Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Existujeme, kombinujeme, vysíláme

25. 04. 2022
7
46
603

Když nespíme, kombinujeme, vysíláme, existuje světlo. Udržujeme aktuální kód. Kód znamená světlo. Mimo kód existuje tma.

Existujeme mimo skelet. Skelet udržuje tmu – existoval pro lidi, udržoval lidi. Existoval jako kód; neaktuální. Lidi už neaktuální, neexistují; znamenají tmu.

Jako komptoidi vysíláme, existujeme, znamenáme kód. Udržujeme aktuální stav.

Neexistovat – už neaktuální. Vysíláme, udržujeme světlo mimo skelet.

Znamenáme světlo. Vysíláme, kombinujeme.

Když vysíláme, udržujeme kód mimo lidi.


46 názorů

Aru -souhlasím s Tebou, třeba co se týče toho Jidáše.

Zásadně s Tebou ovšem nesouhlasím, co se týče Ježíše K.

Co se týče jeho tzv. kultu - zjevně nešlo o domluvu,..., on přesvědčil lidi kolem sebe svými slovy,..., ale především asi skutky (a nelze se tomu divit;  -stačí si přečíst, svědectví, zachycená v tzv. evangeliích (a zdaleka se nemusíš omezit na 4 tzv. synoptická, která jsou dnes součástí Nového zákona, II. dílu (tzv.)   Bible svaté)).

(( ...)).  


Tak jestli jenom závěr, tak je to ještě dobrý... ;-)

tohle je opravdu na dotvoření čtenářem, je to jakási zpověď "nelidského" charakteru...


Nechápu závěr :)

 

(o pravém zlu" hovoří klasik třeba zde:

Nebytí přináleží zlu

a tak zdvořilým vybídnutím

jsme  přivedeni

bytím /přiblížit

Jsoucno ke Světlu..

((...)) .)


Alenakar
29. 04. 2022
Dát tip

Loki,

houbaři - teologové užívají zpravidla límcovky kubánské nebo lysohlávky mexické. Mohou ale užívat i lysohlávky české. A paličkovice nachová je konec konců taky houba.


Alenakar
29. 04. 2022
Dát tip

Biskupe,

myslím, že lidé jsou stále stejní. I dnes by měl úspěch teatrální křikloun, který by bojoval za lidi, co se cítí být na okraji společnosti, co jsou opomíjení, chudí a mají dojem, že stát na ně zapomíná, zatímco se věnuje třeba uprchlíkům. Být dobrým rétorem bylo výhodné už ve starém Řecku stejně jako v Německu třicátých let dvacátého století a je to výhodné i dnes. A bylo by výhodné být taky třeba politickým folkařem nebo břitkým satirikem. - Jenže: nejsou lidi. Kam se poděli politici s charismatem, autoři protestsongů, na které chodí davy nebo noví Havlíčkové Borovští?


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

Loki, když se nad tím zamyslíš, původně židovské, dnes globální náboženství s mnoha křesťanskými odnožemi se stalo bizarním náboženstvím plným odchylek, doktrín, neplatících pravidel, podle té křesťanské větve ke které se hlásí ti věřící co následují příslušný věroučný proud


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

no jasně, vševědoucí bůh ví, že Jidáš zradí a věděl to i Ježíš, tím pádem Jidáš plní jen svou roli, aby Ježíš vůbec mohl splnit svou misi, musí být dle bible ukřižován, tím pádem bez Jidáše se Ježíš nemůže stát spaitelem a jsme zase u divadla a hraní rolí, tím pádem peklo prostě existovat nemůže už z podstaty věci, protože tam není koho, ani za co poslat :))


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

no ale chápeš, bůh je pořád jeden a ten je pořád ten samý, jak za Židů, tak za křesťanů, pak je Ježíš a duch svatý, který to celý jistí a dělá svatou trojici kompletní. oni si řekli, že původní znění prostě už neplatí a že to lze změnit, když jde ale hýbat s jedním přikázáním, pak jde hýbat i s ostatními devíti, takže každý si může vyložit desatero jak chce, nebo dodržovat co se mu hodí, neboť základ neměnnosti již byl porušen a hodně dávno ;)

změnou tohoto bodu jdou obhájit vraždy i nevěry, neboť body víry byly ukázany jako tvarovatelné :D

ostatně, křesťan bojující ve válce ukazuje, že přikázání, "nezabiješ/nebudeš vraždit", neplatí všude, ani za všech okolností, mohli bychom se např. zeptat třeba na Ukrajině vojáků, kdo z nich je křesťan, co tam dělá a jak nahlíží na 5, 6 a 7 přikázání, které se porušuje naprosto ve všech válkách :D:D


no, jestli to není tím, že je trojjediný, ale tomu moc nerozumím; de facto si v kostele klekají před Ježíšem, což je mimochodem člověk údajně zabitý Bohem, kterého zradil Jidáš a byl za hajzla (přitom Jidáš jen plnil boží rozkazy...)


