Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Tomáš Gabriel - Tak černý kůň tak pozdě v noci

Výběr: Fouckault, egil, Smetiprach
07. 07. 2012
23
82
14290
Autor
a2a2a

 

 

Tomáš Gabriel

Tak černý kůň tak pozdě v noci

Nakladatelství Literární salon Praha 2012, Svazek 16, Edice  Ouvertury

 

Tomáš Gabriel, dosud spíše znám jednotlivými básněmi z literárních serverů Písmák a Totem, popřípadě ze stejně zaměřených časopisů, jakými jsou Host, Tvar a možná ještě více pověstný svou literárně kritickou a organizátorskou prací ( např. internetový časopis Kafe, redaktor poezie na Písmáku) představuje svou první (nechce se mi napsat prvotinu, neboť zdá se, že obsah zobrazuje určitý formální vývoj a tedy i delší časový úsek) ucelenou sbírku TAK ČERNÝ KŮŇ TAK POZDĚ V NOCI. 

Vlastní obsah je rozčleněn do čtyř samostatných částí, z nichž první tři vytváří jakousi pomyslnou linku navazujících etap životního zrání a návratů, čtvrtá pak má své adresáty v podobě skutečných osob autorovi blízkých a akcentuje výrazněji jejich charakteristiky.

Grafickou stránku sbírky má na svědomí Ján Petrovič a řekl bych, že ji zvládl citlivě.  Jedinou ilustrací je barevná zadní část obálky, která je ozvěnou, dlužno říci půvabnou ozvěnou, úvodní básně na záložce Půlnoc a vítr. Přední bílá část obálky, opatřena jen názvem sbírky a jménem autora, tak navozuje stejnou, řekl bych klasicky nevtíravou úpravu textů uvnitř knihy.  J. Petrovič vsadil na obsah sbírky, kdy jakákoliv zdobnost by ji rušila, přičemž již zmíněné rozčlenění knihy do čtyř sice navazujících, ale přece jen tematicky odlišených částí umožňuje dostatečný nádech pro čtenářovo vnímání.

 

Část první:   K r a j i n a  b u d o u c í c h  m ý t ů

Třináct básní úvodní části sbírky vnímám jako reflexi na lidi a místa, která v nezanedbatelné míře vstoupila do autorova podvědomí, přičemž své poznání zobrazuje niterně a zdá se až nostalgicky, nikoliv však sentimentálně. Společným znakem této části je čistý, úsporný verš (to ostatně platí pro celou sbírku) zarámovaný do venkovského a nutně i krajinného prostředí, které na mnoha místech nabízí pro mne (a pevně věřím nejen pro mne) velmi krásné lyrické obrazy, některé ukázky uvedu. Lyričnost je nejnosnějším znakem úvodní části a opřena o prožité a zakotvené nutně snadno proniká ke čtenáři.  Ještě bych zmínil báseň NA VESNICI, která je ukázkou spojení lyrické obraznosti a nápaditého, neotřelého vyjádření zákonitostí života a UTOPIE, ze které pochází i vlastní název celé sbírky. V této kratičké básni prostřednictvím metafory s koněm snad autor vyjádřil přání, aby navzdory nástrahám osudu nebyl zde sám a jen pro sebe. A nyní již avizované ukázky (výňatky z některých básní):

NA VESNICI

Koník zadupal –

   Králičci v horkých samochýškách

   se chlípně pousmáli – V pokoji za zdí

   na peřině vzdychla snící dívka

   na hřebci – Hodiny řekly kuku

   a rudá podkova pod chladným úderem

kladiva přijala podobu kovářovy myšlenky.

 

MALEBNÉ PLÁTNO

Na spodní okraj rámu dosahuje tráva

A nad ní plody keře

Nad nimi můj žal

 

PŘESPŘÍLIŠ PIL, AŽ PŘIŠEL PODZIM

Zamžilo, déšť, navlhla hlína,

sesedlo pole, usnul kůň,

jako daleká svítilna

vlaštovky shořely na jihu.

 

Část druhá:   V í c  n e ž  j á

Devět básní této části působí autobiograficky, případně se vztahují k osobnímu zákoutí autora. Na rozdíl od první části je zde znát posun od lyricky nosných obrazů k civilnímu jazyku, který se spoléhá na sdělnost prožitého a konec konců obecně platného, přičemž zde najdete laskavou ironii, jako např. v básni MÝTUS, kde na pozadí narození potomka srovnává role matky a otce, podobně v básni VÍC NEŽ JÁ,  ale také se zamýšlí nad úlohou prožitého ve vztahu k všednímu žití a neschází i postřehy, viz výňatky ze dvou básní:

PRACHOPLACHOST

…Ale

Odvážíš se mne líbat ráda?

 

Jsme dnes tak daleko

že někteří lidé

za celý život nemusí spatřit

svou krev.

 

HROMADA PRAŽCŮ

Dívky, které jsem miloval,

vždycky mi vyčítaly, že nevnímám,

jaké právě jsou.

 

Část třetí:   N a j e d n o u   t m a

V deseti básních třetího dílu sbírky se nejvíce shlédnou čtenáři, kteří v poezii hledají ukryté klíče vlastního "já" v širším kontextu současného světa. Některé z nich, např.  STARÝ MLÁDENEC, VADNUTÍ nebo KAPITÁN snadno pronikají k čtenářově mysli, navíc vynikají svou lyrikou, další pak na více abstraktním, ale uchopitelném půdorysu plynně probouzí vlastní čtenářské asociace.  Trochu jsem pochyboval o básni REÁLNÁ SITUACE, ve které je vyobrazena mentalita ruské duše a říkal jsem si, že je to klišovitý pohled, ale posléze jsem ono „ruské pozadí“ pochopil jako metaforu pro jeden z přístupů k životu jako takovému. Tato báseň svým koloritem vybočuje a svědčí o autorově nápaditosti. Na závěr připojím jednu ukázku, která charakterizuje široce rozkročené téma této třetí části:

VADNUTÍ

vyprahlá tráva poklesla v kopci na záda

pohasly tisíce nepodstatných stínů

zbývají týdny přemýšlení o smrti

 

Část čtvrtá:   C e s t y   z a   s v o b o d o u

Jak už jsem zmínil v úvodu recenze, závěr sbírky obsahuje deset básní z poloviny inspirovaných lidmi z autorovy blízkosti či věnovaných místům ponejvíce na jižní Moravě. Zde si čtenář po předcházejících stránkách sbírky, kde byly jeho srdce i mysl vzestupně atakovány, odpočine.  Přátelské i vřelé odezvy dost možná vypovídají o autorově povaze samé, ale není nutné o tom psát.  Rád bych zmínil báseň POLEDNÍ KLID, věnovanou prarodičům. Tady autor spojuje život své babičky a dědečka s možným vyústěním vlastního života, prostřednictvím lyrického popisu chvilky odpočinku vyjadřuje úctu jejím životům i vztahu.

C o   ř í c t   n a   z á v ě r  ?

Knížku jsem hned první den přečetl dvakrát a pak jsem se znovu vracel. Očekával jsem sbírku básní, které nebude snadné plynule číst, tak alespoň na mne působí jednotlivé básně Tomáše Gabriela publikované na Písmáku či Totemu. Opak byl pravdou. Četl jsem hned na poprvé s velkým zalíbením a až při třetím a čtvrtém čtení jsem najednou zjišťoval, že v řadě textů je to ten Tomáš Gabriel, kterého si nedovolím s jistotou vykládat. Nicméně v každé básni jsem našel v pozadí hudební doprovod, který mne přenášel z básně do básně. Autor si byl při uspořádání sbírky dobře vědom úskalí, která mohou čtenáře provázet. Svědčí o tom měkký polštář skvostných lyrických obrazů v první části, který se stal spolehlivou kotvou čtenáře ve stupňujícím se vlnobití zejména třetí části a zklidnění v závěru. Pokud bych měl nalézat slabá místa, pak je hledat nechci, neboť jsem četl poctivě a našel jsem vše, pro co poezii čtu – krásu slova, nápaditou obraznost, odrazy reálného života a pokoru, která činí autorovou práci důvěryhodnou.

 


82 názorů

Ol_Lu_Ti
10. 12. 2016
Dát tip

Jiří, víš alespoň něco málo o tom, v jakém kontextu Jinovata psal? 

 

 


a2a2a
21. 04. 2016
Dát tip

Honzo,

předně by mne zajímalo, když si to nepřečetl celé, co jsi se nedozvěděl, a naopak co jsi se chtěl dozvědět.  K napsání recenze mne vedl fakt, že autor patří po léta k nejlepším, nejserióznějším a nejvzdělanějším kritikům zde, který věnoval  spoustu svého času i dobrých rad ostatním.  Pokaždé mám radost, když někdo z místních autorů pronikne na tzv. seriózní knižní trh a měl jsem potřebuju jeho sbírku zviditelnit.  Zvolil jsem způsob, který je, jak doufám,většině čtenářů srozumitelný a proto jsem použil úryvky jednotlivých básní, které by čtenáře mohly nalákat  k přečtení celé sbírky. 


Aefel
20. 04. 2016
Dát tip

já jsem to nečetl celé, prakticky jen kde se to  zastavilo při skrolování, ale dávám tip, protože jsem pochopil, že se zde autor snažil, což usuzuji ze samotné  délky, úpravou stylu písma atp., aby něčeho dosáhnul, a ikdyž nevím samozřejmě přesně čeho a to naprosto přesně, tak  prosím autora,  zda by mi objasnil svůj důvod, který ho k takové činnosti vedl. 

 Předem děkuji Jan Svoboda


alcap on e
10. 01. 2013
Dát tip

tipSafián
05. 10. 2012
Dát tip
Dionysie, v názoru na potřebu objektivní odosobněné kritiky se s tebou shodnu. I v chuti číst kvalitní poezii. Ale v tom ostatním ne. Zejména se mi nelíbí tvoje forma. Za to, jaká je tu poezie, mohou přece autoři, ne kritika. A Egil je skutečný básník (kolik jich tu je?). Na tom nic nemění, že se mi jeho dílka poslední dobou většinou nelíbí nebo mi dokonce připadají jako slepá ulička.

MarK.
28. 08. 2012
Dát tip
..nech uz ide o recenziu alebo uputavku, kazdopadne ma to zaujalo a knizku by som si rad precital (a rad som siprecital aj tuto podnetnu diskusiu;) - myslim, ze sa v nej nik nemyli ;) .. *

Markéta
15. 07. 2012
Dát tip
Jiří, díky za nástřel tvých osobních reflexí ze čtení sbírky, kterou mám zde na stole, ale zatím jsem ji prolétla pouze zběžně, k zevruvnějšímu čtení se teprve chystám. Mohu následně alespoň číst ve vícero vrstvách :) - tvořit si svoje subjektivní reflexe a zároveň svoje postřehy konfrontovat s pohledem jiným - tvým. Rozhodně se shodujeme zatím alespoň na jednom aspektu, který jsem hned při otevření sbírky zaregistorvala ("Očekával jsem sbírku básní, které nebude snadné plynule číst, tak alespoň na mne působí jednotlivé básně Tomáše Gabriela publikované na Písmáku či Totemu. Opak byl pravdou.") :)

James.Juyce
09. 07. 2012
Dát tip
a2a2a, celkom si ma rozosmial, ak argumentaciu a dokazovanie slabej urovne tvojho textu (pretoze to je obsah a umysel mojich prispevkov) povazujes za hulvatstvo, tak sa k hulvatstvu velmi rad prihlasim, odporucam ti najma moj hulvastky prispevok z 08.07.2012 22:25:33, mozes sa z neho vela naucit o hulvatstve

a2a2a
09. 07. 2012
Dát tip
James-Juyce, volba kultivovaných slov ve tvém případě je jen rafinovanější formou sprostoty, což zde předvádíš od počátku. Hulváctví není zdaleka jen ve volbě prostředků, ale zejména v obsahu a úmyslu a zde si v daných intencích počínáš dobře i nápaditě. Je-li má sebereflexe nulová, pak by to mělo mrzet především mně samotného, ale, je-li skutečně nulová, tak nemám šanci si to ani uvědomit a pak je škoda tvého času i nervů, ledaže by tvá momentální seberealizace ti přinášela radost. Pak bys mi měl ovšem poděkovat za poskytnutou příležitost, ale popravdě, radost bys mi tím neudělal.

James.Juyce
09. 07. 2012
Dát tip
a2a2a, tvoja nulova schopnost sebareflexie ma tragicke rozmery, v intenciach tvojej vyzvy ta prosim, aby si neutocil na ostatnych a nenazyval ich legitimne nazory "sprostactvom", tento tvoj utok patri v tejto diskusii medzi najprimitivnejsie aj ked su moje nazory ostre, nemyslim, ze by som ich formuloval nekultivovane, co sa, zial, neda povedat o tvojej poslednej reakcii

hynajs
09. 07. 2012
Dát tip
to je marné..tupost nad tupost, vše je tupé..mnozí ani nejsou schopni pochopit, že vlastně nehodnotím sbírku, ale recenzi na tuto sbírku..jste ubozí a směšní..vražte si svou pseudopoesii kam chcete a vyražte..někam daleko od nás, hnusných hnusáků, kteří si dovolí mít názor, který je od vašeho slaďoučkého poněkud střízlivější..

Safián
09. 07. 2012
Dát tip
Nevím, proč to tu někteří berou osobně.Básníka ani jeho práci neznám. Ale tato "recenze" by mne spíš odradila. Není v ní nic. Dočista nic. Dočetl jsem se pouze, že kdosi vydal sbírku, že jsou to básně, a dokonce prý jsou ve verších!

hm. rcenzia o nicom. a ta knizka vyzera ako protyp poezie ktoru fakt uz nemozem ani citit. smiesne posobiace precitlivele nic nove neprinasajuce sracky.

a2a2a
09. 07. 2012
Dát tip
James-Juyce, Hynajs, vaše chování (vyjadřování) zde ( a vůbec nemám na mysli váš názor na mou recenzi), které uplatňujete vůči opačným názorům dalších čtenářů je prosté sprosťáctví a vypovídá především o vás samotných. A jste-li vůbec schopni dobrovolně respektovat mou prosbu, pak vás prosím, aby jste zde neútočili na ostatní. Děkuji.

James.Juyce
09. 07. 2012
Dát tip
sveřep, tvoja spokojnost je s velkou pravdepodobnostou determinovana tvojimi nizkymi narokmi

egil
09. 07. 2012
Dát tip
Lydie, za sebe můžu říct - klidně ať tu Tomovu knížku někdo strhá, ale prostřednictvím recenze, nikoli ''důležitých'' rýpanců pod recenzí někoho druhého, zde a2a2a, který odvedl jistý díl práce dle svého dobrého vědomí-svědomí.

sveřep
09. 07. 2012
Dát tip
Znovu se sem vracím, abych si početla v diskuzi. Nevím jak kdo, ale já od recenze chci, aby mi poskytla informaci o knize, a k tomu recenzentovy srozumitelně vyjádřené dojmy. Takže s touto recenzí jsem úplně spokojená. Přínosné by bylo, kdyby se vyjádřil zase někdo další o sbírce samé, ne?

baronka
09. 07. 2012
Dát tip
a2a2a Děkuji dozvěděla jsem se o knize vše co potřebuji Jinovato blahopřeji

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Jinovata, nikto tu nevyslovil poziadavku negativity, tak neviem, o com hovoris recenzent vobec nic netusi o elementarnych literarnovednych/literarnokritickych pravidlach, ako napr.: - nestotoznovanie autora textu s lyrickym subjektom basne (Třináct básní úvodní části sbírky vnímám jako reflexi na lidi a místa, která v nezanedbatelné míře vstoupila do autorova podvědomí, Lyričnost je nejnosnějším znakem úvodní části a opřena o prožité a zakotvené nutně snadno proniká ke čtenáři. V této kratičké básni prostřednictvím metafory s koněm snad autor vyjádřil přání, aby navzdory nástrahám osudu nebyl zde sám a jen pro sebe. Devět básní této části působí autobiograficky, případně se vztahují k osobnímu zákoutí autora. Přátelské i vřelé odezvy dost možná vypovídají o autorově povaze samé, ale není nutné o tom psát. Tady autor spojuje život své babičky a dědečka s možným vyústěním vlastního života, prostřednictvím lyrického popisu chvilky odpočinku vyjadřuje úctu jejím životům i vztahu.) - nadinterpretacia (V této kratičké básni prostřednictvím metafory s koněm snad autor vyjádřil přání, aby navzdory nástrahám osudu nebyl zde sám a jen pro sebe.) - nepochopenie terminologie (nechce se mi napsat prvotinu, neboť zdá se, že obsah zobrazuje určitý formální vývoj a tedy i delší časový úsek) - vseobecna banalita (neschází i postřehy) - spekulativne zovseobecnenie (Některé z nich, např. STARÝ MLÁDENEC, VADNUTÍ nebo KAPITÁN snadno pronikají k čtenářově mysli)

a2a2a
08. 07. 2012
Dát tip
Lydie, právě v tom to je, že mne krom jiného i tvá kritika nepřesvědčila, jakkoliv jsi z mnou jmenované trojice byla nejumírněnější, což jsem měl na paměti, napsal-li jsem, ...v různé míře..., klidně přiznám, že dělám radost rád i virtuálním přátelům, ale zrovna u Jinovaty jsem chtěl nalézt něco záporného, protože on by to uměl ocenit a také jsem se mu v soukromé zprávě ještě před touto kritikou omlouval, že se mi to nepodařilo, ale nemohu si pomoci, já jsem byl opravdu již po prvním čtení nadšen a čím dál více jsem ji četl, byl jsem nešťastný z úkolu, který jsem si napsáním recenza uložil, neboť jsem intenzívně vnímal mi nesrozumitelný "hlad" po záporných poznámkách tam, kde se z mého pohledu prostě nenacházely. A také docela hodně čtu, nijak však závratně, a myslím si, že Jinovata poezii posloužil právě v tom kompletním kontextu, kdy estetická funkce nesmí zůstat čtenáři vzdálena jen ve jménu jakési progrese, když ho nedokáže přitáhnout, ale musí jít ruku v ruce i s funkcí duševně či psychicky prospívající i s funkcí třeba morální podpory, apod.

