Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

krizová intervence

Výběr: atkij
31. 03. 2020
18
18
1222
Autor
B.Ezejmenij


Pojem
krize v novozákonní řečtině popisuje skutečnost, která není pouze stresující, nebo frustrující, ale do značné míry je také úlevná. Krísis je zvláštní - v pravém smyslu slova posvátný okamžik. Jde o chvíli, kdy je po únavném a mnohdy vleklém procesu přetahování mezi obhajobou a obžalobou konečně vynesen rozsudek. A ať už je to rozsudek v náš prospěch nebo neprospěch - je nyní každopádně vynesen, je hotový, věc je uzavřená a jasná. Krísis je momentem, ve kterém nám lékař sděluje diagnózu, okamžikem zlomu, kdy končí období nejistoty a pochybností a my najednou víme, na čem jsme. Krísis je protnutím cílové rovinky závodu, na který jsme celou sezónu trénovali a teď jasně a měřitelně vyšlo najevo co v nás je, nebo není. Krísis je okažikem prasknutí vředu, ze kterého vyteče všechno to, co se dlouhou dobu hromadilo pod povrchem. Krísis je ale také chvílí, ve které se objeví cosi vzácného a krásného, o co jsme dlouho usilovali. Jako otevření truhlice s pokladem, který jsme po letech pátrání vykopali. Krísis většinou není příjmená, může být velmi překvapivá, může být čárou přes rozpočet - a přesto přináší úlevu. Vyšlo to najevo / je to nepopiratelné / vyjasnilo se / pročistil se vzduch. Teprve když máme světlo můžeme (znovu) sdílet společný svět. Teprve když vidíme, s čím vlastně pracujeme, můžeme s tím skutečně začít pracovat. 

V čase krize vychází najevo cosi o mně samotném - o mých hodnotách, návycích a zlozvycích, o mých tendencích, o mém nitrném nastavení, o mých možnostech a mezích, o tom, k čemu se utíkám, kým vlastně jsem. Odhaluje se (apokalypsis), jak je tomu s mými nejbližšími vztahy:  k partnerovi, k dětem, k rodičům, prarodičům, přátelům, sousedům, bližním. Tomu je dobré věnovat pozornost především (s tím se totiž dá nejlépe pracovat). Ale odkopávají se a vyvstávají teď i všichni ostatní. Vychází najevo pravda o lidech v našem okolí, něco málo zobecnitelného o našem národě a dost o těch, kteří jsou v jeho čele (a tedy i na očích). A v neposlední řadě stojí za to registrovat poprask vředů a otevírání truhlic s poklady v zahraničí.

TLDR: právě teď stojí za to dávat takový pozor, jako by šlo o vyhlašování výsledků světa. Můžeme m.j. zahlédnout, co funguje a co nefunguje, co má a co nemá budoucnost, jaké ovoce nese ten který myšlenkový (či bezmyšlenkovitý) přístup, světonázor nebo směr.

Jasně - toto vše bylo vidět i dříve, v okamžiku krísis je to ale mnohem patrnější a přístupnější většímu okruhu lidí, než jen vidoucím. Až krize pomine, ruch každodenního života zase zvedne prach ve kterém se nyní zřejmé obrysy věcí začnou znovu ztrácet a rozmlžovat. Tak hleďme! 
 


18 názorů

a2a2a
20. 04. 2020
Dát tip

avi


a2a2a
20. 04. 2020
Dát tip B.Ezejmenij

Safián, napadlo mne, proč spousta odkrytých věcí se nestane součástí zadání. Zřejmě proto, že velká většina, téměř všichni v každém okamžiku zvažujeme cenu vlastní kůže, pokud je naděje, že máme šanci něco utržit. A v tom je i příčina, proč, třebaže i odhalíme vše, také vše znovu přehodnocujeme, abychom buďto získali nebo jednoduše, na vše nezbudou síly.

B.Ezejmenij, v povzbuzující úvaze mi neunikla důležitá poznámka: ...něco málo zobecnitelného o našem národě...


Safián
01. 04. 2020
Dát tip

B.Ezejmenij. Obě možnosti, které zmiňuješ se nabízejí. A jistě bychom našli další. Třeba otázku. Proč, když odkryjeme spoustu věcí, nikdy se nestanou součástí zadání, které má ambici něco vyřešit. A i když stanou, tak řešení nikdy neodpovídá ani průměrným schopnostem a mnoho odkrytých věcí se zapomene.


B.Ezejmenij
01. 04. 2020
Dát tip

Safian: Dobrý postřeh. Je skryté, které nelze zmiňovat. Je skryté které vzniká tím že odkrýváme. Ale ty asi míníš nějaké jiné skryté... ?


B.Ezejmenij
01. 04. 2020
Dát tip Entropia

The Chinese word for "crisis" (simplified Chinese危机traditional Chinese危機pinyinwēijī (Mainland), wéijī (Taiwan)[1]) is frequently invoked in Western motivational speaking as being composed of two Chinese characters signifying "danger" and "opportunity" respectively. While the original meaning of wēijī is "danger at a point of juncture," and many linguists and native Chinese speakers highlight the errors in its Western reinterpretation, the term's "danger-plus-opportunity" meaning has been so widely used by politicians, businesspeople, and in popular culture that its alternative etymology has been picked up all over the world, including by some native Chinese speakers.


Entropia
01. 04. 2020
Dát tip

Čínský znak pro "krize" je prý tentýž, jako pro "šance". Otázka je, jestli ji využijeme včas.


Safián
31. 03. 2020
Dát tip Entropia

Pěkný text svého druhu. Správně říká, že se ukazuje jasněji, co pro prach nebylo tak vidět. Jen jednu maličkost. Nezmiňuje se o tom, co zůstává skryto.


Nami 99
31. 03. 2020
Dát tip

/*


Josephina
31. 03. 2020
Dát tip

ano, je to tak, jsem optimistka, rovnání hodnot je téměř k nezaplacení!


B.Ezejmenij
31. 03. 2020
Dát tip

Děkuji za váš pobyt...


fialka...
31. 03. 2020
Dát tip

Skvělá úvaha, četla jsem se zájmem :-)


Diana
31. 03. 2020
Dát tip fialka...

Je to tak, velmi přesně a moudře vyjádřeno.


Gora
31. 03. 2020
Dát tip

Napsal jsi to báječně...


Rivka
31. 03. 2020
Dát tip

<3


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru