Uprostřed

Milovala život
a jeho příležitosti
věnované právě jejím
tajným talentům

02. 05. 2024
1
0
28
Volné verše

Hranice

Potřebuji světlo
nejméně sto luxů
k doložce přežití
Monitor září

02. 05. 2024
0
0
25
Volné verše

Kniha

Moji ochranní andělé
čtou si v hloubce mysli
jako v odtajněné knize
Cítím doteky – je mi dobře

01. 05. 2024
3
0
56
Volné verše

Vlasy

Vlasy
Jehnědy opadaly
na sklonku jara
vítr si hraje se semínky

01. 05. 2024
6
3
51
Volné verše

Třetí

Výběr

Třetí
Kolem třetí ráno snoubí se ještěrky
vržou litinové dveře: otvírá se depo
mlžná trať hostí noční spoj

01. 05. 2024
7
7
154
Volné verše

Vrak

Výběr

Vrak
Jsem vycvičeným potápěčem
pod hladinou kauzality
dřu o dno jako sumec albín

01. 04. 2024
10
5
132
Volné verše

Loď

Loď
Budoucí vody
nepotřebují hráze
plynou svobodně

01. 04. 2024
5
2
46
Volné verše

Naplnění

Naplnění
Ledy se pohnuly jak pontony
deset let jsem na ně čekal
túje darů přejí trpělivým

01. 04. 2024
4
4
66
Volné verše

Krokus

Krokus
Den se mi jevil sněhobílý
nečekal jsem obraty
ale má černou tečku uprostřed

01. 04. 2024
0
0
30
Volné verše

Proudy

Proudy
Zatímco proudy páry
za letadly drží tvar
má mysl je zas matná

01. 04. 2024
4
2
56
Volné verše

Slunečno

Radši bomby bez
rozbušek - co kdyby
se náhle spustil
ohnivý déšť z oblohy

01. 03. 2024
0
0
49
Volné verše

Pomněnky

Proudy míří vzhůru
kde je molo na Vltavě
aby mne zachytilo
když se písek mísí s vodou

01. 03. 2024
2
0
36
Volné verše

Obraz

Z proudu vydělí se
obraz jemným štětcem
s pastózními paprsky
Tak stéká kresba snu

01. 03. 2024
1
1
43
Volné verše

Nahota

Jiný řidič jiné střevíce
stará známost kdesi zapadla
jako když se zavře stavidlo
Čas je to co nám chybí

01. 03. 2024
7
4
84
Volné verše

Průzkumník

Průzkumník
Vstup do lesku zrcadla
dovede tě k jiné dimenzi
Alenka už leží unavena

01. 03. 2024
0
0
40
Volné verše

Fobie

Bojím se většího shluku lidí
na zastávce – je jich moc
Co na to má sociální fobie.
Ale našel jsem pár dobrých přátel:

07. 02. 2024
10
5
146
Volné verše

Bolest

Vkrádá se další bolestivý křížek
rozlámaný únavou roste jako strom
ráno tělo ještě ztuhlé na kámen
I ztráta rovnováhy v nohách

01. 02. 2024
4
0
86
Volné verše

Viróza

Setmělo se brzy a pavouci
za oknem marně vyčkávají
že je pustím k sobě do tepla
Sloni na chůdách kráčí večerem

01. 02. 2024
5
6
102
Volné verše

Krystaly

Horské křišťály potichu rostou
vysoko v brazilských jeskyních
jako cennosti mladých mystiků
Coby nezcizitelné Nebeské knoty

01. 02. 2024
2
0
69
Vázané verše

Zrcadlo

Kapky deště stékají
mi po povrchu kůže
hledám čiré zrcadlo
Abych našel sebe

01. 02. 2024
1
0
53
Volné verše

Země

Hudba hraje rock
deštěm uplakaný Nový rok se
zmítá pod nápory orkánu
šelma teprv bude vypuštěna

06. 01. 2024
2
2
102
Volné verše

Titan

Nacházím se v bublině
nebývalé pevnosti
žiji v kouli z titanu
nemohu z ní ven

06. 01. 2024
2
2
81
Volné verše

Jméno

Slyším jak voda volá moje jméno
jsou to dlouhé hodiny jako na orloji
nepřestává s tím ani v noci když spím
náhodně se probudím a je to tu stále

06. 01. 2024
4
5
78
Volné verše

Víra

Jsem na střeše světa
nedá se tu skoro dýchat
krásný výhled do podhůří
plocha mraků jako pevnina

