem odtrhly oddisplejů mobilních telefonů apozorovaly nesmrtelné uprostředroje olověných polibků slzícíhonebe. Neslyší anevidí, nechtějí.

16. 07. 2001
25
0
4425
Volné verše

A je mi líto nesmrtelná dívko ze Slunce

Myslel jsem na Tebe když
jsem šel prostředkem syčící
řeky a
viděl bílého psa jak

10. 07. 2001
17
0
4266
Volné verše

Shalom, shalom Jerusalem

Starý, vypelichaný a kdysi tak
černý havran posedává na
Odinově zchromlém
rameni které už nikdy

09. 07. 2001
12
0
6123
Volné verše

ŠAMAN

I.
Prochází kampským
parkem a čte ze
zdí počmáraných tisícem

02. 07. 2001
28
0
5884
Volné verše

Dědečku!

Výběr

Slyším Tvůj
hlas, to šepot dubového
listí, jak
zvolna a

29. 06. 2001
18
0
4396
Volné verše

Poslední z Druidů

Jsme vyhaslé planety které
se rodí s
věčným zpožděním na oběžné
dráze roztroušených

27. 06. 2001
19
0
3884
Volné verše

Turn off my life.

Vyschlý kmen dávno mrtvého
stromu který byl kdysi tak
zelený a
plný života se zvolna zdvihá k

26. 06. 2001
7
0
4145
Volné verše

Tiché jsou síně Camelotu

Umlčené hvězdy a
rozdrobený měsíční
úsměv se zrcadlí na
zpěněné hladině krvavého

25. 06. 2001
11
0
3771
Volné verše

Sraz s nesmrtelnou dívkou ze Slunce

Duše je lepkavá jakchodník po dešti aneonová světla se bolestnězařezávají doočí ve kterých se zračí křehkákřídla bělásků a ještěrčí ocásky myšlenek, když sejich dotkneš: upadnou akroky někam, tam podrozkvetlou korunu umělohmotnéhostromu, která setočí v tom svištícím řetízkovýmkolotoči u kterého sirůžolící chlapeček hraje shoupacím koněm, vždyť poslednívlak odjíždí právě teď apřejíždí pošlapanétělo anděla kterému někdo utrhlkřídla odtěla. Promnul jsem si horečnatéoči a poslal všechny svézhnisané a mrtvé vzpomínky nesmrtelnédívce ze slunce se kterou jsem si dal sraz v jednépražské hospodě zatřista let. Však se chcizeptat na tolikvěcí.

19. 06. 2001
14
0
4876
Volné verše

Lament for the White wizard

Tichounké paprsky života a
vzpomínek prosvítají vrásčitou
mozaikou diamantových
stěn na bledou tvář plnou

18. 06. 2001
22
0
4295
Volné verše

Diskuze klubu: Depresáři, romantici a snílci

Předem Vás chci upozornit, že nejsem na internetu každý den, takže administrování nebude asi úplně nejplynulejší a nejaktuálnější.
Jde mi o to, zachytit v tomto klubu všechny depresivní a jinak smutné stavy do kterých se člověk může dostat. Neříkejme si, že je vše v pohodě, že je to vše v pořádku. sundejme si růžové brýle a .

16. 06. 2001
3
0
13807
Literární diskuse

Naposled zaplály ohně Valhally

Výběr

Bůh ve světě bez
lidí. Člověk ve světě bez
Bohů. Pampeliškové chmýří nese se
zlehka nad panelovou stavbou plnou

14. 06. 2001
18
0
4402
Volné verše

Klíč

Les vypadal, jakoby byl zlatý. Paprsky večerního slunce se odrážely od listů na stromech i od těch, které ležely jako koberec na zemi. ”Určitě mám rád podzim,” říkal si ten, který zvolna přicházel mezi stromy. “Je v něm vůně, světlo nebo prostě něco dávného.

11. 06. 2001
6
0
1963
Indispozice

Sonet o Z(a)traceném

Šumícím lesem s poupaty květů
já kráčel tichým večerem
a o zoufalství veškerém
jsem věděl jen: prý někde je tu.

11. 06. 2001
5
0
3784
Vázané verše

Teď pro mne znějí rohy Avalonu.

Jsem sám včernočerné pustině kterámě objímá a chlácholí svouvšeobjímající hebkostísmrti. Procházím spálenouzemí a překračuji bílékosti mezi kterými rostoupokroucené zbytky čehosi, snadrostlinek snadživota. Tam v dáli vidímstudený dům bez oken a dveří ze kterých vane mrazivývítr zapomnění, chladírukou plnou popraskanýchpuchýřů života. Nechám se jí unášet a usednu pod zlomenouborovici.

05. 06. 2001
16
1
5899
Volné verše

5x Proč?

Proč mají lidé oheň. ( Snad, aby zapomněli na Prométheovu oběť. Snad, aby si na něm mohli upéct jeho játra. )
Proč mají lidé lásku.

04. 06. 2001
8
0
5027
Literární diskuse

Pár slov k nesmrtelné dívce ze Slunce

Čas bolesti a roztoužení,věk pláče, úzkosti a trýzně. Čas skleslosti a zatvrzení. Tvá slova mi chybí jakovoda vyprahlým ústům.

04. 06. 2001
7
0
4223
Ostatní nezařaditelné

Přichází Ona

Obzor zahalený v
líně se převalující šeď
nad kterou pějí svou
hrozivou píseň černá mračna.

26. 05. 2001
14
0
3869
Volné verše

Světe!

Dusím se tebou,
dávím se a zvracím
zvratky tvého zvráceného já
mi padají k nohám

23. 05. 2001
12
0
5085
Volné verše

Had a Prase

Jedno malé, blbé sele
vydalo se do lesa.
Šlo si celkem spokojeně
prohlíželo nebesa.

13. 05. 2001
11
0
5462
Písmáci dětem

Doufání? hlupáčci

Dávno ztracená láska v korunách stromů spí. Čeká až ji probudí polibkem sladkým,vášnivým mladý princ. Motorovou pilou.

11. 05. 2001
35
0
6096
Volné verše

To neřeš!

Náš život. Parodie nesená na křídlech větru suchého a horkého vanoucího z nitra zatracení mnoha lidských pokolení. Přes zradu milovaných nezájem přátel klacky házené pod nohy. Obzor zakrytý monotóní šedí šedi našich dnů.

11. 05. 2001
16
0
5928
Volné verše

Ze života

Našel jsem tyrkys uprostřed cesty,
té jež vede do neznáma,
kam po ní šla ta mladá dáma,
co tyrkys svůj zde ztratila.

05. 11. 2000
8
0
4318

Inzerát

Slunce zvolna stoupalo nad zelenými stráněmi. Na první pohled nebyla tato část krajiny ničím zvláštní, ale zdání občas klame. Mezi zarostlými kopci bylo vklíněno krásné údolíčko, na jehož dně leželo blankytně modré jezírko. Z něho vystupoval kamenný břeh a na něm stál malý srub.

22. 09. 2000
3
0
4683
Povídky
Nahoru