23.03.2014 18:39 K dílu: Spokojený vůl Augustus

Povedené. Tip!

11.12.2012 21:41 K dílu: Nejzvrhlejší forma víry Augustus

Nejde tady o žádného nepřítele, pouze shrnutí podstaty jedné víry (stejně hluboké a v některých případech militabntní jako kterékoli jiné).;)

02.12.2012 22:25 K dílu: "Boží blud" a nový atheismus Augustus

Ačkoli s mnoha závěry a tvrzeními autora nesouhlasím (např. Zahraniční politika USA, etc., ale to nejsou témata na tuto debatu), neb mi příjdou stejně zavádějící a směšné jako Dawkinsův redukcionismus a povrchnost, tak oceňuji Godreyho snahu o zodpovědnou nezaujatou analýzu i odvahu dotknout se opravdu složitých témat a vyhnout se přitom fundamentalismu.;) Takže po zralé úvaze plné váhání tip za snahu.

16.09.2012 21:40 K dílu: Nejzvrhlejší forma víry Augustus
ad 1) V případě poruchy logiky ano, nicméně náboženství není přímo altruismus a narozdíl od ateismu přímo nevede k čistému sobectví. Tady nám situaci komplikuje fakt, že spousta lidí prostě neuvažuje logicky. Překroucené verze ideologií však nelze považovat za bernou minci. ad 2) Wikipedie je sice nejrychlejší, nikoli však zcela spolehlivý zdroj informací. Pokud nechcete sáhnout po lepším slovníku, mohu Vám logicky dokázat, že si pojmy rozhodně nepletu. a) O nějaké věci či osobě lze z hlediska existence říci pouze, že je nebo není. Neexistuje žádné poloviční bytí. Prostě buď něco je nebo není, nemůže to však být nic mezi tým. Tudíž buď věříte tomu, že Bůh je, nebo věříte, že není. Když nevěříte, že je...je to stejné tvrzení, jako když věříte, že není. Pro větší přehlednost se to dá vyjádřit i znaky (věřím = + ; nevěřím = -; +- i -+ = -): "Věřím, že Bůh není" by tedy bylo +- a to = - . "Nevěřím, že Bůh je" -+ a to = - . Z hlediska logiky jde o totožné tvrzení, pouze vyjádřené jinými slovy. Každopádně víra, jejíž podstatou je negace, je přinejmenším podezřelá. b) Když se Vás tedy někdo zeptá, jestli je Bůh, můžete odpovědět pouze třemi způsoby a podle toho se dělí lidé do tří skupin : ANO (věřící), NE (ateisté), NEVÍM (agnostici). c) Když si přeložíte slovo ateismus tak -ismus je česká přípona pro vyjadrřující názorový směr; - te je z řeckého "theos"(Bůh) plus a- je předpona značící v řečtině zápor. Tedy doslovně by to bylo "popírající Boha". V hodně odvozeném významu by to mohlo být popření teismu jako určitého náboženského směru, tak jste to však určitě nemyslel. ad 3) Všude se najdou blbci, ale to neznamená, že se má soudit daná víra podle blbců. Kupříkladu podle křesťanství jsou hříšníci všichni lidé bez rozdílu (včetně farářů i papeže:-D), což dává smysl, jelikož kdo z nás pravidelně nehřeší, že jo? Zároveň v Bibli Pavlova teologie (zásadní pro křesťanství) otvírá cestu ke spasení i pro nevěřící, kteří žijí a chovají se slušně. Klíčové je snažít se hřešit co nejmíň a své chyby se pokoušet napravovat. Upřímně. Tudíž nestačí chodit do kostela a ke zpovědi. Naopak. V Bibli se jasně píše, že na věřící jsou v tomto směru kladeny vyšší nároky a budou posuzováni přísněji. Co se týče nekřtěňátek, tak nejsem katolík ani teolog, ale předpokládám, že ty neměly na hřešení moc času, takže to s nimi zlé nebude. Podle katolíků nepůjdou rovnou do nebe a asi to vezmou trochu oklikou přec očistec, ale rozhodně nepošupají rovnou do pekel. Za co taky, že jo?;)
16.09.2012 15:58 K dílu: Nejzvrhlejší forma víry Augustus
Zdenda: 1) Nikde jsem nepsal o tom, že bych se choval slušně jen na základě obavy z toho, co bude po smrti. Ani jsem nic takového nenaznačoval. To jste špatně pochopil a evidentně máte dosti zavádějící informace o křesťanské morálce. Ta totiž není založena na obavě z posmrtných trestů ale na víře v nesmrtelnost a věci i hodnoty, které samotný život přesahují. Hodně důležitou roli v tom hraje princip obětování něčeho vlastního ve prospěch dobra, které je vyšší než můj vlastní sobecký zájem. Jenže to logicky nemá smysl ve chvíli, kdy žádné takové dobro neexistuje. Kdy naše konání nenechává ve světě žádnou výraznější stopu, jelikož z hlediska vesmíru jsou i celé civilizace jen mžik, po němž nic nezbude. Takže je vlastně úplně jedno, co děláme, jelikož ve výsledku to dopadne vždy stejně. Jasně, můžeme mít z dobrých skutků dobrý pocit, jenže, přiznejme si, to mmůžeme mít a nezřídka máme i z těch špatných, které jsou obecně mnohem příjemnější. Ne nadarmo se říká, jak sladký je hřích. Takže dobrý a morální člověk je z logiky ateismu pouze blbec, co si zbytečně komplikoval život kvůli nějakým společenským konvencím, po nichž časem stejně neštěkne ani pes a jemu to v hrobě může být tuplem jedno. To není žádné umělé vyvozování, jen si jej mnoho ateistů zkrátka nechce připustit, přestože s oblibou tvrdí, že náboženství vzniklo pouze za účelem zdůvodnění společenského řádu (tedy těch konvencí, které nazýváme morálkou). 2) Tady u Vás došlo ke zmatení pojmů. Ateismus je víra v neexistenci Boha. Píšu víra, jelikož toto tvrzení nelze spolehlivě vědecky dokázat, stejně jako přesvědčení věřících, že Bůh existuje. Charakteristika Vašeho přesvědčení odpovídá spíše agnosticismu. Agnostici nejčastěji v Boha nevěří, ale nevylučují jeho existenci prostě proto, že nemají dost informací ani možnost to racionálně zjistit. Nikomu však víru nevnucují ani neberou. Na tom nevidím nic zvrhlého. 3) Patrně se Vám taktéž hnusí lidé, kteří ostatním vnucují svou víru. Obzvláště otravní a neodbytní jsou v tomto Jehovisté. Jenže ti aspoň věří v něco pozitivního, narozdíl od ateistů, kteří mají neodbytnou potřebu věřícím vnucouvat svou "pravdu", že přece nic takového jako Bůh neexistuje ani existovat nemůže a jestli v něco takového někdo věří, tak je to zmanipulovaný blbec. Tím pozvedli zvrácenost na novou úroveň, a proto lze ateismus považovat za nejzvrhlejší formu víry.
07.01.2012 21:44 K dílu: Dopisy do Pisy Augustus
Nice:-D
18.12.2011 00:19 K dílu: Dopis Ježíškovi Augustus
Tohle dílko bylo trochu slabší, ale rozhodně mne pobavilo více než to předchozí. Zřejmě sis u mne nastavil vysoký standard, který není snadné uspokojit. Každopádně hebrejština je stále ještě živý jazyk, ačkoliv Bátorovci a arabové by si nejspíš přáli opak. Kristus také zřejmě mluvil ještě helénistickou řečtinu, jinak by si nemohl jen tak popovídat s Pilátem, který hebrejsky či aramejsky nejspíš neuměl ani slovo.
08.12.2011 15:08 K dílu: Předposlední večeře Augustus
Doufám, že se neurazíš, ale tohle je snad první dílko od Tebe, které se mi nelíbilo a při jehož čtení jsem se ani nezasmál.
30.11.2011 21:44 K dílu: Právo volby Augustus
Děkuji.
30.11.2011 18:47 K dílu: Kritik Augustus
Vtipné:) Tip.
17.11.2011 15:01 K dílu: Dalimil a Alžběta Augustus
Na první přečtení mne to příliš nezvalo, ale u druhého jsem se již výborně bavil. Kam Ty na ty nápady chodíš? tip
11.11.2011 13:39 K dílu: Magnóliím vadí mráz Augustus
Zdejší recenze obvykle nebývají nic moc. Tato tvoří světlou výjimku.
08.11.2011 22:44 K dílu: Zahradní párty Augustus
Velmi pěkné, opakovat se ve vyzdvihování autorovy vtipnosti a obrazotvornosti nebudu. Postačí mi, když vzpomenu své oblíbené hlody "národní hmotnou rezervu hnoje", "Muška pak postupně ztratila iluze, orientaci a vědomí, načež podlehla gravitaci" a "Přijeli všichni. Nejhojněji zastoupeni byli příbuzní, se kterými se nevídáme, ani je neznáme. Připadlo mi, že některé z nich dokonce neznají ani ti, které neznáme my." a dám TIP. Jinak velmi mi to připomíná příhodu, kdy měl náš pes zažívací potíže a vypouštěl ustavičně pšouky, které smrděly víc než protikorupční strategie Nečasovy vlády. Přivolaný veterinář po vstupu do jeho útulku nasál atmosféru a váhavě se zeptal, jak dlouho je pes již mrtvý. Náš miláček jej však přiběhl uvítat, zavrtěl ocáskem a vypustil ducha tak zlého, až to na chvíli vypadalo, že budeme muset odbornou pomoc volat i veterináři. Naštěstí to všichni ve zdraví přežili.
30.10.2011 21:23 K dílu: Žvacholcův axiom Augustus
Sice tady, tuším, StvN psal, že je to jen shluk vtipných přirovnání, ale ZATRACENĚ vtipných přirovnání, které okouzlují nejen humorem, ale rovněž hravostí jazyka a autorovou vynalézavostí, s níž dokáže vyčarovat z velmi banální události parádní historku. To je také umění. Smekám a dávám TIP.
30.10.2011 20:42 K dílu: Právo volby Augustus
Chigwell a vesuvanka: Moc děkuji, posiluje mne to do další tvorby.:)
25.10.2011 22:28 K dílu: Právo volby Augustus
Avox: Děkuji.:)
23.10.2011 22:00 K dílu: Podzimní haiku Augustus
Nice!:-D Nerozumím haiku, takže nemohu posoudit, zda jde o nejlepší, každopádně se mi tohle líbí nejvíc ze všech haiku, co jsem zatím četl. TIP!
23.10.2011 13:35 K dílu: Lacek Netopír Augustus
Velmi povedené! Krom u Květoně i tradičně skvělého humoru a vytřbeného vypravěčského stylu mne na této povídce dostal především nikoli nečekený leč dokonale funkční závěr. TIP!
22.10.2011 12:56 K dílu: Právo volby Augustus
Garth, Květoň a supizmus: Díky, snažil jsem se staré téma vyjádřit novou, nevtíravou a zejména pro mladší generaci přijatelnou formou.
22.10.2011 12:53 K dílu: Právo volby Augustus
DeadKennedys: Nekouřím ani nepiji alkohol. Do stavu snížené příčetnosti mne v pozitivním i negativním smyslu spolehlivě dokáže přivést má rodina, tudíž nepotřebuji žádné návakové omamné látky. A již vůbec ne pro tvorbu
20.10.2011 14:31 K dílu: Rozhřešení Augustus
Musím se přiznat, že jsi mne příjemně překvapil. Je to pěkná krátká povídka se vším, co k tomu patří včetně překvapení a pointy, takže nemohu netipovat, ani kdybych nechtěl. Spolu s úvodním citátem jde o velmi zajímavý podnět k zamyšlení.
12.10.2011 18:41 K dílu: Relativně relevantní texty Augustus
Povedený fejeton a technik se rozpozná na první pohled, neb jej udělal i s tabulkou. TIP.
12.10.2011 14:15 K dílu: Štětivec Augustus
Das ist unglaublich!
11.10.2011 23:56 K dílu: Hej Jude - překlad Augustus
Na této písni jsem vyrůstal na základní škole. I když někteří spolužáci to četli "Hej, Žide!"
11.10.2011 23:50 K dílu: Štětivec Augustus
Nejvíce se mi líbil vtípek s kopřivou, neboť jsem něco podobného zažil a vím, že tato přírodní metoda dokáže člověka spolehlivě zklidnit nebo rozzuřit. Každopádně nic mezi tím. Jak rovněž vidno, je Švýcarsko idylická krajina je v případě, že má člověk dost franků. Já ale s TIPem škudlit nehodlám.
08.10.2011 13:14 K dílu: Došel cukr Augustus
Jako latinář nemohu být nepotěšen odbornými názvy brouků i jejich nápaditým překladem (viz pičurka). Zbytek je standardní Květoň, tedy kouzelně napsaný a záchvaty smíchu vzbuzující humorný příběh. TIP.
30.09.2011 21:11 K dílu: Mrzutý Ignác Augustus
Skvěle jsem se u čtení počinu tohoto pobavil. Zvláště pasáž se sysly vzdula z nitra mého nehodného vlny smíchu bujarého, který mé okolí kvitovalo přívětivou otázkou, zda jsem se konečně definitivně nezbláznil. Hned poté, co jsem je informoval, že čtu pouze "nového Květoně" (což bylo přijato s pochopením a vyzváním, abych nahlas předčítal), jsem však byl jat pocity povahy ambivalentní, zda povídka tato není počinem taktéž druhu nimrodského - tedy trefou přesnou, leč do místa jiného, než mířeno bylo.
23.09.2011 21:46 K dílu: O bohatýru Čurinovi, kterak si přídomek Prilavkin vysloužil Augustus
Vpravdě panslovanský příběh, jehož autora Květoně Zahájského, sluníčko jasné, bohatýra humoru nápaditého, mohla zrodit pouze česká zem. Prý se barák třásá, jak se tomu řehním, psi vyjí a kočky se mrouskají. Aspoň víš, co všechno dokáže Tvůj literární talent. Tedy až na ty kočky, které svou náruživou činnost započaly již předtím. Dávám TIP jako hřib!
20.09.2011 12:13 K dílu: ...brej večer Augustus
Ale klidně, jak je ctěná libost, vašnosto. Jen musím narazit od Tebe na něco blbého. Mimochodem já mám prý mezi lidmi spíš pověst velmi pichlavého a krutého kritika.;)
19.09.2011 23:33 K dílu: ...brej večer Augustus
Jsem rád, že jsem mohl mít to potěšní i čest narazit na skutečného umělce, jelikož takto vtipnou ztřeštěnost plnou přiléhavých přirovnání proložených sem tam nějakou tou životní moudrostí mohl na sérii vzájemně nijak nesouvisejících obrázků sepsat jen skutečný tvůrčí génius. Smekám. TIP jako hřib!
08.09.2011 13:06 K dílu: Jéňa Lódal Augustus
Krásné, vtipné a pohladí po duši. Nemohu netipovat.
08.09.2011 12:49 K dílu: Culinary yours Augustus
Vidím, že přečíst si tohle před obědem byla velmi vhodně zvolená strategie. Jen mi potom naše domácí pokrmy přijdou poněkud chudé a to si zde na hospodářství s čerstvými domácími surovinami a zálibou ve vaření žeru jako lord.:-D Každopádně Ti náleží zasloužený TIP!
03.09.2011 15:25 K dílu: Karí Augustus
Musím se přiznat, že jsem od Tebe již čekal standardní porci inteligentního slovního humoru, ale ta gradace v závěru mající odpich sportovkyně štípnuté vosou do zadku mne vyloženě dostala!:-D TIP jako hřib!
29.08.2011 15:15 K dílu: Jak je to s diskriminací na písmáku? Augustus
LaMouette: Respektuji Tvou žádost a snad to tak bude nejlepší. Marvinovi soukromě psát nehodlám, neboť jsem došel k názoru, že si na osobní rovině nemáme co říci. Nepovažuji jej za člověka, s nímž by se dalo (přinejmenším na tohle téma) rozumně bavit. Jen doufám, že se tady na to nezapomene, a Marvinovi, až zase začne kalit vodu, jeho pózu ochránce práv a spravedlnosti již nikdo neuvěří. To je vše, co jsem chtěl k tomu napsat.
29.08.2011 14:42 K dílu: Jak je to s diskriminací na písmáku? Augustus
VT Marvin: Takže popíráš pravdivost Derovy zprávy na první straně?
29.08.2011 14:18 K dílu: Jak je to s diskriminací na písmáku? Augustus
VT Marvin: Vyjadřuji se k něčemu, co se Tě dotýká. Tak mi přišlo slušné, dát Ti vědět. Mimochodem ještě se snažíš zjišťovat IP adresy lidí, kteří s Tebou nesouhlasí?
29.08.2011 01:14 K dílu: Jak je to s diskriminací na písmáku? Augustus
Krom toho, že jde zcela jasně o samoúčelnou provokaci a autor si plete pojem s průjmem, tak není na co reagovat. Jediný důvod, proč tady tomu věnovat pozornost, vidím v zamyšlení nad tím, co má autor asi za osobní problémy, zdali mu lze pomoci a jestli je vůbec žádoucí, aby zde bylo dovoleno se takovým způsobem vyventilovávat.
28.08.2011 20:59 K dílu: A každý jeden bude mít svůj umazaný svět Augustus
Díky za avízo. Doufám, že tohle bylo poslední varování a příště ty dva již definitivně vyhodí.
22.08.2011 00:39 K dílu: GPS Augustus
"Manželka se ke mně choulila jako za svobodna." Tak tohle mne dostalo:-D Tip.
18.08.2011 13:08 K dílu: Srpnová voda Augustus
Oslovilo mne zejména dvojverší: "Čas nejde okrást ani splatit věny, vždyť není něčí, plyne odnikud." Nejenom za něj dávám tip.
17.08.2011 22:16 K dílu: Příběhy ze dvorku: Zkrocení zlého krocana Augustus
Díky! Tím srovnáním jsem poctěn.:)
15.08.2011 10:17 K dílu: Osudová Augustus
Okouzlil mne nejenom nápad a pojetí, ale zejména nápadité popisy a slovní spojení, z nichž jsem měl záchvaty smíchu. Jak vidno sečtělého humoristu v sobě nezapřeš. TIP!Neplánuješ podobné výlety i do ostatních žánrů?
13.08.2011 16:51 K dílu: A každý jeden bude mít svůj umazaný svět Augustus
VT Marvin: Nebyl jsem osobní, čehož Ty patrně nejsi schopen. Hledat hůl si nepotřebuji, ale to asi nemá cenu Ti vysvětlovat. Napsal jsem, co jsem měl na srdci.
13.08.2011 14:30 K dílu: A každý jeden bude mít svůj umazaný svět Augustus
Pár poznámek z hlediska principu: 1) Pokud došlo k závažnému přečinu proti dobrým mravům a zdejším pravidlům, tak by se měl trest udělovat za ten přečin, nikoli kvůli tomu, že to urazilo něčí útlocit. Tudíž žádné jiné než adminské řešení zde již není možné. Účel takových sankcí je preventivní. Tedy aby k žádným podobným excesům nadále nedocházelo. Proto následné "uklidnění pohoršených" nebo jak by se dala nazvat debata mezi VT Marvinem a Muamarkem opravdu není žádným řešením problému. Nejde tak hrubý exces přejít jenom s tím, že někdo oním výrokem pobouřené následně ukecal, aby se již tolik nezlobili. 2) Přemístění jinam není to samé jako smazání, což by měl průměrně inteligentní člověk umět rozlišit. 3) Výkřiky typu "Jak byste se cítili, kdyby Vám najednou začaly mizet komentáře." poukazují na to, že v tomto případě jde spíš o emoce než racionální úvahu. 4) Vyhrožování VT Marvina, že smaže svůj profil a bude zde působit pod jiným nickem, považuji za velmi komický alibismus. a) Pokud si VT Marvin myslí, že jsou zde vůči němu nespravedliví, tak by měl svou křivdu nést s aspoň elementární důstojností. Mnozí lidé dokázali za své přesvědčení položit život, VT Marvin ani svou virtuální identitu. b) Pokud chce odejít, ať odejde, ale co vyřeší návrat pod jinou identitou? Co je to za prázdné gesto? Jestli si za nevoli ze strany adminů i ostatních uživatelů může VT Marvin svým chováním, tak tady to nevyřeší změna jména ale zase jen změna chování. Pokud tu panuje krutá nespravedlnost, tak změna jména jednoho uživatele nevyřeší již vůbec nic. c) Avizovat takhle své rozhodnutí dopředu zavání pokusem o vydírání ve styli uražené hysterky.
12.08.2011 20:18 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: Ne, jenom mne Tvé naprosto neadekvátní přehánění již unavuje a v další diskuzi nevidím smysl. Koneckonců i na tuhle otázku jsem již odpovídal.;)
12.08.2011 18:30 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Promiň, ale na úrovni "koho bys upálil" se s Tebou nehodlám bavit. Věnoval jsem Ti času i pozornosti více než dost.;)
12.08.2011 15:22 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Tím se dostáváme do kruhu, protože podle mne, dokud není něco vyřešeno správně, tak to není vyřešeno vůbec. Tobě možná přijde Muamarkova reakce přemrštěná. Mně nikoli a to, že měl potřebu takto reagovat považuji za důkaz toho, že věc adekvátně řešena rozhodně nebyla. Mimochodem vycházím z povahy výroku i následného zdejšího chování jeho autora. Tudíž mi nepřijde fér obvinění, že bych nějak slepě následoval Muamarka.
12.08.2011 14:57 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Promiň, ale tohle není argument.
12.08.2011 14:19 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Rozhodně nenásleduji slepě. Viz komentář výše.
12.08.2011 12:35 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: Kdyby stačilo ohrazení v příslušné diskuzi, tak by o tom patrně nevznikaly diskuze nové, nemyslíš? Z toho, co vím o Muamarkovi, mi přijde jako důvěryhodná osoba a shrnutí v úvodu debaty jako dostatečné. Neshrnul tam snad fakta? Dopustil se přitom jejich manipulace? Nedomnívám se, že bych musel číst úplně všechny diskuze se všemi komentáři a nejlépe dvakrát za sebou, abych se k tomu mohl vyjádřit.;)
11.08.2011 15:24 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: A já znovu odpovídám, že autora toho výroku, který z něj evidentně odmítal vyvodit náležitou odpovědnost, a spoluviníci jsou ti, kdož nad ním z pokryteckých důvodů drží ochranou ruku a snaží se jeho chování bagatelizovat. Ti rovněž nemalou měrou přispěli k neúměrnému vyhrocení této banality a měli by se nad svým chováním i jeho důsledky vážně zamyslet. Za banalitu považuji to, že se objeví jedinec s absencí vkusu, jehož prsty jsou evidentně rychlejší než mozek. To, že není včas náležitě umravněn, aby na sebe nemohl strhávat pozornost a destruovat debaty, takže se z toho stane téměř celoserverová nekonečná disputační záležitost, je jasné selhání organizace, jež by si to měla napříště vzít jako ponaučení.
11.08.2011 15:07 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: Omlouvám se, ale dostal jsem se k avízům o nových dílech a diskuzích mých oblíbených autorů až nyní. V textu se nikde nepsalo o tom, že diskuze je již uzavřena a ten úvod mne zasáhl natolik, že jsem prostě musel reagovat. Nejde mi o žádné upalování čarodějnic a koneckonců na tom BANu pro MM jsme se shodli. Kdyby se postupovalo, podle mnou narženého pravidla, tak se domnívám, že by se zde podobné problémy již nemusely řešit víc, než je nezbytně nutné a již vůbec ne hromadou diskuzí, které nejsou příjemné pro nikoho a z nicž bys dostával avíza ještě za rok.
11.08.2011 14:06 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: Smysluplně a k věci by reagovat nešlo?
11.08.2011 13:52 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
VT Marvin: Účelové provokatéry jako autora výroku o "žiďáckých rypácích", pokud se neomluví a po upozornění nezmění své chování. Provokace a nemyšlení vážně nejsou žádná omluva a takovou věc nejde nějak přejít. Zvláště v době, kdy neonacismus znovu vystrkuje růžky.
11.08.2011 13:36 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Mimochodem během pročítání této diskuze jsem narazil na zmínky, že Marking Machine by hypoteticky žádal nějakou omluvu. Tohle u mne vyvolalo záchvat smíchu. Taková pokrytecká drzost se jen tak nevidí.:-D
11.08.2011 13:25 K dílu: Kde je váš limit? Augustus
Souhlasím s Muamarkem a jeho názorem vyjádřeným v úvodu. Výrok o židovských rypácích považuji již za natolik velké přestřelení, že by měl být nejen vymazán, ale jeho autor by za něj měl dostat třeba měsíční BAN či upozornění, že v přípaě pokračování takových excesů dojde j smazání jeho účtu či zablokování IP adresy. Tvrzení, že jde o vtip či bezúčelnou provokaci, kterou daný jedinec nemyslí vážně, naprosto nepovažuji za relevantní argument na obhajobu autora výroku ale naopak ještě přitěžující okolnost. Ukazuje, že daný jedinec je nejenom ignorant bez vkusu, jehož humor je mírně řečeno zvrácený, ale velmi pravděpodobně je to též zakomplexovaný zbabělec, který si provokacemi něco kompenzuje. Tolerovat něco takového je ukázkou cti i rozumu prostého pokrytectví. Nemají-li takoví morálně i psychicky vyšinutí jedinci významně poškozovat tento server a jeho smysl, tak proti nim musí být jasně zakročeno a nedopřáváno jim zbytečné pozornosti v nikam nevedoucích diskuzích, po které velmi pravděpodobně touží a která je jejich cílem. Tolerovat je možné jen toho, kdo je schopen toleranci sám poskytnout. Samoúčelným provokatérům, kteří se tímto zvráceně baví, je třeba odebrat pozornosti i možnost otravovat normální uživatele. Nenávistným extrémistům, kteří chtějí jen útočit na ostatní, je třeba dát ochutnat trochu jejich vlastní medicíny a zavřít jim zobák. Tohle přece není politický ani diskuzní či psychologicky terapeutický server. Pokud se nemýlím, tak Písmák je určen k tomu, aby tady lidé mohli publikovat svá dílka a diskutovat o nich. Se sebezvyditelňováním různých úchyláků pomocí samoúčelných provokací to přece nemá nic společného. Takže jsem pro zavedení jednoduchého pravidla BUĎ TO, CO PÍŠEŠ, MYSLÍŠ VÁŽNĚ A PAK PŘIJMI ODPOVĚDNOST, NEBO SE JDI PROVĚTRAT NA DOST DLOUHO, DOKUD TVŮJ MOZEK NEBUDE RYCHLEJŠÍ NEŽ PRSTY NA KLÁVESNICI. Admini a webmaster by tohle měli aplikovat bez vyzvání a zbytečných diskuzí. Pouze s patřičným vyvěšením oznámení o důvodu trestu na profilu autora.
05.08.2011 22:32 K dílu: Humorista Augustus
Nemít smysl pro humor dle mého názoru vůbec není na překážku tomu býti známým humoristou. Spousta lidí je nechtěnými humoristy a třeba o tom ani neví. TIP za závěr.
03.08.2011 23:14 K dílu: Patrikovo rozhodnutí - Letní pohádka Augustus
O tom nepochybuji. Jsi v mých oblíbených autorech a v seznamu se mi kupí nepřečtená avíza.
03.08.2011 15:37 K dílu: Patrikovo rozhodnutí - Letní pohádka Augustus
Nemohu tomu vyčítat, že je to naivní, příliš jednoduché a přímočaré, neboť je to pohádka směřovaná evidentně k dětem. V tomto směru tedy plní svou funkci dobře. Přesto mi tohle Tvé dílko osobně příliš nesedlo.
31.07.2011 15:07 K dílu: Raphanus sativus Augustus
Trochu mi to připomíná jednu postavu z Pratchettovy Uěměplochy. Jmenuje se Smrďa Rum a oplývá smradem tak intenzivním, že postoupil na samostatnou existenci a vlastní osobnost. Chodí např. do divadla a má vůbec o stupeň vyšší kulturní život než jeho původce. Jak se k tomu staví osazenstvo divadla, se již v knihách nepíše. Já dávám TIP za styl.
20.07.2011 15:31 K dílu: Slovník dovolenkára Augustus
Již jsem četl a také se vyjadřoval jinde. O zasloužený TIP Tě však ochudit nemohu.
18.07.2011 17:33 K dílu: Nový e-magazín o sci-fi, fantasy a hororu Augustus
Vypadá to zajímavě, ale uvítal bych na webu více informací zejména o redakci.
18.07.2011 17:22 K dílu: Na Literární Vysočinu rovnou za Nosem Augustus
Zajímavá akce, dle mého názoru reportáž o ní na první stranu rozhodně patří.
14.07.2011 15:02 K dílu: Tarif Augustus
Jsem nečteč úvodníků, neboť se přihlašuji automaticky, takže pokud mne automat neodhlásí, takúvodník ani nevidím. Přicházím o hodně? Mimochodem, jak se mi dílko líbí, tak na něm neshledávám nic úvodníkovitého.
14.07.2011 14:26 K dílu: Tarif Augustus
Vtipné, pro Tvé psaní typické, což nemá být výtka, nýbrž pochvala. To v sobě obnáší svižnou dynamiku vyprávění, svěží styl a vtipná přirovnání o přiléhavosti slečniny sukně. Dnes budu stručný. TIP!
13.07.2011 14:48 K dílu: Jijoty Augustus
Vážně ubylo? Inu, ne každý intelektuál je schopen ustát svůj intelektualismus.:-D
13.07.2011 13:09 K dílu: Jijoty Augustus
Děkuji mnohokráte! Nezřídka bývám obviňován z toho, že jsem intelektuálem zblbým z obšírných znalostí toho a onoho. Většinou se chabě bráním, že se považuji pouze za zblblého a ani s těmi znalostmi to není tak horké, jelikož intelektuál je v mých kulturních kruzích takřka sprosté slovo o významu (arogantní nepraktický snob). Na "pasti" ve Tvých verších jsem se však naprosto ignorantsky chytil, až do epilogu žádné nesrovnalosti nepostřehl a tudíž mohu hrdě prohlásit, že nejsem intelektuálem. V neposlední řadě také, že je Tvé dílko kouzelný nápad, který se skvělé čte a osvěžuje ducha. Tudíž TIP a konec vykecávání. Howg!
11.07.2011 08:14 K dílu: Příběhy ze dvorku: Zkrocení zlého krocana Augustus
Děkuji:)
08.07.2011 22:54 K dílu: Tajemné kosočtverce v obilí Augustus
Absurdita alá Monty Python a spousty přirovnání, která prakticky zabraňují plynulému čtení. Ne, že bych se nesnažil, ale ono to jde těžko, když má člověk koro u každého odstavce záchvaty smíchu. TIP!
24.06.2011 10:00 K dílu: Ženili se komáři Augustus
Pro blbůstky jsem měl vždy slabost a pro ty podařené dvojnásob. TIP!
24.06.2011 09:56 K dílu: Za lávkou měl být most Augustus
Povětšinou dávám přednost veršům vázaným a nejenom proto, že jsou mnohem bližší mému osobnímu vkusu. Mám totiž za to, že napsat alespoň průměrně dobrý volný verš je daleko těžší než stvořit ekvivalentně dobrý vázaný. Nehodlám nyní rozebírat proč, jelikož se nechci pasovat která mi dle mého názoru nepřísluší. Omezím se pouze na konstatování, že drtivá většina internetových rádobybásníků si neuvědomuje podstatu volného verše, jenž není jen procítěnou prózou seřazenu do řádků pod sebe, ale musí v sobě mít něco, co pro nedostatek lepších výrazů nazývám poetickým momentem. Možná se mýlím, ale v těchto Tvých krátkých básních jej spatřuji. TIP.
23.06.2011 16:16 K dílu: Rincon de Praga Augustus
Tvé multikulturní postřehy shledávám velmi podnětmými!:) TIP
18.06.2011 17:25 K dílu: Sedla si můra na stínidlo noci Augustus
Pokud jsem aspoň přibližně pochopil, tak jsem i já prožil něco podobného. Možná právě proto mne báseň hluboce oslovila a mohl jsem prožít její katarzi. Ale možná se mýlím. Rozhodně dávám TIP.
16.06.2011 20:23 K dílu: Stavka Augustus
Vaude, to jsi střelil vedle, s TOPčasem jsme v Řecku hnedle. Vždyť tam ten průšvih nejvíce způsobila pravice.
14.06.2011 16:34 K dílu: Sněží Augustus
Díky.:)
14.06.2011 16:07 K dílu: Tak pravil Šourek Augustus
Nemáš zač, rád vyřídím. Stejně s ním mám dělat rozhovor. Mimochodem, abychom se příliš nevzdálili tématu povídky, tenhle znáš? Někdo klepe na dveře. "Kdo je?" "Jehovisti" "A co chcete?" "Popovídat si" "A kolik vás je?" "Dva." "Tak si popovídejte...."
13.06.2011 22:27 K dílu: Zase se šije pouze z nejistoty Augustus
Znovu musím smeknout před spojením myšlenky a formy, přestože druhá strofa za to první poněkud pokulhává. Ale to může být jen můj dojem. Takže se raději v tuto pozdní hodinu nebudu zbytečně vykecávat a dám zasloužený tip.
13.06.2011 22:07 K dílu: Tak pravil Šourek Augustus
Super! Domnívám se, že v Tobě se Vaudovi objevil důstojný soupeř, který jej nakonec patrně i přeroste. Nejde totiž jen o humor, u kterého se člověk královsky pobaví, ale tež o něco, co bych pro momentální nedostatek lepších výrazů nazval přesahem. Pojmy jako VSKR a buddhysterka podlle mně vejdou do dějin.:) TIP jako hříb!
13.06.2011 11:16 K dílu: xxx Augustus
Nice:-D TIP!
09.06.2011 21:59 K dílu: Věrozvěrstvo Augustus
Dávám TIP za nápaditou hru se slovy. Především "budhisterka" mne dostala.
08.06.2011 17:04 K dílu: Neduhy Augustus
To by muselo být oboustranné, neboť jsem prý podoben svému strýci, myslivci, kterého si na Valašsku pražáci a jiní turisté prý často pletou s Krakonošem. Již několikrát jsem byl tázán, zdali se holím křovinořezem, a, když zaduje větřík, mé dlouhé vlasy snadno vytvoří typ účesu, který pracovně nazývám "Malá čarodějnice.
08.06.2011 11:40 K dílu: Neduhy Augustus
Nejsem příznivcem absurdních příběhů a nenechám se opít rohlíkem, ale Tvá vtipná přirovnání mne dnes ráno pobavila natolik, že jsem se jedním málem udusil. Tip!
07.06.2011 15:18 K dílu: Augustus
Děkuji:)
07.06.2011 14:53 K dílu: Augustus
Jsme nekomerční magazín, který na stránkách ani nemá žádnou reklamu, takže hmotný prospěch nikoli. Nehynoucí slávu rovněž ne, ale nové čtenáře určitě ano a v případě úspěšné spolupráce jsme již byli schopni nabídnout produkty naproti článkům.
05.06.2011 18:51 K dílu: Ztracený klíč Augustus
Nemohu tvrdit, že jsem báseň pochopil a, přestože si nedělám o svém intelektu pražádné iluze o svém intelektu, tak vím, že nepatřím zrovně k těm nejhloupějším (spíš bych se tipoval na lepší průměr), tak to nemohu považovat za klad básně. Ale musím se k ní stále vracet, proto dávám rozpačitý tip.
05.06.2011 18:28 K dílu: Augustus
Zdravím! Tímto žádám o svolení k publikaci těchto minirecenzí v rámci nekomerčního internetového magazínu Splat (k nalezení na http://www.splat.cz/
02.06.2011 19:58 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
amanda rybová: Ano, je rozdíl mezi islámem a islamismem, i když je to občas složité a kupodivu to mají problém rozlišovat hlavně odpůrci jakékoliv jeho myslitelné kritiky jako těša. Ale řekl bych, že vzhledem ke článku, který těša zřejmě nepochopil, bych řekl, že diskuze je mnohem více o tom, zda tady u nás v Evropě máme právo bránit naši kulturu a hodnoty proti násilnému vnucování vyloženě cizorodých prvků ze strany agresivních muslimů. Nejedná se tu primárně o případy jednání muslimů v Saudské Arábii, ale TADY V EVROPĚ!
02.06.2011 19:21 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
těša: Na jednu stranu nemůžeme říct k místním poměrům cizích kultur ani popel, byť by nám přišly jakkoli absurdní a na druhou, když tam umírají lidé hladem, tak za to automaticky můžeme my? Neprotiřečí si tohle trochu? A kde bychom na to vzali kompetence? Víte kolik humanitární pomoci je nakonec použito na nákup zbraní? A co s tím mohou humanitární organizace dělat, když jim ji zabaví nějaká teroristická banda (třeba Hamás) a naloží s tím pak podle svého? Nic. Jak bychom to asi dělali bez praktické okupace daných území a potlačení těch prvků místní kultury, které tam způsobují smrt a hlad, což by si vyžádalo další oběti? Takže v čem je naše vina? Že máme vyspělejší společnost, které se daří lépe?
