Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Předposlední večeře

08. 12. 2011
44
100
4190

„Chlapi, dneska mně to kázání vysloveně nešlo. O zázracích ani nemluvě. Ten chromej stařec mi tam ne a ne začít běhat jako za mlada. A to jsem se fakt snažil. Dokonce mu během procedury narostly mléčné zuby a brzlík!“

„Je toto možné?“ zapochyboval Tomáš. „Fyzioterapie ti přece vždycky šla báječně!“

„No jistě,“ konejšil Mistra Jakub, na vyučeného tesaře si nevedeš špatně. Pomni jen, jak jsi nedávno v Betánii bravurně vzkřísil z mrtvých Lazara!“

„No, mě samotného to překvapilo! Já jsem do něj jen tak štítivě šťouchl klacíkem a on hned vyskočil a běhal mi po cimře s postelí na zádech. Kdyby aspoň neječel - Halelujá! Stal se zázrak! Nikdy před tím jsem postel neuzvedl! - tak by se to neprofláklo. Ale teď? Příbuzní už měli nakoupené vonné masti, plátno, hrobku... Víte, na co dneska přijde taková hrobka? Teď mně nemůžou přijít na jméno. Chyba to byla! Tak teď nevím, jestli už stárnu, nebo co...“


„Odpusť naši zvědavost, Pane,“ zajímali se učedlníci svorně, „a kolikátý že křížek už to máš na krku?“

„No, narodil jsem se pětadvacátého prosince, to vím přesně.“

„Hergot, to je náhoda, ausgerechnet na Vánoce!“ děl Jidáš. „A ve kterém járu, Mistře?“

„To bylo v roce, jak panoval ten, no, takovej vošklivej, dodnes se jím straší děcka... Heroděs! Heroděs to byl; co mě se jím v dětství navyhrožovali. Ale letopočet, ten vám nepovím. Nakonec není to fuk? Život se přece nežije - jó to kdysi; ani - to až jednou! Život jaksi svéhlavě a nám navzdory probíhá v přítomnosti, od věků do věků.“

„Ale stejně by se s tím mělo něco udělat,“ dychtil po akci horlivec Šimon.

„Správně, pryč s bezčasím! Dosť bolo Ríma! Kaifáše do koše!“ skandoval Petr, potřásaje militantně svazkem klíčů.

„Jak má být na světě ordnung, když nemáme ánung, co je za rok,“ přizvukoval Jidáš.

„Bože můj, vy jste jak děcka. Co je za rok, co je za rok. Co je k večeři? Já mám hlad jako vlk.“

„Beránek, Mistře.“

„Beránek? Zase beránek? Tak doslova jsem to nemyslel. JAKO vlk, říkám. Jenom jako!“

„Chachá, jak jsi vtipný, Spasiteli! Vlk - duchovním pastýřem!“ smálo se tovaryšstvo, „to už by rovnou mohl být kardinálem!“

„Hele, já nevím jak vám, ale mně už to skopové leze krkem. Tak například dneska, to jsem kázal u čeho, Jidáši?“

„Cumbajšpíl dneska u jezera, majn fírer.“

„No! To vás nikoho nenapadlo, nahodit při tom zevlování aspoň udici? Vždyť jste všichni, jak tady sedíte, profesí rybáři. Tedy, až tuhle na Matouše, že? Matouši!“

„Máte něco k proclení?“ probudil se tázaný. „Eh, promiňte, na chvilku jsem se zamyslel. Jaké je téma?“

„Je toto možné?“ vrtěl hlavou Tomáš. „Rybolov, přece.“

„Ach tak,“ chytil se provinilec, „co začali Římané s komerčním rybolovem, je to katastrofa. Globální ekologická katastrofa.“

„Tak tak, Mistře, celý den pro tebe pracujíce, ničeho jsme nepopadli,“ přizvukoval Ondřej.

„Máme holé ruce!“ chřestil Petr klíčema.

