Rozčlenění

Jak se chvěje
ranní rosa,
jak se chvěje
na listech jetele

01. 10. 2012
0
3
1010
Smíšené verše

Za plného vědomí

Myslím, že jsem prostě jen chtěl, aby o mne někdo projevil starost. Asi si říkáte, že na tom nic není, že vám stačí přijít o trochu později domů, abyste vyvolali strach vsrdcích svých bližních. Ale bez toho, aby kvám lidé něco cítili, to holt nejde – a to už těžké je.
Myslím, že jsem sám.

27. 08. 2012
7
11
1122
Povídky
Nahoru