zkáza smyslu

chodím spát s přízraky vašich textůpři slasti čtení, kde zmateníjazyků není už trestto vy chcete po mně, abych vás četltak sneste důkaz, že i po mně touží:výheň příběhu, alespoň na úvodtoho co nikdy nebude napsánov skandální praxi četby uhranuté vlastní zkázou.

13. 08. 2023
12
12
291
Volné verše

mezi námi

Výběr

.
až budeš mě číst,
na horizontu vlastní přítomnosti obklopeném mýty,
kdo přijde mi na pomoc, neporozumíš-li.

10. 06. 2012
45
39
5205
Volné verše

Ajvazovská

zas tančí kolem rozostřené
přízraky tichých pošt, touž chvílí pohrdajíc
slovy v podhoubí hub a šelestů
větví se nekonečně - má nechuť

28. 06. 2011
18
10
2303
Volné verše

vratná

Výběr

spletl jsem se, v tvém znění
slov co mohou znamenat:
fakta vzniknou náhle a neuváženě
a nelneš k nim jen tak pro cit

17. 06. 2011
20
19
2853
Volné verše

klíčová

Výběr

díru co zbyla
vyplň tím, po čem zůstává
v množství se vracejících ztrát
je každý z duplikátů příliš přesným

08. 06. 2011
38
21
3505
Volné verše

snímek

Výběr

jasné nálevy barev z aparátu léta
stárnoucí přehrávka, co každoročně
zavařuje slepotu míst
paměť má vždy v sobě cosi z půvabu

06. 06. 2011
33
18
4038
Volné verše

škeble

Výběr

.
lež říká a vstane z lůžka
ženy ženina milence, věří též
že si předáváme jen omyly

20. 01. 2011
41
23
5257
Volné verše

návrat

Výběr

.
skrz větvoví za okny prosvítáš mlčením
netečného, léta.
jak dávno otočený list, na zemi

16. 11. 2010
44
34
5408
Volné verše

když

Výběr

.
kam padne tvé nebe dnešní
noci, kdy nemohu spát a píši ti, . lituji
vždy mizíš ve chvíli, kdy tě mám

17. 10. 2010
33
19
3191
Volné verše

vratká

Výběr

.
otvíráš okna psaním z vln
neznáma, vně
plachtí papírové loďky významu, mořem

13. 10. 2010
29
13
3027
Volné verše

z ruky

Výběr

.
nejde mi tak snadno začít rozhovor
s mým hlasem, ale ani gestem
ruky, její nemožností a zmatkem pouhého zrcadlení

23. 09. 2010
28
21
3206
Volné verše

sen

Výběr

.
řeka se zařezává stále hlouběji.
v tom stejném městě, na které tak často myslím
a noci jsou zde dlouhé a ústí až dorán

16. 09. 2010
37
26
5096
Volné verše

v.r.

Výběr

.
konečně ti napíšu: už
jako dospělý do všech klínů tich
soch čekajících na slova v rozích, bez pravých úhlů

14. 09. 2010
42
26
4276
Volné verše

mýty

Výběr

.
země se neotáčí. to jen my
si předáváme mýty měříce čas
neurčitým psaním natéma z pramenů

09. 09. 2010
44
36
5093
Volné verše

pokaždé

Výběr

.
opět ke mně doléhá
zvuk šálící smysly šumem vzdáleného
města, kde nocí rozkvétá volnost rozzářených

05. 09. 2010
35
33
5221
Volné verše

domácí úkoly

Výběr

učíš svou dceru pády, vzory
skloňování, a tužka
je stále stejně černá a papír bílý.
včera zakopla a předstírala zlomeninu

17. 02. 2010
59
67
6954
Volné verše

být

Výběr

přítomnost je nečitelná úmluva, líčícísmrt tvými ústy jako ztracenou
kontinuitu vracející se předem k touzeza dní počátku,- jako žena
vcházející do srdce je samou očekávaná a chtěná být.

15. 08. 2009
19
27
4603
Volné verše

na věčnoc

Výběr

skutečnost nebyla nikdy úplnáasi jako střed slova co má velmi přesný obvod a žádný význam
existuji mluvením,- skandálem mých pozemských úst, které dokořán vyměřují jámy
na nebesích země, abys byla. naproti alespoň objemem.

