Atíšova květina

Jen za stonekdvěma prsty
tu běl azářco přicházejí k němu samy
ohlédne seza příběhy v nichžputoval
jak snící a přecena srdcikrvavé rány.

19. 12. 2008
11
10
1257
Volné verše

Čiře

Přišel jsem jako nečekaný návštěvník
sevřené srdce své noci
prohodila´s ohněm růží vprostředzahrady
Tělotvébleskemrozežhnuto zpoutmyslitrnovéstopy.

22. 10. 2008
4
2
1010
Volné verše

Ještěže krajinu

Vyhnal jsi od sebe vše nesvé
aby seprostor k usebránívíce uvolnil
nevím snadnyní tichodnem i nocí píše laskavěji
oprůzorech barev a radostných průnicích.

13. 10. 2008
6
4
962
Volné verše

Domov

Závěsná lávkapřes Mi Teng si
v latíchvratkost lapápo dechu
konopné provazyrozpletenéopona deště boří oporu
hlubina pohleduspodnímuživlu odolává.

10. 10. 2008
5
7
918
Volné verše

Pobřežní svět

Dopisyseškrtanéaž na dnonaděje
zrozenízhřmotuvlastní tříště
na příčných světechpukají podlaží
dotekynávratu v nedozírné pískoviště.

09. 10. 2008
5
5
992
Volné verše

Veršokožec

Výběr

Stojíš tua z celé té úderné pozice
nechřestí zbroj spíš opadálistí
zaujmout chtěl bys tímco ti nevěřím
mluvíšo zahradě mezi soustya v pauzách mezi verši.

08. 10. 2008
7
6
1252
Volné verše

Procházím

V podzimním lesesmrt si beretváře
děsím sejenomnevědoucího
samav soběnarážímna paže
přeludy z kmenůlistování v tmě.

25. 09. 2008
4
5
940
Volné verše

Středem borového ticha

Přítomná vkrocích kolemkmenů
přidotekukůryčísipropůjčená dlaň
Směju seMatně sivzpomínám
nadítěpohled jímž jsem se rozhlédla.

16. 09. 2008
3
1
1580
Volné verše

Zvolna

Dovol mi důvěrnost-
z tétmyrozšířenénaveskrz
světlemjak lampou zevnitřbázeňměním
neznámých hodinnočnítvrz.

15. 09. 2008
4
5
1518
Volné verše

Křídla a skrýše

Těsně přednávratem chodbouv tmy
štíří zraněnostz nehlídanéhoústupu
přemítázda-listáhnutí se
je přirozenostanebo studnanedůvěry.

09. 09. 2008
2
1
910
Volné verše

Přelévání

Žhnoucí na chladivé
syknutímse podvoluje hladině
na březích vítr dychtivý pokruhovém tanci
nítía dechem povzbuzujedalší žároviště.

08. 09. 2008
4
3
918
Volné verše

Bez sebe

Nepopsatelný pohyb i uvolněné trvání
totožnost srůžírotujícíprostorem
lístky i trnyv modři zároveň
jen kreslí beztížnost a vjemy.

05. 09. 2008
4
4
888
Volné verše

Lunná

Výběr

V nocilespropojenýna tisíci strunách
došlápnuvzbudím neviditelné životy
království šelestůmé vlastní napjatosti
povolí ažna mýtiněplné svitu.

04. 09. 2008
5
6
1747
Volné verše

Zápas

Uprostřed pokoje žhnou býčí oči
v polotmě divím senehybné soustředěnésíle
výdech za výdechem přetlačuje stěny
nocjakoněmá vládkyněs prázdným pohárem.

03. 09. 2008
6
8
1029
Volné verše

V sousedním světě

Z městského světa jenom zvučení
vzdaluje se samopro sebe krouží
stezka se zvedámechová pole sojčí zaštkání
rozestupy šepotův borovičných loktech.

02. 09. 2008
6
8
1103
Volné verše

První slova

Dlaněti hoří jakobysjimi vydechoval slunce
vítámtě mlčkysi sedáške stolu
při večeřizarytýpohledemklaníšse plameni
svícejež naze ukazujerozbitou nádobu.

29. 08. 2008
3
3
935
Volné verše

Kruhový tanec

Onehdytančils pro celou hladinu
ze břehubyly vidět duhové kruhyod středu
pozvolna rostlyobtékaly tě
s každým došlapembyl ale blížčasLuny.

28. 08. 2008
7
5
998
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem VI

Merkiáh ání va adítí
phar sámí mékath aríh kun
a vénathvédjat tvá amríphí
bar viah sámkhel tsáví sund.

28. 08. 2008
3
3
998
Volné verše

Odkudkoliv

Kolik pokoryzde rozprostřely vůně
padajícínazpětke dnůmkalichů.
Kéž by totéž dokázalymyšlenkyz náhlého "jsme tu"
stejněprchavé ve svém nečekanémmizení.

27. 08. 2008
4
4
794
Volné verše

Impuls návratu

V noci měla skála stín
nejsem si jistá čí měl podobu
úplněkchvíli tančilv obrysech
velmi dávnéhopříběhu.

26. 08. 2008
11
15
1662
Volné verše

Prosvětlení

Výběr

Terasy zahraddnes v zářivé
žluťpo stupníchsílí aždoslunce
jen co první mrakytu prudkouvlnu ztiší
barevzemitějidotknu se.

25. 08. 2008
5
6
873
Volné verše

Přeskupení

Zdálo se mio spirále času
někdojipískem kreslil vindigu prostoru
nekonečná práce
zrnkaztrácející sez dohledu.

20. 08. 2008
2
4
1065
Volné verše

Píšeš co kolem

Píšešmio tamních překrmenýchznuděných
mě ale spíše zajímá co ty tvánebesa
sny aradosti cohostíš
dovolíš-li si uvolnitsvé ztuhlé rysy.

19. 08. 2008
6
6
1218
Volné verše

Opuštění zvyků

Den kdy je déšť tišší něž vítr
slova než pohyb štětcem
umíněnost myšlenekmnepřesto vleče
mezivečerní stínyhbité pro nikam.

08. 08. 2008
5
4
719
Volné verše

Propojení

Den kdy je třeba s někým promluvit
aby se slyšitelnéstalopečetí
v nazlátlém vosku usazený host
zpovědi nebomlčení.

07. 08. 2008
9
8
848
Volné verše

Ještě ne

Ráno nadechující páruz deště
kamsi se ohlížíš jak kos
jehož tma je v rovnováze
s pírkem jeho zpěvu.

10. 07. 2008
4
4
854
Volné verše

Přemístění

Společné krokya doteky s krajinou
jakobynevratný déšťmečíky trav svlažil
Zdobná pokrývka se změnilana bílou
namísto květinv údolíve světě oblak se vznáším.

30. 06. 2008
2
2
1093
Volné verše

Střemhlav

Balvany ze kterýchnáhle tryskají jménaZávratě Návratycest, kde vše svlékám.
Světelná trhlina v pasti tří časů.

27. 06. 2008
2
1
787
Volné verše

Jižní

Tepmyšlenek
planoucíchv sytém poledni
Zúzemí důstojných borovic
dráždivévůně, snové záplavy.

25. 06. 2008
2
2
907
Volné verše

Večerní cesty

Věštím si znáčrtků večerních kapek
Po dešti na venkovních trámechšírá stín
Epitafrozrytčervotočí spirálou
provází mojidomýšlivost do skulin.

24. 06. 2008
3
14
2087
Volné verše

Sen o léčení se lvy

Výběr

Čelní srážka se lvema zavědomí
nohyi ruce mi odhryzlymladé lvice
hlavu si za vlasy odnesl zlatohřívý
Zvířata leží do pěti směrůna trofejích a dýchají.

30. 04. 2007
3
8
969
Volné verše

Úžiny košatosti

Výběr

V stromovém pohleduobsypána květy
V mnohýchuž schystánplod
i sesvětyvšech dalších broskvoní
Má mysl ale soběslepým ramenem řeky.

26. 04. 2007
11
15
1201
Volné verše

Ochutnávka s porotou

Výběr

Hovoří o vinici kterou nikdy samineobdělali
od oka střílína zemitost ato co dýchá v jiném znaku žití
namístopřikročení k dotekuochutnání
s předstihem zamlaskajíči zkřiví hubu.

25. 04. 2007
6
7
845
Volné verše

S blesky

Mraky sešívané ohnivými šátky
hedvábí hořící temnoty
Pohlédnu-li vpravo ty
s netajeným strachem z opuštění.

25. 04. 2007
8
11
1111
Volné verše

Znaky

Výběr

V sousedství rozkvetlých třešní
čtu sia prohlížím listod nemocného
píšeže jeho tvář a záchvaty chrlení
ženuděti i rodiče děsí.

18. 04. 2007
9
11
1232
Volné verše

Tekoucí sad

Jarní sad podobný tvářikrásné dívky
přechází z odstínů běli do růžové
skrze hedvábí květů sálají vůně a doteky
srp hřejivosti je mířen na srdce…

29. 03. 2007
6
7
995
Volné verše

Nadechnutí

Výběr

Pod horským převisem
dechem zaháním zimničnost této noci
slunce tká nesměle ve stráni
první chodec u koryta téměř vyschlé řeky…

24. 03. 2007
11
10
1104
Volné verše

Po obzoru

Severní horypo obzoru rozeseté
Ostréřezáky
vpřekousnutí nebe
Navrací mi dobu otcova zmizení.

23. 03. 2007
2
5
880
Volné verše

Osten do nejcitlivějšího bodu

Jakoby mne náhle přesadili docizorodosti
kraje abytostí žijícíchjinde o tisíc let později
během mé lázně v pocitechjarní zahrady
av naslouchání bezrozměrnému tyrkysu.

23. 03. 2007
5
10
1115
Volné verše

Rozpoložení

Výběr

Moci takvykřesat slzu křišťálu z vodní tříště
jež by se čirostí podobalatvému pohledu
Ujezera šerý neklid skryté zvěře
podvečer očichává krajinuprosebnou kdešti.

23. 03. 2007
6
26
2783
Volné verše

Nehostinným krajem

Vúdolí vyschlé korytořeky
cesta z drti a ostrých úlomků
hnědí pustiny
vzhůru a dolů svahem.

19. 01. 2007
8
18
1247
Volné verše

Ani za nic

Nepřipoutávej se. volala jsem na něj
On se alei zuby zarytě chytil
ohnivé hřívysvévolnosti
a byljí v podobě touhy kamsi unášen.

16. 01. 2007
5
23
1861
Volné verše

Pro všechno na světě

Výběr

Nepouštěj se. volali
Ale bylo to jako chránitvlnu
před mořskou přirozeností
lhát vlastním životem.

15. 01. 2007
7
10
1075
Volné verše

Období nenávratných změn

Jablkazmrzlaa rozbila se o ledový svah
všude dřeň a houfy ptactva
Smysl stromů nenasytně polyká
a odnášízápadní vítr.

12. 01. 2007
2
5
998
Volné verše

Pro tmu

Horní jezero po ledových zrcadlech
rozlévá bílou tuš měsíce
Vhlubinětouha tma
zarytá do dna…

27. 12. 2006
2
4
1735
Volné verše

Touha a odmítání

Výběr

Možná jsou nešťastnijen skrze vlastní touhu
že si bez ustánížádajíjemnou vůni a zářivost pohárů
zavírají sezimnímu času nahétrnové podoby
Smutniodvrací pohled odnejasných barev zahrady.

22. 12. 2006
2
2
1062
Volné verše

Vědomí nesmrtelnosti

Výběr

Podobnopískovišti
ustupuje z tvarůabyv nich znovupovstalo
uvolněnépoddajné a očekávající
jak nehledaný úsměvdítěte.

21. 12. 2006
2
2
982
Volné verše

Vědomí smrtelnosti

Všechny tytvary apodoby
vnímámnyníjen jako neskutečnouhravost barev
vhledemsedotýkámtoho co kryjíkry
cosuneonou řekouzapomnění ijejími zdánlivýmipředměty.

19. 12. 2006
5
6
1020
Volné verše

Nenazřené obrysy

Možnáže v naší vnitřnímlze čekají
ty nádherné paláce adomyz příběhů
Pro oči všednodenní tmyjezdíme najih
někamkde slunce dává zrodsnovému vědomí.

12. 12. 2006
8
12
1547
Volné verše

U poustevny v horách

Výběr

Nepokoj, ruchabloudění napříčmraveništi
kde jenom zdánlivě ví každý kam putuje
odtud se města jevíjako mohutná vězeníz předmětů
propojenévěže věčně hledající svůjsmysl.

08. 12. 2006
12
26
1981
Volné verše

Pozvání

Výsledný prostor hor nahlížený z vrcholu
hra stran ve vichřeníledových úlomků
bledé očibouřenabízí smrt mrazem
svou šálivounáručsnového království.

07. 12. 2006
10
15
1883
Volné verše

Tehdy

Výběr

Zpovzdálí jsem sledovala lovící medvědy
šla proti proudu řeky zářícístříbrempstruhů
Bytosti na břehu s bronzovou barvou kůže
v okolí nebylo zvuku podobného výstřelům.

04. 12. 2006
8
9
1181
Volné verše

Má zahrada

Výběr

Zahrada kterou do mala
s veškerýmpočasímpřenáším v sobě
jsme spojeni jak jabloň,květi plod
a takélisty smrtelně spící zimní krásy.

02. 12. 2006
12
12
1467
Volné verše

Čisté krajiny

Putujiv křišťálových obrazechtoho kdozavršilcestu
řekav bělobné zářiprotékánezakaleným korytem
stromy květinyi bytostipůsobíjako pravzory
každá z nichvýrazem svých nejlepších schopností.

01. 12. 2006
6
6
1312
Volné verše

Úkazy dne

Výběr

Přes všechny přísahy nadanostvěcí
v tom jak tuleží běžív ustáleném pohledu
vzpomněla jsem sinačíhající chvíli
kdyvýbuchve vteřině rozmetáklamoné stálosti.

29. 11. 2006
8
10
1141
Volné verše

Výtvory noci

Výběr

Veškerá nutkavostchutisdělovat se
rozpuštěnado bezvládítěkajících dní
Podzimnínoční rejekdy snovéfigury jak stromy
mění svá místav koutechneznámé zahrady.

28. 11. 2006
8
9
1084
Volné verše

Doteky a sdělení

Výběr

Jakoby slova měla naše životy
za tušvhodnou pro kresbu kaligrafie
S tím rozdílem že mistři tahů odešli
my bez nichodsouzeni věštitze čmáranice.

21. 11. 2006
9
9
1125
Volné verše

Opakování smutku

Výběr

Své písečnévěže, hrady a hradby
bez ustáníbezuvolněníformičkou zaceluje
Obavanachází ho jak ranní pošta
v soběje nastokrátsponamizranění sevřen.

20. 11. 2006
17
18
1327
Volné verše

Lesní plátna

Z tónů vrůstajích do táhlého nářku
zlověstně proudí větrné víření
V zeleném hedvábnu mezi stromy
kreslí se pozvolna přízračné podoby.

13. 11. 2006
3
7
1341
Volné verše

Nágové a Gandharvové

Jak jemné rozeznění strunsnového hudebníka
jenžve mněprudkou vášeň představrozehrá
aby mneopět zanechal u vyhaslého ohniště
Odjezerachlácholivá prázdnátma.

13. 11. 2006
6
6
1100
Volné verše

Prázdné tlachání

Rozvášňuje jako posel
mlžně znepokojivýchzpráv
Nálevnase při nich topív zlostných tónech
obličeje i gesta jsou ažrudě křiklavé.

07. 11. 2006
5
0
1149
Volné verše

Sálavé

Nabídlimi lůžko po někom vášnivém
Jako bychvstoupila do horkých pramenů
kde nenížádnétrpké pachuti
kde nepřebývázkaženostvychýlené mysli.

26. 10. 2006
5
1
1334
Volné verše

V dubovém lese

Výběr

V podvečer prudké vířeníbarevve větvích
Za nocivětrné poryvy mísížárcizí vášně v mou vlastní
Do korytadosud poklidné řeky
divoce vstupují ohně.

25. 10. 2006
9
0
1696
Volné verše

Žalářník i vězeň

Výběr

Užpárhodinv místnosti prohosty
nasloucháme vypjatému hlasu vzdělance
jakhrozba zemětřesenínásděsí tisíci úsudky
myslpřetéká domněnkamijakhorní jezero při záplavách.

17. 10. 2006
10
0
1702
Volné verše

Vysoko v horách

Výběr

Podjezerní hladinouváhavéoči ryb
Nad nído hlubinnaslouchají
větremtam a nazpětunášené listy
v lehounkémševelení vln.

12. 10. 2006
6
0
1250
Volné verše

Zanechání

Výběr

V důvěrněznámýchpokojích
jižpártýdnůnarůstápocitcizosti
Končízaběhnutý rituál i doba přístřeší
důmjakoslužebnoumne nenávratně propouští.

10. 10. 2006
8
0
1238
Volné verše

Vrací se

Stařenas temně karmínovouholí
jak vloniputujeokolní krajinou
Cítímjakse v podvečerkradedozahrady
nehlučnými úderyadechem listy setřásá.

03. 10. 2006
6
0
1137
Volné verše

V poledne

Vežhnoucím polednije náhle zahrada
útočištěmnomádského kmene
Děti kroužíkolemohniště
sesoumrakemje jistě vystřídajítančící postavy.

27. 09. 2006
4
0
1104
Volné verše

Nepřítomná

Cestou z vesnice mě míjelstařec s vozíkem:
Staré harampádí někam vleče
Vztišeném čase večera
smírným atázavým plamínkem svíce.

19. 09. 2006
6
0
1193
Volné verše

Stromem

V průnicích nemocispí tiše lék
bázliví putujem kmeni po slzách
jsme skoro němí že sekyra
musítu konat ozdravnou práci.

18. 09. 2006
5
2
1133
Volné verše

Podzimně

Aby nebylo zšeření náhle úplné
stromyv podvečer střídají pád listů
Barvy prolétají podobně jakdenní tváře
jejich mizení je stejněpozvolné.

15. 09. 2006
13
0
1663
Volné verše

Snová prostranství

Výběr

Deset tisíc věcížhne
nevztáhnu dlaň k jediné
Jak povětří ježjemně krouží štětcem
nad bájnou zemí Zhung po zmizelé řece Žin.

11. 09. 2006
7
0
1686
Volné verše

Cestou vyvažování

Výběr

Zalesněnou krajinukam až dohlédnu
rozkrojil jsikdysi rázným sledem kroků
Nyní se trošku bázlivěvracíš zpěta nevíš dosud
kamaž těvnitřní stínohra ženy doprovodí.

07. 09. 2006
7
0
1173
Volné verše

Volně odnášeni

Podzimníkočovníci se slétli
Na východním břehujezeraukotvují své stany
Ženy v hloučcíchroztržitě přihlíží některé míchají kaši
vítrsi dopředubere z kotlíků.

29. 08. 2006
5
0
1152
Volné verše

Neulpívající

Do volného prostoruve mně vchází
jen další modro volného prostoru
Ač je vidětsyté polestezku kolemřeky
dokonce pár loděkv dálce v pohybu.

18. 08. 2006
4
0
1216
Volné verše

Uprostřed vanutí

Hlas který prostoupilyčtyři větrnéstrany
a země jeho pravdivostchvěním stvrzuje:
Jsi jako plamínek svíčkyna širé pláni
dech tvého životanáručí okolností putuje.

16. 08. 2006
4
0
1186
Volné verše

V jiný čas

Výběr

Něco celistvého jsem si pro něj přála
nebylasi jistá zda topodstoupí
Opřijetíse přecinedá předemmluvit
a nadotekyv pohledech zdál se mipříliš uzamčený.

10. 08. 2006
14
0
2008
Volné verše

Stínující prosvětlující

Výběr

Neřekla jsem mu že mne nenajde
Dost možná jsem muobčasným nezřetelnýmzazněním
Nestrunakterásamoohebnostíhudbyroste
v zatím nerozlišitelnýchzvlněních k bezbřehému.

09. 08. 2006
11
0
2530
Volné verše

Hlas z měsíční strany

Výběr

Vprostředlesního zátiší
rval kdosipřes noc trsy mechu
Střevasrdce a ledvinyprostoru
jak znakyčímsi trhanékrásné bytosti.

08. 08. 2006
8
0
1567
Volné verše

Noční výjev

Výběr

Cosipodobnéhodračí hlavě
vynořuje se a s hadím trupem mizí
hravýmipohybyv mlžnétmězahrady
Jiskra za jiskrouodlétá ze ztuhlých tělkmenů.

07. 08. 2006
7
0
1706
Volné verše

Přeneseni

Na tržištiv Nang-si
postarší muž s ostře řezanými rysy
Pokynutí si s nehlídanými úsměvy
v mžiku společně na druhé straněvelké řeky.

03. 08. 2006
5
0
1388
Volné verše

Tanec slunce a měsíce

Výběr

Na posečeném trávníkustopy
Přemítám o neznámé,která celou noc v zahradětančila
Pokouším se napodobit ji,být v kráse
jejíchvolných tanečních pohybů.

28. 07. 2006
11
4
1709
Volné verše

Čínská růže

Výběr

Jsi nepodobnou sestrouté trnové
Kde onahostí prázdnem poháru
tysebejistě vypínášsvůj střed
muže a ženu v sobě jemně spojuješ.

26. 07. 2006
5
0
1489
Volné verše

Představení

V okrovém pokoji s oknem do zahrady
přítmíticho a vůněkvětin
Jako byse někde uvnitřpomalu rozsvěcovalo
a přísný uvaděčsměl vpustitprvní diváky.

21. 07. 2006
7
0
1094
Volné verše

Ponořující se

Řeka, kterou teprve pojmenuješ
Zatím nezrozenastínově plujev nevídanédélcea šíři
dítě v běloprůhledné náručibezkrevně zvané moře
Ač bez podoby opětovně vdechujekapénkový životžíznícím mrakům.

30. 06. 2006
2
0
1184
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem VI.

Vés kárah ma Deití persavah
Mékh máií varsá pákh
Mýé mán. Mýé mánah.
Bha pharsání méksá lavah.

