Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Dějiny KSČ od počátků do převzetí moci

14. 07. 2019
4
3
603

Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci

 

Jacques Rupnik

 

Praha 2002, Academia, 284 stran, ISBN 80-200-0957-4

Kniha Jacquese Rupnika, francouzského historika a politologa zabývajícího se dějinami a současností střední a východní Evropy, je věnována památce dvou pozoruhodných českých levicových intelektuálů: Záviše Kalandry a Josefa Guttmanna.

Záviš Kalandra, který byl roku 1950 popraven v procesu s Miladou Horákovou, ve 30. letech kritizoval moskevské procesy. Josef Guttmann se kromě kritiky těchto procesů „dopustil“ i negativního hodnocení postupu mezinárodního komunistického hnutí k nacistickému nebezpečí a kritiky sovětské stalinistické doktríny tzv. „sociálfašismu.“ Tato doktrína zakazovala komunistickým stranám spolupráci se stranami sociálně demokratickými.

Oba lze považovat za představitele těch tendencí a snah v rámci KSČ, které si chtěly zachovat jistou nezávislost na Kominterně řízené z Moskvy a sloužící Stalinovým mocenským potřebám. Lze je považovat za součást tradice českého národního levicového směřování, tradice která byla postupně poražena jak rozkolem z přelomu let 1920 a 1921, kdy KSČ vznikla odtržením od sociálních demokratů, tak postupnou bolševizací ve 20. letech završenou roku 1929 „karlínskými kluky“ v čele s Klementem Gottwaldem a nuceným sloučením sociálních demokratů s KSČ po převratu z února 1948. Tato tradice „národní cesty k socialismu“ se pak ovšem vynořila ještě roku 1968, než byla intervencí států Varšavské smlouvy opět poražena.

Kniha Jacquese Rupnika odkrývající dějiny českého radikálně levicového hnutí a hledající domácí zdroje komunistické diktatury z let 1948 – 1989 vznikla původně jako autorova prvotina vydaná v Paříži roku 1981.

Nejsilnější stránkou knihy je bezesporu právě ona koncentrace na domácí zdroje a předpoklady komunistického úspěchu z února 1948. Jako velmi přínosný vidím i důraz na politiku a osobní slabost prezidenta Beneše, který roku 1948 selhal podobně jako roku 1938.

Důležité místo je přisuzováno československo-sovětské smlouvě z roku 1943, roli domácího a zahraničního odboje proti nacistické okupaci, otázce odsunu resp. vyhnání sudetských Němců a obsazení klíčových mocenských pozic komunisty již roku 1945, které bylo spojeno s výrazným celospolečnským posunem doleva a vzedmutou vlnou českého nacionalismu a panslavismu (osvobození většiny území ČSR Rudou armádou).

Prezident Beneš snažící se prezentovat kontinuitu s první republikou ve skutečnosti jen zastíral zásadní diskontinuitu táhnoucí se již od přijetí Mnichovského diktátu. V tomto ohledu lze pohlížet na tzv. třetí republiku (1945 – 1948) a následnou komunistickou diktaturu jako na logické pokračování „omezené“ demokracie druhé republiky, kdy na povrch vystoupily mnohé skryté temné stíny české národní povahy.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol a zabývá se poměrně podrobně dějinami české radikálni levice od 19. století, přes vznik samostatné ČSR roku 1918, rozdělení české sociální demokracie roku 1920-21, bolševizaci KSČ ve dvacátých letech a vývoj vztahů československého státu a KSČ v období ohrožení republiky nacismem v letech třicátých, období druhé světové války a osudové mezihry „třetí republiky“ až po „pražský převrat“ roku 1948. Významná pozornost je přitom věnována i Slovensku, česko-slovenským vztahům a vnitřnímu uspořádání KSČ s ohledem na fungování této strany v mnohonárodním československém státě.

Knihu lze doporučit jako důkladné uvedení do problematiky každému zájemci o dějiny KSČ a únorového převratu. Monografie je vybavena poznámkovým aparátem, podrobnou bibliografií a rejstříkem.


3 názory

Děkuji všem za čtení.

Fruhlingu, také tobě děkuji, ano, vyjmenováváš body, na které bych se měl příště asi více zaměřit. 


Fruhling
17. 07. 2019
Dát tip
Musím říct, že ten pohled zvenčí je vzdy zajímavý. Trochu mi to pripomina, kdyz jedna americanka psala o českých panelových sidlistich. Z Rupnika znám jenom uryvky, ale byly fajn. V rámci recenze me mrzi, že zpracovavas víceméně obsah knihy, ale nevěnujes se tomu, jak je kniha napsaná, jak autor přistupuje k faktům a jejich vypraveni. Věta "knihu lze doporučit" patří do čtenářských deníků zš - rozhodně zo jde napsat i elelegantneji. Ale jinak palec nahoru.

Čudla
14. 07. 2019
Dát tip

Četl jsem - doporučuji. 


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru