Bezcitný čas

Bezcitný čas
Snad venku, kdesi za oknem,
ve stínu kráčí vteřin vrah –
je pravdou nebo jenom snem,

29. 08. 2020
1
0
356
Vázané verše

Katedrála

Katedrála
Své srdce nesu ke zpovědi
do chrámu věčné prázdnoty;
snad Nekonečno neodsoudí

29. 07. 2020
1
2
222
Vázané verše

Hledání Nekonečna

Hledání Nekonečna
Snad hvězdy někde před oponou,
za mrazivého temna dní,
naleznou mysl otevřenou,

13. 03. 2020
2
1
398
Vázané verše

Mříž Duše

Mříž Duše
Se sluncem ticho přerušíš
až kpýše při hvězdách;
ve válce stínů z temna kříž,

09. 02. 2020
1
1
345
Vázané verše

Stance o tiché Chudobě

Stance o tiché Chudobě
Již Ticho světla ve tmě spí
u dálky duše hvězdných dní
až tam, kde lásku netupí

07. 02. 2020
2
5
691
Vázané verše

Podzim

Podzim
Já cítím všude hroty krvelačné,
mně nepřející osud stále vládne,
co duši moji souží téměř věčně,

27. 03. 2019
0
4
632
Vázané verše

Brahmsova první

Blesky vnebi hřmí
Brahmsova zní laskavá –
desátá van B.

28. 05. 2018
0
3
527
Haiku

Nekonečno

Slovo světla znát vtajemné chvíli noci zla.
Bohové mi umlčeli
při pokory ztrátě
Úsměv Boží stále dává smrtelníkům naději

28. 05. 2018
2
3
546
Volné verše

Doslov k Proměnám (Ovidius – překlad AK)

Doslov kProměnám (Ovidius – překlad AK)
Dokončil jsem věčné dílo, oheň ani Jovův hněv
nezničí jej – rovněž meče nebo stáří bezútěšné.
Když bude chtít, čas co přijde, zhasne tělo – ne můj zpěv,

28. 05. 2018
1
8
910
Vázané verše

Shakespeare – Sonet LXVI (pokus o překlad)

Shakespeare – Sonet LXVI (překlad a originál)
Tak znaven tím vším, volám na smrt klidnou –
když zasloužilé vidím všude žebrat
i prázdné duše smyslí rozjařenou

27. 05. 2018
0
20
1790
Vázané verše

Půlnoční nebe

Půlnoční nebe
Z noci paprsky
poté co šly hvězdy spát
bohům zářily

27. 05. 2018
2
5
719
Haiku

Dětská duše

Dětská duše
Oči dětské na kolbišti
hrotů lásky – bojů dní
proklely své hledání

27. 05. 2018
3
6
721
Vázané verše

Slunce a pes

Slunce a pes
Slunce vtrávě zní
trny růže bez květů
vdálce štěká pes

27. 05. 2018
0
2
712
Haiku

Sonet I.

Mraky stíní matce Zemi –
nemůže už kSlunci hledět
nalézt pouto skometami
v temnu kde je zahalen svět

27. 05. 2018
1
9
749
Vázané verše

Sonet II.

Utrpení proměňuje
nitro naše při mlčení –
nikdo pravdu neukuje
když jsme Bohu uzavřeni

27. 05. 2018
2
6
657
Vázané verše

Poustevník

Listí chvěje se
když jde cestou poustevník
sprázdnem vduši své

27. 05. 2018
1
4
563
Haiku

Svoboda pro Lásku

Duše musí chtít
svobodu pro lásku svou –
ne otroka hněv

27. 05. 2018
0
4
709
Haiku

Kdesi dávný stín vše viděl

Kdesi dávný stín vše viděl
Myšlenky se v neznámu
propadly do říše snů
do slov zcela bez stínů

26. 05. 2018
2
8
732
Vázané verše

Slunce zvonů

Slunce zvonů
Vtichém šeru slunce čekám –
nenadálé rozuzlení
pravdu vkráse nekonečna

26. 05. 2018
0
0
747
Vázané verše

Svatba a smrt

Svatba a smrt
Stála chudá dívka v touze
nalézt chléb svůj – sousto pouze
před poslední hodinou

26. 05. 2018
0
8
962
Vázané verše

Bída a strach před koncem dní

Bída a strach před koncem dní
Jen vtichu kdesi mlčí sen
když vnoc se mění tento den
vživotě našem odkvetlém

26. 05. 2018
1
0
821
Vázané verše

Nesmělost lásky

Nesmělost lásky
Jen tam kde slunce ticho zná
u prázdné duše beze dna
okusíš touhu závratna

26. 05. 2018
0
0
752
Vázané verše

Prostor snů

Prostor snů
Nad Slovem se vznáší sny
prostor zcela šalebný
kde má Duše ztrácí dny

26. 05. 2018
0
0
742
Vázané verše

Stříbrná řeka

Stříbrná řeka
Za branou města u řeky temné
mámení duše zaznělo ve mně –
u břehu lkala zmatená vůle

26. 05. 2018
0
0
769
Vázané verše

Ilias – úvodní verše (pokus o vlastní překlad)

Ilias – úvodní verše (pokus o vlastní překlad)
O hněvu Peleovce, Múzo zpívej, Achilla,
Achájcům strasti nekonečné – trpké způsobil;
udatnost duší reků mnohých v temnu zanikla,

26. 05. 2018
0
0
879
Vázané verše

Archilochos (pokus o překlad)

67 a (Diehl)
Srdce, srdce ducha strasti, bezradné ve víru,
vstaň a protijdoucím hrudí vlastní braň vnáporu,
při čekání nepřátel i blízko nepohnuté

26. 05. 2018
0
0
756
Vázané verše

Nesmíření nesmířených

Nesmíření nesmířených
Pravdu mnozí vkřiku znají
mlčení si nepřipouští
bez citu své hry jen hrají

26. 05. 2018
0
0
671
Vázané verše

Slunce v trávě

Slunce v trávě
Staré listí mezi trávu snáší větry podzimní
skrz jehličí prosvětluje kotouč zcela záhadný
zamyšlení nad svou vůlí klid přírody přináší

26. 05. 2018
1
1
723
Vázané verše
Nahoru