IX

Zpíval jsem láskám, které liché byly
a bděl jsem nad prázdnými hroby
zíral jsem do mlh, které hrůzu kryly
a spával jsem s prapodivnými tvory

24. 02. 2022
0
0
101
Vázané verše

VIII

Svírat lásku, krotit ji tmouHladit lístky, než opadnou. Na naši melodii líbeznouzatančit si s princeznou.
Jenže u fontány životasám jsem tančil i zpíval. Věda že mě nevítázarazil jsem příval
tužeb, snů a doufání.

17. 10. 2021
0
0
101
Vázané verše

VII

Kdysi daroval jsem srdce. Zmizelo mi z dohledu. A tak zaplakal jsem hořce:"Ztratila ho. " A přesto.

18. 08. 2021
0
1
144
Vázané verše

VI

Stála nezkrotně, jako příliv svítáním svěšený.
Ladila čas pohledem. Vzdorovala příchozím
svou nedostižitelností. Smála se lovcům zpěněným,
obsypána perletěmi potu.

14. 08. 2020
0
1
347
Vázané verše

III

Kdysi bránil jsem snový hrada v něm spící princeznu. Pokud neumřu, může se stát,že noční můry zmizí a naleznu
štěstí. A lásku. S mou nevěstoubudu procházet kamennými ochozy.

27. 07. 2015
0
2
240
Vázané verše

V

Kde jsou hrozny, které zpěvem oplývaly.
Kam odešly deště, které se jarem smály.
Místa, kde čas stojí a prameny zazpívaly,
sevřely hrubosti a zanesly sny do dáli.

12. 05. 2015
0
1
273
Vázané verše

II

Dám ti život za jedinou skladbu
jež uslyším, pokud pohneš klávesami.
Staň se dirigentem, dokud nevychladnu.
Pak pohřbíš mě, až budeme sami.

18. 08. 2014
1
1
421
Vázané verše

IV

Kamenem o kámen, větrem o prach.
S růžemi mezi trny vrávorat
a dlouhým řasám mávat v snových hrách.
Těly zmítán, tak mohl jsem život zavolat.

25. 11. 2013
0
5
623
Vázané verše

I

Tóninu hlubokou sdílím s klavírem
jako s ženou, jež hmitá klávesami.
Byla mi modelem obrazů. Upírem.
Do soch vtesal jsem ji pod hvězdami.

06. 07. 2013
2
4
927
Vázané verše

Striga

Vlasy má černé. Havraní.
a oči. V těch by ses utopil.

03. 07. 2013
2
1
920
Smíšené verše

Mramor

Se snídaní
ze zmrzlého půltovaru
za svítání
nad střechami pivovaru

25. 05. 2013
2
2
979
Vázané verše

Dáma a Netvor

Strana 1

Ze vzdálenosti několika kilometrů se rozprostírá město mezi poli a loukami. Na poměry dnešní doby by ale představovalo větší vesnici. Po stranách okna jsou lesy a vzadu pod zapadajícím sluncem hory. Na několika místech vesnice stoupají kobloze plameny a znich hustý dým.

01. 04. 2013
2
2
1235
Dramata, scénáře

Podchody

Bahnem projít
souhvězdím
za štestím
sklíčenými podchody

02. 11. 2011
8
8
1452
Volné verše

O chlapci s žijícími příběhy

Před dávnými časy ve vzdálené zemi míle a míle na severu, mezi kopci sahajícími až k mrakům a lesy rozléhajícími se až k nekonečným oceánům, žila svým poklidným životem malá vesnice. V této vesnici žil mladý chlapec, sirotek. Přes den se lopotil na poli, avšak k večeru, kdy již na práci nebývalo vidět, chodíval doprostřed náměstí a u ohně vyprávěl příběhy, které se všem zdály skutečné. Posluchači měli pocit, že všechno prožívají na vlastní kůži.

09. 10. 2011
10
16
2220
Pohádky

Rituál

Nad klášterem proletěl pták. V rychlosti jeho letu nebylo možné určit který. Mladá adeptka seděla před vstupními dveřmi a čekala na východ slunce, který se pojil s první společnou modlitbou.
Mezerou mezi křídly dveří k ní přiletěl posvátný chlad.

30. 06. 2011
4
11
2129
Povídky

Podkrovní

Autobusem
jedu sám
kolem muži,
šepot dam.

16. 03. 2011
7
8
1760
Vázané verše

Kráska a zvíře

Kouzlím víle ve spánku
chmyří letních červánků.
Stromy deštěm hrají
leč cítím ve své dlani

27. 10. 2010
3
5
1973
Vázané verše

Poklad zarmouceným

Prsten zahodit
a mrtvou nadějí
nechť ožijí
dny příští.

21. 10. 2010
4
5
2288
Volné verše

Kostelní chmýří

Kostelní věží
zapomenutého
svatostánku
snáší se pírko.

23. 09. 2010
12
14
2298
Volné verše

Podzimní

Tenkrát poprvé
jedinečným pocitem
dýchl podzim.
Ležel jsem na zádech

28. 08. 2010
14
12
2397
Volné verše

Pot je taky slaný


Seděl před stanem a čekal na východ slunce. Vdlaních držel hrnek shorkou vodou. Káva zde byla velice luxusní zboží. Přesto mu to nevadilo.

09. 08. 2010
4
4
2165
Povídky

Obřad usínání

Vůně trávy a spánek věčných,
když krev z rány odtéká.
Přichází
v extázi roucho obléká

28. 06. 2010
3
5
1837
Smíšené verše

Přemýšlení není pro vrahy

Pršelo. Dešťové kapky padaly na střechy gotických domů a dlažební kostky zapadlých temných uliček, pouliční lampy snášely své mihotavé petrolejové světlo jen do nejbližšího okolí. Město se koupalo ve tmě, jeho obyvatelé se topili sním. Ti šťastnější doma spali klidným spánkem, smolnější se trávili methanolem.

27. 06. 2010
4
5
1978
Povídky

Sochy

S křídly,z tělíček černých můra kapek nočních slzzalité v pavoučím vláknu jako sloupy zapomenuté katedrály stojí sochořadí. Poznáváš je. Podávají otrávená jablkau hospod v průchodech,nebo hladí krkavčím drápemlásku schovanou pod polštář když nic nevnímáš ani svůj dech. A vůbec:Vidíš je.

14. 06. 2010
12
9
2307
Volné verše

Princeznám

Žluté listí a kapky marných nadějí
do klína a zvadlých dlaní
padají princeznám.
Krev vznešených honů zůstane zadupána

09. 06. 2010
8
8
2301
Volné verše

Za zrcadlem

Pomalu upíjel medovinu ze svého zdobeného rohu a pozoroval venkovní dění. Jeho svět, ztuhlý posmrtnými křečemi, se mísil stichem přicházející noci. Na okně mu přistál vrabec. Ignorovali se.

22. 04. 2010
7
13
2793
Povídky

Zrnka snů

Stojíš s hlavou sklopenou
kde se země propadá
a ticho končí výkřikem.
Podrobil ses dějinám

19. 03. 2010
5
10
2115
Volné verše

Srdceklam

Černá holubice slétla,
za hrudní kost,
do citorgánu.
Prázdné ptačí oko hledí,

02. 02. 2010
14
23
3551
Smíšené verše

V - Svět lva, Kraj nekonečných lesů, Torederma - Usmerunu

Mezi stromy se něco mihlo, jako by stín ptáka v letu, ale při dalším pohledu byl všude klid. Keře, kmeny a koruny, moře tohoto neměnného. Možná tam ani nikdy nic nebylo. Nebo přeci, a ten tvor nechtěl být spatřen.

27. 11. 2009
3
8
2441
Próza na pokračování

Divadlům

Stářím ta nuzná nevděčnost
skapalnila skutečnost výsměchem,
že hledal jsem tě.
Meškajíc nahé objetí,

26. 11. 2009
13
28
3130
Vázané verše

IV - Svět zajíce, Kraj zapadajícího slunce, pustina

Je těžké mluvit s mladou dívkou. Zvlášť když ví, že jí nikdo nevěří a že každým dalším slovem svého vysvětlování může klesnout ještě níže před svými přáteli. A právě proto tato dívka s nikým už dlouho nemluvila, pokud opravdu nemusela. Jen se svou přítelkyní.

23. 11. 2009
3
4
1928
Próza na pokračování

III - Louka odpočinku duší

Samota. Zvykl sis už na ni.
Nejsem sám.
Nejsi, ovšem.

15. 11. 2009
1
0
2079
Próza na pokračování

II - Svět lva, Dračí země, bezejmenné pohoří

Nový život, narození dalšího tvora by mělo být radostnou chvílí pro všechny okolo, jen ne pro právě narozeného. Tolik křičí, že se mu nechce do krutého světa, zatímco se ostatní radují. Tvoreček je venku. Tento ale nepláče, už teď ví, že na sebe nesmí zbytečně upoutávat pozornost.

07. 11. 2009
1
1
2247
Próza na pokračování

I - Svět lva, Kraj zapadajícího slunce, Les věšteb

Po vyšlapané cestě ve vysoké trávě se pomalu pohybovala postava. Mladý muž s hlavou plnou otázek, ale proti tmě husté jako ty nejhorší myšlenky se jevil jen jako neurčitý obrys. Již byl jen pár kroků od kraje lesa, když se náhle zastavil a nejistě se rozhlédl. Nikdy se nebál tmy, přesto váhal s dašlími kroky.

31. 10. 2009
4
7
2303
Próza na pokračování

Prolog - Zrod nekromanta

V prvé řadě, nekromancie se hodnotí jako psychická nemoc, ale v pozdější době se vyvine do tak obludných rozměrů, že se vymyká z možnosti kamkoli ji zařadit. Její živná půda se nachází na kompletních vědomostech o fungování bílé magie, o vesmírných silách a zákonech, o reinkarnaci, vyšších světech a v neposlední řadě také biologie, anatomie a fyziologie. Vědomosti bílé magie jsou velmi důležité, protože bez nich by nekromant nemohl oživovat mrtvá těla (vysvětlení tohoto paradoxu viz dále). Z toho vyplývá, že žádný Nekromant nemůže být posedlý čistým zlem.

24. 10. 2009
5
11
2832
Próza na pokračování

Legenda o hradní paní

Začínal vlažný podzimní den. Slunce se vyhouplo nad obzor, hejno ptáků tiše proletělo kolem nejvyšší hradní věže a stočilo svůj let k rodícímu se kotouči. Z lesů se vytrácel stín, na louky padla ranní rosa. Na cestách se nepohnul ani kamínek.

20. 10. 2009
3
4
2243
Povídky

K narozeninám dostaneš věštbu

Řekla mu věštkyně: „Nezastavíš se, neotočíš se, půjdeš stále vpřed. Cestou utratíš poslední minci daleko před cílem. Kůň ti umře vysílením. Budeš se plahočit nemocemi a ranami na těle i na duši, hrdlo sežehne ti žízeň, vnitřnosti rozdrásá hlad.

18. 10. 2009
7
10
2269
Povídky

Nuznou krajinou

Brázdila jsi
nuznou krajinou
tam našlas mě.
Má křídla

15. 10. 2009
2
10
2125
Miniatury, hříčky

Muzikanti

Obloha stažená jako opona. Zvedá se, začíná se hrát. Lampy v ulicích vlní sepod tóny jejich tiché hudby. Hudbou chvěje se obraz,silnice je rozbouřeným mořem,auta skořápkami na hladině,a sloupy živými tanečníky.

14. 10. 2009
3
5
2061
Volné verše

EKG

Hlídáš před tajným vchodemdo hrudního kostelakřivku na voskový papírvykreslíš jediným svodemsamopolárnímPravidelný pulz necítímmilimetry rtuťového sloupcehoupají se černou krvízase drží tě, prevíti,při životě.

14. 10. 2009
7
8
1967
Miniatury, hříčky

Fotka

Obrázekkde úsměv tančí,obrázekkde krása mrazí,navždy otisklden prosluněný. Přestože unavená,stejně nádhernájako když měsíc rozmlouvalna hradních zdech,vdechla kamenům cit. Sic nemocná,stejně věděla,jak slunce políbit,aby svůj paprsekodrazilo v matném sklíčku. A nakonec,zachumlaná do peřinusínala roztomiles hlavou na mých dlaních.

09. 10. 2009
8
19
2274
Volné verše

Anděl kráčí...

Anděl pláče. Něco nového. Nikoli. Dneska vyhrál bojnové kartybyly přimíchányv rozehrané hře.

04. 10. 2009
6
9
2045
Volné verše

Ukřižování

Mísa s trnitými hroznyznído matného šerazrozeného z měsícea prachuna skleněných tabulkách. Venku za oknysníhrudne v zapomnění,vítr hrající na horské štítyměl snahušustit vločkami nevinnosti. Vzbudíš se ze snu,zříš,jak Ďábel a Bůhsmýkají našimi životy,dávno to znáš,zhasínají, jeden za druhým. Na cestu padají rudé kapky.

27. 09. 2009
5
8
2346
Smíšené verše

Šťastnou cestu

I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything Karty osudu znovu promíchány, svět sebou opět trhnul v nevinném úžasu, bohové se zasmáli a popřáli všem šťastnou cestu. Deus vult et bene ambula. Proč se mi proboha tento citát z jisté kosy, která visí nad dveřmi, neustále vrací. Protože ji tam napsal jeden z nejmoudřejších lidí, co jsem potkal.

22. 09. 2009
2
5
2487
Úvahy

Za mřížemi

Pavučina snů tančí s prachem,vítr laská noc, ukolébavku zpívá jí, kamenná cela nasáklá strachem, a mříže hostí svobodu, hlídají. Slza stenem hladí podlahu, slabé ruce kolena objímají,němá křídla leží v dosahu,perutě vadnou a spadávají. Kaštanové oči vzhliží k obloze,hladí měsíc a plují s hvězdami,poté znovu usnou a zasní se:Ach domove, pro nás jsi již neznámý.

19. 08. 2009
7
15
2894
Vázané verše

Obyvatelé hradu

Duchové tančí ve víru půlnočním,
na nádvoří pod hvězdnou klenbou,
prastará melodie zdi rozechvívá,
a místo potlesku: úcta tiše zpívá.

09. 08. 2009
5
4
2049
Smíšené verše

Bojuj!

Bojuj za ty, kteří za to stojípro naději těch, kteří naději ztratiliboj těch, kteří stojí léta na kraji bitvy. Bojuj s láskou k těm, pro které umíráša s úctou ke svému nepříteli. Bojuj i za ty, kteří si tvůj boj uvědomí až poté, co padneš. Bojuj za ostatní a bojuješ za sebe.

29. 07. 2009
7
17
2859
Ostatní nezařaditelné

Andělský sníh

Sníh. Miliardy miliard vloček. Poletují vzduchem, malé jiskřičky v zimním slunci. Každá je jiná a jedinečná, naprosto čistá zrozením.

29. 07. 2009
6
7
2828
Úvahy

Člověk a elf

Mladý elf seděl u jednoho zlůžek vchýši ranhojiče a se zájmem pozoroval člověka, který na něm ležel, protože mu bylo řečeno, že se jejich host brzy probudí a chtěl být první, kdo sním bude mluvit. Stále čekal, až se lidská víčka zachvěla, pomalu se oddělila a odhalila hnědé oči zatím nepřítomně hledící na strop, jako by byl zrak jediný smysl, který se zcelého těla dosud probudil.
„Jak je ti. “ zeptal se elf.

22. 07. 2009
4
11
3282
Povídky

Pod hradbami a tmou

Usínám při zpěvu kytary
jen dlouhý tón, plamen a já
čas
je zborcený

14. 07. 2009
6
10
2268
Volné verše

Poslední ráno a gilotina

Přichází ráno. Mezi listy vysokých dubů prosvítá vycházející slunce. Chvíli pozoruju pomalu letící mraky na tyrkysově modré obloze. Usměju se.

15. 12. 2008
2
8
2088
Povídky

Časy se mění

„Svět už není to, co býval, bratříčku,“ povzdychl jsem si mezi dvěma hlty vína v naší oblíbené hospodě. „Něco se vytratilo. “„Nebo něco přibylo a my na to nebyli připraveni,“ řekl Muragnes. Neměli jsme sice stejnou matku, vlastně ani stejné rodiny, ale znali jsme se tak dlouho, že jsme si byli bratry.

09. 11. 2008
1
2
2353
Povídky

Prach modlitby

Šeřilo se. Rudý kotouč slunce ztěžklý po celodenním putování se potápěl do obzoru. Světem proudil příjemný letní vánek a vše vypadalo, že právě den bude první mezi spáči. Kdo by také šel spát tak brzy, když se léto klonilo ke své druhé půli a lidé oslavami vzývali Rhaamea, boha úrody a plodnosti, aby sklizeň za pár týdnů byla co nejvydatnější.

05. 11. 2008
1
1
2180
Povídky

Trochu se obětovat

Vagóny vlaku se rytmicky pohupovaly při jízdě po starých, věky sešlých kolejích. Vkupé jsem byl sám a jediný, koho jsem během cesty viděl, byl průvodčí, když mi kontroloval lístek. Tato podvečerní linka nikdy nemá mnoho pasažérů.
Téměř celá cesta vedla hlubokými lesy, silné kmeny se míhaly za oknem a tvořily abstraktní rozmazaný obraz.

06. 09. 2008
1
2
2683
Povídky

Slza

Jedna slza za všechny křivdy,plazí se a její stopa zasychá,plazí se jako vrah,kterému se svědomí opět rozdmýchá.
Slza jemně šimrá po tváři,ale nechám ji dál plout,je poslední myšlenkou,na moře krásných chvil s jednou kapkou zlou.
Už nabírá směr ke koutku úst,ale nedokážu jí odpor klásti,neboť by mohla zrychlit,stát se životem padajícím do propasti.
Nakonec slzou stejně zvlhnou moje rty,ale už jen ze zvyku,je hořká, ne slaná,jako verše všech zamilovaných básníků.

05. 09. 2008
4
4
2733
Smíšené verše

S tebou a bez tebe

S tebou je noc koncertem stínůhvězdy hrají své tiché melodiea jejich prach odráží se na hladiněsten mihne se ve znějícím tichuneslyšně, jako když hvězda tne oblohoupohledy se ve tmě setkat nemohoupřestože hledají se. Bez tebe je noc mrazivá čerň.
S tebou je každé ránoslunce krásnější než když večer usínaloa s dnem před měsícem utíkalochtěl zhlédnout se v tvých očíchv nichž se jeho se jeho sebelibá krása násobídosud nepochopil, to tvůj pohled způsobíže jeho bledý svit získá barvy duhy. Bez tebe není den ani noc.

05. 09. 2008
3
4
2462
Volné verše

Děkuji za tvůj sen

Potkal jsem tě, když léto pučelo a kvetlo,měsíc dozrával úplňkem a slunce hřálo,a mé srdce prázdným mlčením umíralo. Pomalu jsi do něj začala vnášet světlo. Nejdřív jsem v tobě viděl jen ten krásný sen,který přechází tak rychle v noční můru,jako když šedý kouř od ohně stoupá vzhůru. Vím, že jsem byl hloupými předsudky unesen.

15. 02. 2006
4
2
3037
Vázané verše

Myšlenky patří slzám

Paměti řeky, táhnoucí se tisíce mil celou zemí Mundelamer, pramenící v horách a spadající do podzemní říše mrtvých, odkud se párou vrací zpět na denní světlo, jsou staré tisíce let a mohou vyprávět mnoho příběhů nejen o sobě samé: jak ve svých zrádných skalnatých částech potopila nejednu loď, jejíž posádka tok předem neprozkoumala, jak nechávala navždy usnout ve svých vlnách muže nebo i ještě chlapce po hádce se silnějším o peníze či ženy, nebo jak jen sledovala víly procházející se po klidné hladině, jejichž hluboké zelené oči krvácely slzami, když odrážely příběhy z dob dávno minulých, na které dosud nedokázaly zapomenout pouze živly. Ovšem když umlčíte vtíravý hlas uvnitř mysli a zároveň se pozorně zaposloucháte, vybaví vám obrazy zemí, jimiž protéká, vzpomínky na monumentální města a jejich krále, vládnoucích mečem i rozvahou, zrádcích, kteří byli vedeni katem ke špalku nebo statečných válečnících neváhajících kdykoli nasadit život, aby se jejich jméno nikdy neztratilo v záhybech času a lidských pamětí. Jedině tato řeka mohla popsat dějiny s tak čistou pravdivostí, jako byla její křišťálová voda, neboť její běh nebyl nikdy přerušen jako plamen ohně, který vyhasíná, jako stálost země, která je odvátá nebo jako síla větru, neposedného živlu bez přestání běžícího i tam, kde ho nikdo nečeká. Vše, co by řekla, by bylo velmi důležité, ale nejspíš ne tak důležité jako kapitola, jejíž inkoust se ještě pořádně nevpil do papíru.

12. 02. 2006
1
0
3030
Povídky

Bez života

Tma pospíchala za zapadajícím sluncem a s tichem se chystala vyplnit svět. Další sychravá noc na sklonku podzimu se plížila do kraje. Snesla se lehce jako pírko na vodní hladinu také do mysli poutníka, který už několik hodin kráčel po cestě, na níž nepotkal nikoho živého. Skončil další den bez života.

11. 02. 2006
4
5
3171
Povídky

Zpráva

Pomalu zapadalo slunce a stromům každou chvílí prodlužovalo stíny, které už tak byly po celý den nezvykle vytáhlé, neboť tato obrovská lampa putovala již pár týdnů po obloze velmi nízko. Vládl podzim, jehož všichni zasvěcení vidí jako statného muže, který pod dohledem několika vyvolených druidů připravuje život na spánek, na příchod své matky. Ta se měla do kraje zakousnout svou mrazivou urputností asi za měsíc.
Jenže Zima se onen rok nudila.

11. 02. 2006
1
0
2808
Povídky

Jsi anděl

Svými křídly druhým pro uklidnění máváš,křídly čistými jak myšlenky malého děťátka,jemuž přináší klid mámina něžná náruč. Křídly plnými naděje, kterou ostatním necháváš,když ji nejvíce potřebují a ty odejdeš. Tvým očím, které rozhání smutek jak plamen tmu,kdysi vesmír daroval svou nejjasnější hvězdu,aby vzdal hold těm uhrančivým zeleným hlubinám,a tam ji nechá schovanou tak dlouho, dokud muslzy nepřikáží vzít si ji zpět. Jsi anděl, i když si to možná nepřiznáváš,ale až se tak stane, neodcházej, nevracej se do ráje,protože místa, která opustíš, stanou se prázdná,ztratí křišťálově čisté světlo, které uchováváš,a žalem zkamení, jako moje srdce.

11. 02. 2006
5
12
4045
Volné verše
Nahoru