Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

časopis PARTONYMA - výzva pro autory prózy, poezie a odborných textů na téma HUMOR A GROTESKA

06. 09. 2014
1
0
1680
Autor
sharik

Literárně kulturní čtvrtletník Partonyma aktuálně připravuje nové číslo 12 – Humor a groteska. Vyzýváme proto autory prózy, poezie a odborných texů, kteří chtějí nabídnout své tématem odpovídající texty naší redakční radě, aby zasílali své příspěvky na e-mailovou adresu partonyma@seznam.cz. 


SPECIFIKACE: Texty je nutné posílat v odpovídající úpravě a formátu. Zasílejte je jako dokumenty MS Word. Pokud není specifická grafická úprava neoddělitelnou součástí Vašeho textu, vyhněte se prosím jeho výrazným grafickým úpravám, formátování, vkládání tvrdých mezer, nadbytečných formátovacích znaků nebo grafických symbolů. Zároveň Vás žádáme o dodržení maximálního rozsahu textů: U prózy buď jeden příspěvek v max. rozsahu 8 normostran, nebo více příspěvků nejvýš 15 normostran textu. U poezie směřujte celkový rozsah maximálně ke 140 veršům.

Další informace o našem časopise najdete také na Facebooku (www.facebook.com/partonyma, www.facebook.com/redaktorcasopisu.partonyma) a webových stránkách www.partonyma.cz 


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru