PŘÍCHOD

PŘÍCHOD
Zima už vpisuje první runy
na holou kůži mé domoviny
Je nahý náš sad

29. 11. 2023
12
6
138
Volné verše

DOPROVODÍM TĚ AŽ DO SNU

DOPROVODÍM TĚ AŽ DO SNU
Pojď,
doprovodím tě až do snu
Tápavé ticho uhlíků

14. 03. 2023
5
7
241
Volné verše

PODROBNÁ ZPRÁVA Z PŘEDVOLEBNÍ PRAHY

PODROBNÁ ZPRÁVA ZPŘEDVOLEBNÍ PRAHY
18. 1. 2023
Dovři okna
Doléhá sem zvuk ulice

19. 01. 2023
6
2
215
Volné verše

LETOŠNÍ SNÍH

LETOŠNÍ SNÍH
Možná, že sníh je nám dán proto, abychom pocítili touhu po novém začátku.
Všechno přikryje, ozdobí, změní. I to, co vidíme nad obzorem, je náhle jiné. O odstín, o dva.

18. 12. 2022
8
4
185
Miniatury prozaické

POZVANÝ K VEČEŘI

POZVANÝ K VEČEŘI
Omývá mi nohy vracející se voda
od protějšího břehu
Stojím zabořený vpísku

15. 12. 2022
10
7
253
Volné verše

AŽ DNES

AŽ DNES
Postrádám blažená zažehnutí emocí
po dopadu školní tašky
A běh plný bláznivé radosti

14. 12. 2022
11
12
390
Volné verše

ZADNÍ CESTOU PŘES DVORKY

ZADNÍ CESTOU PŘES DVORKY
Říkal jsem si na cestě do školy:
dneska to bude lepší,
dneska už to bude dobré

12. 07. 2022
8
3
236
Volné verše

Z OKEN LEZL STÍN

ZOKEN LEZL STÍN
Všechno je stále stejné
Uprostřed dramatických změn
Doba vpřískocích

11. 07. 2022
4
0
163
Volné verše

VRÁNY

VRÁNY
Pole plné hlasitých vran
Je červenec a na poli už jsou vrány
Já tomu znamení nerozumím

09. 07. 2022
4
2
202
Volné verše

TY TO NEVÍŠ?

TY TO NEVÍŠ.
Vítr má duši
a rozpaženo
Cítí září vzádech

02. 07. 2022
7
4
218
Volné verše

VALČÍK ŽIVOTA

VALČÍK ŽIVOTA
Skrze srdce všechna krev
a teprve až pak do hlavy,
protéká

29. 06. 2022
6
5
173
Volné verše

VZPOMÍNKA NA LEDEN

VZPOMÍNKA NA LEDEN
Já jsem sníh
Padám
Rozprostírám svou měkkost

25. 06. 2022
11
6
228
Volné verše

LETNÍ ZAHRADA

LETNÍ ZAHRADA
Nejtenčí dotek
Tenčí než tvůj vlásek
Tenoučký,

24. 06. 2022
4
3
239
Volné verše

NAPĚTÍ

NAPĚTÍ
Městečko se noří do tmy
Okolo nehybný les
Ti, kdo bijí manželky

10. 06. 2022
8
6
214
Volné verše

LIDICE

LIDICE
Muži u zdi
mhouří oči do slunce
Němčina, jak odporný jazyk

09. 06. 2022
3
2
167
Volné verše

JE MI ŠEDESÁT

JE MI ŠEDESÁT
Mám hlubší vrásky,
než kdy stihl mít můj táta
Je mi šedesát

08. 06. 2022
20
12
312
Volné verše

CHORVATSKÁ MŠE

CHORVATSKÁ MŠE
(autentický deníkový zápis znedělní bohoslužby na ostrově Cres)
29. 5. 2022
Venku hustě prší

07. 06. 2022
13
6
254
Volné verše

DOPOLEDNÍ ČAS MÁTOVÉHO ČAJE

DOPOLEDNÍ ČAS MÁTOVÉHO ČAJE
Vymetání koutů
postmoderní skepse
Ani neslyšet

19. 05. 2022
4
1
212
Volné verše

DŮM NA KONCI ULICE

DŮM NA KONCI ULICE
Šedivý dům na konci ulice,
po válce zešedl ještě víc
Vhorních patrech

18. 05. 2022
10
6
249
Volné verše

POSTOJ

POSTOJ
Světím
paprsky prostupující
oční páskou

26. 04. 2022
6
4
154
Volné verše

ZŮSTAŇTE TU

ZŮSTAŇTE TU
Poslední strach ze selhání
Poslední rybářův příběh
Poslední pravda zvonu

16. 04. 2022
11
7
340
Volné verše

PASCHA

PASCHA
Tak bude tomu,
kdo láme chléb
A tomu,

15. 04. 2022
11
6
206
Volné verše

MÝTO PŘED TŘICETI LETY

MÝTO PŘED TŘICETI LETY
Ráno zaplavené milostmi
Stojíš na prahu a máváš mi,
zapřahám do opratí dne

10. 04. 2022
8
4
271
Volné verše

POOHLÉDNUTÍ

POOHLÉDNUTÍ
Do slov vtekla myšlenka
Studí horce na papíře
Kontury zamlžené

08. 04. 2022
7
5
187
Volné verše

ZA JERUZALÉMSKÝMI HRADBAMI

ZAJERUZALÉMSKÝMI HRADBAMI
Dny pašijového týdne
jako schody
Nahoru

04. 04. 2022
11
18
288
Volné verše


Ať se nakonec stane cokoli,
ať se třeba dějiny vylijí z břehů
se svým typickým vykloubením

01. 04. 2022
16
7
261
Volné verše

VYCHÁZKOU

VYCHÁZKOU
Krajina,
útěchu ve svém středu
křižování polních cest

30. 03. 2022
4
4
156
Volné verše

MOST PŘES ŘEKU

Výběr

MOST PŘES ŘEKU
Není spojení svatějšího
mezi říčním břehem beatniků,
těch dětí hledajících slunce

29. 03. 2022
13
7
278
Volné verše

NESNADNÉ JARO

NESNADNÉ JARO
Je slunečný den příslibů
vRadlické ulici
Přesto u mne vobýváku

28. 03. 2022
7
8
191
Volné verše

14. 3. 2022

14. 3. 2022
Vyčerpané matky ověšené dětmi
Okamžik, nůž rozhodnutí
Nechávají za sebou celý svět

24. 03. 2022
11
3
178
Volné verše

JAK JSME DNES UKLÍZELI

JAK JSME DNES UKLÍZELI
Staré musí ustoupit novému.
Až po mnoha měsících jsme schopní stěhovat věci po rodičích, věci, které už nikdy nikdo nebude potřebovat, užívané i zánovní, neodpovídající mému vkusu, natož vkusu mých dětí. Ty bezprizorní hromady, postrádající nositele, uživatele… Přehrabuješ se tím a doufáš v nalezení pokladu… starých brýlí po strýčkovi, dědečkova vojenská knížka, školní sešit někoho, kdo už není dlouho mezi námi, vánoční přání ze sedmdesátých let…
A tak se přehrabuješ v těch Poučení z krizového vývoje, učebnicích matematiky, kde se počítá, jak rychle soudruh kombajnér zkombajnéruje družstevní pole, když pojede se svým sovětským strojem rychlostí tak a tak aj. A sem tam najdeš opravdu i poklad.

23. 03. 2022
9
8
236
Fejetony

5. 3. 2022

5. 3. 2022
Celkový čas letu volavky
od jeho spatření na obzoru
po zásah kulky střelcem,

05. 03. 2022
6
1
210
Volné verše

V KOPCÍCH

VKOPCÍCH
Vkopcích střílejí chlapci,
padají ptáci zoblohy.
Chechtají se nad hromádkamipeří.

09. 02. 2022
7
4
219
Volné verše

JAK JSEM BYL U BÁSNÍKA VLADIMÍRA

JAK JSEM BYL U BÁSNÍKA VLADIMÍRA
Ten den prošla Příbramí chumelenice. Sněhu však nezůstalo, hned roztál. Přesto člověka sužovala vlezlá a protivná zima, foukal totiž ledový vítr.
Tento den jsem vyrazil do krajiny, která má neobvyklé kouzlo, malebnost a zvláštní tichou pokoru.

08. 02. 2022
12
12
339
Miniatury prozaické

V KANAFASU

VKANAFASU
Vysvléknutý zdne,
konečně vřádcích hlásek.
Slovo je obraz.

07. 02. 2022
8
3
221
Volné verše

OCHRAPTĚL JSEM

OCHRAPTĚL JSEM
Tekutého dne,
křik vran kúnoru.
Slunce vzdálené, jak jen lze,

29. 01. 2022
7
2
191
Volné verše

ZIMA NAVRTÁVÁ KOSTI

ZIMA NAVRTÁVÁ KOSTI
Úzkost medonosná zraje bíle,
strkám propast až kokraji.
Hned od rána se držím při zdi.

26. 01. 2022
5
9
266
Volné verše

NASLOUCHÁNÍ

Výběr

NASLOUCHÁNÍ
Osamělá noc se věnuje
výrobě šperků
mražením odrazu hvězd.

22. 01. 2022
10
7
307
Volné verše

V OSAMĚNÍ

V OSAMĚNÍ
Svět mi stojí vočích.
Rychlý sled nocí a dnů.
Pověz si: Kdo jsem.

21. 01. 2022
11
5
263
Volné verše

HOLOUBCI

HOLOUBCI
Vopuštěné továrně za městem,
ani zrníčko života
vjejím čtrnáctiletém těle.

12. 01. 2022
13
9
355
Volné verše

HÁTA

HÁTA
Háto,
pořád necháváš rozsvíceno
když se plaší koně, staví se na zadní

05. 01. 2022
11
8
285
Volné verše

SPOLU JSOU JEZEREM

Výběr

SPOLU JSOU JEZEREM
On: mají-li být naše řeky soutokem,
vody se prolnou a smísí vjeden tok
Ona: mohou téci vedle sebe,

31. 12. 2021
6
3
259
Volné verše

MEZI SEDLICÍ A BLATNOU

MEZI SEDLICÍ A BLATNOU
Zmlhy, bláta, ledu a mokrého listí
Reportáž přímo zterénu. Takový jako
dokument

29. 12. 2021
9
4
204
Volné verše

ŠEL JSEM CELOU NOC

ŠEL JSEM CELOU NOC
Vbílé hrudi rudý střed
Tíha otázek
Ruce i ústa od borůvek

28. 12. 2021
7
6
224
Volné verše

ZA KARLEM ŠIKTANCEM

ZA KARLEM ŠIKTANCEM
Sněžné křídlo ptáčka
Na střeše hladového domu
Stíráš kapky zoroseného okna

26. 12. 2021
8
2
179
Volné verše

VOLBA

VOLBA
Můžeme nadávat a bylo by na co
Můžeme si zoufat a bylo by proč
Můžeme se bát a bylo by čeho

18. 12. 2021
9
4
184
Volné verše

NAŠIM OTCŮM

NAŠIM OTCŮM
A byli silní
Aby neubylo noci bez pozornosti
Aby stromky neschly bez laskání ptačích hnízd

15. 12. 2021
9
7
205
Volné verše

VSTŘÍC

VSTŘÍC
Kudy jít,
abychom se neminuli, příteli.
Zchodeb ideových labyrintů

12. 12. 2021
14
14
395
Volné verše

JAK JSEM DNES POTKAL HOULU

JAK JSEM DNES POTKAL HOULU
Stojím ve Zdicích na nástupišti. Čekám na rychlík.
Takové tu bývalo hezké nádraží… Pořád vidím kamaráda Houlu, jak stojí opřený o sloup na perónu a žvýká stéblo trávy. Kyne mi a trochu se usmívá…
Jenže Houla už je třicet let po smrti a znádraží sbufetem a hospodou, kde měli čepovanou pomerančovou limonádu neskutečně lahodné chuti, je dnes betonová zběsilost, propojená sokolním světem páchnoucím podchodem.

11. 12. 2021
14
11
316
Fejetony

SOUSEDKY

Výběr

SOUSEDKY
Na kraji vesnice stojí dva domky. Delší stranou pozemků sousedí. Obě mámy vychovávaly své děti, staraly se o těžce pracující manžely, malé zahrádky a pár slepiček.
Děti jezdily na kolech, tříkolkách a koloběžkách okolo takovou rychlostí, že si ani nevšimly, jak rychle rostou.

09. 12. 2021
24
33
991
Povídky

JAK JSEM BYL V HOLEŠOVICÍCH

JAK JSEM BYL VHOLEŠOVICÍCH
(za Dorotku Žurkovou)
Sedíme sRobertem Antropiusem na náměstí, o kterém oba svorně a usilovně věříme, že má nést jméno Hrubínovo. Koukáme mu při tom do oken…
Konečně na chvíli vysvitne sluníčko a Robert se trochu chmuří:“Všichni byli do Dorotky zamilovaný. Všichni kluci ze školy. A i pár holek… A taky pár profesorů.

07. 12. 2021
12
12
289
Fejetony

ZIMNÍ LES

Výběr

ZIMNÍ LES
Nejtišší sníh
ránem přikryl den
Snehybností mrazu

04. 12. 2021
15
9
326
Volné verše

ŠTĚDRÝ VEČER

(napsáno na Vánoce 2019)
ŠTĚDRÝ VEČER
Protože dobrý hospodář obejde na hraně Štědrého večera svoje hospodářství, poděkuje Bohu a obdaruje němé tváře, tak i můj milý syn srodinou, když už se tmí, jdou dát velikou dobrotu své fence. A zatímco je obdarovávána, jsem já vyslán, abych zvelké, dobře zamaskované krabice donesl rychle dary i dárečky pod stromek. No, spíše pod strom. Vnaší rodině je totiž tradice velkých stromů.

03. 12. 2021
10
8
254
Fejetony

NEDOKONČENÁ PÍSEŇ

NEDOKONČENÁ PÍSEŇ
Jen pár dní, střepů vdlani,
už nebude tančit vůbec nikdo
Sníh šeptem jistí duši

30. 11. 2021
7
1
203
Volné verše

PÍSEŇ O KRVI

PÍSEŇ O KRVI
Město plné protichůdných struktur
Neuspořádaná srdce ve vídeňskémkole chaosu
Tolik se ti točí hlava

30. 11. 2021
9
4
226
Volné verše

CHLAP NA KONEČNÝ

CHLAP NA KONEČNÝ
Postával vprůchodu
nedaleko našeho domu
po několik let

29. 11. 2021
9
9
344
Volné verše

V TEN ČAS

V TEN ČAS
První sníh
Poslední schody
Dítě uvnitř mne teskní

27. 11. 2021
9
4
272
Volné verše

SESTŘELENÍ ANTOINE DE SAINT- EXUPÉRYHO

SESTŘELENÍ ANTOINE DE SAINT- EXUPÉRYHO
A tehdy vzahradě
za nesmělého třpytu jitra
dotkl se posledních věcí

27. 11. 2021
9
7
316
Volné verše

DNES RÁNO

DNES RÁNO
Zatím jsem si toho nikdy nevšiml, ale dnes brzy ráno jsem to uviděl.
Vzácně se stane, že hospodář nechá strniště na poli i včase zimy. Nevím proč. Času nezbylo.