27. 06. 2006
1
0
1220
Volné verše

Vězení shonu

Vidět jak chodci sami v sobě rostou
kupísešedí vnitřního spěchu
až kmračnům temné sebedůležitosti
Schyluje sekzahlcení, hněvivosti a výbojům.

21. 06. 2006
6
0
2081
Volné verše

Prostřené

Slaná vůně kolem řeky
Záhyby slov se rozvíjejídočiré oblohy
Plátnamalířův ostrém osvitučervánků
jsou plnápokory ke snivcům vrozjímání.

20. 06. 2006
4
0
1162
Volné verše

Letní

Urozcestísi hrajesnědé dítě
nadhladinou říčkyřasami duhové nitky nastavuje
svítímu kamsidobudoucích ztemnění
a má náhlá přítomnosthonemá sílu rušit.

08. 06. 2006
9
0
2038
Volné verše

Pozdního jara

Závrať ze žloutnoucích tanečníchkroků
Na lesní pěšiněborové prostření
očekávásvé ztišenéchodce
Bytosti kořenů a kmenů loudivěhledí.

07. 06. 2006
3
0
1415
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem V.

Vaísí méach vétví phorsavah
me khátví pensilé bar yen
phó karah fyomí sání sarkhilé
ven amdi pánah oyiwa svén.

05. 06. 2006
2
0
1721
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem III.

Bni bés merkhayí nalwa yet
ver máyí máyí it
végh vidar valés sumikhyé
par ésti namak alkhí bit.

02. 06. 2006
1
0
1297
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem IV.

Lékhíov Lékhíí
pang sabhau bádhí oue hén
ópmírangpáti verkeung bóv
subhiav ovil khárik lúk.

02. 06. 2006
5
0
1165
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem II.

Lékh váthí aysag avrih khil
men nuanghkhoniphoywaprégh
ven bíthí nangdakhongwajin
khoy isangpíthí bhánéét.

01. 06. 2006
2
0
1320
Volné verše

Blábolivá zapomenutým prostorem I.

An mahir máthí mayát méh
véth méhsi nihir katvíh sung
am mahaakí aví gíd
me suat abhi asing sut.

31. 05. 2006
3
0
1504
Volné verše

Zdání břehů

Skutečná něhanikdy není vystřiženaslovy
nelze jivázatv dotecích či třpytemvtěsnatdomilujících očí
Cítíme pouzenestálé "přídechy"
sajícíz hlubinmateřskéhokrálovství.

22. 05. 2006
5
0
1741
Volné verše

Zrcadlo jednoho přítoku

Další ztěch sebe promýšlejících přítoků
jezero ujezerakruhem břehdo povětří
nekonečná bránaprázdné zdobnostikreslení
Podivný shluk mysli energie tělatu stále nová Jávymýšlí.

19. 05. 2006
3
0
1237
Volné verše

Pětisvětlí dechu

Přišlo tos vytrysknutímpěti jasných barev
Jakoby kdosi hluboko do indigamrštilsrpem Luny
rozetnul,vešel ado zářeotevřel
shrdelnímvýkřikem lámal pradávnouhorubolesti.

18. 05. 2006
6
0
1671
Volné verše

Opožděný návrat

Po noční řecezrcadlenéměsíčnízávoje
rozkmitbělivábívětévkyhvězd
v té družnosti choulím se pod dekou
bláznivý nápad vydávat setak podzimně daleko.

12. 05. 2006
0
0
1293
Volné verše

Hlubina srůstání

Ze zvědavosti se dívám a zkoušímodhadnout
taneční pružnost srůstu vídanédvojice
to křehké pojivo držící při sobě dva pohledydva mocné
a jindy nechápavé světy slov…

10. 05. 2006
5
0
2066
Volné verše

S očekáváním

V ranním slunečním oparu
silueta loďkyse mi ztrácíz dohledu
Po celý dense obracímk příslibu
žetěpodvečernímoře znavenéhovrátí.

09. 05. 2006
3
0
1253
Volné verše

Rub a líc

Výběr

Přemítám o smířenosti okradených
Místní hodnostář v jedné z uliček neopustí svůj měšec
Rodina nomádů v horské soutěsce dává bez váhání
i pokrývky a poslední zásobu jídla…

05. 05. 2006
5
0
1177
Volné verše

Tíživé obavy

Zakázal's mi tu podívanou
Ze strachu
Přeci tam jdu avečervyprávím ti
jak vzácně se předpovědi shodují.

04. 05. 2006
2
0
1174
Volné verše

Šamanské bubny

Hrábě prstů s hlínou od kořenů
v proměnách rytmu napínajícíse tváře
a pak že nevejdeš do pavího oka snu
nevrosteš sluchem spáče do tančících žen.

03. 05. 2006
5
1
1756
Volné verše

Dětinská

Výběr

Šeptaná slova zaříkávače bříz
pěstičky rýže do ohně metané
Žhnoucím hlasem: an vaás xio máah sungik
Směji setiše stranou hloupounce.

03. 05. 2006
4
0
1098
Volné verše

Sny v dešti

Weng Sung spí v skalní prohlubni
deštivý chladho vodí zimní krajinou
Weng Sungu slyšíš. promluv k ní.
Jangčhenmaovine těhřejivou vidinou.

02. 05. 2006
2
0
1376
Volné verše

Tekuté hranice

Proudy vod tekuté hranice
řasamivstupujído očí
míhavé obrazy nízkých stavení
omývanénádobyv malběvýhledu.

26. 04. 2006
8
0
2102
Volné verše

Průzorné

Ty, sluneční zrcadlolehounce objímané
prázdně modrýmidlaněmioblohy
vroseranních dotekůvracíšmi
veškerou jemnosta zářivostmých dřívějšků.

25. 04. 2006
4
0
1244
Volné verše

Ve vlastní síti

Nad síly změřit hloubkuzasněnosti
ve kterékmitá nášdenníshon
Každýjinak a jinam jsme upnutivázáni
v každémsezvedáodlišný roj.

24. 04. 2006
8
0
1299
Volné verše

Rostoucí

V jednomz dětí odnaproti
sálavéplamínkyhbité hravosti
Druhév sebe vklíčené
osaměle zírá a naslouchá obrazům.

19. 04. 2006
6
0
1373
Volné verše

Vstoupení

Ve tvém pohleduhladivostrozkvetlé jabloně
Jako bys vjejímúsměvuříkal:
Na to hlavnívždy zapomínáme
adál užnejmenoval.

18. 04. 2006
6
0
1195
Volné verše

Mé navazování řeči

Konec se rychle stává začátkem
řeč v uzlech ke kterým se zapomínámvracet
nezkoumámtloušťkuodstíny adélku
větveného lana.

13. 04. 2006
7
0
2520
Volné verše

Matoucí

Opuštěnástudnana kraji lesa
jak ona přijímat
kámen šiškydětských her a déšť
V takové chvílizaznít z hloubky.

12. 04. 2006
10
1
2066
Volné verše

Zástupnost

Ve snupřed úsvitem jsem se dívala
do letně prozářené zahrady
Mámamne volala k obědu
chlapeckým jménemWuKyang.

07. 04. 2006
4
0
1358
Volné verše

Ohniště

V proměnáchdřevnatých výdechů
sloupává sevrstva po vrstvě
neviditelné jádro ohně
Netuším kde mimo hořenímá svojipodstatu.

22. 03. 2006
3
1
1350
Miniatury, hříčky

Kaligrafie

Srp Luny vtažený do Slunce
pokojem procházejí vlnky světel
na stěnách pomalu se sunou.
V pozadí váza, soška s obrazem.

20. 03. 2006
2
0
1381
Miniatury, hříčky

Vrstvy procitání

Jen zjistit kdy akudystudničně otvírá se
omamná růže hlubších a ještě hlubších prostorů
Vůně sejemně vinejako byszlehkakaždýdotekdýchal
Přecházelrytmemstále křehčí hudby.

20. 03. 2006
1
0
1156
Volné verše

Přirozenost projevu

Sodkládánímveškerétížepřihlížím
trpělivéztichlosti jezerních hladin
Náhleje zčeřísvým dosedem
hejno divokých husí a přeci.

17. 03. 2006
0
0
1207
Volné verše

Rošíření a zúžení

Dnes opět prázdná náruč oblohy
vyzařujesvojí trpělivou mateřskostí
za zdánlivými zániky zdánlivé zrody
dětí škádlících se oblaků.

16. 03. 2006
4
0
1354
Volné verše

V osidlech rozumu

Zběsile rozkmitaný sen:
Těžkéokované botyposuzování
ráz na ráz rozdupávají
pestrobarevnéobrazy ustupujících vnitřních krajin.

14. 03. 2006
3
0
1027
Volné verše

Dům z páry

Tlumené klepání si zvolil noční déšť
střecha dosud plná včerejší Luny
svěží se v naslouchání ozvěnám
Až o polednách bude dům sytý páry.

10. 03. 2006
6
0
1211
Miniatury, hříčky

Přenesení

Přemítám o člověku v jehož zdání stav básně zrodí se
Bude-li jehlou naslouchat nitím zpěvu
a vytuší-li z ozvěn z jakých zvuků jsme utkáni
Zastřeným pohledem vyhlížející záblesky vzdálených světel.  

10. 03. 2006
2
0
1619
Volné verše

Mizení podob

Zšeřelé stezky mne dovedly až sem
Tekutá zrcadla zdobená zemskými i nebeskými ději
výrazy oživení a umírání vlnivě se prostupují
pozorující mysl je kamsi třpytivě odráží.

09. 03. 2006
3
0
1320
Volné verše

Ma-cu

Říkávali jsme jí tak žertem
pro její nepozemské ztišení 
jemnou stuhu hlasu
a modroplachý úsměv v pohledu.

07. 03. 2006
4
0
1492
Miniatury, hříčky

Rozloučení jezer

Měla jsem kdysi sobě blízkou duši
Dvě horská jezera v chvějivém naslouchání
Na jednom prstence přepluly hladinou
ve druhém letokruhy slyšení hlubinu prorůstaly.

07. 03. 2006
3
0
1461
Miniatury, hříčky

Intimní

Výběr

Jarní břehy dýchají v pestrých barvách květin
řekase vytvářízčilého prohýbání vln
dotek po dotekuvětrní bratři
hrají si s prstenci mých vlasů.

17. 02. 2006
13
0
1775
Volné verše

Kudy vše odchází

Kde je tvůj úsměv
a roky slunce dešťů větru
hlídané znašich oken
dvěma páry očí…

16. 02. 2006
8
0
1232
Volné verše

Pomýlená

Žertem jsem sezeptala
na hořkost vína, které přinášíš
Řekl´s mi na to: Veršem snadno
umělou sladkost způsobíš. všakhrozny, milá,

16. 02. 2006
7
0
1311
Volné verše

Lidé plní shonu

Jakneúnavný příliv bez odlivu připadají mi
kolemjdoucívlečeninalanech vlastních strachů
Těch prudkýchpřilnutík nicotnýmiluzorním chrámům
těch sítí házenýchpozáblescíchrozrušených hladin.

16. 02. 2006
7
0
2683
Volné verše

Výhledy

Podvýběžkem skályjak u nohou Učitele usedám
Vítám plujícívznešenostkřišťálových Dévů
větrnou něžnostDákiní prostoru
zázračnážezlasymbolyOchránců.

27. 01. 2006
4
0
2118
Volné verše

Hra krystalů

V průzračných nahých jezerech
mrazu růžice s paprsky tančí
hledají oči kam vtekly by obrazem
květin přízračných světů.

27. 01. 2006
5
0
1399
Volné verše

Dny a noci sucha

Okrová vyprahlost těch hor
seschlékmeny stromůprázdné koryto řeky
Svěžest doušků chladivých kde ochutnat.
Bloudění krajem přeludů jeví se bez konce…

24. 01. 2006
3
0
1289
Volné verše

Pevná zem

Co je mi platná radost v slzách
pro oči nevidím.
Můj synkdesi v neústupné dálce
a já. křížím se v pocitech.

24. 01. 2006
4
0
1680
Volné verše

S obavou / With a Doubt

Včera jsi mi vyprávěl Yesterday you were telling me
jak člověk utiší svůj stín how man can calm their own shadow
Celý ses při tom chvěl Your whole body shivered
a díval okny. while looking out of windows…

23. 01. 2006
6
0
1928
Volné verše

Jí k radosti

Hladina plná rozvlnění z deště
a obraz se v ní ztrácí
Jak pouštím na ni květiny
vypadá radostněji.

23. 01. 2006
8
0
1327
Volné verše

V kořenech stromu

Naposleduklizeno v zahradě
srovnányvšechny již nepotřebnévěci domu
Pár nezbytností na cestu. klíčem otočit
vložit ho kekořenům blízkého stromu.

21. 01. 2006
4
0
1692
Volné verše

Prošlé

Výběr

Příliš dlouho ve ztichlém domě
živím jadérka vzpomínek astruny návratů
Zmizelé odešlé co na tom ještě stavět.
Izahradauž dávno zavřela sevytraceným snům.

20. 01. 2006
2
0
1528
Volné verše

Jiné časy

Vprostorách bývalého tržiště dnes víří vozy
Starodávnéloďky tlejína břehu
Cizinci v zástupech bloudípo atrapáchjak v snu
Dorazila jsem na práh zestárlého domu.

20. 01. 2006
4
0
1425
Volné verše

Touha po klidu

Výběr

Pokojem prolétá tvůj křik
tvéprudkosti a tnutí
Tak rádausedla bych
a dívala se bez pohnutí.

19. 01. 2006
7
0
1778
Volné verše

Dar

Na stole ve váze dvě růže -
Sytě rudá a jemně růžová
Dáváš mi vybrat.
že jednu odneseš.

19. 01. 2006
15
0
2511
Volné verše

Růže v zahradě

Jistě
že by se lístky růží divily
kdyby má vášeň
zůstávala tajná.

18. 01. 2006
6
1
1928
Volné verše

Od řeky

Výběr

K řece se chodím dívat
na labutě podzimu
Štíhle plují
Nepíšeš.

18. 01. 2006
4
0
3345
Volné verše

V tichosti

Kdyžpootevřu okna a rozhlédnu se
všude je tolik
tichého spočíváníčekání
a život.

18. 01. 2006
6
1
2039
Volné verše

Host

Výběr

Dlouhonás nikdonenavštívil
PanTchan Sien se usmívá
ty piješ čaj a vracíš mu
pochvalu Smějete se.

17. 01. 2006
4
0
1698
Volné verše

U staré borovice

Dlaněmi objímám kmen borovice
ténejstarší z širého okolí
Vproudění tichem vedeme rozhovor:
Tadymáš někde srdce. cítímjakpulsuje. .

17. 01. 2006
4
0
3231
Volné verše

Oddech

Za skalním převisem se objevila louka
Leháš si do trávyUsínáš.
Sedím tu vedle tebe hladím květiny
na dosah dlaní.

14. 01. 2006
7
0
1559
Volné verše

Z pozice listu

Jak list
co brzy strhne vítr
sleduji tvoji rozvrásněnou
smutkem zpřerývanou tvář.

14. 01. 2006
3
0
1621
Volné verše

Strnulost

Už od mala se vzpírám strnulosti.
Jakýsi vnitřní mrázse rozlézáa zimou drobí
Není to v mlčení činedotknutíočima
Jakási mlžná setrvačnost lhostejnostivěcí.

12. 01. 2006
5
0
1470
Volné verše

Cestou spojeni

Jak putujeme po skalních hřebenech
údolími a překračujemeřeky.
cítímjak cesta v nás to jemnéspojuje
Hřejivosttvého úsměvu. Domov.

11. 01. 2006
10
0
2508
Volné verše

Dvojí pohled

Výběr

U řekydívám sena loďky
Pomalusunou se kupředu
některé ke břehu zamíří
u jinýchzakymácenípostřehnu.

11. 01. 2006
10
1
2657
Volné verše

Neoddálení

Nesnadná dotěrnostrušících se hlasů
v zajetígest a nesouladuztišení
Říkáš mi, ať nechodím
plenitsvou vnímavostdo prostortržiště.

10. 01. 2006
4
0
1769
Volné verše

Projasnění

Dokud se těším kvetoucími stromy
hrou odstínůosvětlené louky
a jemným dechem vůní.
Jasním se znova v každém pohledu.

10. 01. 2006
2
0
1290
Volné verše

Váhání

Výběr

Pod srázem se objevilo údolí
řeka a domky blízké vesnice
Tolik dnů putování vnedostupných horách
a nyní se mám klidem vrátit zpět. …

09. 01. 2006
4
0
1865
Volné verše

Síla ozvěny

Ta vláda samoty za prudkého deště
Vzpomínám jak jsi posmutněl:
Největší utrpení najdeš v lidském hněvu
kterýsevře. ven pouští ozvěnu.

09. 01. 2006
12
1
2186
Volné verše

Před ní...

Stojím a v úžasu dívám se:
Ta žena z obrazu….
Soucit z ní nakročen jemně zeleným světlem,
ty zatím ztratil ses kdesi v ztemnělém prostoru…

06. 01. 2006
3
0
1661
Volné verše

Pohled na řeku

V náruči skály zůstávám
chladí mne měnící se kresba poledne
hra stínů na řece bílých balvanů
Lýtko přestalo krvácet…

06. 01. 2006
4
1
1418
Volné verše

Na chvíli

Jako bych z poklidu plutíprocitla.
Vracím se do našeho domu
Otvírám dveře Nahlížím.
Všichni mí drazí sladce spí tu.

06. 01. 2006
6
0
1248
Volné verše

Indigově

Výběr

Budu si tě připomínatjak noc svítící indigověPaprsek uvězněný v leduNahorkém dechu rty. Nikdy jsem ještě nepsala tak oblačnému muži.

04. 01. 2006
12
0
2841
Volné verše

Starý rituál

Na vrcholku kopce jsem usedla
Chystám barevné stuhy a praporky
Na dlouhý provaz je naváži
ktěm starým co již ve větru povlávají…

04. 01. 2006
6
0
1483
Volné verše

Stejné a nové

Výběr

Jak zvláštní pocit otevírat dveře
ať vejde vůně deštný poprašek
anebo nečekaný host
Čemu jsem odvykla sevrací.

04. 01. 2006
5
0
1664
Miniatury, hříčky

Putování

Komu mámpovědět o trápeních která jsem cestou vyslechla.
Vznešeným buddhům vlotosovém kraji.
květinámči snům.
Za soumraku hledámlůžko na chráněném místě…

03. 01. 2006
4
0
2187
Volné verše

Pomíjivost / Transitoriness

Hned z rána jsem prošla tržiště
prohlížela si čerstvé ovoce
květiny a tváře kolemjdoucích
Sama nevím.

03. 01. 2006
6
0
1985
Volné verše

Zbylí

Kolik jen je to let.
Long Ming, Tchen Xou, Wu Sang.
Tak nečekaně rychleodešli.
Jedenzapnutí horkosti v letních plodech, zbylí dvas nahořklouvůní podzimků.

02. 01. 2006
1
0
1359
Volné verše

Vyslovení

Výběr

Ten čekající prostor listu
a jemné žilky které vrásním
Jaktajemné je prorůstání písmen
asrdcekřivkou tuše ztišené.

28. 12. 2005
9
1
2185
Volné verše

Něco udělat

A je tu mráz sám zmrzlý čas
země i prostor kolem přestávají dýchat
Kde chybípuls je sevření a strach
U okna postávat a čekat naprůlom.

27. 12. 2005
2
0
1555
Volné verše

Vrátil ses

Vrátil ses.
Vše ustálené
Modré vzdušné stíny
vrací borovicím prosvětlení.

25. 12. 2005
4
1
1553
Volné verše

Dopis

Výběr

Dnes jsem ti psala
dlouhý dopis a pak
náhle
vše kamsi odcházelo.

24. 12. 2005
2
0
1625
Volné verše

Zima vchází / Winter Is Coming

Zima přitéká
Dívám se vločkami na horu
jak je zastýlána
I na jezeře spočívá už bílé prostírání.

23. 12. 2005
1
0
1618
Volné verše

Jak listí na podzim

Výběr

Listí se snáší a vzdaluje
větrem neseš je pryč
jsou to mé prsty
mé doteky.

23. 12. 2005
5
1
1394
Volné verše

Utišení / Quieting

Výběr

Odcházím sama do krajiny
všechen spád řečí pominul
nejasná hledám v sobě sílu
a klid který by odemknul.

23. 12. 2005
5
0
1911
Volné verše

Tvé obavy

Výběr

Tma je v celém sadu
slyším tvé kroky jak se blíží
Včera se mi zdálo
že mi vyprávíš své těžké sny.

22. 12. 2005
5
1
2570
Volné verše

V noci

Výběr

Dnes v noci po tvém usnutí
šeptala jsem ti smutná
a zoufalá oslovení
jako mrtvému.

22. 12. 2005
8
0
2397
Volné verše

Dívám se

Výběr

Vítr vlaje větvemi
kmen břízy se naklání
dešťové kapky na skle
stékají.

22. 12. 2005
9
1
2224
Volné verše

Koánová

Výběr

Ženy dynastie Tchou
lžou
a muži dynastie Tchou
si čtou.

22. 12. 2005
2
0
1587
Volné verše

Nepohnutě

Ta chvíle prohlížení deště
mlčky a nehybná
uotevřených dveří
Natáhnu ruku jako bych chtěla.

21. 12. 2005
9
0
1603
Volné verše

Srůstání do čirosti

V tom místě na obrostlé skále
skláníš se v pohledu a vkládáš sebe
Jednou tu budem srůstat spolu
Možná už dnes na jehlicích snů.

21. 12. 2005
6
0
1869
Volné verše

Kam přicházím

Výběr

Není to tak že bych se vracela
mé místo pod stromy je a není stálé
To jenom oči slabék dohledu
nezachytítu jinotajnost.

20. 12. 2005
9
0
2697
Volné verše

Hloubka

Zašla jsem daleko
od našeho domu
Hledímna jezero
přemýšlím o rybách.

20. 12. 2005
8
0
2271
Volné verše

Probouzení

Přehlížím hluchá období
umrzlá zahrada bez záchvěvů tuše
Podobna větru, jenžvúzkostiz mrazivých doteků
uspal svou podstatu v záhybech tvé kůže.

19. 12. 2005
14
1
2723
Volné verše
Nahoru