09. 08. 2009
40
31
5788
Volné verše

on a

Výběr

prodlévám sám mezi znakykteré nemohu ani pojmenovat, ani přinutitaby zůstaly.
vše je jen pár chvil, aby zmizelove svém spánku co trvá ještě silněji
ovšem jen takto by to mohla být ona.

29. 07. 2009
32
22
5308
Volné verše

neviditelná

Výběr

už brzy mne zaskočíš matem černi - půlnoc, zazděného v pokoji
se stíny mých já a nekonečnem
slov, těch bílých monster plných blamážív prostoru mezi úvahami a činy – raději nicnenapsat,.
ale o to víc budu lpět na tvém neviditelném těle.

21. 07. 2009
60
54
8300
Volné verše

sítě

Výběr

už nezvažuji co by bylovhodné ani nestavím druhou tvář v pamětinechávám jen mozek kreslit znaky které vadnou do vět
než jak pavouci vyčerpaní tkaním skončímezi sklyna cestě do tmy ptám se, zda se objevíš.
a mysl nepřestává .

19. 09. 2008
34
39
4745
Volné verše

čitelnost

Výběr

můj text se nikdy nevysloví skutečně o mně,
černou na bílé, ani o jiném
co je pryč je pryč - vysloveně
ale někdy dlouho trvá než je pryčskutečně aby mohla zbýt; bílá

17. 07. 2008
32
26
4555
Volné verše

Jak číst Jinovatu? - Od začátku dál..

Výběr

Zamýšlím –li se nad autorovou poetikou, a snažím-li se nalézt její východiska, její „základ“, vůli či důvod, nemohu mé čtení zachytit jinak než subjektivní metaforou. Podstatné na básni je to , co nejde říci jinak než básní, v každé „objektivně“ pojaté kritice či interpretaci nalezneme jen to nepodstatné.
Proto se snažím v této reflexi postupovat při hledání skrytých nevyhnutelností Jinovatovy poezie obdobně poeticky, pomocí metafor, podobenství a technických figur, které užívá sám autor. Dost dobře možná, že skutečné téma mojí úvahy je právě mýtus objektivity.

28. 05. 2008
13
10
4690
Kritiky (lit. kritiky díla)

chceš-li tomu věřit

Výběr

tato slova jsou možná, stejnětak jako ne, když budu pryč.
i za tmy je stále vidět horizont: hvězdy a měsícse stříbrnými prstenyv jamkách
po očích a chceš-li tomu věřit, pak tam končí země.

19. 04. 2008
48
51
7898
Volné verše

ZoOm 02/2008 - "tichotam pod lupou"

Zdravím,
dne 28. 05. 2008 plánuje kritický klub Zoom uveřejnění kritik na autora působícího na netu pod nicky "Jinovata", "poletik"či"tichotam". Zvu všechny členy klubu a ostatní kdo si chtějí zkusit napsat literárním kritiku, aby se k akci připojili uveřejněním svého textu.

09. 04. 2008
1
25
6399
Srazy, akce

mandát

Výběr

možná místa mezi tvými slovy končí v prázdnu. -- jako i můj mandát číst
zde v krajinách bílých řádků
stop tvých textů mezi odsouvaným smyslem a plání nicoty
rozumět znamená nutnost přejít hranicí.

27. 03. 2008
26
25
4760
Volné verše

Druhý hlas

Výběr

volal jsem ozvěnu ve mně, co vrátí nevyjasněný žár loučení v druhém hlaseale smyslům se nelze přiblížit jinak
než tím NIKDY doslovně nepřiléhajícím.

13. 03. 2008
24
19
4019
Miniatury, hříčky

figurativní

Výběr

měsíční voda píská v měděném kotlinoci, -- čas mne netíží, to jen k ránu jsou světla kyselá
doufám, že jsi to i ty kdo čte mé noční řádkykdo přibližuje své nachové rty k mým slovům z nichž každičké
spočívá dokonale v ústech, ale přitom jsem chtěl něco více abstraktního

04. 03. 2008
23
24
4839
Volné verše

tah

Výběr

jistě, všechno se dá popřít
mezi průhlednými vlákny přítomnosti, labyrint
smazaných stop
nevrátíš se. Žádný odjezd ti nemůže vrátit lásku, lampa v předsíni žhne a nebe je rozparcelované

02. 03. 2008
40
37
6434
Volné verše

Jak číst "zuzuzu" ?