„Já! Já! Já jsem chytil sledě,“ vychloubal se Jan, „ale ten tě, Pane, moc nezasytí.“

„Aj, vy malověrní. Což si nevzpomínáte, jak jsem u moře Galilejského dvěma čudlami a pěti chleby nakrmil pět tisíc rekreantů? A ještě jsme dvanáct košů zbytků poslali do Somálska jako potravinovou pomoc? Podej mi toho herynka, Jeníku, ať okoštuju. Blééé! Fujtajxl, ten je slanej! Ten je snad z Mrtvýho moře, ne? Nalejte mi kapku vína, ať to spláchnu.“

„Ale my máme jenom vodu, šéfe, „ ošil se Bartoloměj, jako by mu byla kůže velká. „Sám přece vodu kážeš...“


„Ále, to je jedno. Já, jak sáhnu na vodu, stejně je z ní v tu ránu víno. Nic jiného prakticky nepiju.“

„Natürlich,“ usmál se Jidáš, „tím se ovšem mnohé vysvětluje.“

„Já mám s vodou vůbec potíže,“ předstíral Mistr, že nepostřehl sarkasmus. „Když si chci příkladně zaplavat, chodím po hladině. Jistě, mám se na co vymluvit, když přijde řeč na hygienu, ale ženské na to zrovna neletí. Pravda, tu a tam některou napadne, namazat mě vonným olejem, ale jinak...“


„Ja sichr, proto máš imrvére flekatý áncuk.“

„Poslechni, Jidáši, už dlouho se tě chci zeptat, co to používáš za divné výrazy?“

„Ale, to jsem pochytil od jednoho známého římského setníka. On pochází z jakési vzdálené provincie. Nějaký Longinus Cassius Germanicus. Tvrdí, že se tak jednou bude mluvit po celé Evropě. Nemůžu si pomoct, je to strašně nakažlivé.“

„Ale to je v pořádku. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi apoštolem.“

„Je toto možné?“ zdráhal se uvěřit Tomáš.

„Jak by ne? Schválně, kolik jazyků ovládáš ty, Tomáši?“

„No, jeden v puse a dva v botách.“

„Vidíš, a jenom v Indii se hovoří tisíci šesti sty padesáti dvěma jazyky!“

„Tys byl v Indii?“ zašumělo mezi věrozvěsty.

„No ovšem! Kde myslíte, že jsem se těch osmnáct let flákal? V Indii je pěkně. Od té doby, co vyhnali všechnu línou chamraď do Evropy, žijí tam samí poctiví, pravdomluvní a pracovití lidé. Vy jste nikdy necestovali?“

„Když to je těžké. On Říman teď našince nikam jen tak nepustí, „ žehrali apoštolé jako jeden muž. „To jsou samé byrokratické formality a obstrukce!“

„No jo,“ přikyvoval Matouš, „to máš - pas, devizový příslib, výjezdní doložka, schválení od Krajského výboru farizeů, potvrzení o odevzdání vojenské knížky, výpis z rejstříku trestů...“


„Cože? Sodoma Gomora! A lidi si to nechají líbit?“

„No, po pravdě, oni tak nějak, více méně, spoléhají na tebe. Znáš nás, Židy,“ vykrucoval se neobratně Juda Tadeáš. „Proto jsi mezi lidem tak nestvůrně populární. To TY jsi v jejich očích vyvolený mesiáš, spasitel a vykupitel!“

„Já? Já, eskamotér, biotronik a okultista? Proto mě bez přestání hlídají ti otravní farizejští paparazziti! Tak to ne! To já jim s tím disidentstvím praštím!“

„Máš recht, Pane,“ přizvukoval Jidáš, „jeden aby si ustavičně dával majzla, co kde šprechtne.“

„Dovolená by bodla. Taková hooodně dlouhá dovolená. Nešlo by všem namluvit, že jsem umřel, nebo tak něco?“

„No,“ prohrábl si Jidáš zrzavou bradku, „možná bych o něčem věděl. Vzpomínáš, Pane, jak jsem mluvil o tom setníkovi Longinovi Germanicovi? Ausgerechnet ten, jako z udělání, tento týden vechtruje na Golgotě. Za takových třicet na stole v stříbrných by se s ním dalo mluvit. Musel bys ale zaangažovat ještě...“


„Okamžik, nezapomeň řeč,“ zaplál mistrovi zrak. „Hej hola, mládenci! Potřebujeme s Jidášem soukromě probrat takovou delikátní věc. Mohli byste chvilku opakovat, co vám tadyhle Matouš bude číst z Bible? Ale hodně nahlas, ať mají ti lidé venku dojem, že se modlíme. Jo, a ne, že budete recitovat jenom Píseň Šalamounovu, jako vždycky! Vemte to odněkud z kraje.“

