Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Období vzdoru I

01. 05. 2018
3
4
905

Text jenž vznikal v rozmezí měsíců září a října 2015, jsem již publikoval 1. 11. 2015 na SASPI. Zde jej publikuji beze změny znovu (vynechal jsem pouze dlouhý vysvětlující prozaický úvod).

(1)

 

s pleistocénní rozkoší nad sžíravými ohni nezřízené nirvány

nad mamutími kly, nad prsy Věstonické venuše

slastně a obscénně vřískáme

pod praporem ještěrčího krále oddáváme se

dlouhému procesí paleolitických ctností a neřestí

 

my, děti Otce milionů, splývavého hada z věčnosti

který ponejprv nám ukázal plody poznání, odcizující ovoce pohlaví

který nás přivedl do pražského Babylónu

a udělil nám Desatero přikázání a těla mezopotámských pramatek

který ponejprv zasel vzdor do našich oidipských srdcí

za prvního období starozákonního hněvu

kdy povstal bratr proti bratru

aby zabil stín v podobě Otce

aby zavraždil beránka v rouše vlčím

 

(2)

 

je září, škola volá!

má milá je Sofie, učí mě u Smíchovského nádraží umění milovat

dva miliony cestujících čekají na poslední vlak

na soupravu o myriádách vagonů, jež nikdy nikde nemá cíl

leč na Olšanských hřbitovech

 

>>>

 

podél silnic táhnou se jabloňové aleje do mýtických dálek

jako zraky vyhnaného králevice, mladého cikána

bledý měsíc počítá skvrny na rdícím se slunci

jedlík brambor uchopuje zemi a drolí ji

svými paprsky epileptického kazatele Vincenta

na písek, jíl a shnilou bramborovou nať

na shnilé jabloňové listí

 

země uchopená jak drobná ňadra rukou touhy, štětcem

andělskýma očima romantického a bájného básníka s bažením v srdci

táhne se v hnědavých lánech daleko přes pevný bod

přes závratě, jak cesta poutníkovi přes hlavu

otcovské paže v otcovské té straně

všechna jablka jak ňadra cikánek na podzim

kdy ponejprv sen o budoucí pouti ze rtů princezny vymámil

básník odcizený lidem, zemi i sobě

 

a Mácha napsal:

„odešel v širý svět mladý cikán“

 

nese si těch sto dvacet kiláků z Prahy

v batohu na zádech láhev rumu, bez deky uléhá v travnaté lože

a ve snu své mladosti bezděky kráčí dál

 

>>>

 

do hloubky chce křičet bolest srdce svého a žal

do hloubky, kde slova jsou strmá jako hřích

bolest chce, jež otevírá rány prvního nebytí

jeho němými ústy křičí vzdor nevyjádřené lásky

 

vzdor lásky, jež je sama v sobě uzavřena

a hyne a nezazní

mladý cikán, spojenec hlubin a tmy

 

>>>

 

o půlnoci v Čepřovicích u kapličky míjím policejní auto:

„ten Vávra v Předslavicích na návsi je váš otec?“

ano, ano, bolí to, ale bez prdele

by nebyl rokenrol!

 

(3)

 

piju dobrý ročník

a přece – chtěl bych se chvět

být skálou, chodit po vodách, rouhat se, zapřít Otce

a vystavět mu svým vínem a chlebem

chrám

 

avšak má krev jsou slova v papírovém těle

v řečišti neúčinných řečí

na plytkém povrchu literárního zoufalství

romantických jedniček a nul

sentimentální bouře a vzdoru, předbřeznových kaprů

a biedermeierských štik, českých květů

a vlasteneckých včel

 

>>>

 

má milá je princezna

dálkavé zraky její k horám modrosnubným nechají se touhou nést

k horám, kde druhdy bývala její vlast, kde domov můj a pec má

kde léhal jsem v teple sednice

leč nenavrátí se úsměv nikdy více na ubledlé tváře –

modrotemné oči její dál utápět se budou v nedostupné dálce:

má milá je poslední rodu svého, babylónská pramatka

jež prodává se na trzích širého světa

na palouku neskončené touhy

v nymfických bolestech

u silnice

 

>>>

 

tak ukaž, náčelníku, že to ještě umíš

chytej se rajských jablíček

jak Rimbaudovy záchranné plachetnice

jak protialkoholní záchytné stanice

podívej, chlape, ta holka u silnice je homérská kost!

trhá svá jablka na prodej

přichází s rohem pohanské hojnosti

zvěstuje radostnou zprávu, že jsi ještě šamanem věstonických mánií

že bolest neustane

že jsi doma tam za onou v obzoru benzínkou

 

(a možná taky v Předslavicích na návsi)

 

>>>

 

podívej, ta dívka je cikánská princezna

holka modrooká

 

kdo ji nemá, ten těžký je

a ona si visí jak otazník na konci věty

inkoustové řeky, jež otiskla svou tvář do papírového klína

do klína, jenž každého přijme, jen když chce

plavat jako ryba v rybníce

 

kdo ji nezná, ten těžký je

ona je zašlapaná luna, zašlý v lukách máj

jsou lásky bez konce, jsou lásky zklamané

jen ta má – pouhý sen!

 

(4)

 

opouštějí mě krásná zdání, jež oblažovala ducha v okovech kavkazských

za noci, kdy lapaly po vzduchu leklé oči ryb

za noci dlouhé patnáct let, kdy jsi umíral neznatelně

v srdci mém vtělen v lidskou opici

 

a přesto chci být jako ty, Otče

nespoutaný čurák!

 

a zatím mě drží na uzavřeném oddělení

přikurtovali mě k posteli a naládovali svinstvem uzavírajícím dveře poznání

svinstvem, po kterém by se ani tobě nepostavil

(„táto, táto oni mě tu zabijou!“)

 

avšak u brány postávají dva doktoři v bílých pláštích

a vzájemně si kouří své dlouhé klacky

 

avšak já chci srdci avarského nájezdníka obětovat nádoby

plné hněvu dvanácti apoštolských opic

ač matky naše táhnou pluh, za kterým kráčíš

a jímž vyrýváš pověst bohéma do neplodných podzolů

nedostupné blízkosti

 

chci

kráčet za perem jako oráč-básník a vrýt do skály epitaf:

 

„ZDE LEŽÍ PATETICKÝ KOKOT“

 

(5)

 

uteču!

jako náčelník

 

na cestě budeme chlastat

s variací na romantické téma tuláka a cikána

a baroko přejde na Olšanských hřbitovech v zapomenutý hřích

 

ale budoucí život můj

je velkého poutníka a návštěvníka hrobů pouhý stín

prodloužený víkend, koupená láska – nic!

 

někdejší hluboký poklid časů pominulých

kdy nad prsy Věstonické venuše vyhaslé nirvány kouř

se ztrácel

ach, nikdy se nenavrátí – mladý cikán


4 názory

Děkuji za návštěvu, R. L.


Děkuji za přečtení a posouzení textu, který je pro mě osobně dost zásadní. Chápu, že co je podstatné pro autora, nemusí být důležité pro čtenáře. Přesto se musím přiznat, že jsem byl dosavadní odezvou na tento text poněkud zklamaný, o to více děkuji za tvůj komentář. 

Text určitě je konstruovaný a možná i vykonstruovaně košatý, vychází však z autentických a bolestných faktů. Což není obhajoba jeho formy, jen konstatování, že možná tato fakta byla až příliš literárně zaobalena. Viz i konstatování v třetí části.

Ještě jednou díky!


Nálož. První půlka básně mne pomalu rozdrtila, jsi skvělý básník. leč na mne je tam příliš mnoho slov, působí to na mne vyšponponovaně až příliš vykonstruovaně košatě. V druhé půlce už jsem si lebedila mnohem více, jsou tam krásné pasáže, které bych si klidně vystřihla jako samostatnou báseň. Za mě je nejlepší číslo tři. To bylo moje gusto. I přes to všechno, smekám, jsi básník s velkým B a mnoho lidí, co se tváří velkolepě a myslí si, že jim patří svět, neumí to, co ty. 


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru