Fanfiction (League of Legends): kapitola prvá

Slyšela jsem vlastní křik, ale ani jsem si neuvědomovala, že křičím. Jediné, co jsem byla schopná vnímat, byla nesnesitelná fyzická i psychická bolest. Pohledem zamlženým slzami a utrpením jsem viděla pár kdysi majestátných zářivě modrých křídel, nyní slepených a ušpiněných čerstvou krví, ležící na vedlejším stole. Znovu jsem zacukala rukama, ale ocelová pouta nepovolila ani během mých předcházejících a mnohem zoufalejších pokusů – a ani teď, jen jsem si prohloubila už tak nehezké rány na zápěstích.

04. 07. 2017
0
10
397
Próza na pokračování

Báseň č. 1

Šeptám Ti za noci - tak trochu mimochodem -
ať necháváš si třeba o nás zdát.
Mám tolik lásky a Ty jí nejsi hoden.
Mám tolik lásky. A komu ji mám dát.

17. 12. 2014
2
11
574
Vázané verše

Prvoprosincové dopoledne

Je prvního prosince a nesněží,
je prvního prosince a mrzne.
Labutě žebrají dole na nábřeží.
Schovávám ruce do kapes.

02. 12. 2010
8
13
1046
Vázané verše

A tak ti utíkám

A tak ti utíkám,
stopy zametu.
Chytím si dostavník
a potom kometu.

23. 11. 2010
5
10
846
Vázané verše

Bouře z Vysočiny

Shlukují se mračna nad lesy,
nad kopci, loukami…
Každý blesk svou oběť najde si
a za námi

30. 05. 2010
19
22
1673
Vázané verše

In nomine amor

Když sám jsi vílou smrti mámen
A noc a den se převrací
Zpotoka piji, jehož pramen –
Tvé srdce, které krvácí.

24. 03. 2010
11
16
1412
Vázané verše

KL Říkanka

Kdo to kráčí v podoblačí,
kdo se nese v nebesích.
Andělská tvář, křídla dračí,
trochu k smíchu, trochu k pláči

11. 03. 2010
5
6
1034
Vázané verše

Kráčející letec

Zapadlo slunce, nebe je červánkové,
zmraků jsou draci, letadla a hrady.
vše Kráčející letec uspal slovem.
Usíná den a vlídná noc je tady.

25. 02. 2010
3
6
1018
Vázané verše

Bohemistická miniatura

Téma, réma, bohéma…
Bohemistka na Sinaji
od boku střílí pravidla
a ve svém koherentním ráji

30. 01. 2010
15
21
1869
Miniatury, hříčky

Pegas

Zdálo by se, že se útesů a skalisek při břehu moře se čas od času dotkne kopyto Pegase. Do nekonečného melancholického chorálu vln a oblázků se sem tam ozve nepravidelné klap…a cvak… ale je to jako by ten Pegas kulhal na dvě nohy, tak je to nepravidelné. Někdy se úderem antracitového kopyta odlomí kus kamene a soddaným tichým šplouchnutím zmizí pod hladinou.
Jenomže žádný Pegas není.

29. 12. 2009
3
3
1166
Miniatury prozaické

Odi et amo

Ať hloupí pozdě litují,
Je ticho po povodni…
Nenávidím i miluji
Vy toho nejste hodni.

04. 12. 2009
5
29
1902
Vázané verše

Spaste duše?

Jen tak něco už mou duši nespasí.
Mně hořký kalich již je nalitý.
Vyrostla jsi, holka, vlastně do krásy.
Myslí si to spousta – snad i ty.

10. 11. 2009
13
28
2031
Vázané verše

Made in Braník

Spadl jsem z větve do žlutýho listípak jsem se vyválel ve hnědým blátě. Píšou mi z Prahy, prý už je to jistý,že sedím hrobníkovi na lopatě.
babizna v chaloupce stavěný z perníkutaky si na mě už lopatu leští. Já jsem se zakopal do písku v Braníkua tak jsem unikl smrti a dešti.

03. 11. 2009
3
9
1118
Vázané verše

Marnivá Praha

Za pavučinou v okně místo sklavýhled je na dávné sídlo krále. K hvězdám sahá dívka pro korále,spodnička na vlnách se zaleskla.
Něžné nebe nad městem se sklání,jak matka dítě na noc přikrýváa pubertální Praha marniváv postelích noc celou nemá stání.
Bdí do rána až ulice a bary,Praha září na parketě světa,staletá, a sotva plnoletá.

12. 10. 2009
10
14
1449
Vázané verše

Říkanka

Básnička rozbitárytmus jí klopýták jakému konci spěje.
Jde nocí bez jasurmoutí se pro krásunení však bez naděje.
Hlavu jak nakláníšeptá své pokáníuvykla výsměchu lidí.
Ku bráně dřevěnéručku svou pozvednezaklepat přece se stydí.

08. 10. 2009
7
9
1054
Vázané verše

Malá noční múza

Plete se pod nohy má múza svědomitá,do horečnatých nocí často zavítá. Zpíjí mě její kouzla neprožitáa v prachu vášní víří kopyta.
Líbám ji na rty, chutnají po zklamání,běžné sny mých nocí hříchem odsvětí. V mém náručí proč dávno nemá stání.

02. 10. 2009
6
12
1458
Vázané verše

Poblázněná

Z kubistické mozaiky Tvých dlaní
slzy vymývám.
V čarách Tvých rukou potoky řek
slzy vymývám

28. 09. 2009
4
10
1005
Blbůstky

Zamilovaný vinař

Zrosy, jež vhroznech se skrývá
Nejsladší víno se stáčí.
Růžovou barvou se třpytí,
Kapka jen kopití stačí.

22. 09. 2009
4
5
1013
Vázané verše

Odpolední deprese

Když prší
tak depkuje se snáze.
Stojím zády k milované Praze
ty děvko andělů řvu s Verlainem.

21. 09. 2009
5
7
1123
Blbůstky

Moje schizofrenické vyznání

Jednou se hrozně zkalíme
tím elfím vínem zDwimordenu.
Zůstaň, jsi moje Calimë.
Zůstaň, a nebo zapomenu.

29. 08. 2009
2
12
1700
Miniatury, hříčky

Tenisový turnaj

Stopy na antuce
znichž dávno nejde číst
kam vedou.
Do neznáma…

13. 07. 2009
13
13
1398
Miniatury, hříčky

Upřímné ohlédnutí za čtyřletou minulostí

Nás úspěch dávno neopíjí,
nás nelákají vavříny.
My uspali jsme fantazii
a nechcem stát se hrdiny.

20. 04. 2009
6
7
1209
Vázané verše

Valčík v podkovách (sedmá část) - Píseň o Viktorce

Vždyť přichází už zdaleka
a jenom málo dní je před ní.
Vlastně už čeká na poslední,
vlastně už na nic nečeká.

06. 04. 2009
1
0
1134
Próza na pokračování

Tak tedy pochovali nás

Tak tedy pochovali nás
ve stínu za hřbitovní zdí:
dva prosté kříže zantracitu,
jež temní, když se připozdí.

06. 04. 2009
4
2
1067
Vázané verše

Svět za řekou

Svět za řekou:
realita rytířů a dam,
mluvících hvězd a Pegasových kopyt,
za dobrem stát a nikdy neustoupit.

06. 04. 2009
5
3
1164
Vázané verše

V jaru není naděje

Vjaru není nadějě
to se jen zdá, to klame,
když první květ se zachvěje,
ten první květ, co známe:

06. 04. 2009
3
6
1097
Vázané verše

Tvoje srdce už nic není

Tvoje srdce už nic není.
Sluneční svit pod temnými mraky,
děti si hrají na vojáky.
Naše děti, lásko, naše.

27. 03. 2009
1
2
1092
Vázané verše

Prvá kapitola

Slunce zapadá za sochy a věže
nejkrásnějšího města světa
a zPetřína vidět řeku,
již připnul mostem na otěže

27. 03. 2009
1
2
1247
Smíšené verše

S lítostí panu de Bergerac

Stáhněte oponu, vždyť dokončena scéna.
herec – gladiátor do prachu arény
zlomen. A kus je bezcenný,
když hlavní hrdina pad´na štít.

25. 03. 2009
1
0
1284
Vázané verše

S láskou panu de Bergerac

Co uslyšíš.
Ach snad to říci smím:
Cyrana chápu již
a jemu rozumím.

23. 03. 2009
5
3
1333
Vázané verše

Valčík v podkovách (šestá část) - What´s left of the flag

,, Večer budeme utápět únavu ve víně,“ protáhla jsem si unavenou pravačku. Kíka zavrtěla nesouhlasně hlavou.
,, Maximálně vminerálce. “
,, A nebo vnormální vodě,“ ušklíbla se Kája, pohled upřený na moje zmáčené kalhoty.

16. 03. 2009
1
0
1141
Próza na pokračování

Valčík v podkovách (pátá část) - Sólo pro Lohera

Napadlo mě, že má pravdu. Just people are stupid, not horses. Koně nejsou hloupí, to jen lidé. Koně jsou alespoň částečně svobodomyslná stvoření.

15. 03. 2009
1
0
1098
Próza na pokračování

Valčík v podkovách (čtvrtá část) - Kíka je v Londýně

Na počátku byl kůň. Bůh řekl koni: ,, Jdi, množ se a služ člověku, kterému jsem dal moc nad všemi zvířaty ve vodě a na zemi a nad ptáky ve vzduchu. Poslouchej a cti ty lidské bytosti, neboť ti budou ubližovat sláskou. “ Šel tedy kůň a nechal se ovládnout lidmi, jejichž drzost byla stále větší, člověk svázal koně a obtěžkal jej uzdou a nestačilo mu to.

06. 03. 2009
1
0
1172
Próza na pokračování

Valčík v podkovách (třetí část) - Princezno se slámou ve vlasech

Princezno se slámou ve vlasech
jsi kouzelnice
usmíváš se jen jako kopretina,
navečer vášni hlavu stínáš

02. 03. 2009
1
0
1240
Próza na pokračování

Václavák, 10.2. 2009, 5:30 ráno...

Jdeme po Václavském náměstí
se šerpou kolem hrudi,
sněhové vločky studí.
Sosudem na pěsti

11. 02. 2009
3
6
1109
Vázané verše

Valčík v podkovách (druhá část) - Dvě existencionalistky a kůň

SKANDÁL VBRANÍKU.
Vsobotu 7. 2. 2009 se ve večerních hodinách naskytl sportovcům ubytovaným vprostorách branické loděnice zvláštní pohled.

11. 02. 2009
0
0
1194
Próza na pokračování

Poslední noc ( Valčík až do rána)

Partie naše dnes už je dohraná,
vzákladech zachvívá celá se Evropa.
Poslední noc se tančí až do rána
a po nás, což, ať přijde potopa.

06. 02. 2009
7
12
1851
Vázané verše

Valčík v podkovách (první část) - But not virgin any more

Viděla jsem to poprvé, ale už nikdy jsem na to nezapomněla. Jednou bych chtěla mít volnou na valčík. Vlasy vyčesané nahoru, dlouhá šíje, hlava držená velice zpříma a krásné šaty, elegantní dres, držení těla jako královna a jen zvednout ruku, mávnout, jako bych lákala milence, malý úsměv a raz dva tři, raz dva tři, hrdě, snoblesou a elegancí přes parket ke koni. Raz dva tři, raz dva tři, neměnný rytmus cválajících kopyt.

04. 02. 2009
0
3
1108
Próza na pokračování

Petite-blonde

Pohádku nechá si před spaním číst
o Malém princi, směje se, směje.
Zvědavě ševelí popsaný list…
Kde je tvá dospělost, petite-blonde, kde je.

21. 01. 2009
5
6
1008
Vázané verše

Já jsem Vám psala

Já jsem Vám psala, přiznávám,
a stydím se za ty směšné řádky.
Ten inkoust měl mě radši otrávit.
Ach, budete mít pane klid,

13. 12. 2008
4
9
1239
Vázané verše

My first poem

I am writing on the glass
first poem about lovers:
close to each other
under the Moon and a million stars,

07. 12. 2008
0
1
1105
Smíšené verše

Milostná báseň pro Elišku o vin(n)né klobáse

Mé srdce láskou plane kvinné klobáse
společnici mých osamělých nocí
kdy krásných můžů zdá se o kráse
jíž užívat si jednou budeš moci.

02. 12. 2008
1
2
2551
Blbůstky

Pokorně a tiše, naposled

Stojíš před zamčenými dvěřmi
srukama rozedranýma do krve klepáním
na hrubé dřevo portálu slávy.
Nikdo ti nechtěl otevřít

02. 12. 2008
1
3
1231
Volné verše

Roxy

Víš, Roxy, to se může stát.
Ne vždy se všechno podaří,
i rozpadne se zpísku hrad
a prohraješ i tentokrát.

07. 11. 2008
4
10
1233
Vázané verše

Rezignace

Propouštím tě,
slož ideál a vejdi do svítání,
žij tichý mír lesů, luk a strání
propouštím tě;

04. 11. 2008
6
7
1219
Vázané verše

Modlitba

Královno zpohádek, anděli můj
mě pevně drž a při mně stůj.
Svým pokojem mě veď až do Říma
a ochraňuj mě všeho osamění:

31. 10. 2008
5
5
1372
Vázané verše

Bezradnice

Malí příliš malí, velcí ne dost velcí
zamčené dveře, vyšeptalé múzy
zlámané figurky, pěšíci, věže, střelci
a na tahu jsou ti druzí.

30. 10. 2008
5
8
1258
Miniatury, hříčky

Píseň kosmická

Má Země, Země modrá, kulatá,
korálku na řetízku božím
svůj život ve tvé lůno složím.
Ještě že zhlíny jsi, ne ze zlata,

22. 10. 2008
1
1
1322
Vázané verše

Tequila

Dívka smodrou mašlí
u baru, půl noci, rána půl,
před sebou citron, sklenici a sůl
a dáš-li

21. 10. 2008
4
3
1272
Volné verše

Voulez vous...?

Co chci.
Smět Tě beztrestně chytit za ruku,
opřít se o Tvoje rameno
a nechat se uspat tlukotem Tvého srdce.

16. 10. 2008
3
5
1264
Jen tak pro radost

Madona

Slzy odráží třpyt měsíce,
vrací jej na nebeskou sféru.
Nedotčená hříchem jako světice
vnáručí chovám tvoji dceru.

14. 10. 2008
4
3
1464
Blbůstky

Einmal ist für immer

Londýnský prach je cukr mého čaje.
VPraze však mne rozkašle a dusí,
srdce rozlomené na dva kusy:
na světě jsou mnohé různé ráje.

10. 10. 2008
5
7
1778
Vázané verše

Milostná pro pány Fabrégase a Rezka

Horké rty tvoje pálí mě na tváři,
dlaněmi žhnoucími hladíš mě po těle.
Nebeskou cestou veď mne dnes k oltáři,
vezmi mě tam, kde začíná ráj.

10. 10. 2008
2
1
1290
Blbůstky

V noci smích

Vnoci smích….
…ráno už jsem se nesmála.
Něco mě děsí vprázdném bytě
že by ta fráze ,,miluji tě“,

08. 10. 2008
4
6
1273
Vázané verše

Jsem jenom zvědavá

Zas nic a zvědavá jsem už.
Kdy udílí život tuhle promoci.
Do krve raní…. je to tedy nůž.

06. 10. 2008
12
10
1347
Vázané verše

Please, mind the gap...

A co je Praha.
Jenom déšť a prach a hlína,
co chceš
vrátit se zpátky do Londýna.

02. 10. 2008
4
2
1520
Smíšené verše

Strach před odletem

Dvě křídla, dvě ruce, dva sny,
dva dny, tož ruce podejme si.
Dvě křídla, proč mne tolik děsí.
Odbíjí deset, svět tmavomodrý, krásný.

22. 09. 2008
6
7
1131
Vázané verše

Bára blábolí

Motýly na chvíli uvězni do dlaní,
skleněné království třeskem se tříští.
Pokorní poddaní platí daň po dani.
Čekám, co přivane svítání příští.

22. 09. 2008
9
8
1248
Blbůstky

Osmnáctiletá platonická....

Zas je mi dvanáct a zas je mi do smíchu
i do pláče zároveň, co se to děje.
Tisíckrát, stokrát, nahlas a potichu:
nač myslíš. nač myslím. Na Matěje….

16. 09. 2008
6
10
1395
Blbůstky

Viléme.....

Loupežník Vilém vpojetí Máchově a Brabcově.
,, Vy jdete zemí, má cesta vede peklem. “ ,, A co je věčnost, Viléme. “
Vilém a Vilém.

14. 09. 2008
3
5
1523
Úvahy

15 ..... Londýn....

Chutná jak déšť a šálek čaje
zní šumem křídle letadel
a náš sen zRáje fotbal hraje.
Sbalené kufry, letenky a pas

09. 09. 2008
5
5
1033
Smíšené verše

Tvůrčí krize

Já znalá jsem a plně vědomá
si hříchů, které provází mé bytí.
Ať moře vzbouří se a přijde vlnobití,
ať potopí mne jako Atlantidu.

08. 09. 2008
2
4
1392
Vázané verše

Jednou vám přes cestu přeběhne kočka...

Mám jediné prosím, princi.
Co říct. Trapná chvíle ticha…
naposled…dokud ještě dýchám:
usměj se na mě. Umírám…

06. 09. 2008
2
1
1526
Smíšené verše

Tvoje vlasy nejsou řeka

Ležíš mi na rtech
jak sladké zrnko cukru zjidáše,
tvé jméno. Nesu bílé kvítí pro vaše,
mámě čokoládu, otci lahvinku.

02. 09. 2008
2
4
1232
Smíšené verše

was?

Don Quijot sebe proklíná,
sám zrazen svýma očima,
kterýma knížky stokrát čet´.
Zrazených snů, těch bezpočet

17. 08. 2008
3
3
1461
Smíšené verše

Sen noci Fučíkovy

Mě zbili jen a zeptali se krátce:
je tvoje reportáž psaná na oprátce.
A ne-li, jaká tvoje víra.
Žádná. Jen vím, že neumírá.

17. 08. 2008
5
6
1446
Smíšené verše

A co jsme měla říct?

Zatím se o tom nemluví
a když to vzdám. co ztratím.
Vrátím se mezi hřbitovy…
Pane vrchní. Platím….

11. 08. 2008
3
9
1378
Vázané verše

Apel=výzva

Pravda je tvrdá, bez příkras,
doufám, že pozdě ještě není,
že ještě zbývá chvíli čas:
Národní obrození.

10. 08. 2008
5
5
1220
Miniatury, hříčky

Začínám se bát...

Díky, lásko, že jsi takhle zvolil.
Vnemocničním jsi tu úboru,
Nerozumím řeči doktorů.
Vím jen, tohle že mě bolí.

06. 08. 2008
4
9
1460
Vázané verše

Memento Brno

After this week I know it, I can say:
vaulting for me is only one great love.
Then it is sunday, go home and want to stay:
and that was Brno: my holiday, my staffs.

05. 08. 2008
0
0
1239
Miniatury, hříčky

Loučení s múzou

Jak já ji miloval, tu drzou,
malou, krásnou dívku zulice.
Ne kostel, mě čeká márnice.
Můj Bože, dej, ať je to brzo.

04. 08. 2008
5
7
1518
Vázané verše

A nabízí se otázka....

,,Jsou dva ideály:
- Obětovat Lásku vyšším zájmům;
- obětovat vyšší zájmy Lásce.
Vše ostatní mezi tím je jen träpný šedý průměr. "

26. 07. 2008
1
4
1413
MIMO

Salomé

Ty jsi mne odmítal, tys o mě nestál.
Já nabízela vše, co mohla dát…
Kdo na to doplatí. Čí se skončí cesta.
Já svedla tebe jako Evu had

26. 07. 2008
1
4
1183
Vázané verše

Smysl života,smysl smrti

Pod trestem smrti zakázáno
svést tebe, korunního prince.
Jak chutná druhá strana mince.
Mě svádí NE…. tak tedy ano.

22. 07. 2008
3
3
1668
Blbůstky

Probuzení...(Calimë)

Calimë…
potkal´s ji a slyšel zpívat zvony:
svatební pochod pro tebe a pro ni.
Chtěl jsi ji.

20. 07. 2008
2
6
1335
Miniatury, hříčky

Umírá poslední a nebo vůbec

Vítr zpívá hymnu vkorunách lip
a Lev, svou pracku položenou na erbu,
usíná.
Žijem a naděje trvá. Jednou bude

18. 07. 2008
0
4
1282
Smíšené verše

Nepochopená

Mlčím těm, kdo nemají co říci,
a němý takto mlčím všem.
Don Quijot věčně bojující
snad padl, zůstal rytířem.

15. 07. 2008
23
29
3472
Vázané verše

Život je chvíli

Život je chvíli, i když se to nezdá,
každý květ jednou padne do trávy.
Vzpomeň, co říkávala hvězda:
točí se, točí…a pak zastaví.

14. 07. 2008
1
7
1310
Vázané verše

Tvá vlast

Své srdce, lásko, zlým lidem rozdalas,
pověz mi, jak dlouho skrýváš hněv.
Dnes už neslyšíš pokorných houslí hlas,
dnes už se na Tebe nikdo neptá.

13. 07. 2008
4
3
1209
Vázané verše

Královna umírá dvakrát

Snámahou otevřela oči a snažila se zaostřit. Kde to je. Už vráji. Všechno kolem bylo bílé, ale tvar a smysl věcí jí unikaly.

13. 07. 2008
1
3
1433
Povídky

Poslední snídaně v trávě

Rosa…kapky včerejšího potu
a ptačí křik bitevní je vřava
a ktomu tráva, buvol nebo kráva
a tak trochu ještě

13. 07. 2008
0
6
1516
Vázané verše

Memento...

I was waiting for you
all the night.
I were shouting your name
to white stars,

25. 06. 2008
0
3
1375
Miniatury, hříčky

Z deníku sira Corina Arcadia II

Má vůbec smysl usnout na cestách
a nebudit se vůní tymiánu,
neprocitat písní mořské pěny.
Je bláhový a předem poražený,

24. 06. 2008
2
5
1507
Miniatury, hříčky

Hra na milosrdné hrdiny

Jdou děti borovými háji,
a místo mečů klacky mají:
na hrdiny si budou hrát.
,, Ať rány zní a krve tečou. “

18. 06. 2008
5
7
1319
Vázané verše

Na vodě

A ne že byla řeka nebezpečná,
jen lehký vítr, chvíle pro náhodu,
jen pro kamení, pro plynoucí vodu,
zpěv Vltavy a hořkou příchuť věčna.

16. 06. 2008
14
15
1654
Miniatury, hříčky

Experiment - přidejte se!

Hola hola. Třeba můj nápad ani není nový, ale právě mě to napadlo a chci to zkusit. Sháním pár autorů, prozaiků, kteří by spolu se mnou zkusili vytvořit prozaický útvar - společně. Každý jednu kapitolu.

06. 06. 2008
2
14
1898
MIMO

Z deníku sira Corina Arcadia

Tas meč, už další šance nebude.
Neoblékej si zbroj a netřeba je štítu,
bojujem za život, zvyšujem mortalitu;
pojď se mnou, jdeme se prát s osudem:

06. 06. 2008
1
3
1530
Miniatury, hříčky

Zpěvy Středozemě

Už zase svítá vté zemi starých mýtů
a nový den se rodí kživotu.
Kdo uvízne vtom osudovém sítu.
Kdo pozná lež, kdo pravdy hodnotu.

05. 06. 2008
2
3
1359
Vázané verše

Děvčátko, které obdivuje

Máš-li mne rád. Máš mne vůbec rád.
Mně zdá se ne.
Je to hřích a je to kouzelné
tě milovat.

04. 06. 2008
2
8
1880
Smíšené verše

Druhá diagnóza

Jak podzim, jak mrazný dotek zimy
Se cítím ve své pyšné lítosti
A ruka znavená bez smyslu píše rýmy,
Duše napůl cesty už nemá starosti.

03. 06. 2008
5
9
1441
Vázané verše

Operace

Úzkostná přesnost operačního sálu.
Nůžky, skalpel, pět mili morfia.
Elektron é je vpátém orbitalu.
Zavládne bezmoc.

03. 06. 2008
2
2
1581
Vázané verše

Bezvědomí

Noc. Vní galaxie a rychlost vyšší světla,
Tisíce hvězd, co kolem snu se točí.
Zlatá a bílá se vnekonečnu střetla
Motá se hlava a zavírají oči.

03. 06. 2008
4
6
1434
Vázané verše

Resuscitace

Svět šedý je, a mně není do zpěvu,
Tupý meč a prášky zbabělé.
Znovu mě probouzí zář Tvého úsměvu
Děkuji, teď volaj´ andělé.

03. 06. 2008
1
4
1510
Vázané verše

Kopyta myšlenek

Je zrádná, je moře a žena,
vzpíná se a hřívou potřásá
divoká, pyšná, nezkrocená,
je mladá, ještě nemá jména…

02. 06. 2008
6
9
1370
Vázané verše

Totální úlet

Občas je vídám, říkám si: ty krávo.
Dóóóst hustej týpek, vytuněný bávo
bílý boty, úzký světlý džíny,
jsou frajírci a letěj na blondýny.

31. 05. 2008
4
7
1644
Blbůstky

Ukolébavka

Halí se vplášť mrazivého večera.
Mám tebe – čeho bych se bála.
Máš přece mě, jsi moje malá.
To nic, má lásko, to je jen chiméra.

30. 05. 2008
6
5
1496
Jen tak pro radost

Bára - 3. část

Čím víc jsem si uvědomoval Bářinu neexistenci, tím pevněji jsem ksobě poutal její představu. Sešit jsem neodkládal ani na minutu, dokonce ani vmetru a autobuse a večer jsem jej pokládal na noční stolek a probudivše se znějakého snu, rozsvítil jsem lampičku a psal, psal jsem prázdná slova. Stále ještě se mi nepodařilo vymyslet jedinou zápletku, protože tu nemůže unést samojediná literární postava a já neskutečně žárlil už na tu představu, že by se Bára setkala sjinou mnou vytvořenou postavou, která by pro ni byla reálnější než já a která by mne ohrožovala na mém místě jedinečného vBářině světě.
Toužil jsem připoutat ksobě Báru co nejpevněji a byl jsem ochoten pro to udělat všechno.

30. 05. 2008
1
4
1577
Próza na pokračování

Bára- 4. část

Ten večer jsem seděl sám a vtichu. Snažil jsem se o věc přesně opačnou než několik posledních měsíců. Dosti bláznivých, skoro neskutečných měsíců, jak se mi zdá, když je vidím zpětně. Promítal jsem si před očima všechno od počátku, doslova od prvního písmene, které jsem napsal o Báře.

30. 05. 2008
0
2
1392
Próza na pokračování

Vysněná II.

Tak přišel na svět onen maličký.
,, Klári, už je to dokončeno. “
dojatě šeptáš moje jméno.
Otevřu oči.

29. 05. 2008
1
5
1389
Jen tak pro radost

Sonety pilotovi II. - OPRAVA!

Povinnou četbu školní číst,
vní vidět příběh srdce svého
je pro mne cosi zoufalého…
Měsíc ať je si zcela jist,

27. 05. 2008
1
1
1332
Vázané verše

Sonety pilotovi III. - OPRAVA!

Nevím, kdo řekl tuhle větu:
,, Trpět máš, kdos milující. “
A jak tak sedím při měsíci,
zamykám bolest do sonetu.

27. 05. 2008
6
9
2234
Vázané verše

Šípková Růženka

Růženka Šípková, to když ji poslal k šípku
týpek, co s růžemi se nechtěl bít,
tak marně spala a snila o polibku,
princ nebyl princ a nechtěl políbit.

26. 05. 2008
4
3
1885
Miniatury, hříčky

Vysněná

Byla chvíle krásná, opojivá,
nový smysl, je to poprvé,
kdy láska ranila až do krve.
Nebolí mě. Vím, že tak to bývá.

26. 05. 2008
2
3
1430
Jen tak pro radost

Bůh je žena

Bůh je žena a já se jen
modlím, aby Bůh
nebyla těhotná.
Ty výkyvy nálad

23. 05. 2008
6
6
2218
Jen tak pro radost

Bára - 1. část

Byl přívětivý jarní večer a já jsem si byl náhle zcela jistý, že nevím, co dál. Cítil jsem se tak sám, že mi ztoho bylo fyzicky špatně – osamělý chlap před třicítkou, který narazil na neoznačenou slepou silnici. A neumí vycouvat. Ten příměr se mi nepovedl a hned jsem si za něj vynadal.

20. 05. 2008
3
9
1600
Próza na pokračování

Bára - 2. část

Tento stav, který bych snejvětší pravděpodobností mohl nazvat štěstím. Já a Bára jsme měli zvláštní, napůl reálný vztah. Byli jsme přátelé a já ji tiše, ale stále vroucněji obdivoval. Připadalo mi zvláštní, že já, prostý lékárník, jsem dokázal vymyslet tak dokonalé a přitažlivé stvoření jako je ona.

20. 05. 2008
2
5
1449
Próza na pokračování

Podzimní rozchod

Říkal´s, že mi sluší podzim.
Oblékla jsem se jen do listopadu,
jen do těch barevných listů.
Proč pálit je. Pro tvoji zradu.

18. 05. 2008
1
1
1312
Smíšené verše

Milenka života

Tou chci být, jež mužům hlavy plete.
Co se to stalo sdívkou nesmělou.
Ve Tvoji náruč vrhnu se, ó světe,
ať mlýny Boží mne hříšnou semelou:

16. 05. 2008
3
5
1425
Vázané verše

V posteli politika

Sníš o polibcích – já opíjím tě mocí.
Slyším tvé srdce – stále tep a tep…
Šeptaný rozkaz: ,,Buď se mnou dneska vnoci.
Však Bůh tě chraň, bych vedle tebe procit. “

16. 05. 2008
2
3
1398
Vázané verše

Listopad

Po špičkách vchází soumrak smutně šedý,
na depresi budeme si hrát…
čekám tě, snad už naposledy.
Měl jsi mě vlastně vůbec rád.

14. 05. 2008
1
2
1397
Vázané verše

Životu navzdory

Životu navzdory, navzdory Vám,
nehodna možná toho jména,
básníkem jen, prózou zavržena,
nepadnu hlouběji – už není kam.

13. 05. 2008
1
2
1559
Vázané verše

Fantasy

Noc temná, temnější jí dnové,
Pascaly lidské nic jen drtí,
tak blízko životu a smrti…
staré padlo. Povstane však nové.

12. 05. 2008
2
2
1436
Vázané verše

Sonety pilotovi I.

Básně, ty nejsem hodna psát,
Však vdněšním dni, tak pomateném,
Se odvážím vzít papír sperem
A napsat sonet. Jedenkrát.

11. 05. 2008
3
4
1819
Vázané verše

Sonety pilotovi II.

Básně, ty nejsem hodna psát,
Však vdněšním dni, tak pomateném,
Se odvážím vzít papír sperem
A napsat sonet. Jedenkrát.

11. 05. 2008
0
2
1556
Vázané verše

Sonety pilotovi III.

Básně, ty nejsem hodna psát,
Však vdněšním dni, tak pomateném,
Se odvážím vzít papír sperem
A napsat sonet. Jedenkrát.

11. 05. 2008
3
5
1414
Vázané verše

Generační

Po staletí se nezastavil čas
vždy plyne, zlý a tich.
Já ptám se: unesl kdo znás
odkazy minulých.

09. 05. 2008
3
4
1618
Smíšené verše

Na valkovém nádraží Hulín

Na vlakovém nádraží Hulín
vpůl osmé večer, při pátku
nebe se něžní vmodronach.
Nám dlouží cestu sebevrah,

09. 05. 2008
1
6
2193
Jen tak pro radost

Lípa

Nač tedy křísit naději planou.
Listy jsou suché, větve se lámou.
Naděje umírá, kmen leží tu padlý,
Utichl vítr, Tvé květy zvadly.

08. 05. 2008
0
1
1505
Vázané verše

Ty a mých 18

Sedím a přemýšlím vpodvečerním tichu,
Vedle mé dítě, zdá se, sladce spí.
Krutý je svět a žena nástroj hříchu,
Ďábel ji vem, že roste do krásy.

08. 05. 2008
9
9
1502
Vázané verše

Quo vadis aneb Múza

Šel jsem po Champs - Elysées
od obelisku k Vítěznému oblouku.
Byla tam dívka.
Blondýna,

08. 05. 2008
4
6
1483
Volné verše

Definice nekonečna

Nekonečno je za obzorema úsvitem,
tam, kde přímka
protne lidské ideály.

08. 05. 2008
0
2
1870
Jen tak pro radost

Dopis milovníka přírodních věd

Má milovaná slečno X .
Nevím, jak Vám to říct. Jste vodíkem vmé Becketově řadě citů, dělím dobu na čas před tím, než jsem Vás poznal, čas sVámi a to, co bude po Vás.
Jste osový kříž, kterému se copy hyperbola snažím přiblížit a čím jsem Vám blíže, tím nemožnější se mi zdá protnout Vaši cestu dřív než vnekonečnu snů.

07. 05. 2008
2
2
1550
Blbůstky

Romeo z ulice

Četl Jí verše zknihy Nezvalovy,
na řasy padlo Jí pár zrnek popela.
Nervózně žmoulal vústech cigaretu,
Ona mu zpívala, i když nechtěla.

07. 05. 2008
1
2
1570
Vázané verše

Legenda o Konstantinovi

Dne dvacátého osmého října let Páně tři sta dvacet
Kmostu Ponte Milvio přijde, na via Flaminia
Konstantin císař, vládce svého Říma
Kbitvě vyzvat soupeře Maxentia.

07. 05. 2008
2
1
1711
Smíšené verše

Ironica

Tak blízko nebe
se válíme na schodech kostela
pod šedým baldachýnem mraků
skřídly padlého anděla

07. 05. 2008
5
7
1561
Vázané verše

Svatební

Chtěla bych se vdávat vlouce.
Měla bych zpampelišek svatební květinu
a závoj zpomněnek a sedmikrás.
Svatební obřad byl by na sluníčku,

05. 05. 2008
1
4
1441
Jen tak pro radost

Námět k diskuzi

,, Po přečtení Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí
musí i nepolíbená panna pochopit,
že veškerá filozofie vychází z lásky a sexu.
(Což ovšem není to samé. ) ".

03. 05. 2008
1
3
1442
Ostatní nezařaditelné

Spartě

Jsem Tvoje, a co znamená víc.
Jak odpovědět tomu, který ptá se.
Znám Tvoje jméno, šeptané polohlasem,
znám Tvoje jméno křičené zplných plic.

01. 05. 2008
1
1
1396
Vázané verše

Zlatý věk

,,Když přijde bouře, každý se chová podle své přirozenosti.
Někdo se přikrčí strachem, někdo se schová, někdo uteče.
A někdo roztáhne křídla a jako orel letí proti větru. "
Přeju vám všem mít vždycky odvahu roztáhnout křídla

01. 05. 2008
4
5
1494
Citáty

Markéto, zatřes sudem

Jedeme na trénink.
Šedivá silnice, šedivý nebe, šedivej svět.
Jedeme na trénink,
Ty a já, my spolu jedné krve.

29. 04. 2008
2
4
1829
Vázané verše

Básnická otázka

28. 04. 2008
0
0
1580
Miniatury, hříčky

Básnická otázka

Vše podstatné bylo řečeno,
vše poutavé bylo napsáno,
vše pravdivé bylo vysloveno.
Kdo tedy jsme a kam jdeme.

28. 04. 2008
1
3
1619
Miniatury, hříčky

V hodině češtiny

Vhodině češtiny čekám, až zazvoní,
bez zájmu míjím múzy a básníky…
Sedím a přemýšlím o princi na koni,
který by polibkem zaplašil noc.

27. 04. 2008
2
2
1737
Smíšené verše

Nejsem nic

Mám prázdnou tvář, není tedy nic.
Snad jen oči vní mají nějakou cenu
pro soucit vnich a pro slzy.
Tak malá slečna zvolna se mění vženu,

25. 04. 2008
5
5
1589
Vázané verše

S Máchou

Výběr

Srdce mrtvé je, a ještě bije
a ňadra chví se jeho zánikem.
Na vlastní pěst až kbřehům Itálie.
Po Vašem boku stát se Poutníkem.

23. 04. 2008
3
7
1659
Vázané verše

Morituri

Řekli: ,, Stačí. "
však bojím se, že málo měl jsem rád,
proto pláči.
Osudem je básníkovi zemřít mlád

23. 04. 2008
3
7
1580
Miniatury, hříčky

Odevzdání v louce

Nechám se, svádíš-li mne tak.
To vlastně není hřích, jen hříšek.
Za polštář tisíc pampelišek,
peřinou tamten bílý mrak.

22. 04. 2008
12
14
2138
Miniatury, hříčky

Slib svatému Václavu

Umíral jsem, zneznáme už příčiny,
já měl jsem strach, já bál se zatracení,
já prosil, ať život můj se změní.
Nade mnou Bůh smiloval se jediný

21. 04. 2008
1
4
1610
Vázané verše

Popelka na plese

Chystej se, Popelko, do plesu.
Šaty si obleč ze saténu,
princ si tě vezme za ženu.
Vlečku já tobě ponesu.

21. 04. 2008
1
4
1758
Vázané verše

Vyznání

Vám se klaním, požehnané lesy.
Na kolena padám před modrou oblohou.
Evropy srdce. Volám.

21. 04. 2008
0
7
1614
Volné verše

Poloprostor

Srdce bolí
a ztracena jsem
v domově svém
Poloprostorem

20. 04. 2008
3
6
1717
Volné verše

První diagnóza

Výběr

Tep klidný, vyrovnaný věkem,
Dech trochu roztřesený pláčem.
Zrádné vítězství hmoty nad člověkem
Je konec, a nezáleží…. na čem.

18. 04. 2008
6
6
1740
Vázané verše

Vltava

Když řeka slzí v zoufalství Tě topí
a zdá, že nic není po slávě,
pak rytíř v Tobě světu neustoupí.
Nedávej svou vinu Vltavě.

17. 04. 2008
1
4
1547
Vázané verše

Parafráze na Máj....

Byl pozdní večer, červenec.
První to den a prázdnin čas,
píšťalky k zápasu zval hlas
kde se hřiště zelená.

16. 04. 2008
3
11
2361
Vázané verše

Hledání

Šli jsme. Já a život. Hledali jsme nebe
a nemohli jsme ho najít.
Potkali jsme spoustu lidí,
kteří viděli jen sebe.

16. 04. 2008
9
11
2223
Volné verše

Rytíř je sám

Za hledím černých skel
don Qujiot skrývá tvář
Za hledím černých skel
král není rek, jen lhář

16. 04. 2008
2
4
1490
Vázané verše
Nahoru