„Jéééžkovo voči, no tak jóó,“ zaznělo otrávené unisono z jedenácti hrdel. „Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let... Chrrrr, fíííí, chrrr, fííí...“


„... a když se pak ajncvaj zdekujeme za kopečky, vsadím šůhe, že za pár járů si na tebe, Pane, ani na nás tovaryše, nikdo ani nevzpomene!“

„Chlapi vstávat! Vymysleli jsme, tuhle s Jidášem, parádní fintu! Vlk se nažere, beránek zůstane celej, a my všichni pojedeme na dovolenou, kam si kdo zamane! Ale musíte se přesně držet instrukcí a na nic se nevyptávat. Uděláme to takto: Petře a Jane, vy půjdete zítra do Jeruzaléma. Když vejdete do města, nedbejte naháněčů vychvalujících hotely a nalezněte chlápka, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde...“

 


100 názorů

Diana
20. 06. 2012
Dát tip
Ano, to je ono! Díky za připomenutí. Zase jsem si to užila :-)))

To jsi tušil správně ;) A taky je to blázen do povídek, takže se na ty Tvý v horlivé m nadšení vrhne! ;)

Tušil jsem, že sluníčko bude ateista. ((-:

výborné *

Kočkodan
17. 12. 2011
Dát tip
Pekné ctení, to je jistý, pro verce i ateisty.

MKbaby
16. 12. 2011
Dát tip
Budeš ji chtít s kritikovým autogramem? :)

MKbaby - tuhle kritiku si vytisknu na fotopapír a nechám si ji zalaminovat. Sláva! Nepatlám se s tím nadarmo!

MKbaby
16. 12. 2011
Dát tip
Srovnání se sobotním večerním tzv. humorem na Nově poněkud kulhá; nějak nemohu srovnávat Květoňův humor s produkty obchodně zdatných řemeslníků typu Novotného, Náhlovského atd., kteří, ač sami inteligentní lidé, cíleně oslovují právě diváky Novy (což je skupina převážně se kryjící s množinou čtenářů Blesku), tedy skupinu sice velmi početnou, avšak nadanou inteligencí zpravidla nepřevyšující aktuální datum. Květoňův humor se sice tváří velmi lehce a nenáročně, ale v jeho textech vždy nalézám něco navíc, vždy mám radost, když objevím a dešifruji nějakou nevinně se tvářící narážku nebo, v případě Květoňovy literatury vymyšleného faktu, odhalím postavu, která nemá s parodovaným dějem nic společného, ale v Květoňově podání do děje dokonale zapadá. Ne, Květoň by se jako dramaturg či snad přímo autor zábavných pořadů na Nově neosvědčil. Tohle je totiž chytrý humor. Díky za něj!

...jako všežravec nemůžeš být anděl,botanicky snad jen lilií v rukách anděla ;)

Lakrov
13. 12. 2011
Dát tip
> ...potíže s odklízením sněhu... Neodpadly -- naopak, staly by se (po)hlavní záležitostí.

Lakrov - ale zase by odpadly potíže s odklízením sněhu.

Lakrov
13. 12. 2011
Dát tip
> ...radši bych byl přirovnáván ke Kolbenovi s Daňkem... V případě toho druhého může být poněkud deklasujícím podívat se do zrcadla :-)

pane Kfětoni, vi dibiste se domluvil s těma monty pytonama, tak ste f balíku a uš nemusíte ani chodit do tí blbí práce, jen si psát tí scákaninki. Mi se to hrozitánski líbí, ti vaše víšplechti a furt čekám, gdi uš překonáte sfou vrozenou lenost, hnete sebou a objehnete nějaká tá nakladatelstfí. Diš uš pak budete slavní, mohl biste se zmínit i o Růžence a hnet bi se zabilo několik much jednou ranou.

Ostrich - Čapkovy apokryfy jsem nečetl, ale nejsi první, kdo je zmiňuje. Musím tuhle mezeru ve vzdělání zofort vyplnit. Pokračování nejspíš bude, ale kdy, to ví jen... Však víme.

Histreo - já věřící nejsem, ale snažím se porozumnět. Kdykoliv něco čtu, neubráním se tomu, aby mi paralelně s textem nenaskakovala v hlavě rovnou parodie na čtené. Ať už se jedná o Bibli, nebo o příbalový leták k Acylpyrinu. Jsem už tak naprogramovaný tím nejvyšším programátorem.

blboune nejapný - Máš pravdu, jsem Květoň. Proto chápu, že se zařazením máš potíže. Sám nevím, jestli se zařadit botanicky nebo zoologicky.

jejdavildíku - já mám taky řadu věcí schovaných, že je přečtu později. Dlouhou řadu. Až mám strach, že nedožiju.

baaba - rád tě vidím, a ještě radši vidím, že máš radost. Haleluja hosana!

Gymnazistko - Němci taky běžně používají české výrazy. Nedávno jsem slyšel jednoho fašouna říkat servírce: Ser vůz, ty pěkný chólka. Mohli bysme pošmachlófat?

Sebastiano - Super už není. Teď se čepuje Natural 95. (-:

Ostrich
12. 12. 2011
Dát tip
Čapek by mohl se svými Apokryfy skoro závidět - tohle ho nenapadlo :o-) A největší sranda na tom je, že vzhledem k tomu, co se stalo třeba z Nikoly Šuhaje, to klidně mohlo být i takhle. Neplánuješ udělat pokračování o Šavlovi?

Histreo
10. 12. 2011
Dát tip
Já jsem věřící, ale zasmála jsem se opravdu nebývale, to jak používáte humor je decentní i invazivní zároveň :D O Bibli toho hodně víte a o to skvělejší je nadhled, který do textu vkládáte. S obdivem T. Je to možné!!!

...neviditelný jsem zde zabil půlhoďku. Rád. Vynechám chválu,neb nebe je daleko a času málo. Vždycky jsem myslel a teď už to vím, Ty jsi Květoň. Ještě vyřeším kam tě zařadit: před Boha nebo za *****

jejdavilda
10. 12. 2011
Dát tip
Já to snad nestačím přečíst, ale já ti věřím a schovám si to na pozděj*

baaba
10. 12. 2011
Dát tip
fíííha ...tak TAKHLE to bylo :c))) ...na "ZJEVENÍ PODLE KVĚTONĚ" jsem fanda***

StvN
09. 12. 2011
Dát tip
Však už mlčím.

Gymnazistka
09. 12. 2011
Dát tip
Dobře jsem se zasmála...:-) Hodně se mi tam taky líbila zakomponovaná počeštělá němčina, učím se německy a potěšilo mě to...*

Sebastiana
09. 12. 2011
Dát tip
Květoni, super

NaNov - já to s ním mám srovnané už dávno. On si dělá prdel ze mě, já zase z něj.

Kolouchu - svatí byli přece za svého života úplně stejní, obyčejní, lehce geniální lidé, jako jsme my dva.

StvNe, já tomu rozumím, ale neumím to jinak. Obdivuju například souseda Brejchu, který na hasičském bále, přirozeným půvabem a nenucenou elegancí dokonale zvládnutého pohybu, přiměje zbylé tančící, aby mimoděk zanechali trdlování a naplněni upřímným obdivem, kochali se tou krásou. Když tančím já, strhávám na sebe rovněž pozornost ostatních. Ti se však popadají za břicha a plácají do stehen. Oba činíme totéž, ale nedá se to srovnat. Brejcha je nucen odolávat vilným pohledům ostýchavých intelektuálek a nedbat toho, že ta duchaprázdnější, hormony silně intoxikovaná děvčata rovnou teatrálně omdlévají u jeho nohou. Mě naopak bodří strýcové a postarší tety poplácávají po zádech, krmí mne řízky a napájejí lihovinami s tím, že se v životě tolik nenasmáli, a většího vola aby pohledal. Tolik podobenství.

koloušek
08. 12. 2011
Dát tip
Zajímavé, jak se i svatí dokáží přizpůsobit.T*

StvN
08. 12. 2011
Dát tip
Poznal jsem, ze jde o humor, to je myslim dobry. Nerikam, ze mi nektere veci neprijdou vtipne, jen bych zmenil davkovani. Nemusi byt nejaky dvojsmysl nebo narazka v kazde vete. Je zajimave, ze tohle dilo je v arene, pritom nejde vlozit hlubsi kritiku. Ne ze bych mel nejaky hluboky napad.

Auguste - neurazím a tvůj postoj respektuji.

Augustus
08. 12. 2011
Dát tip
Doufám, že se neurazíš, ale tohle je snad první dílko od Tebe, které se mi nelíbilo a při jehož čtení jsem se ani nezasmál.

Lakrov - to mě potěšilo. Od Šimka a Grossmanna k Voskovci s Werichem je to posun. I když, jak tak pohlížím do peněženky, radši bych byl přirovnáván ke Kolbenovi s Daňkem. Chtěl jsem udělat zapáleným křestanům radost přesto že vím, že jediným prokazatelně zapáleným křesťanem byl mistr Jan Hus, . Proto jsem se taky striktně držel zatím nedochovaných historických pramenů.

Lydie - na StvNa mi nesahej. To je jediný kritik, který ke mně občas zavítá. Má, pravda, tak trošku úpně jiný vkus než já, ale vždycky se mnou nesouhlasí slušně a s noblesou.

malá* - díky za přání, zatím sehru schön. Akorát po Vánocích mívám zácpu. ((o:

Lakrov
08. 12. 2011
Dát tip
Při čtení se celkam bavím :-) Ty narážky na (nedoložené) historické události s přesahem do současnosti nebo nedávné minulosti mi připadají skvělé. Polidšťování svatých by snad nemělo nikoho urazit. Některé dějové zákruty a s nimi související jména mě rozesmívají nahlas (vlk - beránek - kardinál, Hedoděs :-) ) Možná jsi ode mě (byls to ty) někdy byl "nařčen" z podobenství s povídkami Šimka a Grossmanna; tentokrát to snese srovnání spíš s Werichem a Voskovcem, což považuji za krok vpřed (tj. vzhůru). Tip

malá*
08. 12. 2011
Dát tip
Sehr schön :-) *

Kapsa
08. 12. 2011
Dát tip
Uděláš mnohem víc, když obohatíš čtenáře dobrým vtipem a poetikou. Což se v tvém případě daří. Je jedno, zda-li se jedná o druhořadou estrádu, nakonec záleží jen na ,,uživateli".

VůněSlov - to je téma předvelikonoční. Časová asynchronnost je pouze zdálivá. S mojí pověstnou pracovitostí než dopíšu další díl, tak ty už budeš barvit vejce.

Kapsa - já už se světovou literaturu ani nepokouším ničím obohatit. Naštěstí pro literaturu. Kariéra druhořadého estrádního komika mi zcela postačuje.

Kapsa
08. 12. 2011
Dát tip
Květoni díkyBohu nejsi Solženicyn, jinak bych každou sobotu koukal na Novu a nečetl si v tvých textech...

kdyby takovýhle humor byl na Nově, tak se asi začnu v sobotu dívat...

StvNe - bezva, že ses přišel mrknout, jestli jsem nezměnil styl. Hmm, nezměnil. Ze mě už Solženicyn asi nebude. Na druhou stranu, kdyby každý psal jako Solženicyn, co bychom proboha sledovali v sobotu na Nově!

Petr.II - Ď

avox - vlka mám co chvíli. Jako jiní rukama, já se živím prdelí. V jednom kuse sedím. (Ale no tak, co tě to napadá, v kriminále ne!)

Petr.II
08. 12. 2011
Dát tip
jo, proč ne, jak NaNov T

StvN
08. 12. 2011
Dát tip
Tvuj humor, to je takovy ten humor sobotnich estrad na Nove. Nekomu se to libi, mne to prijde trapne. Jo nebo takove ty silvestrovske scenky.

srozumeni
08. 12. 2011
Dát tip
hezké, vtipné...***

Vaud
07. 12. 2011
Dát tip
:-)) já se tu diakritiku ne a ne naučit :-)) ale kvůli Tobě se snažím!

avox
07. 12. 2011
Dát tip
Květoňku, ty zvíře, Vlka na tebe :-)) Čtu větu za větou a vychutnávám, jak medový bonbónek... moc dobře to dozrálo */

Filemon - dík, dík, dík!

filemon
07. 12. 2011
Dát tip
Vďaka, Květoni. Tvoje texty občas posielam synovi /nie je na písmáku/, tento mu tiež pošlem a už sa teším, ako sa bude uchechtávať a nahlas citovať svojej žene celé pasáže. Tip tip tip tip tip.....

