Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

POKUD JE TO VŮLE TVÁ / IF IT BE YOUR WILL

11. 07. 2011
13
22
2024
Autor
Horavin
POKUD JE TO VŮLE TVÁ Pokud je to vůle Tvá neřeknu již víc můj hlas bude tiše plát jako plamen svic Neřeknu již nic Dokud budu naslouchat mnozí za mne řeknou víc Pokud je to vůle Tvá Pokud je to vůle Tvá aby hlas zněl v pravdě ze zborceného vrchu sám chci zpívat Tobě za vděk Ze zborceného vrchu dní budou zvony tvojí chvály znít Pokud je to vůle Tvá nechat mě zde zpívat (mezihra) Ze zborceného vrchu dní budou zvony tvojí chvály znít Pokud je to vůle Tvá nechat mě zde zpívat Pokud je to vůle Tvá možnou volbou beze zlosti naplň řeky svou milostí Nech jásat vrchy svou radostí Nech zaplavit svým soucitem planoucí srdce v pekle zimy Pokud je to vůle Tvá učinit nás lepšími Sbližuj všechny, náš nejmilejší a pevně spoutej svojí mocí Všechny Tvoje děti zdejší jsme v cárech světla zalití V cárech Tvého světla jsme oděni k zabití Ukonči tmu této noci Pokud je to vůle Tvá Pokud je to vůle Tvá ------------- originál: IF IT BE YOUR WILL If it be your will That I speak no more And my voice be still As it was before I will speak no more I shall abide until I am spoken for If it be your will If it be your will That a voice be true From this broken hill I will sing to you From this broken hill All your praises they shall ring If it be your will To let me sing From this broken hill All your praises they shall ring If it be your will To let me sing If it be your will If there is a choice Let the rivers fill Let the hills rejoice Let your mercy spill On all these burning hearts in hell If it be your will To make us well And draw us near And bind us tight All your children here In their rags of light In our rags of light All dressed to kill And end this night If it be your will If it be your will

22 názorů

synáček
20. 07. 2011
Dát tip
*

Horavin
16. 07. 2011
Dát tip
Díky všem za zastavení a díky za vaše nádherné komentáře! :) Lakrov: Díky za Tvoje pozorné avi Edvinovi! :)

guy
15. 07. 2011
Dát tip
*

Edvin1
12. 07. 2011
Dát tip
Teď jsem spokojen (po zohlednění imperativu). :-))) Dobře, že jsou na Písmáku lidé jako Ty. Jinak bych se s ním už dávno rozloučil.

Horavin
12. 07. 2011
Dát tip
K Edvinově poznámce o vztahu Židů k Bohu chci doplnit, že jsem předposlední řádek textu vnímal jako vztah personifikovaný v osobě Abrahama ze známého starozákonního příběhu, v němž připravuje svého syna Izáka a chystá se ho obětovat přesně podle instrukcí, které od Boha přijal, přičemž respektuje i náhlou změnu v konečném rozhodnutí Boha, o němž se zejména od této chvíle v tradici židovské víry zdůrazňovalo, že je "Bohem živým," tedy vůči svému lidu Bohem nejenom mocným, ale i milosrdným, takříkajíc před očima nepředvídatelně se měnícím. Zdá se, že právě tento příběh nejsilněji vystihuje povahu osobního vztahu k živému Bohu, k němuž se Židé hlásí. Edvine, díky za Tvůj výborný postřeh, máš naprostou pravdu, v originále imperativ skutečně je: "And end ..." půvabně skromný a skoro nepostřehnutelný jako nějaké nenápadné zakoktání, na poslední chvíli jsem si ho všiml, ale nevěděl jsem si pak už příliš rady, jak celé čtyřverší překopat pro zachování rytmu a rýmu. Nakonec pomohla jednoslabičná tma, dokonce milosrdně a významově s nečekanou nadějí, jakoby se právě ten příběh jak v písni, tak v překladu opakoval...

Horavin
12. 07. 2011
Dát tip
Díky vám za vaše krásná zastavení a Edvinovi za jeho úžasné rozjímání, měl jsem při něm podobnou závrať jako při překladu dvou Cohenových textů. Ten druhý je právě Manhattan, který sem dávám o den později.

Bíša
11. 07. 2011
Dát tip
T.

Marcela.K.
11. 07. 2011
Dát tip
Možná jen cítím...ale většinou se na své "pocity" mohu spolehnout :-) dík.

Edvin1
11. 07. 2011
Dát tip
mylenko, náš vztah k Bohu není dán tím, jaký je on, nýbrž tím, jak my jej chápeme. A Cohen po celou dobu svého uměleckého působení vlévá do svých písní jak všeobecně židovské chápání Boha, tak své osobní. Chceme-li si jeho tvorbu opravdu vychutnat, je záhodno, abychom věděli něco málo o tom, jak oni, židé, myslí. Ale zcela jí nepronikneme nikdy, podobně, jak nepronikneme beze zbytku žádným uměleckým dílem. Atd. Ale to Ty všecko víš nebo tušíš... Ed

Marcela.K.
11. 07. 2011
Dát tip
Edvinovi dík za dovysvětlení toho, proč to s Ním mám "jinak" :-)

Edvin1
11. 07. 2011
Dát tip
Myslím, že si ta práce zaslouží ještě jednu poznámku: Cohen je Žid. V této písni je celé jeho židovské vyznání. Nejsilnější je závěr: In our rags of light All dressed to kill And end this night If it be your will Který jsi skvěle převedl: V cárech Tvého světla jsme oděni k zabití a k ukončení této noci Pokud je to vůle Tvá Jen předposlední řádek by měl být v rozkazovacím způsobu: Ukonči tuto noc. Je třeba si povšimnout, že žid vnímá Boha docela jinak než křesťan. Smiřuje se s čímkoliv, co Bůh dopouští, dokonce násilí a všecko zlo páchané na Židech přičítá jemu, a přesto jej oslavuje, neboť jej ani nenapadne, aby jeho vůli zpochybňoval. Svou touhu po ukončení všeho zlého jen nesměle Bohu naznačuje, málokdy ji požaduje, jako kupříkladu Job. I cáry, co je má na sobě, vidí protkané světlem, pocházejícím od jeho Boha. Cohen do této básně vložil všechno, čím překypuje srdce žida už po tisíciletí. Je s podivem, že se ujala jako píseň i mezi křesťany, nebo, v případě Čechů, bezvěrci. Nevím, nakolik je to pochopením obsahu, a nakolik osobním kouzlem Cohenovým. Lakrovovi mockrát díky za avízo!!!

Edvin1
11. 07. 2011
Dát tip
Cohena není nikdy dost... Možná proto, že sám Cohen odmítá své zašmodrchané texty vysvětlovat. Když po něm kupříkladu chtěli, aby vysvětlil Manhattan, jen se usmíval. Možné výklady (a tím i překlady) byly tak výbušné, že se toho člověk musí lekat. Každý vážně míněný překlad (a výklad)jeho děl vítám - a stejně si zůstávám u toho, jak na mne osobně originál zapůsobil.

Lakrov
11. 07. 2011
Dát tip
Leonard Cohen je jeden z těch, které stojí za to překládat; a když se toho navíc ujme překladatel s takovou dávkou citu pro přetlumočení nálady originálu... Tip a avízo dalšímu překladateli.

Robinia
11. 07. 2011
Dát tip

srozumeni
11. 07. 2011
Dát tip
krásné...*

Honzyk
11. 07. 2011
Dát tip
...Cohena mam moc rad...preklad jeho "veci" vitam)*

..cizími jazyky nevládnu..ovšem líbí se mi cos napsal..teda přeložil..)

Marcela.K.
11. 07. 2011
Dát tip
To jsem pochopila, pane :-)

Horavin
11. 07. 2011
Dát tip
Já tu jenom překládám Cohenův text, pani (jak by asi moudře pravil hospodský Palivec :)

Marcela.K.
11. 07. 2011
Dát tip
Nedokážu posoudit věrnost překladu. Nedokážu posoudit ani nutnost se podřídit až tak Jeho vůli. Mám to s Ním nějak jinak...

Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru