Z bookface 86 do 87.

Zbookface 86 do 87.
{Je sté výročie od vypuknutia Prvej svetovej vojny. Spomína sa to teraz na mnohých TV kanáloch. Často to opakujem, že každý by mal mať právo na svoj vlastný názor.

04. 07. 2014
0
0
402
Dramata, scénáře

Príbeh o binárnom diagrame

Zbookface 85 do 86.
Augustin Sokol.
Príbeh obinárnom diagrame.
Vtomto príbehu sa ešte navyše medzi zložené zátvorky {} vkladajú citácie, prípadne aj kľúčové slová pre ich elektronické vyhľadanie.

22. 06. 2014
0
0
312
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 85 bookface.

Úsek 85bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 84bookface.
Po štvrté, je to úsek 81bookface. Dal som tam stránky, ktoré sa vyhľadávajú skľúčovými slovami: malizia laura antonelli filimhot full youtube. Vintenciách logických princípov by tam ale znova skôr patrili iba stránky: okázni pastierov pre ovečky, krížovej kosti na chrbtici, ukrytej tajuplnej hadej sile, okrúhlych poloviciach zadočku, ktoré sú sjemne vycibreným umeleckým vkusom vytvarované ako pozlátené cibuľovité kupoly na pravoslávnych katedrálach, chrámových stĺpoch stehien, kráľovských granátových jablkách kolien, štíhlych amforách zapaľujúcich sa lýtok, nežne útlych členkoch, chrámových klenbách pod drobnými chodidlami, až kpätám, lebo celé Evine telo je dokonalým dielom prírody, od hlavy až po päty, prsteni pre Evu zďalekého Nepálu, aaj prsteni zfestivalu Woodstock Music and Art Fair, kde sme spolu sEvou prežívali nádhernú atmosféru kolektívnej lásky, ktorá sa stavia proti vojne, zabíjaniu asmrti, sľube, že budeme takto zapaľovať aj iných, ale ak chceme zapaľovať, tak musíme aj sami horieť, byť šťastní aveselí, lebo len takto môžeme pomáhať trpiacim anešťastným, adodržiavať tento sľub, na večnú pamiatku Evy, ktorá vyliezla na vysokú, rozkvitnutú aomamne voňajúcu jabloň, odtrhla si tam kvietoček, spadla, ale svoj pád už neprežila.

24. 06. 2013
0
0
475
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 84 bookface.

Úsek 84bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 83bookface.
Do tretice všetko najlepšie. Ale tu je to zdôvodnenie ešte menej logické. Atakáto tendencia nelogickosti postupne pokračuje až po úsek 82bookface.

23. 06. 2013
0
0
436
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 83 bookface.

Úsek 83bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 82bookface.
Druhý doplnok sa týka týchto zdôvodnení: Prečo som vpredchádzajúcich piatich úsekoch 78bookface– až 82bookface uviedol práve takéto webové stránky. Anie onaké. Tie zdôvodnenia totižto súvisia sviacerými skutočnosťami: Môj príbeh Pieseň je dosť intímny.

21. 06. 2013
0
0
420
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 82 bookface.

Úsek 82bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 81bookface.
Tak, askončil sa môj príbeh Pieseň. Je zverejnený vzborníku Kúzelný kľúč zroku 2013. Zborník má 255 strán.

19. 06. 2013
0
0
562
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 81 bookface.

Úsek 81bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 80bookface.
naktorých znejú ozveny kázní pastierov pre ich ovečky, pod krížovú kosť na chrbtici, kde sa ukrýva tajuplná hadia sila, kokrúhlym polovičkám zadočku, ktoré sú sjemne vycibreným umeleckým vkusom vytvarované ako pozlátené cibuľovité kupoly na pravoslávnych katedrálach, kchrámovým stĺpom stehien, ku kráľovským granátovým jablkám kolien, ku štíhlym amforám zapaľujúcich sa lýtok, knežne útlym členkom, ku chrámovým klenbám pod drobnými chodidlami, až kpätám, veď celé jej telo je dokonalým dielom prírody, od hlavy až po päty, otri roky neskôr ju obdarujem sprsteňom, ktorý jej prinášam zNepálu, oďalších deväť rokov ideme spolu na Woodstock Music and Art Fair, kde prežívame nádhernú atmosféru kolektívnej lásky, ktorá sa stavia proti vojne, zabíjaniu asmrti, sľúbime si, že budeme takto zapaľovať aj iných, ale ak chceme zapaľovať, tak musíme aj sami horieť, byť šťastní aveselí, lebo len takto môžeme pomáhať trpiacim anešťastným, tento sľub dodnes dodržujem na jej večnú pamiatku, lebo Eva oďalší rok vylezie na vysokú, rozkvitnutú aomamne voňajúcu jabloň, odtrhne si znej kvietoček, padá asvoj pád už neprežije.
Keywords:{
malizia laura antonelli filimhot full youtube

18. 06. 2013
0
0
527
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 80 bookface.

Úsek 80bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 79bookface.
Knarodeninám jej darujem snubný prstienok vmalej škatuľke, okolo ktorej je obtočená lesklá rúžová stužka, ktorá sa vmojej fantázii mení na hada, ktorý na ňu zostupuje zo stromu poznania, keď je ešte iba vEvinom rúchu, na temeno jej hlavy, cez vlásky, čielko, obočia, mihalnice, očká, noštek, kpootvoreným červeným perám, sperlovým náhrdelníkom snehobielych zubov, cez jamky na líčkach, kušným lalôčikom, po krku, ku krčnej jamke, ksladučko voňajúcim malučkým amilučkým údoliam pod pazuškami, na vrcholky zdvojených pyramíd prsníkov, cez zvlnené púštne pieskové duny rebier, do púštnej oázy vúdolí slnečného pletenca, do údolia drieku, kbrušku, ktoré je schránkou plodnosti, kpupku, vktorom je ukrytý prameň živej vody, sledujúc stekajúcu živú vodu až ktrojuholníčku, do ktorého bohyňa jari ukrýva mušličku počas celého roku, lebo jar sa vždycky vracia, aj so svojim najkrajším mesiacom lásky, mušlička je naplnená stekutou voňavou myrhou, trojuholníček je skrášlený skučeravou kožušinkou, akú má novonarodená ovečka, klesá na zaoblené hory bokov,
Keywords:{
monty python– man who contradicts people youtube

17. 06. 2013
0
0
523
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 79 bookface.

Úsek 79bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 78bookface.
Oto väčšie je moje radostné amilé prekvapenie. Vpiatok 14. júna 2013 je mi doručený zborník Kúzelný kľúč zroku 2013.

16. 06. 2013
0
0
697
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 78 bookface.

Úsek 78bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 77bookface.
Vrukách mám „Pamätný list“. Udelila mi ho odborná porota v8. ročníku literárnej súťaže pacientov azamestnancov psychiatrických zariadení Českej republiky aSlovenskej republiky.

15. 06. 2013
0
0
459
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 77 bookface.

Úsek 77bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 76bookface.
Ďalej pokračujú moje spomienky na prekvapujúce podobnosti. VStargate: Atlantis je aj ďalší hlavný protagonista abojovník proti replikátorom. Volá sa Ronon.

13. 06. 2013
0
0
591
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 76 bookface.

Úsek 76bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 75bookface.
Amoje spomienky pokračujú ďalej: Spolu smojou vzácnou priateľkou ideme kPavlíne. Tak sa volá minerálny prameň vKúpeľoch Brusno. Sedíme si pri prameni.

12. 06. 2013
0
0
560
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 75 bookface.

Úsek 75bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 74bookface.
Vtejto súvislosti si zaspomínam: Ešte vpondelok 18. augusta 2011 doobeda som pricestoval do kúpeľov Brusno. Asi hodinku po mojom príchode televízny štáb Slovenskej televízie natáča reláciu snázvom Kvarteto.

11. 06. 2013
0
0
442
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 74 bookface.

Úsek 74bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 73bookface.
Vbrusnianke sa pri liečení rakoviny pri tom využíva analogická metabolická cesta, akú využívali izotopy stroncia (ďalej len stroncium). Stroncium sa nachádzalo vovzduší aj po výbuchoch atómových bômb vHirošime aNagasaki. Pri tejto ceste sa stroncium dostávalo až do kostnej drene.

10. 06. 2013
0
0
478
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 73 bookface.

Okrem svojho pivo sokoly som si vymyslel aj svoje aspirínové pivo sokoly. Líši sa iba vpoužívaných šumivých tabletkách. Namiesto multivitamínových sú tam aspirínové šumivé tablety. Spolu aj sCvitamínom.

06. 06. 2013
0
0
525
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 72 bookface.

Úsek 72bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 71bookface.
Okrem svojho kondómu sokoly som si vymyslel aj svoje pivo sokoly. Bolo to ešte vbývalej Nemeckej demokratickej republike. Popíjal som si tam takzvané silónové pivo.

04. 06. 2013
0
0
2652
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 71 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu. 71bookface.
Úsek 71bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 70bookface.
Super kondóm sokoly.

31. 05. 2013
0
0
621
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 70 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu. 70bookface.
Úsek 70bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 69bookface.
Zoraďme sekvenčne prvé písmená slov: Hybridná, Unipolárna, Magnetická, Optoelektronická, Rotačná.

30. 05. 2013
0
0
374
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 69 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu. 69bookface.
Úsek 69bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 68bookface.
Súťaž osuper kondóm, ktorú inicioval Bill Gates, evidentne súvisí aj snajzákladnejším princípom existencie celého tvorstva.

29. 05. 2013
0
0
299
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 68 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu. 68bookface.
Úsek 68bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 67bookface.
Mám také dobré tušenie, že tá súťaž onajerotickejší kondóm je férová.

28. 05. 2013
0
0
442
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 67 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu. 67bookface.
Úsek 67bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 66bookface.
Vo večerných televíznych novinách, dňa 27.

27. 05. 2013
0
0
336
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 66 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
66bookface.
Začiatok 66bookface.
Úsek 66bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 65bookface.

24. 05. 2013
0
0
472
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 65 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
65bookface.
Začiatok 65bookface.
Úsek 65bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 64bookface.

16. 05. 2013
0
0
538
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 64 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
64bookface.
Začiatok 64bookface.
Úsek 64bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 63bookface.

14. 05. 2013
0
0
409
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 63 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
63bookface.
Začiatok 63bookface.
Úsek 63bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 62bookface.

13. 05. 2013
0
0
419
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 62 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
62bookface.
Začiatok 62bookface.
Úsek 62bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 61bookface.

12. 05. 2013
0
0
519
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 61 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
61bookface.
Začiatok 61bookface.
Úsek 61bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 60bookface.

11. 05. 2013
0
0
398
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 60 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
60bookface.
Začiatok 60bookface.
Úsek 60bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 59bookface.

10. 05. 2013
0
0
501
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 59 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
59bookface.
Začiatok 59bookface.
Úsek 59bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 58bookface.

08. 05. 2013
0
0
516
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 58 Bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
58bookface.
Začiatok 58bookface.
Úsek 58bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 57bookface.

07. 05. 2013
0
0
525
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 57 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
57bookface.
Začiatok 57bookface.
Úsek 57bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 56bookface.

06. 05. 2013
0
0
417
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 56 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
56bookface.
Začiatok 56bookface.
Úsek 56bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 55bookface.

05. 05. 2013
0
0
499
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 55 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
55bookface.
Začiatok 55bookface.
Úsek 55bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 54bookface.

04. 05. 2013
0
0
449
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 54 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
54bookface.
Začiatok 54bookface.
Úsek 54bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 53bookface.

03. 05. 2013
0
0
440
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 53 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
53bookface.
Začiatok 53bookface.
Úsek 53bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 52bookface.

02. 05. 2013
0
0
532
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 52 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
52bookface.
Začiatok 52bookface.
Úsek 52bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 51bookface.

01. 05. 2013
0
0
565
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 51 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
51bookface.
Začiatok 51bookface.
Úsek 51bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 50bookface.

29. 04. 2013
0
0
306
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 50 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
50bookface.
Začiatok 50bookface.
Úsek 50bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 49bookface.

28. 04. 2013
0
0
392
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 49 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
49bookface.
Začiatok 49bookface.
Úsek 49bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 48bookface.

27. 04. 2013
0
0
395
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 48 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
48bookface.
Začiatok 48bookface.
Úsek 48bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 47bookface.

26. 04. 2013
0
0
419
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 47 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
47bookface.
Začiatok 47bookface.
Úsek 47bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 46bookface.

23. 04. 2013
0
0
339
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu. 46 bookface.

Augustin Sokol alias Gugu.
46bookface.
Začiatok 46bookface.
Úsek 46bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 45bookface.

22. 04. 2013
0
0
436
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu: 45 bookface

Augustin Sokol alias Gugu.
45bookface.
Začiatok 45bookface.
Úsek 45bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 44bookface.

21. 04. 2013
0
0
410
Dramata, scénáře

oprava 43 bookface

iba sa snažím odstrániť tie otázniky pred koncom 43 bookface, Augustin Sokol alias Gugu.

20. 04. 2013
1
1
426
Dramata, scénáře

Augustin Sokol alias Gugu: 44 bookface

Augustin Sokol.
44bookface.
Začiatok 44bookface.
Úsek 44bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 43bookface.

20. 04. 2013
0
0
560
Dramata, scénáře

43 bookface

Augustin Sokol.
43bookface.
Začiatok 43bookface.
Úsek 43bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 42bookface.

19. 04. 2013
0
0
363
Dramata, scénáře

P.F.

P. F.
Augustin Sokol
Mám relatívne aaj priestoročasové posunutie pre oslavu Vianočných sviatkov. Tie mi totiž začínajú až pri oslavách Troch kráľov.

26. 12. 2012
0
0
419
Dramata, scénáře

42 bookface

Augustin Sokol.
42bookface.
Začiatok 42bookface.
Úsek 42bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 41bookface.

07. 11. 2012
0
0
617
Dramata, scénáře

41 bookface

Augustin Sokol.
41bookface.
Začiatok 41bookface.
Úsek 41bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 40bookface.

06. 11. 2012
0
0
530
Dramata, scénáře

40 bookface

Augustin Sokol.
40bookface.
Začiatok 40bookface.
Znovu chronologický predbieham priestoročas pre môj bookface.

05. 11. 2012
0
0
505
Dramata, scénáře

DUŚA

Augustin Sokol
DUŠA
Súčasťou tohto príbehu sú aj webové stránky na pozadí. Spolu skľúčovými slovami. Za nimi sú vzátvorkách ich poradové (aaj odkazové) čísla. Zadávam si tieto slová do počítačového prehliadača Google.

14. 09. 2012
0
0
564
Dramata, scénáře

Augustin Sokol, DUŠA, 1. pokračovanie

Augustin Sokol
DUŠA
1. pokračovanie:
bibliaaty sk 1kor13, 1-13 (1)

14. 09. 2012
1
0
847
Dramata, scénáře

39 bookface

Augustin Sokol.
39bookface.
Úsek 39bookface je pokračovaním úseku 38bookface.
Po telesnej radovánke znovu nasleduje duševná:

15. 06. 2012
1
0
1091
Dramata, scénáře

38 bookface

Augustin Sokol.
38bookface.
Úsek 38bookface je pokračovaním úseku 37bookface.
Ako to Marika napísala:

04. 06. 2012
1
0
790
Dramata, scénáře

37 bookface

Augustin Sokol.
37bookface.
Úsek 37bookface je pokračovaním úseku 36bookface.
Som na návšteve urodičov arozprávam sa sotcom oscifi.

02. 06. 2012
1
1
912
Dramata, scénáře

36 bookface

Augustin Sokol.
36bookface.
Úsek 36bookface je pokračovaním úseku 35bookface.
1scifi reality je len začiatok celého radu vízií pre našu blízku, ale aj vzdialenú budúcnosť.

23. 05. 2012
1
0
1042
Dramata, scénáře

35 bookface

Augustin Sokol.
35bookface.
Úsek 35bookface je pokračovaním úseku 34bookface.
Čas nám obom príjemne plynie.

18. 05. 2012
1
0
544
Dramata, scénáře

34 bookface

Augustin Sokol.
34bookface.
Úsek 34bookface je pokračovaním úseku 33bookface.
Pokračujem aďalej rozprávam Marike otom, že najdôležitejší je názor čitateľa.

16. 05. 2012
1
1
666
Dramata, scénáře

33 bookface

Augustin Sokol.
33bookface.
Úsek 33bookface je pokračovaním úseku 32bookface.
Pokračujem aďalej rozprávam Marike otom, že príbehy zminulosti plynú cez prítomnosť do budúcnosti.

15. 05. 2012
1
0
706
Dramata, scénáře

32 bookface

Augustin Sokol.
32bookface.
Úsek 32bookface je pokračovaním úseku 31bookface.
Ďalej rozprávam Marike opísaní.

14. 05. 2012
0
0
662
Dramata, scénáře

31 bookface

Augustin Sokol.
31bookface.
Úsek 31bookface je pokračovaním úseku 30bookface.
Môj úvod knášmu rozhovoru opísaní vyzerá zo začiatku skôr iba ako monológ.

12. 05. 2012
1
0
559
Dramata, scénáře

30 bookface

Augustin Sokol.
30bookface.
Úsek 30bookface je pokračovaním úseku 29bookface.
„Takže pravidelné pitie minerálky zkúpeľov Brusno môže vyliečiť aj rakovinu.

11. 05. 2012
0
0
643
Dramata, scénáře

29 bookface

Augustin Sokol.
29bookface.
Úsek 29bookface je pokračovaním úseku 28bookface.
Po skončení veľtrhu odchádzame na týždeň do Slavkova.

10. 05. 2012
1
0
657
Dramata, scénáře

28 bookface

Augustin Sokol.
28bookface.
Úsek 28bookface je pokračovaním úseku 27bookface.
Po skončení našej diskusie osocialistickom realizme odchádzame na výstavisko veľtrhu.

07. 05. 2012
1
1
674
Dramata, scénáře

27 bookface

Augustin Sokol.
27bookface.
Úsek 27bookface je pokračovaním úseku 26bookface.
Vraciam sa teda znovu kotázkam, ktoré sa týkajú socialistického realizmu.

02. 05. 2012
0
0
974
Dramata, scénáře

26 bookface

Augustin Sokol.
26bookface.
Úsek 26bookface je pokračovaním úseku 25bookface.
Vraciam sa teda kotázkam, ktoré sa týkajú socialistického realizmu.

30. 04. 2012
1
0
708
Dramata, scénáře

25 bookface

Augustin Sokol.
25bookface.
Znovu chronologický predbieham priestoročas pre môj bookface. Podobne ako vúseku 20bookface.

27. 04. 2012
1
0
885
Dramata, scénáře

24 bookface

Augustin Sokol.
24bookface.
Úsek 24bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 23bookface.
Teraz začnem hovoriť otom, že ako sa môže cesta zla zmeniť na cestu dobra:

24. 04. 2012
1
0
620
Dramata, scénáře

23 bookface

Augustin Sokol.
23bookface.
Úsek 23bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 22bookface.
To be or not to be.

22. 04. 2012
1
0
639
Dramata, scénáře

22 bookface

Augustin Sokol.
22bookface.
Úsek 22bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 21bookface.
Nápoj pre kozmonautov je vyrábaný vdokonale sterilnom prostredí zdestilovanej vody.

20. 04. 2012
0
0
625
Dramata, scénáře

21 bookface

Augustin Sokol.
21bookface.
Úsek 21bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 20bookface.
Azázrak na seba nedal dlho čakať.

19. 04. 2012
0
0
586
Dramata, scénáře

20 bookface

Augustin Sokol.
20bookface.
Znovu chronologický predbieham priestoročas pre môj bookface. Podobne ako vúseku 2bookface.

18. 04. 2012
0
0
710
Dramata, scénáře

19 bookface

Augustin Sokol.
19bookface.
Úsek 19bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 18bookface.
Po dobrom milovaní nám obom, Angele aj mne, dobre padne dobrý obed.

01. 04. 2012
1
0
747
Dramata, scénáře

18 bookface

Augustin Sokol.
18bookface.
Úsek 18bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 17bookface.
Pri tom našom kapurkovom milovaní som si pomyslel aj na ľudovú pesničku:{

30. 03. 2012
1
0
541
Dramata, scénáře

17 bookface

Augustin Sokol.
17bookface.
Úsek 17bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 16bookface.
Poľka sČechom sa snami rozlúčia.

29. 03. 2012
1
0
1194
Dramata, scénáře

16 bookface

Augustin Sokol.
16bookface.
Úsek 16bookface je pokračovaním predchádzajúceho úseku 15bookface.
Jedna moja vzácna priateľka mi dala dobrú radu:

27. 03. 2012
1
0
726
Dramata, scénáře

bookface 15.

Augustin Sokol.
bookface15.
Úsek bookface15 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface14.
Cestou prechádzame popri telefónnej búdke.

20. 03. 2012
0
0
809
Dramata, scénáře

bookface 14.

Augustin Sokol.
bookface14.
Úsek bookface14 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface13.
Hneď úvodom zdôrazňujem, že ten príjemný zážitok sVerušou je mienený len vrovine mojich spomienok.

17. 03. 2012
0
0
860
Dramata, scénáře

bookface 13.

Augustin Sokol.
bookface13.
Úsek bookface13 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface12.
Vtip oLeninovi vo Fínsku vyrozprávam ako pomyselný rozhovor medzi komsomolkou akolchozníkom.

14. 03. 2012
0
0
646
Dramata, scénáře

bookface 12.

Augustin Sokol.
bookface12.
Úsek bookface12 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface11.
Prezlečieme sa do nášho pracovného odevu na veľtrh:

12. 03. 2012
0
0
727
Dramata, scénáře

bookface 11.

Augustin Sokol.
bookface11.
Úsek bookface11 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface10.
ZPrahy potom letíme do Brna.

07. 03. 2012
0
0
710
Dramata, scénáře

bookface 10.

Augustin Sokol.
bookface10.
Úsek bookface10 je pokračovaním predchádzajúcich úsekov bookface7 abookface9.
ZParíža letíme do Prahy.

05. 03. 2012
0
0
765
Dramata, scénáře

bookface 9.

Augustin Sokol.
bookface9.
Úsek bookface9 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface8.
Hneď idem na hotelovú recepciu.

03. 03. 2012
0
0
678
Dramata, scénáře

bookface 8.

Augustin Sokol.
bookface8.
Znovu chronologický predbieham priestoročas pre bookface. Podobne ako vúseku bookface2.

02. 03. 2012
0
0
596
Dramata, scénáře

bookface 7.

Augustin Sokol.
bookface7.
Úsek bookface7 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface6.
Vypínam rádio azhasínam náladovú lampičku na nočnom stolíku.

28. 02. 2012
0
0
663
Dramata, scénáře

bookface 6.

Augustin Sokol.
bookface6.
Úsek bookface6 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface5.
Marika odišla.

27. 02. 2012
0
0
536
Dramata, scénáře

bookface 5.

Augustin Sokol.
bookface5.
Úsek bookface5 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface4.
Koniec roku 1955.

26. 02. 2012
0
0
590
Dramata, scénáře

bookface 4.

Augustin Sokol.
bookface4.
Úsek bookface4 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface3.
Je babie leto roku 1955.

25. 02. 2012
0
0
632
Dramata, scénáře

bookface 3.

Augustin Sokol.
bookface3.
Úsek bookface3 je pokračovaním predchádzajúceho úseku bookface2.
Vúseku bookface1 som opísal svoj prvý významný erotický zážitok.

22. 02. 2012
0
0
491
Dramata, scénáře

bookface 2.

Augustin Sokol.
bookface2.
Úsek bookface2 je pokračovanie predchádzajúceho úseku bookface1.
Niekedy jediný obrázok vydá za množstvo strán.

18. 02. 2012
0
2
693
Dramata, scénáře

bookface 1.

Augustin Sokol.
bookface1.
Podľa vzoru antických starogréckych hier využívam ako jednočlenný chór aj rozprávača. Je to ale iba znúdze cnosť, ktorú sa snažím ospravedlniť vtipmi:
Prvý vtip:

28. 01. 2012
0
1
704
Dramata, scénáře

Nádeje

Nádeje.
Predohra.
Súčasťou týchto hraných príbehov sú na ich pozadí aj doplnkové informačné zdroje. Sú to buď literárne zdroje vo vytlačenej forme alebo webové stránky velektronickej forme.

02. 10. 2011
1
2
1008
Dramata, scénáře

Augustin Sokol: Balada o oku kontráša

Augustin Sokol: Balada ooku kontráša.
Kontráš je náčelník VKR, teda vojenskej kontrarozviedky.
Názov tohto môjho autobiografického príbehu je podľa názvu básne Jiřího Wolkera: Balada oočích topičových. Hrdina tejto básne, Antonín, je kurič velektrárni.

21. 05. 2011
1
0
1146
Povídky

Veľkonočný pozdrav 2011

Augustin Sokol: Želajme si to najlepšie: Veľa úprimnej lásky apevného zdravia. Tentoraz zpríležitosti Veľkej noci. Sedíme za slávnostne prestretým stolom: Češka Ninel, Poliak Adam aja. Sme priatelia akryptoanalytici.

15. 04. 2011
0
0
972
Povídky

Sny

Augustin Sokol:
Sny.
Anotácia: Analýza príčin tragédie ľudstva, v19. 20. a21.

15. 03. 2011
0
1
893
Povídky

P.F.2011, desifrovane

P. F. 2011, desifrovane.
Augustin Sokol.

27. 12. 2010
0
1
1216
Povídky

P.F.2011

P. F. 2011
Augustin Sokol
Zdvihol som čašu apredniesol novoročný prípitok: Pred hviezdnou bránou nového roku vám zo srdca želám veľa lásky, zdravia, porozumenia apokoja.
Po mojom prípitku na nebi začali vybuchovať rakety.

22. 10. 2010
1
1
1052
Povídky

Les

Les
Augustin Sokol
(1)Úryvky z„Piesni piesní“ sú prevzaté zknihy: „Mittelmann, Móric, Dedinský: Pieseň piesní, Kazateľ, 1966, Bratislava, Tatran, 111s. , s. 35– 37. “ Pre porovnanie: Kniha:Pieseň Šalamúnova (PIES); Kapitola:7; Preklad:Jozef Roháček; Evanjelický preklad.

16. 09. 2010
0
2
979
Povídky

Lucia v kúpeľoch

Lucia vkúpeľoch
Trio Sokol:
Augustin Stinko Sokoljr. , Jozef Ďodi Sokol aAugustin Gugu Sokol
Anotácia:

14. 08. 2010
0
0
1296
Povídky

Lucie Bíla v kúpeľoch - s anotáciou a poznámkami

Lucie Bíla vkúpeľoch– sanotáciou apoznámkami
Trio Sokol:
Augustin Stinko Sokol jr. , Augustin Gugu Sokol, Jozef Ďodi Sokol
Anotácia:

06. 07. 2010
0
1
1255
Dramata, scénáře

Lucie Bíla a Asgardi

Po zadaní kľúčových slov, do počítačového prehliadača Google, sú na takto vyhľadaných odkazoch uložené pôvodné znenia použitých variantov umeleckých diel. To je vsúlade splatnými zákonnými ustanoveniami oautorských právach. Texty vúvodzovkách sa spievajú. Spev je sprevádzaný hrou na gitare adoplnený pískaním.

04. 06. 2010
0
1
756
Povídky

Talent Asgardov

Misora Hibari Sakura sakura japanese folk song(1)
http://www. youtube. com/watch. v=b79Q0-5zgVY&feature=related
Israel Hava nagila youtube(2)
http://www.

18. 05. 2010
0
2
1126
Povídky

Asgardi

Augustin Sokol
ASGARDI
kúpele Brusno (1)
http://www. kupelebrusno. sk/

29. 04. 2010
0
5
1006
Povídky

Markétka

Markétka
Augustín Sokol
Dekódovanie Bulgakovovho románu Master iMargarita, alias Markétka, je prezentované vo variantných cykloch:Vcykle while do sa testovanie realizuje ešte na začiatku, vo for do vo vnútri avrepeat until až na konci. Súčasťou cyklov sú aj citácie, ktoré sú preto lokalizované fakultatívne. Buď na začiatku alebo vo vnútri alebo na konci. Buď jednotlivo alebo aj viaceré spolu.

12. 06. 2006
0
0
2241
Literární teorie
Nahoru