Alegna
07. 12. 2011
Dát tip
máš pravdu, děj a hlavně důvody pro ten děj i charaktery jsou stejné, jen možnosti jsou větší a ty vše umocňují

Prosecký - těsně vedle. Byl to Jaroslav Kořán. Nebo Jarmila Kratochvílová? Ne, na Kratochvílovou by nesedělo zájmeno ON. I když, jak se tak dívám na její fotky...

Prosecký
07. 12. 2011
Dát tip
Děkuji za odpověď. Tip jsem už udělil předešle. "Jak řekl jistý J.K. - Co jste učinili jednomu, mně jste učinili." Znal jsem několik J. K.: Josef Křen, Jaroslav Kalous apod.. Tak nevadí mi využívání jakýchloki motivů pro literární účely. jsem rád, že se zasmějeme na naší pravidelné schůzce ve venkovské hospůdce.

Zordon
07. 12. 2011
Dát tip
Květoni máš pravdu toho navíc jsem tam viděl špatně. stydím se :)

Aleg - tak to bylo taky myšleno - k zamyšlení. Divadlo dějin se pořád dokola opakuje. Kulisy se sice mění, ale děj a charaktery postav jsou stále stejné.

Alegna
07. 12. 2011
Dát tip
Květoňku, moc jsem se tentokrát nesmála, ale je to spíš mnou, než tím textem, víš on mě nějak nutil zapřemejšlet a tak mi do smíchu nebylo. Ale počteníčko je to delikátní, těch perfektně do sebe zapadajích detailů s kardinálem apod., vykreslení povach a spojení souvislostí minulosti- současnosti.... připadám si teď tak nějak maličkatá a chválím, chválím...

Prosecký - prospěl jsem tím VH64. Jak řekl jistý J.K. - Co jste učinili jednomu, mně jste učinili. ((o:

Vaude, jak to, že v citoslovcích umíš čárky a háčky, zatímco fejetony píšeš jako SMS?

Vaude, jak to, že v citoslovcích umíš čárky a háčky, zatímco fejetony píšeš jako SMS?

Diano, ono těch konspiračních teorií na toto téma už bylo vymyšleno a napsáno takové množství, že už chyběla snad jen parodie. Já mám pocit, že teď, když už se upustilo od tradičního kamenování hříšníků, si to můžu dovolit. A máš pravdu, smysl pro humor je dar. Avšak, komu není dáno, tomu se dát nedá.

Zordone - cítím se poctěn. Vždycky mám radost, když čtenář objeví něco, co jsem v textu ukryl. Na tvoji poznámku o apoštolovi navíc však hledím, jako žid na jelito. Je pravda, že se jejich jména v různých evangeliích nepatrně odlišují, dokonce se i počet různí (Skutky jich jmenují jenom 6), ale všichni, které jsem uvedl, patří mezi původních dvanáct.

Vendulo - o to právě autorovi Bible jde. Ducha tupého tyto pasáže ukolébají, naopak ducha jarého poňouknou k přemýšlení.

Ferry a to ještě nevíš, že v některém z dalších dílů Bartoloměj vyskočí z kůže a Jan vynalezne friťák.

VH64
07. 12. 2011
Dát tip
Co ušlo mně, to nevím, protože mně to ušlo. Ale určitě leccos ujde těm, kdo už netuší, co to byl devizový příslib a podobně. Mimochodem, Bible je oproti Koránu úžasný čtení. Tam je zajímavá snad jen nabídka mladých chlapců v ráji. Prosecký - pokud dobře rozumím otázce, tak možná mohu odpovědět za autora. Třeba mně. Pobavil jsem se, zasmál se, udělalo mi to dobře - prospělo mi to.

Prosecký
07. 12. 2011
Dát tip
A komu tím prospěješ?

Adamova Eva
07. 12. 2011
Dát tip
:O)))) ****

Vaud
07. 12. 2011
Dát tip
skvělé :-)))

Diana
07. 12. 2011
Dát tip
Co všechno jsi tam zmastil dohromady, to zůstává rozum stát! Bavila jsem se božsky, co věta, to perla. :-)*** Naprostý souhlas se Zordonem, zasmějí se právě křesťané, kteří znají Bibli dobře. Navíc to není napsané nijak urážlivě, spíš laskavě. Smysl pro humor je jedním z nejlepších Božích darů.

Zordon
07. 12. 2011
Dát tip
Jinak, musím tě vyvést z omylu, zasmějí se i křesťané (možná právě oni)

Zordon
07. 12. 2011
Dát tip
Je to super, jen se ti tam vloudil jeden člověk navíc. Jeden z výše jmenovaných nepatřil mezi 12 apoštolů.

Toscana
07. 12. 2011
Dát tip
No já byla v té době blbá jak Vánoce, Květoni, tak jsem na to naivně šla jako na jinou knížku. Dnes už vím, že není třeba to číst takhle zevrubně, protože bohoslovectví nikdy studovat nebudu... :o))) Vendula: Jo, Šalamounovu píseň jsem asi jako jedinou pasáž přečetla celou a nuda to rozhodně nebyla. Jen mě tak napadlo, jak to musí lomcovat studenty v semináři, když mají k takovému čtení jako doplněk celibát. To musí být hormoni na koni!!! :o))))

Ferry
06. 12. 2011
Dát tip
Tos věru oživil mdlé a rozjímavé dny adventní, chvála ti, Květoušku. Zvlášť z charakteristiky apoštolů jsem celá divá. ***

VéHá - co ti uniklo? Můžu vysvětlit. Ale rychle, dokud si pamatuju.

Toscano, Bible se přece čte mezi řádky a nudné pasáže se přeskakují. To by jinak nedočetl do konce ani Metuzalém.

VH64
06. 12. 2011
Dát tip
Nejen bezvěrcům...

Toscana
06. 12. 2011
Dát tip
Když jsem kdysi začala číst Bibli stejným způsobem, jako jiné knihy, tedy od začátku, tak mě výčet těch plodičů, jejich věku, jejich dětí... atd. nejprve zmátl tak děsně, že už jsem nevěděla kterej je kterej, a nakonec jsem u toho taky usnula. :o))) A máš recht: Natürlich, tím se mnohé vysvětluje! :o))) *t

8hanka
06. 12. 2011
Dát tip
ano, podedili sme, no citat sa mi nechce...zaujimavejsie je to precitat si ju v modernizovanej forme u Teba:)

8hanko - Bibli má doma snad každý, ne? V jistém smyslu je to velice srandovní kniha. Samosebou záleží na úhlu pohledu.

NaNov - nevím, jestli se jedná o humor chytrý, nebo spíš vychytralý, ale snažím se tímto způsobem upotřebit i ty znalosti, které považuju za zhola neužitečné.

8hanka
06. 12. 2011
Dát tip
Květoni nejkvětovatejší:) Ja ani neviem, co som, nesedi mi ani "bezverec" ani klasicky krestan ... u Teba sa vzdy uzasne zabavam, aj ked zistujem, ake strasne medzery mam vo vzdelani...skoda, ze nam neservirujes castejsie:)*

8hanko - je mi jasné, že bezvěrcům patrně uniknou drobné narážky, a křesťané se zase moc nezasmějí. Ale nějak jsem si nemohl pomoct, uzrálo to.

8hanka
06. 12. 2011
Dát tip
Květoňku, to som sa zase poriadne nasmiala...neviem, co skor chvalit , ci kolko reci si pouzil, vratane nasej, ci Hero-děs - desny hrdina...mohla by som citovat riadok po riadku... skvele dielo, len by som musela nastudovat bibliu, aby som presne vedela, kde vsade nas tahas za nos:)*

no tak to bych si tedy bez nápovědy nevybavil :o) i když to zas tak dávno není...

Už vím. http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=385775&cr=all

Znamenitá paměť! Koncept se objevil jako komentář pod jedním tvým dílem. Konečně jsem se dostal k tomu, abych jej rozvinul.

už to tady taky v nějaké podobě bylo, ne? Nebo mi to jen do sebe zapadá jako biblický seriál? dobré, ale...

Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru