Výzva především starším obyvatelům Písmáka

Karel Piorecký vydal v Academii publikaci Česká literatura a nová média. Zmiňuje v ní mimi jiné i Písmáka, sic s některými nepřesnostmi. Zajímalo by mne, zdali byste nenašli ve svých archivech díla, fotografie či jiné archiválie, které by pomohly mírně rekonstruovat stav Písmáka v letch 1997 - 2005. Pokud byste něco takového měli a chtěli tím napomoci k drobné polemice s ústavem pro českou literaturu, kontaktujet mne během srpna, nejdéle do 10.

03. 08. 2016
5
11
912
Diskuse

Jmenuj alespoň jednu

Milí kolemjdoucí,
z různých diskuzí mezi přáteli mi zbyla anketní otázka:
Jmenuj alespoň jednu českou básnířku:
a) 19. století

13. 07. 2016
1
0
636
Indispozice

Škrcení postmoderny II.

Jde o velice smutnou úvahu novináře, spisovatele a známého komentátora české politiky a dejme tomu i literatury, protože spíše politiky. Nicméně právě tato esej podávaná prostřednictvím literárního měsíčníku zásadního významu si vynucuje reakci, nehledě ovšem ktomu, že obsah sám si vyžaduje též pozornost literátů, neboť je přímým a jasným útokem na svobodu literárního diskurzu.
Celkové naladění eseje vede kprojekci nastolení správného stavu. Současný stav je nesprávný a musí být nahrazen správnějším, rozuměj pravdivějším, tedy new reality přístupem, který především zrekonstruuje to, co postmoderna dekonstruovala.

24. 04. 2016
4
23
931
Kritiky (lit. kritiky díla)

Úvahy o škrcené postmoderně I.

Úvahy o škrcené postmoderně I.
Ktématu mne provokuje nejen nový seriál o kritice kritérií, rozuměj literárněkritických kritériích, jejž zahájil na stránkách Tvaru Karel Piorecký. (Tvar 2/16/9 Kritika kritérií)
Při čtení článku jsem se divil sám sobě, jak autorovi po letech rozumím, přistihl jsem se, že se těším, že napíše o řadě recenzí „jak“ jsou udělány a tím mne inspiruje khlubšímu a komplexnějšímu vidění literárního díla.
Piorecký však zakončuje svůj první díl takto: „Postmoderní pluralita pravd a neochota utvářet a reflektovat soubory kritérií musí být vkontextu literární kritiky zničena.

06. 03. 2016
2
9
891
Kritiky (lit. kritiky díla)

Krytykův neangažovaný návrat

Výběr

Zpostmoderního pohledu angažovanost v poezii, tak jak ji známe, není možná. Jistě je možné se přychytávat významu slova ve spojení „angažmá vdivadle“, ale vzhledem ktomu, že poezii nikdo mimo individuální výjimky nefinancuje, není dnes možné být vněčích službách. Navíc byla poezie vyřazena zpopkulturního mainstreamu, tudíž není ani masový adresát, kněmuž by si někdo básníka objednával. Jediným angažmá básníka tak může být příštipkaření vroli textaře, písničkáře, libretisty nebo reklamního copywritera (výrobce hesel a sloganů pro kampaně).

01. 03. 2012
7
61
3267
Literární diskuse
Nahoru