Zvěstovatel

Noc, tichá alej, kříž
Pane (mlčení).
(ne
to nebyl anděl

13. 07. 2005
0
0
1385
Volné verše

Deštivo

1.
Jsou doby děšťů
proud vody z okapů
se nemůže zastavit

12. 07. 2005
8
0
1419
Volné verše

Pravda a lež

Na jeviště se náhle objeví muž, který je slepý – zakopává, mává před sebou rukama, natahuje krk ve směru chůze. Na levém kraji jeviště je stůl a na něm váza.
MUŽ
No tak. Pravdo, ozvi se bloudícímu, ukaž se.

10. 01. 2004
1
0
2665
Dramata, scénáře

Bůh

Stál jsem tam naprosto promočen a neschopen pohybu. Stesk mi stékal po tváři, smutek čepýřil vlasy. Obloha byla zcela zatažená, pokrytá černými bouřkovým mraky, které nedovolovaly proniknout slunečnímu světlu, takže jsem ani nemohl stanout před zrcadlem a spatřit vlastní podobu. Zatím nepršelo, ale každým okamžikem pršet začít mohlo.

04. 01. 2004
7
0
2634
Povídky

bez názvu

Zrodil jsem se varéně, kde proti sobě stáli dva věrní soci: jeden nekonečně starý, druhý nekonečně mladý. Zrodil jsem se zchvění vzduchu způsobené řinkotem železa. První, co jsem dokázal rozpoznat bylo hlediště. Ó… jak jsem byl šťastný.

03. 01. 2004
3
1
2471
Povídky

Darwin a Bůh

(zkráceno)
Právě čtu eseje Hannah Arendtové Mezi minulostí a budoucností (konkrétně Tradice a moderní věk). Pro porozumění mé reakci není nutné, aby jste je četli, protože jsem znich vyčetl něco velmi rozšířeného cituji: “Kierkeggard věděl, že neslučitelnost moderní vědy stradiční vírou nemůže být otázkou nějakých konkrétních vědeckých objevů; ty všechny bylo možné začlenit do náboženských systémů a vstřebat do náboženské víry, neboť žádné vědecké objevy nikdy nebudou moci zodpovědět otázky, které si náboženství klade. …. “
To je veliká chyba.

03. 01. 2004
1
0
5081
Diskuse

Poezie

Výběr

Můj mozek není bohužel schopen pojmout poezii jako něco jiného (a věřte, že pro mě není nic vyššího, nic zásadnějšího) než jako jazyk. Jeho smyslem (ať už není jakkoliv jediný) je sdělovat.
Ale jaký smysl by měla poezie (jako další nový jazyk), kdybychom si vše dokázali sdělit i bez ní. Právě že nedokázali.

01. 01. 2004
2
0
6516
Diskuse

Tajemství

Musí to jistě
vězet někde
ve vzduchu
ale hrozně vysoko

15. 09. 2003
3
0
813
Volné verše

Myšlenky III

112.
Celá filozofie by mohla být úplně jiná, kdyby filozofové uměli naslouchat svým psům (já to umím).
110.
Radila mi, abych přijal sám sebe.

18. 07. 2003
1
0
790
Úvahy

Myšlenky II

33.
A: „Netušíme o sobě nic, co by stálo za řeč. Nechápeme své talenty, nechápeme proč nám jiné chybí a nemáme zdání o věcech, které nám „cosi“ nedovolí vnímat. Necítíme růžovost cizích světů, ani pach krve dějin.

11. 07. 2003
1
0
813
Úvahy

Myšlenky

81.
Je škoda, že od svého podvědomí dostávám téměř pouze výsledky. Kdybych dokázal znát mezikroky a postupy, jistě bych se dokázal lépe poznat (a vylepšit . ).

10. 07. 2003
5
0
710
Úvahy

Proč jsem hlupák

Rozhodl jsem se, že sepíši několik „problémů“, které mě (alespoň občas) staví do řady hlupáků. Nejsou všechny a když mě časem ještě nějaké napadnou, určitě je na Písmák přidám.
1. Problém dobra.

15. 03. 2003
3
0
1949
Úvahy

Kritika rozumu a Mensy

Výběr

Nebudu kritizovat rozum (to bych jako absolutní racionalista porušil vše, na čem stojí můj život), ale náš přístup kněmu.
Jak už jsem mnohokrát zopakoval, vdnešní době (a není to prázdná fráze, protože dnešní konzumní společnost má kvěcem skutečně úplně jiný přístup, než tomu bylo dříve; zeptejte se svých dědů a babiček), jak stále zdůrazňoval F. Fromm, se lidé začínají cítit být tím, co mají ne tím, čím skutečně jsou.
Známé jsou fráze: „On má TOHLE auto, to asi musí být kapacita“; „Voni MAJÍ TAKOVÝHLE dům.

07. 03. 2003
2
0
3080
Úvahy

Co je lepší než hezká žena?

Víte, co je lepší než hezká žena. Chytrá žena. A co je lepší než chytrá žena. Hodná žena.

07. 03. 2003
1
0
1094
Hádanky

Konzumní ekonomie (nej) Ameriky - cesta do pekel

Jde o problém celé dnešní společnosti, ale na Americe (jako ekonomické mocnosti) nejvíce patrný. Uvědomme si, že naše ekonimie (nikoliv jen ekonomika, tedy aplikovaná věda, ale věda ekonimie), je postavena na tom, že jednou zanikne to,čemu říkáme lidská společnost. Důvodje jasný: konzumníekonomika je o rozdělování vyčerpatelných zdrojů lidem s nevyčerpatelnými požadavky (masový konzum). Heslo dněšní doby není (jako tomu bylo ještě před asi 70lety) "Co je staré to je dobré", ale "Co je nové, to je dobré.

06. 03. 2003
3
0
2668
Úvahy

Jabloň IV.

(7)
Po velké lásce se srdce musí nejdříve uklidnit a znovu najít ztracený rytmus poklidných duší.
Mozek musí přestat lyrizovat běžné úkony života, které bez ni stejně ztrácí smysl.
A hlavně: oči se musí bedlivě dívat všude okolo a uši pozorně naslouchat šelestu citů, protože ona může být ukryta kdekoliv.

27. 11. 2002
9
0
1604
Miniatury, hříčky

Moudrosti II.

Algebra
Čím chudší
jsou chudí
a čím je

26. 11. 2002
0
0
1056
Miniatury, hříčky

Upřímně I

Rozhodl jsem se, že alespoň před vámi ztratím masku a napíši, co si skutečně myslím. Kdo zná mé ideály (atd. ) určitě ocení cenu těchto textů, protože lidé jako já upřímní nebývají. Texty a oslovení nepatří nikomu konkrétně (až na D.

25. 11. 2002
8
0
1791
Miniatury, hříčky

Když odešla

Když odešla
Zmizel poslední
záchvěv úsměvu,
srdce se probudilo

24. 11. 2002
2
0
821
Volné verše

Život a jeho smysl

Smysl života
Nalézt místo, kam přesně zapadá slunce a spatřit odvrácenou tvář měsíce. Rozžehnout oheň lásky anaplnit studnu přátelství. Do kroniky připsat několik citátů, alespoň dvě básně a naučný příběh. Vnést více řádu do chaosu vesmíru a protrpět pár milostných dopisů.

24. 11. 2002
4
0
1132
Miniatury, hříčky

Moudrosti I.

Život
Každým okamžikem
nechávám
část sebe

23. 11. 2002
3
0
840
Miniatury, hříčky

Teorie osudu - absolutniho determinismu

Má teorie je takováto: akce vyvolává reakci -> když hodíte kamenem, on letí. Kdyby to bylo ve vesmíru, nic dále by na něj nepůsobilo, on by stále letěl, dokud by ho nějaká akce nedonutila dělat něco jiného. To známe. Když se člověk moc opije, je mu druhý den špatně (tedy jak komu), když si prostřelí mozek, zemře (moc silné přirovnání, omlouvám se)…
Proč to říkám.

23. 11. 2002
0
0
4466
Literární diskuse

Nekonečno (život a smrt)

Nic nemůže trvat věčně, pokud to samo sebe vlepší podobě nekopíruje stále znovu; jako láska, která musí zaniknout, aby vzápětí mohla vzniknout jiná, možná ještě vřelejší a ještě více vytrhávající ze samoty; jako život, který končí, jen aby se lepší znovu zrodil.
Na smrt se nesmí hledět jako na něco absolutně negativního a záporného. Smrt (a vůbec konec) je jen metodou zlepšování se a rozšiřování.
Přesto negativní je: svou existencí připomíná nedokonalost vesmíru, protože vdokonalém by ji nebylo potřeba.

21. 11. 2002
5
1
2553
Úvahy

Dobrý člověk

Dobrý člověk je hnací silou společnosti tím, že pouze nedochází na její hranice, ale že vzájmu všech hranice odsouvá co nejvíce do předu, aby lidé zjeho okolí dostali do svého života více volnosti. Dělá více, než je po něm vyžadováno a tím nejen ukazuje svou mravní hodnotu, ale i dává příklad ostatním, protože reakcí na neočekávané dobro může být jedině dobro, stejně jako na neočekávanou lásku láska. Tady je řečeno něco důležitého: neočekávané dobro a neočekávaná láska. Neočekávané dobro je, když někoho poprosíte o krajíc chleba a od vám dá bochník.

20. 11. 2002
9
0
2424
Úvahy

Jablon III.

(4)
Všechna sláva vyprchá jako víno značaté láhve.
Mírně zkalí vzduch, ale to je všechno.
Lidé časem přestanou opakovat i ta nejzvučnější jména; jednou i nejvýstižnější verše zmizí zpaměti.

19. 11. 2002
8
0
1209
Miniatury, hříčky

Jablon II

(2)
O nic jsem se neprosil. Jen jsem tam tak stál snepřítomným výrazem a vdálce hledal záblesky štěstí.
Tvářil jsem se lhostejně, chtěl jsem, aby sis myslela, že tebou pohrdám, že jsi po mě ničím.
Ve skutečnosti mě touha po tvém úsměvu doháněla kvnitřnímu pláči.

17. 11. 2002
8
0
1149
Miniatury, hříčky

Jabloň

Kristýnka
Chtěla bych vědět, co jednou
zbude znaší lásky.
Myslíš, že se ztratí, že je pomíjivá

16. 11. 2002
10
0
1673
Miniatury, hříčky

Diskuze klubu: filosofie

10. 11. 2002
0
0
3333
Literární diskuse

Génius

Už jako dítě
tykal si sdoktory práv a teologie
a ovládl hbitě
řeč i umění prastaré alchymie.

04. 11. 2002
0
0
980
Vázané verše

Muž a žena

Časem když o první polibek přestal ji prosit
tehdá vněm spatřila muže
hodného lásky. Vsrdci počla ho nosit
vždyť jedině muže milovat může.

03. 11. 2002
2
0
1180
Vázané verše

Bojová

Potom jsem pochopil,
že muž nepláče, má–li kam jít,
že trochu neštěstí, a co už ho na světě bylo
ještě nikoho nezabilo.

01. 11. 2002
2
0
1433
Vázané verše

Kdekoliv na světě

Jsem připraven jít kamkoliv; nic už mě nepřekvapí, cesty se nebojím, cíl poznám. Určitě. Mohu milovat kdekterou, mít rád kdekterého, plakat pro kohokoliv. Láska.

31. 10. 2002
1
0
1249
Miniatury, hříčky

Milostná I.

Má drahá paní,
všatu uznané světice,
co vás, má milá, trápí,
že se tak mračíte .

31. 10. 2002
1
0
851
Vázané verše

Chce to odstup

Teprve sodstupem času poznávám svůj díly viny, který není o nic menší, než tvůj. Já tě obviňoval, že děláš co jsi nedělala, ty jsi mě obviňovala, že nechci dělat co jsem dělat chtěl. Tak vidíš, na čem všem se veliké duše neshodnou. Ale což jsme na to mohli přijít, když jsme byli spolu.

06. 10. 2002
4
0
1018
Miniatury, hříčky

Pravda vždycky bolí

Ani se nedivím, že jsi dala přednost tomu druhému; vlastně, kdybych byl jen trochu rozumný, přiměl bych tě k tomu. Chápu, že má slova tě vytrhávaly zkrásné lži a vmých očích zrcadlil se svět vcelé své bídě, o které si nikdy nevěděla. Tak tedy běž, pospíchej, snad zapomeneš, co jsi viděla a slyšela. Možná tě ten hlupáček přesvědčí, že pravda je lež a budete šťastně žít až do smrti.

05. 10. 2002
2
0
1264
Miniatury, hříčky

Přítel z jiného kraje

Možná je vám pro smích, že jdu se svým mentálně postiženým přítelem na procházku. Proč se nezasmát. Není zrovna krasavec zfilmů ani hrdina zašlých dob; tedy musí vám být pro smích.
Vysmíváte se jak duševní chorobě a ošklivému tělu, tak protože nikdy nepozná slasti, kterými se chlubíte.

03. 10. 2002
3
0
826
Povídky

Patos

Patos
Mnohdy jsem obviňován, že píši pateticky a používám hyperbol, kde by být nemusely. Ktomu se přiznávám, vždyť popisuji let motýla, hřejivost lásky, čistotu přátelství i touhu po na plnění. A komu z vás, nepřipadá letní vánek neskonale nádherný, láska růžová a přátelství svou čistotou podobné bílému sněhu.
Jen ne lítost
Jednou mě kolega politoval, prý že mám vše, až na to, co by mě mohlo učinit šťastným.

03. 10. 2002
2
0
882
Miniatury, hříčky

Dívky

Hlupačky
Vy hlupačky mající líbezný smích zmého přítele postiženého duševní chorobou: Mohu vás sblaženou libostí filozofa ujistit, že vaše chápání světa není o úctyhodnější část lepší než jeho. I váš konečný osud bude stejný, jen cesta trochu jiná, ale což zrovna vám záleží na prostředcích. Upadnete vzapomnění stejně jako ono.
Je vám snad ksmíchu, že on nepozná rozkoš, kterými se chlubíte.

29. 09. 2002
6
0
932
Miniatury, hříčky

Daleko od Moskvy II (brevíř)

Pane
nezlobím se, že mi zkameněly pěsti, protože vím
že mé ruce nebyly stvořeny khlazení
ani nelituji, že mi krutá zima zničila rty

27. 09. 2002
2
0
1067
Volné verše

11. září 2001

Asi král zemřel .
Ať žije král
strnovou korunoua ránou v boku

22. 09. 2002
0
0
1192
Volné verše

Daleko od Moskvy

Rty súspěchem vybělila zima
od zbytku tváře jsou knerozeznání
Mládenecké vlasy
pokrývají krystalky zmrzlého potu

22. 09. 2002
0
0
958
Volné verše

Milostný list

Drahá,moc dobře znám tvou faleš. Lstivé polibky, nucené úsměvy, i tanec tvého těla při chůzi, který není ti přirozený.
Ale jen lži, hraj falešně, tak jsi nejkrásnější. Co na tom, že polibek byl nucený, že chodíš pro potěšení oka.

22. 09. 2002
0
0
904
Ostatní nezařaditelné

Naše pohledy se už nesetkaly

Naše pohledy se už nesetkaly
nikdo znás druhého nehledal
místa dotyků ještě hřejí
ale ošálené vědomí utichlo

21. 09. 2002
2
0
1052
Volné verše

Slečna malířka

Já bych chtěl
milovat slečnu malířku
a najít exil
vjejích světech

21. 09. 2002
3
0
843
Volné verše

Zůstal jsem sám

Vdálce
zmizela pod šat keře
a stopy smyl déšť
Vkorunách stromů

20. 09. 2002
2
0
977
Volné verše

Plevel

Říkali mu
že je plevel
že jim pouze zabírá místo na slunci
a ubírá živiny

20. 09. 2002
2
0
883
Volné verše

Samohlásky

(věnováno J. A. Rimbaudovi)
A smrt strach a bol
žebřík do pekel
E chvění pohyb zvuk

20. 09. 2002
3
0
1161
Volné verše

Romantika

Že se milujeme jsme si naznačovali dlouho
ale vždy jen do té míry
aby si to druhý musel domyslet
Tu ve vrácené knize

19. 09. 2002
2
0
913
Volné verše

O lásce

Jsou růže
které nikoho nepotěší
rostou-li vohavné zahradě
kam lidé nechodí

19. 09. 2002
0
0
1149
Volné verše

Potom možná

Prosím
už odstraňte kulisy
a herci
nechť se laskavé převléknou do civilu

19. 09. 2002
2
0
801
Volné verše

Křížové výpravy

Tok proti proudu
chladný oheň
zžíhá led
vrozpálené době

29. 08. 2002
1
0
1114
Volné verše

Milostný dopis

Úpis modrou krví
pomalu usychá
aby vznikla obraz
slov pravé lásky

28. 08. 2002
2
0
1071
Volné verše

Válka omylů

Druhá světová válka
byla válkou omylů
Laciný příběh
malíře pokojů

28. 08. 2002
0
0
1043
Volné verše

Bible (zkrácená úvaha)

Důvod, proč jsem začal studovat Bili, je jednoduchý: Usmyslel jsem si, že si nikdo nemůže říkat vzdělanec, pokud nepřečte Bibli. Dnes se mi to zdá trochu nadnesené, ale věřím, že něco pravdy na to bude.
Po přečtení prvního evangelia mi bylo jasné, že kniha má skutečně něco do sebe. Nebudu se zde zmiňovat, zda jsem uvěřil či neuvěřil vJežíše, Boha, Abrahama, atd… To není podstatné.

27. 08. 2002
0
0
1644
Úvahy

To Psýché

Pověsti lžou
Psýché
Amora nezranila na kůži
vlila mu vosk

26. 08. 2002
0
0
750
Volné verše

Z kamene

Nelze vniknout
do chladného srdce
zkamene
je zcela vyplněno

26. 08. 2002
3
0
1089
Volné verše

Proč tě nikdo neposlouchá

Nikdo nechce slyšet
neobvyklou hudbu
zlámaných houslí
Snad budí strach

25. 08. 2002
1
0
1190
Volné verše

Zákon

I ta křídla andělská
podléhají slovům
fyziky

24. 08. 2002
1
0
1119
Miniatury, hříčky

První láska

První láska
je příliš vratký most
než aby
bylo radno

24. 08. 2002
1
0
1068
Miniatury, hříčky

Pohádka o Fénixovi

Starý dům
přeplněný samotou
ve stejně opuštěné krajině
Okna

24. 08. 2002
2
0
1102
Volné verše

Naděje také umírá

Nemám vždy odvahu
myslit na zítřek
obzvláště když tuším
že budou vražděny

23. 08. 2002
2
0
796
Volné verše

Svoboda

Loď
bloudí mořem ochuzena
o posádku
nehledá pevninu

23. 08. 2002
0
0
776
Volné verše

Vztah

Proč
tak krásný
portrét
malovaný zpaměti

23. 08. 2002
1
0
1084
Volné verše

O mém příteli

Lidé
o mém příteli říkají
že je divný
A on divný

22. 08. 2002
2
0
986
Volné verše

Bolí

Ještě nevynalezli
prášek na věčnost
a pocity před smrtí
bolí.

22. 08. 2002
1
0
948
Volné verše

Mudrc se zpovídá

I.
Mýval jsem co říci
ale už to tak není
Krize středního věku

21. 08. 2002
1
0
954
Smíšené verše

Problém dnešní civilizace

Problém dnešní civilizace
(reakce na odvetu USA)
Škaredá moucho
ty se topíš .

21. 08. 2002
1
0
1307
Volné verše

Pravým jménem

Nazývejme věci
pravým jménem
Řekněme:
Chytrácké malověrnosti

21. 08. 2002
0
0
867
Volné verše

Za všechno mohou geny

Potkávám lidi hubené i tlusté, malé i vysoké, hloupé i chytré; však to dobře znáte, každý je jiný. Ten je takový a takový, ten umí to a ten zase tohle (támhleten pro změnu vůbec nic), atd…
Potkávám lidi hloupé i chytré. Někteří umí malovat, zpívat, psát básně, jiní se vyznají vkvantové elektronice, fyzice plazmatu, (tamhleten zná nazpaměť Bibli a tamten Unix), atd…
Nic nového pod sluncem. Tak proč o tom psát.

20. 08. 2002
0
0
1263
Úvahy

Láska nás připravuje o filozofy

Filozof
se zbláznil
Skalpelem
pitvá lásku

20. 08. 2002
1
0
1003
Volné verše

Ve výtahu

Láska
na první pohled
ve výtahu
Pár okamžiků

19. 08. 2002
0
0
947
Volné verše

Svědomí je mrcha

Naše svědomí
je značně zákeřné
Nikdy nevíme
kdy vykoná pomstu

19. 08. 2002
0
0
1248
Volné verše

Sebevražda

Znuděnost světem
přerostla míru
nelze očekávat
zlepšení

18. 08. 2002
1
0
1031
Volné verše

Za dobrotu ...

Za první světové války byli vojáci jednoho pěšího pluk u Budějovic velmi utlačováni svými důstojníky, museli dělat vojáka nehodné práce, měli malé příděly potravy a podobně. Protože ještě neválčili, armáda na nich šetřila a využívala je kpráci. I nižší šarže se rozhodly, že si budou u svých důstojníku stěžovat.
Po krátkém výběrovém řízení našli dobrovolníka, desátníka Ludvíka, který měl, jejich jménem, všechny požadavky předložit štábu důstojníků.

16. 08. 2002
1
0
947
Povídky

Když jsem tě neznal

Léta tmy
vzapadlé noře
lidské civilizace
bez sebemenšího smyslu bytí

13. 08. 2002
2
0
816
Volné verše

Číšník

Eva pracovala vjedné, luxusní, pražské restauraci jako číšník, kam již poměrně dlouhou dobu docházel mladý pohledný muž, který se jí velmi líbil, jak pro svůj vzhled, tak pro svou jemnost, slušnost a inteligenci.
Co si budeme povídat, po nějaké době se slečna zamilovala a její láska se po každém setkání jen zvětšovala.
Ale jak se ho zeptat. Je ženatý.

12. 08. 2002
3
0
1065
Povídky

Akademici

Kameraman zblízka zabírá vysokou postavu, která vlevé ruce drží PET láhev snápojem.
„Dobrý den přátelé. Jsem zde, abych vám představil nový nápoj, který vyřeší všechny vaše problémy. Nevěříte .

12. 08. 2002
2
0
1023
Povídky

Z hospody

Modlitba
nad rozlitou sklenicí piva
a další kázání
veřejného buřiče

11. 08. 2002
0
0
1112
Volné verše

Zapomenutý příběh

Obraz
malovaný touhou
bez štětce a barev
Prázdné stránky

11. 08. 2002
1
0
853
Volné verše

Hledání

Tvé štěstí dám
do jiného srdce
Úspěch utopím
vhluboké vodě

11. 08. 2002
0
0
814
Volné verše

Proti touze

Neslyšné tóny
rozeznívaly krajinu
podle rytmu
slz milenců

10. 08. 2002
3
0
1145
Volné verše

Dobývání

Ve stínu
vypáleného kostela
(vystaveného zkamenů)
stál malý strom

10. 08. 2002
6
0
866
Volné verše

Otázka života

Tohle
je otázka života
Příběh
tonoucí hvězdy

10. 08. 2002
0
0
868
Volné verše

Ze slz anděla

Upil
zkalichu věčnosti
vyrobeného
ze slz anděla

09. 08. 2002
2
0
812
Volné verše

Zdi

Vzamlklých síních
neslyšně tiché
toky myšlenek
naráží do zdí

09. 08. 2002
1
0
1175
Volné verše

Ze slz

Ze slz
nepoznal jsem
vskutku nic
Jen slanou půdu

09. 08. 2002
0
0
915
Volné verše

Výmluva

Zkoušeli jste vzubech
překousnout ocelové lano
a zkoušeli jste přeplout
Tichý oceán

08. 08. 2002
0
0
984
Volné verše

Na prahu

I.
Před chvílí jsem si povídal spřítelem
který dávno zemřel pod koly aut
možná na stole chirurgů

06. 08. 2002
4
0
1152
Volné verše

Technologie lásky

Podle současných vědomostí rozeznáváme lásku pravou a lásku kočičí. Technologové dokazují, že každá je kněčemu dobrá, a proto bychom se neměli bát, používat jich podle učebnic.
Kočičí láska je levná a dostupná podle potřeby, cena nebývá vetší než několik skleniček alkoholu. Lze o ni zakopnout na každém kroku a nemusí se hlídat, protože vpřípadě ztráty lze nalézt novou, stejně kvalitní.

05. 08. 2002
8
0
1460
Fejetony

Pochopení

Už se mi nechce omlouvat
vy jste mě špatně pochopili
a nemám sílu na vysvětlování
Možná o někoho přijdu

04. 08. 2002
3
0
1084
Volné verše

Opora

Právě jsem se opřel
o smyšlený sloupec vzduchu
a je mi pevnější oporou
než kdejaká láska

04. 08. 2002
2
0
954
Volné verše

Smutek

Její duši uchopila vlna žalu
a zmítá sní
jako bouře slodí
Tázala se svých úst

03. 08. 2002
0
0
884
Volné verše

Další šance

A je to tu zas
právě nastal nový den
slunce opět nezklamalo
smrt neměla čas

03. 08. 2002
0
0
831
Volné verše

Nerozhodnost

I.
Jen tam stála
v pozici kterou ji naučil sochař
a strýček malíř

02. 08. 2002
3
0
1006
Volné verše

Co dokáže láska

Už jsem byl svědkem
co dokáže láska
jak snadno odpouští
jak maluje úsměvy kyticí

02. 08. 2002
1
0
866
Volné verše

Návrat světice

Její zářivé oči
osvětlovaly tmavou noc
jasněji než petrolejové lampy
ukryté v mém pokoji

01. 08. 2002
1
0
927
Volné verše

Epos našich životů

Zvláštní místo je ta škola
trochu epos našich životů
kde se bez studu zrcadlí
všechny části naší povahy

01. 08. 2002
2
0
816
Smíšené verše

Chyba po ránu

Ráno jsem se probudil
a udělal velikou chybu
totiž začal jsem přemýšlet
proč bych měl vstát

01. 08. 2002
1
0
1079
Volné verše

Deset frašek od Twardowskeho

1. REALISTA
Když má špatnou náladu,
nehledá vtom záhadu.
2. ODHALENÍ

31. 07. 2002
1
0
930
Ostatní nezařaditelné

živá voda

Přišel ke studnici života
chtěl lokat ze všech sil
ale vodu špatně vdechl
zatopil své plíce, utonul

31. 07. 2002
3
0
913
Miniatury, hříčky

Objetí smrti

I.
Sama smrt našeptává
slova hodná milence
do neživého ucha

31. 07. 2002
2
0
1090
Volné verše

Doktor Faust

Na policích knih se kupí prach,
do podlahy vryté runy,
kterévhlupácích budí strach
za svitu temně tajné luny.

30. 07. 2002
1
0
1024
Smíšené verše

Smrt

Vykročil jsem po schodech
netuším kam vedou
své tělo nechci s sebou
svázáno je v okovech.

30. 07. 2002
0
0
1111
Smíšené verše

Deset citátů od Twardowskeho

1. Cesta do pekla vede přímo, ale cesta do nebe není občas vůbec.
2. Hodný člověk více trpí, protože se častěji vystavuje neštěstí.

30. 07. 2002
3
0
1163
Citáty

Vzpomínka na přítele

Vzpomínám si
na svého přítele
který nebyl
Jasně vidím

29. 07. 2002
1
0
732
Volné verše

I filozof musí odpočívat

Už mipřejte klid,
mě zarmucují úvahy,
jak dobrý a špatný je lid,
jaké on je povahy.

29. 07. 2002
1
0
854
Jen tak pro radost

Bohatý hlupák

Vjedné obyčejné rodině se narodil chlapec, kterému říkali Ivan. Nebyl jedináček, měl ještě starší sestru, ale ta pro náš příběh není důležitá. Tenhle Ivánek se vyznačoval neobyčejnou hloupostí a slabomyslností, která se navenek neprojevovala nijak zřetelně (neměl vyplazený jazyk, ani stále otevřená ústa, nebo podobný charakteristický rys slabomyslných lidí).
Jeho spolužáci ho přezdívali různě, nejvíce se mi líbí přezdívka Ivan Hloupý, nebo trochu vulgárnější Magor Ivan.

29. 07. 2002
1
0
1077
Povídky

Neexistující dívce III.

Škoda
upřímně lituji
že ti nemohu nabídnout
někoho hezčího

28. 07. 2002
0
0
1131
Volné verše

Neexistující dívce IV.

Jednou ti postavím
domeček zkaret
Kde jinde
by mohla bydlet

28. 07. 2002
5
0
1242
Volné verše

Neexistující dívce V.

Nemohu na tebe zapomenout
ale musím se přiznat
že jsem kdysi dávno
zapomenout chtěl

28. 07. 2002
1
0
1070
Volné verše

Láska vyžaduje utrpení

Láska potřebuje
ba přímo vyžaduje
černé hodiny
trpitele

27. 07. 2002
9
1
1229
Volné verše

Neexistující dívce I

Budíš vmé duši
doposud chladné
chladné jako měsíc
krásné city

27. 07. 2002
4
0
1029
Volné verše

Neexistující dívce II.

Prozraď mi
kdo tě učil
a dobře vyučil
tvé jemnosti

27. 07. 2002
1
0
1165
Volné verše

Sirotek

Vjednom Rakouském sirotčinci žil chlapec Frank Herbert, kterého někdo nechal před dveřmi ústavu.
Byl velmi chytrý, mnoho četl (nemusím připomínat, že měl nejraději knihu Oliver Twist) a protože sirotčinec spolupracoval sgymnáziem, měl stejného ředitele, dovolili mu školu studovat, aby se mohl uplatnit vživotě.
Stal se výjimkou, nikdo ze svěřenců na své vzdělání tolik nedbal, a zakrátko byl moudřejší než většina vychovatelek. Nedával jim to najevo, ale oni to tušili a trestali ho ze své zloby.

26. 07. 2002
3
0
1133
Povídky

K jednotkám SS

VRakousku žil mladý, hodný chlapec, velmi nadaný biolog, který ale neměl příliš veliký přehled o světe a věřil všemu, co lidé říkali. Znal jen svou vědu, které věnoval spoustu času.
Po vpádu nacistického vojska je vítal, po vzoru svých spoluobčanů, jako osvoboditele. Věřil, že budují lepší svět a že se všem bude lépe žít.

26. 07. 2002
5
0
1195
Povídky

Výklad krásy

Tvé něžné kroky
rozvlňují éter
se kterým je má duše
spojena pevným poutem

26. 07. 2002
3
0
988
Volné verše

O kráse ženy

Má krásko
jak můžeš chtít
abych tě popsal
když tvá krása

25. 07. 2002
2
0
1062
Volné verše

Bezdomovec

Byli jednou dva starší manželé bez dětí a žili vjednom zpražských panelových domů. Bohužel muž trpěl hysterickými záchvaty své ženy, nebylo dne bez jediné hádky.
Jednou žena obvinila, neprávem, svého muže znevěry a po několika týdnech hádek ho jednoduše zdomu vyhodila na ulici. To bylo pro něho tuze nevhodné, protože zrovna přišel o práci, neměl žádné vlastní peníze a díky povaze své ženy ani žádné přátele.

25. 07. 2002
2
0
1005
Povídky

Návrat z války

VPolsku žili dva mladí manželé, kteří se velmi milovali. Nemohli se od sebe odloučit ani na jediný den, aby nebyli nešťastní. Žili vhezkém domě na venkově, oba zdraví, nic jim nechybělo.
Pak Německo obsadilo Československo a muž, vlastenec, se rozhodl před hrozícím vpádem německých pluků prchnout do Ruska, odkud by mohl bojovat proti Němcům.

25. 07. 2002
1
0
979
Povídky

Velký a malý svět

Zatím poznávám
jen malý svět
tedy:
knihy

24. 07. 2002
0
0
1027
Volné verše

Konec světa

Pochopil jsem
co může zničit
co možná zničí
náš svět.

24. 07. 2002
0
0
986
Volné verše

Patnác mých citátů

1. Shakespear vkaždé své tragedii uzpůsobil děj tak, aby na konci mohl konat masové vraždy.
2. Dobří lidé jsou bílé krvinky společnosti.

24. 07. 2002
6
0
1301
Citáty

Inzerát na dívku.

Hledám dívku
hřejivého srdce
spřemýšlivou hlavou
se smyslem

23. 07. 2002
1
0
1152
Volné verše

Smysl života

Nevěřím nikomu
kdo si dovoluje tvrdit
kdo má tu odvahu
říci

23. 07. 2002
3
0
1057
Volné verše

Co vůbec víme ?

Víme
víme něco určitě .
Máme duši
nemáme duši

22. 07. 2002
1
0
1011
Volné verše

Dobrý učitel

Mám smělou představu
velmi smělou představu
o učiteli
o chování učitele

22. 07. 2002
0
0
1046
Volné verše

Deset mých citátů

Psychologové jsou šarlatáni, kteří se na nás domluvili.
Ať vím o psychologii cokoliv, pořád podléhám jejím zákonům.
Není hezké vdruhém úmyslně vzbuzovat city a pak na ně neodpovídat.
Úvod je místo, kde musíme obhájit chyby svého díla.

21. 07. 2002
4
0
2736
Citáty

Smrt uprostřed oceánu

Život se ztrácí vmoři vod
a vítr kalí hladinu,
to přichází věru vhod,
že za větru zde zahynu.

21. 07. 2002
2
0
1808
Vázané verše

Bezesný spánek

Spanilá noci
noci plná snů
plná snů bez představ
Měsíc

21. 07. 2002
3
1
2279
Volné verše

Posedlost ďáblem

Zpoza mé temné duše,
na povrch se hrne ďas,
silou jenž největší může,
mému klidu nezbývá již čas.

20. 07. 2002
4
0
1751
Vázané verše

Noc ve vězení středověku

Léta jsem býval povaleč, odpůrce nového,
neměl jsem dům, vlastní pozemek,
od lidí nedostal jsem za mák dobrého,
jen stále říkali “Hle, satanův potomek. “

20. 07. 2002
3
0
2659
Vázané verše
Nahoru