02.06.2011 15:50 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
Krytyk: Ne, je to o tom, že ta cizí kultura by neměla mistrovat nás. Jinak je značný kulturní rozdíl mezi obyčejnými zločiny jako psychyckými či sociálními excesy jednotlivců, které daná kultura odsuzuje i trestá, a mezi ideologickými zločiny, které naopak ta kultura hlásá a považuje za správné. V Evropě se totiž pod rouškou náboženské svobody nevydávají příručky, jak zavraždit manželku (nejlépe vodítkem na psa) a Zdenek Hink se, pokud vím, nehlásí k žádné skupině tvrdící, že má na něco takového právo. Váš argument je tedy jako hájit právo na kulturu Třetí Říše s poukazem na to, že Židům se přeci ubližovalo i v jiných zemích a zrovna nedávno byl prý jeden oloupen a zavražděn. Takto aplikovaný multikulturalismus popírá sám sebe (koncept soužití kultur založený na VZÁJEMNÉ! toleranci) a je ve své podstatě stejně zvrácený jako nacismus s komunismem. Žádná kultura ani jedinec totiž nemůže žádat toleranci, pokud ji zároveň nedokáže dát!
01.06.2011 14:22 K dílu: dokumenty o Horákové do škol nepatří Augustus
Souhlas s těšou a rovněž si nemyslím, že diskuze jsou samospásné nebo třeba prospěšné ve větší než malé míře.
01.06.2011 13:35 K dílu: dokumenty o Horákové do škol nepatří Augustus
Delahaye: Tato charakteristika je dosti výstižná "ale Ty nejsi moc bystrý, jen se tak rád tváříš vytvářením rádoby složitých konstrukcí" Pokusil jsem se to zde ukázat na jedné kritice pojaté (možná až příliš) revoluční formou, ale nepadla a úrodnou půdu.
01.06.2011 13:31 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
aleš-novák: Pak nechápu, proč kritizujete výzvy k aktivizaci Evropy a obhajoby její svébytné kultury před agresivním vnucováním cizorodých prvků z vnějšku.
01.06.2011 12:50 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
aleš-novák: Takže typ argumentu. "Když je babička tak slabá a nechá se zmlátit tlupou výrostků, tak si to patrně zaslouží a ty výrostky to omlouvá?" Mimochodem vynález avíza Vás minul?
01.06.2011 12:48 K dílu: dokumenty o Horákové do škol nepatří Augustus
Neroušek má v mnohém pravdu, ale je nanejvýš ironické, že jeho hodnocení zřejmě platí především na něj.;)
01.06.2011 12:43 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
aleš-novák: Problém je, že oni ty jejich zákony cpou nám do Evropy. Když se jim poměry u nás tak nelíbí, nemají k nám hromadně prchat ze zemí, kde vládne jejich milovaný islám. Naše kultura a zákony jsou tady v Evropě jiné, takže podle Vaší logiky je oni tady nemají co kritizovat.;)
01.06.2011 11:40 K dílu: dokumenty o Horákové do škol nepatří Augustus
Ale dá, v demokracii mohou soutěžit jen demokratické strany respektující její pravidla.
01.06.2011 10:56 K dílu: dokumenty o Horákové do škol nepatří Augustus
Rozhodě neměly a, jestli do škol nepatří dokumenty o Horákové, pak již vážně nevím, kam by měly patřit. Spíš se domnívám, že Marta Semelová a její strana nemá co dělat v parlamentu.
01.06.2011 10:52 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
Kamil Sikora: Problém je v tom, že skini jsou u nás naprosto menšinová a mimo zákon stojící extremistická skupina. Zato islamisti mají svou šaríju, která je v zemích, jež ovládli, zákonem a také jsou mnohem významnější silou v rámci své komunity. Pro mnohé legitimním mezinárodním hnutím srovnatelným s nacismem a má značnou oporu v Koránu. Takže srovnáváte neporovnatelné.
01.06.2011 01:12 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
Na těšovy výlevy nemá cenu reagovat. Možná jen takhle večer nechápu, ale mám pocit, že on sám pořádně neví, co chce říci a tak slovně exhibuje občas až na úrovni verbální onanie. Před experimentátorovou argumentací naopak musím smeknout. Kéž bych já svůj první komentář mohl zformulovat lépe a vyjádřit tak dobře jako on. Diskuze vedená na takové úrovni považuji za velmi obohacující.
31.05.2011 23:14 K dílu: zlí muslimové a hodní fejsbuci Augustus
Velmi nesouvislý text. Chtělo by to před psaním si utřídit, co jsi chtěl říci. Tvá argumentace mi také přijde trochu nefér vůči autorovi, jelikož tendenčnost v jeho blogu je způsobena reakcí na agresivní rozpínavost islámu. Je třeba si uvědomit, že to není kritika ze strany povýšenecké Evropy toho, co dělají nějací nekulturní barbaři v poušti za mořem. Nejde o vyvážení naší kultury k nim kvůli pocitu nadřazenosti. Je to zoufalá obrana vůči tomu, co krajně nevybíravým způsobem dovážejí muslimové k nám. Tlak budí protitlak. To je naprosto přirozené a je nutné chápat věci v kontextu. Ten ostře konfrontační tón nemá autor proto, že by jej to bavilo, ale protože mu byl ze strany muslimů vnucen.
Nahoru