Michal Rehúš - Poetika ataku

Výběr

Kopanec do brucha slovenskej literatúre. Poetika ataku teraz zadarmo na stiahnutie. Sťahujte tu.

07. 09. 2015
3
2
868
Knihy, Časopisy

7. február 2015

Aliancia za rodinu sa rozhodla
zrealizovať oslavy 36. výročia
úmrtia Josefa Mengeleho.
Ústavný súd povolil 3

30. 01. 2015
2
1
689
Volné verše

Výkladový slovník Aliancie za rodinu

Apokalypsa: zrušenie manželstva
Bosorka: žena sexuálne zameraná na osobu rovnakého pohlavia
Diabol: človek s pohlavnou náklonnosťou k osobám toho istého pohlavia
Gender studies: hnutie vyznávajúce kult satana ako stelesnenia zla, sily a neobmedzenej moci

20. 12. 2014
2
1
623
Volné verše

Michal Rehúš: Poetika ataku

Moja druhá zbierka, ktorú v edícii Kloaka vydalo občianske združenie Literis, už je v predaji. Dá sa kúpiť v sieti kníhkupectiev Artforum a v internetovom kníhkupectve Martinus.
Zbierka obsahuje experimentálne a konceptuálne texty, ktoré vtipne, ironicky a sarkasticky tematizujú a atakujú niektoré podoby súčasnej slovenskej literatúry a rozličné mechanizmy jej fungovania. Súčasťou knihy sú aj záznamy autorových subverzívnych textových intervencií do verejného elektronického priestoru, ako aj konceptuálny Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky.

14. 11. 2014
9
16
2257
Knihy, Časopisy

rodovo orientovana kritika

11. januára 2014 o 10:58
rebro o farkasovej proze na rube platna
23. januára 2014 o 15:50
rebro o novej bodnarovej

21. 02. 2014
4
0
793
Volné verše

Predestinácia

"Môj otec bol najlepší slovenský prozaik Vincent Šikula, jeho druhá manželka Anna Blahová Šikulová je redaktorka a prekladateľka z francúzštiny, z angličtiny prekladá moja nevlastná sestra Elenka Šikulová, píše aj moja vlastná sestra Agáta Petrakovičová, písali a publikovali otcovi súrodenci Viliam F. Šikula a Alexander Šikula, publikuje aj môj bratranec Bystrík Šikula, šéfredaktor Slovenských pohľadov, blogujú dcéry môjho bratranca Jura: Janka a Eliška Šikulovie, vydala som sa za Mareka Mihalkoviča, syna jedného z najlepších slovenských básnikov, konkretistu Jozefa Mihalkoviča, švagrom mi je prozaik a prekladateľ z francúzštiny Boris Mihalkovič, jeho manželka Beáta prekladá pre vydavateľstvo Slovart napríklad Jane Austenovú. Netajím sa tým, naopak, že cez manžela Mareka a jeho otca som sa ocitla v rodine s Miroslavom Válkom, jeho prvou manželkou bola sestra Jozefa Mihalkoviča, Marianna, ktorá tragicky zahynula. Zostala po nej dcérka Miroslava, dnes Valová, riaditeľka Literárneho centra, vynikajúca prekladateľka z taliančiny a francúzštiny, manželka Stana Vala, prekladateľa (napríklad Umberta Eca) z taliančiny a bývalého kultúrneho atašé vo Francúzsku a Taliansku.

11. 02. 2014
2
3
981
Volné verše

Vyhlásenie o vystúpení zo slovenskej literatúry (Actus formalis defectionis ab literaria slovaca)

Ja, Michal Rehúš, týmto formálne vystupujem zo slovenskej literatúry a neželám si, aby som bol naďalej považovaný za predstaviteľa slovenskej literatúry.
Vyhlasujem, že som si vedomý dôsledkov, ktoré z tohto aktu vyplývajú, a ktoré sa týkajú prijímania literárnych výhod a pôct, akými sú literárne štipendiá, dotácie a ceny a autorské profily v literárnych slovníkoch a monografiách.
Potvrdzujem, že robím toto vyhlásenie pri plnom zdraví a vedomí, a v prítomnosti svedka, ktorý môže potvrdiť pravosť tohto dokumentu.

03. 02. 2014
3
3
883
Volné verše

Čierna kronika

Ján Zambor vo Vranove nad Topľou
(28. 09. 2009)
Veronika Šikulová v Káhire
(27. 01.

30. 01. 2014
2
5
762
Volné verše

Mám sen

Výběr

Chcem byť ako Martin Daňo
využiť infozákon na papierový DoS útok
proti štátnym inštitúciám
onanovať pri videu

22. 01. 2014
8
5
878
Volné verše

Medzinárodný program

Harabin bude školiť Číňanov,
ako reformovať justíciu
Kušnierik
ako písať odborné recenzie

07. 01. 2014
3
4
823
Volné verše

Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky

Cvrček: hmyz vydávajúci trením krídel zvuky podobné slabike svŕ, cvŕ, zool. Gryllus.
Hladné cvrčky dokážu zničiť úrodu, ale vyhryzú diery aj do oblečenia. Samec samoľúbo cvrliká a „ruší“ nočný pokoj, samička zasa nakladie až 300 vajíčok.

13. 11. 2013
4
3
926
Volné verše

Najväčší básnik (hommage a Michal Habaj)

Prejavom malosti a zakomplexovanosti,
ktorá vykazuje všetky znaky infantility,
nie je zverejniť o sebe tvrdenie,
že by som mohol dorásť do "najväčšieho básnika"

02. 11. 2013
1
1
884
Volné verše

Kvalifikácia

A: Michal Rehúš publikoval svoje básne v časopise Dotyky
hoci predtým Dotykom vyčítal slabú kvalitu a neprimerané financovanie
B: Michal Rehúš žiadal dotáciu z ministerstva kultúry
aj keď prv kritizoval fungovanie dotačného systému

18. 10. 2013
3
1
954
Volné verše

Kindergarten

14 septembra o 10:25
Do konca roka ešte vyjde Fragment 4/2013, nová kniha Duška Dušeka, Janka Púčeka a Janka Litváka.
17. novembra 2012 o 9:37
Recenzia na knižku Janka Púčeka Kameň v kameni od Veroniky Dianiškovej, uverejnená v Knižnej revue

16. 09. 2013
1
3
1197
Volné verše

Peter Krištúfek: Taxonómia lyriky

1. Defektná lyrika je taká, pri ktorej kreovaní sa autor intencionálne angažuje artikulovať extrémne komplikovane, aby zakamufloval svoju indispozíciu produkovať grafémy a fóbiu manifestovať afektívne reakcie. Konvenčne jej vákuum percipient dekonštruuje s lexikónom importovaných lexém. Interesantným fenoménom je, že len minorita disponuje gurážou intenzívne verbalizovať, že "imperátor je intaktný" a že prítomná lyrika je len frivolný balbutizmus.

19. 08. 2013
5
8
966
Volné verše

Odkaz 17. novembra 1989

Výběr


Stanica


28. 06. 2013
3
8
950
Volné verše

Prolegomena k súčasnej mladej slovenskej literatúre

Najexponovanejšími slovami,
ktorými tvorcovia dnešnej mladej literatúry
prezentujú svou prácu verejnosti,
sú experiment, nekonvenčnosť a alternatíva.

10. 04. 2013
1
2
864
Volné verše

Michal Rehúš: Program dekomunikácie

Výběr

Moja zbierka sa dá teraz stiahnuť zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok. Sťahujte tu.

09. 04. 2013
6
4
1165
Knihy, Časopisy

Stop netransparentným dotáciám na kultúru

Pre vytvorenie transparentnejšieho a odbornejšieho systému hodnotenia projektov uchádzajúcich sa o podporu v dotačnom systéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky navrhujeme nasledujúce pravidlá výberu členov jednotlivých dotačných komisií. Reagujeme tak na súčasnú neutešenú situáciu, kedy majú svojich zástupcov v komisiách len niektoré projekty.
Členmi dotačnej komisie musia byť výlučne:
a) všetci autori kníh uchádzajúcich sa o dotáciu
b) všetci prekladatelia kníh uchádzajúcich sa o dotáciu

06. 04. 2013
7
1
998
Volné verše

Ako zvládnuť skúšku dospelosti?

1. udržujte zdravú stolicu
aby ľahko prechádzala
tým znížite tlak a záťaž
2. vyprázdňujte črevá

24. 03. 2013
2
2
925
Volné verše

Slovenská poézia 2012: víťazstvá a prehry

Je čas sumarizovať.
Takže: 2012 – veľa čítačiek
(Avion, Prešov, Veľký Krtíš, Petržalka,
Piešťany – sám veľký Rytmus s Egom došli,

05. 01. 2013
4
3
950
Volné verše

1. sv. prijímanie

Výběr

Zubami rozdrvíme prijaté Kristovo telo
a narušíme jeho bunkové steny.
Tým umožníme tráviacim enzýmom
lepšie štiepenie jednotlivých zložiek Kristovho tela.

04. 01. 2013
12
12
1597
Volné verše

Tisov prejav v Holíči už v predaji

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vychádza Tisov prejav v Holíči v preklade do všetkých slovanských jazykov a v unikátnych básnických interpretáciách súčasných slovenských básnikov Mariána Grupača, Borisa Brendzu a Michala Badína. Kniha vychádza pri príležitosti 70. výročia prejavu prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa na cirkevno-národných slávnostiach v Holíči 16. augusta 1942.

18. 12. 2012
4
5
1139
Volné verše

Kurz pre verejnosť: Tvorivosť je utrpenie

Ako nedostať do textov tvorivosť. Využívaním správnych techník. Nezáleží na vašej vrodenej kreativite, len odvahe ignorovať inšpiráciu. Naučíte sa techniky, ktoré sa dajú využiť nielen pri sabotovaní tvorby kreatívnych textov, ale aj blokovaní nápadov pre biznis.

18. 11. 2012
7
4
1084
Volné verše

Návrh tvorby maturitných zadaní z predmetu súčasná slovenská poézia

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.

31. 10. 2012
6
5
1079
Volné verše

Literárna virológia

Od osemdesiatych rokov minulého storočia sa viacerým literátom dostalo cti, že podľa ich mena bol pomenovaný vírus. Podľa pravidiel schválených Medzinárodným výborom pre taxonómiu vírusov (ICTV) má právo pomenovať vírus jeho objaviteľ. Viacerí objavitelia ich pomenovali na počesť významných slovenských spisovateľov. Medzinárodný výbor pre taxonómiu vírusov zaradil pomenovania do svojej databázy spolu s krátkym prínosom osobnosti, ktorá sa za pomenovaným vírusom skrýva.

23. 10. 2012
4
5
1038
Volné verše

Test zo psychiatrie

Porovnajte uvedené ukážky a stanovte diagnózu:
Ukážka č. 1: Ján Buzássy: Návod na použitie, čiže ako čítať verše (malé desatoro), zo zbierky Hra s nožmi (1965):
1. Prechádzaj sa jarným večerom sám až do úplného rozplakania
2. Počúvaj hudbu až do okamihu, kedy sa dostavia trhavé pocity v prstoch

23. 09. 2012
7
3
1244
Volné verše

Steinway & Sons (performancia)

Výběr

Spolu s klaviristom Mikim Škutom
a generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Mariánom Lapšanským
vybrať v Hamburgu najlepší zo siedmich klavírov.
Umiestniť ho do koncertnej sály v nitrianskom Župnom dome,

10. 09. 2012
15
16
2445
Volné verše

Predseda

Staronový predseda SC PEN Gustáv Murín. Foto: archív
Zľava L. Ballek, M. Huptych, V.

10. 07. 2012
7
8
1622
Volné verše

Čo je čosi

Položiť na čosi akési ako čosi
alebo čosi. Alebo
medzi koľkosi čosi čohosi. To je čosi.
A nestúpať si pritom na čosi.

24. 06. 2012
4
9
1168
Volné verše

Ktosi je za dverami (z činnosti Literárneho fondu)

2008
Zatiaľ čo Červeňák Hochel Kseňák a Leikert
rozhodovali o Bobovej knihe
Bob bol za dverami

17. 05. 2012
8
9
1332
Volné verše

H

- duch H otca povie H, ze ho C a G otravili
- H sa chce pomstit, ale najprv sa divadel. hrou presvedci o ich vine
- H zabije P, O sa utopi, C pripravi pre H otravene vino, ale vypije ho G a zomrie, L zasiahne H otravenym mecom, H este pred svoju smrtou zabije L a C
- pomsta je zlo, ktore je niekedy silnejsie ako smrt

16. 05. 2012
1
22
1796
Volné verše

Vyznanie

Jeho život je totálnou performanciou
od narodenia až po smrť
Jeho vzkriesenie je niečo také nepochopiteľné
a pritom také konkrétne

07. 05. 2012
5
6
1529
Volné verše

Navzájom prospešné spolužitie 2 al. viacerých druhov organizmov

Tipsport extraliga
Tipos extraliga
Corgoň liga
Bažant Pohoda

24. 04. 2012
6
2
1231
Volné verše

Byť fanúšikom niekoho, niečoho, fanúšikovať, drukovať

Fandiť jednému z družstiev odporuje
princípu citovej neangažovanosti
Vezmime si napr. El Clásico
Po góle Samiho Khediru na 0:1 upadáme do depresie

23. 04. 2012
9
5
1489
Volné verše

Nástenka

Nedávna činnosť
Ingrid odteraz používa Facebook v jazyku Slovenčina.
Ingrid odteraz používa Facebook v jazyku Bahasa Indonesia.
Ingrid odteraz používa Facebook v jazyku Slovenčina.

09. 02. 2012
6
3
1185
Volné verše

Matematika pre 1. - 3. ročník odborných učilíšť

Vitajte v škole. Budeme spolu opakovať učivo matematiky. Zopakujeme aj učivo geometrie, vypočítame povrch a objem telies a zopakujeme si použitie jednotiek merania.
Ste žiakmi odborného učilišťa a rozhodujete sa, čím chcete byť.

07. 02. 2012
6
4
1336
Volné verše

10 : 0

Hokej sa hrá na góly,
my sme ich dostali desať,
nedali ani jeden,
to je výsledok.

02. 01. 2012
7
4
1505
Volné verše

IX.

Kedy prídeme na hranicu. Musíme vystúpiť. Nemám nič na preclenie. Všetko, čo mám, sú predmety osobnej potreby.

01. 12. 2011
0
1
1220
Próza na pokračování

VIII.

Prosím vás, kde je informačná kancelária. Kde je cestovná kancelária. Kde je turistická kancelária. Tento rok pôjdeme do Grécka.

30. 11. 2011
0
0
1161
Próza na pokračování

VII.

Akú má veľkosť. Aký je veľký. Je šesť metrov dlhý a štyri široký. Akú má dĺžku.

29. 11. 2011
0
0
1092
Próza na pokračování

VI.

Všedný deň. Každý deň. Ktorého je dnes. Dnes je 20.

28. 11. 2011
0
0
1236
Próza na pokračování

V.

Aké je počasie. Je pekne. Je nádherne. Je zlé počasie.

27. 11. 2011
3
4
1359
Próza na pokračování

IV.

Áno, mám dosť času. Nie, nemám čas. Mám veľmi málo času. Ešte je čas.

26. 11. 2011
1
3
1381
Próza na pokračování

III.

Áno. Áno, pane. Áno, veľmi. Áno, chápem.

25. 11. 2011
1
1
1119
Próza na pokračování

II.

Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Ján. Moje meno je Ján. Dovoľte, aby som vám predstavil pána Kováča.

24. 11. 2011
2
1
1237
Próza na pokračování

I.

Dobrý deň. Dobré ráno. Dobré popoludnie. Dobrý večer.

23. 11. 2011
3
2
1156
Próza na pokračování

Pedagogický výskum kvalitatívneho charakteru

I.
Možnosť,
možnosť posunúť sa niekam ďalej,
získať niečo viac,

28. 10. 2011
6
3
1247
Volné verše

Poetika ataku

Traktovať lyriku s humanistickým posolstvom
s nezanedbateľnou afinitou k cyril. -metod. dedičstvu
Inštalovať bonusy v podobe transcendentálnych presahov
Tento typ dojatia vám konvenuje.

12. 08. 2011
5
6
1647
Volné verše

Publikovať v Romboide

Publikovať v Romboide
hneď vedľa Jána Litváka
a Erika Ondrejičku
alebo vedno s Rudolfom Jurolekom

11. 08. 2011
6
3
1510
Volné verše

Čo jebá seň

Pol ožiťnas tôlpres néako chlieb
alebovod a alebo
medzid vaprst ysolito jebá seň
Anest úpať siprito mnapäty.

11. 07. 2011
10
6
1844
Volné verše

Organizačné pokyny na festival folklórnych tancov

Oznám že program sa začne o 19. 30
V tom čase ani nedostavaj pódium
a s mykaním pliec oznám
že program sa začne až o 21. 00

10. 07. 2011
8
8
1822
Volné verše

Kontemplácia

Rozžuvať štandardu
rozžviakať systémom štart-cieľ
Systémom bližšia košeľa
Kontempluješ o šampionáte v domácom prostredí

05. 05. 2011
9
11
2222
Volné verše

S farm. priem. na večnéTáňa

09. 04. 2011
3
6
1555
Volné verše

Ďal. dv.

Č. j. bás.
Polož.

27. 02. 2011
4
7
1514
Volné verše

Abec.

Choď, ži, j. prestr. :
nôž, zub i pod z. Máš,
č.

26. 02. 2011
10
3
1518
Volné verše

Hniezdovisko

Doprostred parazitického eldoráda:
Prajete si zárazu kukučinu zubovník.
Pani má radšej kongenitálnu toxoplazmózu.
Škripoty chrupov po pastvinách muskulatúry

12. 02. 2011
3
4
1497
Volné verše

Demontáž

Z PKO demontovať vitráže
Z PKO vytrhávať parkety
Sekacie búracie kladivo MAKITA HN 1800
Príklepová vŕtačka SDS MAX PERLES EK 1152

06. 02. 2011
5
9
1904
Volné verše

Pokyny pre rodičov

1) Meno dieťaťa musí byť výstižné zmysluplné
a musí korešpondovať s obsahom dieťaťa
2) Meno a priezvisko rodiča (bez akademických titulov)
sa uvádza za menom dieťaťa

22. 01. 2011
17
16
2404
Volné verše

Scenár #1

1. Preobliecť sa za bezdomovca
2. a s časopisom Nota bene pokrikovať na okoloidúcich:
3. Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov.

12. 01. 2011
3
14
1772
Volné verše

Touto cestou

Touto cestou by som vás chcel dovoľte mi aby som vás touto cestou pri tejto príležitosti dovoľte mi aby som vás pri tejto príležitosti z celého srdca čo najsrdečnejšie touto cestou by som vás chcel čo najsrdečnejšie dovoľte mi aby som vás čo najsrdečnejšie že ste prišli že ste merali za to by som vám chcel touto cestou v tejto chvíli v tomto slávnostnom okamihu dovoľte mi aby som vám v tomto slávnostnom okamihu z celej duše touto cestou by som vám chcel z celej duše dovoľte mi aby som vám z celej duše že ste merali že ste sa dotrmácali

06. 01. 2011
9
11
1950
Volné verše

Spotvorenie obrazu

Sú to: napínací steh
zašitý v pľúci
a hnoje - nechutné exhaláty
slizkej výstavby

21. 12. 2010
8
17
2181
Volné verše

Subjekt

Subjekt rovnomerne rozložený po oboch stranách matraca
darmo by si ho defibriloval
tracheotómiou k fetišizovanému súcnu popostrkával
Pohyblivý svalnatý útvar v ústnej dutine ponechajte zapadnutý

17. 12. 2010
6
3
2585
Volné verše

Matka mesta

Zober si stan zabaľ deky
a pred úradom vlády štyri dni hladuj
za riešenie situácie s nebezpečnou cestou pred mestom
preslávenou ako cesta smrti

28. 11. 2010
14
6
1855
Volné verše

Získal som hlavnú cenu AOSS za rok 2009

Veľmi si vážim prácu poroty
a som dojatý
lebo je to moja prvá próza
že to takto vysoko ohodnotili

25. 11. 2010
7
15
2516
Volné verše

Formatvorlage Beitrag Workshop Beispiel

Karel Čapek
Název příspěvku
hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text
hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní text hlavní hlavní

11. 11. 2010
10
14
2288
Volné verše

Nebojujte s ním

Zabitie je najjednoduchšou časťou prípravy
Zabaľte ho do suchej utierky
položte bruchom nadol
a uštedrite mu ranu do hlavy

05. 11. 2010
15
18
2762
Volné verše

Ztráta razítka

Dne 16. 10. 2006 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:
Pedagogicko-psychologická poradna
Valašské Meziříčí 2
Vodní 782

27. 10. 2010
8
11
2328
Volné verše

Neuťahuj si z môjho satori

Z hladiny vzlietli kačice
boli to husi

28. 09. 2010
12
12
1844
Miniatury, hříčky

Invokácia

Stacionárnym bicyklom odušu
na kondičnej rebrine / prostopašníctva
Načri si do gamby svojho rachitického podvedomia
Natiahni myseľ k degeneratívnemu maximu

16. 09. 2010
11
39
3253
Volné verše

Ako s prehľadom prejebať 90 minút

Vladkovi sa nedarilo
Hološkovi som veril

05. 09. 2010
3
20
2116
Miniatury, hříčky

Interferencia

Z pľúcneho obloka črpáky
(infinitezimálne klobásy / črpákov)
Darmo sa škridlicou ošipuješ
masážnym hrebeňom ošívaš

06. 08. 2010
5
10
1721
Volné verše

sprzdnnkrvjptml

Sú prázdniny
krvi je opäť málo

30. 07. 2010
4
14
2531
Volné verše

Program dekomunikácie

(1)
Bľabotať monotónne alebo bľabotanie nevyužívať na komunikačné účely
Nereagovať na meno alebo na hlasy rodičov
Nedokázať si z množiny podnetov vybrať tie ktoré sú relevantné

19. 06. 2010
17
9
1979
Volné verše

Pravidlá textovania

1. Textovanie prebieha striedaním sekrécie revolučného a retardovaného na semiotický habitus.
2. Semiotický habitus je súhrnný názov pre 64 semiotických zón, zoskupených do štvorca 8×8, striedavo revolučných a retardovaných; ľavá dolná semiotická zóna je retardovaná.

15. 06. 2010
1
3
1932
Volné verše

Hod

Hod bakelitovou kačicou
akoby polenom
Akoby exspirovaným dielcom cukety
Po malígnych úbočiach kapitalizmu

02. 06. 2010
8
6
2005
Volné verše

Mantra

Z transcendentného koláča piliny
výbehy trhovou pazuchou normované
aby hydina
Aby pražené pokrmy

14. 05. 2010
5
7
1758
Volné verše
Nahoru