Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Predohra

Výběr: Eli.Benett, Fouckault
11. 06. 2012
26
43
5445
Autor
dajakbol

Pavle

Zhasni a rozsvieť, zhasni, rozsvieť,
buďme tu osve, spolu, osve,
fandia nám v nebi ako v kozme...
Berieš mi miery, dávaš rozmer.

Zavri sa do sprchy a zmokni.
Zababuším ťa iba do kníh,
skrútim si na nos cviker z nožníc
a navolám ti do bezbožníc,

keď nepremeníš vodu na lieh!
Poviem ti, ako sa mi šalie,
kým z toho bude história,
ktorú som navrhol. A prijal.43 názorů

Hesiona
10. 08. 2014
Dát tip

Pěkné hrátky, dobře se mi četlo :)


cvrcka
28. 09. 2013
Dát tip

pff, jsem se v tom zamotala :) . Uploaded. Tolik ke kecům kolem, haha. Věřím potažmo nevěřím - to ostatní - ale že každej se máme kam polepšit, to bez pochyby. a že je nehorázná noc už, to taky. ech. (to máte ve slovenštině skvělý citoslovce).  ještě asi vložím sidžo a zmizím.


dajakbol
27. 09. 2013
Dát tip

Pavla má pozná veľmi dobre, žiadne vykreslenie by ma už nevylepšilo, a nieže by nebolo čo vylepšovať.


dajakbol
27. 09. 2013
Dát tip

To by bolo fajn, hlavne nezabudni spomenúť, kto sa o tento odkaz  veľkoryso podelil s Tebou (slová uznania, obdivu, úcty, vďaky a tak:))


cvrcka
27. 09. 2013
Dát tip

tak můžu uploadovat na poetikon, možná?


dajakbol
27. 09. 2013
Dát tip

 Ja som z toho jeleň, ešte včera a predtým niekoľkokrát som to bez problémov otvoril, hoci nie som na FB, ale teraz, keď to skúšam, tak „s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky“.


cvrcka
27. 09. 2013
Dát tip

dajaku, už jsem to nadšeně zhltla a ověřuju poznatky, fakt skvělej odkaz -  a poněvadž jsem i na FBooku, tak mi to šlo v pohodě i stáhnout, teda relativně v pohodě, prostě to mám uložený a prostudovávám dnes už podruhý a prostě fakt si mi s tou problematikou tak jako vůbec za tu dobu, co Tě potkávám dost píchnul. je to velmi dobře shrnuto a hlásím se jako dobrovolník k propagaci nových značek...! (vždycky když seberu odvahu s někým ostříleným diskutovat...)


dajakbol
27. 09. 2013
Dát tip

Cvčko, obávam sa, že ten odkaz nefunguje tak, ako má. Aspoň mne nie. Skúsim neklikací, tak v prípade záujmu skopíruj. http://www.academia.edu/4265889/Teorie_verse_ve_stopovem_mnozstvi_Verse_Theory_Fleet_of_Foot_


cvrcka
27. 09. 2013
Dát tip

Noa já to nemyslela tak, že by mi až tak záleželo na tom, co ona na to.. Spíš tak obecně ze žárlivosti (to víš, rozbít hubu, to my ženský neumíme, my si radši vyškrábem oči, mu heh, ale naštěstí - pro ni - pršelo fakt strašně)

skvělý!! já věděla, že tam něco nehraje!! a vždycky vždycky vždycky jsem se na tom strašně zasekala v porozumění..... díky za odkaz. a tak vůbec, za básničky :p


dajakbol
26. 09. 2013
Dát tip

Cvrčko, nemyslel som to tak, že by ju (Pavlu) to nedojímalo, ale že to (tá báseň) je – objektívne – málo. Málo v situácii, keď treba robiť veľké rozhodnutia a konať. Ach.K symbolom „–“, „U“

Tie boli k nám zavlečené na výpomoc... na nútené práce z časomernej prozódie, z antickej poézie, kde v metrickej schéme zastupujú dlhé („—“) a krátke („U“) slabiky. V sylabotonickom verzifikačnom systéme, ktorý je založený na normovanom striedaní prízvučných a neprízvučných by tieto symboly z časomiery, spolu s pojmom „stopa“, už nemali mať miesto, moderná metrika ich zavrhuje, ale tradícia ich využívania je príliš silná, tak to ešte chvíľu potrvá, než... No než sa definitívne presadí  adekvátny aparát:

Namiesto „—“,  používať  „S“ (z anglického Strong, silná pozícia alebo iktus); namiesto „U“,  používať  „W“ (z anglického Weak, slabá pozícia) a „V“ (slabá pozícia nasledujúca v daktyle a daktylotrocheji bezprostredne za silnou pozíciou „S“. Viac o tom nájdeš  tu http://www.academia.edu/4265889/Teorie_verse_ve_stopovem_mnozstvi_Verse_Theory_Fleet_of_Foot_

Veľmi odporúčam!

Rád by som nabehol vo svojich komentoch  na ten nový systém, už som sa s ním zžil, ale bojím sa, že adresáti mojich verzologických múdier, napojení na zastaralé príručky a amatérske internetové poradenstvo, uživatelia s akým-takým povedomím o „—“ a „U“,  by z toho kolabovali, no. Tak neviem.


cvrcka
25. 09. 2013
Dát tip

a sleduju výklad! x X x X ... mě na tom vždycky naštve, že "U —" je "lehká těžká" a přitom U se prokazatelně propadá hloub než —... ale nemám ambice zapojit se do spořádané diskuze o tomto... jen to zatím sleduju. jakože to má smysl, že píšeš...


cvrcka
25. 09. 2013
Dát tip

(asi půjdu Pavle vyškrábat oči) :p

nebo ne. stejně nevim kde bydlí a venku strašně prší.

bereš mi míry, dáváš rozměr - zabauším tě do knih - kterou jsem navrhl. a přijal. Toť můj zlatej řez. Ale samo by to nevyznělo, žejoo..


dajakbol
24. 09. 2013
Dát tip

Vďaka. Ale nestačilo to. Nie na Pavlu.


jsi dobrý!:)


Zbora
08. 01. 2013
Dát tip

Nemám k ní žádné výhrady, to ne, jen mě prostě nějak minula, připadá mi taková běžná...nebo co...


Švédsko 1
11. 12. 2012
Dát tip

...***


misty
17. 09. 2012
Dát tip
Berieš mi miery, dávaš rozmer....*

dajakbol
21. 06. 2012
Dát tip
Pfuj, ale robím hrubky!

vk
21. 06. 2012
Dát tip
už je mi to jasnejšie, dík za trpezlivosť!

dajakbol
20. 06. 2012
Dát tip
Malá oprava v šiestom riadku: rytmickú konfiguráciu x X x X x X x X...

dajakbol
20. 06. 2012
Dát tip
Vk: Daktylom a trochejmi to je, keď slová verša vnímaš izolovane. Pre rytmiku verša je však podstatnejšia organizácia prízvučných a neprízvučných slabík na osy začiatok verša – záver verša, a to bez ohľadu na hranice slov. Na túto „bez-ohľadnosť“ sa pristúpilo z toho dôvodu, že slovenčina ani čeština síce nepozná slová typu xX, ktoré by zodpovedali jambickej stope U—, ale zato vie dosiahnuť rytmickú konfiguráciu x X x X x X x X x..., ktorá zodpovedá jambickému metru U — U — U — U —... Pričom pre jamb ešte platí, že nie každej ťažkej dobe (—) musí zodpovedať prízvučná slabika (X), niektoré môžu ostať bez prízvuku, zato na ľahkú dobu (U) by prízvuk nemal vyjsť nikdy, jedinou výnimkou je úplny začiatok verša, prvá ľahká doba, ktorá môže byť prízvukovaná — a to sa práve deje, keď začneš jamb viacslabičným slovom. Napríklad: „fandia nám v nebi ako v kozme“ Prízvuky sú na 1., 4., 6. a 8. pozícii, teda s povolenou výnimkou pre prvú pozíciu vždy tam, kde to je určujúce pre jamb. O tom, čo nadhodila Yenn, o nestopovom jambe, o tom sa v súvislosti s tým českým a slovenským hovorí preto, lebo úsek verša, ktorý by sa mal kryť so stopou, je spravidla významovým nezmyslom, nepociťuje sa ako prirodzená jazyková realita. Príklad z citovanej Válkovej, mimochodom dobre jambickej básne (lomkou rozhraničím stopy): „a kvapky bijú na sklo ako kamene“ a kva- / -pky bi- / -jú na / sklo a- /-ko ka- / mene x X / x X / x X / x X / x X / xx U — / U — / U — / U — / U — / U — (šesťstopový jamb) Tu vidíš i to, č som spomínal vyššie, že nie každá ťažká doba musí byť realizovaná, niesť prízvuk. V citovanom verši je neprízvučná posledná ťažká doba.

