O posledním rolníkovi

Kapitola první
Počátky mentální deprivace
Za devatero horami a devatero řekami byla jedna malá vesnice. V té vesnici žilo deset rolníků, kteří denně chodili na pole a o vypěstované plodiny se svorně dělili. Celý náš příběh začal onoho truchlivého dne, kdy jednoho z rolníků napadlo, že je život příliš krátký na to, aby celý den jen okopával řepu. Oznámil tedy ostatním své nevratné rozhodnutí.

15. 02. 2021
2
5
417
Próza na pokračování

Pravda a Láska

Kapitola první
Podivuhodná lehkost cinkání
Co je to vlastně ta lidská svoboda. Těžko říct, posteskli by si zcela jistě při podobné otázce moudří řečtí filozofové, kdyby ještě vůbec nějací žili. Jenomže moudří řečtí filozofové už nám dávno vymřeli a nezdá se, že by je v dnešní době chtěl někdo nahradit. Místo nich teď máme spoustu vypečených chytráků s doktorátem z filozofie, ale bez náznaku jakékoli moudrosti.

27. 01. 2020
2
10
854
Próza na pokračování

Mladé pověsti České

Kapitola první
Co se vmládí naučíš
Život nepochopených géniů není jednoduchý. Konkurence je strašlivá, zejména když si uvědomíme, že za nepochopeného génia se dnes považuje vpodstatě každý blbec. To je však naprosto vpořádku, není vsouladu sevolucí, aby pitomci chápali svůj skutečný úděl, daleko lepší je, když blaženě hibernují viluzi vlastní výjimečnosti.
Mladý pan Věnceslav Kiliján se narodil do zcela běžné rodiny nepochopených géniů koncem truchlivého dvacátého století.

01. 11. 2011
4
10
1612
Próza na pokračování

Rozbory básní ze Zlatého výběru

Úvod
Milovníků básní dnes není mnoho, jelikož lidé považují poezii za kulturní trapas. To je však zcela nezralý přístup, poezie formovala literární cítění lidstva mnoho set let. Jelikož je však složitá básníkova duše pro mnoho čtenářů naprostou záhadou, vznikla tato sbírka rozborů, aby vám pomohla při pochopení mnohdy nejasných náznaků současné poezie, čili co tím chtěl básník říct.
Důvodem je stále rostoucí obliba volného verše (versus libre), který na rýmu ani metru nelpí a tím poezii zdánlivě zbavuje jediného kouzla.

19. 03. 2010
17
30
5550
Próza na pokračování

Ty záhadné kruhy v obilí

Kapitola první
Svědectví Jehovovo
Aby bylo hned od počátku jasno, pro všechny obyvatele planety Země mám velice nepříjemnou informaci: Žádný Bůh neexistuje. Tedy alespoň se nejmenuje Bůh, když už to musíte vědět. Ten Bůh, kterého momentálně uctíváte, se ve skutečnosti jmenuje Elvír Bouží a je to opilec a buran nejhrubšího kalibru. To sice při práci Boha a Stvořitele nevadí, protože se mu to nikdo neopováží vytknout, ale stejně je na zvážení, že uctíváte někoho takového.

19. 09. 2008
14
24
4567
Próza na pokračování

Zvrácenosti se meze nekladou

Smutný konec nadějného básníka Tondy Votruby
Tonda Votruba byl snílek a současně beznadějný pitomec, jak už tomu tak mezi umělci občas bývá. Přitom ještě před dvěma lety by nedokázal napsat ani verš, ale potom uklouzl, spadl ze schodů rovnou na hlavu a najednou to šlo samo. Zřejmě se mu tou prudkou ranou do lebky uvolnilo básnické střevo, ze kterého začal ihned produkovat výplody svého citlivého nitra, jak to dnes činí každý pořádný poeta. Okamžitě po skončení nemocenské tedy podal výpověď a vydal se na lopotnou dráhu svobodného umělce.

19. 09. 2008
11
24
7601
Povídky

Kapesní příručka pro začínající sebevrahy

Prolog
VBibli je psáno, že den první stvořil Bůh Nebe a Zemi. Země byla pustá a prázdná, nad propastnou tůní tma a nad vodami vznášel se Duch Svatý. To je myslím dostatečně jasné a není důvod to nijak zpochybňovat. Den druhý oddělil Bůh vody od vod a poručil, aby se ukázala souš a ona se ukázala souš.

19. 09. 2008
22
50
7719
Povídky
Nahoru