06. 01. 2024
4
0
94
Volné verše

Pláč

Kolik toho mladá žena unese.
Ani ne tak gulagy a uranové doly
nebo koncentrační tábor
ale dnes a tady v lůně depresí

06. 01. 2024
2
0
53
Volné verše

Samota

Sudičky mi předpověděly samotu
bráním se jí jak jen můžu, chycený
a navazuji krásná přátelství
ale sudbě se nevyhnu jako smrti

06. 01. 2024
2
2
66
Volné verše

Opium

Planeta zlomených srdcí
obíhá kolem bílého trpaslíka
s deziluzí enormní gravitace
Žijí na ní prokřehlé bytosti

02. 12. 2023
6
5
86
Volné verše

Perla

Vlny po hladině bouří. Já ležím na dně v písku – jsem lastura s perlou. Uzavřu se světu a nikdo mě neotevře. Kulička jako zdroj síly dává mi pít z karafy života.

01. 12. 2023
6
3
124
Miniatury prozaické

Duchové

Hvězda duchů zesnulých žhne na obloze. Stovky nočních světelných let daleko. Výhled na ni je poněkud mlžný - opar nad Rolavou. Všemi barvami tam svítí: různé povahy se sešly.

01. 12. 2023
3
2
112
Miniatury prozaické

UFO

Nastala půlroční severní noc. Svítím. A najednou malé UFO začalo mi v šeru kroužit před očima. Poziční světla a gravitační motory.

01. 12. 2023
2
2
106
Miniatury prozaické

Bezčasí

Která verze mne samého platí. Točím se jak hrnčířský kruh. Sféry duše dýchají kyslík z lahví. Nekladu si otázky, žiji jako dítě ze dne na den.

01. 12. 2023
1
8
128
Miniatury prozaické

Perlorodky

Všechno zde je provázáno předivem blankytu. Někde pohne se list, na Sahaře roztočí se vír. Kdo vstupuje do takových souvislostí. A kdo vychází zpod deštníku bílých mraků očištěn.

14. 11. 2023
5
3
108
Miniatury prozaické

Čas

Prstenec se prolíná se spirálou. Ticho, jen vibrace síly. Poznávám chování vnitřního času. Plíží se jako kočka trávou, každá vteřina je dlouhá.

03. 11. 2023
5
8
128
Miniatury prozaické

Monument

Schéma pyramidy – tajemný rébus. Slunce dovnitř nepronikne. Chodby pnou se jako vlásečnice. Propadliště skrývají se v zákoutích.

03. 11. 2023
4
0
119
Miniatury prozaické

Bezčasí

Která verze mne samého platí. Točím se jak hrnčířský kruh. Sféry duše dýchají kyslík z lahví. Nekladu si otázky, žiji jako dítě ze dne na den.

03. 11. 2023
3
2
95
Miniatury prozaické

Osamění

Postupně couvám do bodu těsně před chorobou. Varovné signály sice dýmají jak malé ohně. Ale jinak jen ohňostroj každodenních bojů. Možná půjde vývoj ještě více zpět jako mořský krab.

03. 11. 2023
3
0
94
Miniatury prozaické

Domov

Všichni hledají směr domů. Pro někoho je to postel v opuštěném domě s lahví rumu u polštáře. Pro někoho sféra Nebe. Bude záležet na uchu jehly.

06. 10. 2023
13
7
271
Miniatury prozaické

Dlaň

Hvězdy vklouzly do oprátky za mraky. Mrtvý večer atakuje půlnoc. Až se rozední, bude vidět dar mozaiky. A odraz slunce na hladině řeky pod oknem zapálí louče.

06. 10. 2023
5
4
133
Miniatury prozaické

Hledím

V mé mysli se točí vítr. Přerovnávám úkoly jak poštolky mláďata. Mívám pětiminutovky ztráty prostoru i času. Hudba vzdaluje se.

06. 10. 2023
1
6
99
Miniatury prozaické

Netopýři

Přitlačený ke zdi prostupuji do prostoru, kam už nemohou. V mlze utajení. Hledám svobodu, která se mi ztratila pod stínem lípy. Nacházím parciální strategie, nefungují vždy.

06. 10. 2023
3
2
118
Miniatury prozaické

Okamžiky

Výběr

Jaro přineslo mi šťastné okamžiky jako blesky. Při pití nealko ovocného piva. Pokaždé přistihlo poezii in flagranti. Otevřel se průzor do krajiny.

07. 09. 2023
13
9
309
Miniatury prozaické

Šero

Tam, kde končí oceán, na okraji světa. Přepadává voda přes břehy. Lijí se vodopády do propastných hloubek. Kolumbus hledal ten spád.

05. 09. 2023
3
4
130
Miniatury prozaické

Mlčení

Lidé bez odpovědí jsou jako stromy bez listů. Bohaté myšlenky zůstávají nevyřčeny: mrtvé babočky. Blokované telefony, někdy ochotní, jindy němí. Přitom fíky slov vytváří jádro - jsou prakticky všude.

05. 09. 2023
3
2
118
Miniatury prozaické

Ostrovy

V dálce rýsují se ostrovy. Chtěl bych je postupně všechny poznat. Doplout k plážím. Ochutnat plody kokosových palem.

02. 09. 2023
4
0
126
Miniatury prozaické

Dítě

Daroval jsi mi všechny ty malé věci. Sice našetřil jsem na ně, ale byly propůjčeny. Má je vděčnost. Když mám úzkost, podívám se na stůl.

02. 09. 2023
2
2
109
Miniatury prozaické

Ukrajina

Obklopuje mě studený vzduch, daný počáteční brízou. Léto má chladnou náturu: prší velké kapky jako brouci. Na asfaltu bubliny malují pitoreskní obrazy. Venčím Jimmyho Šišu, ten se jen otřepe a je suchý.

13. 08. 2023
7
5
202
Miniatury prozaické

Utajení

Odvrácená strana Měsíce neukáže tvář. Gravitační síly ji drží v utajení. I já mám stranu bez diváků. Kterou ozařuje jen světélko v hrudi - jako u každého.

09. 08. 2023
4
1
110
Miniatury prozaické

Zklidnění

Kořeny břízy uprostřed Pythagorova kruhu prorůstají dolů. Až k lávě na dně skály. Ustupuji tiše. Stačilo by málo a střelka směru by se narovnala.

07. 08. 2023
10
9
170
Miniatury prozaické

Delta

Při stoupání po točitých schodech padla na mě náhle tíha mých přečetných let. Všechno v těle rozlámané a na duši šrámy. Jako by pýr vyčerpání zahlušil mé radosti. Tak jsem se vyšplhal do patra mrakodrapu.

05. 08. 2023
1
0
101
Miniatury prozaické

Bludiště

Jimmy Šišo je slepý na pravé oko. Já vidím jenom půlkou mysli. Probouzím se dezorientován jako ploštice. Kdo jsem a co tu dělám.

04. 08. 2023
4
5
114
Miniatury prozaické

Jed

Život je jed i protilék. Uštknutí hadem bolí, smrtelné. Ihned podávám sérum, abych nezemřel. Zdvihá se vítr neznámého původu.

28. 07. 2023
2
0
100
Miniatury prozaické

Levandule

Hrál jsem si s plameny a vyvolal příšeru. Teď kolem mě bloudí jako pouštní lev. Nevydržím už moc dlouho, jsem právě narozená vážka. Poučil jsem se znovu o síle prostořekých obav.

18. 07. 2023
5
3
144
Miniatury prozaické

Návrat

Smrtelná únava duše jak průsvitný vodoznak. Silokřivky okolností semknou se a zavřou dveře. Opravné prostředky shoří jako zapálené snopy slámy. Pak už jenom udělat z putování All The Best.

13. 07. 2023
5
2
126
Miniatury prozaické

Letní

Když teploty přesáhnou třicítku, stávám se nepoužitelným jako stará onuce. Denní světlo, ten požírač hvězd. Nese sebou výheň poledne. Ale nechť vstoupí.

13. 07. 2023
1
0
112
Miniatury prozaické

Proudy

Příkrove nařasených mraků na polední obloze. Buď mým průvodcem. Vydávám se k tobě vzhůru jako volavka. Letím těsně pod tebou.

07. 07. 2023
5
2
145
Miniatury prozaické

Požár

Požár dosáhl k plynovodu. Exploze vyplašila veverky. Plameny se šíří roztrženým potrubím a vybuchují jako světlice. Hasící systém mimo provoz.

07. 07. 2023
0
2
91
Miniatury prozaické

Kluzák

Výběr

Můžeš plachtit - jsi kluzák. Šumění větru na křídlech, jinak ticho. Dole pole slunečnic – matně září. Vlečný letoun míří dolů.

03. 07. 2023
6
5
190
Miniatury prozaické

Prorůstání

Je Láska mrtvá. Někteří se točí v kruhu její smrti. Ale to je osobní jako avantgardní šat. Ona coby závaží na misce rovnováhy.

02. 07. 2023
2
2
118
Miniatury prozaické

Čápi

Čápi hledají své hnízdo na komíně, který byl včera odstřelen. V pozadí se otáčejí mlýnské kameny jak vltavíny. Vichřice se potají zasnoubila s orkánem. Jepice stárnou k horizontu Dne.

01. 07. 2023
4
2
122
Miniatury prozaické

Žízním

Vzlínající vzpomínky marně hledají úlomky rozbitých zrcadel. A mě fascinuje tohle klokotání času: Osud se převaluje v jeho pěnách. Jsem pod kuratelou života. Berličky se lámou, křehké jako uschlý bambus.

01. 07. 2023
3
2
89
Miniatury prozaické

Očistec

Čas a prostor. V Nebi nic takového není. Snad jen pyl z lilií a věčná záře. Očistec je tady, peklo vystrkuje rohy.

10. 06. 2023
3
2
121
Miniatury prozaické

Milan

Bezdomovec – má manželku a je chytrý, pobývá v garáži. Naložený v hladině vína, geniální dítě. Oči šikmé po matce Číňance, která zmizela v propadlišti vztahů. Nepohrdne cigaretou, sbírá vajgly z košů na ulici.

01. 06. 2023
2
1
95
Miniatury prozaické

Šípy

Někteří lidé vystřelují jedovaté šípy hněvu. Řeklo by se, že to neublíží. Ale ve světě myšlenek jsou ty hroty reálné jak železné špičky. Zasáhnou srdce a učiní ho bolavým a okoralým.

01. 06. 2023
1
0
97
Miniatury prozaické

Dron

Dcera Majka začala mluvit s postavami v seriálu. Radí jim a hodnotí je nahlas. Stává se součástí příběhu. Osmdesátý díl ji rozesmutnil, přešla na další.

01. 06. 2023
2
2
110
Miniatury prozaické

Mandarinka

Mandarinka vydává své tajemství. Dužinatá sladkost bez jader. Specifická chuť, jak jsem ji silně cítil v dětství. Buňky na jazyku okoraly, ale přesto vím.

31. 05. 2023
2
0
96
Miniatury prozaické

Klid

Povodňová vlna pomalu opadává. Břehy je zas vidět. Voda teče rovnoměrně, jako když odvíjí se klubko. Strachy už se vytratily, tvá operace proběhla, teď ležíš a spíš.

31. 05. 2023
3
3
125
Miniatury prozaické

Plameny

(přírodní obraz)
Viděl jsem, jak neznámý muž sedí na břehu. Pozoroval slunce, které zapálilo zlaté ohně na řece. Svit se měnil coby kaleidoskop. Bylo vidět pstruhy duhové hned pod hladinou.

31. 05. 2023
4
2
103
Miniatury prozaické

Pohyb

Všechno se hýbe: planety, lidé, květiny i brouci. Za gravitací, za obživou, sluncem a za potravou. I já se šplhám po spirále. Kde ta končí, nevím.

31. 05. 2023
2
0
98
Miniatury prozaické

Dětství

Slunce rozprostírá plášť. První léta plná halucinací jak vody, ve které chobotnice vypouštějí inkoust. Pak vzpomínky přestanou být vidět. Ale roky klikatí se, modré drama otevírá bránu.

20. 05. 2023
0
4
121
Miniatury prozaické

Spánek

Mluvíme asi všichni ze spaní
jako domorodci z jiných planet
letním časem se frekvence zvýšila
jen u sebe si nejsem vůbec jist

06. 04. 2023
10
15
364
Volné verše

Sonary

Vysadil jsem poetickou antikoncepci
užívám si rozjezdu pro hvězdy
rodí se po ní prý samé holky
mé básně tedy budou dívenky

05. 04. 2023
3
7
256
Volné verše

Spirála

Cyklické zkoumání
vede mě k porodnicím
jako buzola
spirála končí na obvodu

04. 04. 2023
9
11
264
Volné verše

Klíč

Mám v nohou basový klíč
pevně mě drží při zemi
zatímco hlavu mám v oblacích
protínám tažné dráhy ptáků

03. 04. 2023
6
4
199
Volné verše

Rotace

Ať se věci otáčejí. To mám rád. Ať se valí z kopce. Nezmechovatí.

02. 04. 2023
7
6
222
Poezie v próze

Póly

Být nebo mít. Bojím se svobody pólů. Zastavuji kolotoč, unavený vnitřní bitvou. Řetízky vlají ještě vzduchem.

07. 03. 2023
11
10
311
Poezie v próze

Zatmění

Pilíře popraskaly. Zatmění srdce. Na obloze rybí oko. Jde si vlastní cestou.

06. 03. 2023
5
4
240
Poezie v próze

Sen

Staví se tu barikády ze skla - zadržují kyslík. Hojnost kytek vyrábí den po dni atmosféru. Osídlený Mars. Lidská tvář a oranžové skály.

05. 03. 2023
7
5
277
Poezie v próze

Pokojík

Přebývám v malém království s květinou. Stůl plný papírků s hesly, která dávno neplatí. Zálohování mi bere dech, kontroluji zkontrolované. Povýšen na úředníka ticha konám svoji práci.

02. 03. 2023
6
2
239
Poezie v próze

Celek

Všechno nalezl jsem tam, kam oko nevidí. Zapůjčenou existenci, dlouhé radosti i krátký žal. Celek vzácné krásy. Vztahy s přáteli.

01. 03. 2023
5
5
208
Poezie v próze

Psychika

Psychiku mám křehkou, vrásčitou a rozháranou. Občas se dokonce zmrzlá pustina odráží od stěn. Obavy z arestu kulminují s každou náhlou atakou. Ač připraven, znovu se nechávám nachytat.

23. 02. 2023
3
6
249
Poezie v próze

Střepy

Z rukopisu Skleněná osnova
Jarní vítr přivál zabijáka s atakami. Bula vysvětlení - žádná není. Čelní laloky rozpoznaly změnu a ladí se na nemoc. Ohrožený druh látkového stegosaura sleduje mě jedním okem ze židle: Úzkost hřeje se mi na prsou jak had.

17. 02. 2023
7
4
289
Poezie v próze

Tíha

Nesu desetkrát větší tíhu, než unesu. Mlčím o tom jako vorvaň s nalomenou ploutví. Dívám se pravdě do očí. A nacházím tam modravý svit.

15. 02. 2023
2
20
474
Poezie v próze

Albatros

Dosáhl jsem břehu: něžná vůně. Přítomnost náhle ztratila ostruhy. Opar milosti teče z delty po mých vlasech: ulpívá v nich. Naposledy před lety.

14. 02. 2023
4
7
313
Poezie v próze

Pastičky

Ustrnutí v opuštěném močálu. Přízraky novoročních pastiček. Příliš tenký vzduch. A světla z metanu: pro Eliáše proťala ohněm tmu.

12. 02. 2023
3
4
275
Poezie v próze

Duha

Kudy jde má dřevěná mysl. Toulá se pastvinami blízko Betléma. Pomalu se vzdaluje do mlhy. Přichází déšť, nevadí mi.

08. 02. 2023
5
8
258
Poezie v próze

Požehnání

Mé klidné dny jsou požehnané Tichem. Nesou zlato v hřívách koní. A nepatří šelmě, která v dálce brousí kolem. Pocit z nich je čistá radost.

27. 01. 2023
6
7
278
Poezie v próze

Zrcadlo

Zimní slunce – měkké a nesmělé. Koupu se v něm jako lachtan, vedou mě instinkty. Pak najednou přišel globální horký déšť. Nevidím žádné lastury.

08. 01. 2023
2
0
228
Poezie v próze

Válka

Skrývám se v mlází. Tornu na ramenou. Pozoruji odraz slunečního paprsku. Je tam ostřelovač.

07. 01. 2023
6
4
229
Poezie v próze

Touha

U nás na rozcestí staví dálkový autobus. Když tu lelkuji, chce se mi nasednout a odjet na konec světa. Objevovat nové zvláštní kraje. Kde se nedomluvím, ale uvidím třeba zase Amsterodam.

06. 01. 2023
5
2
186
Poezie v próze

Sen

Staví se tu barikády ze skla - zadržují kyslík. Hojně kytek vyrábí den po dni atmosféru. Osídlený Mars. Lidská tvář a oranžové skály.

04. 01. 2023
4
2
247
Poezie v próze

Lesk

Má lásko, kam se ztrácíš, do které jeskyně tě chtějí uvrhnout. Planeta se nerušeně točí, jen já jsem chudší o tvůj lesk. Jdu stejným směrem, skoro bez tebe. Teskno je mi.

03. 01. 2023
3
2
289
Poezie v próze

Srdce

Mám srdce vystřelené z pouti. Mezi černou a bílou mísí se v něm celé spektrum. Však jak mám cítit, když je papírové. V paprscích vyčtu, kde zbývá prázdné místo.

02. 01. 2023
5
7
353
Poezie v próze
Nahoru