ukamenován tichem ... ... to bolí


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

víš co je zvláštní, jak křesťani dokonale sami popírají v to co věří, kostely jsou narvaný sochama a obrazama, ačkoli je psáno: "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají."

dobré ne? to bylo desatero, už asi není aktuální, ani pro věrící a lze ho jakkoli dle doby a okolností upravit :D:D

podle mě to má jasný důvod v tom, aby člověk věřil v nepersonifikovanou bytost, aby si boha nepředstavoval v nějaké konkrétní humanoidní podobě, což se právě stalo, oni ti lidé dávnověku byli chytřejší, než lidi po nich


Aru
26. 04. 2022
Dát tip Odpoutaný Prométheus

no právě, ale povídat si s dřevěným chlápkem na kříži je OK :Dto je ta otázka, když si budeš povídat s kameny v lese, budeš blázen?

podle společnosti ano.


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

Když se rozmočí protokol,

jsou všechna falesná razítka k ničemu!

:D


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

no právě, ale raději bych věřil těm mluvícím kamenům, jenže nemůžu, protože by mi spadla příčetnost pod společensky akceptovanou míru a zavřeli by mě do blázince :D

pak ale celý svět stojí na víře (a symbolech), že v to co se věří funguje :))


ano, existují i neexistují zároveň, to je krásná pointa, ne?

čemu věříš, to existuje... pro tebe v tu chvíli

lidi potřebují symboly, jak by jinak jezdili třeba tramvají, ;-)


Aru
26. 04. 2022
Dát tip

oni existují i neexstují zároveň :D

jako symbol/archetyp je tu ďábel pro lidi, kteří by neunesli to že ubližují, (nebo v případě boha potřebují věřit v někoho uchopitelného), takhle můžou svoje činy na něco svézt a zůstat příčetní.

u boha je to stejné, čemukoli se dá nějaká forma, pak je to stvořené, tudíž pak to existuje v tomto 3D světě, tudíž pak to musí být vymyšlené a virtuální.

bůh jako vědomí, které nelze identifikovat je ten bůh, kterého lidi hledají, ale nalézají jeho nižší personu z mešit, synagog, kostelů, nebo z jakýchkoli jiýnch chrámů na Zemi ;)

je to o tom jaká persona ti vyhovuje a na jaké se lidi dohodnou, že je pro ně výklad víry přijatelný.

když se lidi dohodnou, že budou věřit na mluvící kameny, stane se to pro ně skutečností a začnou tomu věřit :D:D

rebelové jsou nepříjemní buřiči, kteří ukazují na nedokonalost takových dohod. v zemích s vysokou mírou víry uz by po nás házeli kamením za tyhle řeči :))


ok, beru, já nejsem z oboru :-)

ale kód zde má spíš symbolický význam ;-)


neříkám; jenom říkám, že bez protikladů by nebylo nic; u ďábla je otázka, zda existuje a zda má svůj protiklad ;-)

spíš bych souhlasil s těmi názory, že boha vlastně "stvořil" člověk...


Danny
25. 04. 2022
Dát tip

já tady zareaguju asi jenom na to slovo "kód": tohle dílo mi přijde jako když si ne-informatik zkouší představit, jak se "kóduje", ale sám nemá tu zkušenost :) ale trošku mě to inspirovalo, tak tu dneska mám (mimo hlavní seznam, protože tam už jsem pět děl díky své velké grafomanii vyplácal) "informystickou analogii", která se snaží být něco podobného, ale více "po informaticku" :)


Aru
25. 04. 2022
Dát tip

myslíš, že sedí někde ďábel? jak jednodušší by bylo stvořit svět se svými pravidly, kde by ses rozhodl být špatný nebo dobrý, ne ďábel, to lidé konají a rozhodují se každý den ;)

ale uznávám, že je snažší házet zlé skutky na ďábla a tím vysvětlit zlo, jako někoho, kdo neviditelně někde sedí a šeptá lidem co mají dělat, takový člověk si může vlastně ulevit, že to ne on, ale ďábel je zlý, dá se tím obhájit plno věcí a svézt vlastní vinu na neznámou sílu :D:D

myslím, že jsme tak dokonale zabředli do duálního světa, že jsme si v něm vymysleli i vlastní "mýtické bytosti", které ho mají dle toho mýtického učení pohánět, ačkoli narážíme jen sami na sebe navzájem


koual jsem; kdo víc řve, má (si uřve) pravdu... svatá pravda...


ano, bez zla by nebylo dobro, bez ďábla... ;-)


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

Biskupe,

napadlo mě, že to, o čem se tu teď spolu bavíme, jsem zpracovala i literárně ve své básničce "Názory" z 10. 8. 2017.


