2034 číšnícy soupotvory

2034 číšnícy soupotvory
24. 9. 2021 13:11:31
fčérasmemělysapendyxem westerndej. dyšmámevobavolno, taksynejdřífskočíme nadvěmalýplsně dopabu uhvěsd.

25. 09. 2021
0
2
120
Povídky

2033 červenej nebozelenej?

2033 červenej nebozelenej.
25. 7. 2021 22:35:36
fčérasemšel proněcopotřebnýho dopeny.

26. 07. 2021
0
0
123
Povídky

2032 typovačka

2032 typovačka
28. 6. 2021 10:07:06
fčérahrálynašyfotbalysty namystrofstýevropy protiholanckýmčutálystům znizozemí. ponevačmamfotbalrát adobřemurozumym, taksemsytypnul, žeholanďani zvýtězý 4:0.

02. 07. 2021
0
0
150
Povídky

2031 komedyjálníseryjál

2031 komedyjálníseryjál
24. 5. 2021
sledovalsemfneděly otáskyváclavamorafce, vnichšseváclaf zeptalkomunystykováčyka:
"budetemýt jakoposlaneckýklup jednotnéhlasování.

25. 05. 2021
1
0
149
Povídky

2030 ajnkábelanezabyl

2030 ajnkábelanezabyl
15. 5. 2021 10:33:44
dyšmělpavelzajýček sedumdesátiny, taksmesysapendyxem pouštělyjehomuzyku adyšzaznělsong vokajnovysábelem, takmě apendyxvyskoušelvotasníkem:
"výškdokohozavraždil. "

16. 05. 2021
1
1
150
Povídky

2029 býruntvajn

2029 býruntvajn
11. 4. 2021 6:54:23
dyšsemsefčéravracel votapendyxe, takmě nazámeckýchscodech zastavylymládenec seslečnou. najednomschoduměly láhefsvýnem advěnalytýskleničky.

22. 04. 2021
2
1
144
Povídky

2028 solarys

2028 solarys
10. 4. 2021
apendyxmyfčérapučyl kňůhu solarysvotstandylema, najejýtytulce jejyrkaklůny sfykšnyfylmu. dyšsemse apendyxezeptal, pročtamje, řekmy, žetukňůhudvakrátsfylmovaly aklůnyje stohodruhého, americkýho.

11. 04. 2021
1
0
154
Povídky

2027 cofšechnosem mukoupyl

2027 cofšechnosem mukoupyl
2. 4. 2021 9:33:17
bylsemfčéra uapendyxe nanáfštěvě avonmy fjednuchvýlyřek, žesyfspomněl, jaksme skoropřet 30irokama bylynaspolečnýdovolenýfytályjy sjehotechdejšýženou ajátamfzal mýhosynofce. bylysmetenkrát naprochásce amalejráďa myřek:
"tymyjenřikáš, cofšechnosymy tadykoupyl, aleneříkáš, cone.

03. 04. 2021
1
0
125
Povídky

2026 yrfankt

2026 yrfankt
8. 3. 2021 9:53:59
ušněkolykrokúdocházym kapendyxovy naposlechofkusplsní awesternskafemazákuskem. mámtokněmu 20mynutchúzedokopce.

14. 03. 2021
0
0
136
Povídky

2023 takámylákonservácyja

2023 takámylákonservácyja
6. 2. 2021 6:23:26
povedalsomfčéra mártymufatelyjó, akosomsafčéra stretolsoženú:
"yšyjelsomkapendyxovy naposlechoukusplsňou, westernskafetérkú azákuskom. keťsablýžym kujehopanelákovovy, taknajprfmusýmpréjsť medzymadvoma ďalšymapanelákama azanima sasvažujetakábetonovácestička, naktorejbolazosnehu ušlapanápoľadovyca.

07. 02. 2021
0
0
145
Povídky

2008 poslednémalten, čozomrel

2008 poslednémalten, čozomrel
22. 1. 2021 10:11:01
eštepretkovydom somsedelfkrčme avedľaprystolýku sadeduškovédohadovaly, ktomalposlednénarodeniny. patrnepreto, abyvobjenalrundu.

01. 02. 2021
1
1
152
Povídky

2006 vonlajnvýučba

2006 vonlajnvýučba
20. 1. 2021 8:51:58
apendyxmafčérarosprával, akonaprýklatprobýhala jehovonlajnvýučba f9ejtrjéde základnejškoly, kdemalyzaúkol grafyckézvečovanije danejúsečky:
"úsečku 8cm zvečfpomeru 5:4. ateť akotorýsujem, krokpokroku avonýtorýsujúsomnou.

25. 01. 2021
0
1
156
Povídky

2004 nó, tourčite!

2004 nó, tourčite.
18. 1. 2021 9:35:39
yšjelsom kapendyxovynavyzyt apoprykubalovychuzenárstvu bolypryfjazaný dvajajorkšýry.

19. 01. 2021
0
0
126
Povídky

1989 mljéčko, rožteky, syr asalámu

1989 mljéčko, rožteky, syr asalámu
3. 1. 2021 9:52:59
frevolučnomčýsluklasy vedolapendyxanešku zoškolky apovedal:
"aneška, musýmekúpyť mljéčko, rožteky, syr a salámu. prypomeň myto, abysom naniečonezabudol.

13. 01. 2021
0
0
164
Povídky

1987 svetéticho

1987 svetéticho
1. 1. 2021 9:53:59
mámetesnepovánociach ataksacelkomhodíspýsať lyst, čomaposlalapendyx, čoposlaljedeňpynďa zozákladnej ježýškovy:
"mylýježyško, celýrok sombolhodný.

07. 01. 2021
0
1
196
Povídky

1984 kočka - rým

1984 kočka- rým
29. 12. 2020 8:37:38
apendyxmafčéraposlal výsledoktestu, ktorýzadal fsedmejtrjéde základnejškoly. 11úloha bola:
napyškekašdomuslovurým ateťbolozadané:

01. 01. 2021
2
1
186
Povídky

1970 jeproste pryrodzeneyntelygentá

1970 jeproste pryrodzeneyntelygentá
15. 12. 2020 11:22:11
nacelúkafjareň jednafčérapovedala:
"podľajejnázoru tojesamejdoktor, samejynžeňjér. totojamaťnemusým.

25. 12. 2020
0
0
124
Povídky

1968 bešymnarezať!

1968 bešymnarezať.
13. 12. 2020 10:55:01
bolysmenavoslave uujajyndry avonrosprával vodajakomsvojomznámom, ktorýsaporosvodu zosobášyl srosvedenú, ktorámala tiešakoajvon detísprvéhofsťahu.

19. 12. 2020
0
0
138
Povídky

1962 vóbecnetušým, čotodonejfjelo

1962 vóbecnetušým, čotodonejfjelo
7. 12. 2020 9:34:39
fčérasombol fpabevýslňjéčkonabare apretožesydáfno tikámzoservýrkou amalsom tiešušdosťnakúpené, taksomjejpovedal:
"yvetka, tykebysynebola takávošklyvá, takbysyboladocelapekná. "

14. 12. 2020
0
0
151
Povídky

1952 matieš80 atakystomutikam!

1952 matieš80 atakystomutikam.
27. 11. 2020 5:24:25
tehdyftedy, taksafkafjarni bavylydvajachalani adruhýpovedal:
"tyvole, kolykmuje.

07. 12. 2020
1
1
187
Povídky

1948 veť tojebuvol akokráááva!!!

1948 veť tojebuvol akokráááva.
23. 11. 2020 6:42:46
bolsom nanáfšteve urodičou apozeralysme prýrodospysnúfylmovačku, fktorejsamladélevy pokúšalydostať naozajvelmyštatnéhobuvola astálesaýmnedarylo složyťhonazemegulu.

01. 12. 2020
0
5
179
Povídky

1947 vóbec symafšymlanie

1947 vóbec symafšymlanie
22. 11. 2020 6:34:36
zasaešteftedykedy, taksomnazahrátkedákejkafjarni fajčylvarýnasvajcovým avoprotima sedelapeknároba atiešdačofajčyla. ochvýludošlydákeženy ahneťnaňuspustily:
"heletynasnesdravýš alebočo.

25. 11. 2020
0
0
153
Povídky

1940 deň blbec

1940 deň blbec
15. 11. 2020 8:15:18
apendyxmafčérapovedal:
"bolsomdnesfkaufláčy aupokladňachtamdákabápka, asytakces60, takámenšý aterasakoydeš túulyčkú autýchpokladňach sarosdvojuješ kjednejkase alebokedruhej, žejóftejfronte ateť fobochtamušniékto vykladalnapás, taktamstálatábápka avonamala ybatakýmalýpytlykspečyvom, aninemalakocýk aterastamstála, kusvotnichako. asydodržjavaladyštanc alebočo aváhalakuktorejkase máýsť - ktobuderýchlejšy.

19. 11. 2020
1
1
166
Povídky

1933 shodlysa, žesaneshodnú

1933 shodlysa, žesaneshodnú
8. 11. 2020 4:56:54
fčéramapovedal mojsnámy, akosaušnazačjatku jehoperfektnéhofsťahu sosvojúženú shodlynatom, akojeskvelé, žesavofšotkomshodujú. keťsomsahovopýtal akojetedamošné, žesarozyšly, takmapovedal:
"novješ, nedáfnosmesa shodlynatom, žesauš fničomneshodneme.

13. 11. 2020
0
0
165
Povídky

1930 zasatrochuslovenčyny

1930 zasatrochuslovenčyny
5. 11. 2020 5:11:15
džery alkarchňák manafejkbúksuposlal zasatrochučeštiny, ktorúsomtedapretlapkal:
"fšecymrazyly - ybamylanchladil

07. 11. 2020
0
0
181
Povídky

1922 čaulydi, buďtepozytýfny

1922 čaulydi, buďtepozytýfny
28. 10. 2020 7:47:47
fčéramablekhumorom pobavylpremyjér "bestofkovyt", keťfpravydelnej, nedelnejpríhovoreknárodu fskázal:
"čaulydi, nezúfajte, buďtepozytýfny. spolutosvládneme.

01. 11. 2020
0
0
179
Povídky

1914 týmotporníkou sdlhoročnoutradýcyjou

1914 týmotporníkou sdlhoročnoutradýcyjou
20. 10. 2020 6:24:26
mártymafčéra fatelyjópovedal:
"ydeštaktoulycou, hej anavýlohovačke sbadašpeknýnápys:

25. 10. 2020
0
0
157
Povídky

1907 čekuláda

1907 čekuláda
13. 10. 2020 6:44:46
mártyfčérarosprávalfatelyjó:
"súzásadné akomomenty, žejó fžyvotekašdého dospjevajúcehojynocha, žekňomuprehovorý tenjehoguru alebodákytenydol. noa kumňoprehovorylo mvojotecko ftomletomcytlyvymveku, kedyakoječlovek plnočakávaňja, žebudevosvýcen akožejó.

20. 10. 2020
0
0
169
Povídky

1905 dúfam, ženeskrachuje

1905 dúfam, ženeskrachuje11. 10. 2020 6:24:26
bolsomfčérasvetkom typyckejscénovačky pretútokrajynu. yšjelsom, patrnedokafjarne aftrnovanoch somsbadal akopán vopúšťalbangomat českejsporytelne azabudoltampaklýkbangofjék.

13. 10. 2020
0
0
150
Povídky

1897 klamalsom

1897 klamalsom
3. 10. 2020 7:33:37
bolsomfčérafkafjarni ejentes auvedľajšjehostolýka sedelydvebaby. táčospucla kalžýrskejkáve dvaveterníky ajednutortupunčovú, taksapryvotchodu naprvýpokus nemohlazodvyhnúť zožydle apovedala:
"ty, tomojepozadije - jestále ťašššššyje.

07. 10. 2020
0
0
167
Povídky

1893 tojeflaša anduly!

1893 tojeflaša anduly.
29. 9. 2020 5:24:25
apendyx mafčerafkrčmerosprával vozmysluplnýchnarjadenijachvlády, ktorémusja dodržjavaťfškole.

01. 10. 2020
1
0
230
Povídky

1884 sdravejrozum

1884 sdravejrozum
20. 9. 2020 6:43:46
fkavjarni ejentes jedna, aledosťnesympatyckábaba rosprávalahlasýmhlasom saméhlúposti, hovadiny akravyny, ktorésomsy schválnenezapamatoval. jednavečšjablbosť nešdruhá anapokontozavršyla:
"apretojatipovedám, fšdyckyjepotrebnépoužývať tensdravejrozum.

25. 09. 2020
0
0
175
Povídky

1880 fďakafďak - ďakujemtimoc

1880 fďakafďak - ďakujemtimoc
16. 9. 2020 7:22:27
keťbolofčéra, malapendyxnarodeniny apopýjalysmefkrčme uhvjésdmaléplsne. nafejkbúksu mudošlablahoželačka votnašejgymplovejspolužačka.

19. 09. 2020
0
0
196
Povídky

1872 okuljare zahubyčku!!!

1872 okuljare zahubyčku.
8. 9. 2020 7:18:17
takmerzakašdým, keťsomfcukrarni ejentes, taksyfšimnemreklamy fokusaoptyka, ktorájeoproti:
"okuljare zahubyčku.

13. 09. 2020
1
1
247
Povídky

1869 vóbecsymafšymla nie

1869 vóbecsymafšymla nie
5. 9. 2020 8:03:08
fčerasomsedel fcukrarni ejentes, fajčylamerykáno smljékomavajcovýmkoňakom, bumbalcygaru avoprotimasedela naozajpeknábaba. slnkopeknesvjétilo, taksomsanaňu fslnečnýchvokuljaroch, čyžetajne celúdobupozeral avonasyteho vóbecfšymlanie.

07. 09. 2020
0
0
169
Povídky

1851 ženunepresvečýš

1851 ženunepresvečýš
18. 8. 2020 6:39:36
adnesbude zasaakofčera krátka. fpabe povedaltretídruhému:
"snažylsomsajej jednoduchýmy ajasnýmydvókasmypresvečyť, žetakakotovyzeralo, taktotaknaozajnebolo.

01. 09. 2020
0
0
211
Povídky

1850 jakjeyntelygentný, takjeblbej

1850 jakjeyntelygentný, takjeblbej
17. 8. 2020 5:38:35
dnešnáklasabude ybalentakákrátka, lebosomfčérafpabepočul, alezároveňajnemoholpočuť nie, lenybazáverečnúdyjalógyju dvochbáp. druhápovedala tejprvej:
"takmunapyšpalec asnat topochopý.

25. 08. 2020
0
0
209
Povídky

1846 vobávalasa znásylnenija

1846 vobávalasa znásylnenija
13. 8. 2020 5:39:35
sedelsomfčérafpabe auvedľašjehostolýka sychlaphodlal vylúštiťkrýžofku, alepatrnesydoma zabudolokuljare. voprotiňomu sedelažena, ktorásy ýchzabudlanie, taktoskúsyl:
"mladápani, móžemsavasvopýtať akématedyjoptrýje, jatuná ybalenpotrebujem dolúštiť tajničku azlenatovydím.

19. 08. 2020
0
0
160
Povídky

1844 zavjétor móžuplachetnice

1844 zavjétor móžuplachetnice
11. 8. 2020 5:13:15
fčérasamaparádnevoplatila kúpačkanabarče. velkéhafoplachetníc brásdilovodu, pretožefúkal docelasylnyvjétor ajasomsa konečnedosvedel akotentoprýrodnejúkas vlastnefsniká.

13. 08. 2020
0
0
213
Povídky

1834 seks ašposvatbe

1834 seks ašposvatbe
1. 8. 2020 7:22:27
fčérasombolsvetkom čjastočnéhonedorozumenija fkrčme utrochkarafyjátoch, kdesompyfkoval tesneustolýka, kdehrdlykalyhrdlyčky. chalansa fjednuchvýluvopýtal:
"abudesex.

07. 08. 2020
1
0
271
Povídky

1829 atentát fljétadlomdobulharska

1829 atentát fljétadlomdobulharska
27. 7. 2020 7:27:27
jevelkáškoda, žeklasu 1827 somspýsalušpretfčerom, alefčérasmeboly sapendyxom, ktorýsanagymple pýsalsmekýmýčkom, fpabeuhvjésd adošjéltam dákyjehokemo nabycykly. mysmesrovýnkahovoryly vodajakychzaujúmavosťach, alekeťkemovoprol bycykolvostrom aprysadolsy, začalysmehovoryťvodačomynom.

01. 08. 2020
0
1
234
Povídky

1811 velkáradosť!

1811 velkáradosť.
9. 7. 2020 6:41:46
ušsypresnenepametám asdasmesavracalyksrubovačke s5ihodinovejcyklotúrky aleboseštedlchšjeho plácaňjanohama pokulturystyckych pam jatkách šyrokotlstého arnoldtickéhovokolja čylenskúpačky apárkubýrku snedalekejprýrodnejrezervácyjy, alekeťsompoložylvotásnik:
"vašychlórdstva, ktosydá kávovúlahodnicu.

25. 07. 2020
0
0
221
Povídky

1810 e=mc2

1810 e=mc2
8. 7. 2020 5:24:25
fčerachcalychalani ýsťnaprechádzku amňasanie. aleftem maapendyx vyčítavovynadal:
"tyvolé, vjéškoľkojeftebe energyje.

19. 07. 2020
0
0
302
Povídky

1809 jednokonečnýkabel

1809 jednokonečnýkabel
7. 7. 2020 7:07:20
akosomfteplycýchspýsal, žezajtrapovobedovačke ydemeskamošomzakamošom do arnold-tic na5dňovú cyklopyfnúrehabylytácyju, takfčéra, druhýdeňkúry salubosnažylpropojyť dostávajúcehosystéma (aterasmusym fzátvorkachvysvetlyť, žestávajúcasystéma sasestávala sprehrávača, zosylovačky, dvuchexterňákuch advochreprobedňoch, ktorúsmefčérasestávylymy, rešpektýfneja sapendyxom). natejystejkomode satiešeštenachádzala ajtelevýzyja, ktorútedachcal tenystýlubopropojnúť snoťasom atensobomadvoma apendyxovoma exterňákama.

13. 07. 2020
0
0
201
Povídky

1808 zachraňjedlo

1808 zachraňjedlo
6. 7. 2020 6:52:14
časospysrešpekt savopýtal anny strejcovej, rjaditeľkyvorganyzácyje zachraňjedlo, akosajej poskončenínúzovéhostava vracjavecydonormála. fotpovedisaholkaprysnala, žekovydsčíny knamdorazyl kvólyvánej ajejmuvokolýmu.

07. 07. 2020
0
0
219
Povídky

1805 kvasymódo

1805 kvasymódo
29. 6. 2020 5:55:55
ušmockrát somsyfšym, žekeť peknémladéslečny majúnavýber, takvyberajúzle. fčérasatozasapotvrdilo:
sedelsomujynakvoľnéhostola nateráskebufetérkybarčy skafemacygarou.

01. 07. 2020
0
0
218
Povídky

1803 jevyčuraná!

1803 jevyčuraná.
27. 6. 2020 5:45:06
fčérasom vemestepotkal sapčusvýsluní.

30. 06. 2020
0
0
240
Povídky

1800 kakejpepýčku

1800 kakejpepýčku
24. 6. 2020 5:45:45
bolsom navoslavevoteckovej 8desjatky, ktorúmalpretfčerom apretrokom. fčerasom prýtomnýmprečítal klasu "moraprácenazahrade" atondasama potemvopýtal:
"proč pýšeš slovensky.

29. 06. 2020
0
0
259
Povídky

1784 abysafnich prascavysnalo

1784 abysafnich prascavysnalo
8. 6. 2020 5:39:38
fdákejmúdrejkňúhe somkedysyčítal:
"mušnikdy nepochopýženu, ženanikdy nepochopýmuža atojeto, čomušanižena nikdynepochopý. "

13. 06. 2020
0
0
246
Povídky

1778 moraprácenazahrade

1778 moraprácenazahrade
2. 6. 2020 3:41:52
zakašdým, keťma mojamamčahovoryla:
"prosymtě, tyfurtstoutvojýslovenčinou, kdybysračipsalčesky, abytibylorozumět. "

08. 06. 2020
0
1
299
Povídky

1773 kvólyvážene somdošyjelkúhone

1773 kvólyvážene somdošyjelkúhone
28. 5. 2020 5:59:48
nechcelsom, alesamosaspýsalo, žesomzasa kvólyvážene došyjelkúhone. astalosatotakle:
bolsomna večeryprymerenýchdepresýfprahe čítaťklasy.

01. 06. 2020
0
0
216
Povídky

1763 nesehnaly éčko

1763 nesehnaly éčko
18. 5. 2020 5:55:56
ten, ktoréhonemóžem menovať, abysomhonemenoval, mafčérapovedal:
"fčérasomsyurobyl peknývečer. bolsomfpabe akeťušsom malnakúpené, yšjélsomdomou astretolslečnu.

25. 05. 2020
0
1
357
Povídky

1760 černoch

1760 černoch
15. 5. 2020 4:44:44
fšdycky, keťydemprahou, sledujemľudí apokládamsyvotásnik, asdabysom tiešdokázal točovoni zrofnaftuchvýlurobja. večinousypovedám, žehej afšdycky, žedokonca eštelapšyje.

19. 05. 2020
0
0
320
Povídky

1754 chlpaténohy

1754 chlpaténohy
9. 5. 2020 3:25:47
fčérasom bumbalafajčil fparke nalavyčkepotlampou. bolsomzamotaný fhlbokýchmyšljénkach, dyšmasnichvytrhla prekrásnakočička.

13. 05. 2020
0
0
243
Povídky

1748 poboskala

1748 poboskala
2. 5. 2020 4:29:30
sedelsomfčérapopoludní fparkepotlampúnalavyčke, popýjalpyvečko afajčildoutníček. premýšlalsomovecech aznášdúfamtenpocyt, keťsyvjacakopoldňa nevydelsvojudrahúpolovyčku avonasaktebe zrazupomalublýžy ačimvjactymvjac sazačínausmievať ašsanakoniec úplnerosžiary apoboskáťa.

07. 05. 2020
0
0
217
Povídky

1745 toprase malohlat

1745 toprase malohlat
29. 4. 2020 5:53:14
jardamafčérapovedal:
"hradnýkanclýkmynár usporjadalfosvjetimanech fpenzyjónunasjesdouke zabíjačku. samozrejmesrúškama.

01. 05. 2020
0
0
306
Povídky

1735 kedysysamapáčila kačer

1735 kedysysamapáčila kačer
19. 4. 2020 5:25:35
potem, čozavedlykanalyzácyju čt3 ajmojýmrodičomdobystřan, taktakmerzakašdým, keťýchnafštívym, čučajúnaňu. afčerama voteckopovedal:
"pozeralysmesmamou nadákyfilm anemohlysmesyspomenúť natuznámu apeknúherečku, ktorábolafhlafnejúlohe shercom, jehošmenosme takystovedely, žehovjeme.

25. 04. 2020
0
0
293
Povídky

1726 bolobymaškoda?

1726 bolobymaškoda.
10. 4. 2020 5:25:25
keťniekam alebosavracamdom, takydem dostčastopotakých prerušovanýchschodoch ftesnejblýskosti pomedzyrodinýmydomkamy.

19. 04. 2020
0
1
292
Povídky

1724 lákaťa seks srúškom?

1724 lákaťa seks srúškom.
8. 4. 2020 3:53:35
samavopýtalynawéčkach arofnoporadily:
"nudítesadoma.

13. 04. 2020
0
0
399
Povídky

1720 pornohvjésda

1720 pornohvjésda
4. 4. 2020 4:44:44
malsomznámych, čobolymojyznámy, keťsmesaznaly. sjytkou somchodilnazáklatku ajyrkusomspoznal tesneprettým, nešsafzaly.

07. 04. 2020
0
1
324
Povídky

1716 rekort dúbrafka

1716 rekort dúbrafka
31. 3. 2020 5:55:44
akosomušspýsal, žesaniekedypravydelne zúčastňujembehu "šprynt dúbrafka 2020", taksavňomzlapšujem. fprvomzápoleniju, fktoromsompodvakrát vydychávalynfarkt, somšťopkyšťopnul načyslycach 28:56,82.

01. 04. 2020
0
0
268
Povídky

1715 selfý

1715 selfý
30. 3. 2020 5:48:59
eštenešzačnem spysovať, čomaposlal kemonawacape, takabynezapadlo, spýšem, žebysa namiesto:
"jezdravá akorepa malonabudúcepovedať jezdravá akocesnak alebocybuľa. "

31. 03. 2020
0
0
269
Povídky

1714 takymutykam

1714 takymutykam
28. 3. 2020 6:37:42
ešteftedy kedymohly, taksafejentes bavylydvajachalani apiaty savopýtaltreťjého:
"akolykmuje.

30. 03. 2020
0
0
323
Povídky

1712 neuverytelnosť

1712 neuverytelnosť
27. 3. 2020 5:14:23
vydimvoblyčej, alenefspomenem nameno komentírabyjatlonu, ktorý pretfčerajšým závodomžien povedal takútoneuverytelnosť:
". ajápefneverým, žefdnešnomzávodu budememocť sledovať nielenboje vostupnevýťazou, aleaj voďalšiepriečky.

28. 03. 2020
0
0
305
Povídky

1711 pes, ktorýšťaká nehryže

1711 pes, ktorýšťaká nehryže
26. 3. 2020 5:18:36
napýsalmaznámy nafejksbúku, ženeníprafda, žepes, ktorýšťaká nehryže. doplnilsomho:
"rasma jedenpes uhryzoldonohy.

27. 03. 2020
0
0
345
Povídky

1710 chytrá ušvotnarodenija

1710 chytrá ušvotnarodenija
25. 3. 2020 5:23:41
keťzatvoryly fšetkémalékaviarne, ktorésomnafštevoval avelykévopchodnébarákynie, taksomsyjednéhodňa chytropovedal, žečojevelyké jevotvorené avyrazyldogaléryje plnýnádeje, žesytamdamkafe flagártu. galéryjasyce votvorenábola, nonikdesomalenesbadával lagárto.

27. 03. 2020
0
0
259
Povídky

1709 bžundamusýbyť

1709 bžundamusýbyť
24. 3. 2020 4:31:22
fčéra aleboniekedyftedy kedytobolo, poprynákupnejceste dokauflandovačky kolemrodinéhodoma aplota namňašťakalo takémalé, alepeknehnusne fsteklépsysko. tobyalevóbecnevadilo, pretožesomušzvyknutý, žefšetké takétomaléšťakajú atotonavjac zakašdým, keťydemvokolo.

27. 03. 2020
1
1
309
Povídky

1707 alejatuná nepretbjéham

1707 alejatuná nepretbjéham
22. 3. 2020 4:56:23
kedyzačalobyť ybadoporučené nosyťrúšku, takma nachodníkovy cestúnadúbrafku pretbjéhaljedenchalan aposdravyl:
"dobrýdeň.

23. 03. 2020
1
0
328
Povídky

1706 šprynt dúbrafka 2020

1706 šprynt dúbrafka 2020
21. 3. 2020 05:06:07
fčérasomdosiahol rekortnéhočasa fbehunadúbrafku, ktorýsomsy, abymalo tomoješportovanije dákuštábnukulturu sampresebanazval, keťušsomfňomtakdobry - "šprynt dúbrafka 2020". účastnimse tejtodyšcyplýny kašdoročne, nofmynulýchrokoch somsanikdy nevyhrabalašnavrchol.

22. 03. 2020
0
0
229
Povídky

1705 svet budevochuzen!

1705 svet budevochuzen.
20. 3. 2020 5:55:44
povedalsomfčéra jardemu:
"kemo, úplnescelavýjymočne syneviemrady atrápymatakátoproblematyka:

21. 03. 2020
0
0
256
Povídky

1704 vládne rúškovénarjadenije

1704 vládne rúškovénarjadenije
19. 3. 2020 5:43:21
zaslyjéchlysme sjardombabyša, akofskázal, žektonebudemaťrúšku, temuju vosobnedovezje. povedalsom:
"ušhovydim, jakzanámajede.

20. 03. 2020
3
2
473
Povídky

1703 pozor nabradu!

1703 pozor nabradu.
18. 3. 2020 5:43:21
túto klasu spysujemprefšetkých, čosymyslyja, žeýmdákykonkrétnyčlovek neotpovedánaposdrau.

19. 03. 2020
0
0
260
Povídky

1702 paragraf sprstom

1702 paragraf sprstom17. 3. 2020 4:15:51fšimolsomsyžesomsy naplakátovomválcy unádražíprečítal okoncertnomvystúpení doktorajúhelky smyroslavom malýčkom fteplyckomdomekultúrystyky. doposjaval somsadomnieval, žeyvo jefpárusparagrafom amalýček sdákymďalšymprstom čiňákymynym telesnymúdom.

18. 03. 2020
0
0
304
Povídky

1701 čomyslyš, bola?

1701 čomyslyš, bola. 16. 3. 2020 6:30:20potkalsomvemeste dášu.

17. 03. 2020
1
1
368
Povídky

1685 abysatinabudúce lapšječítalo feMÁeS (fMojej Audyjovyzuálnej Slovenčine)

1685 abysatinabudúce lapšječítalo feMÁeS (fMojej Audyjovyzuálnej Slovenčine)
29. 2. 2020 4:32:10
taktipretkladám, čovosebespýsala, aleterasnevjempresne čitobola rómskacyganka, alebocygánskarómka, pretožesafních némocdobrevyznam, takaleteda určitejednasníchtobolaurčite, ktorávosebespýsala:
"O mně

16. 03. 2020
0
0
248
Povídky

1688 ušfylosoflovať?

1688 ušfylosoflovať.
3. 3. 2020 5:43:21
trochusymyslym, žejenačase ajnačasu, bysomzačal namjésto ajkeť tehonajlapšijeho humorovanija trochavjacfylosoflovať, dokialsom celosvetovoznámy ybanateplycku, fprahe, fploučnicy potbenešovom, flabypotústim, trochaflýpe adečínovy.

16. 03. 2020
0
0
306
Povídky

1689 váfraho láska

1689 váfraho láska
4. 3. 2020 4:34:43
fčérasom fboulyngárkefmetropola zaslyéchol smójhovobľubenéhorádyja blbnik, ktoréhrámoje ešteviacvobľubené 80iatky jednéhostýchmých voblúbenýchnajviac - výťuváfru - akospievasvojasypatrne ystojedinýsonk:
"tysymaláska, tysymojhleň

16. 03. 2020
0
0
316
Povídky

1691 nebolysestry, bolatomonyka

1691 nebolysestry, bolatomonyka
6. 3. 2020 5:12:34
fšadesomznámytým, žepodľavyzeračky posnávamrósneprýbusné. bespečne cérusmatkou, synasocom, starúmamusfnúčkú, starkéhosfnukom, jedno ajdvojvajcovýchsúrodzencousposnám.

16. 03. 2020
0
0
292
Povídky

1692 jednabranka nakaždéstrane

1692 jednabranka nakaždéstrane
7. 3. 2020 4:13:14
bolysmesjardofpabe asnamatieš ajdákyfutbalovýzápas. voprestáfke hokomentátór vohodnotilslofmy:
"boltopeknýpolčas, ktorýdivákomponúkol jednubranku nakašdejstrane.

16. 03. 2020
0
0
371
Povídky

1693 jaksomukolýna prepylslynifku

1693 jaksomukolýna prepylslynifku
8. 3. 2020 3:45:45
pretfčerom bolprvýpondelok azároveň 234á čítačka alyjastakzvaný šlauch. čislojepresné aspráfnespočítané, pretožespočtou somzakaždým dostávaljednotku.

16. 03. 2020
0
0
241
Povídky

1695 českohľadá

1695 českohľadá
10. 3. 2020 5:59:59
česko ajslovensko stálevopčas dačohľadajú. asynafšdy uštobudesuperstar.

16. 03. 2020
0
1
382
Povídky

1696 jaksomukolýna prepylbradafku

1696 jaksomukolýna prepylbradafku
11. 3. 2020 2:34:56
chcem, čotiterasmusym, pretožespysujem ybaprafdu, ktorásanaozaj stala. robýmtakpreto, pretožekebysomnie, spysovalbysom naprýklatasytakle:
ušpárdňou, možnomesiac, mapot, vlastnenatpravymrebrom podľakemajardu, čopoznámojetelo akosvojeboty, tlačíbradafka.

16. 03. 2020
0
0
282
Povídky

1697 blbe, dobrerano!

1697 blbe, dobrerano.
12. 3. 2020 5:15:15
škoda, žesomzabudol akosavolajúsušienky, ktorémakašdýdeň yronyckynadávajú:
"blbe, dobrerano.

16. 03. 2020
0
0
369
Povídky

1698 100x vokapovanáprafda

1698 100x vokapovanáprafda
13. 3. 2020 4:15:15
fčéra aleboniekedyynokedy maprepadlo todleporekadlo:
"100x vokapovanáloš sastávaprafdou. "

16. 03. 2020
0
0
288
Povídky

1699 trošilinčičku

1699 trošilinčičku
14. 3. 2020 4:15:15
kchóldovalsom majstrovy avonmaposlalesemeska (afzátvorkachmam esemezek podľavzoru pán):
"dnesjetoryťounapřud.

16. 03. 2020
0
0
298
Povídky

1700 čomamrobyť?

1700 čomamrobyť.
15. 3. 2020 3:45:46
terasmampreteba ybatakútokrátkusvotáznikom:
somnaozajstnýdžentlymen, ktorývje, žemusýbokomdovody, keťsa naúskejláfkecespotok čidákuynúvodú stretneskrásnúženú.

16. 03. 2020
0
0
361
Povídky

1694 domácýles

1694 domácýles
9. 3. 2020 5:55:55
sedelsomfkafémonopol achvýlemajukalsvokna. fjednutakúchvýlu yšlamamaschlapcom, ktorýsanamňastále, čižeasy 5 se kúnt, pozeral.

13. 03. 2020
1
1
353
Povídky

1690 hašekrevajvl

1690 hašekrevajvl
5. 3. 2020 4:20:10
bolysmesjardom nakoncerte fpabehvjesda. drinkovalysmeplzeň adákavosoba nampoložilanastvól papyjéryk ramštajnrevajvl sofstupnym 250 korún.

12. 03. 2020
1
0
349
Povídky

1687 večnečistý!

1687 večnečistý.
2. 3. 2020 5:44:55
posnámfajnéhochlapýka.

03. 03. 2020
0
1
450
Povídky

1686 sdarma abesnavýšenija!

1686 sdarma abesnavýšenija.
1. 3. 2020 3:23:45
počulsom sdákejrádyjofky asymyslym, žebyhystóryjou nemalyzostať úplnelentak bespofšymnutija, ajkeťfaudyjovyzuálnej sútoybalen dveslová atosycetudletyto:
"sdarma abesnavýšenija.

02. 03. 2020
0
2
573
Povídky

1684 nemuselby nahradzovať

1684 nemuselby nahradzovať
28. 2. 2020 4:56:00
konečnesomsyfspomel, ženiekedyfminulom týšdni sompotkal kemapatryka avonsamavychluboval, žebudemaťfajnúčítačku snatfmuzeume alebokdeto fteplycach. povedalsom:
"jaj, mamčas, tiešdójdem.

29. 02. 2020
1
2
511
Povídky

1683 dalsom fšetké

1683 dalsom fšetké
27. 2. 2020 3:58:52
yšjelsom teplycamapochodniku avoprotima sazostranynabokmotal asypatrne úplnevožratýchmulo. ftipnesommenilsmer, abysmesanepotkaly.

28. 02. 2020
0
1
366
Povídky

1682 našesúkrásnejšyje

1682 našesúkrásnejšyje
26. 2. 2020 4:22:11
fčérasme smártym, symyslym, vyrjéšily byjatlónovuproblémovačku zvanútieš nórskysyndrom. akbytedanabudúce akékolvekmušstvo aleboajženstvokľudne vyhralodvezlatémedajlofky najednompodujatiju, taknatreťjúpretekárku ušbynemohlonastúpyť.

27. 02. 2020
0
0
375
Povídky
Nahoru