Píseň o spokojenosti

Píseň o spokojenosti
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Horších okovů snad
není

08. 03. 2021
9
14
492
Vázané verše

O tom, jak je to (také) s poezií v Česku (je to tu jinačí)((a Moje dvě babičky))

Moje dvě babičky, a hruška(Je to fuška, když potkají se dva pohledy různé na věc,upejpavost či naopak stud,…, a jedna hruška):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Vyprávěla mi moje máma příběh (v jednotlivostech některýchse od něj možná odchýlím, ale kostra příběhu je pevně dána),jak zase máma její z městečka* vedlejšího přinesla v nůšicosi do domu mamky jejího nastávajícího (takto mého táty)Nezdržela se dlouho,…, nestála ale také pouzemezi vraty,…, a došla tedy až do kuchyně. Babička mojebudoucí druhá přijala ji vlídně, …; jako dobrá hospodyně,zavařovala zrovna měkké hrušky, ovoce (jak mnohdy vyjádřila se)pouze podřadné. Jejího syna budoucí tchýně však naně měla názor jiný,…, a už při pohledu na ně v ústechzačaly se jí sbíhat sliny,…, ovšem ani o jednu tu hrušku neřekla si. Babička budoucí druhá moje zase ale (za ovoce to přezrálé)styděla se asi (jinak rozdávačná byla, naopak.

23. 02. 2021
11
27
813
Miniatury, hříčky

Pozemská nejzákladnější (jeden z osmi, bratříček náš pozemský největší, stále /je tu s námi)

Pozemská nejzákladnější
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Trpíváš strachem,…, z nejistoty, …, z bláta obav ,…, kalů a
nečistot, td. , jen ztěžka dennodenně vytahuješ boty.

20. 02. 2021
5
6
273
Smíšené verše

Své karty mají ve hře (Odejít odsud se dá povlovnou cestou divokých koček)

Své karty mají ve hře :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sedí na nábřežním hrazení své karty mají ve hře, a jeden trumf, tajný, ještě v srdci; domnívají se, že s tímto nedá se prohrát. Odejít odsud se dá povlovnou cestou divokých koček (vrata školy zavřená), a šumění listí - i teď, pod holými stromy -již naslouchat; individuálně pro každého životadárným Sluncem je shůry ozářen ten předurčený, pravý okamžik, kdy už nebude se dát vydržet sedět .

28. 01. 2021
3
5
310
Volné verše

Z domu když vyjdeš ven do většího světa, človíčku

Takoví jsme byli (27. )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
V 70. a 80. letech patřilo k dobrému tónuvyjet občas aspoň k Balatónu,…, a ještě více
po celý rok společenskou/ ladilo Ti atmošku,povedlo-li se Ti v létě navštíviti Jugošku

09. 12. 2020
5
7
357
Miniatury, hříčky

Ve Slavětíně .( ..dětská radost se vsákla do stěn statku )

Ve Slavětíně . ::::::::::::::::::::::Dětská radost se vsákla dostěn statku, i velké smíchy zbesed podvečerů ,. , iesence dějů zmileneckých lůžek ve třech komůrkách, . , odděleně odsebe, .

01. 11. 2020
8
5
388
Volné verše

B O R Ů V K A! z kolekce odposlechnuto

B O R Ů V K A .
z kolekce odposlechnuto
V rychlíku „EC“ při mé nedávné cestě z Brna do Prahy, u stolu pro šest lidí, se mnou seděla silně sebevědomá mladá maminka se dvěma dětmi - a sice s malou princeznou dvou až tříletou, . , a kloučkem ne snad starším 4 jar (s Dorotkou a Honzíkem , . , jak jsem odposlechl); - kluk se ovšem ukázal být hezkým kvítkem ( to by bylo video .

02. 10. 2020
9
18
434
Miniatury prozaické

O staré aleji

O staré aleji
:::::::::::::::::
Řádek stromů
ve známé ulici,

22. 07. 2020
10
9
475
Volné verše

Ženská promenáda

Ženská promenáda
Upraveno parkem. Prvou cestičkou kráčejí dívky, panenky, spentlemi ve vlasech, občas i poskočí zamotýlem, když si myslí, že se . nikdo nedívá. Ve druhé cestičce kráčejí vážněji, vědomy si pozornosti, kterou vzbuzují.

10. 07. 2020
14
11
733
Volné verše

A censurer View (nebo kopáče)

(jedna drobmost z období asi 2005 - 2007)
A censurer View
(nebo kopáče):::::::::::::::::::::::::::::::::
Zatím nepláčemByvše u dna, . , jižpár roků, odrážím se, podlerad, do půlkruha kolemzdi; . . Bdím.

31. 05. 2023
4
3
33
Miniatury, hříčky

Další vývojový stupeň lidstva?

Další vývojový stupeň lidstva.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Přemírně šprechtit je vskutku lidské;
dnes, v tzv. době postfaktické, však vytrácí

16. 05. 2023
7
15
115
Úvahy

Dříve snad znělá v každém slově, česká „intelektuál buňka“ dnes významově sotva kuňká… .

Dříve snad znělá v každém slově, česká „intelektuál
buňka“ dnes významově sotva kuňká… .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Často slyšet stesky; – sešlost (typická) prý v Česku už

14. 05. 2023
1
5
49
Úvahy

Ad Pětikoalice – záruka pětinásobku?

Ad Pětikoalice – záruka pětinásobku. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Každá jedna politická strana, jakojednostranně populistická přirozeně bývá brána
Nebude ale pětikoalice tzv. přirozeněpopulistická až pětkrát více.

11. 05. 2023
2
2
31
Miniatury, hříčky

Jak kdo lidi vidí – aneb (moje) Třídička lidí?

Jak kdo lidi vidí – aneb (moje) Třídička lidí.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Třídička dle církví, …, funkcí, či politických stran
se asi souhlasu mého nedočká; - podle těch je

08. 05. 2023
5
8
53
Miniatury, hříčky

Biřmovat se? Pro Tebe přímo 777,7!, …, aneb jak mne rádce od volantu bryskně poslal do kostela (pokus o vložení č. 02)... (z kolekce Odposlechnuto)

Biřmovat se. Pro Tebepřímo 777,7. , …,aneb jak mnerádce od volantubryskněposlal do kostela. (z kolekce Odposlechnuto)
Celý můj biřmovací proces v r.

23. 04. 2023
1
4
60
Miniatury prozaické

Biřmovat se? Pro Tebe přímo 777,7!, …, aneb jak mne rádce od volantu bryskně poslal do kostela...  (z kolekce Odposlechnuto)

Biřmovat se. Pro Tebe přímo 777,7. , …, aneb jak mne rádce od volantu bryskně poslal do kostela. (z kolekce Odposlechnuto)
Celý můj biřmovací proces v r.

21. 04. 2023
0
1
66
Miniatury prozaické

Cihla na vozovce (Vozidla, na té trase, pak ovšem dělila se/ na ta, která nevyhla se, a na ta, která/ se vyhla)

Cihla na vozovce
::::::::::::::::::::::::::::::::
Zelená vlna v noci: Tam a tam
na vozovce/ leží cihla

17. 04. 2023
14
18
151
Diskuse

Dal jsem si tu práci vystavět krátkou o legraci (a ohledně sporů ohledně Smyslu stvoření)

Dal jsem si tu práci vystavět krátkou o legraci (a
ohledně sporů ohledně Smyslu stvoření)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Můžeme se spolu asi přít o smyslu stvoření, ale

10. 04. 2023
7
4
112
Úvahy

Velký pátek (citát; liturgie z katolických kostelů z dneška)

Velký pátek
1. ČTENÍ Iz 52,13-53,12Byl proboden pro naše hříchy. Čtení z knihy proroka Izaiáše. Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti.

07. 04. 2023
4
5
107
Citáty

(citát) „Lazare, pojď ven!“ (četba z katolických kostelů v neděli dne 26.03.2023 )

Motto:
Zprávy o Ježíši / z ruky prvé/ do uší lidem všem;ať jsi
knechtské, anebo urozené krve - Evangeliem začínej svůj den.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

01. 04. 2023
2
0
53
Citáty

(citát) ,,Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích" (četba z katolických kostelů v neděli dne 19.03.2023 )

Četba z katolických kostelů v neděli dne 19. 03. 2023 (citát)
4. neděle postní

31. 03. 2023
2
0
78
Citáty

Zůstávejme v pokoji (Prolétlas mým životem jak létavice)

Zůstávejme vpokoji…
Prolétlasmým životem
jak létavice,
zůstaly však neodčinitelné Stopy.

26. 03. 2023
12
14
119
Volné verše

Pamětníkům let šedesátých srdce poskočí: Olinka Š. má dnes výročí! (ad st. 15 03 2023)

Pamětníkům let šedesátých srdce poskočí: Olinka Š. má dnes výročí. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Olinka Schoberová* řekla osobě prý: no já jsem byla, víceméně, pouze hezká(a kdejaký člověk jednodušší/ výrokutomu skromnému i tleská)
Ale světa znalívědí, co krása těla (a zvláštěu žen. ) za zázraky v
světě dělá,…, co o nositeli

16. 03. 2023
9
6
172
Události

Citát. Nepokoušej Hospodina, svého Boha.(četba Evangelia z katolických kostelů z minulé neděle)

Ad Dva druhy víry .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ad druh víry 01:
Věřícípřed Stvořitelem se za prohřešky svojestálestydí,. ,kdežtonevěřící(možná) pouze tehdy, kdyžmyslí si, že jej zrovna vidí/ někdo z lidí. .

05. 03. 2023
5
0
77
Citáty

Ad Moje nová partaj – otázka jména (Problémy se stranou prý// ale až po registraci její nastanou/ zejména..)

Ad Moje nová partaj – otázka jména
(Problémy se stranou prý ale
až po registraci její nastanou/ zejména. )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28. 02. 2023
7
11
123
Miniatury, hříčky

Dvě jedovaté z rána (starám se o náš stát!) ((aneb když ..sovu přinutíš z postele o/ půl šesté ráno vstát...´)); - o ČNB,..., a o B.T.)

Dvě jedovaté z rána
(starám se o náš stát. ) ((aneb když Sovu přinutíš z
postele o/ půl šesté ráno vstát. )
Krátká o ČNB

25. 02. 2023
2
2
87
Blbůstky

(Citát) Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět.

Motto:
Zprávy o Ježíši / z ruky prvé/ do uší lidem všem;ať jsi
knechtské, anebo urozené krve - Evangeliem začínej svůj den.
*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

21. 02. 2023
4
11
152
Citáty

(Citát) "Kdož chceš jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!

Motto:
Zprávy o Ježíši / z ruky prvé/ do uší lidem všem;ať jsi
knechtské, anebo urozené krve - Evangeliem začínej svůj den.
*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

20. 02. 2023
1
2
84
Citáty

Křesťanství v Čechách přísností prý odpuzuje dospělé, ..., i nejedno děcko.. . Ale i nekřesťané vyznávaj mnohdy věci nečekané; např. v Akáši je (prý) všecko'!

Křesťanství v Čechách přísností prý
odpuzuje dospělé, . , i nejedno děcko. .
Ale i nekřesťané vyznávaj mnohdyvěci
nečekané; např.

11. 02. 2023
15
13
184
Vázané verše

Rozvodová (Stěží se asi schová, že mnohou změnu značit může Píseň Rozvodová..)

Rozvodová
(Stěží se asi schová, že mnohou
změnu značit může Píseň Rozvodová. )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

05. 02. 2023
15
31
157
Blbůstky

Bez obalů shop, volba logická (zakázaná reklama, či Ostrá ekologická, ..., hustá? )

Bez obalů shop, volba logická
(zakázaná reklama, či Ostrá ekologická, . , hustá. )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I kvůli obalům Příroda naše dnes marodí

27. 01. 2023
14
20
196
Blbůstky

Ad Posun skutečnosti pozemské ke (s)tvořitelské nebeskosti (Víme - naši předci /kdysi živili se lovem..)

Ad Posun skutečnosti pozemské ke (s)tvořitelské nebeskosti
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Víme - naši předci /kdysi živili se lovem
Ovšem generace „On line 24/7 plus“

21. 01. 2023
10
8
95
Úvahy

O neaktuálním nápise na cihlové zdi (ke které chodili jsme kouřit)

O neaktuálním nápise na cihlové zdi (ke
které chodili jsme kouřit)
(aneb „Dneska po matuře“)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16. 01. 2023
6
3
114
Volné verše

Pravé strany střech

Pravéstrany střech
Pravé strany střech,
lesknoucí se od Slunce;levéstrany
budou tmavé, ty aleteď nevidím

15. 01. 2023
7
5
125
Volné verše

Tajemství růžence k Duchu Svatému (aneb Jak různými slovy se může hovořit o jedné věci..)

DESÁTEK slavného růžence k DUCHU SVATÉMU
Tajemství růžence k Duchu Svatému:Ježíš,který ať naše srdce učiní vnímavé pro plnost milostí Ducha Svatého. který ať nám sešle Ducha Svatého, aby v nás rozmnožil tři božské ctnosti. který ať nás chce skrze Ducha Svatého posílí, osvěcuje, vede, řídí a posvěcuje. který ať naše srdce naplní láskou Ducha Svatého a velkou pokorou, trpělivostí, silou, odevzdaností a svatostí.

12. 01. 2023
3
2
135
Citáty

Pššššššššt!! Já jsem také Havloid! (z kolekce Odposlechnuto)

Pššššššššt. Já jsem také Havloid. (z kolekce Odposlechnuto)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nedlouho před odchodem Václava Havla z tohoto světa jsem byl zaangažován v nějaké akci pražského arcibiskupství, kterou pořádalo pro vybrané nízkopříjmové důchodce (možná i další sociálně slabší lidi).
V té době v některých internetových diskuzích vrcholila nenávistná *kampaň vůči osobě Václava Havla; – v určitých kruzích naší společnosti (podle mnohých odhadů tvořili jejich podstatnou část většinou právě důchodci.

31. 12. 2022
11
11
199
Miniatury prozaické

Mladé duše lidské k životu svému občas potřebují rachot (aneb Jedna malá Těm, co/ každoročně ve velkém/ po několik dní/ odpalují pyrotechniku/ tzv. zábavní )

Mladé duše lidské k životu svému občas potřebují rachot (aneb Jedna malá
Těm, co/ každoročně ve velkém/ po několik dní/ odpalují pyrotechniku/ tzv. zábavní )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::::::::
Kde bychom jenom byli, kdybychom

20. 12. 2022
8
9
147
Úvahy

Zpráva z války (aneb prostě, po prvé i po sté - válečné dárky z Waršavy/ nepřebírejme dále/ do Česka, do Prahy..)

Zpráva z války
::::::::::::::::::::::::::
Daroval granát jednomu Polákovi Ukrajinec,
ten potom v kanclu jeho udělal hezký binec

16. 12. 2022
2
7
153
Blbůstky

Lid izraelský /nepoznal doma Krista krále (Ježíše) - účelově zaslepen, ohlušen/ byl ..nejspíše.. ?; Snad žádná generace nemůže v životě užívat si pouze..

Lid izraelský /nepoznal doma Krista krále (Ježíše) -
- účelově zaslepen, ohlušen/ byl . nejspíše. .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

26. 11. 2022
6
9
178
Miniatury, hříčky

Taška pod sedačkou (z kolekce Odposlechnuto)

Taška pod lavičkou (z kolekce Odposlechnuto)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Řekl mi jen můj (slovensko – pražský) známý Jozef S. jednou, když potkali jsme se na hlaváku v Praze:
„Romane, snad se tím neurazíš, ale musím ti na tomto místě říci, že tady v Praze se dá lidem věřit v průměru o dost méně, než u nás, na Slovensku. "

20. 11. 2022
12
7
138
Miniatury prozaické

Nechť v duši rozprostírá se Ti duha.. ; Tzv. veliké národy prý nerozumí srandě

Tzv. veliké národy prý nerozumí srandě:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Tzv. veliké národy prý nerozumí sranděMálokdo ale přitom myslí Francouze a Brity (ale i tyrozumí spíše každý tomu svému -tedy u sebe domapouze humoru britskému, potažmo francouzskému. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nechť v duši rozprostírá se Ti duha.

06. 11. 2022
4
6
134
Miniatury, hříčky

Obrázky ze ZDŠ sedmdesátých let, část 01.(haiku)

Za trest s holkouTom *Sójer to měl stejněNepomohlo to
Chodíme tišeTajemství v kabinetuJen pro hloubavé
Bitva v jídelněBitva na školním dvořeŠkola na druhou
Výtvarka, tělákZas Otázky po smysluNa konci dneHoďka životaZačalo se v devět dnesBohatší duše

04. 11. 2022
9
6
146
Haiku

O síle hlasu (lodníka, …, či plavce na kajaku, na kánoe/ se toto netýká)

O síle hlasu
(lodníka, …, či plavce na
kajaku, na kánoe/ se
toto netýká)

03. 11. 2022
3
12
165
Blbůstky

O místě v Srdci

Omístě v Srdci (asi 1992 - 1994)
Jellymann G. , milující neuvěřitelnou bytost opačného pohlaví, dlouho, dlouhose drželzpátky od všeho, co by jeho Lásku ( -a s níi příslušné místo v jeho Srdci . )mohlo byť i jen ohrozit.
Až jednou ( rozladěn a unaven) podlehl svodnému pozvání, a v Cukrárně (jinak to ovšem podniku bohulibém) navršildo svých útrob – a to i přestože cítilpotřebu „opravdové“ krmě –množství sladkostí.

26. 10. 2022
4
17
107
Miniatury prozaické

O vyplněném přání

O zpívajícím kosu(asi r. 1990)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Jellymann G. byl zrovna mírně smuten, když spatřil veVolné příroděna Rozkvetlé větvi zpívajícího Kosa.
„Je to bezesporu krásné a ušlechtilé," pomyslel si, „ovšem jevíce nežzřejmé, že ten kos je ještějen pouhou součástíVolné přírody.

20. 10. 2022
8
7
109
Miniatury prozaické

Citáty. I v nejtěžších dobách se vždy i mezi chudými lidmi našly ostrůvky lidí, kteří praktikovali svou přirozenou lidskou lásku všude, kde to jen trošku šlo (žákovské citáty ).

V těžkých dobách lidé využívali své rodičovství třeba k tomu, že aby uživili zbývající děti, prodali nějaké své méně oblíbené dítě do otroctví (- ale i v té době platilo, že raději prodali nějaké cizí dítě, když se k tomu naskytla příležitost).
Čemu se dnes divíme v zaostalejším světě, bylo ještě v osvíceném 19. století běžné např. ve Francii a Anglii - že děti již od svých třeba sedmi let pracovaly v dolech (protože se vešly do menších děr, než dospěli).

16. 10. 2022
9
16
156
Citáty

Citát. Četba Evangelia z ned. 09. října 2022 (Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán.)

Motto:
Zprávy o Ježíši / z ruky prvé/ do uší lidem všem;ať jsi
knechtské, anebo urozené krve - Evangeliem začínej svůj den.
*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

11. 10. 2022
2
1
83
Citáty

Dnes v Nuslích (( z kolekce Odposlechnuto))

Dnes v Nuslích (( z kolekce Odposlechnuto))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dnes, v pátek 07. října t. r. jsem odpoledne seděl v tramvaji číslo 14, ve směru od Kauflandu Michle do centra.

09. 10. 2022
14
21
256
Miniatury prozaické

Citát. Četba z neděle 7. srpna 2022 (Opatřte si měšce, které nezpuchřejí..) ((, nezkrácená verze))

Zprávy o Ježíši do uší lidem všem;
*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb
zápisy od těch, co s Ním (s Ježíšem) přímo zde dole chodili
*(tehdy tito ovšem/ rozhodněsvatí/ještě nebyli. ) )

04. 10. 2022
1
3
128
Citáty

Podzimní jarmark ((třikrát haiku?))

::::::::::::::::::::::::::List poletujePolévka do kelímkuDlaň nachází dlaň
Listí padá houšťPolévka hřeje v prstechJarmark začíná
Listí je všudePolévkový polibekJarmark jen pro dva.

03. 10. 2022
13
12
207
Haiku

Causa rozbitého nebe

Causa rozbitého nebe
(ad hádka naše opět přelomová. )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Causa rozbitého nebe, odejdise svými připomínkamiBeru si kozla, a půlku výbavy,a včerejší Večerník
Vracím se do horŽít je tu těžší, aleaž někdy do půl sedmébude klid;- víme však, Bůh nás chce celé; óTy Tvé blonďaté, paličatéa tak, tak lákavé (neodolatelně

29. 09. 2022
4
4
129
Blbůstky

O výběru partnera pro život jedna malá další

O výběru partnera pro život jedna malá další ((říkánka, zapsaná nad ránem, v pondělí dne 09. srpna 2021)). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::…. ::::::::::::::::::::
Človíčku, dlící v lidském těle, dílem jsi vrcholně přejícího, .

28. 09. 2022
11
17
171
Miniatury, hříčky

Citát. Četba Evangelia při Mši sv. z neděle 11. září ještě (nezkrácená verze) ((O marnotratném synovi))

Zprávy o Ježíši do uší lidem všem;
*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb
zápisy od těch, co s Ním (s Ježíšem) přímo zde dole chodili
*(tehdy tito ovšem/ rozhodněsvatí/ještě nebyli. ) )

27. 09. 2022
1
1
94
Citáty

Jsem jen malý člověk (Dnes je ten den, kdy možno je uvidět nové věci)

Jsem jen malý člověk(Dnes je ten den, kdy možno je uvidět nové věci)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jsem jen malý člověk, a takBohuse přibližuji málokdy rychleji, nežskrzemyšlenkuzdvojího pohledu.
Jsem jen malý člověk, a tak ménávštěvy mají většinou hlavu lidskou, i nohy mají, a ruce; nanohou potom,většinou, i nějakou tu (těžkou) obuv. .

25. 09. 2022
9
9
145
Volné verše

Říkanka s dobrým koncem aneb O jednom zápase

Říkanka s dobrým koncem
aneb Ojednom zápase
(( Stačí, aby chyběla Jediná bytost, a Celý
Tvůj Svět je vylidněn - cit. , A. Lamartine))

21. 09. 2022
10
5
138
Miniatury, hříčky

Citát: Četba evangelia při Mši sv. v neděli dne 18.září 2022 (nezkrácená verze)

*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb
zápisy od těch, co s Ním přímo zde dole chodili
*(tehdy tito ovšem/ rozhodně svatí/ještě nebyli. ) )
Bratříček náš největší,jeden z osmi-Ježíš, boží Syn, přišel pověřeně,

20. 09. 2022
3
11
200
Citáty

O zpívajícím kosu, a asociacích na něj ((ze souboru O Jellymannovi I

, a asociacích na něj
O zpívajícím kosu (01. )"""""""""""""""""""""""""""
Jellymann G. byl zrovna mírně smuten, když spatřil veVolné příroděna Rozkvetlé větvi zpívajícího Kosa.
„Je to bezesporu krásné a ušlechtilé," pomyslel si, „ovšem jevíce nežzřejmé, že ten kos je ještějen pouhou součástí Volné přírody.

19. 09. 2022
5
6
119
Miniatury prozaické

Radostí si pískám do kroku, a Ad ..Ekonomové tzv. starého stylu

Radostí si pískám do kroku: – ó,
sport;další zjevná (pozemská) známka pokroku.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::….
Po dlouhé věky, když ráno se vzbudiltestosteronový„valibuk“, měl často

16. 09. 2022
4
9
157
Blbůstky

Hudba na Žerotínové ((z kolekce Odposlechnuto))

Hudba na Žerotínové ((z kolekce Odposlechnuto))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Asi začátek devadesátých let, Břeclav, parné léto, dvůr několikapatrového městského (odhadem prvorepublikového) domu naproti Katastru (na ulici Žerotínova).
Je nedlouho po obědě, kdy na mne pravidelně sedá téměř neodolatelná chuť jít se někam dolů do šaten na chvíli natáhnout (v Čechách se říká „dát si šlofíka“). Můj termínový kalendář se na mne ovšem výhružně zubí, a tak přepínám na „morál“, a odolávám tomuto pokušení. .

14. 09. 2022
8
12
144
Miniatury prozaické

O veselém člověku ((bajka ze souboru O Jellymannovi I.))

O veselém člověku
""""""""""""""""""""""""""
Jellymann G. potkalVeseléhočlověka. Podivil se tomu, protožetak veselého člověka dosud neviděl.
Na otázku po původu svéhorozpoložení onen veselý člověk odvětil, že je vesel stále, že to má odnarození.

11. 09. 2022
13
23
261
Miniatury prozaické

Citát: Četba Evangelia z (před)minulé neděle (z 28.srpna 2022)

*(Svatý Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb
zápisy od těch, co s Ním přímo zde dole chodili
(tehdy ovšem/ rozhodně svatí/ ještě nebyli. ) )
Bratříček náš největší, jeden z osmi -Ježíš, boží Syn, přišel pověřeně,

11. 09. 2022
1
2
104
Ostatní nezařaditelné

K písčitému plácku, co zůstávají v něm otisky nohou železného stolu

K písčitému plácku, co zůstávají v němotisky nohou železného stolu
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Je mi šest let Modrouoblohu překryji hnědou kostkovanoudekou, obrazy sámsi vybírám
Mám „volno“; neztrácetnit - obava zbytečná, poslovév rychlém a „přesném“ vlaštovčím letu

09. 09. 2022
9
13
175
Volné verše

O tom, jak se píší dějiny

O tom, jak se píšídějiny
Vysoko na obloze
třeskot hvězd, bujná spřežení
vefantaskním reji

07. 09. 2022
13
16
263
Miniatury, hříčky

O vrásce spravedlnosti ((bajka ze souboru ,,O Jellymannovi II.")).

O vrásce spravedlnosti
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jellymann G. se jednoho dne z důvěryhodného zdroje dozvěděl o existenci tzv. vrásky spravedlnosti; okamžitě zatoužil míti také takovou.
Předstoupil před zrcadlo, a nespokojen jal se pozorovat své téměř hladké čelo.

04. 09. 2022
8
10
143
Miniatury prozaické

Ad kauza -Mlejnek - Redl („Spolu chyceni, spolu pověšeni!“) (a Nezasloužený handicap)

Nezasloužený handicap/ těch, cok ekokrizi staví se rovně jako chlap
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zatím nám to, lidstvu,hrubě (třebaiv tomto)neladí: logicky, ti, co
se chovaj neekologicky,. , na úkor druhých, /levnějcjedou,

02. 09. 2022
0
4
117
Blbůstky

O některém zjevení

Oněkterémzjevení
((aneb krátceO Bohem námpropůjčených hřivnách))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jak ptačíoprávněnost k letu

27. 08. 2022
5
18
248
Smíšené verše

Diví se dívka (můj milý má snad na tisíce rukou, a ve společném rytmu/ srdce naše tlukou); Nebeský computer

Nebeský computer::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Přestože táhne Tě občas k zemizemská tíž, pozemský človíčku,někde v podvědomí pořád víš, želepší, než pravidla stávající,stěží vymyslíšNebeský computer (snad) ideálně dohazuje Ti na výběr do okolí Tvého bytosti, co (oboustranně výhodně) obrousí Tě do o stupeň vyšší jakosti
Diví se dívka
::::::::::::::::::::::::::::::
Diví se dívka (přemýšlející o kočárku): můj

25. 08. 2022
9
7
170
Blbůstky

O tom, jak těžké je dobro konat (bajka ze souboru O Jellymannovi)

O tom, jak těžké je dobro konat
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jednoho rána se Jellymann G. pevně rozhodl, že bude konat dobro.
Dočetl se, že včerné Africe není co jíst, že děti mají hlad, a že mají smutné oči vděčně rozzářené, jsou-li obdarováványchlebem.

18. 08. 2022
11
22
341
Miniatury prozaické

Stěhovavé sousto na zastávce před Qadriem v Praze ((z kolekce Odposlechnuto))

Stěhovavé sousto na zastávce předQvadriem v Praze((z kolekce Odposlechnuto))
Na tramvajové zastávce před Qadriem v Praze - cca před rokem ((psáno asi v roce 2018)) -se spolu bavíjižza šera dva cca pětatřicetiletí muži, pár metrů (z *mého pohledu vlevo) stranou stojí asi čtyřletý chlapeček, a něco pojídá.
Najednou jeden z mužů přerušil hovor, a ostře, téměř výhružně promluvil směrem k chlapci:
„C o ž e, tobě to spadlo. “

11. 08. 2022
8
14
238
Miniatury prozaické

Chceš bezpečně (tedy nejen bezděčně) uvidět světlo na konci tunelu? Odhodlej se ke kroku/ nebývalého rozměru! ((zejména pro Čechy a Pražáky))

Chceš bezpečně (tedy nejen bezděčně) uvidět světlo na konci tunelu. Odhodlej se ke kroku (pro Tebe)/ nebývalého rozměru.
Chceš-li vidět světlo na konci tunelu, staň se řidičem pražského metra (řidič pražského metra vidí světlo na konci tunelu až čtyřistakrát za směnu).

09. 08. 2022
13
11
281
Citáty

Skřítek v uchu ((z kolekce Odposlechnuto))

Skřítek v uchu((z kolekce Odposlechnuto))
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vím moc dobře (přestože jsem třeba tzv. Kabbalu studoval zatím pouze povrchně :) ), jak je důležiténekomolitjménaživýchlidí, a tak se snažím to nedělat (nemluvě o tom, že to přirozeně mnoha lidem i dost vadí. ).
Stalo se mi cca před 5-7 lety, že jsem potřeboval vyřídit nějakou záležitost vevyšších patrech jedné státní instituce,…, a docela složitě jsem sehnal přímé číslo na do konkrétní kanceláře příslušného odboru.

04. 08. 2022
6
9
184
Miniatury prozaické

Je sice asi dobré, snažit se vždy být tak nějak „nad věcí“, ale přesto (všeobecně) varoval bych dosti silně před tzv. hypnotickou regresí

Verze poetická:
Je sice asi dobré, snažit sevždybýttak nějak„nad věcí“, ale přesto
(všeobecně) varoval bychdosti silněpřed tzv. hypnotickou regresí
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27. 07. 2022
4
10
195
Miniatury, hříčky

Kdo to dnes/ tak sadisticky chce, aby takhle trápila nás inflace?

Je to aleněkdypráce,…, tadleto/ „sám o
sobě“hloubkovámeditace.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vyplula minedávnona povrch jedna věc:

21. 07. 2022
5
4
129
Blbůstky

Generál Kučera a Leopold Patrik poprvé tváří v tvář..

Generál Kučera byl voják v těch nejlepších velitelských letech -tedy cca šedesátiletý; pocházel od jihomoravských Valtic, a vojenské ostruhy získával ještě v rámci vojsk tzv. Varšavské smlouvy, převážně v západočeském vojenském okruhu (veškerá ideologie byla mu ovšem vzdálena, a tak do polistopadového režimu, i díky tomu, proplul bez větších problémů. ).
(Jeho vyučující dějepisu a českého jazyka na břeclavském gymnáziu říkával na jeho adresu „ve velikém těle veliký duch“,…, a nepokrytě jej postrkoval k dalšímu studiu v některém ze svých oborů (či v nějakém oboru příbuzném);– on se ale, vlivem svého dědy a strýce, nakonec přihlásil na Vojenskou vysokou školu (přispělo k tomu ovšem to, že se tak nepoměrně lépe, než na civilní škole, mohl postarat o svou manželku a později i dítě, ke kterým přišel ve svých osmnácti, potažmo devatenácti letech), a v armádě potom, přes různé peripetie, již zůstal.

21. 07. 2022
2
6
152
Povídky

Pálit obilí? (Josefe, nevyrovnám se Ti umem -převyšovat Tě tedy budu jenom trůnem..

Už jsme si to tedy/ zkusili, co karmicky /znamenat může /pálit obilí. . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ad Zemedelec. cz (30.

18. 07. 2022
8
9
197
Miniatury, hříčky

Případ „Čínská ulice“ ((z kolekce Odposlechnuto))

Případ „Čínská ulice“((z kolekceOdposlechnuto))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
V minulém týdnu((psáno zřejmě v úterý dne21. 08. 2018)) při jízdě autobusem z Podbaby nahoru ke „kulaťáku“(promimopražskéčtenářstvo:. kdejvickémuVítěznémunáměstí)oznámil autobusový rozhlas:.

17. 07. 2022
12
16
203
Miniatury prozaické

Koupím desetikačku za dvacet korun! (z kolekce Odposlechnuto)

Koupím desetikačku za dvacet korun. (z kolekce Odposlechnuto)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dnesráno((pokud mohu věřit mé dataci, psánov nedělidne 18. března 2018)) před Kauflandem v Praze na Podbabě:
Vyjel jsem rozvážně s nákupním vozíkem z posunovacích dveří hyperm. arketu do rozlehlé prostory rekonstruované autobusové garáže ze třicátých let minulého století, sloužící dnes jako parkoviště pro nakupující veřejnost.

15. 07. 2022
10
11
185
Miniatury prozaické

Dražší, než jakákoliv jiná/ neblahé nese ovoce ((emoce zvaná Fukušima))

Dražší, než jakákoliv jiná/ neblahénese ovoce ((emoce zvaná Fukušima))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jak se to s německou „nevůlí“ k jádru
vlastně má. Vyvstala (r. 2011) tam/ emoce

14. 07. 2022
8
14
239
Úvahy

Český homo, rekreuj se radši domo! (Cikády řvoucí do noci,…, v zátoce samí žraloci..), a taky pakt „Molotov -Ribbentrop“

Mravnostiv politice/ možno lze
najít spíše méně, než-li více.
(Příklady ad roky 1939, …, 1998)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10. 07. 2022
8
16
282
Blbůstky

O smrti

O smrti
:::::::::::::::::::::::::
Různý vztah
může mít člověk

06. 07. 2022
11
12
262
Volné verše

Tzv. spravedlnost ulice/ již (snad) z podstaty věci /nespravedlivá bývá velice)

Vyvolený národ/ nebude
dnes/ tak trošku marod.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
S IQ vládnou světu, ne však sobě.

05. 07. 2022
3
4
121
Blbůstky

Pejsek pod botou (z kolekce Odposlechnuto)

Pejsek pod botou (z kolekce Odposlechnuto)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nedávno ((psáno asi v roce 2018, nebo 2019)) v Praze v Dejvicích jsem v podvečer narazil na pána se psem - no, se psem; -všiml jsem si toho pejska až tehdy, kdy se mi připletl před nohy. Byla to nějaká velmi malá rasa (ve psech se zrovna dvakrát nevyznám, a tohoto jsem tedy nebyl schopen identifikovat) - a tady ten jedinec byl navíc patrně ještě štěně.
Zarazil jsem svou chůzi doslova v půli kroku.

02. 07. 2022
13
11
185
Jen tak pro radost

Podívej, kdo nás to vezl (z kolekce Odposlechnuto)

Podívej, kdo nás to vezl (z kolekce Odposlechnuto)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dnes, v pondělí 08. dubna ((patrně roku 2019)) jsem cca v 19:45 hod vystoupil z tramvaje č. 10 (ve směru Francouzká ul. ) na nám.

30. 06. 2022
12
6
155
Reportáž

O ruské duši jedna další (a břeclavský Boří les)

Zdá se mi, že i tou/ snad největší /břeclavskou raritou
je kousek za městem „Zakázané území“
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Těsně u Břeclavi, na lesík s názvem „Boří les“

21. 06. 2022
7
10
193
Blbůstky

Citáty. Neandrtálci, a naši předci se navzájem sexuálně uspokojovali, i když asi ne moc často. (žákovské citáty)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lidé ve středověku a pravěku (další část)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Naše představa o chudém, nechutném či jednotvárném jídelníčku chudého městského ((středověkého)) obyvatele se asi příčí s přirozenou lidskou vynalézavostí.

16. 06. 2022
12
13
272
Citáty

Odborářští draci/ jsou silně krátkozrací

V Česku (nejen) a v okolí/ končí legrace –
- odbory prý udělají (téměř) cokoli, aby jejich
členům se do příjmů nepromítla inflace.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::

09. 06. 2022
2
5
143
Blbůstky

Ciópek (z kolekce Odposlechnuto)

Ciópek
(Z kolekce Odposlechnuto)
Abych trošku vyrovnal zátěž zdejšího čtenářstva, kterou jsem (snad) způsobil svým rozvleklým příběhem (z kolekce „Odposlechnuto“) minulým (U pásu s panem Šimkem ), publikuji dnes příběh jen stručně sepsaný. .
V ulici „Panská“ (jmenuje se tak oficiálně až dnes, dříve jí takto ironicky *říkali pouze lidé z bohatějších částí naší obce, jelikož zde stávaly malé domečky (téměř bez zahrádek) těch nejchudších obyvatel obce) žil člověk, kterého jsem ještě i já zažil (ovšem to už byl v dosti pokročilém věku), jemuž se v obci neřeklo jinak, než „Ciópek“.

07. 06. 2022
6
6
156
Miniatury, hříčky

Být v oboru nějakém činnosti lidské tzv. velikán

Ad stanové městečko pro utečence (také) v Brně
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tábořit pár týdnů před vchodem v Brně u
nádru je asuž víc, než je zdrávo, a tak

05. 06. 2022
2
6
174
Miniatury, hříčky

V Česku že lidi chtějí, aby rasově bylo bílo? Pověsti o xenofóbii v Česku, díky MS, konečně byl zatnut tipec (nebo aspoň do správnějších mezi vtěsnit se ji podařilo)!

VČesku želidichtějí, abyrasověbylo bílo.
Pověsti oxenofóbiiv Česku, díky MS, konečněbylzatnut
tipec(nebo aspoňdo správnějších mezivtěsnatsejipodařilo).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27. 05. 2022
5
4
171
Blbůstky

Bezdomovectví se as /zas u nás s válkou svezlo.. Máš v ruce žezlo, nebo alespoň starostenskou hůlku?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ad stanové městečko pro utečence v Praze v Tróji:Člověče- my v Česku vezmeme Tě do péče, …, zítra. . Je fakt lepší než z nádraží ráno vylézat ze stanu, řeklministr vnitra Rakušan Vít ze STANuBezdomovectví se as /zas u nás s válkou svezlo. Máš v ruce žezlo, nebo alespoň starostenskou hůlku.

17. 05. 2022
7
19
232
Blbůstky

Citáty. V hodinové diskuzi jsme došli k názoru, že dětské sebevraždy jsou to nejblbější, co nás v našem věku může potkat. (žákovské citáty další)

V minulém půlroku se mi ve škole nejvíce líbila podrobná přednáška našeho pana učitele S. k našemu lyžařskému zájezdu včetně jeho humoru. .
((.

10. 05. 2022
11
10
244
Citáty

Ad Ruská občanská válka,..., Hrozný Ivan, ..., čerstvě masakr v Buče, td.

Ad třetí, rozvojový svět
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zde dole na Zemi nachází se prý
nějaký tzv. třetí, rozvojový svět. .

06. 05. 2022
8
7
228
Blbůstky

Tančíme na palouku, je nás šest

Tančíme na palouku, je nás šest .
Tančíme na palouku, je nás šest;květyjsouomamné, a vlnky
rovinproměnlivýchvůní ( -co máme
zde k dispozici)stálé inesourodé,ale

03. 05. 2022
6
4
147
Volné verše

Nad vlastní nedostatečností (máme „červený kopací míč“ Padl nám za zeď; je pryč)

Nad vlastní nedostatečností.
(a nad ruskou invazí)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::…:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Máme „červený kopací míč“; před zahradou

24. 04. 2022
4
4
116
Volné verše

„Držím teď jízdu..

„Držím teď jízdu. (aneb „Píseň vlakového Světlonoše“)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¨Držím teď jízduza všechny večeryco nestrávil jsem s Tebou;za každý rokbez Tebezapaluji ohýnekv tomto neznámém kraji. Jak lištičkytančípo obzoru (mísí se se světly vesnic); Božísvětýlka, s Průzory k Věčnosti. .

23. 04. 2022
9
5
160
Volné verše

Hloupí rodiče psali dětem do školy omluvenky. (žákovské citáty, pel-mel)

Před vynálezem písma měl člověk menší možnost vyjádřit se písemně, než dnes.
Před vynálezem písma měl člověk mnohem menší možnost vyjádřit se trvanlivě k tomu, co ho přesahovalo.
Před vynálezem písma se mnohé říše, a další útvary, stěží daly dlouhodoběji jednoznačně identifikovat, a tak je dnes vůbec neznáme.
((.

19. 04. 2022
14
17
340
Citáty

Další o dětech (Čteme ze zpráv, co (nad pytli se syny, takto na Ukrajině vojáky čerstvě padlými) říkají ruské i ukrajinské matky)

Další o dětech
:::::::::::::::::::::::::::::::
Pozorovat dalo se v každém dvoře přímo od plotu - - dříve se mnohdy děti (zvláště na venkově),…, v počtu deset, a více kusů,braly (hlavně. ) jako vedlejší produkt životůDneska je dítě pro člověka mnohdy poklad nejdražší,…, ale nedohlédne v mládí možná často na krajnosti nejzasší(( . )). Plánuješ dítě.

17. 04. 2022
1
27
338
Blbůstky

Arazil  jsem  rá ně   podporu   ločinecké ruské  inva e  -vyloupl jsem " " from  klávesnice  - a ono to be   něj také nějak lze (jde) !

Až tři roky kriminálu a použité písmenko to prý už hro í -
myslím (adosti bojím se), že inevinní br y odskáčou to mno í.
Arazil jsem rá ně podporu ločinecké ruské inva e -vyloupl jsem, to
písmenkoďábelské,from klávesnice - a ono to be něj nějak také lze(jde).

13. 04. 2022
10
18
324
Blbůstky

Zamyšlení nad potřebou chleba (a Vizionář)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vizionář
::::::::::::::::::::::::
Některé věci veřejné

10. 04. 2022
2
11
215
Miniatury, hříčky

Já rozhodně za režim minulý nechci držet tryznu

Ad „Paměti“(další)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
ZvýšitDividendyz životů
pozůstalíblízcí tu

05. 04. 2022
7
7
215
Miniatury, hříčky

U pásu s panem Šimkem (z kolekce Odposlechnuto)

U pásu s panem Šimkem (z kolekce Odposlechnuto)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Od 01. listopadu 1988 do 31. ledna 1990 (tedy celkem 15 měsíců) jsem pracoval (tehdy ne zcela dle své vůle (dá se říci, že jako novodobý pétépák; -takových nás tam (v celé fabrice o více než dvou tisících zaměstnancích) bylo asi třicet. ), .

03. 04. 2022
5
4
138
Blbůstky

Své mimi nosí na břiše, a třídí odpad (SMSky do 160 znaků další)

Lidé z generace „z" ((smsky do160 znaků))
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
((SMSka (160 znaků) č. 04:
Lidé z gener "z" (-to jsou ti, kterým rekli . hned v dětstvi: . a Ty už .

29. 03. 2022
3
1
113
Blbůstky

Tři drobnosti (řeknu rovnou raději -mně „mladí" do žil vlévaj naději..)

I když se to nezdá, iv Česku mezi Tv zrodila sehvězda.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Když brouzdámpo kanálechvTV,Televizi NOEse, pokudmožno, vyhýbám;-vímtotiž už, že kdyžtamvstoupím, zůstanuuž dneskajen právě tam. I uprostřed mdlých, kalnýchvod povzbudit k Životu mne. snadnutně musí pořad nejeden typu „Vstaň a choď“.

26. 03. 2022
9
9
202
Miniatury, hříčky

Výstava o Ferdinandovi druhém (z kolekce Odposlechnuto)

Výstava o Ferdinandovi druhém (z kolekce Odposlechnuto)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::
Včera -v pondělí 15. ledna 2018 - kolem poledne jsem stál v tramvaji č. 22 dva tři metry od (sedícího) mladšího podsaditého muže; ten překypoval radosti ze života, jak se zdálo.

23. 03. 2022
8
6
177
Miniatury, hříčky

Dvakrát čerstvě o Rusku (Člověku je z toho úzko - kam že po převratu posunout by se mohlo Rusko?)

Zanechme jakýchkoliohledů;/ za invazi z Ruska /nemůže
Putinova mysl úzká, ale široký /úhel pohledu.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Přehodí se prý

21. 03. 2022
4
8
203
Miniatury, hříčky

Jdou lidé z nočních směn (Ke třiceti dnům pracovníků v závislé činnosti)

Jdou lidé z nočních směn(( aneb Ke třiceti dnům pracovníků v závislé činnosti. ))::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jdou lidé z nočníchsměn; tiz nich, co sami se sebouuzavřeli smlouvu (-slib), přicházívajícípo probdělé noci
kolem půl čtvrtéranní, ti mají teďzvláštní světlo v očích; -všimlsi toho každý, kdoje potkal. Nebudou se, po příchodu domů,snažit usnout; dnesje ten den, kdyv rukouucítí hlínu. Tvárná bude; coz toho vzejde, budenadlouho.

12. 03. 2022
16
14
331
Volné verše

Rozhovor u kostela (nebylo vidět ptáky)

Rozhovor u kostela
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dnes po ránu ráno nebylo vidět ptáky, obvyklé to posly na mém ostrově; -jsem vůbec já zde správně .
Hned vlevo, kousek od pohodové

08. 03. 2022
5
4
139
Volné verše

Alenka kouzlí úsměvy; O józe krátce znovu

Alenka kouzlí úsměvy
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Alenka kouzlí úsměvyÚsměvy kouzlí do tichaDo ticha kouzlí od ránaOd rána od ucha do UchaAlenka kouzlí pro radostRadost je kouzlem dodánaOdvážně ryje do tichaV tichu je smíchem ZabránaAlenka kouzlí úsměvyA díky kouzlům nepláčeže od samého ránakouzlí je, zatím, sama.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28. 02. 2022
7
3
154
Blbůstky

Plyšák v tramvaji (z kolekce Odposlechnuto)

Plyšák v tramvaji(z kolekceOdposlechnuto)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vtramvaji č. 17, ve směru do pražských Modřan, stála -část snad i seděla - . skupinka čtyř až sedmi mladých lidí ( -nejsem si dnes již jist, kdo všechno se mi tehdy i jevil. že tam nějak patřík sobě), domlouvajícíchsiúčast na dálkovém pochoduPraha - Prčice; součástí stojící částí skupinky byla i cca 25-30 letá blonďatá Slovenkapevné, nevysoké, ale hezky tvarované postavy, která sice moc nemluvila, ale zato potvrzovala (české, .

13. 02. 2022
11
9
252
Blbůstky

Žena v čele NATO?

Žena v čele NATO.
::::::::::::::::::::::::::::::::Vážně se ´prý uvažujejmenovat dočela NATO (poprvé) ženu;že byla by to peckarozhodně nepřeženu -- inu, signál, že bez testosteronunebude se NATO snad už, konečně,vlámávat vnu cizídvéře nadbytečně (,. , ajeho vojáci hrátsi na . žoldnéře vtéto novodobé éře.

06. 02. 2022
1
3
154
Blbůstky

O tom, jak je to (také) s poezií v Česku (verze 02.)

Krátká o přeměně (aneb jakpolistopadová „transformace“ hospodářskásvými důsledky nás dosud práská, neboť šlatrošku šejdrem v ceně::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„Nebát se, a nekrást",neslo sev prvorepublikových uších (nejen vdobězkoušek) masarykovské, vznosné heslo. K tomu doušek: . kdo tehdy mohl tušit(nenapadlo to mně ,ani tobě, že
přijde čas, kdy do čela státu přijdesuita s heslem „Nebát se, a krást". Kdo ví, zakolik set let přijdou dobykdy bude se moci říci, že napravitse již podařilo v duši národatím napáchané nedozírné škody.

04. 02. 2022
6
5
161
Vázané verše

Pnutí obruče (ó sudová)

Pnutí obruče(( ó sudová ))
:::::::::::::::::::::::::::::.
Pnutí obruče, co držísudovou nádobu Pohromadě,a umožňuje jívalivý pohyb.
Toho a toho dnepnutí ustane.

03. 02. 2022
9
11
244
Volné verše

Na návštěvě ve staré Číně

Na návštěvě ve staré Číně
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ze střechy vykládané drahocenným ((do žluta,
a pak také na okrajích červenavě)) dřevem

29. 01. 2022
12
21
410
Volné verše

Autorská druhá, ..., ad Peking 89

ad Peking 89
::::::::::::::::::::::::::::::
V osmdesátem devátém, v Pekingu, naNáměstí nebeského kliduukázalo se, jak lehce i armáda Lidovázneužít se dá (i) proti svému lidu
(Ne podle slov, alepodlečinů posuzuj

27. 01. 2022
10
13
225
Jen tak pro radost

Jablíčka, hruštičky a vyživovací povinnost .

Jablíčka, hruštičky a vyživovací povinnost (koncept).
( ze série Zlatíčko a hafáček, aneb o prospěšnosti
pozemského partnerství…, původně minutové hry :) )
((aneb také možná Jak přemíra slov zdržet nás někdy může rychlejšího posunu))

20. 01. 2022
9
11
221
Blbůstky

„Cestovatelská

„Cestovatelská
Předtalířem
nedělnípolévkyvpáře
oběda

18. 01. 2022
13
9
278
Volné verše

Sobota (aneb krátce „o Cyklech")

Sobota(aneb krátce „o Cyklech")
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Sobota. Další sobota. Od sobotyk sobotě, lehkostpřed Zítřkem.
„Vše" ještě založenona víře; ó ta Vírav zítřejší, dospělejšícykly.

08. 01. 2022
3
6
171
Volné verše

Šlamastický povzdech (polo)mystika

Šlamastický povzdech (polo)mystika
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kdysi jsem (snad i, někdy ) předstíral, že vím
snad víc, než vím (například, že

07. 01. 2022
9
5
187
Miniatury, hříčky

Rozhovor se slepičkami, na jihu Moravy (z kolekce „Odposlechnuto“)

Rozhovor se slepičkami, na jihu Moravy (z kolekce „Odposlechnuto“)
(obdobné se ovšem se mi zde stalo, ke konci prosince 2021, či na začátku ledna 2022, nejméně dvakrát -třikrát )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Přicházím navečer, již za šera, uzamknout dveře, a zhasit světlo ve chlévě, ve kterém, (zejména) přes chladnější část roku, hřadují naše slepice.

02. 01. 2022
14
14
285
Blbůstky

O pouštění draků

Opouštění draků
Děti ve vysoké
trávě
dopasu

31. 12. 2021
10
6
238
Miniatury, hříčky

„Ještě jednou o Tobě (listopadová druhá)

„Ještě jednouo Tobě
(listopadová druhá)
Konec listopadu, anepůjdu již zítra
touto ulicí, baani pohledem

16. 12. 2021
11
10
300
Volné verše

Doleva, doprava, ..., pokus, omyl a oprava

Doleva, doprava, . , pokus, omyl a oprava -aneb
to je opětovná malá moje Chvála demokracie
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pozemský Človíčku, chceš-li na straně lidskosti,…, pokroku

30. 11. 2021
2
0
127
Jen tak pro radost

„Pár slov o lásce..

„Pár slov o lásce.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Láska
jenejvyšší BytíVěčná Láska patříDokonalým;

27. 11. 2021
8
8
254
Volné verše

Návrhy pro město (žákovské citáty)

((. )).

27. 11. 2021
8
10
237
Citáty

O spravedlnosti

O spravedlnosti
Nebylo by uvědomění ani pýchy
bez spravedlnosti
nebylo by postupu a nebyly by hříchy

25. 11. 2021
8
13
398
Vázané verše

Král Jiří z Poděbrad bydlel v budově ČSSD (žákovské výroky

Vojenský talent hejtman Žižka se rozumně přizpůsobil tomu, že jeho sedlácká vojska vůbec neumí bojovat, a díky tomu slavil nepřetrženou šňůru vítězství.
Jan Žižka z Trocnova nám dodnes ukazuje, že dobrý stratég může zvítězit vždy, i když tomu statistická čísla předem hluboce nenasvědčují.

20. 11. 2021
12
5
225
Citáty

Ad Pražské tajnosti další (zápisek ze dne 02.listopadu 2021 )

Krátce . O tom, co se v nebi počítá (nebude to
zlato, …, mamon, …, biftek, bůček, jelita)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Každý z nás, zde dole na Z.

08. 11. 2021
1
3
202
Blbůstky

„Tak jako pohyb křídel vážky nejeví se býti pohybem

„Takjako pohybkřídel vážkynejevísebýti pohybem
Takjakopohybkřídelvážkynejevísebýtipohybem,
takjakoDokonalostletukolibříhonepodobáseletu,
taktakénejužitečnějšíVýhon,coobepínáZem,

08. 11. 2021
8
5
203
Smíšené verše

Zvonivé hlasy z věží kostelních...

. Zvonivé hlasy z Věží kostelních(( aneb Pobídka k pravidelné, soukromé Adoraci ))Zvonivé hlasy z VěžíkostelníchVzpomínají vleklý HříchHřích pyšné TvářeHřích tvárné malostiHřích zmarné SílyHřích vleklé SlabostiHřích slabé VůleHřích nevolných ProjevůHřích nebraných ŠancíHřích falše ve ZpěvuHřích šerých PocitůHřích zoufalství z ZtrátHřích z dob lenostiHřích odbytých RadHřích mladistvého RouháníHřích řečí chvástavýchHřích zbytečného VáháníHřích tížících BřichHřích ztráty ViděníHřích nedostatku VěděníHřích nedostatku VíryHřích nepřiznání VinyHřích co vrší další hříchHřích utopení v NichHříšných pohnutek Koryto"posledním úderem zvonivýmJe((pro dnešek as))Z duše Odbyto.

29. 10. 2021
7
6
213
Miniatury, hříčky

Co v hlavě mi teď, před volbami, zase straší, …, aneb to KDU-ČSL poznámka moje další,

Co v hlavě mi teď, před volbami, zase straší, …, aneb
to KDU-ČSL poznámka moje další, …, bratři,
sestry, …, braši (aneb „malá“ dnes k
našemu spojenectví s ODS):

28. 10. 2021
3
4
206
Blbůstky

Na všetečné otázky dítěte lze odpovídat moudře pouze tehdy, pokud to rodič sám dostal do své hlavy naloženo - a tam to celé musí začít!.

Vikingská relativně svobodymilovná společnost se projevovala např. v mnoha pokrokových právech žen, nebo v tom, že vyjet loupit na jih do Evropy mohl každý, kdo si dovedl našetřit na svou loď, a přemluvit partu sousedů k účasti za podíl na kořisti. Z toho se dá dovodit také to, že cíle nájezdů byly dost náhodné, a jejich obětí se v dosahu evropských širších řek nebo pobřeží mohl stát každý, kdo zrovna vstal špatnou nohou z postele.
Vikingové byli, mimo jiné, důkazem síly živlů, př.

22. 10. 2021
10
9
281
Citáty

„O podvečerním zapíjení Lásky

„O podvečerním zapíjení Lásky
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jen tak neznatelně
šlapu si

19. 09. 2021
10
14
312
Miniatury, hříčky

„Sudičky

„Sudičky
:::::::::::::::::::::::::
Vždy novou lásku
z jara, kdy mají to dovoleno ,

16. 09. 2021
8
8
246
Volné verše

Čechy a Morava po roce 1848, ..., 19.století -část, ..., T.G.M. v Hustopečích, td. (žákovské výroky)

Karolina Světlá vydupala ženám u nás konečně přístup i do vyššího školství
Za světové války (v letech 1914 -1918) kvůli všeobecné mobilizaci mu. žů apod .

16. 09. 2021
5
5
247
Citáty

„Kotouče žlutých lustrů lákají zvenku

„Kotouče žlutých lustrů lákají zvenku .
(( aneb krátceO tom, Jak se
námněkdyzdá, že po Dnešku jižnemůže přijít
Zítřek, jsa, zdánlivě, Včerejškem zcela vyčerpán; -Bůh bere

12. 09. 2021
6
5
224
Volné verše

Caesar, římské impérium - žákovské výroky

(( . )).

11. 09. 2021
9
12
393
Citáty

„O básních

„Obásních
Jsoubásně, které
sklouznou
jen tak po Povrchu.

06. 09. 2021
13
11
335
Vázané verše

„Je to divadlo

„Jetodivadlo
Žiješzevšech sil
Tuvšakzaoponou Poprvnímdějství
Zjišťuješ

04. 09. 2021
11
14
359
Volné verše

I ve středověku byla nedílnou součástí válek logistika, i když se jí tak neříkalo

Když byl ve středověku obléhán hrad, kter žvypadal nedobytně, moc se většinou nebojovalo, protože to nemělo smysl. Obléhatelé se v takovém případě snažili hrad dobýt spíše domluvou, psychologickou cestou, lstí, zradou, nebo velikým hladem, atd.
Kdybych byla ve středověku na obleženém vojensky nedobytném hradě, trávila bych čas tím, že bych si vedla poznámky, a že bych si uspořádala svoje věci. Také bych vymýšlela návrhy, jak znepříjemň´%novat život obléhatelům, a dávala bych to velitelovi k realizaci,
Posádka obléhaného hradu nebo města ve středověku nemusela ztrácet naději, protože se často stávalo, že obléhající vojsko odešlo za lákavějšími zájmy, nebo v důsledku nemocí nebo lsti, pomoci zvenčí, nebo že je to prostě přestalo bavit, apod.

02. 09. 2021
11
11
319
Citáty

„O tom, komu ještě dnes se dá smysluplně poradit

„O tom, komu ještě dnes se dá
smysluplně poradit
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jen se svou Láskou bývám

29. 08. 2021
10
7
301
Volné verše

„O třech nejzákladnějších pravidlech.

„Otřechnejzákladnějšíchpravidlech.
Vidímtapravidla.
Jednopravidlo-buďrád,žejsi.
Druhépravidlo–nelpinatom,žejsi.

26. 08. 2021
5
16
423
Volné verše

„O rozhodujícím okamžiku

„Orozhodujícímokamžiku
Jediněten
kdobezváhání
vrhásedobytí

25. 08. 2021
10
10
280
Volné verše

O relativnosti „našeho Postupu“

O relativnosti „našeho Postupu“
Dostaňcelý svůjŽivotmezi své „dva vdechy“
Dostaňcelý svůj Životmezisvé dva údery Srdce,a jsi„v polovině cesty“
Ve Světle

22. 08. 2021
11
7
258
Volné verše

Rozpočítávání, ve dni, tak bohatém

Rozpočítávání, ve dni, tak bohatém
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Na okraji svažitého pláckupřed domkem, kdebydlí Láska, vzalajsi mne za ruce; - usedlijsme tak oba zároveň. Máš květy ve vlasech,lehké,v pastelových barvách. Zde, kousek podoblohou, poslouchámnehnutě; dozvídám seod Tebezapomenuté věci.

19. 08. 2021
14
12
362
Volné verše

K vyššímu stádiu rozvoje řeči u pralidí začalo docházet v okamžiku, když si dvě osoby potřebovaly něco říci o někom třetím v jeho nepřítomnosti (žákovské citáty další, tentokrát o pravěku).

Dlouhodobě prováděné archeologické výzkumy ve Znojmě na pahorku sv. Hippolyta ((psáno asi v letech 2007 -2010)) jsou pro nás zdrojem zajímavých informací (…). Například, že nálezy hrobů s meči jsou tak vzácné, že Archeologický ústav vždy po něm zaplatí bečku piva studentům (v případě nedávného nálezu šesti nebo osmi hrobů s meči v půlkruhu to tedy muselo být náročné) .
Nálezy Venuší, a dalších uměleckých děl v sousedících obcích tady u nás na Břeclavsku mimo jiné dokazují, že pravěký člověk uměl už abstraktně myslet stejně jako my, ale navíc že měl i natolik zajištěnou obživu, že si mohl dovolit věnovat svůj čas i náročnější zájmové činnosti.

11. 08. 2021
13
19
556
Citáty

Fridrich II. Veliký zrušil v Prusku cenzuru, a stal se tak velikou světlou výjimkou v jeho době ((žákovské citáty)).

Když někdo ve středověku obléhal město, nemohli se jeho obyvatelé soustředitna práci, a tak se zajímali o situaci, a hmotně i osobně podporovali stranu obránců.
.
Velitel Brna Jean-Louis Raduit de Souches ((1608 -1682)) měl k dispozici asi jen 1500 obránců mužského pohlaví, ale vojáků z toho byla asi jen třetina ((zbývající byli obyvatelé města Brna)), takže to, že dokázal 4 měsíce vítězně odolávat vyučenému vojsku asi 27 000 Švédů a Maďarů, tehdy udivovalo celoevropskou veřejnost.
Ředitel brněnskéhoŠpiberku v roce 1645 ze Skotska G.

13. 07. 2021
15
30
643
Citáty

Zkouška - jak vkládat obrazek

07. 07. 2021
0
0
162
Citáty

Zkouška 02

07. 07. 2021
0
2
179
Ostatní nezařaditelné

Ad jedna z dcer, Březnová víla

Ad jedna z dcer, Březnová víla
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Potkáš-li na nástupišti o tisícelet starší, „ztracenou" dceru, znamená to, že
vlak, kterým odjedeš, je právě znovu určený; doufáš, že v těsném
kupé (což nevadí, neb zavazadla, i lidé kolem, ba i rozpisy nejbližšíchdnů jsou rázem zploštělé. ) Ti věnuje čtvrthodinku ze svého času. A opravdu. Na protějším sedadle rozhodívlasy, .

03. 07. 2021
10
10
329
Volné verše

Hrůzostrašná záhada zmizelých disket s daty, aneb O perném předvíkendovém podvečeru (a čase dalším) tajného agenta Vrtišky

Záhada zmizelých disket s daty, aneb
O perném předvíkendovém podvečeru
(a čase dalším) tajného agenta Vrtišky
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

29. 06. 2021
11
20
629
Blbůstky

Je mým i není dole ten kraj

Je mým i není dole ten kraj
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Je mým i není
doletenKraj

23. 06. 2021
14
15
481
Volné verše

To nejkrásnější, co můžeš dneska tady potkat, je řidič v buse, ..., hlídač v parku, sousedka odvedle

To nejkrásnější, co můžeš dneska tady potkat, jeřidič v buse, . , hlídač v parku, sousedka odvedle:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Je psáno v Bibli: Člověka stvořil Bůh kobrazu svému, …, a tak to nejkrásnější, comůžeš dneska tady potkat, je řidič vbuse, . , hlídač v parku, sousedka odvedle; -aovšem také člověk ten, kterému denněpřisouváš ke stolu židli, . , ten, co s Teboudoma (asi) bydlí, .

15. 06. 2021
10
11
384
Jen tak pro radost

Člověk a kůň na východě Prahy

Člověk a kůň na východě Prahy::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Na začátku července (nebo snad /ke konci června /už. ) t. r. viděl jsem ráno, za jemného deště, jakz mírného svahu na východě Prahy, za uzdu dva koně vede muž(jednoho žírného plavého, .

07. 06. 2021
8
9
263
Smíšené verše

V Americe, kvůli nedostatku legislativy, se usadil vžitý názor, že bohatství člověka je dovoleno shůry, a tak se nemá závidět, (žákovské citáty)

Lidem, žijícím v indiánských kmenech na severoamerickém kontinentě,
na rozdíl od velké části tehdejšího světa, chybělo v mysli povědomí
o nějakém velkém zděném nebo kamenném městě v dohledu několika
tisíc kilometrů kolem dokola. Tím se jim potom značně zmenšila možnost účinně

01. 06. 2021
8
12
407
Citáty

„O tom, jak se píší dějiny

„O tom, jak se píšídějiny .
Vysoko na obloze
třeskot hvězd, bujná spřežení
vefantaskním reji

27. 05. 2021
2
3
286
Miniatury, hříčky

Jsou, v jistém rozptylu, na tomto světě shůry daná tzv. přirozená pravidla (aneb Jó, poslanec, ten tvrdej chleba má)

Malá poslanecká
::::::::::::::::::::::::::::::::
Na poslanci Parlamentu lpi odpovědnost veliká
-dalo by se říci, že ta místy až hvězd se dotýká

23. 05. 2021
3
5
378
Miniatury, hříčky

Cestovatelská 02 -Tvý tělo diktuje Ti možná víc, než si myslíš (anebo, také, Malý sten/ o záludnostech i klim.atických změn)

Poéma o sporné roli korporátů(které, mimo j. , /dospěly dostádia, kdy ruší jednotliválidská díla, a /násobí tím, uždlouhá léta, problémytohoto světa, než že byspíše/ pomáhaly tu)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::((. )). Ale ouha -na zdejší poměry jePoéma tato /příliš dlouhá

14. 05. 2021
2
1
175
Úvahy

Čeští vojáci se ve Velké válce (1914 -1918) poznali většinou již zdaleka podle toho, že v zákopech, nebo na Jadranu na lodich apod., pořád četli (žákovské citáty)i

Čeští legionáři v Rusku velice rychle už odspodu od jednotlivého českého vojáka kombinovali
své dovednosti s těmi domorodými, a tak pořád měli něco navíc před svou konkurencí .
Čeští legionáři v Rusku příváděli do života mnohé zlepšováky
apod.

11. 05. 2021
6
9
474
Citáty

Krátce O úkazu až neobyčejném, o majiteli Hlasu (který držet umožněno je lidem snad jen s nebeským zbrojním pasem), Jiřím Schelingerem

Bod z lékařského sympozia::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kolegyně a kolegové, a tohle to je zde pro nás/ pouze„staronové“: jak se zdá, čeká nás v příštích letechcesta daleká - budeme se totiž „muset“ znovuučit / namísto pacienta /vidět člověka
Krátce O úkazu až neobyčejném, o majiteli Hlasu (který držet umožněnoje lidem snad jen s nebeským zbrojn. ím pasem), Jiřím Schelingerem:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

09. 05. 2021
1
1
165
Jen tak pro radost

Postesk personalisty (Ne že by lidi po padesátce/ neměli kvality mnohé skvostné (ne -li veškeré),…, ale Proč raději je k sobě „jen tak“ neberem)

Postesk personalisty: Zaměstnanci „padesát plus“.
Ty sám zaměstnat si je zkus.
(Ne že by ti lidi neměli kvality mnohé skvostné (ne -li
veškeré),…, ale Proč raději je k sobě „jen tak“ neberem)

29. 04. 2021
9
10
583
Jen tak pro radost

Krátce o milosrdenství

Krátce o milosrdenství, anebPři svém velerázném „tahu na cíl“ posečkej chviličku-Výsledek nečistý totiž stačit ti (asi) nebude, pozemský človíčku::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Najdou se zde dole na světě ï lidé tací, comyslí si, že „výsledek“ i nečistý k zápočtu vnebesích jim přebohatě bude stačit, a takbezohledně za (domnělou či skutečnou) realizacíúkolů svého života se neváhají i dosti bezohledně tlačit,… ;neuvědomují si mnohdy, že účel (do značné míry) nemůže světitprostředky, . , že jako svědky před Soudem potřebovat budou svojedruhy, a tak že mnohdy způsobují si zároveň zde dole na Zemi inové, hrubému jejich (potencionálně kladnému) „výsledku“ neúměrné dluhySám jeden z osmi, Ježíš, coby Kristus, nám osobně sem dolů přišel říci, žedlouhodobě houfuje se svůj k svému, …, a tak že ikrálovství nebeské patří jen a pouze milosrdnému. .
((variace na citáty z Bible - .

24. 04. 2021
4
5
275
Miniatury, hříčky

O partnerském soužití pozemském, vývojově postupovém nástroji vpravdě par excellence

Ad dělba práce, aneb různou
cestou k obdobnému výsledku
(Ten dělá to, a ten zas tohle – užitečnost toho
celková ovšem jen stěží posoudit se dá zde dole)

21. 04. 2021
6
4
289
Miniatury, hříčky

To se tady zatím prý moc neví, že i dva dosti proti sobě jdoucí typy/ skončit oba mohou v nebi

To se tady zatím prý moc neví, že i dva dosti
proti sobě jdoucí typy/ skončit oba mohou v nebi
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bylo to o dvou bratrech, na radiu Plus

11. 04. 2021
2
2
215
Miniatury, hříčky

Jak „zaoblující se realita dneška“ komplikovat někomu může i /postupy zažité, jak přechodové fáze dne bezúhonně přečkat

Jak „zaoblující se realita dneška“ komplikovatněkomu může i /postupy zažité , jak přechodové fáze dne bezúhonně přečkat:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Typical czech soft homeless Ivopři cestě ze šichty v řetězcina busové zastávce zránarozespale jako vrána vejrá:
od předmětu k předmětu s lahví vruce ho to žene, aleodpadkové koše veškeré, . , lavičky isloupy, td. , strikně bezpečnostnězaoblené – vůbecžádná hrana. (Prostě - soft homeless Ivov (pro něj) sprostě sezakulacujícímsvětě, po šichtě do šichtydalší v poklusu,ráno na nádru u busunemá vo covotevřít si svý / spravedlivý(vesměs udržovacípouze),
pivo.

01. 04. 2021
1
0
135
Indispozice

Proč že já vidím jako věc (téměř) jistou, že chci být (už jen a navždy/ snad) pouze pacifistou

Máš to lepší, než vinař v archívu::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::. Vinař vytáhnout, objevit může, co já vím, spoustuinfo ve svém tzv. archívu, .

26. 03. 2021
3
2
212
Miniatury, hříčky

O oboustranném soucitu (který vypozoroval jsem tu v Čechách za léta pražského mého pobytu)

O oboustranném soucitu(který vypozoroval jsem
tu v Čechách za léta pražského mého pobytu)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dívají se Pražácimnohdy ráno, či na sklonkudne,

22. 03. 2021
6
5
321
Jen tak pro radost

Člověk si domestikoval dobytek kvůli tomu, aby ho pokaždé nemusel znovu nahánět po lese nebo po loukách, když od něj něco potřebuje

Žákovské citáty, část 25: ((. )). Člověk si začal ochočovat zvířata kvůli tomu, aby měl ve svém životě větší pohodlnost.
Člověk si domestikoval dobytek tak, že si ho k jídlu nechal živý u sebe doma, a on se mu tam mezitím rozmnožil.

21. 03. 2021
13
13
340
Citáty

Přemítka opět o vině, v pořadí snad šestá, aneb (dovoleně snad) nahlas o tom, co mezi lidmi se jen tak šeptá

Přemítka opět o vině, v pořadí snad šestá, aneb (dovoleně
snad) nahlas o tom, co mezi lidmi se jen tak šeptá
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Přeme se s Kolegyobčaspři víně, zda i z toho, když pouze polovědomě stane

15. 03. 2021
2
3
247
Úvahy

A. C. Doyle contra Sherlock Holmes? Fáma o Pseudokonfliktu umělém přežívá tu dodnes

Chvála diskuze, . , a plynulého postupu (zase znova)
-prostě O tom, že činům předcházet mají i Úvahy a Slova
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Pro ty, co o převratné revoluci (už prý bez

17. 02. 2021
1
8
280
Miniatury, hříčky

Vynález dlažby se stal podstavcem pro celou řadu dalších vynálezů

Vynález dlažby se stal podstavcem pro celou řadu dalších vynálezů
Po r. 1492 jsme začali na lodích přesouvatdo Ameriky naši civilizaci, ale vynález dlažby tam už měli.
Souvislá kamenná dlažba uváděla středověkého člověka do nové reality.
Kamenná dlažba ve městech a dalších sídlech znamenala podstavec pro šířící se civilizaci z jihu a západu.

14. 02. 2021
8
12
373
Ostatní nezařaditelné

Ad Muchova tzv. Slovanská epopej, …, aneb Prozřetelnost když podporuje Vzestup tzv. slovanského živlu

Otevřela se v USA nová kapitola světových dějin. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Lednový útok na Kapitol možná otevřel novou kapitolu v/ tomto čase,předznamenávajícím silně/ nastupujícírevolučně naladěnou dobu (a to nejen v USA ( kde, mimochodem, i kmnohému . značně kladnému / dopomohla /prostořeká Donaldova pusa :) ))

06. 02. 2021
5
4
315
Vázané verše

o staviteli průplavů

Prozřetelnost „pro výstrahu“ předkládá nám před zrak nejednu ne příliš
veselou to postavu; – dnes třeba světoznámého stavitele průplavů
(aneb, Jak všeobecně asi známo, s jídlem roste chuť, a/ tak
před/ velikostí svýho sousta vždy ostražitý buď. )

25. 01. 2021
2
3
281
Vázané verše

Je to jisté -jako každá jiná umělecká práce má „politika“ své náklady, ..., a -šetřit se vždy/ má jen na pravém místě

O českém typu řečí /povzdychnutíňáka (z pohledu Jihomoraváka)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::My, Jihomoraváci, děsíme se/ dlouhodobě(tedy dávno již i /před „pandemií" ) tohotypu (všeobecně nepřístojnépřeci) tzv. „české“ řeči , . , jakzrozenci . z Čech říkají třeba:„půjdu tam a tam“, …, „to a to / budemůj chleba", ….

15. 01. 2021
0
0
188
Miniatury, hříčky

Lehké holky v Mostě

O úkonu nejen formálně významném, říci si (i když, todocela výjimečně) musíme s . Milošem Zemanem::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. V tzv. demokratické společnostialespoň jednou za čas jíti kvolbám je to nejmenší, cočekat by se mělo/ od bytosti(lidské).

09. 01. 2021
0
3
336
Miniatury, hříčky

O koženém ksichtě v pokeru (pohybovat se v lidském životě tzv. „ode zdi ke zdi“ je krátkozraká taktika))

Rozhovor na faře (aneb před bytem faráře/potkal jsem nedávno známého zvukaře):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Řekl mi nedávno /jeden známý zvukař ponávštěvě mé/ na faře: ale zákonům /oakustice se/ silně příčí „situace akustická“ /ve starýchkostelích,…, ve kterých ,proti všem pravidlům, …, přespřemíru soch, …, sloupy i oltáře/ se zvuk (většinou)podezřele dobře šíří (či až skvěle), . , a tak/ ozvučit vchrámu koncert, …, td. , znamenat vůbec/ nemusí„práci /jak na kostele“; - prostě, jakoby /výjimkushůry, proti všem /našim zvukařským pravidlůmměl ten pánbíčkářský /promodlen.

02. 01. 2021
2
13
374
Miniatury, hříčky

Židé z Osvětimi že rodí se do těl Němců znovu?

A tady to m. áte -zase/ jeČesko premiantem:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::V nejrůznějších zemích světa / už od jarači léta/ zkoumaj, co příčinou/ že jecovidové pandemieĎábelské, . , či naopak Nebeské, síly. Je to trest za to, jak nedobří jsme byli.

30. 12. 2020
0
1
207
Vázané verše

Půlhodinka v metru (minutová hra)

Dát je třeba sílu tomuto . mému slovu, . , aneb. O pravidelné, platné směně znovu:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Že se Ti zdá občas, pozemský človíčku, že od počátkusvěta /tu dole na Zemi „změna za změnou“/ jen létá.

26. 12. 2020
5
2
264
Dramata, scénáře

Jsme utopeni bez lásky

Jsmeutopenibez lásky
Za oknem čtyř šedýchstěn
ječernozlatýpruh
Černýpás nociA

19. 12. 2020
4
4
387
Volné verše

Stoje /tváří tvář monarchistickému problému, ..., Království celé Eduard VIII., britský král, léta Páně 1936 dal /za ženu

Poéma o Řidičovi::::::::::::::::::::::::::::::::Stalo se, že velemachr řidič, . , pilot F1 MichaelSchumacher, nezařadil ve svým životě(snad. ) včas zpátečku,. , když tak hodně (a zřejměne někdy „vhodně“) v/ některých„věcech" // vyčuhoval.

02. 12. 2020
1
4
273
Miniatury, hříčky

Zeanddrichovy dobroty „až za ušima“ - (( 4.)) Jablkovo – mrkvový salát se skořicí

(( 4. )) Jablkovo – mrkvový salát se skořicí::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Hezky zralá jablka – (2-8, ve verzi pro „malý cirkus“ i více) (- podle toho, jak . hodně nedostatek vitaminů,…, td.

21. 11. 2020
5
14
357
Jen tak pro radost

Dilema umělcovo časté (nejen v Česku po r. 1968 hlavně), ..., když, pro svůj „chleba“ vezdejší/ vydat chtěl ..sbírku, ..., panflet, nebo desku /třeba

Jak všeobecně asi známo, s jídlem roste chuť, a/ takpřed/ velikostí svýho sousta vždy ostražitý buď. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ohledně dalšího pozemského pravidla/ se říci toto dá //suše: úměrněvelikosti zvládnutých Tvých úkolů roste i Tvoje . duše. Když si ale, …, v tomto „balance clubu“ nabereš úkolů trošku víc,než měls v Tvém plánu,…, plusový body případnédej .

15. 11. 2020
4
18
492
Miniatury, hříčky

"Loupeš ( za bílého dne ) v kuchyni ?" (minutové hry)

„Loupeš ( za bílého dne ) v kuchyni . "
Syčí pára, . , je slyšet klapnutí pokličky, . , zvuk .

10. 11. 2020
1
4
314
Jen tak pro radost

Jak to bylo s „Kucídeme" (nejen v Česku)

Jak to bylo s „Kucídeme", …, aneb /jak
se tvoří slova nová (nejen) v Česku
Den 01:
-Kucí, . deme na pívo .

05. 11. 2020
3
1
288
Blbůstky

Co nejvíc tě tu dole štve, máš řešit přímo v popisu

Co nejvíc tě tu dole štve, máš řešit přímo v popisu:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Je (téměř) pravidlem, že snad většina ztoho, co v životě nás tu /nejvíc štve a pálí, jepřesně to, co za zkoušku jsme sipředem (před příchodem sem) sami objednali. Pouze do cca 2-3 let našeho pozemskéhověku můžeme (většinou) ještě vybavit si, cože to vlastně podepsali jsme si/ kdysi (aneb cože to vlastně všechno máme nad podpisy) veSmlouvě k této aktual naší výukové misiČest výjimkám; většina z nás musí za vděkvzít (po desítky /dlouhých let ) pouze jistými průsakyinfo shůry (do cca půlky života máš to tak
kvůli/ nácviku realizace projektových konstrukcí, td. , cvičíchTvou vůli ), . , a teprve v tzv.

26. 10. 2020
1
3
263
Ostatní nezařaditelné

Bach - horký kousek země zv. Karabach, .., a zda /k „řešení“ tam /rozčísnuté situace je periodicky/ třeba železa

Bach - horký kousek země zv. Karabach, . , a zda /k „řešení“
tam /rozčísnuté situace je periodicky/ třeba železa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(Zápisek z 08. října 2020, .

19. 10. 2020
1
4
335
Ostatní nezařaditelné

Ó, Ty, …, poslyš ještě /o tezi údajného (samovolného) vzepětí života z hmoty:

Podívej se na zážitky svý . takézezadu, když můžeš, človíčku::::::::::::::::::::::::::::::::Po cca deseti -dvanácti letech „po činu“ začínaj se knám zážitky naše, …, události a další počiny natáčet jakobyzády, . , zadkem nebo bokem, td. ; odkrývajnám tak možnost, …, jak, již bezemočně, prohlédnout sity starý naše věci zvenčí.

13. 10. 2020
1
10
421
Úvahy

Mohli bychom vytvořit nějaké bratrstvo, pánové.. Bratrstvo dobra.

Ja, Petr Skála, jsem nedávno v pátek v naší nejútulnější knajpičce nedalo Smíchovského nádraží večer seděl s Tondou z Kolbenky, jak jemým zvykem takhle v pátek večer pokud je venku brzy tma, nebo naopak moc dlouho světlo, . , nebo pokud mrzne nebo když je naopak příliš veliké horko, nebo když prší, . , anebo naopak když je velký sucho, anebo když je jinak vlezlý počasí, a nedá se tím pádem venku pracovat na zahradě nebo na garáži apod. , jak by třeba chtěly naše manželky apod.

10. 10. 2020
0
4
297
Povídky

Střet generací

Střet generací::::::::::::::::::::-Dědo, a ty budeš dnes také stávat o půl šesté, když je svátek. -No jo, Honzíku, ale naše koně, kravičky i drůbež o tomsvátku moc neví, …, a jak je znám, žrát budou chtít i dneska :). . -A moc nescanuj, Honzíku -už je tam málo barvy.

25. 09. 2020
3
4
312
Miniatury, hříčky

Jen dvě vteřiny večera

"Jendvěvteřiny večera, . , aneb
Včerejší město
(( . -v památku Zuzaně Navarrové ))
Jendvěvteřinyvečera

23. 09. 2020
4
2
292
Smíšené verše

Vlasta a Jenda: ..Věci na svém místě

21. 09. 2020
3
6
406
Ostatní nezařaditelné

Kus papíru s pečetěmi td. dle pozemských pravidel o Tobě ..silně svědčí, človíčku

Ad . Rady, kterých . nahusto setu dole /rádo dává pozemským poetům, . , td.

19. 09. 2020
0
0
220
Miniatury, hříčky

Nejucelenější asi „návod pro život“

„Zápisky bankéřovy“ cont. :Nejucelenější „návod pro život“((aneb
krátce .

14. 09. 2020
0
0
186
Ostatní nezařaditelné

V podstatě Dva druhy impéria budovat si tu dole můžeš, človíčku, a Výuka ..k dobru zvláště silná

Výuka . k dobru zvláště silnáve světle pravidel pro . zdejší výukové mise::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Dle pana A. B.

12. 09. 2020
1
2
267
Vázané verše

Hustá tma léčí podobně silně jako smích

SMSky o . husté tmě
SMSka č. 01:
. Hustá tma léčí :)podobněsilně jako
smích :), má ale .

04. 09. 2020
3
5
327
Ostatní nezařaditelné

Když jednou týdně nepůjdeš někdy do práce

Když jednou týdněnepůjdeš . někdy do práce:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nepočítaj lidi, např. , s tím, co . člověkpozemský všechno získá, …, když:odpustí si jednou týdně .

20. 08. 2020
2
1
276
Jen tak pro radost

Hledět „do blba“ bývávalo synonymem silně promarněného času

Hledět „do blba“ bývávalo
synonymem silně promarněného času
Dívat se hledět „do blba“ bývávalo ( zvláště
„za bolševika“, a zvláště . tam u nás na

14. 08. 2020
2
2
369
Ostatní nezařaditelné

Zvládáme již i /politikovo „ptydepe“

Za . pár desítek let . svého pozemského života /zvládáme již . obstojněsi přeložit i /politikovo „ptydepe“ :), …, td.

12. 08. 2020
0
0
302
Miniatury, hříčky

Máš pod postelí ještě /volné místo ?

ze souboru
Zápisky bankéřovy (by . Zeanddrich E. ):

11. 08. 2020
0
0
291
Jen tak pro radost

Sudičky

SudičkyVždy novou láskuz jara, kdy mají to „dovoleno",najdou si ptáčkové, ti nejmenší jenvšak Já „dostal" ránu bičem dotváře, ve „stejném" místěnová jizva; zdálkyse nepočítá. Cedí . se krev mezi prsty, které pak od sebe se drží, abyse nelepily, stejně tak, jako tehdy, když. krutou operací z podzimka surovášťáva těžila se z vinohradu.

08. 08. 2020
0
3
340
Volné verše

Píseň o nevelké jistotě

Píseňonevelkéjistotě
Vlněním
chcisedostatkukoberci
cojekouzelný

29. 07. 2020
2
3
364
Miniatury, hříčky

Odvaha II.

Odvaha II. ::::::::::Neroste ve svahu Neobjeví se vdžbánu Nepřijde s ránem /sama od sebe )Vyrostezbolesti/jako jedinázbývající ze všech cest/ ažprozře//našesrdce.

20. 07. 2020
5
5
459
Písmáci dětem

Odvaha II

Odvaha II
Nerostena svahu Nebude
vedžbánuNepřijdesránem
Vyrostezbolestiaž

18. 07. 2020
1
0
357
Písmáci dětem

Pojeď se mnou

Pojeď se mnou…
Jízda vlakem. Pomalýrozjezd; dá práci uvést . to celé opět dopohybu, . , ale „přísahám", bude seTi .

16. 07. 2020
4
6
515
Volné verše

Sdílejte svá „obličej out fit“ foto !

zápis ze dne 19. března 2020:
Čím začali boj s koronavirem v
Číně nejdřív :),…,zavedeno bylo v
Česku:)teprve ode dneška; jelikož ale chybí

28. 04. 2020
0
0
396
Jen tak pro radost

Něžné dívčí a ženské čumáčky

Něžné dívčí a ženské
čumáčky, skryté pod
rouškou dodávají opět
větší význam

26. 04. 2020
13
13
1018
Jen tak pro radost
Nahoru