04.05.2012 08:50 K dílu: Jaro Toxman
Saf: Jedna věc je (říkejme tomu třeba) potenciál :) - se kterým se musí popasovat autor a druhá očekávání (se kterým apriori, chtě - nechtě, přichází čtenář). Sladit obě tyto veličiny dohromady nebývá snadné a někdy ani možné (protože co čtenář/posluchač, to jiné očekávání :). A v tom okamžiku by měla nastoupit tvrdá nekompromisní ruka autorova, praštit pěstí do stolu a dát tím jasně najevo: Právě takhle to má být! :) Potenciál se dá využít (beze zbytku), nevyužít, rozmělnit, vyždímat (vyprat, vymáchat) vybílit i vysušit na prach. Omezen prostorem i formou nemusí autor potenciál využít plně - ať už díky zmíněmým omezením či záměrně (chce třeba nechat také prostor fantazii čtenáře anebo prostě jen něco nedoříct). Pokud dojde k tomu, že čtenář a autor vnímají potenciál rozdílně, je pochopitelné, že dílo nesplní očekávání. Odhlédneme-li však teď od potenciálů a očekávání, je zde také otázka dynamiky básně. Tu snad můžeme přirovnat k tempu či dynamice hudební skladby, s níž má toho docela dost společného. Jsou skladby tiché a pomalé, jsou skladby rychlé i hlasité, jsou skladby, které nedrží jednotné tempo ani dynamiku. V hudbě je dokonce nanejvýš žádoucí (a autoři vážné hudby si toho byli a jsou velmi dobře vědomi), aby síla zvuku nebyla stále stejná (a je téměř jedno, zda pouze tichá či pouze hlasitá). Pokud skladba nemá nudit, měla by dynamika hrát důležitou roli. Moderní (označme to souhrně) pop tuto elementární zásadu mnohdy podceňuje - avšak pouze ke své vlastní škodě. Z hudební paralely vyplývá, že skladba i báseň by měla mít nějakou svou křivku dynamiky. Ideálně různou od vodorovné přímky, kde na ose X je vynesen čas a na ose Y síla zvuku (chceme-li můžeme přidat klidně i osu Z s rychlostí skladby, pro tento výklad však nebudeme zbytečně zesložiťovat). A teď je plně na autorovi, jakým způsobem chce skladbu vést a zakončit. Jednoznačná otázka - má však zcela nejednoznačnou odpověď. Může začínat tiše a v pomalém tempu, pomalu zvukově mohutnět a končit ve zběsilém fortissimu. Stejně tak může pomalu zklidňovat a končit v tichém ritardandu. Zklidněním, v tomto smyslu, většinou myslíme zpomalení tempa i celkové ztišení. Zároveň však zklidnění značí jistou pravidelnost, opakování známých frází a také omezení nových vzruchů. Zklidnění mívá relaxační účinky, vybuzení (nabuzení) naopak účinky stimulační. Vzali jsme zde do úvahy pouze dva základní případy, skutečná křivka dynamiky skladby/básně ovšem může být (a zpravidla bývá) mnohem složitější. V první chvíli a v první fázi (fáze ideje) jsem rovněž uvažoval podobně jako Ty - nejlepší nápady přece patří na konec! Tím se nejednou vypíchne pointa a báseň ještě doznívá v mysli tím posledním činelovým "akordem". Jenže pak jsem si uvědomil, že v tomto případě (z důvodu námětu) bych nechtěl, aby k něčemu takovému docházelo. Nechtěl bych aby posluchač slyšel poslední odeznívající akord. Mým záměrem bylo, aby báseň postupně a pomalu odezněla. Aby navodila pocit, že je tu konečně to očekávané jaro a v tichosti a nenápadně skončila tak, aby to čtenář téměř nepostřehl, zatímco jaro si pokračuje vesele dál... Křivka dynamiky měla představovat něco jako Gaussovu křivku (postupné zesílení a opětovné zeslabení asymptoticky klesající k nule). Na prostoru třech slok je tedy logické, že první sloka bude gradovat, druhá sloka maximálně nabudí (čtenáře :) a třetí sloka zase postupně zklidní. Jestli báseň něco slibovala, to nevím. Dle mého názoru, však mohla slibovat pouze to, co slíbil básník, a ten si žádných (ze své strany) vyřčených závazků vůči čtenáři není vědom. ;) Zda se autorovi jeho záměr vyvedl nebo ne, musí posoudit čtenáři. Dle Tvých reakcí nabývám dojmu, že spíše ano :). Pravdou ovšem zůstává, že ne každému čtenáři se záměr autora musí líbit. V takovém případě by však měl autor vystoupit, praštit pěstí do stolu a dát tím jasně najevo: Právě takhle to mělo být! :) P.S.: Můžeme se klidně dále bavit o neobratných obratech, slovíčkařit se slovíčky objektivně i subjektivně kritizovat formu i obsah, ale těžko můžeme napadat záměr autora, který namaloval rozkvetlou louku, když my bychom raději lesní potůček. :) - Opět si užij prodlouženého víkendu. :)
30.04.2012 17:46 K dílu: Jaro Toxman
Saf: Ale houby... ;) básník by (stejně rozbředle :) mohl pokračovat možná ještě čtyřmi slokami, ale už z toho vyrostl - je dobré vědět, kdy (způsobně i méně způsobně) skončit. Nemá cenu zbytečně natahovat, proto tam, kde je to vhodné, začínám preferovat spíše rychlejší a ráznější útvary (rozuměj kratší ;). Tím "přičapnutím k zemi" jen jinými slovy potvrzuješ, co jsem napsal - že konec zklidňuje. Ano přesně tohle měl konec dělat ;o). Jak moc dutě to bylo, to už je asi věcí názoru (není každý den posvícení). Pokud vysvětlení nemá valnou cenu, je v podstatě zbytečné diskutovat (já však věřím, že tomu tak není :). Ovšem názor si musí každý udělat sám a vyvracet Ti ten Tvůj, jinak než vysvětlením, nebudu. P.S.: Příště líp nebude, lépe už bylo! :) Užij volna - hezký den! :)
30.04.2012 13:38 K dílu: Jaro Toxman
Safián: Myslím si, že to není úplně pravda. I když o slámě by se dalo polemizovat protože všechny dobré básně už byly napsány ;). Konec navazuje, zklidňuje i pointuje (dá-li se to tak nazvat) a obloukem se vrací k začátku. Osobně bych jako vybočení viděl spíše sloku druhou. Třetí sloka (zvláště) je trochu infantilní (jak zmiňoval Whi), konstrukcí vět, ale i lehce kýčovitým obsahem - a je to tak docela záměrně. Tento "handicap" totiž nahrazuje složitěji vázaným rýmem i zvukově. Slova jsou při poslechu trochu tvrdší (to přiznávám), ale opět - hra se zvuky je zde důležitější, než prvoplánová příliš kýčovitá líbivost (což, jak doufám, alespoň z části vyvažuje předchozí výrok ;). Zoru bych odhlečil parafrázováním známé scénky Š+G: "Tak na zoru mi nešahej! Na tu jsem háklivej!" ;o)) Navíc mám pocit, že na zoru mi ještě pořád platí tzv. básnická licen(c)e. - Na požádání předložím. ;o)) P.S.: Je třeba vzít v úvahu, že díky "vrčení" tam zora nestojí sama :). Díky všem za čtení. gringoo: V tomto případě bych neextrapoloval tak daleko... Je to (běžná) metafora. Ze širšího pohledu to snad mohlo být zřejmé. Pokud něco do celkového kontextu nápadně nezapadá, je pravděpodobné, že to tam nejspíš ani nepatří. Ale rozhodně zajímavá (a vlastně docela logická) úvaha. Tohle mě ani nenapadlo. :)
30.04.2012 13:16 K dílu: Tam vzadu Toxman
A jsou lidé, kteří toho koně neuvidí ani z dálky... :)
27.04.2012 08:05 K dílu: Jaro Toxman
Whitesnake: Pokud vidíš nějakou podobnost věř, že odtud vykoukla nejspíše čistě náhodně. To není ani dobře ani špatně - je to pouze konstatování faktu. Skoro bych to vzal jako důkaz toho, že podobné obrazy (ať formou či obsahem) mohou vznikat nezávisle na sobě. Rozhodně je ale fajn, pokud někdo takové paralely dokáže vidět a rozeznávat. :) Díky Tobě i všem za čtení... gringoo: Je to pouze lehce modifikovaný odkaz: "...bude křičet kamení!".
26.04.2012 15:06 K dílu: SMYSLOBRANÍ: útržky Toxman
Přes lehkou a vzletnou formu propíjí na povrch ztěžký obraz lidských čiv. Jak to jde spolu dohromady? Výborně! :) *
14.12.2009 15:59 K dílu: Básník soutěživý Toxman
:)*
27.05.2009 15:05 K dílu: o změně času, omletých slovech a vzkazu možná ztraceném v mlze Toxman
Krásné, fajn atmosféra :) *
27.05.2009 14:45 K dílu: přípravné práce k roční závěrce Toxman
Sice jsem párkrát zakopl, ale za myšlenku určitě :) *
27.05.2009 14:36 K dílu: zimobraní Toxman
Vidím, že máš smysl pro společenské hry :) *
27.05.2009 14:30 K dílu: nit Toxman
Zkusme rozchodit průtrž mračen :) *
27.05.2009 14:20 K dílu: jenom tak Toxman
Docela mě dostal závěr :) *
27.05.2009 13:57 K dílu: nějak všechno zpola a tak Toxman
Zde se nedá dát tip jen zpola. :) *
27.05.2009 13:37 K dílu: víceméně o více a méně Toxman
U Tebe standard: Tedy vysoká úroveň :)*
27.05.2009 13:26 K dílu: Proto! a Není zač! Toxman
Tak mě na díle zaujalo toto: --- Přičemž sami neumí ani základní pravidla pravopisu... --- a --- Děkuji těmto osobám, jenž nají v hlavě mozek --- Prvnímu se nedá mnoho vytknout (ale osobně ani nákladně bych s tím neoperoval - pravopYs není vše, i když je důležitý :). U druhého citátu se bohužel autor (krom překlepu "nají" místo "mají", to by mohlo být, ve vztahu s jídlem, dokonce chtěné) dopouští jevu, který předtím sám pranýřuje: "...osobám, jenž..." Jelikož jsou osoby (u nás většinou) v ženském rodě, mělo by být správně: "...osobám, jež..." Přestože většinou nechávám drobné prohřešky proti pravidlům bez rýpání, tady chci být řádný hnidopych. ;o)) V hlavě mozek nemám a ironii nechápu, rovněž nemám rád seznamy... I proto bych rád dopředu věděl, jestli si budeš dělat soupisky také nás ostatních - z oné zmiňované skupiny? Nás - géniů ;o)))
11.07.2008 12:32 K dílu: staňte se velikým textařem! Toxman
Proč tam cpeme motiv auta ? No protože to bylo jediné, co bylo Tebou dáno jako pevný bod :). Tudíž jistými myšlenkovými pochody uvnitř hlavy, mohou určití jedinci dojít k závěru, že by (za jistých podmínek) mohlo být výhodné tento motiv dále rozvinout, navíc když je zřejmá parafráze Carmen - Car for woman :). A když už se to tak (téměř) jmenuje, o čem jiném by to mělo být (nabízí se otázka :). Moje verze byla árií prodavače ojetin - což není zase tak úplně mimo (i když autobazar není přímo mototechna, že ? ;o)). Pokud chceš něco jiného, zkus příště více specifikovat co cheš (příp. co ne) - většina z nás bohužel asi nemá telepatické schopnosti (no možná ještě tak psychopatické :). P.S.: Znělka do reklamy (?) - to je náhodou avantgarda (nebo alespoň satira) jak Praha-Brno-Ostrava dohromady. ;o))
11.07.2008 12:17 K dílu: ÁÁÁ árie - Car for woman (Carmen) Toxman
Díky.
10.07.2008 15:36 K dílu: o předletním čase Toxman
No nevím, jestli je čas mrcha, v každém případě je to však fyzikální veličina ;o)*
10.07.2008 15:28 K dílu: Naučila jsi mne.. Toxman
Kaňky a zelené ? Prosím Tě Papouchu, co to používáš za nekvalitní inkoust ? :)*
10.07.2008 15:24 K dílu: o přecházení náměstí Toxman
Pamatuj si, že i když jsou holubi spíše škůdci, do holubů se (přesto) nekope, ani když mám volnou necelou půlhodinu :). P.S.: Nemyslíš Ty nakonec ty asfaltové na střelnici ;o) Pak by se to ale dalo chápat tak, že náměstí přirovnáváš ke střelnici (no popravdě, někdy je tankodrom či střelnice ještě příliš mírný název ;o).
10.07.2008 15:16 K dílu: tak trochu flegmatická Toxman
Na můj FkuZ trošku moc bláta, louží a rzi, ale hold takový už je život. :)
10.07.2008 15:11 K dílu: trochu vánoční Toxman
Pěkně zimně zahřála :)*
10.07.2008 09:59 K dílu: když prší Toxman
Tečka, jako TIP * :)
09.07.2008 09:07 K dílu: včerejší se čtyřma závorkama Toxman
Je fakt, že občas to trochu mate (slyšet to jen přečtené, asi bych pochytil jen půlku), nostalgická atmosféra ale vůbec není špatná. Jen bych přímo neřekl, že to je báseň (ale vzhledem ke kategorii "mimo", je to zcela OK). Celkově fajn, avšak máš i míň ukecané, a přesto lepší. :)
09.07.2008 08:49 K dílu: jako trochu dušičkově nebo co .. Toxman
Jóo inflace je prevít, ta vám zvedá taxy :))*
09.07.2008 08:45 K dílu: říjnová Toxman
A tak to ne. Mince přilepit přímo do betonu a hotovo. :)*
09.07.2008 08:38 K dílu: způsob konce léta poněkud nešťastný Toxman
No jen doufejme, že to letošní bude lepší. :) *
09.07.2008 08:36 K dílu: jsou dny, kdy je všelijak, a člověka napadají divný věci Toxman
Trochu mi vadí to přerušení (vyrušení) textem uprostřed, ale jinak moc fajn. Jen ve své úvaze na začátku máš chybku ! "...by mohlo bejt o čtvrtinu víc krav..." - to je špatná úvaha. Když přidáš k trojlístku jeden lístek navíc, tak z trojlístku je to 1 třetina (nikoliv čtvrtina). A jak známo třetina je více než čtvrtina :). (Obrácenou logikou bys ale správně ubráním jednoho lístku čtyřlístku skutečně ubral jeho čtvrtinu). Tolik jen pro matematickou úplnost, jinak * :))
09.07.2008 08:20 K dílu: noční ticha a ranní déšť & spol. v závorkách Toxman
Skvělé a uchu lahodící :)*
09.07.2008 08:18 K dílu: co se musí II Toxman
Správná gradace - to nejlepší nakonec :)*
08.07.2008 08:16 K dílu: Parní symfonie Toxman
No tak asi takto: Je to neproveditelné a nehratelné... Ne proto, že tam furt někdo visí na háku (nebo že to mají všichni na háku ? :), ne proto, že tam jezdí (tady bych se velmi přimlouval za nekašírované) mašinky a parní válce, ne k vůli tomu rybníku, ne k vůli černé díře požírající okolí... Ale proto, že takový naturalismus je na česko-moravsko-slezských světových prknech grandpumprdální, přelomový a zcela šokojící. Nehledě na to, že si myslím, že pro takové dílo se nehodí žádná kašírovaná kaše... tudíž je zcela nereálné, že bys kdy dal, na (alespoň jedno) představení, celý ansámbl dokupy. Jinými slovy: Opět jsi předběhl dobu tak o 80 let. Na proslavení této hry si tak budeš muset kapku, dvě, počkat. ;o)
07.07.2008 14:16 K dílu: staňte se velikým textařem! Toxman
Nazdáár - chtěls avantgardně pojatou podobu (?), tak tady je: http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=290677 Dlouho jsem tu nebyl, takže nevím, zda korektně funguje kliknutí na odkaz.
19.08.2003 00:00 K dílu: Toxman
Myslím, že sbírka je naprosto oprávněná. Společné téma dílka natolik silně spojuje, že bych se spíše divil, kdyby měly stát samostaně jako vytržené z kontextu. Je sice pravda, že báseň "Alpská údolí" leží teoreticky tak trošku mimo tenhle vymezený rámec a jistě jej svým nábojem přesahuje, ale ostatní věci ve sbírce mě ne jen že nevadí, ale doplňují můj pohled na situaci a dobu vzniku... Ostatní věci obsažené ve sbírce nejsou napsány nudně a jsou vcelku čtivé. To mi zcela postačuje aby ospravednily svou existenci a dotvářely nastíněnou atmosféru - léta, prázdnin, dovolené... Samozřejmě nevylučuji, že pokud by Hester sestavovala nějakou sbírku seriozních básní (rozuměj méně veselých, resp. spíše hlubšího zaměření), byla by "Alpská údolí" jednou z v nich umístěných básní. Ale tak jako patří k životu zcela vážné vyplňování daňového přiznání, stejně k němu patří i zábava a smích... Dovolím si dokonce tvrdit, že bez smíchu (či alespoň úsměvu) by to byla na světě pěkná nuda. Takže přestaňme konečně dělat staré bručouny a zkusme se podívat na svět o drobínek veseleji. Může nám k tomu pomoci třeba právě tato sbírečka. :)
14.11.2003 00:00 K dílu: Pro ni a protřelé oči Toxman
Na můj vkus mohla být rýmovanější, ale obsahem to stejně s přehledem nadežene :)*
14.11.2003 00:00 K dílu: ranní nádech Toxman
Jo to je fakt. Marťan asi nesehnal bílého koně - anebo se mu nevešel do létajícího talíře :o)
10.11.2003 00:00 K dílu: Toxman
Tak Ti tam ještě chybí ta polární záře a zatmění Měsíce, ale jinak je to asi všecko... :o))*
06.11.2003 00:00 K dílu: Toxman
Hele - šifra :o))*
06.11.2003 00:00 K dílu: Toxman
Jééé to je fajn pohádka. Artur se tu už pěkně dlouhou dobu neukázal, ale teprve teď nám konečně ukázal, zač je toho loket :o))*
04.11.2003 00:00 K dílu: Toxman
Je fakt, že za víčky se děje leccos :)*
03.11.2003 00:00 K dílu: Obalivá Toxman
strachy mé sítě doba vleče... Hele Vio tak ty už děláš vánoční výlov rybníka ? :o)*
31.10.2003 00:00 K dílu: Opadávám Toxman
No už aby bylo zase léto :o)
31.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Máš určitě lepší, ale poděkovat bývá slušnost :)
31.10.2003 00:00 K dílu: Den závislosti Toxman
Nádherně napsáno :)*
20.12.2004 00:00 K dílu: Uplakaná Toxman
Barevný i šedý podzim :)*
31.10.2003 00:00 K dílu: Konec hry Toxman
A já myslel, že to bude DOOM... no tak možná příště :o)) *
30.10.2003 00:00 K dílu: Sbohem, Písmáci! :( Toxman
Nashledanou v lepších časech :)
30.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Lyrik: Právě v tomto postoji je zakopán onen pes - bohužel. Můžeš strkat hlavu do písku a tvářit se, že Písmák je jediný server na Internetu anebo se zkrátka smířit s opakem a pak počítat s tím, že se tu sem, tam nějaká (jakákoliv) adresa objeví (ostatně také pro to bylo HTML navrženo). Jako reklama bych to vůbec neviděl, pokud nejde o zisk a není ona zpráva čtenáři vnucována. Nakonec stejně u uživatele/čtenáře rozhodne kvalita a uměle vytvořený image (pokud takový je) záhy splaskne. Je lepší (bezpečnější) nechat vosí hnízdo samo spadnout, než do něj dloubat klackem (a jestli nespadne - pak má zkrátka právo na existenci stejně jako úl :o)).
30.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Lyryk: A co takhle velkorysost ? Mám pocit, že Ty si ty nepřátele prostě CHCEŠ dělat. Být to na mě (jakože možná naštěstí) není tak takovéhle "prohřešky" bych přešel maximálně mávnutím ruky. Čím víc se tato aféra bude rozmazávat, tím to bude JEN HORŠÍ (jinými slovy - vysvětlování je zbytečné, když zrovna nikdo neposlouchá). Nezúčastněným pak jistě lehce příjde na rozum, že třeba ten odchod přece jen nebyl tak úplně bezdůvodný... což v důsledku bohužel poškodí mnohem více Písmáka než Literru, Totem, BlueWorld či jakýkoliv jiný server.
30.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Pod to co napsal Prokletí a Bacil bych se klidně podepsal. Myslím, že Lyrikova reakce je velmi podrážděná a velmi přehnaná (samozřejmě pouze ke škodě věci).
24.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Hmm, tak to je teda pěkně hustý sirup :o))*
21.10.2003 00:00 K dílu: Povídka o ničem Toxman
Je to sice zvláštní styl, ale dá se to vcelku dobře číst. Překlad vypadá solidně. (Zarazil mě jenom slovosled A aby přešla toulavé hafany na ni chuť, což bude asi překlep, kterých tam pár je, ale nic extrémního - kdybych to psal já bylo by jich určitě daleko víc :o) *
20.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
No tak co k tomu napsat ? Téměř typické téma s přírodními motivy tvoří snad pomyslný rám tohoto obrazu. Tvá záliba ve slovních hříčkách se zde viditelně projevuje, Tvá tendence psát nevýslovně hutné a složité skladby stále sílí, tak že se zcela reálně začínám v těch významech ztrácet. Nakonec mi z toho vychází spíše téměř abstraktní obraz - hra se světly, se stíny a s barvami, kterému ovšem chybí pevnější hranice obrysů - jakoby projekce rozmazaného prostoru na podivně zprohýbané matnici fotoaparátu. Takže si tady tipnu spíše za atmosféru a dojem, než za konkrétní myšlenku, kterou mi ona atmosféra stejně zasunuje hluboko do pozadí. :)*
20.10.2003 00:00 K dílu: Osm měsíců Toxman
Já to cos napsal beru, jen mě ta křeč nějak nebere ;o). To je jako bych napsal, že může být estetický nosné téma nuda..., dobrá, proč ne, ale není to můj šálek kávy (nic víc, nic míň :). Pokud jde o smrt, je to v podstatě vždy vážné téma (to jen my jsme už možná nějak otupěli - ale snad to ani jinak nejde). Pěkně jsi napsal, že člověk řve a současně je drcen děsivým tichem: božím mlčením. Možná kdyby to bylo napsáno podobným stylem, zdálo by se mi to čtivější. :)
20.10.2003 00:00 K dílu: Osm měsíců Toxman
Snad mi prominete, ale tohle se mi osobně moc nelíbilo (zpracováním). Originál sice neznám, ale překlad mi příjde místy trošku křečovitý (možná to ale není překladem). Celá ta jedna dlouhá věta (mi) strašně rozbíjí strukturu a řekl bych unavuje svou nastavovaností, opakováním a téměř absencí děje. Jinak samozřejmě to nápad (náboj) má, jen se mi v těch slovech stále snaží uniknout (zamotává se do balastu, vadne a vyčpívá). Je to škoda, protože je to závažné téma a patrně se z něj dalo získat více. Ale mě i nevšímejte, každý máme jiný vkus. :)
20.12.2004 00:00 K dílu: Poslouchej Toxman
Zajímavá pointa :)*
17.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
:)
20.10.2003 00:00 K dílu: Podzimní koláž z čajovny Toxman
Všechno je to v podstatě strohý opis skutečnosti (i když vnímavýma očima). Tip si to zaslouží (dle mého názoru) právě za ty dva poslední "přesahující" řádky. :)*
20.12.2004 00:00 K dílu: Mávnutí Toxman
Nezdá se mi, že by byla zrovna o podzimu... no snad se pletu :)
13.10.2003 00:00 K dílu: Marie_Anna Toxman
Jsem rád, že mi tyhle básně úplně neunikly. :)**
13.10.2003 00:00 K dílu: Alathea Toxman
Ano, jsou perfektní - zrovna takové se mi moc líbí (toho Tella jsem už určitě četl nebo mi z těch ostatních alespoň utkvěl nejdéle v paměti :o). Za tolik básničem a můžu dát jenom 1 tip... to je škoda, ale co se dá dělat :)* P.S. S těmi klikyháky to je fakt, asi jsi použila nějaké nekompatibilní kódování češtiny.
16.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
Jo to bys mohl... Tak to řekni... tadydadydadyda... :o)
15.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
StvN: Škoda, že jsi nepochopil... polopatičtěji už to snad říct nešlo, ale neboj já to přežiju.
14.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
StvN: Jak jsem už naznačil (mnohokrát výše), absolutně přesný nebudu nikdy a myslím, že nikdo z nás (jinými slovy chyb se NIKDY nezbavím(e) - tudíž chyby jsou relativně "v pořádku"). Ovšem tohle je jako bych hrách o stěnu házel, proto se již k diskuzi s Tebou nebudu vracet (v podstatě se pořád jen opakuji). Jsem v možnostech omezený (jako každý člověk), takže přiznávám: Ano, dělal jsem co jsem mohl. Spokojený ? Tuším, že Ty děláš určitě více než můžeš a samozřejmě bez chyb, takže Tě tedy nebudu v tom dělání dále rušit ;o) a držím palce, ať se stále jenom daří. Hezký den.
10.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
StvN: Triviálně a hluboce jsi mě (téměř :o) přesvědčil, že nemám pravdu (ovšem to jsem ostatně nikomu netvrdil ;o)) Stejně jak dobře můžu zopakovat (opsat) učebnicové poučky, můžu si nadefinovat "své vlastní" a v podstatě popsat totéž. Slovem "globální" jsem rozuměl "všeobjímající" a spíše jako protiklad uvedl označení "lokální" (tedy mající své opodstatnění, ovšem nikoliv v absolutním měřítku). Tvé rozdělení (promiň, že je zde označuji za Tvé) na "triviální" a "hluboké" se sice zdá být podobné, ale ve skutečnosti ukazuje na mírně odlišné vlastnosti a to očividně spíše na složitost (běžně postačující) "pravdy". (Můžu rozdělovat předměty třeba na kulaté a hranaté, ale můžu je rozdělovat také na modré a ty ostatní aniž by to první dělení vylučovalo :). Svou poznámkou o "globální Pravdě" jsem chtěl pouze poukázat na to, že viděno v širších souvislostech zakomplexované mysli se rozdíly mezi těmito kategoriemi mohou docela snadno smazávat takovým způsobem, že bys možná ani Ty (natož já) ten rozdíl nepoznal. Nevydávám tento názor za žádnou seriozní vědeckou práci ani celosvětovou moudrost, takže si mohu dovolit nepřesnosti i chyby. Zároveň UPOZORŇUJI VŠECHNY ČTENÁŘE, že se jim tyto myšlenky NESNAŽÍM VNUTIT, i když to tak vypadá ! :o)) Rebecca mě požádala, abych se vyjádřil a já to udělal, takže Ty si milý StvN dál klidně mysli co chceš ! :o) P.S. Někde jsem četl: "Na hrubý pytel hrubá záplata !" takže dobře mi tak. :)) Přeju hezký víkend.
09.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
StvN: Řekl jsem pouze (svůj osobní) názor, souhlasit s ním vůbec nemusíš, tak jako já třeba nemusím souhlasit s nezvratným tvrzením, že je dnes čtvrtek a nemožnosti diskuze nad tímto tématem... (problém jsem nastínil výše a nebudu se tedy zbytečně opakovat :).
08.10.2003 00:00 K dílu: MANIFEST PRO "ATEISTY" Toxman
Proč Toxman :o) ? No dobře pokusím se uvést svůj názor na pravdu ;) Neexistuje jedna stoprocentní dílčí (lokální) pravda, ale celá množina (možná ne nutně nekonečná) pravd. Jelikož ovšem (v podstatě) všechno souvisí se vším, dobereme se (patrně) k zjištění, že existuje jedna (a právě jedna) globální Pravda (ta úplně nejpravdivější :o), která ovšem zahrnuje absolutně všechno co bylo, je a bude (veškeré jsoucno) a nelze z ní nic oddělit, aniž by tím ona Pravda utrpěla. Uvedu dva příklady pro názornost. Na jednoduchou otázku: "Kolik je právě hodin ?" bych mohl odpovědět "14:50". Jistě mám pravdu (to snad většina lidí uzná), ovšem je to pravda zcela lokální (myšleno ne pouze místně) a velmi relativní. Například v Londýně mají o nějakou tu hodinku míň... a to jsem nepočítal s letním časem. A co když si odmyslím časové zóny... podle mé zeměpisné polohy se to může měnit ještě v rozmezí minut, sekund... A vůbec jaký je čas na Měsíci, Marsu... v Tramtárii ? Jaký je tam čas právě teď ? A co rychlost světla ? KDY je tam vlastně to "právě teď" ? Teď (?) anebo až tam doletí to mé "právě teď" (?) a jak dlouho vůbec "právě teď" trvá ?........ ;o) A když už jsme u toho světla. Je teď světlo nebo tma ? Odpověděl bych, že je světlo... jenže ... ono je právě dost zamračeno a zase tolik toho světla není. Tma ovšem taky není, protože je vidět, ale třeba v takové Praze či Sydney... Co je vlastně tma ? Absence světla - chtělo by se říct... ovšem co to prakticky znamená ? Pokud na určité místo nedopadne žádný foton, mohla by být tma ? Dobrá, ale jak dlouho tam nemá dopadnout žádný foton ? Pikosekundu, hodinu, rok, věčnost ? Jak velká ta plocha má být ? Mikrometr, kilometr, parsek, vícnežhodněmoc ? A to jsem mluvil pouze o fotonech ve viditelném pásmu neboť jsem ultradlouhovlné rádiové fotony nebo pidivlné gamafotony úplně opominul (ne každý člověk musí nutně vidět stejně široké vlnové spektrum "světla", ovšem otázku tmy to stejně nevyřeší). Tak se jednoduše dostanu k tomu, že (s největší pravděpodobností) na každou byť i jednoduchou otázku, musím odpovědět tím, že uvedu definici celého světa (a možná ještě kusu něčeho navíc aby to bylo kompletní), každé galaxie i každého atomu, každého kvarku a kdoví, jestli to ještě bude stačit... Ale pak budu mít naprostou jistotu, že jsem řekl na 100% pravdu. A co když existuje třeba ještě nějaký jiný paralelní vesmír... Ajajajajaj... Shrnuto podtrženo: "Pravda JE jen jedna !" ovšem je v ní obsaženo všechno co je/bylo/bude. Limity k tomu nutně nepotřebuji... ty zmíněné čáry jsou (alespoň pro mě) tak daleko, že to vlastně dávno ani žádné limity nejsou (navíc se mohou přibližovat skokově a kdo ví, zda se vůbec přibližují). Na druhou stranu nepotřebuji nutně ani nekonečno... pokud má vesmír alespoň začátek, je minimálně v jistém směru KONEČNÝ (ohraničený). Lokálních pravd oproti tomu může být celkem mnoho (nejsem si jist, zda nekonečný počet, ale určitě více než by mi ještě bylo milé) a KAŽDÁ může mít/má "pravdu" - záleží na úhlu pohledu, jak moc tu "pravdu" má. (Podíváme-li se zepředu, jeví se přímka jako jediný bod - pravda. Stačí nepatrně vychýlit pohled a dva body, které byly původně v zákrytu jsou rozlišitelné - při tomto typu projekce neshodné.) Ovšem stejně se žádná naše lokální pravda té globální Pravdě v podstatě ani zdaleka neblíží... Hmmm teď vidím, že bych se musel stát Bohem, abych mohl skutečně mluvit Pravdu... P.S. Jinak také souhlasím pouze s poslední větou. :)
08.10.2003 00:00 K dílu: Vlastně není co psát Toxman
Nádherná písnička... skoro jako bych už v těch slovech slyšel náznak melodie :)*
06.10.2003 00:00 K dílu: Ranní a večerní modlitba Toxman
20.12.2004 00:00 K dílu: Brázdy Toxman
Podzimní ohlédnutí :)*
03.10.2003 00:00 K dílu: Toxman
Konečně, po delší odmlce, je hezké Tě zde opět vidět :)*
02.10.2003 00:00 K dílu: Hledání Toxman
Hmmm zajímavé... ale doufám, že to dnes není o tom, jak ses pokoušel napojit aplikaci na databázi ;-)
29.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Trošku složité, ale tápající puls mě nakonec dostal. Tentokrát s tápem :o)*
07.11.2003 00:00 K dílu: první den v blázinci Toxman
:)*
25.09.2003 00:00 K dílu: Uspávanka o snech Toxman
Teď vyjádřím svůj pocit směle, dám jen tip a jdu do postele. ...teda spíše... rád bych šel... jenže je ráno, tak čekám na večer. Snad příjdou sny a možná, kdo ví ? Vzlétne drak dětství papírový... :o)*
23.09.2003 00:00 K dílu: Velrybí píseň Toxman
Za tohle si rozhodně zaloužíš jednoho toho plejtváka :o)))*
10.10.2003 00:00 K dílu: Carlos Stříbro Toxman
*
19.09.2003 00:00 K dílu: Můza Toxman
Třeba jen ztratila Tvou adresu :o)) *
22.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Míwa: Jsem sice nevoják, ale to letošní září vidím pořád ještě trochu (žluto)zeleně :o))
19.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Ano, sykavky v září jsou fajn :o)*
18.09.2003 00:00 K dílu: Všechno vždycky končí u toho jednoho Toxman
Je to totiž přímý přenos záznamu ... *
19.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Já jsem tady nepřišel diskutovat o Tobě, ale především o Dopisu pro Lyrika. Diskuze "o Tobě" zabírá (zabírala, dokud jsi mě do ní nezatáhla :o)) cca 15-20% mých příspěvků :o) a byla nutná, neboť pokud se někdo schovává za slova (viz výše), a přitom říká druhému co na něj podá :o)), nezdá se mi to být v pořádku. Jinak zjišťuju, že velmi ráda dikutuješ (a není to o zlobení se), přitom používáš některé zbraně, které bohužel úplně stopro neovládáš a toho samozřejmě "protivníci" mohou s výhodou využít... vlastně jim dáváš šanci jít po Tobě stejnými zbraněmi. Ale tenhle příspěvek je o Tobě skoro celý, takže sem vlastně vůbec nepatří (ovšem pro kontinuitu byl nevyhnutelný). Pokud mi nedáš vhodnou záminku se opět vyjadřovat mimo téma, vyjadřovat se k Tobě ZDE už nebudu :o)) Hezký víkend.
19.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Já jsem tady nepřišel diskutovat o Tobě, ale především o Dopisu pro Lyrika. O Tvých důkazech můžu říct pramálo konkrétního, když nevím co máš, ale ani kdyby svědčily pro "spiknutí" :), naznačil jsem, že by se v podstatě dle mého názoru o žáden trestný čin ani přestupek nejednalo. Možná by to hraničilo s "dobrými mravy" a za to si u nás v ČR nekoupíš bohužel ani lízátko :o)
19.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Pardon ...V případě Lyrika... (není to úmysl jen nejapný překlep - u mě běžný :o).
19.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Reb: Přesahuj si klidně přes půl kosmu, jestli chceš :) ale nezapomeň, že nejen panovníci, ale skoro celý svět nejedná většinou s šašky v rukavičkách... (chceš-li, je skutečně veřejně opovrhovaný... ale pokud se na to kdokoli cítí ;-) Ještě k tomu problému s příspěvkem Lyrika... nevím, jestli jsi úplně správně pochopila princip, jakým se zde přidávají kritiky k dílům. Pokud jde přidání "zakázané" kritiky docílit neúmyslně, mělo by to jít i úmyslně o což se teď pokusím. (V případě Lytrika to ovšem platí naopak tedy kritiku skutečně mohl přidat zcela neúmyslně). Chceš důkaz ? Tady je důkaz.
18.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
rebecca13: Sice jsem s Tebou skoro ve všem nesouhlasil (:o)), ale alespoň jsem Tě celkem bral. Teď vidím, jak jsem se patrně osobně zklamal. Krom faktu, že Tvé duševní zdraví lze jistě posoudit nezávislou expertízou..., se mi zdá skrývání se za pseudo ochranné výroky (typu:"...MÁM PRÁVĚ MANICKOU FÁZI SVÉ MANIODEPRESÍVNÍ PSYCHOSY. TUDÍŽ NEJSEM ZA TENTO DOPIS TRESTNĚ ODPOVĚDNÁ...") jako velmi povrchní a dětinské. Připomíná mi to člověka, který chce na ostatní ukazovat prstem, ale sám se schová "za buk", aby na něj samotného ukázat nešlo. Buď si za něčím stojím... anebo zkrátka nejsem schopen nést zodpovědnost za své činy a pak v mé "nepříčetnosti" hold rozhodnou jiní, ale to se nemůžu divit ! Druhá poznámka se týká "důkazů o porušování zákona na ochranu osobních dat" případně porušení občanského zákonníka (jak píšeš v diskusi-nediskusi). Jsem sice laik, ale našel jsem si to a cituji hned ze začátku zákona o ochraně osobních údajů: §4 Vymezení pojmů: Pro účely tohoto zákona se rozumí a) osobním údajem jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků, b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování, g) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat, . . Pokračuje to dále a je to dlouhé, zájemci si jistě vyhledají. Dle mého názoru laika z uvedeného vyplývá, že Písmák NENÍ SERVER, KTERÝ BY SHROMAŽĎOVAL OSOBNÍ ÚDAJE, osobní údaje obecně ani neobsahuje (pokud je uživatel nezadal zcela dobrovolně), neuchovává ani nezpracovává, tudíž těžko může porušovat zákon o ochraně osobních údajů (zvláště v Tebou zmíněné souvislosti). Čekal bych, že pracovník v telekomunikační branži bude mít tyhle zákony našprtané horem - dolem :). Troufnul bych si tvrdit, že se v tomto případě nejedná ani o porušení zákona autorského, poněvadž u diskuze by se asi patrně dost těžko prokazovalo, že je "co" autorsky chránit - hmm a těch spoluautorů... (navíc i přesto se zdá, že vlastně ani nedošlo k vůbec žádné úpravě díla, k vydávání díla za své ani, dle mého názoru, nebylo nijak jinak dotčeno autorských práv autorů příspěvků, atd...). Dikuse se totiž asi spíše častěji bere "jenom jako takové povídání" (to bys mi potom pomalu nemohla říc ani "Dobrý den" (C) 2003 Toxman :o). Dokonce i pokud by se jednalo o to, že Lyrik zasáhl do Tebou "zamčené" diskuze, z právního hlediska by patrně bylo stejně velmi složité a problematické dokazovat, že nehájil pouze zájmy majitele serveru "v rozmezí umožněném mu zákonem" (volná "citace" :). On je majitel a řekl bych, že nikomu z nás na svou čest a svědomí nesliboval, že Písmák nemá chyby, že se nemůže nic ztratit ani, že případně sám nezasáhne, pokud bude potřeba = uzná za vhodné (jen doufám, že tato potřeba nebude příliš častá, spíše výjimečná).Letmo jsem si prostudoval i další kauzu, ve které jsi figurovala jako neohrožená obhájkyně práv utlačovaných... ale popravdě řečeno zdá se mi, že většina (možná dokonce všechny) těchto aférek byla velice sporná a já osobně bych za provinilce tak silně nebojoval, ani kdyby napsali půlku toho, co napsali. A popravdě řečeno u Tvého nejmenovaného díla z poslední doby bych se asi taky sám velmi bránil neudělat mazací výjimku. Jestli to (alespoň pro tuto chvíli) nesvědčí o velké Lyrikově tolerantnosti k nevybíravému výrazivu, tak už nevím co ? :o) P.S. Jo a Tebou nashromážděné "důkazy" se patrně dají tak lehce falšovat, že se v podstatě o důkazech nemá cenu moc bavit (samozřejmě nevím co máš v ruce, ale řekl bych, že nic, co by zde nebylo veřejně přístupné). Dokonce i LOG serveru by se dal teoreticky falšovat... akorát, že se prostě nikomu (pevně věřím, že ani Lyrikovi ne ;) nevyplatí s tím babrat. :o) P.P.S. Lyriku a ne, že mi teď taky necháš vykrást byt jako Rebecce13. Ať žije paranoia ! :o) Hezký den. :)
18.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Všechno špatně
18.09.2003 00:00 K dílu: Jitro Toxman
Dobré Jitro Elyanne :))*
17.09.2003 00:00 K dílu: Moje duše Toxman
A já už se skoro lekl, že už nikdy nemůžeš být ničím jiným, než Mrkvičkou :o)*
22.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Jo lafeta ? Tak to potom vysvětluje toho "Kefalína" :o))
17.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Ty si rád hraješ s grafickou úpravou i se čtenářem ! I Ty filuto :o)*
15.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Mi to připadlo vcelku nápadité. :)*
12.09.2003 00:00 K dílu: Přiopilá Toxman
Šalvěj: Řekl bych, že ten exit() bude funkce k opuštění programu. (závorky jsou fakt nutné, já osobně bych ještě na konci rád viděl středník ;-))
11.09.2003 00:00 K dílu: čtení 1 Toxman
Aniž bych se chtěl kohokoliv jakkoli dotkonout, podobnost s jistým Borisem tady dle mého soudu je (alespoň tak se mi to jeví :)). Snahu chválím, a kdybych kritiku považoval za umělecké dílo, taky bych si tipnul :))
11.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Tohle si kritizovat netroufnu.
11.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Zdařilá miniaturka :)*
10.09.2003 00:00 K dílu: Ranní ros jímání Toxman
Hezky to plyne a "inspirace" je taky moc fajn :)*
10.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Až na to, že je dost ponurá, je celkem dobrá :)*
19.09.2003 00:00 K dílu: Varování odcházejícím Toxman
reb: Za normálních okolností to skutečně funguje tak, jak je popsáno, ovšem když si někdo načte stránku a Ty během jeho čtení (příp psaní kritiky) přeřadíš kategorii, na jeho načtená data to už pochopitelně nemá vliv. Jedná se v podstatě o kolizi - resp. nekonzistentnost dat systému. Patrně by tomu šlo odpomoct programovou úpravou, ale řekl bych, že na Písmáku jsou důležitější věci než se zabývat opravou vcelku výjimečných stavů (ty se projeví spíše především u velmi dlouhých příspěvků a diskuzí, kdy se autor i čtenář zhruba ve stejnou dobu setkají a přitom oba zapisují určitá konkrétní data). Normálně se tohoto stavu nedá dost dobře k ničemu využít, poněvadž neaktualizovaná data samozřejmě neobsahují nové kritiky, takže nechat si viset na monitoru několik hodin takovou zastaralou stránku a čekat, že autor mezi tím náhodou změní kategorii na indispozici je vcelku nesmysl (navíc při běžných postupech by se průměrný uživatel o takovém přeřazení kategorie vlastně ani nedověděl - nedošlo by přece k aktualizaci jeho dat). :o). P.S. A ve světě Ti nezaručí vůbec nikdo vůbec nic. Hezky o tom mluví kvantová teorie... takže zítra výjde slunce na východě asi tak na 99,99999999......... % ale zaručit ti To nezaručí vůbec nikdo. :o))
19.09.2003 00:00 K dílu: Varování odcházejícím Toxman

Kdo tvrdí, že se k indispozici nedají psát kritiky ?

Ať žije paranoia ! :o)

P.S. Pro ty kteří nechápou smysl téhle zprávy... snad to poslouží jako důkaz, že kategorie indispozice se dá "obejít" jak úmyslně, tak i "chybou" (neaktuálností načtených dat).
15.09.2003 00:00 K dílu: Toxman
Zly: Ano, (snad) chápu... jak jsem někde už napsal, nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.

© Dobrý spolek

Nahoru