když hladový systému nevěří

Výběr

začíná válka
pro nic a za nic o všechno
údajně…
ovšem mezi revolucí a reformou

05. 10. 2001
15
1
3562
Volné verše

„Páni v průsmyku“ – průzkumná smečka vlčího pluku… (První fragmenty eposu „O marném převtělení“)

rojnice rozzlobených švejků bloumá pastmodernistánem
když vlkovodí vodítka se zpřetrhala vzplánem
na obžer ziskůtklivé vřeteno zde vůkol
zovcí přímo na kopcích jen tu a tam je pleteno

25. 09. 2001
6
0
2208
Smíšené verše

Dallas a basta!!!

Bo by neměl a se děl na slunci
Vjeho brýlích problikávaly
Nejistě vážné vztahy
Jak rozhodne se jeho dnes.

12. 09. 2001
7
0
2382
Smíšené verše

Již zítra ve fuchsiové barvě...

Experimentální pokus o definitivní usmíření čtenářských protikladů
již zítra.
Prolog "Dallasu. " uspokojuje mé básnické ego
přičemž tělo příspěvku je žádaným Dalassovským epo-motivem

11. 09. 2001
0
0
1553

Předbava

Ó buďte předem pobaveni
Bavte se sami do předu
Nebuďte veršem odbarveni
Nebleďte vsamém nadhledu

07. 09. 2001
10
0
2695
Smíšené verše

Již zítra v olivové barvě...

po delší době zase závažná a pro všechny důležitá báseň, již zítra.
Všichni obdrží podnět jak pochopit jak chápat :-)))
VŠICHNI VÍTĚZÍ .

06. 09. 2001
1
0
2307

závojenko nevěstová…

závoj vlaje štěstím jedu
nejmileji otráven
velebím si na posedu
vnevyhlídce dalších žen

30. 08. 2001
19
0
3630
Vázané verše

Ňamí

Taje zmrzlina
Dostih jazyků
Sladký ochládek
Její oblina…

16. 08. 2001
11
0
2311
Vázané verše

Úvahy o rytmu I.

Doufám nikoho nepřekvapím tím, že připomenu existenci samohlásek a souhlásek, které tvoří slova nejen našeho jazyka. Vnásledujícím textu vybírám informace, které považuji ve svých úvahách o základech současné moderní rytmiky verše za podstatné. Podkladem mých úvah je včasové ose až příliš mnoho na to, abych je všechny beze zbytku vyjmenoval, ale poslední znich přeci jenom zmíním. Jde o publikaci Radovana Lukavského snázvem “Kultura mluveného slova”, kterou vydala AMU vroce 2000.

03. 08. 2001
3
0
3817

intonace: miluji tě…

kdo myslí myslí myslí na nesmysl
svůj smysl zatemňuje vizí jíž pravý smysl zkysl
ten popletenou větou nepropleten
potác‘ se křivoklakým světem

03. 08. 2001
9
0
2256
Vázané verše

slunečný omyl :-)

sněhuláci ulejváci
ulejváte dětem práci
to nemáte vnitřní mráz.
slejváte se pod obraz…

03. 08. 2001
8
0
2115
Blbůstky

Metamorfium

Ubývá byde stroboskopů
problikává se monoskop
upadá nebe na mou stopu
vkrvi mi tuhne časů škrob

23. 07. 2001
3
0
1971
Vázané verše

Kterak Anténští napadli SprávTánce a mailem spolův praženi byli Spršány anž pakž svítek nův povstav zzůstalc…

Výběr

Éterem se stíhají signály komoleje se
pall mely prý hrozí od SprávTánců
zaslepeně jim vústrety vyšleme běžce
štkli Anténští…

20. 07. 2001
8
0
2679
Smíšené verše

evidentní láska

zapsaná polibkem tichu
vkaždém klíně na kameni
na papyrech hier oglyfů
vpísmu kunám tiše svátém

19. 07. 2001
7
0
2267
Vázané verše

včera jsme pochovali naději

Výběr

neodolala tralala moru
a skonala těžce – bez humoru
a těsně před posledním dechem
mumlala svoje vidění

18. 07. 2001
21
0
2999
Vázané verše

vejce splínu

Výběr

nevynechané snášení
cos‘ tím myslelo.
zhroutit se do plodu…
jakživ jsem – tak živ

17. 07. 2001
11
1
2392
Vázané verše

proto!typová hoDNA zisku

Výběr

muži nadaní mrazivou tváří
jejichž vášeň je vždy spočitatelná
vězni nejvítěznějších bitev
srdceryvní lháři

16. 07. 2001
14
0
3070
Vázané verše

ach tedy – jakže je to???

Výběr

oú – aby snad lásky nebylo málo
a nevysvětlovala si ji každá jinak
uděláme vní jasno
vysvětlíme do největších detailů

16. 07. 2001
13
0
2452
Hádanky

v hodinách ani nezatiká

čas zatajuje dech
dusí se koloběh
nad tvou linií se snáším
a spolu sčasem prosto páši

16. 07. 2001
9
0
2402
Vázané verše

Úvodní stránka (1/1)

Vážení návštěvníci,
právě jste zavítali na internetové stránky, které budou věnovány maximální měrou poezii. Čtenáři našich stránek se nebudou muset registrovat. Pokud byste se však chtěli podílet na komentářích vjednotlivých rubrikách nebo se účastnit přímé komunikace (chatu, konference, fórum), budete se muset registrovat. Registrace bude také podmínkou, pokud nám nabídnete svá díla nebo erudované články kpublikování.

12. 07. 2001
0
0
1674
Literární diskuse

Další nápady… (12/1) – Sestavení, pravidla fungování a podmínky redakce, financování aktivit…

zájemci se registrují jakýmkoliv vhodným způsobem přímo u Oldy, nejlépe co nejdřív, první výběrové kolo bych navrhoval uskutečnit vprvním týdnu srpna;
zájemci - redaktoři by měli ve své registraci uvést, čemu by se chtěli nejvíc na stránkách “poezie” věnovat;
Olda by měl vco nejbližší době zpečetit základní pravidla fungování redakce a zvolit si šéfredaktora na nějakou dobu určitou;
redakce by měla mít normální hierarchii, tj. šéfredaktor, rozhodující o všech publikačních záležitostech, stálí redaktoři rubrik správem navrhovat obsah rubrik do redakční rady, která nemusí být úplně totožná se členy redakce, externí spolupracovníci, snimiž se spolupracuje za předem dohodnutých podmínek (editoři, korektoři, dopisovatelé apod. );

12. 07. 2001
0
0
1486
Literární diskuse

Soudný sen

Výběr

koutky úst proklatě nízko
ti vytékají myšlenky na mši
had úžasu pevného vedení
vteráriu pozřel najednou svůj čas

10. 07. 2001
10
0
2023
Volné verše

Běžná je noc

Spíš dál než zvony vdáli
a sklekáním si sníš
jak pravá dlaň tě pálí
a víc se nespálíš

10. 07. 2001
13
0
2999
Texty písní

Tvarování II.

Oceňují jeho odvahu (nepáře se stím, není co dodat, je tam celý ON - falus); oceňují jeho sílu a bojovnost – revoltu – provokaci (dost hustý…, “konečně zase jedna pěkná romantická sluníčkem prosvícená básnička”, drsné, to byla soda); oceňují hnus – ošklivost – odpornost (strašně hnusný . a strašně skvělý); také jsou rozpačití (Na jednu stránku se Ti to děsně povedlo, ale ta druhá stránka. Jde z ní trochu strach. , Je mi z toho trochu na blití, ale to byl asi záměr); srovnávají jeho “styl” sFilipem Topolem; kdo.

09. 07. 2001
1
0
1406
Kritiky (lit. kritiky díla)

Představy o www.poezie.cz

Napřed pár informací pro zatím nezasvěcené:
Internetová adresa www. poezie. cz je exkluzivní možností stát na křižovatce budoucího velkoměsta internetové poezie. Je nasnadě, že tato oblast se bude i nadále rozvíjet a dění na uvedené internetové adrese bude aspirovat na vysokou pozornost stále stoupajícího počtu zájemců.

04. 07. 2001
1
0
1975

bezelstný tóne jejího hlasu…

jsem jen tisíc dnů ve tvé paměti ---
a ještě umíš přiznat lásku
a děkovat za malicherné
a rozesmát se pod otázku

04. 07. 2001
9
0
2387
Písmáci dětem

ó údive mých definovaných nejvíc…

Výběr

nejvíc domova je vnoci
nejvíc bezpečí až… smizernou dýkou vzádech
nejvíc snílků bývá nejdál vbezvědomí
zcezené hladiny září nejvíc čistotou

02. 07. 2001
14
0
2098
Ostatní nezařaditelné

Tvarování I.

Climaster Revoluce – zhlediska srozumitelnosti nemám výhrady, revoluční čin je jasný; zhlediska poetické inovace nic, propadák, násilný kaligram; významově se báseň hlásí knásilí, nevím zdali je možné, aby se vedle tohoto autora projevila tolerance spolupublikování, svoji báseň bych vedle této nikdy neumístil a to nejen proto, že je téměř na hranici zákona, pokud má jít o navození “hnusu života” sdobrým úmyslem, nelze tuto báseň publikovat bez vysvětlujícího kontextu;
clovrdik Střepy kouře z doutníku Havana – srozumitelnost této básně narušuje odtrženost refrénu “mohli říct aspoň dík…”, jeho význam proč je “cosi tak lepší…” vsobě nese jen neujasněnou rezignaci; prostředků poetiky využito příliš není, báseň je na hranici publikovatelnosti, hlásá názor bez estetické jasnozřivosti, je více agitací, než pokusem o umění;
crayfish Klaun – báseň je až příliš srozumitelná, opět nestaví na poetických základech, pouze popisuje mnohomluvně známý vyčpělý příběh-symbol, traktací se útvar vydává za poezii, ale jde o tzv. nasekanou prózu, zníž se poezie vyrobila graficky; typické čnění názorovosti nad estetickou funkcí, svět je stále jen stejný, autorovi bych doporučil zkusit verzi zkrácenou alespoň na čtvrtinu současného rozsahu a větší touhu po neotřelosti, publikovat bych nezakazoval, nýbrž nedoporučil;
FLO Léčebna ( povídka ) – paradox skouřením, které je jistě také drogou mi neruší dobrý dojem i po několikerém čtení, je to jakýsi nechtěný výsměch vlastnímu záměru, který je půvabný a pravděpodobně dokáže čtenáře vyprovokovat kpolemické reakci, jež není zpohledu autorky vžádném případě předem prohraná; vtomto útvaru zahlédám jistou poetiku “hnusu života”, zřejmě ovšem jen vomezené míře, pokud se mohu vcítit; povídka si zaslouží publikaci; esteticky nejzajímavěji působí především důsledně dodržená autenticita jazyka;

29. 06. 2001
1
0
1731
Kritiky (lit. kritiky díla)

de Moiselle Beau S.

kamarádka bílá stěna
civí na mě uražena
ublíženou bledou nocí
nad géniem vpant of loci

29. 06. 2001
3
0
1164
Indispozice

Diskuze klubu: Pranýř názorové skupiny inventor

názor si každý udělá sám.

10. 05. 2001
0
0
1287
Literární diskuse

Diskuze klubu: Vulgární nadávárna

Tady se vám doopravdy vysmívám :-)
Sem si lze nade vším odběhnout.
Tady je najdete.

26. 04. 2001
0
0
2762
Literární diskuse

Diskuze klubu: Literární oáza

Manifest v přemítání.

24. 04. 2001
0
0
2372
Literární diskuse

nedezinformace 1

Výběr

jsou rozkročené reformy
a není nutná bázeň
obsah ať zeje bez formy
dnešek - je opravdová báseň

05. 02. 2001
9
0
2949
Smíšené verše
Nahoru