26. 11. 2021
4
3
188
Úvahy

O AMERICKÉM BÁSNÍKOVI A OBCHODU S LEVNÝMI POTRAVINAMI

Výběr

O AMERICKÉM BÁSNÍKOVI A OBCHODU SLEVNÝMI POTRAVINAMI
Hračkářství v naší ulici bylo zrušeno. Už je to nějakou dobu, ale teď, když se blíží čas zběsilého nakupování dárků, postrádám ho víc a víc. Chybí mi nadšené výkřiky dětí, tlumený hlas rodičů, kteří nadšení dítek tlumí a mumlají při tom mnoho argumentů. Leč bezvýsledně, protože následuje, téměř vždy, pláč.

25. 11. 2021
24
47
782
Fejetony

JAK UBÝVÁ DNE

JAK UBÝVÁ DNE
Den utíká a ztrácí sebe i vědomí
Na hrázi krůček od propasti
přestal zpívat. Mlčí hloh

24. 11. 2021
7
5
224
Volné verše

CESTOU ZPĚT

CESTOU ZPĚT
Je cesta kměsíci prosnému
upředená zmlhy
A dětem sladkého nepokoje

23. 11. 2021
9
8
247
Volné verše

ÚDIV

ÚDIV
Možná jsem už nikdy zezahrady neodešel
Cestička ve tvaru ležaté osmy,
procházím listím podzim co podzim

18. 11. 2021
8
8
229
Volné verše

17. LISTOPAD

17. LISTOPAD
Dnes opět to chvění uvnitř
Říkali, musíš si na to dát pozor
Ovládat se

17. 11. 2021
8
3
223
Volné verše

PÁTÝ DEN LISTOPADU

PÁTÝ DEN LISTOPADU
Jak se ve mně oba póly přitahují
a střídavě odpuzují,
napětí lze snést čím dál nesnadněji

15. 11. 2021
14
9
250
Volné verše

CO JSEM DNES VIDĚL V PARKU

CO JSEM DNES VIDĚL V PARKU
Dnes jsem byl vjednom nejmenovaném městě vJižních Čechách. To město má svou atmosféru a historii a já tam pobývám rád.
Jel jsem navštívit nejmenovaného člověka, slavného (alespoň vmých očích) básníka a písničkáře. Měli jsme jen dvě hodiny, ale byl to čas intenzivního setkání, vnitřního souznění a objevů netušených souvislostí.

12. 11. 2021
11
12
436
Miniatury prozaické

UKRADENÝ POLIBEK DĚTSKÉ LÁSCE

UKRADENÝ POLIBEK DĚTSKÉ LÁSCE
Zelené pláně chvilku po dešti,
se vší vůní mokrého léta
Dávno ztracené přátelství

10. 11. 2021
8
1
191
Volné verše

NOC NA VSI

NOC NA VSI
Rozesetých po kraji
varování zvonů
z jejicholověných srdcí

10. 11. 2021
11
10
423
Volné verše

ŠÁRCE SMAZALOVÉ

ŠÁRCE SMAZALOVÉ
Tichoučké flétny vábení
Muselas jej slyšet i ve snu
Na kopci stojí chrám

09. 11. 2021
13
10
425
Volné verše

6:23

6:23
Ráno se propadá do našeho světa
umenšeno skutečností pravidelnosti
noci a dne

08. 11. 2021
9
7
230
Volné verše

PŘELET NAD APOLINÁŘSKOU

PŘELET NAD APOLINÁŘSKOU
Podzim kryje dlažbu kobercem
Mizí pod kořennou vůní
Útěchy je nám všem třeba

06. 11. 2021
7
1
216
Volné verše

O ZVOLENÝCH CESTÁCH

O ZVOLENÝCH CESTÁCH
Některé možnosti volby jsou prokletím a život tolik znesnadňují, že by se jich člověk raději zřekl a přijal nalajnování nějakým guru, principem či poučkou.
Jenže to nejde. Volba musí být tvoje…A moc volby se pak vpálí do duše. A zůstane jizva.

