Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Kramářská píseň

04. 03. 2021
5
9
417

Psáno roku 2009 v rámci rozsáhlejšího literárního projektu.

KRAMÁŘ: Poslechněte, věrnj křesťané, hjstorjj ukrutnau, gež wskutku se stala w kragj mezj hrady Bezděz a Roll, tam přj Veljkém rybnjce, který sám Otec fátrlandu, Kárl IV., kázal zbudowat. Byl totjž gjstý Schiffner chmelař a ten měl syna Wilhelma, to přeweljce wzpurné djtě bylo a do školy nechodjlo, pořád jenom po lesjch s laupežnjky běhávalo a úkoly nepsáwalo. Otec rozljtjl se na to děcko, vyhnal geg z hauzu za to wšecko. Wšak Wilhelm to byl kabrňák, do lesůw odšel za laupežnjky, nerozmýšlel se nad tjm ňák. A že wychytralý weljce byl, že pln byl mladjstvých sjl, vybralj ho sobě za pána und wůdce. Tu on ponajprv spatřjl v lesjku u Dubé krásnau Jarmilku, prauda trochu staršj byla, dost přes padesáte léta měla, léty swýmj mohla by to být geho teta, neb, jak mladý pane, tážete se, mutter. Da Schrecklich lesůw pán – tak geg pro dowednost laupežnou zwalj – nawštěwowat počal onen lesjk častěgj, by s Jarmilou tam lehalj.

Léta tjsjcjho sedmj stého čtyřj a sedmdesátého počátkem měsjce máge Wilhelm z lesůw wyšel, by on sobě radost u Jarmilky wzal. Da se wyprávěnj ljšj, neb někteřj podvodně a nepoučeně vykládagj, že přjstjhl otce swého s hlavou pod suknj gegj, jak totjž gj ústy plezjr čjnj, však znalj toho přjpadu, gako gsem gá, znagj, že zrouna seděla mu nahau prdelj na kljně, až ho tam celýho měl. Tu rozljtjv se Wilhelm nad tjm weljce přísahal sobě sám, že fotra swého zabjge. Počkal sj na něg na chmelnjcj, wo Schiffner byl pracoval, a odřezkem chmelové tyče umlátjl geg. Pro zločjn svůg on dán ge do vězenj v Mladém Boleslavu, kdež teprv se dozvj, že Jarmilka vlastnj mutter geho byla.

 

EDUARD HINDL: A gak, ctěný pane, dozwěděl se to?

 

KRAMÁŘ: Gak dozvědět by se to měl? Duch fotra geho zgewjl se mu u věžj, až z toho tuze zděšen byl Strašnýť lesůw pán. Jarmila smrt z toho měla, když se hanbu swau dozwěděla, trefjl gj šlak, mladý pane. A Wilhelma po měsjce dva u wězenj drželj, než kolem geg odprawjlj. Weljce bled byl, když na pahorek geg vedlj, wšak důstogně se chowal, anj neposral se totjž, anj mjlost neprosjl, jen slzjčku uronjl, gak po mracjch dal sobě pozdrawowat mutter, newěděl on totjž, že mrtwa v hrobě od máje gjž ležj.

 

EDUARD HINDL: Wskutku pozoruhodné wypráwěnj, wšak nebyl Strašným lesůw pánem zwán Wacslaw Kumr, po dvacáte léta na Spielbergu vězněný?

 

KRAMÁŘ: Vjdjm, že hjstorjj krage poučen gste, mladý pane, wšak wězte, že gá, rodák mjstnj, lépeť vědět to musjm, nežlj vy.

Ctěnj posluchačj poslechněte geště sobě, gak to s nešťastnau wdowau, wo swých fjnf robátek ze žalu zardausjla bylo…


9 názorů

Díky za kritiku, StvN.


StvN
13. 03. 2021
Dát tip

Čtenář pochopí, co se píše, o to nic, ale nemá žádný požitek z jazyka. Spíš ho otravuje. A my přece nečteme kvůli obsahu, ale i kvůli jazyku. Jinak by stačilo číst noviny. 


Děkuji, Black. :-)


už jsem se tím prokousala......jdu si připravit pimprlata....:-)))......*/*****


Děkuji všem.


jo... podobným jazykem se píše i dnes tady...


Prosecký
05. 03. 2021
Dát tip

Hindl byl Máchův kamarád, viď. Teď jsem v diskusi pod Ugly Writers psal o tom, že Mácha vydal Máj se ziskem za půjčené peníze. Ještě se pamatuji, že celý náklad se ziskem prodal a domluvil se s Hindlem, že mu peníze nevrátí, ale investuje je do vydání dalších děl. 


Alegna
05. 03. 2021
Dát tip

Mám problém se soudobou češtinou, natož s tímto textem, takže jsem původně jen nakoukla, ale na avízo od an. jsem se vrátila a " po svém" dočetla...... máš můj obdiv a t*


annnie
05. 03. 2021
Dát tip

No vida... Tak takhle ten Mácha...

Onehdy zde byl návrh na přepsání Máje do krátké, srozumitelné prozaické formy. Škoda, žes tu asi zrovna nebyl :) Tip - a mrzí mě, že zatím ojedinělej. Já se teda bavila.


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru