Květy sakury

Květy sakury jemně
kývají lístky
přichází další jaro
.

25. 04. 2010
3
4
1389
Haiku

Otevři oči

Otevři oči.
Otevři ústa a zařvi.
Ayahuasca, holotroping či LSD
otevírá jen brány

19. 03. 2010
4
10
1093
Volné verše

Mé poslední

Děkuji Ti,
můj milý příteli
spojením s Tebou
jsem se zbavila

13. 03. 2010
6
10
1347
Volné verše

Pyramida lásky

Když do výšin chceš mířits láskouk jednomu člověku- je to jakobalancovat na pyramiděpostavené na špičkuKdyž probudíštu velkou a širokou láskuza dualitoujá a ostatníkdyž se propojíš se všemi bytostmi- je to jakostát na bezpečnéveliké hoře osuduKéž jsou všechny bytosti štastnymalé i velké, ve všech směrechkéž zbytečně netrpía pokudtak nechť je jim utrpeník vnitřnímu rozvoji Kéž jsou všechny bytosti šťastny. Kéž je láska k jedné bytostijen začátkem k cestě na "horu lásky" pro všechny.

16. 12. 2009
8
16
2106
MIMO

Kolotoč (workoholikův denní chléb)

Když úzkost
zaháním prací,
když práce
způsobuje úzkost

12. 12. 2009
4
9
1202
Úvahy

V meditaci

V letmém zastavení
na dechu
třímá
veliká radost

09. 12. 2009
5
13
1671
Volné verše

Každé hvězdné oči jednou zhasnou

Ve tvých očích zářily hvězdy jasnější než na nebi Ale jejich záře již vyprchala - hvězda možná zhasla jen ještě vidím stín světla který zůstal v mém srdci Nezbývá mnoho aby i ten světlostín vyprchal a dal prostor zazářit novým hvězdám pod stejným nebem (v jiných očích).

26. 09. 2009
0
1
1046
Volné verše

Hvězdné oči

Ve tvých očíchzáří hvězdyjasnějšínež na nebi.

13. 09. 2009
1
6
1287
Miniatury, hříčky

Nová láska

Když jsem Tě poznala
mé tělo
bylo zamilované
Když jsem si s Tebou povídala

30. 08. 2009
6
8
1466
Volné verše

Radostné básnění bez papíru

Když sama jsem
a mysl čistá je
tak báseň ve mně
jemně notuje

15. 06. 2009
6
7
1055
Volné verše

Hledáme ten smysl

Ať už si koupíš cokoliať už se čímkoli naplníšbrzy se vyprázdníša zas a znovazačne ten kolotočZas a znovabudeš hledat věci,budeš hledat zážitkybudeš hledat lidik uspokojení té žízněa nikdy nic Tě nenaplníA pak,až uvidíš svůj životproteklý mezi prstytak raději zavřeš očiSmrt míň bolí,když ji nevidíškdyž nemusíš řešit velké věcikdyž smyslje jen slovokteré skloňuješ pro pojmenováníčehokolico naplní Tvé pomíjívé touhyMám to stejně bratřeMám to stejně sestroA přesto se aspoň snažímse občas zastavit a hledat ten smysl.

24. 03. 2009
5
13
1832
Volné verše

Fénix

Každý den Fénix
z popela vstane
prožije radost i utrpení
a večer v bolestech vzplane.

14. 09. 2008
3
5
1174
Volné verše

Jednomu z nejprotikladnějších přátel


Vaše slova,
svědčí o tom,
že stejně dobře jako já

24. 03. 2007
2
5
1379
Volné verše

Pochybovačná


Pochyby má lásko,jsou jako temná hladina
uvnitř srdce
Pochyby má lásko,

24. 03. 2007
6
6
1374
Smíšené verše

Co bylo včera není dnes

Jak to bylo krásné
letní dny spolu
- začátek
první polibky v parku

30. 10. 2006
0
1
1546
Volné verše

Hra na kdyby

Hrajeme spolu
nějakou prapodivnou hru
slova
jsou místo mečů

30. 10. 2006
2
4
1545
Volné verše

I will bury us

Slunce svítí
podzimní mlha
halí těla stromů
necítím teplo

30. 10. 2006
2
2
1597
Volné verše

Problém platoniků

To je věčný problém platoniků
když získají skutečnou lásku
nevědí,
co s ní

06. 09. 2006
9
5
1503
Miniatury, hříčky

Co dáváš?!

Bereš mě jako jistý přístavkam každý večer zavítáš
- můj klín je jako tůňkakterou máš nadosah
- má slova jsou utěšujícím deštěmpo každodenním stresu
- mé objetí je pro tvé srdcelaskavě pohlcující hladina

06. 09. 2006
3
1
1474
Volné verše

Objetí

Ve tvém objetíjemné štěstí zakouším- závan věčnosti.

23. 08. 2006
0
0
1641
Haiku

Sny listů

Řeka v oparu
voní jemně po ránu
- houpe listů sny.

18. 08. 2006
0
0
1570
Haiku

Jako voda

Jako vodaprotékám a přizpůsobuji se
- něžná a zranitelnáv malém pramínku ve tvém náručí
- rozbouřeně divokákdyž padám ze srázu života v utrpeníči lapena palčivou touhou
- deštivě smutnáze ztrát iluzí a snů

16. 08. 2006
4
3
1192
Volné verše

Byl jsi jen pro mne

Byl jsi tehdy jen pro mě- zdálo se mikaždý večer,když jsem přicházelaz dočasného útulkupro přeživšíA přitom to bylo naopakPřekvapila měta jistotata intuiceže vše dobře dopadne,která proudila v mysli. ta síla. Byla jsem tehdy jen pro tebe- zdá se mikaždý večer,když přicházímz dočasného útulkupro vydělávání penězNení to jako dřív,které vlastně nikdy nebyloje to jako teď.

13. 08. 2006
8
4
2163
Volné verše

Samota

Nejtěžší jsou chvíle,když čekáš na odpověďa bolestné fantaziese vlévají do žil. Kdo a pročje vrývá do mého mozku. Tohle přeci nejsem já.

09. 08. 2006
0
0
1720
Volné verše

První vycházka

První vycházka do přírodyje jako ozvěnaje jako my
- zbloudilá- lehká - milostná .

17. 06. 2006
0
0
1651
Miniatury, hříčky

Pro tebe

Lásko,pro tebe poruším pravidlapro tebe vyjdu sama ze sebepro tebe budu hvězdouač v srdci mám i kus stínu
Pro tebe- pro násse nesmím ztratitsama sobě.

17. 06. 2006
0
0
1763
Volné verše

sen

sen plný strachumysl ráno rozvlnildech ji pak ztišil .

11. 06. 2006
1
0
1671
Haiku

Dešťové kapky poránu

Dešťové kapkyporánu na jehličíjemně se třpytí.

02. 06. 2006
2
1
1643
Haiku

Myšlenky

Myšlenek jen párchceš zachytit na papír- i ten bude prach.

02. 06. 2006
0
2
1716
Haiku

Myšlenky II

Myšlenky velkélze zachytit na papír- zmizí všedností.

02. 06. 2006
0
0
1750
Haiku

Kapky deště krouží...

Kapky deště krouží na kalužích
a rodící se vůně říká
- brzy bude po dešti.

17. 05. 2006
0
0
1434
Haiku

Jsi jako...

Jsi jako malé dítě- říkášco se Ti zrovna hodíco dobře zníJsi jako malé dítěkteré málokdypřepnedo rozumného móduMyslíš si,že jsi tu od tohoabys mě bavila neustáleudržoval ve "vhodném napětí". (na to ti kašlu)A já pakpochybujio pravosti všech tvých slova vyjádření emocío pravosti dotyků. A já pakpochybujio nás dvou,zda-li to má nějaký smysla musímhledat v soběještě větší a větší a většía větší a větší a většíklidA když ho mámKdyž na tebe čekámtoužím alespoňpo kouskutoho rozptýleníVlastně stáletoužím po tvé opravdovosti. Máš ji vůbec.

16. 05. 2006
1
2
1704
Volné verše

Květy sakury

Květy sakury se chvějí- vítr jeden odnášíjsi to ty.

10. 05. 2006
7
5
2362
Haiku

Ána apána sati

V poruchách ztrácí se dech
- marně ho hledáš
a tu přichází džhána

10. 05. 2006
1
0
2244
Volné verše

Jediná jistota

Jediná jistotapřichází mi na mysla zoufalstvínáhle mizí- jednou to skončí.

10. 05. 2006
1
0
1633
Volné verše

Někdy ráno

Někdy ránose těžko sbírám,abych mohla existovatSnyjsou těžké a kalnéa každodenní realitanení procházkarůžovým sadem__Někdy ránotoužím zmizeta toulat se v lukáchJen býtnezávisetna nikom a na ničem.

10. 05. 2006
2
1
1627
Volné verše

Cestičku meditace

Cestičku meditace
mi zkřížil kos
- zachránil žížalu před malou všímavostí

01. 05. 2006
2
0
2918
Haiku

Mettá

Jsem velikým sluncem
ztrácím se v plamenech dobra a lásky
- kéž jsou všechny bytosti šťastny

01. 05. 2006
1
0
1657
Haiku

Toužím po blízkosti

Toužímpo blízkostí Tvé dušea ty mi vrážíšdo klínatepající zvíře.

24. 04. 2006
4
8
3628
Volné verše

Ve stínu Baudelaira

Ve stínu Baudelairapíši své verše- fragmenty pocitůTa temná rozháranostco spalujemi dušiTa výsostná čistotaco mě zas pozvedáutrpení & radost- žijuumírámdoufám.

24. 04. 2006
3
1
1703
Volné verše

Brnění

Jsem tadyty jsi tamještě tvou kůžiza nehtamamám. Ještě mi brnínohy z cestyod tebea stáleneodcházím do nebe. Ještě tě stále toužímzničit,být nablízkua hořkosladce ti protiřečitJeště ti tohohodně neřeknua vykřičímto ve verších.

24. 04. 2006
2
0
1602
Miniatury, hříčky

Neklid

Neklid,sžírá svými střepypaty mám celé odřenéa přitomnevyšla jsem z celyJe jako jehla vbodnutá do srdce. Chceš ji vytáhnouta vystříkne krev- proud slovbáseňnebo nářekChceš ji tam nechata ona palčivě bolí- jako depresivní myšlenkakterá se vtírá na myslZapomeneš na nia znovuse objeví- připutujepříštěze znecitlivěnído hlubší rány.

24. 04. 2006
3
0
1620
Volné verše

S větrem o závod

S větrem o závodna hranici života a smrtirodí se vlhkost v klíně.

23. 04. 2006
0
0
1618
Haiku

Pár veršů - nic víc, nic míň

Člověk bloudítouhu od touhy- nenaplnění se stává osudemv lpění- naplnění se stává osudemv novém toužení. Nemohu se ti přiblížitnechceš toale mohu se ti vzdálittu přicházíš sám. Nevím zda-li je dobřeže říkám ti své obavya potřeby- ty neříkáš nic__Snaha se zrodía zase zmizíje to stále dokolanejprv blízcípotom cizí.

19. 04. 2006
9
3
2512
Volné verše
Nahoru