datum název kategorie
13. 10. 2014 XXXIX Haiku 7 4 759
13. 10. 2014 XL Haiku 11 7 769
04. 10. 2014 XXXVIII Haiku 9 6 708
11. 09. 2011 XXXVII Haiku 10 9 1099
19. 02. 2011 XXXVI Haiku 6 10 1224
16. 06. 2010 XXXV Haiku 4 6 1171
14. 05. 2010 XXXIV Haiku 12 2 1181
13. 05. 2010 XXXIII Haiku 14 10 865
05. 05. 2010 XXXII Haiku 6 3 897
02. 05. 2010 XXXI Haiku 9 7 976
21. 04. 2010 XXX Haiku 11 9 1039
20. 04. 2010 XXIX Haiku 6 4 936
16. 04. 2010 XXVIII Haiku 10 5 1136
14. 04. 2010 XXVII Haiku 11 9 1070
13. 04. 2010 XXVI Haiku 9 9 1265
24. 03. 2010 XXV Haiku 12 12 1409
14. 03. 2010 XXIV Haiku 11 6 996
09. 03. 2010 XXIII Haiku 10 6 1075
01. 02. 2010 XXII Haiku 6 12 1768
06. 01. 2010 XXI Haiku 7 4 1244
05. 01. 2010 XX Haiku 10 8 1155
04. 01. 2010 XIX Haiku 11 5 1033
03. 01. 2010 XVIII Haiku 11 5 1070
02. 01. 2010 XVII Haiku 8 10 1245
07. 12. 2009 XVI Haiku 9 6 862
04. 12. 2009 XV Haiku 7 2 1059
03. 12. 2009 XIV Haiku 9 11 1556
02. 12. 2009 XIII Haiku 12 4 1114
01. 12. 2009 XII Haiku 19 7 1227
07. 11. 2009 XI Haiku 8 6 1169
06. 11. 2009 X Haiku 10 3 1234
04. 11. 2009 IX Haiku 9 4 1236
03. 11. 2009 VIII Haiku 8 2 1308
02. 11. 2009 VII Haiku 15 14 1778
01. 11. 2009 VI Haiku 18 8 1187
13. 10. 2009 V Haiku 15 9 1372
01. 10. 2009 IV Haiku 12 4 1133
09. 06. 2009 III Haiku 11 4 1169
08. 06. 2009 II Haiku 13 10 1330
07. 06. 2009 I Haiku 15 16 1724
18. 03. 2009 Míjen Haiku 9 6 1274
17. 03. 2009 Poslední spoj Haiku 12 11 1469
16. 03. 2009 Nicota IV Haiku 9 10 1541
06. 03. 2009 Nicota III Haiku 10 6 1193
01. 03. 2009 Před obchodem Haiku 13 6 1182
11. 02. 2009 Sanitka Haiku 16 16 2114
09. 02. 2009 Odlesky ovoce Haiku 8 5 1548
04. 02. 2009 Klamná Haiku 10 11 1906
03. 02. 2009 Nada. Ello dirá Haiku 13 15 1863
01. 02. 2009 Celý majetek Haiku 9 12 1758
10. 01. 2009 Nicota I Haiku 16 11 1821
10. 01. 2009 Nicota II Haiku 12 8 1604
05. 01. 2009 Haiku napsané v dubnu 1982 Haiku 10 14 2078
03. 01. 2009 Pěna aneb padlá Venuše Haiku 11 15 1726
01. 01. 2009 Zpátečník Haiku 9 9 1347
04. 12. 2008 Kontrola Haiku 13 25 2266
14. 10. 2008 Beznaděj Haiku 15 59 2380
12. 10. 2008 Značkařka Haiku 11 28 2435
12. 10. 2008 Hřbitovní Haiku 13 14 2068
10. 10. 2008 Pst Haiku 11 23 2315
10. 10. 2008 Panna nebo orel? Řach! Haiku 10 8 1344
08. 10. 2008 Nepozorována Haiku 12 14 1679
07. 10. 2008 Absťák III Haiku 11 19 1812
06. 10. 2008 Čistotná Haiku 12 6 1639
05. 10. 2008 Zastávka Haiku 11 42 3282
04. 10. 2008 Lázeňské haiku Haiku 11 67 3494
03. 10. 2008 Pozdě! Haiku 12 37 2562
02. 10. 2008 Hravý Vietnamec Haiku 11 24 2308
01. 10. 2008 Starý holub Haiku 13 36 2764
09. 09. 2008 Absťák II Haiku 14 13 1830
08. 09. 2008 Absťák I Haiku 7 13 2020
03. 09. 2008 Nalíčená Haiku 13 19 2648
02. 09. 2008 Marathon Haiku 12 17 1843
09. 08. 2008 Žízeň Haiku 14 18 1824
04. 08. 2008 Spáč IV Haiku 10 24 2222
15. 07. 2008 Tablo Haiku 16 60 4384
02. 06. 2008 Odevzdaná Haiku 12 14 2544
13. 05. 2008 Spáč III Haiku 10 9 1405
12. 05. 2008 Tíha Haiku 15 8 1538
01. 05. 2008 Bezcestí Haiku 11 5 1665
16. 04. 2008 Spáč II Haiku 15 16 1745
13. 04. 2008 Překážka Haiku 9 8 1500
01. 04. 2008 Spáč I Haiku 22 18 2417
21. 03. 2008 Banka Haiku 10 23 2853
17. 03. 2008 Protikonzumní Haiku 14 13 2045
16. 03. 2008 Promočený Haiku 14 24 2917
12. 03. 2008 Marnost Haiku 12 28 3258
04. 03. 2008 Zátiší Haiku 11 28 2841
29. 02. 2008 Mountfield haiku Haiku 10 16 2199
25. 02. 2008 Nevinná hra Haiku 17 35 3292
21. 02. 2008 Zběsilí kopáči Haiku 11 22 2982
19. 02. 2008 Pánev Haiku 14 26 3851
25. 01. 2008 Divoký Haiku 9 22 2768
07. 01. 2008 Po všem Haiku 24 47 3645
05. 11. 2007 Smrad Haiku 18 15 3022
12. 10. 2007 Tranďák Haiku 8 10 2000
09. 10. 2007 Opilec Haiku 13 36 3764
04. 10. 2007 Pláč Haiku 11 26 2979
01. 10. 2007 Fízlák Haiku 15 39 3567
24. 09. 2007 Přání Haiku 16 15 2664
Nahoru