05. 11. 2021
3
1
205
Úvahy

AVOID

AVOID
Loď praská a přede,
nese sdílená slova lidí.
Vltava jí dává rytmus vln.

04. 11. 2021
10
19
460
Volné verše

NA VODNÍ HLADINĚ

NA VODNÍ HLADINĚ
Uprostřed vln
daleko od břehů
zahlédl jsem děvče zHanzelberku

03. 11. 2021
8
6
272
Volné verše

ŽIVOTA BĚH

ŽIVOTA BĚH
Přicházíme skrze bolest matky
Bolest odchodu pak rozdáme
neopatrným bláznům,

01. 11. 2021
7
7
300
Volné verše

PŘED ROZBŘEDLOU BŘEČKOU

PŘED ROZBŘEDLOU BŘEČKOU
Nezadržitelně se blíží sníh
Nevadí mi závěje
Svědčí jen o promokavosti našich bot

30. 10. 2021
9
7
216
Volné verše

SALMOVSKÁ 1538/8

SALMOVSKÁ 1538/8
(Dorotce Ž. )
I dnes jsem šel kolem oněch dveří
Nejsem jindy připraven ani pohlédnout,

26. 10. 2021
8
2
213
Volné verše

JAK CHODÍM KOLEM ZAKRSLÝCH LIP

JAK CHODÍM KOLEM ZAKRSLÝCH LIP
Občas chodím ulicí mého dětství. Chodím tam rád. Sice to zrovna není nejhezčí část města, ale hezkou ji dělají vzpomínky… Tamhle jsme měli tajnou schránku, tady jsme skákali s klukama do písku, tady jezdili s auty na ovládání a támhle stál ten domeček cestářů, o které už jsem minule psal.
Ale dnes chci psát o něčem úplně jiném.

22. 10. 2021
21
21
489
Miniatury prozaické

O BYTÍ A JSOUCNU

O BYTÍ A JSOUCNU
Jeden každý, jak jsme,
jak jsme byli a budeme,
ztratili jsme zahradu dětství

21. 10. 2021
7
5
252
Volné verše

V PŘÍBRAMI JE POUŤ

VPŘÍBRAMI JE POUŤ
Ona nejspíš ani netuší,
co způsobuje svému okolí,
když pohodí vlasy,

20. 10. 2021
13
8
310
Volné verše

DNES MÁM NAROZENINY

DNES MÁM NAROZENINY
Vyhrožují, že toto je poslední slunečný den
Eschatologie indiánského léta
Na břehu těžkne vmlze ticho

19. 10. 2021
7
8
291
Volné verše

TEORIE STRUKTURY KRYSTALU

TEORIE STRUKTURY KRYSTALU
Jasně,
že vpoezii jde o exhibici
Taky ale o fascinaci pravdou

08. 10. 2021
5
3
250
Volné verše

vydání básnické sbírky

Milí přátelé,
rád bych vás pozval na stránku nakladatelství Pointa, která přináší informace o mé chystané sbírce "BÍLÉ TRNKY":Link: http://bit. ly/KupBileTrnky
Dan TM.

30. 09. 2021
7
9
602
Události

POTŮČKY VE SVAHU

POTŮČKY VE SVAHU
Sbírám vodu do dlaní. Je ráno a proti proudu.
Tak málo donesu v místa určení,
tak málo donesu vmísta soudu.

08. 09. 2021
16
10
408
Smíšené verše

POPRVÉ POD ŠIRÁKEM

POPRVÉ POD ŠIRÁKEM
Už vjiném čase,
jiných výzev, proher a vítězství,
doputoval jsem v místa,

07. 09. 2021
15
7
386
Volné verše

LESY NAD KOUNOVEM

LESY NAD KOUNOVEM
Zítra uteču do polí a luk
Rád chodím po lesním
židovském hřbitově

06. 09. 2021
14
12
432
Volné verše

NA ANDĚLU

NA ANDĚLU
Křižující události
Matematické místo Prvního města
Soukolí soubřeží

05. 09. 2021
7
6
339
Volné verše

TOTO NESMRTELNÉ COSI

TOTO NESMRTELNÉ COSI
Nikdy nezodpovězená otázka
Nezáleží na ní,
snad jen po okraj života a šlépěj déle

04. 09. 2021
10
6
300
Volné verše

BŘEH

BŘEH
Včera byl čas olejDnes je bystrou řekouStojím mu na břehuStojím

15. 07. 2021
4
6
380
Volné verše

MÍJENÍ

MÍJENÍ
Vidím z okna jen výsek oblohy
Několik hvězd
Podstatné vživotě,

13. 07. 2021
6
3
311
Volné verše

VŠIML JSEM SI

VŠIML JSEM SI
Mluvím pomaleji
Spěch mne opustil
Stál už nějakou dobu na zastávce

12. 07. 2021
14
12
566
Volné verše

ŽELEZNIČÁŘOVA ŽENA

ŽELEZNIČÁŘOVA ŽENA
Čekávala u okna na rychlík ve 21:18
Pak teprve končil den
To už byla zalitá zahrádka,

09. 07. 2021
16
19
576
Volné verše

ŘEKNI TO DOROTCE

ŘEKNI TO DOROTCE
Jak jsem tak chodil,
já, plný lidí,
po osamělém městě,

01. 07. 2021
11
9
488
Volné verše

JEŠTĚ JEDNA ZAHRADNÍ SLAVNOST

JEŠTĚ JEDNA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Poslední dobou se propadám,
jako bych byl méně zřetelný
Stejně i obrys mého stínu

13. 06. 2021
6
4
288
Volné verše

NA HUMNECH

NA HUMNECH
Na humnech ticho
Zjišťuji, že nemohu i nemusím
A koho marnost přesvědčit,

08. 06. 2021
7
4
392
Smíšené verše

23.2.2021

23. 2. 2021
Vjet do krajiny
Ze Smíchova až k nám
Neohlížet se.

07. 06. 2021
4
1
263
Volné verše

PŘI NÁHLÉ ZMĚNĚ TEPLOT

PŘI NÁHLÉ ZMĚNĚ TEPLOT
Vidím krajinu vzamlženém okně
Chce se mi dokreslit prstem obrysy hor,
jako když jsem byl malý kluk

05. 06. 2021
7
1
273
Volné verše

U VLTAVY

U VLTAVY
Povltavské květy janovce v kopcích,
černí koně na stráni za Oborami,
kde znějí polední zvony,

02. 06. 2021
9
7
364
Volné verše

CO BYCH CHTĚL

CO BYCH CHTĚL
Kdyby se měly srazit světy,
tak, až by nic nezbylo,
chtěl bych až do poslední chvíle

14. 05. 2021
10
11
547
Volné verše

JEZERNÍ SLATĚ

JEZERNÍ SLATĚ
Prostor k létání
Zapomenu, že nemám křídla,
že to nelze a ani se to nesluší

11. 05. 2021
12
6
406
Volné verše

OPOUŠTĚNÍ

OPOUŠTĚNÍ
Nepoznám tě
Snad jen na poslední chvíli,
kdy bude zbývat zlomek času

10. 05. 2021
10
5
308
Volné verše

V HOUPACÍM KŘESLE

Výběr

VHOUPACÍM KŘESLE
Sedá na zápraží svého domu,
špičatá kolena u sebe
Celý den hledí kzatáčce silnice

02. 05. 2021
29
22
1315
Volné verše

ZA DOMEM

Výběr

ZA DOMEM
Knoflíky, pár střípků, zrcátko pro panenky,
dřevěná špulka a zbyteček modré pastelky
To je všechno co po ní našli v polích

28. 04. 2021
15
13
525
Volné verše

SAMOTA

SAMOTA
Večerní světlo se odráží od bílé zdi stavení
Čas je tak agresivní, že mi žere kosti
Prý to souvisí se zakřivením vesmíru,

26. 04. 2021
14
6
471
Volné verše

V DUBNU JE V HOLEŠOVICÍCH LISTOPAD

Výběr

VDUBNU JE VHOLEŠOVICÍCH LISTOPAD
Můžeš předstírat, že všechno bude vpořádku
Upozorňovat na mlhu, co se už trhá nad lesem
a na rukou nosit tajná znamení zoufalé radosti

20. 04. 2021
14
16
517
Volné verše

MOŘEPLAVEC

MOŘEPLAVEC
(Kazatel 7,10)
Během plavby,
nasbíral jsem moře otázek. Tolik,

16. 04. 2021
4
4
327
Volné verše

KDYŽ PŘEROSTE UVNITŘ VEN

KDYŽ PŘEROSTE UVNITŘ VEN
Píšu,
protože myšlenky poskakují kneudržení.
nevejdou se mi do srdce

05. 04. 2021
9
5
301
Volné verše

ZA ŠKOLOU

zase za školou
kamenolom tvého srdce
na zadním dvorku

24. 03. 2021
0
6
394
Haiku

SÁM SEBOU

SÁM SEBOU
Podél potůčku
Více kamení, než vody
Cesta křivolaká

15. 03. 2021
6
3
295
Volné verše

RÁNO NA PŘEDMĚSTÍ

RÁNO NA PŘEDMĚSTÍ
Ponocníčci na klikaté pouti zhospody
hledí hvězdám na paty
Svítání má vlastní zodpovědnost za nový den

13. 03. 2021
12
7
337
Volné verše

TAK TICHÉ MĚSTO

tak tiché město
neudržím světlo vdlaních dostatečně dlouho
krvácí mi zrukou rychleji než čas
vesmír je nakonec zakřivenější

08. 03. 2021
9
7
405
Volné verše

JE SLÁVA

JE SLÁVA
Je sláva dolních náměstí a postranních uliček
Malých okrajových zahrádek a zplanělých sadů
Je sláva odložených dětí u vrátek

01. 03. 2021
7
3
329
Vázané verše

BÁSNÍKŮV PŘÍBĚH

BÁSNÍKŮV PŘÍBĚH
Bral básně do dlaní lehce a snadno. Snášely se kněmu a dotýkaly se jej zcela samozřejmě. Byly plné krásy a světla. Přesto pro něho byla část jejich poselství skrytá a on měl příliš mnoho zneklidňujících otázek.

28. 02. 2021
13
9
500
Poezie v próze

PŘEDJARNÍ HAIKU

PŘEDJARNÍ HAIKU
Na mezích holé
Větve tří hladících hrušní
U cest kamínky

27. 02. 2021
6
3
293
Haiku

ZNOVU TO TAK ZAŽÍT...

ZNOVU TO TAK ZAŽÍT…
Sedlat koníky a zapřahat je
Ať odvezou všechna prázdninová tajemství do nebe
Beznadějně vysbírané maliny

26. 02. 2021
12
7
427
Volné verše

DĚVČÁTKO

DĚVČÁTKO
Děvčátko jak bystrá voda
Chvilku na návsi u lípy
Chvilku na kopci za vesnicí

24. 02. 2021
13
8
395
Volné verše


Den zúžil plynoucí cesty pramenů
Pohlédnu za sebe úkosem
Odcházeje mávám mokrým kamenům

23. 02. 2021
9
11
442
Vázané verše
Nahoru