Výběr

Motto:„děti se potřebují mít pořád čeho chytit bůh se ztratil tak našli slova / myslel jsem že se budeš dívat výš / ale ty tam nevidíš“
Detailně bych rád své dnešní zamyšlení nad autorem publikujícím pod nickem „zuzuzu“ směřoval k otázce „významu“ a jeho (ne)komunikaci s tradičním chápáním jazyka, informace, větné stavby a úlohou novotvarů.
Při bližším pohledu autor užívá víceméně historizující a akademický slovník (včetně vysokého podílu archaismů), který je však často kombinován s neobvyklými slovními novotvary: např. „přelepkávajících“, „dřevoštpe“ „ojezeném“ „ lůže“. Jsem si vědom, že u značného podílu čtenářů se tato nová slova budou setkávat s rozpaky.

28. 01. 2008
14
11
5416
Kritiky (lit. kritiky díla)

Poetická akce klubu Zoom 01/08

Vážení čtenáři, autoři a kritici
dne 28. 01. 2008 plánuje kritický klub Zoom uveřejnění kritik na autora "zuzuzu" publikujícího dlouhodobě na tomto serveru. Zvu všechny ostatní kdo si chtějí zkusit napsat literárním kritiku, aby se k akci připojili uveřejněním svého textu reflektujícího tvorbu "zuzuzu".

02. 01. 2008
0
11
3914
Srazy, akce

šum

Výběr

myslím že některé věci mi nepůjdou už tak lehce popsat. Co říkají
tvé oči. ale za každým slovem je něco nezměřitelného - věčně pohyblivý šum nejisté
skutečnosti - co trvá ještě doteď nebo alespoň chladný vánek

11. 10. 2007
26
28
4943
Volné verše

zpět

Výběr

teď píšu už jen do vzduchu a ven spolu chodíme jen málokdy
jakoby se kotouč filmu zasekl a my stále jen přicházíme a odcházíme – rozleptané obrysy
v černobílé
jen ty jdeš pevně tak, jak jsem tě cítil kdysi když se vracíš zpět

05. 10. 2007
32
27
4786
Volné verše

gamblerská

Výběr

nakonec si vymýšlím i tvůj pohled a slovami stejně řeknou co chci
fígl je v tom uvěřit - v cokoli třeba, že východ slunce může nastat i po druhé odpoledne
vždyť bílá je černou, stejně jako stín a já jsme jeden a týž

28. 05. 2007
25
23
5400
Volné verše

"terra incognita" aneb jak číst HESTER

Výběr

„terra incognita“ - známá, neznámá.
Autorka této sbírky Hana Hadincová působí na zdejším serveru pod nickem Hester.
Kniha vyšla v nakladatelství Dryada v roce 2005. Počet stran 63, 31 textů, cena 280,-KčPoezii v knize formátu 100/175 mm doprovází fotografie od Elzbiety & Michala Barteczko a grafický design Vlasty Králové.

27. 05. 2007
10
18
5619
Kritiky (lit. kritiky díla)

ostrovy

Výběr

občas se vracím k této řece - číst i když raději už jen v duchu, mezi proudem řeči a modří co rozdvojuje
můj obraz v očích vod
-- možná, to nic neznamená
ale o kus dál za živými ploty zahradz hromad kamení při březích vznikají ostrovy

16. 05. 2007
49
55
6701
Volné verše

dávná partie

Výběr

psaní, říkal
prý Sokratovými ústy Platón„je nelidské“, protože předstírá že mimo lidskou mysl ustavuje něcoco může ve skutečnosti existovat pouze v ní
já usedám k počítači, abych předstíral že něco existuje uvnitř, zatímco text čte mě.

