Průzkumnice

Průzkumnice
Lenka Nehybová: Včelí války
Nakladatelství DauphinISBN 978-80-7645-348-7ISBN 978-80-7645-349-4 pdfISBN 978-80-7645-350-0 e-pubISBN 978-80-7645-351-7 mobi
Do extravilánu formálně podřízeného lidskému společenství jako by vnikalo se turniketem česna a jedinec nenacházel jistotu, zda v královském pocitu opojení pozorovatel nebo účastník sám trochu nepodléhá limskému syndromu. Subtilní přibližování z krajiny k zahradě—k té výseči krajiny, již si člověk osvojil a personalizoval ještě o něco výrazněji, a přesto není tak docela v jeho výlučné moci každý pohyb přičítající nebo odečítající se z konta regulované ne/rovnováhy oplocené sekce —v žádném případě nezahání zneklidnělé myšlenky zdánlivě konejšené vesměs neagresivními vtištěnými spoji.

04. 12. 2022
7
2
512
Recenze i neliterární

Louka

Poetické texty slečny sluky fungují na mého čtenáře tak, jako by entomolog obšancoval louku tkanivem sběrných sítí a pak namísto spořádaných počtů a zanášení údajů do tabulek k budoucí analýze dat, kteroužto činnost mnohý doprovází dočista lidským, nadšeným pobrukováním, pobzikáváním a pomrkáváním krovkami ve svém jindy zneurčitělém výrazu, síť vzal a vytřepal jak povlaky na duchny z okna zpět do krajiny. Všude samo chmýří v ovzduší a ještě ten nedotěrný hmyz.
A člověk sedí, zírá se svou ožvejkanou svačinou při kraji luk a pastvin, možná lesního společenství, cosi slyší, něco vidí, vidí jen tak tak, neboť disponuje věčnými dioptriemi a zbývají mu k vyjádření vlastních poloschopných, rozlítaných, leč nepolapitelných vjemů leda tak sítě mapových čtverců a polí,
zatímco poezie slečny sluky si je loukou s otevřeným koncem plnou různých tkaniv a přadének.

11. 09. 2022
9
18
547
MIMO

Linie poezie

Výběr

Linie poezie
Lucie Kubalíková: A spánek je ztráta času
Nakladatelství Dauphin, edice Česká slovaISBN: 978-80-7645-265-7ISBN 978-80-7645-266-4 pdfISBN 978-80-7645-267-1 e-pubISBN 978-80-7645-268-8 mobi
Není mi na škodu vystavit se čas od času, což nepokládám za jeho úplnou ztrátu, zábavným formám přehodnocování svých subjektivních postojů k definovanému institutu poezie v kontextu vlastních očekávání. Na úvod se zdatně zkalibruji konstatováním, co mi vlastně poezii v konvenčním slova smyslu jistotně značí; ach ano, nejlépe zpěvný vázaný verš plný záviděníhodné invence s příměsí klasických postupů. Stačí mi to. Nestačí.

19. 07. 2022
16
65
1288
Recenze i neliterární

Hříšný alx (pro milovníky dramat)

HŘÍŠNÝ ALX
. společensky nekorektní, a tudíž zcela nepřípustný a nepřístupný výklad alexandrínu aneb k otázce ženské a MUŽSKÉ poezie
w0S1w1S2w2S3/ rozvod, příp. stětí / w3S4w4S5w5S6(w6)
. pozice: weak xSTRONG

11. 07. 2022
9
23
876
MIMO
Nahoru