o nadeji

Naděje se stále zmenšuje
á jak listylidských nářků
co nahradily semínka
radostí

29. 09. 2012
5
5
857
Volné verše

všude kam dal jsem své oči bylas

Všude
kam dal jsem své oči
bylas
míhala ses v mozaice

01. 04. 2012
15
18
1397
Volné verše

Bloudění

bloudím sem a tam
motám se, mihotám
jak světlo
v neprobádané tmě

22. 03. 2012
15
16
1365
Volné verše
Nahoru