Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 457 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Lov na vlky, Vl. Vysockij - překlad
datum / id15.02.2004 / 108584Vytisknout |
autorprecija
kategoriePřekladyDalší dílo autora
zobrazeno6038x
počet tipů3
v oblíbených0x
Prolog
Přiznávám se, zatímco psaní básní je pro mne zábava, překládání poesie je pro mne droga.
Díky zdejší čerstvé aféře, a díky Noe1, jsem objevila čerstvý zdroj, a nedalo mi to, abych dnes čerstvě zrána jednu nepřeložila.
Lov na vlky, Vl. Vysockij - překlad

Připojený originál textu Vysockého je za nekomerčním účelem a v nezměněné podobě převzatý z veřejně přístupné stránky www.kulichki.com, jejíž provozovatel je ze zákona povinnen dodržovat veškerá ustanovení, týkající se ochrany autorských práv.

 

Vladimír Vysockij

Lov na vlky

 

Napínám šlachy, napínám síly,

dnes – jako ve včerejším dnu.

Obklíčili mě, ach, obklíčili,

jen tak si mě loví do počtu.

 

Ve stínu jedlí číhají lovci

a cvakot dvojek přechází v křeč,

v kotrmelcích se změnili vlci

na sněhu v pohyblivý terč.

 

    Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší!

    Na šedé tuláky, matky i mláďata.

    Náhončí křičí a štěkot psů rve uši,

    sníh, krev – jak mezi vlaječkami napjatá.

 

Levotu hrajou s vlky i s námi,

mys

livců ruka nezná chvění!

Svobodu svázali vlaječkami

a vyjí v pevném přesvědčení.

 

Vlk neporuší tradici svoji,

jak štěňata – děti nevinné

nás vlčí ctí naše matky kojí,

nasáli jsme – “Za vlaječky ne!”

 

    Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší!

    Na šedé tuláky, matky i mláďata.

    Náhončí křičí a štěkot psů rve uši,

    sníh, krev – jak mezi vlaječkami napjatá.

 

Naše běhy, čelisti, jsou rychlé,

tak proč – zkoušíme se vůdce ptát,

se uhoněni stavíme před výstřel

a ne

prorveme se přes zákaz?

 

Vlk cesty nemá, povinností hnán,

i můj čas už na mě dosedá,

ten, kterému jsem osudem byl dán,

s úsměvem teď pušku pozvedá.

 

    Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší!

    Na šedé tuláky, matky i mláďata.

    Náhončí křičí a štěkot psů rve uši,

    sníh, krev – jak mezi vlaječkami napjatá.

 

Však žízeň po životě vítězí,

za vlaječky rozhod‘ sem se jít!

S radostí poslouchal jsem z povzdálí

všech těch lovců udivený křik.

 

Napínám šlachy, napínám síly,

dnes – ne jak ve včerejším dnu!

Obklíčili mě – ač obklíčili,

prázdné zbyly ruce myslivců.

 

    Lov na vlky běží, na vlky, jak se sluší!

    Na šedé tuláky, matky i mláďata.

    Náhončí křičí a štěkot psů rve uši,

    sníh, krev – jak mezi vlaječkami napjatá.

 

 

ОХОТА НА ВОЛКОВ
	Рвусь из сил и из всех сухожилий, 
	Но сегодня - опять, как вчера,- 
	Обложили меня, обложили, 
	Гонят весело на номера.
	
      Из-за елей хлопочут двустволки - 
      Там охотники прячутся в тень. 
	На снегу кувыркаются волки, 
	Превратившись в живую мишень.
	
      	Идет охота на волков, идет охота!
		На серых хищников - матерых и щенков. 
		Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. 
		Кровь на снегу и пятна красные флажков.

	Не на равных играют с волками 
      Егеря, но не дрогнет рука!
	Оградив нам свободу флажками, 
	Бьют уверенно, наверняка.
	
      Волк не может нарушить традиций. 
	Видно, в детстве, слепые щенки, 
	Мы, волчата, сосали волчицу 
	И всосали - "Нельзя за флажки!"

		Идет охота на волков, идет охота!
      	На серых хищников - матерых и щенков. 
		Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. 
		Кровь на снегу и пятна красные флажков.

     Наши ноги и челюсти быстры. 
	Почему же - вожак, дай ответ - 
	Мы затравленно мчимся на выстрел 
	И не пробуем через запрет?
	
      Волк не должен, не может иначе! 
      Вот кончается время мое. 
	Тот, которому я предназначен, 
	Улыбнулся и поднял ружье. 

		Идет охота на волков, идет охота!
      	На серых хищников - матерых и щенков. 
		Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. 
		Кровь на снегу и пятна красные флажков.

      Я из повиновения вышел 
	За флажки - жажда жизни сильней! 
	Только сзади я радостно слышал 
	Удивленные крики людей.

	Рвусь из сил, из всех сухожилий, 
      Но сегодня - не так, как вчера!
	Обложили меня, обложили, 
	Но остались ни с чем егеря!

		Идет охота на волков, идет охота!
      	На серых хищников - матерых и щенков. 
		Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. 
		Кровь на снегу и пятна красные флажков.


	1968Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

19.02.2004 00:00:00dát kritice tipprecija
Jen se směj. Kdybych dokázala odpovídat jenom na to, co se mi hodí, také bych se bavila.
Takže si to ujasněme.
Text, který jsem překládala, jsem převzala z výběru, který uspořádla Мария Школьникова, a zveřejnila ho v elektronické podobě na www.kulichki.com. Jedná se tedy, z hlediska zákona, nepochybně o dílo souborné.
Na jeho užití se vztahují příslušná ustanovení paragrafů 5, 36 a 37, která jsem citovala.
A nechceš mi doufám naznačit, že český ani bulharský, či jiný podobný zákon o autorských právech není v souladu s právem mezinarodním.
Máme sice v zákonech slušný zmatek, ale takový snad přeci jen ne. Ještě jsem neslyšela, že by kdokoli, kdo vlastní nějaká autorská práva, žaloval náš stát z porušování zákonů o nich.

A nemysli si, že se v tom šťourám pro své vlastní potěšení, nebo že ti chci za každou cenu oponovat. Pouze odpovídám na tvůj "osobní dotaz", který jsi tu zveřejnil pod mým příspěvkem 17.2.2004.


19.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
V klidu se můžeš smát, protože na ten osobní dotaz jsi vůbec neodpověděla. Ale jen na to, co jsi chtěla. Už zde nechci ztrácet čas, zrovna jako ho neztrácím ani jako čtenář na jiném serveru, kde své názory také rozvádíš, jen pod jiným nickem. Kromě Tvého překladu tu pořád vidím originál celý původní text, ale to by bylo nekonečné. Sbohem.
18.02.2004 00:00:00dát kritice tipprecija
Vypsala jsem ustanovení zákona o ochraně autorských práv, která by se, podle mého názoru, mohla předmětného sporu týkat. Myslím, že hovoří sama za sebe. V tomto konkrétním případě je autorská práva povinen dodržet ten provozovatel, který je dal jako první v elektronické podobě volně k dispozici.
§5(2) Autorem díla souborného jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.

§11(4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno.

§11(5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli zosob autorovi blízkých, (Pozn. č. 1: §116 občanského zákoníku.) toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona (§97).


§12(1) Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.

§29(2) V rozsahu odůvodněném účelem oprávněného zhotovení rozmnoženiny podle ustanovení §31 písm. a) a b), §32 až 34 a 37 odst.2 písm. b) a c) může být takto zhotovená rozmnoženina také nevýdělečně rozšiřována.

§30(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu; to neplatí pro zhotovení rozmnoženiny počítačového programu či elektronické databáze nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou.

§30(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo

a) pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla; rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného musí být jako taková zřetelně označena,
§31
Citace

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,

b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu drobná celá zveřejněná díla,

c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;

vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

§35(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při občanských a náboženských obřadech.

§36
Omezení práva autorského k dílu soubornému

Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.
§37(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) zhotoví při užití díla dočasnou nebo náhodnou rozmnoženinu díla v elektronické podobě, která nemá samostatný hospodářský význam, jejímž účelem je umožnit snadnější využití díla, a jejíž zhotovení je nedílnou a nezbytnou součástí technologického postupu zpřístupnění díla, včetně takové rozmnoženiny, která umožňuje účinné fungování přenosového systému.

Kromě toho se domnívám, že kdybys chtěl trvat na svém přístupu, tak bys musel zakázat např. přednes děl básníků, včetně světových, na všech recitačních soutěžích, veškerou činnost amatérských divadel a amatérských hudebních produkcí, a do důsledku vzato, i zpívání písniček u táboráku. Obávám se, že není možné zakázat dokonce ani jejich parodování, pokud je provozováno za nekomerčním účelem a nenapadá rasu, či nehanobí stát apod.