Jinovata
08. 07. 2012
Dát tip
Eli: K absurditě požadavku na negativitu: Co je z hlediska recenze pravidlem, je udržet si odstup a nahlédnout dílo transparentně. Tedy pokud zaujmu nějakou stranu, je třeba popsat, co mne k tomu vedlo, popsat příběh, kterým lze toto vysledovat. Metoda plusů a mínusů je pouze jedna z technik, jak transparentní recenzi sepsat a vůbec není metodou povinnou. Ještě explicitně k dodržení zmíněného principu zde: a2 se pokusil hned dvakrát o negativní pohled a zdokumentoval v recenzi, jak pochodil. Jednou, když k textu přistupoval s očekáváním něčeho podstatně konstruovanějšího a obtížněji uchopitelného, méně lyrického, problematického a podruhé později v recenzi, kdy pochyboval o "ruské" básni. Toto byly dva jasné výpady na tělo. Že se tělo ubránilo, je v recenzi transparentně popsáno. a2 žádný "princip" neporušil, pouze transparentně nabídl své čtení.

klub, s dovolením...

Jinovata
08. 07. 2012
Dát tip
Jsem rád, že si (a2a2a) neděláš ze zdejšího povyku velkou hlavu, trochu jsem se bál, aby se tě to nedotklo. Jsou to jen takové plky, nikdo tu nenapadl jediný konkrétní formální aspekt této recenze, která recenzí bezesporu je - navzdory nedostatku negativity (což je samozřejmě naprosto absurdní požadavek). Mimo to: hlavním motivem tvé recenze je příběh o tom, jak tvůj opatrně podezíravý postoj ztroskotal. Většina recenzí se příběhu sbírky jako celku vůbec nedotkne, tys to udělal a tím je tvá recenze cenná. Zpětná vazba na funkčnost mých básní v rámci celku je něčím, co jsem léta postrádal a potřeboval. Není lehké tvořit poetiku kus po kuse a pouze si představovat, že vedle sebe by to fungovalo tak a tak. Z hlediska písmáckého publika, které mé kusovky zná, bych dokonce řekl, že ses zaměřil na to nejzajímavější téma. Ještě jednou díky. V kritikách dostanu ještě jistě zabrat, to ale nic nemění na cennosti tvé zpětné vazby pro mne, ale i pro písmáky, kteří by si tvé čtení chtěli snad ověřit. Debata o moci sbírky jako nosiči poetiky je něčím, co tu léta chybí.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
a2a2a, na to, aby som dokazal posudit, ze recenzia je nicnehovoriaci naivny a subjektivny blabol, nepotrebujem citat knihu to, ze si precital knihu 4x o nicom nevypoveda, v suvislosti s tymto tvojim textom to skor hovori v tvoj neprospech ja ta neobvinujem z toho, ze si to nenapisal tak, ako si to vnimal, svojimi pravidelnymi kritikami dokazujes stale to iste - pises svoje uprimne, ale, zial, velmi naivne a uletene hodnotenia netvrdim, ze tomasova kniha je zla (hoci ukazky tomu dost nasvedcuju), len ze tvoja recenzia nie je recenzia, ale ako spravne hovori egil - uputavka (a to velmi prostoducha) tiez ti nezavidim tvoj sposob vyjadrovania

