03.08.2019 18:50 K dílu: free haijin swen

Zablokování haijina není žádný rozmar. Má to velmi vážné důvody a je na něm, aby zpětně zreflektovat svoje chování a slušně po čase požádal o odblokování. Věřím, že mu Olda po určité době vyhoví. Už méně jsem si jistý haijinovou schopností sebereflexe, která jediná by mohla něco takového umožnit.

Z mého pohledu, a nejen z mého, jde o velmi vážné projevy chování, trvajíácí měsíce a zaměřené především na a2a2a a Goru.  Tyto projevy měly stupňující se tendenci. Od a2a2a vím, že sledoval každou jeho reakci či tip, aby pak po dílo vstoupil a šel po něm (nemluvě o desítkách desítkách zpráv). V poslední fázi už jej explicitně častoval výrazy jako ubožák a podobně. A to není zdaleka všechno, některá podezření jsou stále prošetřována. 

Vzorce chování, popsané napadenými lidmi, nesou všechny znaky stalkingu a kyberšikany. Nad tím se nedá jen tak mávnout rukou a vykřiknout FREE HAIJIN!" Protože to není haijin, kdo je zde Tibetem.  Jsou to poškození uživatelé. 

Takže důvody zablokování: plně prokázaný stalking, kyberšikana.

23.10.2014 16:48 K dílu: Šeptám, šeptám člověčinu swen

Tohle je prostě taková "net-poetry"... Kýč jak bitch. Omleté motivy, absence jediného objevného obrazu. Nejiskří, nevyzvání. Zdraví egil z exilu(?) ;-) 

16.03.2014 12:04 K dílu: Egil kupčí s tipy v soutěži Tvar ze sítí? swen

"Autor si nepřeje, abyste přidával komentáře"... :-)

(tolik k absenci "AVI")

Pěkný pokus, jak upozornit na svůj ptákopysk. Ano, odmítl jsem tvou žádost o přijetí do klubu "TVAR ze sítí". A teď jenom vidím, že jsem dobře udělal. Jsi prostě troll.

S přáním pěkné neděle -

egil

15.07.2013 20:59 K dílu: Bože! swen
Kýč jak bič. Opět. Definitivně lámu hůl, vyřazuji z oblíbených aut.
22.05.2013 14:29 K dílu: Literární soutěž Františka Halase 2013 swen

též se cítím diskriminován!...

a vůbec, proč se kupř. Orten nedožil alespoň šestatřiceti? :-)

11.05.2013 00:50 K dílu: žádost písku swen

S většinou z toho, co píšeš v posledním příspěvku, vlastně celkem souhlasím. Aby ne, jsou to takové obecné "pravdy". (Nadzdvihla mě především poslední věta tvé předchozí reakce, která byla zavádějící i v rámci kontextu)....

Nicméně Řehák mě nenapadl náhodou - tam se ty posuny a přesahy poetiky "jinam" vesměs nedějí v rámci jednotlivých básní, ale teprve v rámci celku. Jde o cestu poetiky (která mi v podstatě splývá s lyr. subjektem Brigity)  - první část je vyloženě tradičně instantní, druhá reflektuje přítomnost, rozvíjejíc ji různými aluzemi apod., třetí je vyzváním na cestu...  Proto nesouhlasím s takhle striktním souzením jednotlivin. Jasně, ty tam dosazuješ kontext toho, že máš Jarmilu údajně načtenou.

To mně ale k rozhodnutí o podstatnosti její tvorby nestačí. Snad kdyby usebrala odvahu sestavit nějaký celek, teprve pak by se lámal chleba a dalo by se hovořit o smysluplnosti (a patřičnosti) použitých nástrojů jazyka. Jde totiž právě o celek poetiky, o to vštípit mu nějaké podstatný směr, byť třeba sekundárně... Že je v poezii něco překonané - to je hodně striktní tvrzení. Poezie není věda, žádné "opouštět staré pro nové"j, poezie může - ne, musí - těžit ze své tradice, vracet se k ní, aktualizovat ji. Možná i trochu navzdory technickému myšlení, protože od průmyslové revoluce koresponduje vývoj společenského diskursu s vývojem techniky (v širším slova smyslu, zahrnujícím i vědu)... Věda opouští staré pro nové. V poezii může vše pěkně koexistovat. Klíčové slovo je zde aktualizace. Ale k ní je možno přistoupit různými cestami; a je celkem fajn se zdržet podobných schematických soudů, jaké jsem vyčetl z tvé první reakce.

A dekonstrukci starých tvůrčích principů by měla předcházet konstrukce. Vždycky si vzpomenu na Eliota a jeho inspirativní eseje. V těch je to skvěle tematizováno. Jarmila je v jisté fázi. Je v ní už pár let (což není zas tak mnoho,  ono se to - třeba, a třeba ne - někde přelomí, poetika začne v jisté fázi být požírána svými vlastními tvůrčími principy, začne ji žrát hlad)...

Nevěřím totiž, že je Jarmiliným hlavním cílem prostě napsat "pěknou", "správnou", instantní báseň... Co vím - kdysi jsem s ní o tom mluvil -, zachycuje nějaké hluboce utkvělé vjemy, souvislosti... To, jaký si tyto vjemy samy vymiňují výraz, může vytvářet zavádějící dojem. Sovy nemusí být, čím se zdají být.

 

10.05.2013 17:53 K dílu: žádost písku swen

Teda, Honzo, musím říct, že mi tahle tvá věta přijde lehce zvrácená:-)

: "Jenže skutečnost, že si poctivě drží svou lajnu, mezitím co se vývoj žene dopředu je sice sympatické, ale není to taknějak všechno."

Mně přijde, že právě proto, že se všechno tak módně odchyluje k nějaké lit. agitce a spotřebě, právě z toho důvodu, víc než kdy dříve, je nutné stát si za svým a nepodřizovat se jiným nárokům, než svým vlastním. A ano, ptát se třeba i po smyslu poetiky dotyčného autora (jako celku) - např.: zprostředkovává nám jen vjemy? otevírá časové kapsle? a stačí to?

např. Řehák je v Pasti na B. tolik (i mnou) ceněný ne proto, že tak skvěle překonal tradiční prostředky avantgardy. Ne. On jejich prostřednictvím vykonal dlouhou cestu od začátku ke konci knihy, aby je v dynamickém finále přesáhl (k něčemu budoucímu, ale přesto autor stále v tradici pevně vězí, protože žije poezií a poezie žije v něm; a tak se nepodbízí). Takové to programové vymezování proti metaforám apod. - jsem proti němu z principu nedůvěřivý a mám k tomu celkem rozumné důvody.

__

Víš, jak se z nezávislého filmu stal mainstream?

 

19.11.2012 15:16 K dílu: Audiovisuální klenot aneb recenze čtení Poezie v Blaze I, 6.11. swen

Ale ne, to bylo jen takové (mé) kejhání potrefené husy... Na to moc nedej. A to ostatní je věcí roviny intepretace - totiž roviny, na níž se nikdy nepotkáme.

19.11.2012 15:15 K dílu: Audiovisuální klenot aneb recenze čtení Poezie v Blaze I, 6.11. swen

Ale ne, to bylo jen takové (mé) kejhání potrefené husy... Na to moc nedej. A to ostatní je věcí roviny intepretace, na níž se nikdy nepotkáme.

18.11.2012 17:49 K dílu: Dochvilnosti swen

...nevykoupená (ne dostatečně) snadnost.

18.11.2012 16:49 K dílu: a vlastně se neznáme swen

KlubkoRedaktorůS.:

"Není důležitá forma, ale člověk za textem, nebo vážná potřeba k člověku-lidem před textem. To je to co by mělo být na prvním místě."

To platí možná pro kněze nebo folkové písničkáře. Jsi úplně mimo.

18.11.2012 12:46 K dílu: a vlastně se neznáme swen

Já tu - oproti leckterým jiným - náznakovitost oceňuji. Proč být polopatický. Máš jistě dar (pro mě je základem skutečné básnické tvorby) několika větami otevřít plastický prostor.

Tak jo, máš pozorovací talent, vnitřní básnické zření (při transsubstancializaci empirie do slov), ale

přijde mi škoda, abys zůstal u téhle oduševnělé krajinomalby. Otevíráš prostor, fajn, v textech se něco děje, skvělé, ale chybí mi průvodce (autor-parťák), který by mě v tom prostoru - kam mě dokáže vtáhnout - prolomil vnímání někam, kde uvidím něco skutečně podstatného.

Možná se mýlím, ale přijde mi, že (si) těmito přírodně-lyrickými básněmi hlavně zachytáváš a fixuješ - krajiny a nálady hodné uchování.

Za sebe bych ocenil, kdyby tohle byla matérie, od níž se odpíchneš a nějak scelíš vnímání (svého) světa - že nahoře uvidím plody, dole dopátrám kořeny a prostor mezi bude vonět metafyzikou. Ale to si žádá celek vyššího řádu, než je jedna báseň. Chce to dát básně k sobě, do nějakého celku a začít v nich pátrat. Je zjevné, že píšeš intuitivně (i když, třeba se pletu), s radostí - teď by to chtělo tu druhou fázi, trochu detektivní. Propátrat vztahy a vazby mezi podezřelými, rozvěsit si je někam na tabuli, nakreslit si k nim šipky - vyloženě nadbytečné vyškrtat, nebo je umístit někam na okraj, a zaměřit se na klíčové svědky a spolupachatele. Ne konci chytit hlavního pachatele (jeho jméno dát do titulu spisu) - protože to bude ten, který bude mít vazby ke všem obětem, svědkům, kumpánům a nepřímo i k podezřelým...

Ale

tohle je věc, do níž se v rámci jednoho textu nedá nutit. Nejde si naordinovat - "teď budu psát tak nebo onak". Jediné správné je, pokud člověk píše tak, jak musí/chce. Posune tě až sbírka, kde se začneš proškrtávat k nějakému podstatnému tvaru. Je zbytečné vyčítat děcku, že by nezvládlo uživit rodinu (apod.). Anebo taky neposune - každopádně tam se zlomí chleba.

Do té doby bych si do toho moc nenechal kecat (a potom už vůbec ne); a dál psal, jak - tady a teď - musíš. Ale to jistě víš a děláš. To jen já jsem zas "chytrej jak rádio". A jistě už jsi zjistil, že publikování na webech ti dá jednostrannou zpětnou vazbu - ocení "to hezké"... Méně pak už "to podstatné". Ale je to právě "to podstatné", co nakonec rozliší: básničky/tvorba.

18.11.2012 12:45 K dílu: a vlastně se neznáme swen

Já tu - oproti leckterým jiným - náznakovitost oceňuji. Proč být polopatický. Máš jistě dar (pro mě je základem skutečné básnické tvorby) několika větami otevřít plastický prostor.

Tak jo, máš pozorovací talent, vnitřní básnické zření (při transsubstancializaci empirie do slov), ale

přijde mi škoda, abys zůstal u téhle oduševnělé krajinomalby. Otevíráš prostor, fajn, v textech se něco děje, skvělé, ale chybí mi průvodce (autor-parťák), který by mě v tom prostoru - kam mě dokáže vtáhnout - prolomil vnímání někam, kde uvidím něco skutečně podstatného.

Možná se mýlím, ale přijde mi, že (si) těmito přírodně-lyrickými básněmi hlavně zachytáváš a fixuješ - krajiny a nálady hodné uchování.

Za sebe bych ocenil, kdyby tohle byla matérie, od níž se odpíchneš a nějak scelíš vnímání (svého) světa - že nahoře uvidím plody, dole dopátrám kořeny a prostor mezi bude vonět metafyzikou. Ale to si žádá celek vyššího řádu, než je jedna báseň. Chce to dát básně k sobě, do nějakého celku a začít v nich pátrat. Je zjevné, že píšeš intuitivně (i když, třeba se pletu), s radostí - teď by to chtělo tu druhou fázi, trochu detektivní. Propátrat vztahy a vazby mezi podezřelými, rozvěsit si je někam na tabuli, nakreslit si k nim šipky - vyloženě nadbytečné vyškrtat, nebo je umístit někam na okraj, a zaměřit se na klíčové svědky a spolupachatele. Ne konci chytit hlavního pachatele (jeho jméno dát do titulu spisu) - protože to bude ten, který bude mít vazby ke všem obětem, svědkům, kumpánům a nepřímo i k podezřelým...

Ale

tohle je věc, do níž se v rámci jednoho textu nedá nutit. Nejde si naordinovat - "teď budu psát tak nebo onak". Jediné správné je, pokud člověk píše tak, jak musí/chce. Posune tě až sbírka, kde se začneš proškrtávat k nějakému podstatnému tvaru. Je zbytečné vyčítat děcku, že by nezvládlo uživit rodinu (apod.). Anebo taky neposune - každopádně tam se zlomí chleba.

Do té doby bych si do toho moc nenechal kecat (a potom už vůbec ne); a dál psal, jak - tady a teď - musíš. Ale to jistě víš a děláš. To jen já jsem zas "chytrej jak rádio". A jistě už jsi zjistil, že publikování na webech ti dá jednostrannou zpětnou vazbu - ocení "to hezké"... Méně pak už "to podstatné". Ale je to právě "to podstatné", co nakonec rozliší: básničky/tvorba.

 

18.11.2012 10:40 K dílu: Audiovisuální klenot aneb recenze čtení Poezie v Blaze I, 6.11. swen

Nevím, tyhle tvoje "recenze" čtení na mě působí servilně, rektálně alpinisticky. Nelíbí se mi.

08.11.2012 22:45 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

kdo říká, že je egil smazaný.

08.11.2012 15:04 K dílu: Problematika písmáckých čtení swen

Je dobré začít od píky - první roky čtení na Totemu, to bylo - kdo co přinese, to může přečíst & nějaký ten redakční věběr textů, Vzpomínáš na Salmovskou? Téma Voda, téma Jak jsme začínali s psaním... To byly dobré, živé akce...

08.11.2012 15:01 K dílu: Problematika písmáckých čtení swen

Co celopísmácké čtení v Notabene? Mám v plánu tam křtít Neosvitly, tak kdyby to klaplo, šlo by se při té příležitosti (pokusit) tam domluvit nějakou pravidelnou spolupráci - ta zadní prostora je rozměrná a dobrá....

08.11.2012 13:48 K dílu: Opilec swen

*

08.11.2012 13:46 K dílu: "To bude dobrý" swen

Takový výkřik to je - trochu cár, uvítal bych nějaký rám/ec... Větší propojenost strof...

Aby ten motiv první (Já je někdo jiný) byl víc využit...

možná i ty bys pak měla z textu lepší pocit, kdyby se ti povedlo něco skutečně podstatného fixovat. TOHLE poznání je takové unikavé.... Ale úplně, naprosto, totálně marný text to není.

05.11.2012 18:12 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Ano, v některých případech je takové tlačítko nejen dobré, ale pro smysluplnou diskusi v podstatě nezbytné. Jen jsem se o tom potřeboval ujistit. Plochu je třeba čistit od spamerů a stalkerů. Jestli to někdo využívá, aby se zbavil nepohodlných kritik svých děl - jeho věc. Napříště už mu jednoduše kritiku nanapíšu. Zas tolik pravidelně publikujících tu není - a ti co znám a čtu... nemyslím si, že mají zapotřebí se k něčemu takovému uchylovat. Howgh.

05.11.2012 18:11 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Ano, v některých případech je takové tlačítko nejen dobré, ale pro smysluplnou diskusi v podstatě nezbytné. Jen jsem se o tom potřeboval ujistit. Plochu je třeba čistit od spamerů a stalkerů. Jestli to někdo využívá, aby se zbavil nepohodlných kritik jeho děl - jeho věc. Napříště už mu jednoduše kritiku nanapíšu. Zas tolik pravidelně publikujících tu není - a z ti co znám a čtu... nemyslím si, že mají zapotřebí se k něčemu takovému uchylovat. Howgh.

05.11.2012 17:44 K dílu: Bylo / nebylo swen

"Jen prostí lidé nehledají štěstí."

Opravdu mě zajímalo, kam text (který mě od začátku celkem chytl) dovedeš. Dovedls jej domů.

*

05.11.2012 17:40 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

A stačilo.

05.11.2012 17:26 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Božíčku, tak že bych to tlačítko přeci jen taky zkusil?

Ale ne... Je to vlastně docela pěkná ilustrace k tomu, co píší výše některé nicky...

Leviathan, Šachista, Agripa, John J. (pod touto identitou jsem tě, milý Leviathane, včera - když jsem namátkově ohodnotil pěkně v řadě cca 15 toho dne opublikovaných textů - skutečně nepoznal, protože věta, jíž jsi mě včera častoval, byla pro tebe netypická - a nebudu rozvádět proč;;  kdybych poznal, vyhnul bych se ti obloukem)...... Stále jeden a týž.

Je pěkné, jak toto tlačítko zneužívá právě jeden z těch, kvůli nimž bylo toto opatření zavedeno.

05.11.2012 17:06 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

vkl,

já myslím, že ten poměr (básníci / ti, kteří prostě jen píší) se nijak podstatně nemění. Ale celek se dá vidět až z odstupu - něco přetrvá, jiné ne (navzdory všem soudobým zdáním, velkým básnickým gestům, navzdory tomu, jak je kdo v dané době plodný a ve fóru)... Do minulosti to lze krásně sledovat i na příkladech různých autorů (třeba Florian, Pištora atd. atd. - kdo si na ně dnes vzpomene).

Ale nenech se mýlit, papír pořád svou váhu má - i pro jistou svou závaznost. Tady na lit.-serveru může kdokoli cokoli a prakticky bez následků, mnohdy zcela anonymně. Internet je průtočné médium. Nemá - oproti potištěnému papíru - nijak podstatnou paměť.

 

04.11.2012 23:40 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Jojo, máš recht, jen mě to lehce překvapilo. Nicméně už jsem se od důvěryhodného zdroje v mezičase dozvěděl, kdo se skrývá za alternickem Johny Joint - a vše je mi jasné a jsem (tudíž) už zcela klidný.  A  přenechávám píseček duchaplým komentářům typu "oran"(?) - tedy reakcím, jaké se po čase začnou objevovat v každém fóru těsně předtím, než jde do kytek.

04.11.2012 22:09 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

jasně..

04.11.2012 20:03 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Prosim tě, a ty pracuje v nějaké PR agentuře? :-) To by celkem i objasňovalo břitkost tvého vhledu (no jasně... jde tu - mrkmrk - o "negativní reklamu" pro výrobce....)..

Sakryš, stejně to Nescafé Gold chutná nejlép takhle navečer, kolem osmé před modrým displejem... To aroma...

Hezký večer!

04.11.2012 19:06 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Díky za odpověď, Dero.

Za sebe jsem zvědav....;

a je dobrá zpráva, že budou změny - k lepšímu.

04.11.2012 18:44 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Jinak tahle "ofensivní defensiva", o níž píšeš, ta je opravdu velmi častá. A velmi neestetická, ale především - lidsky neuvěřitelně nízká.

 

04.11.2012 18:41 K dílu: Mazání cizích reakcí swen

Ono to může být leckdy až absurdní -

kdysi jsem komusi napsal, že ta básnička o babi je šílený kýč (báseň se jmenovala Babičko moje nejdražší)... A ostře jsem to schytal - že babička před týdnem zemřela apod.. no prostě jsem si připadal, jako bych snad babičce plivl na hrobeček či co.

 

04.11.2012 13:57 K dílu: Noční seance swen

*

04.11.2012 13:56 K dílu: JEKOT a MSTA swen

taková "pravda", no. někdy to třeba i stačí.

04.11.2012 13:56 K dílu: Cestou z práce swen

Text se první strofou otevírá relativně slibně, žel se pak - v textu a s textem - už nic moc podstatnějšího neděje..

ale i tak. *

04.11.2012 13:52 K dílu: Apokalypsa swen

na venek "angažované", ale v té podstatné angažovanosti - stát si vnitřně na svém (je-li na čem) - textu zrovna dvakrát nevěřím. Jasně, moje škoda.

04.11.2012 13:51 K dílu: Kdybys swen

Ten fyzikální paradox v závěru (ne právě z nejduchaplnějších) se mi nejeví jako nešťastnější vyústění básně. Ale co, je to tvůj text. Já jen procházím - a míjím.

04.11.2012 13:47 K dílu: Ke komu swen

Ta parabola v závěru (oproti té v první strofě):

tak řekni
ke komu se přimkneš city
 
           když listopad –
 
působí lehce uměle.
Ale úplně marný text to není.
*
04.11.2012 13:45 K dílu: třetí pád swen

Ježiš... jak to psal ten V. S. - "Milý básníku, toto se dá i stejně dobře vyonanovat. Netřeba rovnou psát.. " :-) Nic ve zlém.

04.11.2012 13:44 K dílu: In memoriam swen

Sonet. Typu vzít nebo nechat být. Tak, nebo tak.

Pro mě trochu silácká macha, která mě od textu spíš odrazuje.

Není to úplně zlý sonet, ale vlastně ani nijak zvlášť dobrý.

04.11.2012 13:39 K dílu: Príprava na zimu swen

Len mama na mňa hľadí s obavami
staršej už mamy.

velmi.

*

04.11.2012 13:37 K dílu: S'essoufflent swen

Nejez už ten život...

Suchá voda je strašné klišé...

04.11.2012 13:36 K dílu: Majestát swen

Básnická satira... Proč ne.... Ale jak tak čtu tvou... báseň, mám pocit, že krátký úderný aforismus by v tomto případě látce slušel víc. Vtip tu nekřeše, verše se sunou moc humpolácky. Pointa není nebo nefunguje.

04.11.2012 13:32 K dílu: Svítání swen

oči/točí, čeká/leká........

na tvém místě bych byl opatrný s těmito rýmovými automaty - které si tak nějak spontánně (banálně) směrují význam..

04.11.2012 13:30 K dílu: Ořechy swen

Končí tam, kde bych uvítal, aby text začal...

obrázek, sklíčko (z vitráže, kterou neznám, i když to jedno sklíčko je průhledné).

Jistý potenciál snad ano, ale snadné, příliš snadné.

02.11.2012 08:56 K dílu: Básnické médium Juno(sť) swen

 

- tvé povznesené "zdejší básníci".... co k tomu... je to namyšlené, že by ti člověk vlepil virtuální políček. I ty jsi "zdejší autor", dokonce tu máš i pár básnických textů.

A básnický obraz.... ty asi nevíš, viď... ale sestávají z nich i tvoje texty (blik), vlastně skoro každý básnický text,,,,,

Nechytrý, zbytečný pamflet.

25.10.2012 07:58 K dílu: na Červeném kopci swen

náladovka, akvarel...

nic víc ani míň

*

20.10.2012 12:19 K dílu: co ještě mám swen

Je velmi těžké napsat písničku, kterou si bude broukat každý - a ona přitom nebude ani hlpupá ani kýčovitá ani triviální. Ty tohle umění ovládáš takřka dokonale. Což repsketuji (a do jisté míry obdivuji)..

 

*

20.10.2012 12:08 K dílu: kukuřičné děti/ a… swen

Líbí se mi ta metamorfóza motivu ryby; a subjekt, jak je postupně "skládaný" z motivů krajiny (ze součástek příběhu), až ryba jedno srdce... Zaujalo mě, jak text nakládá s časem, jak jej rafinovaně hněte spolu s prostorem do výsledku, který není lineární ani jednoduše cyklický. Je fyzický. Odtud pak působnost celku. Jehož části by možná stálo za to nepatrně zahustit, ale co už... je to tvůj text. A mě zaujal.

 

*

20.10.2012 12:01 K dílu: z podzimu swen

*

18.10.2012 13:31 K dílu: Totem.cz vydává knihu a vyhlašuje soutěž o texty do ní swen
..taky by ti ji konečně, milé skleníče, po těch letech domlouvání, mohl egil (strašidelně rozeklaným rukopisem, jistě, Honzo, je jo horor:-) podepsat. hm?
14.10.2012 14:55 K dílu: 1x EXTRAVOX POPULI swen

a jako možnost, ovšem celkem logická:

uživatelsky nejvýběrovanější díla by měla samostatný výpis na hlavní stránce pod výběry redakce.

14.10.2012 14:54 K dílu: 1x EXTRAVOX POPULI swen

Mně se taková možnost líbí.

Bylo by to fér vůči nám řadovým uživatelům.

Jak už to tak bývá, čím jednodušší řešení, tím lepší -  a o to je i vyšší pravděpodobnost, že bude realizováno (resp. realizovatelné)... Zanášením detailů do diskuse, různých drobných dilemat, dílčích otázek apod. se diskuse nakonec rozplizne do ničeho

Za sebe bych to viděl takto:

Základem by bylo třístupňové hodnocení, jak navrhuje Whitesnake. Nyní je pouze dvojstupňové, přičemž druhý stupeň je výhradně v kompetenci redakce. Zasazoval bych se za možnost mezi první a druhý stupeň vklínit ještě jeden, uživatelský, fungující na principu uživatelských výběrů.

V podstatě by to bylo na trochu podobném principu, jako když si někdo uloží dílo do oblíbených - až na to, že by se zde jména zobrazovala a změnil by se název - třeba: uživatelský výběr udělil: šílená_květinka, lesíček, brouk_pytlík

počet uživatelských výběrů by se následně zobrazoval - jako číslovka v samostatném sloupci i v hlavním výpise děl.

Každý by měl limitovaný počet výběrů na den, třeba dva(?) - při počtu příspěvků, které se tu den co den objevují, by si pak musel sakra dobře rozmyslet, jakým dílům udělí své dva výběry. Tipů by i nadále mohl denně udělovat libovolné množství. Vytvořil by se tak další nástroj selekce (a uživatelské orientace), který by byl průběžný, nikoli občasný či nahodilý (jak by tomu bylo v případě, kdyby uživatel směl udělit jen - dejme tomu - tři výběry do měsíce)...

____

Co se týče alternicků, to bych nechal v kompetenci správce a majitele serveru. Ten má v moci alternicky odhalit. Při zavádění uživatelských výběrů by nemožnost výběrovat (se) prostřednictvím alternicků mohl zavést jako striktní pravidlo. Zákon. Pokud by taková nečistá forma výběrování byla u někoho správcem odhalena, následoval by okamžitý měsíční(?) ban.

____

a dero, k třetímu bodu, který uvádíš - neviděl bych to (za sebe) jako "narušení kontinuity", ale jako vývoj.

14.10.2012 14:54 K dílu: 1x EXTRAVOX POPULI swen

Mně se taková možnost líbí.

Bylo by to fér vůči nám řadovým uživatelům.

Jak už to tak bývá, čím jednodušší řešení, tím lepší -  a o to je i vyšší pravděpodobnost, že bude realizováno (resp. realizovatelné)... Zanášením detailů do diskuse, různých drobných dilemat, dílčích otázek apod. se diskuse nakonec rozplizne do ničeho

Za sebe bych to viděl takto:

Základem by bylo třístupňové hodnocení, jak navrhuje Whitesnake. Nyní je pouze dvojstupňové, přičemž druhý stupeň je výhradně v kompetenci redakce. Zasazoval bych se za možnost mezi první a druhý stupeň vklínit ještě jeden, uživatelský, fungující na principu uživatelských výběrů.

V podstatě by to bylo na trochu podobném principu, jako když si někdo uloží dílo do oblíbených - až na to, že by se zde jména zobrazovala a změnil by se název - třeba: uživatelský výběr udělil: šílená_květinka, lesíček, brouk_pytlík

počet uživatelských výběrů by se následně zobrazoval - jako číslovka v samostatném sloupci i v hlavním výpise děl.

Každý by měl limitovaný počet výběrů na den, třeba dva(?) - při počtu příspěvků, které se tu den co den objevují, by si pak musel sakra dobře rozmyslet, jakým dílům udělí své dva výběry. Tipů by i nadále mohl denně udělovat libovolné množství. Vytvořil by se tak další nástroj selekce (a uživatelské orientace), který by byl průběžný, nikoli občasný či nahodilý (jak by tomu bylo v případě, kdyby uživatel směl udělit jen - dejme tomu - tři výběry do měsíce)...

____

Co se týče alternicků, to bych nechal v kompetenci správce a majitele serveru. Ten má v moci alternicky odhalit. Při zavádění uživatelských výběrů by nemožnost výběrovat (se) prostřednictvím alternicků mohl zavést jako striktní pravidlo. Zákon. Pokud by taková nečistá forma výběrování byla u někoho správcem odhalena, následoval by okamžitý měsíční(?) ban.

____

a dero, k třetímu bodu, který uvádíš - neviděl bych to (za sebe) jako "narušení kontinuity", ale jako vývoj.

Mně se taková možnost líbí.

Bylo by to fér vůči nám řadovým uživatelům.

Jak už to tak bývá, čím jednodušší řešení, tím lepší -  a o to je i vyšší pravděpodobnost, že bude realizováno (resp. realizovatelné)... Zanášením detailů do diskuse, různých drobných dilemat, dílčích otázek apod. se diskuse nakonec rozplizne do ničeho

Za sebe bych to viděl takto:

Základem by bylo třístupňové hodnocení, jak navrhuje Whitesnake. Nyní je pouze dvojstupňové, přičemž druhý stupeň je výhradně v kompetenci redakce. Zasazoval bych se za možnost mezi první a druhý stupeň vklínit ještě jeden, uživatelský, fungující na principu uživatelských výběrů.

V podstatě by to bylo na trochu podobném principu, jako když si někdo uloží dílo do oblíbených - až na to, že by se zde jména zobrazovala a změnil by se název - třeba: uživatelský výběr udělil: šílená_květinka, lesíček, brouk_pytlík

počet uživatelských výběrů by se následně zobrazoval - jako číslovka v samostatném sloupci i v hlavním výpise děl.

Každý by měl limitovaný počet výběrů na den, třeba dva(?) - při počtu příspěvků, které se tu den co den objevují, by si pak musel sakra dobře rozmyslet, jakým dílům udělí své dva výběry. Tipů by i nadále mohl denně udělovat libovolné množství. Vytvořil by se tak další nástroj selekce (a uživatelské orientace), který by byl průběžný, nikoli občasný či nahodilý (jak by tomu bylo v případě, kdyby uživatel směl udělit jen - dejme tomu - tři výběry do měsíce)...

____

Co se týče alternicků, to bych nechal v kompetenci správce a majitele serveru. Ten má v moci alternicky odhalit. Při zavádění uživatelských výběrů by nemožnost výběrovat (se) prostřednictvím alternicků mohl zavést jako striktní pravidlo. Zákon. Pokud by taková nečistá forma výběrování byla u někoho správcem odhalena, následoval by okamžitý měsíční(?) ban.

____

a dero, k třetímu bodu, který uvádíš - neviděl bych to (za sebe) jako "narušení kontinuity", ale jako vývoj.

14.10.2012 14:49 K dílu: 1x EXTRAVOX POPULI swen

a jako možnost, ovšem celkem logická:

čtenářsky nejvýběrovanější díla by měla samostatný výpis na hlavní stránce pod výběry redakce.

14.10.2012 14:47 K dílu: 1x EXTRAVOX POPULI swen

Mně se taková možnost líbí.

Bylo by to fér vůči nám řadovým uživatelům.

Jak už to tak bývá, čím jednodušší řešení, tím lepší -  a o to je i vyšší pravděpodobnost, že bude realizováno (resp. realizovatelné)... Zanášením detailů do diskuse, různých drobných dilemat, dílčích otázek apod. se diskuse nakonec rozplizne do ničeho

Za sebe bych to viděl takto:

Základem by bylo třístupňové hodnocení, jak navrhuje Whitesnake. Nyní je pouze dvojstupňové, přičemž druhý stupeň je výhradně v kompetenci redakce. Zasazoval bych se za možnost mezi první a druhý stupeň vklínit ještě jeden, uživatelský, fungující na principu uživatelských výběrů.

V podstatě by to bylo na trochu podobném principu, jako když si někdo uloží dílo do oblíbených - až na to, že by se zde jména zobrazovala a změnil by se název - třeba: uživatelský výběr udělil: šílená_květinka, lesíček, brouk_pytlík

počet uživatelských výběrů by se následně zobrazoval - jako číslovka v samostatném sloupci i v hlavním výpise děl.

Každý by měl limitovaný počet výběrů na den, třeba dva(?) - při počtu příspěvků, které se tu den co den objevují, by si pak musel sakra dobře rozmyslet, jakému dílu udělí své výběry. Vytvořil by se tak další nástroj selekce (a uživatelské orientace), který by byl průběžný, nikoli občasný či nahodilý (jak by tomu bylo v případě, kdyby uživatel směl udělit jen - dejme tomu - tři výběry do měsíce)...

____

Co se týče alternicků, to bych nechal v kompetenci správce a majitele serveru. Ten má v moci alternicky odhalit. Při zavádění uživatelských výběrů by nemožnost výběrovat (se) prostřednictvím alternicků mohl zavést jako striktní pravidlo. Zákon. Pokud by taková nečistá forma výběrování byla u někoho správcem odhalena, následoval by okamžitý měsíční(?) ban.

____

a dero, k třetímu bodu, který uvádíš - neviděl bych to (za sebe) jako "narušení kontinuity", ale jako vývoj.

 

12.10.2012 19:34 K dílu: Odkaz budoucím rytířům swen

Dlouho nad textem (jako celkem) váhám. Vnímám silně stylizovaný příběh (jak bych si mohl nevzpomenout na Holana... třeba Martin z Orle řečený suchoruký nebo Smrt si jde pro básníka....)....

Ve svém průběhu je násilně i nenásilně prošpikovaný paradoxy (namísto metafor, jichž je, zjevně záměrně, minimum; a když už tropy, tak častěji příměry), viděný  ironií, nadhledem. Vnímám alegorickou rovinu. Spění...; vzpomněl jsem si na tvou báseň Obvyklé hrinství. Jen mám trochu problém, něco ve mně se příčí: bez výhrad přijmout archaicky stylizovaný jazyk některých pasáží, především v první čtvrti (vyjma prologu, ten mě potěšil velmi). Místy mi to přijde jako taková "rétorika", tuším účel, ale nejsem si jistý jak(ostí)

Příběh je vedený pevným autorským záměrem, což mně, čtenáři, na jedné straně přidává na klidu (báseň nepřetéká nahodilostí), na druhou stranu si ten záměr chvílemi žere svůj vlastní ocas (přijde mi), naštěstí v takový moment text osvěžíš nějakým úchvatným obrazem:

dnes, kdy o dobrý vtip nezavadíš –
nemusíš si pamatovat jména, ale účesy

A vůbec, poměr záměr/mimozáměr je pozoruhodně tematizovaný i v samotném motivu "hrdinství" - a já, ani nevím proč, v tom hledám paralely (extrapolace) ke kde čemu, mmj. i k tvorbě; a hle - nacházím.

Text mě do sebe definitivně zavinul až od strofy začínající "Dost na tom, že občas..", tam to začíná jiskřit.

Jako celek je text zajímavý už jenom tím, jak provokuje. Je v něm vyčleněný rozlehlý prostor pro jistý druh "divadýlka" (i zde jistá souvislost s Holanovými příběhy). Ale ty na to jdeš jinudy než V.H., práv přes zmíněnou absurditu...

Lyrický subjekt, mluvčí (...) si oblékají masky - a vše je zakomponováno do zvláštní hry. Vysoké hry.

 

*

12.10.2012 19:32 K dílu: Odkaz budoucím rytířům swen

Dlouho nad textem (jako celkem) váhám. Vnímám silně stylizovaný příběh (jak bych si mohl nevzpomenout na Holana... třeba Martin z Orle řečený suchoruký nebo Smrt si jde pro básníka....)....

Ve svém průběhu je násilně i nenásilně prošpikovaný paradoxy (namísto metafor, jichž je, zjevně záměrně, minimum; a když už tropy, tak častěji příměry), viděný  ironií, nadhledem. Vnímám alegorickou rovinu. Spění...; vzpomněl jsem si na tvou báseň Obvyklé hrinství. Jen mám trochu problém, něco ve mně se příčí: bez výhrad přijmout archaicky stylizovaný jazyk některých pasáží, především v první čtvrti (vyjma prologu, ten mě potěšil velmi). Místy mi to přijde jako taková "rétorika", tuším účel, ale nejsem si jistý jak(ostí)

Příběh je vedený pevným autorským záměrem, což mně, čtenáři, na jedné straně přidává na klidu (báseň nepřetéká nahodilostí), na druhou stranu si ten záměr chvílemi žere svůj vlastné ocas (přijde mi), naštěstí v takový moment text osvěžíš nějakým úžasným obrazem:

dnes, kdy o dobrý vtip nezavadíš –
nemusíš si pamatovat jména, ale účesy

A vůbec, poměr záměr/mimozáměr je pozoruhodně tematizovaný i v samotném motivu "hrdinství" - a já, ani nevím proč, v tom hledám paralely (extrapolace) ke kde čemu, mmj. i k tvorbě; a hle - nacházím.

Text mě do sebe definitivně zavinul až od strofy začínající "Dost na tom, že občas..", tam to začíná jiskřit.

Jako celek je text zajímavý už jenom tím, jak provokuje. Je v něm vyčleněný rozlehlý prostor pro jistý druh "divadýlka" (i zde jistá souvislost s Holanovými příběhy). Ale ty na to jdeš jinudy než V.H., práv přes zmíněnou absurditu...

Lyrický subjekt, mluvčí (...) si oblékají masky - a vše je zakomponováno do zvláštní hry. Vysoké hry.

 

*

11.10.2012 19:54 K dílu: Modlitba panáka swen
Ach ano..... Kříženec bez kříže, míšenec člověka s členovcem. Sám, socha bez hmoty. Tak už mě polituj! Spláchni mne přívalem deště jako to nedbalé motýlí gesto. Krutá, teď roznožíš; a já ucítím podrážky tenisek – špendlí mi k chodníku zápěstí! Co když jsem spasitel, říkám jí. Ona jen snožmo a přes hrudník do kruhu načrtlé hlavy… Otče náš, ty jsi mě na chodník načmáral křídou. Radši být čárový kód na boku kostičky másla, v rozkroku překrásné paní, než tyhle kontury rozpité mžením. Na stránce z asfaltu, na zádech ležérně rozečten, spoutaný Sisyfos… Chřestil bych krovkami, anebo řetězy, klidně i významy. Co si však počít se strašnými příběhy o raně křídovém dětství.
11.10.2012 19:52 K dílu: swen

...to je dlouhá, dávná a velmi složitá historie, ("...milý Jene, verše psáti, není, čím můžete národu svému prospěti. Odložte pero a chopte se přísné vědy!" kdo to řekl... hm? :-)

11.10.2012 19:49 K dílu: swen

...to je dlouhá, dávná a velmi složitá historie, milý Jene ("....verše psáti není, čím můžete národu svému prospěti. Odložte pero a chopte se přísné vědy!" kdo to řekl... :-)

07.10.2012 00:56 K dílu: 7 pádů listí swen

*

05.10.2012 07:59 K dílu: sestřihy z dopisů swen
střihy, sestřihy, ofiny v paměti.. milá mini. *
01.10.2012 19:29 K dílu: Krize střevního plku swen
až tak?
01.10.2012 15:20 K dílu: Saint-Rémy swen
ok, a nápodobně.
01.10.2012 15:19 K dílu: Krize střevního plku swen
Vážně ne. I jo. Vyber si, Míro. Zdravím!
01.10.2012 08:26 K dílu: poznámka k dnešnímu dni swen
"plevelné vrstevnice" jsou skvělý obraz! I když následná moralistní dikce první strofě vůbec, opravdu VŮBEC nesluší. Ona by z toho ta agitka ostře vystoupla i tak, i bez takové hrubé explicitnosti. *
01.10.2012 08:22 K dílu: story swen
jako by se pasivita stěhovala do okenních říms; a ději docházel kolomaz. dobré. *
01.10.2012 08:18 K dílu: 22 I Ať se ti blýská nad čely swen
Tahle není marná. Vajgly dobře ozvláštňují, a je dobře, že je text "ustojí". Rýmy jsou vtroušené místy překvapivě, místy však působí lehce mechanicky (a že si podmiňují směr významu - ale nebudu ti koukat pod vařečky, to je tvoje věc). *
01.10.2012 08:00 K dílu: Saint-Rémy swen
a docela jsi mě naštval/utrhl na cti - sám jsem totiž na "oplácení dost vysazený". fakt to nemám zapotřebí.
01.10.2012 06:51 K dílu: Saint-Rémy swen
petriku, to si mě ale fatkt s někým pleteš. v době, kdy jsem ti psal komentář, jsem tu žádný příspěvek ještě neměl.
30.09.2012 22:24 K dílu: Co s písmákem? swen
Přesto, kdyby ses, arte, podělil s nějakou alespoň dílčí vizí, za sebe bych to velmi ocenil (a upřímně by mne zajímala)... Chápej, takto to vypadá: blahosklonně shlížíš do klícky s myškami - nadhodíš drobek a čekáš, co to udělá. Aniž by ses účastnil. Přitom i ty jsi Písmák.
30.09.2012 22:23 K dílu: Co s písmákem? swen
Přesto, kdyby ses, arte, podělil s nějakou alespoň dílčí vizí, za sebe bych to velmi ocenil (a upřímně by mne zajímala)... Chápej, takto to vypadá: blahosklonně na nás shlížíš do klícky s myškami - nadhodíš drobek a čekáš, co to udělá. Aniž by ses účastnil. Přitom i ty jsi Písmák.
30.09.2012 19:22 K dílu: Co s písmákem? swen
ok, vyhrál jsi autíčko.
30.09.2012 18:59 K dílu: Co s písmákem? swen
A co navrhuješ ty, jaká je TVOJE vize?
30.09.2012 18:52 K dílu: Co s písmákem? swen
Až na to, že Písmák už v podstatě JE happening svého druhu. No a?
30.09.2012 16:26 K dílu: Co s písmákem? swen
proč bych se mazal? nemám k tomu sebemenší důvod. btw. jsem tu déle než ty. (hynajs: 04.04.2009 23:56:14)
30.09.2012 15:45 K dílu: 14 Ještě zbylo skýv swen
....to už jsem dlouho neviděl - tolik gramatických rýmů pohromadě (a samá zpodstatnělá slovesa), až si v nich nacházím zvláštní, perverzní potěšení :-) Celé je to pokryté zakovou zvláštní patinou. *
30.09.2012 15:27 K dílu: Co s písmákem? swen
...kdybys jej četl, našel by ses ve čtvrtém odstavci odspoda. Nazdar. Nebudu s tebou ztrácet čas ani náladu. Lidsky ani jakkoli jinak za to fakt nestojíš.
30.09.2012 13:47 K dílu: Co s písmákem? swen
To nejlepší na Písmáku je, anebo spíš v určitých jeho etapách bývá - nyní je zrovna regrese - právě jistý jen slabě regulovaný organický růst, který je jeho principem i podstatou. Proto je pro tolik lidí Písmák sporný fenomén, pro tu neutříděnost, zběsilou dynamiku... Mě tohle, právě tohle, naopak na Písmáku nejvíc láká a přitahuje. Roste si jako šílená zběsilá literární houba. Anebo prostě je a bují jako rovinatá krajina polí někde na severu Čech v dubnu - a čas od času se v té krajině urodí netušené dary. Je zde několik možností, a vlastně všechny byly už odzkoušeny, ať už tady nebo na jiných lit.-serverech. 1) Selekce - jenže tou právě ztratí Písmák svou výlučnost. Stane se z něj klasický netový časopis, něco jako almanach Wagon. Záležitost v podstatě statická, občasná, co do kvality příspěvků sice srovnatelná s tištěnými, ale prostě jedna z mnoha. 2) druhá možnost je směřování k nějakým tištěným výstupům. Vytvořit více kvalitaticních levelů. A na tom nejvyšším zanechávat hmatatelnou tištěnou stopu. Jenže: v posledku z toho zkrátka vyjde jen další almanach či časopis, navíc dost pochybný a pravděpodobně i nesourodý. I to už tu bylo (Pavučina slov, nebo tak nějak se to jmenovalo).... Za 3) Nejživotadárnější a nejosvědčenější, vyžadující však "silné období serveru", řadu aktivních a agilních uživatelů, je tento princip: Redakce, která je aktivní v pořádání pravidelných čtení a dalších akcí, která tak zajišťuje reálnou komunikaci mezi uživateli. Kolem těchto akcí se pak vytváří jakési "skupiny", které na sebe mohou vzájemně významně působit (ano, je to pak podobné fenoménu nevirtuálních lit. skupin, a byly doby, kdy zde takový princip fungoval; ale postupně se to všechno roztrácí v nezájmu, bezvýraznnosti, lenosti, solitérství). Ale víc než na redakci to celé záleží i (anebo především) na uživatelích. A když jich pak na takovou akci přijde třeba pět....... A na tomhle místě se můžeme bavit, do jaké míry se to vše už stalo (líp už bylo?) - aktivní redakce, aktivní uživatelé, třaskavá směs..... A vše podstatné se pro valnou část "těch dobrých" přeneslo do reálu a zdejší prostor jim ve stávající podobě nemá co nabídnout. A teď tu prostě přebýváme v krajině odlivu. A čekáme na silnou vlnu. A můžeme dělat kdejaké kejkle, ale novou silnou autorskou vlnu zde posílí a podrží jediné: zájem, aktivita, silná a důstojná komunikace. A to je další věc - komunikace... Písmák už má nějaký ten rok, a jako v každém stárnoucím systému se i v něm začínají projevovat morbidní symptomy. V tomto konkrétním případě především v podobě uživatelů, jejichž jediným životním programem je prudit, otravovat a kazit tvůrčí atmosféru (protože sami ničeho kloudného tvůrčího nejsou schopni - vesměs zde nemají publikované jediné dílo - a když, jsou to jen jakési pitoreskní bláboly). To podle mě serveru škodí nejvíc, lidé jsou otrávení, odcházejí. Takže jestli v něčem server skutečně striktně regulovat, tak jedině v tomto. Prostě tyhle blbečky vypakovat, ať si jdou do háje - nebo do hospody a lamentují si tam nad tím, jak je všechno spláchnuté v konspirčním hajzlu. ___ Nicméně - samospádný mechanismus je pro server nejlepší. Není to žádná vize či směr určení.... Písmák je fenomén, ale především proces. Můžeš jej nějak - jakkoli - regulovat, ale při jeho zběsilé, patnáct let trvající průtočnosti, je každá regulace pravděpodobně dočasná. ___ Ve skutečnosti záleží na každém uživateli, jaké zdejší prostředí bude a jak on sám k tomu přispěje. Jestli bude zakládat jalová - tisíckrát promletá fóra (maje na kontě za více než rok 66 kritik) -, anebo zde odvede poctivý kus práce - Jako třeba Jinovata, a2a2a a mnozí další... a přispěje tak k tomu, že Písmák bude o fous důstojnější, lepší tvůrčí prostor.
30.09.2012 00:11 K dílu: Výstup na kopec swen
Ano, přírodní lyrika. Země a ze mě (Lyrický subjekt, krajina - zběžná projekce). Někdy - a díky za ty dary - to k závrati stačí. A někdy, někde jinde a sněkým jiným je to málo. Jako třeba zde. Tenhle uzlový bod (a následné "Ale") "Země jakoby cítila se mnou Také slzí a potí se…" ...je skutečně banální.
30.09.2012 00:05 K dílu: liduprázdno swen
Od "řvoucího ticha" (což je mmch. velmi nešťastný, protože skutečně provažený oxymorón), které je "pronásledované ztýraným voláním jelenů v nemilosrdné, pudové vášni" (Proboha, tolik přívlastků na dvě substantiva - to je šílená přesila.).... Od řvoucího ticha (...) dál je báseň šíleně sečněrovaná genitivními metaforami. útroby noci, tokání času, záhumenek věčnosti... Celý text je jakoby nečistý, výrazově - a proto nakonec, při vší své křiklavé expresivitě, (na mě) vůbec expresivně nepůsobí.
28.09.2012 17:17 K dílu: tak sme swen
oslovilo. *
28.09.2012 17:13 K dílu: Mnohé dni swen
Jde to, celkem to jde. I když trochu mi v textu chybí nějaké smyslovější místo, jímž bych text uchopil za pačes. A pěkně jím zacloumal, resp. nechal zacloumat sebou. Zrovna před pár dny jsem četl báseň od Slovinky Světlany Makarovičové. Vzpomněl jsem si na ni. Zde je. MÍJENÍ Pod neviditelnými stopami utichla křídla tančících mušek. Nic nezůstalo z těch odpolední. Líně se převalila pod oblohou a zmizela v čase. Byly trávy a pampeliščí lucerničky a svlačec, vůně prsti, tymiánu a akátů, mokrých vlasů na slunci; byly horké, znavené ruce v písku. Nic nezůstalo, kromě hnědi. Nějakou dobu budeme ještě žít v hnědém jako mravenci. Potom nám stromy navrátí šepot. Vítr vysaje vůně z plání světa, déšť bude výsměšně padat do prázdna. Budeme šedivět s nebem. Čas se potácí k temnám dveřím.
28.09.2012 17:12 K dílu: Mnohé dni swen
Jde to, celkem to jde. I když trochu mi v textu chybí njaké smyslovějěí místo, jímž bych text uchopil za pačes.A pěkně jím zacloumal, resp. nechal zacloumat sebou. Zrovna před pár dny jsem četl báseň od Slovinky Světlany Makarovičové. Vzpomněl jsem si na ni. Zde je. MÍJENÍ Pod neviditelnými stopami utichla křídla tančících mušek. Nic nezůstalo z těch odpolední. Líně se převalila pod oblohou a zmizela v čase. Byly trávy a pampeliščí lucerničky a svlačec, vůně prsti, tymiánu a akátů, mokrých vlasů na slunci; byly horké, znavené ruce v písku. Nic nezůstalo, kromě hnědi. Nějakou dobu budeme ještě žít v hnědém jako mravenci. Potom nám stromy navrátí šepot. Vítr vysaje vůně z plání světa, déšť bude výsměšně padat do prázdna. Budeme šedivět s nebem. Čas se potácí k temnám dveřím.
28.09.2012 16:59 K dílu: Báseň básni swen
I´m squatman.. tý-da-ta-tadata.... :-)
28.09.2012 12:17 K dílu: Saint-Rémy swen
Hohó, "nekonstruktivní"? To jsou trochu silná slova. Co je vlastně ta konstruktvní kritika, po níž tu kdekdo volá? Kritika, ať už jakákoli, aby mohla být nazývána kritikou, musí být především dekonstruktivní. Nikoli destruktivní; a už vůbec ne zlá! (Anebo "hodná", protože "hodné" kamarádské kritiky mají stejnou vypovídací hodnotu o díle jako ty zlé.) Ne. Zkrátka dekonstruktivní. Pokud ti napíšu: "Ornament, manýra - žel nikoli dostatečně nosná/vynikající. Zbytečný text.", pokud ti něco takového napíšu - není to zlé ani destruktivní. Je to holé a věcné konstatování. Zároveň náznak dekonstrukce: manýra v poezii je nějaký prvek, který chce být efektní (poetický), jenže funkčnost... Tady mi jako "poetická manýra přišel celý text. Je strukturou, která nějak je. Ano, vypadá jako báseň, načíná prostory jako báseň.... Je hravá, ale nikoli dravá (nic nikam neprolamuje), není lživá, ale není ani živá (nic moc podstatného se v ní neudává). Proto mi z toho nakonec vychází - "manýra". Od manýře ke zbytečnosti je pak už jen krůček. Pokud manýra není dostatečně krásná a skvěle "udělaná" coby artefakt - na způsob dokonalého manýristického obrazu. Tahle konkrétné je však řemeslně celkem slabá. Při čtení jakékoli nefunkční básně se prostě ptám "Proč?" A často se stane, že odpověď na základní otýzku po smyslu existence konkrétního texu není jiná, než "jen tak", "proč ne" apod. Já se ale ptám "proč ano"? A pokud v textu nenajdu důvod, totiž nějaké skutečně podstatné, dobré, jiskřivé, objevné (alespoň jedno takové) místo, ZA SEBE text prohlásím za zbytečný. Od důkladnější dekonstrukce bychom se mohli odpíchnout a "konstruktivně" se bavit, jak se podobného vyvarovat a psát poezii, nikoli "básně" (kdo tady píše TAKHLE důkladně strukturované kritiky - ty snad? na to tu není čas ani prostor; a hlavně takové počínání má smysl až v kontextu celku vyššího řádku, než je báseň, tedy cyklu či sbírky; jenže to se už nebavíme o poznámkách pod díly, ale o recenzích). Nicméně, rád bych se od tebe nechal poučit a obohatit. Takže se rozhodně podobné diskusi nebráním.
27.09.2012 22:24 K dílu: pastorále swen
Bože, mně ten závěr - nevím proč - asocioval namrzlý šourek. A to je pak těžké nějak smysluplně hodnotit takovou hezkou, milou, dobře promazanou básničku. Moje škoda, snad příště.
27.09.2012 21:50 K dílu: Duše na cestách swen
Pro mě je těžké v tomto radit konkrétně. S tvou poetikou se míjím (moje preference jsou jiné), takže ti těžko můžu sdělit, jak text "vylepšit". Mám problém už s prvním veršem: Má duše letí vzhůru Duše... to je pro mě příliš obecný obraz. "Duše" je obrovské slovo, navíc je tvá a letí vzhůru. Takový obraz pro mě nemá jakost, necítím ho, než cezený přes mozek... Přemýšlel bych, jak ten pocit zachytit nějak opravdově, ne jej takto velkoústě vyslovit, ale jak napsat obraz, v němž skutečně "cosi", jakési vnitřní povznesení, bude stoupat vzhůru. Anebo prostě naopak - nějak úplně jednoduše, prostě, konkrétně. Duše letí vzhůru ... hladí/chladí/jak hlas trubadůrů... A najednou mám další problém - příměr. Hlas trubadůrů, jen tak odnikud - nemá v textu žádné ukotvení, opodstatnění, nezapadá do žádného motivického rámce nebo uceleného chronotopu, prostě si jen tak najednou odkudsi slétne, aby byl - rým pro rým, motiv pro motiv. A pak další příměr. Slunce - lví hříva (klišé); a duše (opět to "velké slovo") je najednou pěna, je zněna... A v téhle chvíli by mělo nastoupit napětí, změna, chvějivá hranice mezi světlem a stínem. Ale nenastupuje. Vše je stále stejně hladké. A kde by bylo dobré vyslovit zcela konkrétní vjem, je verš utopen v obecnosti. A závěr, neevokuje. Konstatuje. Obsahuje syntézu (vydestilovaný kontrast) obou předchozích strof. Dokonce - aby bylo jasné, že závěr skutečně vysvětluje - je použito příslovce "totiž". A s tím mám potíž. Nechci, aby mi někdo něco takto vysvětloval. Chci slova, která otvírají prostor - prostor k nacházení. Takže tak. Jestli nic jiného, tak snad z mé reakce vyčteš, co jsem měl na mysli skonstatováním, že ti těžko konkrétně poradím. Prostě bych to napsal jinak. Ne nezbytně líp. Prostě jinak. Hmatatelněji. Obecněji, anebo naopak konkrétněji. A vyvaroval bych se všech těch lvích hřív, trubadůrů a podobných motivů z nějakého zapadlého (patinou oplývajícího) básnického antiku.
27.09.2012 21:41 K dílu: Duše na cestách swen
Pro mě je těžké v tomto radit konkrétně. S tvou poetikou se míjím (moje preference jsou jiné), takže ti těžko můžu sdělit, jak text napsat "vylepšit". Mám problém už s prvním veršem: Má duše letí vzhůru Duše... to je pro mě příliš obecný obraz. "Duše" je obrovské slovo, navíc je tvá a letí vzhůru. Takový obraz pro mě nemá jakost, necítím ho, než cezený přes mozek... Přemýšlel bych, jak ten pocit zachytit nějak opravdově, ne jej takto velkoústě vyslovit, ale jak napsat obraz, v němž skutečně "cosi", jakési vnitřní povznesení, bude stoupat vzhůru. Anebo prostě naopak - nějak úplně jednoduše, prostě, konkrétně. Duše letí vzhůru ... hladí/chladí/jak hlas trubadůrů... A najednou mám další problém - příměr. Hlas trubadůrů, najednou, odnikud - nemá v textu žádné ukotvení, opodstatnění, nezapadá do žádného motivického rámce nebo uceleného chronotopu, prostě si jen tak najednou odkudsi slétne, aby byl - rým pro rým, motiv pro motiv. A pak další příměr. Slunce - lví hříva (klišé); a duše (opět to "velké slovo") je najednou pěna, je zněna... A v téhle chvíli by mělo nastoupit napětí, změna, chvějivá hranice mezi světlem a stínem. Ale nenastupuje. Vše je stále stejně hladké. A kde by bylo dobré vyslovit zcela konkrétní vjem, je verš utopen v obecnosti. A závěr, neevokuje. Konstatuje. Obsahuje syntézu (vydestilovaný kontrast) obou předchozích strof. Dokonce - aby bylo jasné, že závěr skutečně vysvětluje - je použito příslovce "totiž". A s tím mám potíž. Nechci, aby mi někdo nco takto vysvětloval. Chci slova, která otvírají prostor - prostor k nacházení. Takže tak. Jestli nic jiného, tak snad z mé reakce vyčteš, co jsem měl na mysli skonstatováním, že ti těžko konkrétně poradím. Prostě bych to napsal jinak. Ne nezbytně líp. Prostě jinak. Hmatatelněji. Obecněji, anebo naopak konkrétněji. A vyvaroval bych se všech těch lvích hřív, trubadůrů a podobných motivů z nějakého zapadlého (patinou oplývajícího) básnického antiku.
27.09.2012 19:16 K dílu: Na ranveji swen
Má to něco do sebe, takovým zvláštním mimoděčným způsobem, ale dost mě ruší (nechtěné?) souzvuky na koncích některých veršů (narodili/mávali; umění, rozumí)... *
27.09.2012 19:13 K dílu: 28 I Člověče, hanba ti swen
Není to špatné, je to... Jaké to vlastně je? Dobré? - to je sporné. Daktylské - vesměs (no a?). Dynamická struktura, ale ve své neozvláštněné archaičnosti v posledku sterilní. Škoda.
27.09.2012 19:08 K dílu: Přílet před větou swen
Místy se mělní, jindy se zaskví: tam kde mluvím tam kde kapu se do tvých kopců tam kde jsem nejsem. *
27.09.2012 19:04 K dílu: Už som skončil s drogami a je mi lepšie swen
zpověď. kdo chce být zpovědník (les dychtivých rukou). já dnes (ovšem) ne.
27.09.2012 19:02 K dílu: Duše na cestách swen
Co připsat... Text působí nevyzrále. Hřeje/pěje apod... Vtroušené rýmy jsou laciné; namísto invence mechaničnost.
27.09.2012 13:55 K dílu: prokrastinace čepic swen
"Text je nezaostreny obsahove: neni zrejme, kam miri, co chce sdelit. Petriku, a co když je to záměr. U porna coby režisér víme: tam máme tři otvory, které je třeba vyplnit a vše dovést k happy endu. U pohádek - víme(...). U detektivek: seřadit zúčastněné v jedné hale a rozplést všechny nitky. Ale jak můžeš vůbec vznést podobný požadavek na lyrickou báseň? A srtukturu text má (bez té to, konec konců, nejde..;-)
27.09.2012 07:59 K dílu: Saint-Rémy swen
Ornament, manýra - žel nikoli dostatečně nosná/vynikající. Zbytečný text.
26.09.2012 21:50 K dílu: Bipolární kvinde swen
ps: tvar, podstatný tvar zdaleka není pouze věcí zalomení syntaktických celků. Je i vnitřní členitost, způsob, jak je nesen význam. Tvůj text v tomto zcela selhává. Je to plošný spoj, postrádající neopakovatelné jádro, jaké očekávám u podstatného textu. Tedy takový formát. Ano, dá se říct nuda. Ne pro to, co v textu je, ale pro to, co tam není ani okrajově.
26.09.2012 18:36 K dílu: Bipolární kvinde swen
Nechápu. Jsi myslitel příliš velkého formátu. Jdu si zakomplexovaně otevřít konzervu s luncheonmeatem a následně ji, slabě pokňourávaje, požírat někde v koutku. A mezi mlasky budu jak křovák vyblekávat: formát.. formát..
26.09.2012 17:26 K dílu: Bipolární kvinde swen
Ano, to lze. Anebo se prostě pošle jen "mail". Duševní pohnutí, ta všichni máme, známe. Ale autor je ten, kdo jim dá podstatný tvar. A ten zde chybí.
26.09.2012 15:38 K dílu: chtěl jsem se tam vrátit swen
taková postbeatnická macha.. proč ne (ne druhou stranu, proč ano - hledám, abych vypíchl jedinečný verš, neúspěšně; ale dechový rytmus, variace opakování - to tak nějak funguje a trochu verše povznáší). Kdyby (alespoň) chutnala jak rozkvedlaná třešeň, to bych bral, ale že někdo voní či chutná jak kvítek, to ne, ne takto bezkontextově.
Nahoru