Yenn
19. 06. 2012
Dát tip
vk, abychom tu neobjevovali Ameriku, hoď si do Googlu vyhledat heslo "nestopový jamb" :) A tip autorovi, mimochodem.

vk
19. 06. 2012
Dát tip
díky, ale aj tak úplne nerozumiem tomu, ako môže byť niečo, čo sa skladá z daktyla a trochejov (so štruktúrou Xxx Xx Xx Xx) jamb je aj toto jamb? Zápalka smútku chytá potichučky (už dávno nezáleží na mene), samota prišla bez dotknutia kľučky a pripomína veci stratené Cez polnoc tiahne, zrazu horia krute i ostatné, čo boli spálené, prst dažďa chytá vtáka za perute a kvapky bijú na sklo ako kamene.

dajakbol
18. 06. 2012
Dát tip
Vk: Uch, ech, no, vždy mám trochu hlavu v smútku, keď mám ozrejmovať dajaké prozodické náležitosti viazanej básničky – väčšinou sa to nedá uspokojivo, zroumiteľne zostručniť a obšírnejší výklad sa mi vždy rozpije do únavných podrobností, pod ktorými sa dusí text i zvedavý čitateľ. Predsa však, aby som nemiatol: Daktylotrochejom (logaedickým veršom so zmiešaným metrom) sa v sylabotonickom verzifikačnom systéme nazýva verš v ktorom sa daktylské a trochejské stopy evidentne striedajú, teda vyskytnú sa obe aspoň dvakrát. Úplne najklasickéjším príkladom je notoricky uvádzaná Kraskova Otcova roľa: „Pokojný večer na vŕšky padal„ (metrum: – U U – U – U U – U, prízvuková kontúra konkrétneho verša: Xxx Xx X xx Xx), žiadna mne známa teoretická príručka „nepozná“ inú slovenskú daktylotrochejskú báseň, všetky mechanicky, pohodlne preberajú Kraska, ale ja som predsa len niečo našiel: Peter Ďurkovský, Polnočné číslo: „Dievča sa kúpe v pohári na šampanské / Biblická Eva s odtieňmi medu / Telo je ako z Rubensa Oči v maske / pred zrakom tých čo pohyby vedú“ (metrum nepárnych a párnych veršov: – U U – U – U U – U – U / – U U – U – U U – U, prízvuková kontúra prvých dvoch veršov: Xx x Xx Xxx X xxx / Xxx Xx Xxx Xx)... Verš realizovaný (ako tie niektoré moje) v schéme: „3 - 2 - 2 - 2“, je legitímny jamb, hoci hneď prvá prízvučná slabika na ľahkej dobe tomu odporuje. Podstatné je, že všetky ďalšie prízvuky, a zvlášť prízvuky viacslabičných slov, už vyjdu disciplinovane na ťažké doby, v jambe párne pozície počítané od začiatku verša. V českej pézii je to prjaté zhruba od čias Máchu, u nás od Hviezdoslava. Proste toto je jamb: „Zhasni a rozsvieť, zhasni, rozsvieť“, aj toto je jamb: „a navolám ti do bezbožníc“. Ešte taká poznámka: Pre slovenský a český jambický verš je typické, že sa hranice slov a hranice stôp nekryjú, ba takmer pravidelne je jambická stopa tvorená záverečnou slabikou jedného slova a úvodnou slabikou nasledujúceho.

vk
18. 06. 2012
Dát tip
ja že prvé 4 verše sú daktylotrocheje a ďalej som to nevedel identifikovať

dajakbol
17. 06. 2012
Dát tip
Vk: no neviem, všetky verše sú formálne identické, štvorstopové hyperkatalektické jamby. Samo osebe to, pravda, ešte nemusí zaručovať dobré plynutie textu, ale že by v tomto prípade niečo zadŕhalo...

Ačkoliv nevládnu Slovenštinou, líbi se mi to.. T!

Anetté
14. 06. 2012
Dát tip
to je skvělý, takový neučesaný, ale o to silnější!

nikotin
12. 06. 2012
Dát tip
zjišťuju, že neumim slovensky

...no dobre*

vk
12. 06. 2012
Dát tip
Zdá sa mi, že to nemá tvoju klasickú ľahkosť, napríklad aj formálnu vo veršoch 5-6, či? Samozrejme, je to šikovné, ale u mňa máš latku vyššie.

koloušek
12. 06. 2012
Dát tip
Tohle se mi líbí.T*

Čudla
12. 06. 2012
Dát tip
Líbí *

sveřep
12. 06. 2012
Dát tip
velice mi sedlo

Petr.II
11. 06. 2012
Dát tip
*

dajakbol
11. 06. 2012
Dát tip
Niéé:) Pavla – Pavle (Datív)


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru