ASTEROID CITY 15/

Netuším sice, nakolik je příští příběh magický – pro mne samu jakoby s ním souviselo nějaké zakletí.
Před 14 dny, vyhlášením vítězů, skončil filmový festival v Benátkách, na němž měl být jako velký favorit zastoupen i poslední film Wese Andersona ASTEROID CITY. Podle seznamu oceněných filmů však soudím, že odpromítán nebyl, aniž kde byly zmíněny důvody.
Ač měl být hotov již loni, neví se.

30. 09. 2022
0
0
100
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 14/

MAGIE - MAGIC
Veřejná skupina
227 členů
(Pokračování. )

04. 09. 2022
0
0
100
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 13/

Dream Symbols and Interpretation
Soukromá skupina
22,1 tis. členů
Aktivní

02. 09. 2022
0
0
102
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 12/

Here are some dreams about asteroids or meteorites, and their interpretations. Zde je několik snů o asteroidech nebo meteoritech a jejich výklad.
Snění o meteoru
Astronomické objekty symbolizují krátkodobé štěstí, když se objeví ve snu. Během následujících šesti měsíců máte velkou šanci na úspěch ve všem, co děláte.

01. 09. 2022
0
0
100
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 11/

SNY O JEVECH NEBESKÝCH
Irena Kasmir Sedláková
Mně se zdálo v roce 2007. Obloha byla celá fialová a růžová. Na nebi byl datum, který si nepamatuji celý, jen vím, že to byl květen. Padaly asteroidy, byl to úplný déšť.

17. 08. 2022
0
0
119
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 10/

Jméno: Iveta
E-mail: p. s. 2005@centrum. cz
Předmět: Asteroid a sen
Datum a čas: 6.

12. 08. 2022
0
0
145
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 9/

Opět se i tentokrát musím v jednom minulém zápisu opravit, když jsem minule napsala, že na české filmové databázi pod základním popisem filmu Asteroid City ještě žádná diskuze nevznikla.
https://www. csfd. cz/film/1069519-asteroid-city/diskuze/
Kdepak, příspěvků zde již vězí několik – z nich nejobsažnější a z moře plků nejvíce se vztahující k věci je tento následny:
FrankSusta (hodnocení, recenze) 05.

07. 08. 2022
0
0
143
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 8/

Baru Kulhy Houfková Iveta Rousová šlo furt o to, že nikdo neví jak stará fotografie je. :) A opravdu by bylo vhodné uvést alespoň jméno nebo příjmení a kde by se přibližně mohla pohybovat. Pak si to lidi sdílí třeba do dalších okruhů, když budou mít bližší info
Odpovědět 1 hod
Iveta Rousová Baru Kulhy Houfková Fotografie není starší nežli 7 let, pořízena byla v Praze. Profese dotyčné souvisela s maskérstvím.

05. 08. 2022
0
0
108
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 7/

út 15:17
Jan:
Jo, klidně, to není žádná tajná konverzace, jen povídání dvou lidí, co se neznají. když máš pocit, že to je k něčemu dobrý. zatím
Iveta:

29. 07. 2022
0
0
93
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 6/

15. 7. 2022 14:40
Iveta:
Dobrý den.
Promiňte, že ruším, ale.

26. 07. 2022
0
0
120
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 5/

Hned na úvod zkoncipuji, že víceméně všechno zde příští se již odehrálo, nebo ještě v budoucnu průběžně poprvé odehraje, na odkazu https://www. facebook. com/iveta. rousova.

25. 07. 2022
0
0
147
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 4/

Poněvadž kdesi na internetu bylo zmíněno, že Wesův film bude o čemsi jako příběhu putování jakýchsi teenagerů, je tedy přípustné fabulovat, že ono cosi pro slovo asteroid nutné, tedy odtržení čehosi malého od většího, bude v tomto případě spočívat v tom, že od víceméně homogenního obyvatelského celku se z nějakých důvodů oddělila jakási čímsi dílčí skupina osob.
Byť seznam ohlášeného obsazení takovýto předpoklad poněkud mate, když například osobu Toma Hankse je jen stěží možno považovat za kohosi pubertálně náctiletého.
Jaké jsou ony důvody. , ptám se.

15. 06. 2022
0
0
127
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 3/

„Neboť i asteroid snad vzniká odtržeností z původního zdánlivě celistvého celku. “
„Skutečný čin vyplňuje mezeru v poznání. “
Připadá mi, že oba citáty čímsi spolu souvisí – onou odtržeností z původního, která způsobuje kvalitativně zásadně nový stav.
Který by měl naprosto samozřejmě vést k souvisejícímu (vysvětlujícímu nebo rozvíjejícímu) příběhu.

09. 06. 2022
0
0
125
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 2/

Na ostravických Peřejích bývalo v tamtěch časech něco jako příležitostné výletnické koupaliště s pětimetrovou věží kývavého stojanu skokanského můstku z orezlých trubek stojícího na horním okraji řečiště. Už za dne vypadal tento monument natolik vachrlatě, že se na něj proto v noci radši nikdo neodvažoval.
Pravý břeh podlouhlé tůně po proudu dolů tvořily štíty syrového vrstveného kamení šikmě vystupujícího ode dna s občasnými plochými štěrkovými ploškami mezi nimi.
Na jednom břehu takováto divočina, na druhém po celé šířce olšový les.

07. 06. 2022
0
0
124
Ostatní nezařaditelné

ASTEROID CITY 1/

Muselo to být přibližně někdy v roce třiaosmdesátém, poněvadž Věrčina dcera Silvie chodila ještě na gymnázium.
Její matka, tedy Věra, byla vyhlášenou kadeřnicí z provozovny na konci města, všude známosti, sešitový kalendář na stolku nalevo pod zrcadlem vždycky plný objednávek zákaznic.
Vypadala chvílemi stejně smyslně jako o čtyři roky starší herečka Raquel Welchová, navíc se jí netajeným sexem leskly oči, takže ani zájem chlapů, jimž se byla zvyklá vbízet, ji nemíjel.
Dcera zdědila postavu i vizáž po ní, s jedním ovšem rozdílem.

01. 06. 2022
0
0
151
Ostatní nezařaditelné

[ (Apendix) Pokud chcete na výlet 2.

[ Vzkaz na FB panu Miroslav Krobotovi
Dobrý den, pane Krobote, jehož si dovoluji obtěžovat:
poněkud rozlehlejším dotazem:
v současné době se věnuji čemusi ve zdejším tuzemsku tak zbytečnému, jak jen může být rozbor filmu Wese Andersona Francouzská depeše.

16. 05. 2022
0
0
146
Ostatní nezařaditelné

[ (Apendix) Pokud chcete na výlet 1.

Po vzoru filmové dokumentátorky Kremenzové přidám ještě závěrečnou část, následnou po závěru.
Zcela zbytnou sice, ale pro mě samu podnětnou.
Nikdo vám neřekne, proč slepé střevo vlastně máme, a pro něž, když se z organismu operativně odstraní, k žádné viditelné újmě nebo změně fungování těla nedojde. Ale co se děje v takové souvislosti neviditelně, a musí se dít, vám nikdo zdůvodněně neřekne.

04. 05. 2022
0
0
121
Ostatní nezařaditelné

[ (6) Pokud chcete na výlet

Herci ve mnou komentovaném filmu předávají svým postavám to zásadní – uvěřitelnou vnější důstojnost.
Přes všechnu nutnou stylizaci, ba i třeba režisérem přikázané mimická přehánění.
Nebo naopak jsou-li z jeho strany zjevnými oběťmi záměrné gestické katatonie. Spasmatu.

03. 05. 2022
0
0
109
Ostatní nezařaditelné

[ (5) Pokud chcete na výlet

Pomýšlíte-li tedy někdy příště na jakoukoli výpravu dovnitř tématu, které v těchto kapitolkách sleduji, pak pro váš zdar musím nanést dvojí.
Jednak zopakovat, že všechny obrázky zmíněné v mých výkladech případný zajímající se čtenář nalezne na fejsbuku s odkazem https://www. facebook. com/iveta.

01. 05. 2022
0
0
141
Ostatní nezařaditelné

[ (4) Pokud chcete na výlet

Nežli popostoupím k popisu kterési jiné sekvence 1. povídky filmu Francouzská depeše, zmíním ještě, v souvislosti s onou opakující se vějířovitou sestavou štětců v ruce starozákonně vyhlížejícího malíře Rosenthalera (který se jmenuje Moses, tedy Mojžíš, bliknu takhle nakrátko, a snad někomu i přesto vysvitne možnost další interpretační linie).
Pokud se týká samých štětců, jejich rozestavení mi připomíná šípy držené lučišníkem – a tedy legendu svatého Šebestiána, a to i s celým jejím interpretačním fundusem.
Přičemž musí být podotknuto, že sám Rosenthaler se víceméně šebestiánovsky opakovaně zmiňuje o příznacích přízraků pudu smrti, byť komicky třeba pohrůžkou sebevraždy, nebo záměrným tělesným opotřebováváním se pitím nadstandardního množství ústní vody.

24. 04. 2022
0
0
131
Ostatní nezařaditelné

[ (3) Pokud chcete na výlet

Už si připadám stejně hnidopišská jako ta čůza Berensenová, karikatura muzejní kunsthistoričky s dopředu vystrčenou zubní protézou.
A to nejenom proto, že kromě zveřejněných kterýchsi vlivů Michela Foucaulta vyhlížím za vězeňskými zdmi i náznaky postulátů Hannah Arendtové o organizovaném zlu. Jenomže z tamtoho Wesova prostředí věznice se mi, popřípadě vůči či přímo na mne, víc a víc klube Ludwig Wittgenstein s jeho teorií i praxí jazykových/řečových her, jak přikládám ukázkou prvního dnešního obrázku.
Kdo ze zdejších si však v souvislosti vzpomene na veledílo Alaina Resnaise Loni v Marienbadu, scenáristy Robbe-Grilleta, a Wes Anderson se s takovou známostí netají, snad si vybaví vnitřní monolog ze začátku tamtoho filmu – a porovná se scénou z filmu Wesova dějící se okolo času 0:30:30.

23. 04. 2022
0
0
108
Ostatní nezařaditelné

[ (2) Pokud chcete na výlet

Dobrý den, milá paní Jeřábková, kurátorko,
ozývám se opět na vaši adresu v souvislosti s trvajícím mým pocitem o nedostatečnosti současné české malby, též i coby kurátorku ostravského cyklu o ruinách a nostalgii, jakož i kurátorující brněnskou výstavu Ester Krumbachové – – – neboť ono trojí, když se vhodně zauzlí, spolu dohromady velice souvisí.
A takový ten vyzývající uzel se jmenuje Betonová/Konkrétní mistrovská malba, což je název 1. povídky uvnitř filmu Wese Andersona FRANCOUZSKÁ DEPEŠE.
Nevím, jak vy, ale já se nesetkala ani se sebemenším náznakem recenze zdejšího výtvarného historika anebo třeba publicistky, natož výstupu kurátorů, na tohle téma, a přitom mistrovské malby, jak i třeba konceptualismu, chápání malby jako umělecké disciplíny, komerčnosti, atd.

22. 04. 2022
0
3
146
Ostatní nezařaditelné

[ (1) Pokud chcete na výlet

Napsala jsem do zpráv na fejsbuku redaktoru Tesařovi, kterého vůbec neznám, zda by mi neposlal rukopis jeho článku o posledním filmu Wese Andersona, neboť jsem si listla v obsahu nejnovějšího internetového vydání časopisu Cinepur.
Pan Tesař mi poslal zmíněné ihned nazpátek, do večera jsem měla přečteno. Nezaujímám žádné stanovisko, pouze shrnu, že se opět ukázalo, jak předvídavá prorokyně jsem – s článkem zatím jedním, měla jsem nazítří hned dva. Poněvadž v další fejsbukové anonci nabídla redakce Cinepuru případným čtenářům články dva: Zmíněnou již recenzi laskavého pana Tesaře a jakou druhou možnost úvahu pana Ondřeje Pavlíka, nacházejícího se rovněž na fejsbuku,
Třebaže jeden říká filmu ano, a druhý ne, jak zmiňovala již sama redakce Cinepuru, nemíním se ani jednoho z těchto svou stanovisek zastávat – neboť bych činila obdobně, jako kdybych si vybírala, zdali si mám zapřáhnout do mého povozu směřujícího do Ennui-sur-Blasé bílého či černého koně, když k dispozici je možnost umístit do čela kočáru celé čtyřspřeží.

21. 04. 2022
0
0
138
Ostatní nezařaditelné

NÁVNADOVÝ FEJSBUKOVÝ ROBOT JMÉNEM IVETA

Dobrý den, Pavle, píšu ti opět,
abych ti oznámil, že tady na provincii se pořád vládne jako za cara, v jeho tenkrát carství, jehož území se tehdy v roce 1914 nacházelo zhruba 120 kilometrů vzdáleno od místa, na kterém ti zrovna vleže píšu.
Zatímco na území říše německého císařství odsud ležívalo ani ne 30 kilometrů.
Takže minulost, a s ní související žánr vintage, pokud se tento jako filmový dá vůbec stanovit.

19. 05. 2021
0
0
176
MIMO

NÁŘEK Z VASRPOLSKA, VZDECH

Dobré ráno, milý Pavle, hlásím,
že v tomto našem kraji vasrpolštiny není opět nic nového – snad jenom kromě toho, že se nám tu úplně zastřelil nějaký Hamaczek, ano, ten původem tam od vas z tej vělkej pragi.
Takže jedinou novinou je vlastně jenom pouze to, že mě dostihla jedna z mých lží, a já se přistihl, jako bych současně žil na 2 nebo 3 planetách, možná i více.
Dokonce zachycen čímsi jako klasickým analogovým filmem, podívej se na první obrázek v příloze.

10. 05. 2021
0
0
218
MIMO

DjÓ, PAŘÍŽ

Bylo to někdy na jaře roku 1995, co jsem poslal na adresu ostravského studia České televize cosi jako dramaturgický záměr nebo dokonce už námět.
Zabýval jsem se tenkrát čímsi, co jsem nazýval jednozáběrová kinematografie, a z tohoto můj navazující záměr tenkrát vyplynul.
Nabídl jsem tedy České televizi pořad ke 100. výročí první veřejné kinematografické produkce na konci prosince roku 1895.

04. 05. 2021
1
7
432
MIMO

VINTAGE

Zaslechl-li by kterýkoli zdejší tuzemec slovo vintage, znějící ve výslovnosti jako vintáž, jeho významu by nerozuměl a oprávně by takový zvuk považovat za dílčí informační šum.
Kdyby se dělo třeba při semestrové zkoušce, žádný ze zdejších takový dotaz zadávajících vysokoškolských docentů by o této záležitosti nevěděl o nic víc.
Zbylým, o značný handicap znalejším, by se možná připomenula nějaké souvislost s minulostí jako svého druhu dějinností, popřípadě jistý styl oblečení asociující retro návrat do kteréhosi z nedávno minulých módních časů.
Tedy jakýsi způsob navazujícího zpodobení, jenž ovšem uvádí jen pouze vnějšnost, a nikoli podstatu či podstatnost, na níž je ono vintage jako řádné chápání onoho slova, jevu nebo dokonce artefaktu založeno.

01. 05. 2021
1
0
247
Ostatní nezařaditelné

. . . .

A budu jím mínit, obdobně jak se nacházívá v některých amerických esejích o tomtéž tématu, jistý stav jisté ozřejmující se minulé paměti.
Jež má málo společného s čímsi jako bezprostředně určujícím časem, minulým i jsoucím. Jakož i s usilovně chtěným vybavováním si minulosti v jejím řádně příčinném řádu, popřípadě i se snahou o násilnické evokování či prožívání dějinnosti. Třebaže všechno v předchozích větách vyjmenované s takovýmto druhem rozpomínání jakoby rozostřeně souvisí.

24. 04. 2021
0
0
185
Ostatní nezařaditelné

. . .

Námět na film.
VINTAGE
Dívka.
Je tatáž.

10. 04. 2021
0
1
195
Volné verše

6.

56.
Jiný by už obsah předchozích 11 zápisků lámal do podoby (filmové) povídky.
Sám se k tématu mé silvestrovské cesty jako k čemusi úživnému ještě možná vrátím – až roztají ledy, a tak dál.
Uvědomil jsem si totiž, že je vlastně jedno, absolvuju-li jednu z mých příštích plicních procházek namísto po těšínském nábřeží po předměstském břehu plzeňské řeky s dávnověkým jménem.

12. 01. 2021
2
0
282
MIMO

5.

45.
(21. 3. - 20.

04. 01. 2021
1
0
313
MIMO

4.

34.
S tímto pořadovým číslem načínám druhou pětinu množství slíbených obrazů, z nichž jsem v úvodní první 1/5 prozatím neposkytl takový nutný ani jediný.
Pominu-li doposud jen pouhé obrazné slovní nápovědi typu jako zloděj v noci.
Která ani přesným biblickým citátem není, pouze s ním svého druhu dohodou.

23. 12. 2020
1
2
277
MIMO

3.

23.
Siedlisko wydarzeniowe – stanoviště události.
Místo události – anebo událost místa, jak použil v předchozí jeho definici (19. ) filozof Michael Hauser.

17. 12. 2020
2
0
238
MIMO

2.

12.
Co půlroku se v bytě nade mnou měnili nájemníci.
Poslední zhruba 3 roky tam bydlí tatáž trojice.
Už mě mezitím třikrát vytopili i stropem předsíně.

13. 12. 2020
1
0
229
MIMO

1.

1.
Platím nájem za jednopokojový byt.
V koupelně spojené se záchodem mám na stropě skvrnu.
Již zhruba 10 let.

08. 12. 2020
2
2
347
MIMO

JACINA, JACINA

JACINA, JACINA
Dneska je 8. listopadu. Čtvrtek.

09. 11. 2007
0
0
782
MIMO

JACINA, JACINA, JACINA

JACINA, JACINA, JACINA
Dneska je 8. října. Pondělí.

11. 10. 2007
0
1
750
MIMO
Nahoru