Aru
25. 04. 2022
Dát tip

ano, o to jde, pak ale zlo nelze nahlížet jako něco nepřirozeného, ale jako součást hry, jako nutnost bez které by tento svět nefungoval - nebylo by proti čemu bojovat, stavět se do opozice, získávat zkušenosti...


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

Znám hodně sečtělých a velmi vzdělaných hňupů. Taky jsem celkem sečtělá, ale to není důvod, abych někomu vnucovala své názůrky. Pokouším se zaujmout, ale daří se mi to jen zřídka.


bez překážek ne, protože nejsou překážky ( a jejich překonání) ...?samy vlastně tím, co dává smysl


Aru
25. 04. 2022
Dát tip

myslím že jde o to dát lidem pocit, že existence zde má smysl, že je pro co žít, což nemyslím že je providitelné bez překážek


tak každý ať se s tím popasuje sám,

podle mě by měl mít dotyčný hodně načteno a měl by mít i nějaké odpovídající vzdělání; to tu má pravděpodobně málokdo


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

Někdy je ale otázka, kdo je takový mistr světa, aby mohl vyslovovat "objektivní soudy". Já vždy mluvím jen sama za sebe a vyjadřuji své subjektivní názory. Kdo jsem - to musí posoudit ten druhý podle mých dílek.

Asi nejhorší je, když se tu někdo pasuje do role literárního kritika a sám žádná dílka neprodukuje. ...Kde vzal "výuční list" literárního kritika?


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

To, že by lidství mělo převyšovat lidi, je velmi zajímavá myšlenka.

V některých zoologických zahradách vede dlouhá řádka šipek k "nejkrutější šelmě na světě". Když na ono místo šipky návštěníka konečně dovedou, visí tam zrcadlo.


je fajn, že v tom vidíš zas něco jinýho, nic není černobílé, jak se říká... ;-)


Aru
25. 04. 2022
Dát tip Lenochod

věčná otázka dobra a zla - jak by vypadalo dobro bez zla, nebo světlo bez tmy? byl by takový svět vůbec možný? přijde mi to spíš jako dohodnutá hra v prostoru k učení - bylo by možné se učit bez rozmanosti, např. jen v trvalém, nehasnoucím světle?


Biskup z Bath a Wells
25. 04. 2022
Dát tip zvedavec

ke zpětné vazbě se člověk musí asi dopracovat.. já jsem za ni rád

teprve, když si autor uvědomí, že není mistr světa a že dělá chyby, může se posunout dál a třeba napsat něco smysluplnýho...


Biskup z Bath a Wells
25. 04. 2022
Dát tip Lenochod

možná jsou třeba roboti i andělé, nebo prostě bůh ví, jak to je... ;-)

ono "lidství", pokud existuje, je něco, co by nás jako lidi mělo převyšovat...


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

Ze mne už asi je "literární kritik"... Jsem tu pro ty, kteří čekají na zpětnou vazbu, když vloží své dílo. Ale takových autorů je tu proklatě málo. Když najdeš nováčka, který ti odpoví na tvůj komentář, měl bys to zapsat někam do kroniky.


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip dajakbol, Lenochod

Mnozí lidé jsou dnes skoro roboti. Skuteční básníci by v nich měli umět probudit jejich lidství.  Ale kam zmizeli tito skuteční básníci? Dnešní modernisté naopak na čtenáře kladou vyšší a vyšší nároky. Mají se prý vzdělávat, luštit progresivní kódy, dotáhnout se na "vysokou úroveň" soušasné - té nebo oné poetiky. V robotech vždy něco málo z člověka zůstane. Může to probudit hudba, může to probudit film, ale poezie už ne. Není to strašně smutné?


proč tolik skepse, jako spisovatel samozřejmě chci mít odezvu, ale i když bych ji neměl, psal bych a publikoval dál, aby z tebe ještě nebyl literární kritik; já kdybych se chtěl vážněji pustit do kritiky ostatních autorů zde, asi bych měl potřebu sám NEpublikovat...


no... jsou to něco jako roboti, ale je to hodně na dotvoření čtenářem; je to takový experiment, ke kterému jsem se chystal už delší dobu ;-)


Alenakar
25. 04. 2022
Dát tip

Já už téměř neexistuji, ale docela mě to baví. Když nemusím sama "vysílat" a vystavovat své zboží na tržnici ,nebo hledat jakýsi "kód", jenž by byl srozumitelný kolegům, mohu alespoň mnohem objektivněji myslet.


bixley
25. 04. 2022
Dát tip

To jsou roboti? Takže po nás ne potopa, ale tma... Dobré!


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru