Pouta

Třeba mě přitul, třeba přidus
zachraň mě z nudy, vyrvi z klidu
z klidu mě jímá hrůza
Třeba mě přeper, nebo přivaž

26. 11. 2010
56
61
3708
Vázané verše

Klíček II

Halí tma alej pokřivených stromů
jen kroky tvé jdou tou tmou honem domů
je v tmách prý strach a s ním i nebezpečí
Už odmalička říkala ti máma

22. 06. 2010
23
30
2284
Vázané verše

Oselství

Je snadné Slunce před svítáním propít
Snad ozdravný déšť zkropí stopy kopyt
nežli se od nich odrazí ti druzí
ti kteří žijí touhou vyhrát dostih

21. 06. 2010
27
28
3170
Vázané verše

Povodeň

Výběr

Proč přetrhla jsi, řeko, řetěz břehůs kým se to pouštíš do soutěže v běhukdyž předem můžeš převahu svou slavit. Vždyť kalný proud z nás špínu neumyjea nikde hráz, prý nepřáli jsme si jetak předveď, kdo je Goliáš, kdo DavidKdyž rozhodne se řeka bez pokoryvyvázat vlny z okovů svých korytpak příval bývá hladový a dravýPřemění mnohá z polekaných polív rejdiště sluk a kolpíků a kolihnám ale z hlavy plevy nevyplaví.

18. 12. 2009
28
28
2503
Vázané verše

Ve tmě

Je tma a nejspíš proto nevidímejed má a ten nás trochu uklidnípomůžu zakrýt oči tvé a ty méjsou z cest nejméně příjemné ty příméa vidění nás víc než temno děsínoc je nám skrýšía tak možná, že sinepřejemaby pukly kukly dní.

22. 09. 2009
24
28
2728
Vázané verše

Sviť

Jen chvíli sviť a nehas, co tě pálíať závidíti ubozí a malíco v šeru dál jen chválí zrcadleníTak převlékni se do zlaté a bíléať v žilách krev na malý zlomek chvílevypění jako jarní míza v kmeniJen chvíli sviť a přehluš rozpadáníbuď královnou, ať poddaní se klanía s důvěrou ať smění úděl za snypak uvěří, že strach nás nerozhlodáže v řekách dál si proudí stejná vodajen chvíli sviťa pak si klidně zhasni.

28. 08. 2009
30
35
4577
Jen tak pro radost

Lovci

Každý, kdo s námi touží lovit stínymá ruce z hvězda obě nohy z hlínya zatímco se důvěřiví postíjsme samozvaní návštěvníci hostintak zmoudřelítak obtěžkaní světemv němž nám už více pšenka nepokvete. Tak zbývá se jen pevně opřít o stína přebytečnou pšenku v šenku propítpřed rozedněním koně vyzout z kopyta podkovy mu nechat prorůst kostí.

24. 06. 2009
44
41
3421
Vázané verše

Vlastní trasou

Až z krasomluvy zbydou věty holékrupobití nám nezavlaží polea líným řekám neosvěží břehy. Jen nerozumný volí velet Čehýhluchému koni právě vpůli brodukdyž zázemí už minuli jsme o důmKrupobití nám záhon nezalijea nerozumný znovu volá Vyjékdyž stáda dál se neúnavně pasouJen hluchý kůň už klusá vlastní trasou.

06. 05. 2009
22
16
2320
Vázané verše

Dějiny

Poslové z dolin nesou divné zprávyUž šikují se nevědomé davydo krvelačných tupých legiíVyhlížíme je z útočištných vížekna cestách, které střeží smírčí křížeMožná nás minou. Nebo zabijía nejspíš po nás nezbude tu, kdo bytěžkými kříži zdobil naše hrobyodplulo snění na ledových kráchMarně jsme chtěli začít novou slokutisíciletí schází do pokrokua nový král je zase jenom vrah.

23. 04. 2009
18
14
2359
Vázané verše

Koření

Výběr

Jediná ryba nepropluje sítíTak čí je déšť. A čí je vlnobitía čí jsou jenom blechy v pelechu. Jsou pod střechami pustá hnízda ptačítak souměrná, že někomu to stačí. Tebe však ještě poznám po dechuPrý ani hráz už nezadrží řekua tebe ještě poznám po dotekuještě tě stále poznám po řečiže ani koráb nepokoří mořeže zvítězí, kdo zůstal nepokořena jenom blázen hledá bezpečí.

08. 04. 2009
28
27
3414
Vázané verše

Pakobylka

Výběr

Když tlusté krysy vylézají z doupatsmí pakobylka čerstvé listí chroupatJe před svítáním. Nebo před ztečí. Je v příšeří pár příšer pod postelíNěkteří znají. Kéž by zapomněliTak kup mi, mámo, kup mi bezpečíZmatené můry narážejí do sklado skladišť s klamem přinášejí rozklada nad obzorem nedočkavý supvěští, že mrazy přijdou od severuže pod sníh někdo zasil nedůvěrua pakobylka čeká na nášup.

16. 01. 2009
20
17
2359
Vázané verše

Klíček

Výběr

Za nocí zlých se otvírají ránya znenadání chůzi mění směrJe v mezibezí hnízdo pro pohanyJe nesouznění. Trapný solitérTeď může další kapitolu načítkdo bez pozvání přišel, viděl, pláchJe léto. Krajem chodí rozsévačia pod nohama klíčí jim i prach.

03. 08. 2007
45
53
4181
Vázané verše

Neúrodná zem

Výběr

Odlétli ptáci v útěšnější krajekdyž oželeli marných investicsnad najdou k rubům aspoň jeden líca kout, kde réva místo hnití zrajeDo pustých hnízd teď kape ze střechýlůa kalná vláha zkrápí chudou zemkam stěží plevel zbloudí kořenem,z níž semenáček stěží těží síluJen z kratochvíle osud zběsilýza zády ruce spoutal nití režnouvšem těm, kdo kdysi sili a teď nežnouKdyž poté sněží do rozpitých konturvyhublí ptáci mizí z horizontuk prospěchu těm, kdo žnou, ač nesili.

18. 06. 2007
25
38
3654
Vázané verše

Ještě mi nalej

Výběr

Zas noční bar načichl těžkým téremDum spiro, speroDýcháme . a berem víc , než jsme dalipod pláštíkem právaZnuděný barman trpně navrtáváropovod citů nebozízkem lihuco s každým lokem zdůvěrňuje tíhu . Ještě mi nalejdo žildávku pýchyna počest toho, kdo dnes zůstal lichýJeště mi nalej, noční alchymistoJe mi dnes tolik . je mi tolik jistoa na strach se tak snadno zapomínákdyž složím dlanědo cizího klína.

09. 02. 2007
83
101
9056
Vázané verše

Námel

Napuchlo žito od paličkovica vinici si špačci vzali za cíl. Možná mi chybíš o maličko vícnež smí se přiznat v běžné konverzaciJsi daleko. A nikdo není blíž. Hledám tě v domě, kde už nebydlíšač stále tuším z hlubin sarkofáguozvěnu, v níž mě ticho prosí: Slyša pro prokletí dávno mrtvých mágůdusím se stejně jako před dávnemObcházejíc tu v kruhu otravnémtěžko mi hledat cestu k branám PříštěHustý dým už se valí ze smetiště.

15. 01. 2007
22
27
3592
Vázané verše

Laciné víno

Pravidla her jen pro některé platí
zrušíš-li dal, pak sirotek má dáti
odplyne s proudem bohapustých řečí
od terapií, co tě nevyléčí

07. 11. 2006
18
21
4476
Vázané verše

Nezapomínání

Výběr

Ještě si, prosím, ponech
uzlíčky na axonech
paměti
Snad důvěra se vrátí

27. 10. 2006
20
5
3949
Vázané verše

Odevzdaně

Lid s nadšením už vítá katymarno se pouštět do debatystěží bychom se shodliByla to past. Už sklaplo víkoNech si svůj šátek, Veronikoraděj se za mě modliAč víc a víc se potí dlaněpro ty, co kráčí odevzdaněje cesta o chlup kratšíAť křičí, nabubřelé nickyzapři mě, Petře, jako vždyckyjá vím, ty víšTo stačí.

05. 10. 2006
23
3
3079
Vázané verše

Ještě že máme na vybranou

V palírnách znovu kvasí třešněHledám tě v jinýchbezútěšněza malé zisky z marných herKdo nesmí plout ať chodí po dněHledám tě v jinýchbezvýchodněNejsem hráč. Nejsi krupiérKaždý krok víc mě vzdálí časukdy ostří břitů tupí térod těch dob, v kterých přímou trasuVenuši zkřížil JupiterKdo nesmí plát ať bloudí ve tměHledám tě v jinýchbezpředmětněv úniku od laciných gestKrok do přítmí a nebo stranoupozbývá váhy v prachu městještě že máme na vybranouUvadnout, či jen nerozkvést.

29. 09. 2006
31
10
4033
Vázané verše

Náhodný nocležník

Náhodný nocležník má všechny vlasy bíléa svět je průhledný přes fialové brýlena konci cest už bývá každá cesta cílJdou vlci krajinou kam nedolétli ptácitady se nesluší se vzpírat gravitacia všechna světla mráz už dávno uhasilNáhodný nocležník je dávno víc než mírnýpod dlaní zvětralou mu roztávají firnya s řekou odplynou do nálezů a ztrátJdou vlci zemí, kde se siluety mísís ozvěnou kroků těch co prošli tudy kdysia další tichý host už nemá nač se ptát.

14. 09. 2006
18
6
3535
Vázané verše

Směr

Výběr

V kamenných klecích defilují svatía monstrancím se klaní premonstrátijako se hřebík klaní kladivua tupým nožem odkrajují kůrkupro uprchlíky z nových Magdeburkůkteří se marně těší na skývuNa šikmých plochách chybí retardéryznovu se boří hradby nových Jericha nikdo nemá zůstat naživu.

31. 08. 2006
17
2
3983
Vázané verše

Štít

S úsvitem prosím o pár vzdechůpo kapsách nosím pro potěchu korálky z popelavých přánínamísto kříže štít mne chránív krajinách, kde se tají dechještě se skrývej, ještě nechmé kroky minout bludné kmenycesta je zlá, směr pomýlenýbůhví kdo tahá za nitěuchlácholí tě, zraní tě, a další zrádce sbírá síluv hlubinách nových světadílůkde řekám schází pevný břehkdyž štít nosímena bedrech.

08. 08. 2006
18
2
3037
Vázané verše

100x

Výběr

Labutím peřím vystlali nám manéžubohá Echó přijde o práciStokrát jsi shořel, stokrát znovu vzplanešstokrát jsi splatil, posté doplácíšZa běhu dní je snadné zůstat klidnív soukolí těch, co jiným vzali dechAtlas je prý už dávno invalidnía váha světa leží na lidechO spousty zdí se rozbíjejí nářkyje stále ctí být prvním z posledníchnamísto cílů pár rad od kartářky. Stokrát jsi řečnil, postoprvé ztich.

07. 07. 2006
33
10
4810
Vázané verše

Dohled z nedohledna

Kotvící lano v sedmé sféře
zajistí otevřené dveře
ačkoli tolik vzdálené
Tenké jsou ledy po nichž jdeme

17. 05. 2006
14
3
3120
Vázané verše

Dalecí

Z dalekých planet prší pýcha
na oblá vystrčená břicha
mladičkých Samojanek
Jsou jiné mravy v jiných krajích.

18. 04. 2006
19
0
3530
Vázané verše

Pokoušení

S ránem mě láká do svých hnízd
marnivá straka, antikrist
nezbyl mi soucit pro tuláka
vrčet je snazší nežli příst

20. 12. 2005
30
5
4191
Vázané verše

Mávání ze dna

Uzrál čas vzbudit víly ze sna
Schází-li Střelcům trefa přesná
proč vlastně míří.
Kanonýři, rytíři dneška

14. 11. 2005
27
1
4305
Vázané verše

Berani v záclonách

Až holé stěny pokoje
osvítí záře polárková
můžem se za záclonou schovat
nebo se pustit do boje

25. 10. 2005
28
5
4251
Vázané verše

Meióza

Výběr

Jednou se možná neminem
a podlehneme zdání
že geny
v jádře dceřiném

19. 10. 2005
32
1
4418
Vázané verše

Lítací koberce

Z lítacích koberců
shlížíme na ty dole
kostely ve stodole
pro víru bezvěrců

18. 10. 2005
13
2
3271
Vázané verše

Outsider blues

Promoklí tchoři táhnou z polí
neschopni vděku za cokoli
a ani v kruhu záchranném
jim ničí ruce nenabídly

17. 10. 2005
9
0
3722
Vázané verše

Taková doba

Výběr

Zhnisané rány všivých psisek
na odiv očím něžných víl
rezavá sprška špiní písek
a při hledání východisek

26. 09. 2005
17
4
4512
Vázané verše

Červ

Místo mízy jen vlažná voda
pomalu zaplavuje cévy
a každý krok je levý, levý
vzbudil se malý červ, a hlodá

14. 09. 2005
14
2
3805
Vázané verše

Zlou cestou

S menší než malou péčí
svírá se ruka něčí
které ses chopila
a dál tě táhne nocí.

01. 09. 2005
14
2
3624
Vázané verše

Zhasínání

Stín si sed za krk mému kraji
zvolna si zvykám na čas, v kterém
k nám netopýři přilétají
na průzkum

30. 08. 2005
20
0
3863
Vázané verše

Kape

Za letních nocí někdy stačí
před deštěm skrýt se pod pavlačí
milé se stulit v náručí
nazlátlý nádech nic víc není

07. 06. 2005
20
0
3754
Vázané verše

Kamenní

Výběr

Už zas si sčítám lichá kdyby
a stěží tuším, co mi chybí,
zas ohlížím se - za jménem.
A rána řídnou tím, co není.

08. 04. 2003
33
2
4124
Vázané verše

Čekanka

Výběr

Někdo se zastavil a shýbl pro čekanku
někdo se zastavil pohladit koníka
Ještě tu zůstat smíš, tak neobracej stránku
A přece obrátil. A přece uniká.

04. 09. 2002
61
6
5435
Jen tak pro radost

Vranka

Výběr

Padaly z nebe zmrzlé vrány
neprosím pro ně slitování
a pro ty zbylé útěchu
Padaly vrány. Bez dechu

19. 06. 2002
97
27
7777
Vázané verše

Nesvítá

Výběr

Už pár let pro nás nesvítá
noc přes komíny přelitá
převzala nad vším vládu
Přišla sem k nám a nejinam

09. 06. 2002
36
4
4459
Vázané verše

Resumé

Skládáme týdny jako střípky
jsme slípky
(puťa, puťa. )
Sluncem je svíčka mihotavá

13. 03. 2002
14
1
3806
Vázané verše

Odsouzená

Je zeď. Sem vrazi
svými hroty
vrývali vzkazy
vzkazy pro ty

15. 01. 2002
16
2
4342
Vázané verše

Mělo tu vonět...

Výběr

A tady mělo dýchat víno
večer měl zpívat okarínou
a vlání spínat sponami
Mělo tu svítat marcipánem

07. 01. 2002
33
2
5184
Vázané verše

Tiší

Výběr

Z topolů lístky spadané
stěží dech hlíny odvane
a myšky skryté v hrabanku
se ukládají ke spánku

17. 12. 2001
23
0
4165
Vázané verše

Broučci

Výběr

Pod keři šípků nebo pod trnkami
narozdíl od nás spolu místo sami
tiše a skromně jaro čekají
Okna už dávno utěsnili mechem

10. 12. 2001
22
6
4901
Písmáci dětem

Bez happy endu

Výběr

Co víc si přát, když Jsi a Jsem
sami se sobě dáme v plen
aniž bychom tím slábli
Pojď blíž . A nestůj u dveří

19. 11. 2001
27
8
3972
Vázané verše

Ještě ne

Výběr

Je mi tě.
. snad i trochu líto, když tak hlavu skláníš
a říkáš : Možná jindy, v jinym čase.
Pro tuhle chvíli nezbývá než přání

14. 11. 2001
21
6
4021
Vázané verše

Nemilostná

V motlitbách za čas neprožitý
zhášíme své dny i já i ty
a není vody na náš mlýn
Dál na rybníce kruhy, kola

07. 11. 2001
40
6
4838
Vázané verše

Podzimní depča :)

Výběr

Rozkvetlo bodláčí
do nachova
má ústa nestačí
na půl slova

24. 10. 2001
42
1
7299
Vázané verše

Ambivalence

Výběr

Až se ti dovolám
- budeš-li chtít -
poplive stádo lam
ego i id

18. 10. 2001
11
2
4800
Vázané verše

Za létem

Pohrobek od léta
ztěžka se proplétá
mlázím;
já flintu do žita

10. 10. 2001
10
2
3729
Vázané verše

Bez kontextu

Ve strachu před příště
ptám se svý vlastní hlavy
kde najdu smetiště
pro svoje nepředstavy .

01. 10. 2001
14
1
3095
Vázané verše

Bez kontextu II.

Ne, nejsme z oceli
ne nejsme muži činu
jen oknem do cely
teď nahážeme hlínu

01. 10. 2001
13
2
3304
Vázané verše

Dva a čas

Házíme slovy v terče těl
Chutnají po pelyňku
Náš strážný anděl odletěl.
Má Jarmilo, můj Hynku

25. 06. 2001
22
1
4259
Vázané verše

Tichá bolest

Výběr

V mém stínu se teď i kus tvého skrývá
děsím se obou. Tichá, mlčenlivá
v duši pláču. Bez Boha, bez pomoci -
- to ty´s ho ve mně zahubil té noci

18. 06. 2001
95
9
9226
Vázané verše

Neusínej !

Výběr

Neusínej, teď nesmíš spát.
Ještě tvá  očka, zdá se, žijí
ač mezi okny listopad
pohřební dýchá symfonií

04. 06. 2001
37
4
4759
Vázané verše

Nevěřím

Ke kávě na snídani
sušenka máslová
obojí pro mne věc je známá
nové je to, že snídám sama

17. 05. 2001
25
11
4198
Vázané verše

Jsem sama v cizím bytě a nevím, nevím ani kolik už dní Jsem sama v cizím bytě a čekám na svítání a potom zase čekám až se setmí Jsem sama v tomhle městě a je mi celkem prima i když je trochu zima i když mám strach Jsem sama v celém světě jak malá mořská víla abych se nenudila přebírám hrách Jsem sama v cizím bytě jsem opuštěné dítě pomalu se vytrácím Jsem sama v tomhle domě snad někdo přijde pro mě možná že pan domácí co tady bydlí Jsem sama v cizím bytě. přirůstám k židli.

27. 04. 2001
9
0
3561
Blbůstky

Podobám se...

Člověk prý neměl by být sám
říkají to i odborníci
já podobám se puklinám
po parném létě na silnici

27. 04. 2001
26
9
4628
Vázané verše

Mami

Výběr

Dítě, jež vzešlo z tvého lůna
se zvolna na prach rozpadá
tak bezmocné jak prasklá struna
jak převrácená na záda

16. 04. 2001
60
18
9067
Vázané verše
Nahoru