05. 05. 2007
24
34
4999
Volné verše

kdesi

Výběr

ano nakonec bylo i bílé přespříliša stopy přestaly být čitelnétak už nelze říci zda směřovaly dovnitř / nebo ven
naše jistota má domov v jazykukdesi na cestách mezi vnitrozemím a oceány
slovale jak vlastně zní tvůj hlas.

30. 04. 2007
29
30
4652
Volné verše

hříšná

Výběr

jako písmo je černé jen na bílé stráncetak ani tysi nebudeš nikdy jist zda ano či ne
to až tělo obléká jakýkoli tvarmezitím co očekáváme slova z úplně opačné stranyzažiješ znovu totéž
s bohem.

24. 04. 2007
18
28
4925
Volné verše

jarně letní

Výběr

i když už ani není třeba co tajit: je jaro a jádosud odmítám vzdorně všechna pozvání
zatímco dny bezelstněhladí děvčata s krátkou sukní i jejich rozpustilý smích
ještě jednou napíšu – když už i mlčení začíná ztrácet svou sdělnost
jako znění dálky v níž jsou dva víc než smělost osamělých písmen být letními jablky cítit.

15. 04. 2007
31
38
5848
Volné verše

jak číst G_B_SHOW ?

Výběr

Vážení čtenáři internetové poezie, pokusím se v krátkosti subjektivně dotknout poetiky autora G_B_Show publikujícího na serveru Písmák.
TÉMATIKA:
U významné části textů sbírky „Dobře utajené slunce“ nacházím tematicky velmi často výrazný generačně laděný antikonformismus. Autor cítí potřebu vymezit svůj svět proti okolí. Tento přirozený a legitimní poetický princip dle mého soudu vyznívá v autorově podáníčernobíle a ploše.

31. 01. 2007
12
59
8677
Kritiky (lit. kritiky díla)

mUŽ

věnůvka pro yzžet . -).

16. 01. 2007
21
46
6321
Ostatní nezařaditelné

nepřípadně letní

Výběr

Zatímco tvé oči lijí v mou tvář plavé podvečerní světlo tajně toužím po noci
kdy ulpívám v netečných sítích mezi dobrem a zlem
ne není třeba se bát ztrácet co je
věčné ostatně i tráva ve vyprahlých dnech je pod severní stěnou nejhustší.

23. 12. 2006
23
35
6034
Volné verše

Jak číst ALIMRU?

Výběr

Jak číst Alimru.
Motto: „obvykle mě neokouzlí pouhý balík přes sebe nakladených slov. ani teď“
(z kritik písmáckých čtenářů)
Když jsem se zamýšlel nad tím, jak nazvat tento můj příspěvek, uvědomil jsem si, že autorčina poezie se skutečně dá „číst“ různými způsoby. Sice příspěvek publikuji v rubrice literární kritiky, ale raději následující zamyšleníuvozuji jako své čtení Alimry.

15. 11. 2006
16
28
8387
Kritiky (lit. kritiky díla)

Literární klub Zoom

Drazí Písmáci ,
spolu s několika kolegy z redakce jsme se rozhodli založit klub, který by vytvořil kritickou opozici stávajícímklubovým pseudozcénám pochybné kvality - ad SENIOR a pod :-). Cílem klubu bude podpora a rozvoj „literární kritiky“ na zdejší půdě. Možná je na místě zde na Písmáku raději použít termínu „psaní o psaní“. , nebo „literárně kritická dílna“.

29. 10. 2006
10
16
10475
Diskuse

Září

Výběr

Večerní slunce zapaluje byt.
Vodorovně.
Knihovna doutná,
zasklená podobizna nad křeslem

13. 09. 2006
44
8
7928
Volné verše

jen chvíli

Výběr

teď na jaře jsou skla zašpiněná
ačkoli výhled je tentýž
v oknech rodin večer spustí ohňostroje- když vzpomínám
slyším divný zvuk

13. 05. 2006
45
7
7255
Volné verše

vražda

dnes v noci měsíc vraždil
prostovlasý
jeho podvodné světlo zprohýbalo skla a naplnilo místnost hučením
moře