a2a2a
08. 07. 2012
Dát tip
en stručně, děkuji Egilovi, Fouckaultovi, Marcele.K a Eli.Benet. Docela by mne zajímalo, zda Lydie či James.Juice sbírku četli. Svou recenzi jsem napsal poté, kdy jsem si sbírku přečetl celkem 4x, některé básně i vícekrát. Jinovatu jsem osobně nikdy neviděl, nicméně si cením jeho kritické práce a byl jsem si vědom toho, že stojí o poctivou zpětnou vazbu, třeba i zápornou. Ovšem básně ve sbírce, promyšleně uspořádané působí jinak než samostatně a poctivě jsem napsal vše tak, jak jsem vnímal. Nejsem člověk, kterému je blízké chválit bez toho, aniž by si to konkrétní člověk zasloužil a také nejsem člověk, který by chtěl být kritický jen z úzkého úhlu, aniž by nevnímal široký kontext. Obviňovat mne z toho, že jsem chtěl upevnit autorovou sociální pozici je prostě názor, ale nic víc. Širokým kontextem mé kritické práce myslím vše, co nějak vede lidi ke psaní či četbě poezie, zamýšlím se nad tím, proč i erudovaní básníci vychází v nákladech několikanásobně menších než tomu bylo ještě před 15 až 20 léty. Za tím, co jsem napsal si plně stojím, je to z mé strany odpovědný počin a vůbec si nemyslím, že by byl prázdný či naivní. A věřím, že naprostá většina těch, co sbírku četli, mi dá za pravdu či přinejmenším odmítnou některé tyto odsudky tak, jak zde byly napsány a vřele ji doporučuji. A nakonec - je věcí každého z nás, jak se zde vyjadřujeme k práci druhých, jestli v celé téhle diskusi nacházím stoprocentní jistotu, pak tu, že způsob vyjadřování Jamese.Juyce či Lydie nebo Hynajse, třebaže v různé míře, nezávidím.

Whitesnake
08. 07. 2012
Dát tip
Na recenzi to je prostě slabé, na bezhlavou adoraci přiliš kvalitní.

egil
08. 07. 2012
Dát tip
Lydie, nevšiml jsem si, že bych tě někde jmenoval či oslovoval (díky, stačilo)... jen snad první avízo, to jsem ovšem poslal plošně. Bavil jsem se s Jamesem.J - a mám pocit, že jsme si naše stanoviska uspokojivě vyjasnili jako dva dospělí lidé s vlastními názory. U tebe je, vzhledem ke stylu tvého myšlení i argumentace, něco takového zhola nemožné, proto se s tebou do další diskuse pouštět nehodlám. Pro mě už zde není co k řešení, odnesl jsem si své, snad bych jen uvítal, kdyby svůj záměr několika slovy okomentoval sám a2a2a... ___ hynajsi: ne.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Marcela.K., bud, prosim, konkretna

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, hej, myslim, ze sme si to uz celkom dobre vyjasnili

Marcela.K.
08. 07. 2012
Dát tip
> na zaklade coho si myslis, ze som sa nad sebou nezamyslel? Na základě Tvého "trepaní"

egil
08. 07. 2012
Dát tip
to už se ale trochu točíme v kruhu...

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, maximalne suhlasim - uputavka, nie recenzia otazku, ci tomasova kniha kriticky obstoji alebo nie, by mi v suvislosti s tymto textom ani nenapadlo otvarat, z toho by vsak nemalo vyplyvat, ze by sa pismacki redaktori nemali usilovat kriticky (a ako-tak fundovane) uchopit zbierky svojich kolegov

egil
08. 07. 2012
Dát tip
Já - uznávám, třeba trochu naivně - tenhle text vnímám, jako když někdo u stolu řekne svým přátelům: "Zrovna jsem si dočetl knížku, kterou šel s kůží na trh další Písmák, který tu už dekádu publikuje, tudíž ho dobře znám a mám roky načteného (a stěží můžu napsat recenzi s odstupem). Líbila se mi, proto vám ji doporučuji. Zkuste ji a udělejte si názor sami." Na to, jestli Tomova kůže kriticky obstojí či ne, tato recenze (či spíše upoutávka) nebude mít žádný vliv.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, ja s tebou suhlasim takmer vo vsetkom, co si teraz napisal, ja len hovorim, ze tento konkretny pripad (!) je ta "plácarna po ramenou určenou pro kámoše" a ze vyberovanim tuto placarnu podporujete, to je cele

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
avi Marcela.K.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Marcela.K., z reakcii na tuto "recenziu" sa nic neda vyvodit o zavisti, ak nechapes preco, tak nema zmysel s tebou debatovat, kedze ti chyba elementarna logika na zaklade coho si myslis, ze som sa nad sebou nezamyslel? uz si pochopila, ze trepes do vetra?

egil
08. 07. 2012
Dát tip
V tuhle chvíli si nerozumíme. Ty máš pocit, vnímám Písmák jako plácárnu po ramenou určenou pro kámoše, kteří si tu vyměňují egotripy a utvrzují se v tvůrčích nešvarech. To ovšem z toho, co jsem výše napsal, nutně nevyplývá. Může to tak být, mnozí to tak jistě mají, ale vůbec to tak být nemusí. Za sebe tak Písmák neberu. Z publikování na serveru si můžeš vzít a odnést "to své", co je pro tebe i tvou tvorbu blahodárné. Server je nějak nastavený, publikování na něm má své snadno vysledovatelné hranice. Moc to žereš a bereš vážně. Pokud někdo kdokoli píše, je dobré mít prvního čtenáře - a tady máš "prvních čtenářů" hned x. Pokud je někdo alespoň trochu soudný, vypsaný atd., není pro něj počet tipů při rozhodování o kvalitě vlastního díla rozhodující/příliš směrodatný. Může napovědět směr, poskytne reflexi čtenářské recepce, to je vše. Konečné rozhodnutí je ale vždy na autorovi a pokud ten je soudný, je si vědom hranic, které mu zdejší zpětná vazba může poskytnout. A nakonec, když sestavuje sbírku, je v tom sám: pouze on a jeho tužka škrtalka, ten přísný hlíst. Tak jako tak, na lámání chleba dojde teprve ve chvíli, kdy jdeš s literaturou ven, do vnějšího světa. A na to tě netové publikování v podstatě nijak "nepřipraví". Je to úplně jiná zkušenost.

Marcela.K.
08. 07. 2012
Dát tip
.... prostě se mi tak jeví...a jinak nechápu proč se ptáš dvakrát na to samé. Samozřejmě, že na základě reakcí na tuto recenzi. Ty se zase zkus, dřív, než někoho budeš "rovnat", poučovat a kritizovat, zamyslet sám nad sebou.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Marcela.K., preco sa ti zdal trefny, na zaklade coho tu hovoris o zavisti? skor ako nieco napises, tak skus chvilu pouvazovat, ci si do textu, na ktory chces reagovat, neprojektujes svoje vzorce a modely

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, v tomto sa nezhodneme, to, co ty povazujes za blahodarny aspekt socialneho prostredia, ja vnimam velmi kriticky a skepticky, aj tento pripad dokazuje, ze socialny aspekt nepodporuje triezvu a kriticku spatnu vazbu, ktora by umoznila kritizovanemu/recenzovanemu autorovi nahliadnut svoju tvorbu z ineho - kritickejsieho hladiska, to ma negativny (a nie pozitivny) vplyv na skvalitnovanie literarnych diel, ak socialne vztahy, tak vyvazene s literarnou narocnostou a prisnostou, bez toho to nema zmysel, co - ako opakujem - je aj tento pripad, a namiesto toho, aby ste autorovi recenzie naznacili, aby brzdil a do svojho socialneho rozmeru sa aspon minimalne usiloval zapojit liternokriticky pohlad, vy ho este podporujete vyberom

Marcela.K.
08. 07. 2012
Dát tip
Může být... ale mně se líbí a přišel mi trefný.

egil
08. 07. 2012
Dát tip
J.J: Ano, přesně to si za sebe myslím - úlohou redaktorů by mělo být přispívat tu k utužování tvůrčí atmosféry na úkor pitomého handrkování (jako je kupř. to naše; v tom si pěkně odporuji, jen co je pravda...). Lit. server je především komunita, složená množina různorodých podkomunit - a lidé, kteří sdílejí podobná poetická východiska, mohou tvořit jakousi obdobu reálných literárních skupin. Už to samo o sobě může být pro tvorbu blahodárné (takový typ blahodárnosti lze snadno dokumentovat z historie literatury - i nedávné). V tom je největší potenciál (energetický tok, síla) zdejšího prostředí.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Marcela.K., citat, ale irelevantny

Marcela.K.
08. 07. 2012
Dát tip
James.Juyce - citát :-)

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, nakoniec si ma celkom pobavil, ak ma byt ulohou redaktorov utuzovat literarno-socialne vztahy, tak sorry, to je vsak presne to stanovisko, ktore sa najviac vycita literarnym serverom, ze o literatutu ide az na druhom (ak vobec) mieste, myslel som si, ze ulohou redaktorov by malo byt tieto socialne vztahy upozadovat a zamerat sa na co najviac fundovanu reflexiu literarnej tvorby

egil
08. 07. 2012
Dát tip
"skutocne ma udivuju, alebo viac! - znechucuju prispevky niektorych redaktorov. Zdaju sa mi amaterske, naivne, intuitivne." Víš co? Nakonec jsi mě docela pobavil. Takže příspěvky redaktorů tady, potažmo jejich poznámky pod díly, by měly být profesionální, erudované a striktně analytické, chápu to správně? To je snobská a hloupá představa. Jádro věci NENÍ v hranicích možností redaktorů. Leckdo je tu schopný napsat slušnou stať (nebudu na tebe chřestit metálama a psát ti, do jakých lit. časopisů jsem takový text napsal já, potažmo některý z mých kolegů). Jádro věci je ve faktu, že se tady, na literárně-sociálním serveru, který je víc než co jiného jakousi tvůrčí dílnou - tak jako tak - spolu bavíme nad otevřnými šuplíky a že i ta recenze se nese v podobně uvolněném duchu. Nevím, kde si myslíš, že jsi.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Eli.Benett, mam dost svojich redaktorskych a kritickych aktivit na inych miestach, kto ma pozna, vie, ze nic nemusim dokazovat, nemam zaujem priberat dalsie pozicie, to mi vsak nebrani, aby som sa nepozastavil nad najvypuklejsimi prejavmi amaterizmu na pismaku

Whitesnake
08. 07. 2012
Dát tip
ad avi: Egile, považovat moji reakci 1. vůči a2a2a za zlomyslný, či jinak dehonestující akt, je směšné: tohoto autora považuji za jednoho z nejlepších básníků na P, viz má nedávná, téměř zcela adorující "recenze" na jeho sbírku Některá okna a další mé komentáře. V případě zájmu sepíšu, v čem je konkrétně tato recenze slabá. 2. o poezii nicka Jinovaty jsem se rovněž několikrát a myslím že i zcela jasně vyjádřil již dříve... je to - pro mne - i v kontextu - Písmáka velmi průměrný autor. Typická je tedy pro to právě TVOJE reakce, která názor, vybočující z určité pofidérně konstruované linie, hloupě považuje za zlomyslnost či - čteno mezi řádky - za závist. Velmi důrazně se proti takovému nařčení ohrazuji.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
egil, toto nie je recenzia, toto je naivny vylev, ktoreho jedinym cielom je pochvalit kolegu a potvrdit jeho socialnu poziciu skutocne ma udivuju, alebo viac! - znechucuju prispevky niektorych redaktorov. Zdaju sa mi amaterske, naivne, intuitivne. Akokolvek - bohuzial - cim dalej typicke.

egil
08. 07. 2012
Dát tip
Tahle recenze je prostě recenzí. Nehraje si na odbornou studii. Prostý fakt: Jinovatovi vyšla sbírka - a bylo by celkem fajn, kdyby o tom zdejší čtenáři věděli. K tomu jsou recenze (opatřené stručným a pokud možno transparentním přiblížením knihy --> a z toho úhlu pohledu tento text svou úlohu plní). Skutečně mě "udivují", anebo víc! - znechucují reakce některých Písmáků. Přijdou mi přinejmenším zlomyslné. Nicméně - bohužel - čím dál víc typické.

James.Juyce
08. 07. 2012
Dát tip
Marcela.K., wtf?

Marcela.K.
08. 07. 2012
Dát tip
Ten, kdo někdy vydával knížku, ví, kolik práce a úsilí to obnáší. Díky za recenzi, napsanou jasným, srozumitelným jazykem. Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.(Honoré de Balzac)

Whitesnake
08. 07. 2012
Dát tip
Tohle se opravdu nepovedlo. Z obou stran.

James.Juyce
07. 07. 2012
Dát tip
myslel som si, ze tymto naivnym, subjektivnym a spekulativnym textom bez akehokolvek naznaku analytickeho a kritickeho usilia sa autor luci s funkciou redaktora a aha, dokonca vybery, smiesne

Jinovata
07. 07. 2012
Dát tip
Děkuji ti velmi za recenzi, moc mě potěšila. Chtěl bych říct, že řazení básní, jak o něm píšeš, je opravdu důležité pro čtenářský zážitek a pro proniknutí do poetiky jako takové, a hlevně že za toto do značné míry vděčím Tereze Riedlbauchové, která se mnou řazení spolunavrhovala a to tak, že asi i výrazněji než já, nehledě na samotný výběr textů do sbírky, který je zase z velké čísti její zásluhou. Díky tomu jsem doufám čitelnější - jak píšeš. Dík za čtení a zájem. ps: Jen bych chtěl možná zvýraznit, že skoro všechyn ty ukázky jsou výřezy z básní a ne celými básněmi.

hynajs
07. 07. 2012
Dát tip
podle slohu recenze tě odhaduji na šestou třídu..podprůměrný žák

Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru