O balení žen (divadelní skeč)

Scéna: po přečtení různých druhů balení ženského pohlaví jako úvodu pokračuje přednášející:
Balení čistě přírodní , živočišné, čili biochemické…tady bych se zastavil a velice rád bych zde vyjevil jedno nečekané překvapení…na poslední chvíli našel ve svém nabitém programu skulinku a přijal naše pozvání světoznámý expert voblasti sexuální chemie, ředitel ústavu „Principiální biochemické záležitosti akutního zamilování“…autora dnes již legendárního výroku : Láska = C8H11N (omluvně) omlouvám se panu řediteli za svou interpretaci, ale jako chemik amatér, který si zchemie základní školy pamatuje pouze výbuch učebny…(zamyšleně,zastřeně a ruka se začne nekontrolovaně třást) Tehdy v hodině stématem: „Střelný prach zhnědého uhlí snadno a rychle“ učitel chemie Kropáček podcenil lstivého spolužáka Váchala tajně kouřícího vposlední lavici…Tak teď bych tedy hrozně rád mezi nás pozval docenta doktora Vendelína Jebavého (zbytek přednášejících tleská,přichází postava vbílém plášti sšanonem pod paží a přednášející se snaží mu nekontrolovaně třesoucí ruku podat k pozdravu)…
„Studenti. “…předem své odborné přednášky bych chtěl vyzvednout univerzálnost této metody upoutání pozornosti opačného pohlaví. Neodborná veřejnost zove tento proces seznámením za účelem rozmnožování, nebo, jak už zde dnes několikrát padlo, tzv balením…Předem bych vyzdvihl že tato metoda je natolik univerzální že budete úspěšní všatně topmodelek stejně jako na srazu heligonkářek po 40 letech…Náš ústav se jako jediný může pochlubit že po mnoha náročných testech se nám podařilo vyextrahovat nejdůležitější chemikálii lásky serotonin a tento jednoduše pomocí aerosolu aplikovat vklinických testech. Zkráceně…tento speciální plyn dráždí zvláštní buňky vnose,kde existuje citlivý orgán zvaný vomeronazální přímo napojený na mozek…čtrnáct miliard nervových buněk přikáže do hypotalamu (jak jistě víte je velký jako zrnko hrachu,ve spodní části mezimozku tvoří dno třetí mozkové komory),aby předal signál do kůry nadledvin.

30. 06. 2005
0
0
1020
Ostatní nezařaditelné

Blues o zamilovaných nejen v tomto Vesmíru...

Čím to,že někdy Slunce vyjde uvnitř mne .
Protože žiju vzatmění .
Ne.
Protože i na odvrácené straně Měsíce.

01. 06. 2005
1
0
937
Miniatury, hříčky

Robinson

ROBINSON Dva koráby v poušti slov Povadlé plachty pročesává vzdor Pískem bloudí za šedavý obzor Nevěrný Pátek, smutný Robinson Na zažloutlé listy loňských kalendářů Kreslíme příběhy Kamenné mosty ze stránek snářů Stavíme pod nohyDva koráby v poušti nálad Do přístavů míří slyšet zvon Musíš i brát,nestačí jen dávat Okradený Pátek,chudý Robinson A do lodního deníku další stránku Popíšu příběhy Po noční obloze do šťastných Pátků Robinson pluje navzdory

31. 05. 2005
5
0
1051
Smíšené verše

2. koločas

UMÍRAJÍCÍ V HORKU VČEREJŠÍCH POUŠTÍUSÍNÁM V BLAŽENOSTIROZMLOUVAJÍC PÍSKEM DUNDNEŠKEM SVLÉKÁM DALŠÍŽEBRO ŘEK Z VLÁHY BUDOUCÍCH DNÍ
USÍNÁM. VPLETEN DO KOLA ČASU. SPÍM.

23. 05. 2005
1
0
1054
Volné verše

Sladkokyselá...

KRÁSA A BOLEST ,DVĚ BOSÉ DÍVENKY RUKU V RUCE ,KRAJINOU VLAJÍCÍ VE VĚTRU REZAVĚJÍCÍHO ČASU ,OTOČENI KYVADLEM VESMÍRU ,KRÁČÍ NAPŘÍČ HORIZONTEM MÉ DUŠE
CHODIDLY VYPALUJÍ PĚŠINKU ,
OSUDU V SOUKOLÍ ŽIVOTA ,JSOUC SPLETENI DÁVNÝM POUTEM ,ROZEDNĚNÍ PO VÁŠNI NOCI ,KONCŮ CHVIL NÁDHERNÝCH

20. 12. 2004
1
0
977
Volné verše
Nahoru