Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

Starci a hvězdné moře

20. 08. 2022
2
11
260

 Nejtragičtějším omylem starců je přesvědčení, že než seschnou a smrti jim vyrazí z hrudi poslední závan života, že by měli cosi "naučit" mladší generace. Chytřejší starci ovšem dobře vědí, že to oni se mají učit od svých synů a dcer, protože jejich úlohou bude napravovat škody, které starci ve své pošetilosti a rigiditě napáchali, a protože děti vědí už od okamžiku, kdy se postaví na nohy, co je pro ně dobré a špatné lépe, než ten, koho nohy nést přestávají. 

Vědomi si dobře své křehkosti a smrtelnosti, plácají si starci hliněné modly, které nazývají bohy v naději, že uniknou Smrti, nicméně oklamat nedokážou ani sami sebe, protože vše živé cítí doteky Smrti, která je jediným skutečným božstvem světa, až v morku vlastních kostí. 

Nicméně dnešní děti rovněž jednou zestárnou a budou opakovat chyby svých předků se stejnou náruživou bláhovostí, pokud s nimi ovšem Planeta dříve neztratí trpělivost a neupeče je na well done steak v ohni změn klimatu, nebo je neumoří hlady, případně pokud se sami neprovraždí v zápasu o stále se tenčící zdroje. 

Neboť Člověk svůj zápas o Nadčlověčenství se Zvířetem ve svém nitru prohrál, a jako každý přemnožený živočišný druh, i jeho čeká propast evolučního zapomění. 

Zůstanou jen skály a moře, a nekonečná propast plná hvězd, schopná spolknout nekonečné množství falešných bohů. 


11 názorů

.. .

Safiáne, je fakt, že já Ti nemohu dokázat moje vědomí (povědomí o) úkolu (který ovšem, podle mne, vyplývá již tak nějak i z logiky věci), ..., jako Ty mi ovšem nemůžeš dokázat nezadání toho úkolu.. :)


Safián
06. 12. 2022
Dát tip

Zeandrichu, nevím, zdali mohu tvou víru považovat za upřímnou. Pokud je upřímná a není bigotní a ty sám nejsi slepý a jednostranný, pak musíš uznat, že nám Pán žádný úkol nezadal.  To je jen lidský konstrukt.


Aru
06. 12. 2022
Dát tip

Zeanndrichu, citáty z "bible" mi avizovat nemusíš, chápu že 'seš teď ten bigotní katolík s kterým mává jeho kostelní zapálený meč do řad nevěřících a s tichým zvoláním Deus vult si nemůžeš pomoct, ale to je tvůj svět, ne můj ;)


 

Jo, zapomněl jsem citovat verš Evangelia s Ježíšovým výrokem :): 

Jan10:34

(( ...)).

Ježíš se zde přitom zjevně odvolával na  Žalm 82:6..  

.


Ad Člověk svůj zápas o Nadčlověčenství se Zvířetem ve svém nitru prohrál.. , - takové pesimistické, a (alespoň tedy zde) nepodložené výroky určitě nepřispívají ke zdárnému zvládnutí Díla, které lidstvu zadal náš  Stvořitel.. ((...)).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jinak, Biskupe - sám bratříček náš největší, ..., jeden z osmi, Ježíš II. Nazaretský, přeci řekl svým učedníkům:

 Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové. ´ Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit - jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?"


Mně se líbí poslední dva odstavce, i když moc nejdou dohromady s těmi předchozími... možná bych to ještě trošku rozvedl = jsme falešní bohové? x jsme jen živočišný druh, který je momentálně na špici...? 


Janina6
20. 08. 2022
Dát tip

"děti vědí už od okamžiku, kdy se postaví na nohy, co je pro ně dobré a špatné" - to ano, ale je třeba naučit je myslet i na ty ostatní.

Netvrdím, že to mají dělat starci. Ti už udělali dost.


Andělka1
20. 08. 2022
Dát tip

Rúmi: : "Zahoď chytrost, kup si úžas..." recept na dlouhověkost čilou


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru