Etymologie českých hradů

Kost
Nejjednodušší jméno má Kost. Jedná se o jedno slovo v základním tvaru, a tak není o vzájemné souvislosti hradu a slova pochyb. B_žel stejně jako v matematice jeden základ umožňuje nekonečně mnoho výkladů, proto se v tomto případě raději zdržím hypotetizování, protože historické prameny jsou jen velmi sporadické.
Loket
Loket je také jednoslovného základu, ovšem v tomto případě se nejedná o tak rozšířené slovo.

22. 01. 2003
10
0
5207
Blbůstky

Skloňování cizích jmen v češtině

Občas se setkáme v textu, jenž obsahuje cizí jména, s jejich mechanickým skloněním, čímž vznikají lingvistické i jinénesmysly. Místo toho, abychom přemýšleli, co vlastně píšeme, bezmyšlenkovitě postupujeme přesně podle naučených pravidel. Každý jazyk má však svá specifika, a čeština obzvlášť, která bychom si měli uvědomovat.
Jednou z nejvýznamnějších gramatických zvláštností češtiny je ženská koncovka -e (vzor růže), která není přítomna v žádném jiném slovanském jazyce (dokonce ani v moravských nářečích).

26. 11. 2002
3
0
20175
Literární diskuse

Smrt krásné Židovky

Třu liščím ohonem o ebonitovou tyč,
myslím na ni.
Teď už je nenávratně pryč,
zůstalo vzpomínání:

22. 07. 2002
6
1
1779
Vázané verše

Smrt krásné Židovky - rozbor díla

Třu liščím ohonem o ebonitovou tyč - vzrušuji se (vzpomínkami).
myslím na ni - na svou lásku.
Saturnské slunce zářivé mě zasáhlo do jazyka - tady se mluví o vzniku lásky. Slunce ve vzdálenosti Saturnu září tak nádherně, až to bere za srdce - "krása jejího zjevu mě uchvátila", a to tak, že "jsem byl vzrušen všemi smysly" (jazyk je velmi citlivý).

21. 07. 2002
1
0
1877
MIMO

Diskuze klubu: Klub Taliánů

Fratelli d'Italia,
L'Italia s'è desta.
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.

29. 05. 2002
1
0
2030
Literární diskuse

Indián dýmku kouřil

Indián dýmku kouřil
docela maličkou.
\"Uff, uff,\" a \"škyt, škyt\" řekl;
zcepeněl mrtvičkou.

07. 05. 2002
9
0
3495
Blbůstky

Náš pokoj a uklízení

Stav našeho pokoje můžeme definovat dichotomicky - prostorová úspornost vs. systém. Uspokojit obojí je v běžných podmínkách nemožné (možné je to jen při velmi malém množství předmětů).
Lidé se dají rozdělit na ty, kteří preferují prostorovou úspornost, a ty, již upřednostňují systém.

17. 04. 2002
1
0
1704
Ostatní nezařaditelné

Diskuze klubu: aaa

Doufám, že to pude vymazat.

09. 04. 2002
0
0
1788
Literární diskuse

divnomatika: jabka a hrušky

Vyskytl se nám tady závažný matematický problém, na jehož řešení sám nemůžu přijít. Proto se obracím na vás, kolegové divnomatici i ostatní divnovědci, jestli s tím náhodou nemáte více zkušeností.
Jedná se o klasický příklad, jak sečíst jabka s hruškami, knkrétně
2 jabka + 3 hrušky = .
Předesílám však, že tento příklad je značným zjednodušením skutečného problému.

09. 04. 2002
2
0
4353
Literární diskuse

Adamův žal a dík

Prach.
Všude prach.
Spousta malých, oranžovo šedých částeček dráždí tvůj zrak. Je všude kolem a je těžko prostupný.

23. 11. 2001
3
0
1704
Povídky

Kam byste chtěli? (cestování časem)

Kdyby byla možnost cestovat v čase a vhistorickém prostoru,
do jaké doby a na jaké místo by vedla vaše první (ale i druhá, třetí. top ten) cesta.

05. 11. 2001
3
0
5160
Literární diskuse

Papouch spolkl řízek

Co to pozřel ten náš papouch,
že jak bez duše tam leží.
Studený je jako rampouch.
O co teda asi běží.

18. 10. 2001
2
1
2807
Blbůstky

Divnovědecké trojauditorium o psech

Proč se říká, že někde "chcípl pes". A jak se na to příjde, že chcípl zrovna tam, když je mnohdy zakopanej někde úplně jinde.
A kde se potom bere to pořekadlo, že je v něčem "Zakopanej pes".
A co to znamená, když se jde k "jádru pudla".

18. 10. 2001
0
0
2482
Literární diskuse

Šest slov (pro změnu)

Jednalo by se o slova:
počítač
harddisk
monitor

16. 10. 2001
2
0
3758
Literární diskuse

Šest slov

ŠÍLENÝ TUČŇÁČEK
Šílený tučňáček vpadl nám do Voken,
s Internet explor'rem harddisk nám HHHHH rozkousal;
celý náš počítač v ruiny byl otočen -

16. 10. 2001
3
0
1821
Blbůstky

Paprsky hvězd

Psať bych chcel dneska o hvězdách,
co z výšky svítijú na našu Zem.
Moc světla sic' nedávajú nám,
však poslami míru sú nám všem.

11. 10. 2001
2
0
1830
Vázané verše

Co je to myšlení?

Co je to MYŠLENÍ.
(je nebo není odvozeno od myši. )

11. 07. 2001
2
0
4695
Literární diskuse

Minové pole

"Mám takový divný pocit . "
"Přes to pole musíme . "
"Něco mi říká, abychom tam nechodili . "
"Přece se ale potřebujeme dostat na druhou stranu.

27. 06. 2001
3
1
1995
Povídky

Modlitba

Our Consume,
Which art in the West,
Enlarged be Thy Plenteouseness,
Thy Kingdom come,

27. 06. 2001
6
1
2674
Blbůstky

Space

Once upon a time there was a space. In that space there was a galaxy. In that galaxy there was a star. Near that star there was a planet.

26. 06. 2001
1
0
1843
Blbůstky

Páni, nežeňte mňa

Páni, nežeňte mňa,
Já lúbim inú,
z podhradskéj dědiny
chudú děvčinu.

12. 06. 2001
2
0
2252
Texty písní

Vyvolený národ

Po zmatení jazyků se začaly oddělovat i víry. Jednotní lidé měli jednu víru, ale rozdělení, zmatení Zloduchem Ničitelem, věřili každý národ jinak. To proto, že Ničitel vnášel do víry chaos, aby lidé zapomněli na dobrého Ducha, jejich stvořitele. A dařilo se mu to dobře.

07. 06. 2001
0
0
2865
Úvahy

Rozdělení národů

První lidé byli jednotní a mluvili jedním jazykem - jazykem Ducha. Díky tomu prospívali a byli dohromady velmi silní.
Když Zloduch Ničitel zmátl lidi a odvrátil je od Ducha, oni začali být pyšní. A jelikož byli jednotní a silní, stále více odmítali Ducha za svého stvořitele a dárce tvořivé mysli.

06. 06. 2001
0
0
2576
Úvahy

Dobro a zlo

Když Duch stvořil člověka a dal mu část sebe sama, řekl mu: "Vyvaruj se rozlišování věcí na dobré a špatné, nebo už nebudeš šťastný. " A člověk žil bezstarostně v souladu s přírodou a byl šťastný.
Všechno, co Duch stvořil, bylo podrobeno Jeho řádu, neboť Duch je dobrý, a dobro je harmonie a harmonie je dobrá.
Však jedna z bytostí duchovních, jež byla stvořena z lepší části Všechna než ostatní, začala být pyšná.

01. 06. 2001
3
0
2193
Úvahy

Černá Ruka

Dvanáctá hodina odbila,
ona u stolu seděla,
a lampa žlutě svítila,
ona do knihy hleděla;

25. 05. 2001
1
0
2572
Blbůstky

Stvoření světa

Na počátku bylo Všechno. A všechny věci byly obsaženy v tom Všechnu. A to Všechno bylo nekonečné a věčné, neboť všechna hmota i čas byly v něm.
V některé z příštích "úvah" vysvětlím nezávislost božského bytí a závislost jiných bytí (bytostí).

22. 05. 2001
3
0
2182
Úvahy

O stvoření člověka

V dávných dobách, když ještě nebyl člověk a nebe bylo nízko nad zemí, zde žil obrovský had, vládce zvířecí říše. Jeho ustanovení byla krutá a jeho poddaní neměli klidu. Stále jím byli pronásledováni. A tak se rozhodli stěžovat si v samotném nebi.

27. 04. 2001
1
0
2688
Ostatní nezařaditelné

AD 2008

Výběr

Ležíš na zemi, schoulený do klubka. Sklepní podlaha je vlhká a studená, ale tobě je to jedno. Myslíš na to, co se děje venku. Už aby to skončilo.

25. 04. 2001
16
1
5410
Povídky

Inzerát

Svobodný autor,
tvůrce krás,
hledá nápad
-nový a dobrý,

22. 04. 2001
4
0
1941
Ostatní nezařaditelné
Nahoru