Jeruzalém

Ve stínu olivových hájů
vyrostla réva sladší nade vše,
tam, u břehů Cedronu,
čas zpíjel se opojným moštem

12. 02. 2012
6
4
934
Volné verše

Půlnoční

Kde stromy z leknínů život sají,
kde místo léku podávají jed,
a slzy místo deště zemi zalévají,
a noc je hustá, vláčná jako med.

14. 01. 2012
8
8
876
Smíšené verše

Šálek kakaa

Bělostné přídě mořské pěny
objaty, okouzleny, oslněny
u břehů mezi dvěma světy.
Ať Olymp blesky roztrhají,

07. 11. 2010
3
6
1214
Smíšené verše

Cesta do neznáma

Nad strmými stěnami a ostrými hranami jejich vrcholů, nad tenkou stužkou prázdnoty, kterou vrcholila rokle, rozechvívali nebe havrani. Rozpínali svá křídla od obzoru kobzoru, kam až mohlo oko ze dna strže dohlédnout. Jejich černé mohutné zobany prorývaly vzduch. Všude však bylo prázdno, sypkou a takřka vyschlou hlínu nekřížil jediný kořínek, byť by byl tenčí než vlas či hedvábné vlákno.

11. 09. 2007
2
0
1549
Povídky

Jedna noc

Okno pokoje bylo rozestřeno a přes lehce zarosené sklo províval měsíc své paprsky bledého světla určeného, aby svítilo vpůlnoci na cestu mrtvým a ne živým, kteří mají kráčet ve zlatém odlesku slunce. Na obloze se zářivými konturami okrajů rýsovaly popelavé mraky vsazené mezi třpytivé diamanty hvězd. Úsvit byl stejně daleko jako soumrak nad mozolnatými vybouleninami země zastřenými rouškou několika set a tisíc vzrostlých stromů. Odhlédl jsem od okna.

10. 07. 2007
2
4
1453
Povídky

Věčná bitva

I.
Ledem všechno uchopilas,
bělostným pláštěm přikrylas
celý svět.

21. 06. 2007
2
5
1439
Volné verše

Proroctví

Zsoučasných časů volám ktobě,
krvi praotců,
která jsi pro nás byla prolévána.
Pil jsem kalich hořkosti

14. 05. 2007
4
7
1404
Volné verše

Večer

Voněl tam chléb,
pražené kaštany a med.
Když jsi procházel
vrozepnutém saku

01. 05. 2007
4
11
1914
Volné verše

Osamění

Má duše je smutná až ksmrti,
ku které blízkost poutá mne,
stejně jako strom připoután je kpůdě,
stejně jako slunce poutáno je knebi.

24. 04. 2007
7
8
1623
Volné verše

Čtyři tajemství

Přetrhl se růženec.
Zrnka se kutálejí na všechny strany
a jejich klapot o tesknou podlahu
doznívá vtichu opuštěné chodby.

19. 04. 2007
5
15
1979
Volné verše

Mrtvá touha

Tak krásná chvíle,
že je prokletím ji rušit,
vždyť čas tak pomalu ubíhá,
jakoby i on tušil její nádheru.

14. 04. 2007
6
8
1855
Volné verše

Věže

Mrtvé nejsoucno chrámových věží
shlíželo se vhladině jezer
a jejich výšiny dotíraly
na podbřišek mraků,

02. 04. 2007
4
10
1651
Volné verše

Paže cherubínů

Ó nikdy, nikdy už
nepohlédnu na zář na křídlech,
když slunce sleskem dopadlo
na neposkvrněné perutě cherubů.

05. 03. 2007
2
2
1852
Volné verše

Polibek Malomocného

Léty zezlátly běloskvoucí kosti
pro hrob již dávno připravené,
za staletí opadlo všechno maso,
jež kdysi svíralo je vobal.

16. 01. 2007
3
9
1870
Volné verše

Líbejte smrt

Provolávejte jí slávu, Smrti vítězné.
Chvalte ji ve všech písních, Smrt milosrdnou.
A dejte jí ústa svá kcudnému polibku.
Vyvolávejte ji na nárožích, Smrt má býti známa.

04. 01. 2007
3
3
1619
Volné verše

Polnice

Jak jasně zněla polnice
tvým dechem rozechvělá,
a o co mocněji by zněla
prohnána dechem mým;

31. 12. 2006
3
6
1889
Volné verše

Poražený

Výběr

Podzimní kanuly mlhy
zpahýlů zlámaných větví,
mraky jak prsy nalité mlékem
ztěžka sedaly na dna údolí

29. 12. 2006
2
7
1730
Volné verše

Dcera podzimu

Slzy roněné výšinami stromů
zlatí tvé tváře rosou podzimu.
Až do jara vyčkáš se svou září;
cos milovala tak vroucně,

03. 12. 2006
3
6
1753
Smíšené verše

Srdce dotlouklo

Srdce dotlouklo,
už zmlkl zvon,
který se rozkýval jenom na chvíli.
Teď mrtvým mrtvých mužů

25. 10. 2006
2
6
2174
Volné verše

Stříhání křídel

Na bílých šatech dlouhý rudýšrám
barvící šat až po kotníky,
ne, prosím, není zač, já děkuji vám,
že mohu vidět chvějící se rtíky.

20. 08. 2006
1
1
1902
Smíšené verše

Prokletí

Staleté oči pláčí hlínou,
myjí si hlavu, sypou popel,
trudí se, smutní pro ty, kteří hynou,
bolest z nich prší, teče krev.

19. 03. 2006
4
9
2052
Smíšené verše

Hedvábný vítr

S lehkostí nadýchané pěny,
s vzdušností bílého hedvábí,
za závěsem skrytým vprostřed něhy
kabátec mušelínový.

03. 03. 2006
6
3
2028
Smíšené verše

Cháron

Pojď maličký,
poplujeme už,
pojď maličký,
vraž v sebe ten nůž.

17. 02. 2006
4
5
2361
Smíšené verše

Popel

Popel mi padá na bosé nohy,
hoří mi domov, hoří moje roky,
planou má dlouhá léta mládí,
jen sprška májová mou hlavu chladí.

24. 01. 2006
9
6
2622
Vázané verše

Věneček růží

Věneček uvitý z růží
jsi mi vložila do vlasů,
na bubny z oslích kůží
bijí jak za časů

18. 01. 2006
12
7
2922
Vázané verše
Nahoru