13. 04. 2006
37
3
6427
Volné verše

odvrácená

opět stojím před oknem a vidím klesat nebe
pořezané
hranou tmy
tak že chladnokrevně rozkrojí místnost

11. 04. 2006
29
1
7659
Volné verše

rybí

Výběr

04. 04. 2006
26
9
6603
Volné verše

skřípění

v noci slýchá skřípění štěrku
drceného kroky
mezi počítáním úderů
vln, ačkoli pro něj moře je už jen pojem

25. 03. 2006
22
1
6595
Miniatury, hříčky

bezradná

dokonce i sníh za oknem je bezradný, odráží jen smluvené
odlesky
připadá sám sobě
mráz drží pole za vlasy, poslední

22. 03. 2006
31
3
6983
Volné verše

lhostejné

Výběr

daleko za námi se noc co noc rozsvěcí :
světla
prázdná jako sám čas
ale vidět prý znamená věřit

19. 03. 2006
19
3
6004
Volné verše

na okraj

Výběr

nahoře nad vlnami antén
přešlápl měsíc
probouzí řeku podivně matné modře
zase další večer který nebudu mít možnost pochopit

16. 03. 2006
30
2
5819
Volné verše

vnitrozemí

Výběr

kreslím nohou na písečné břehy soumraku
tvé tělo
nežpřijdou řeky úsvitu a odnesou ho do moře
přesto tě poznávám i dnem

19. 02. 2006
69
20
12275
Miniatury, hříčky

svítání

Výběr

milost tmy po zhasnutí
je bezhlasá
koneckonců zde, je jakákoliv srozumitelnost na úkor čistoty
nakonec si představuji tvou noc a nalézám tě

17. 02. 2006
51
12
9095
Miniatury, hříčky

v intervalech

Výběr

teď v zimě chybí slunci síla - poleháváa stíny nás tiše přerostly
žádné požáry, jen orosená horečnatá skla a kousance
ve rtech
když mluvíš, oči zůstávají v prázdnu

15. 02. 2006
32
5
8091
Miniatury, hříčky

noc

Výběr

popelavá můra soumraku plní můj pokoj
neklidem
svolává horečnaté sny
zatímco já se pomalu hledám

05. 02. 2006
47
10
8707
Volné verše

La terre est couverte de gens qui ne méritent pas qu´on leur parle

Výběr

nechce semivám už svěřovat co si myslím teď, tak pozdě v noci
když právě dočítám Voltaira.
je skutečně tím nejhorším společnost.
když sám tento společenský Francouz, musel jednou říct:

30. 12. 2005
42
7
8457
Volné verše

o žízni

Výběr

vzduch je nehybný a teplý
nejspíš si na chvíli lehnu na koberec
a zavřu oči -
vedle v kuchyni je lednice s pitím, kdybych snad dostal žízeň

26. 12. 2005
26
6
8042
Volné verše

o tichu

Výběr

nakonec jsem je našel, tedy skoro všechny
tvé básně
ale mám už dost této řeky i hvězd
jimiž je poseto nebe i toho těžkého, hrobového ticha

26. 12. 2005
20
2
7577
Volné verše

PŘEJEZD

Výběr

trhlina v obloze se už zase rozevřela
mohu se teď dívat přímo z křesla (nemám záclony). jsem náhle dojatý
pak hledám ponožky
mezitím co s nimi zápolím

23. 12. 2005
20
2
6780
Volné verše

POZDĚ

Výběr

teď pozdě v noci byt pluje na západ
prohlížím si fotografie
v černobílých albech
jsme tam všichni v bezpečí, obličeje přitisknuté

23. 12. 2005
29
8
6716
Volné verše

pod víčky

Výběr

letos poprvé křupnul mi led pod podrážkou
jako bych na chvíli zestárl a zatoužil
po pustošení lásky, zatímco pamětí projíždí vlak
a okna ozařují papírové tváře,

22. 12. 2005
51
26
9383
Volné verše

ZTRACENÝ OBRAZ

Výběr

Ne, už asi nenajdu ten obraz
vlašťovky ve větru nad. Domy
strojovnami měří nebi
puls

28. 11. 2005
40
21
11714
Volné verše
Nahoru