Pro ilustraci ještě připojuji ukázku, jakým způsobem má ochranu autorských práv, v souladu s mezinárodními předpisy, zabezpečeno renomované bulharské nakladatelství, které, kromě běžné vydavatelské činnost, vydává díla autorů i v elektronické podobě:

„Při citování textů, publikovaných na našich stránkách je povinné se odvolat na Elektronické nakladatelství a časopis „LiterNet“. Od autorů a překladatelů se očekává, aby vyžadovali při následném vydávání upozornění (umístěné na vhodném místě) na elektronického vydavatele - Elektronické nakladatelství a časopis „LiterNet“ (http://litrnet.bg), a pokud by se jednalo o publikování na internetu, očekáváme připojení hyperodkazu na (http://liternet.bg).“

18.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
Nahlas se směju. Když to tady zveřejníš pro všechny, tak je to tvoje "osobní potřeba"?
A ono si vystačíme jen s českým autorským zákonem? I v případě zveřejňování zahraničních textů?
Hezky si tu žijte. A na rozloučenou: opovrhuji každým, kdo si tady moje jméno veřejně bere do úst a nedá mi o tom avi. V žádném zákoně to sice není, ale mohla by to být třeba slušnost. Zvlášť u starších anonymů.
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMelian
Je to moc hezký. Víc slov nemám.
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
Precijo, ptala ses mě na tohle v jiném příspěvku, ale já ti odpovědět. Zveřejňování překladů zahraničních autorů, kteří nejsou "zas tak dlouho po smrti", nevím. Zatím jsem nic takového nedělal, ani se k tomu nechystám, proto se nezlob, že nechci ztrácet čas studováním zákonů k této problematice. Předpokládám, že jsi už svéprávná osoba, proto neseš odpovědnost za své činny. Pokud vím, neznalost zákona neomlouvá. Také jistě máš určitou morálku a hodnotíš své činny i z jejího hlediska. Takže je to jenom na tobě a tak dále. Je to přece TVŮJ čin!
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
K první řádce: -odpovědět... nedokážu.
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
avi
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipsleeping_beauty
Musile - a ty sis to balení kufrů eště nerozmyslel ?
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
Rowena a spol. - přes vaše pošťuchování vám povím ještě jeden svůj názor, jste anonymové, zatímco správce tohoto serveru je legitimní. Je to jeho věc, jak se k tomu staví. Vy jste z obliga. Viz můj poslední názor v mém příspěvku v rubrice Kritiky. Navíc tady už k žádnému pranýřování ode mě nemůže docházet, nebo´t odtud vbrzku zcela vypadnu - ze své vůle.
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
SB: Opravdu nerozmyslel, proto se s Tebou tady hezky loučím, ale věřím, že náš kontakt bude v nějaké formě pokračovat i nadále.
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
...myslím, že právě Ty dokážeš pochopit mentalitu jedinců, kteří se nebojí jít hlavou proti zdi. Ale vlastně, proti jaké zdi tady? Vždyť jsou to jen entry a čekání na odezvy... :)
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipsleeping_beauty
:-)

jo, mám beraní hlavu :-)

S tím kontaktem - ráda bych. Máš na mysli něco konkrétního, nebo stačí, když si zapíšu mailík ?
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
jasně že stačí mail, poštu vybírám skoro každý večer
17.02.2004 00:00:00dát kritice tipMusil
Precijo, přemýšlel jsem nad tvými postoji i tím, co uvádíš v prologu a dovoluji si jeden osobní dotaz:
Autor něco vytvoří. Věnuje tomu mnoho času, který mohl třeba věnovat něčemu jinému (a pozor, třeba se tím i živí). Bez ohledu na právě platné zákony a jejich výklady: Připadá ti správné udělat o svůli jen cvak-cvak a zveřejnit jeho dílo? Nemyslím nějaké dvojverší s uvedením zdroje, ale celou báseň (v tomto případě autorizovaný umělecký překlad), která má více slok, protože k TOMU tady došlo a o TOM mluvím.
16.02.2004 00:00:00dát kritice tipRowenna
Jde o to, že tady byl vysloven názor (Musilem), že tohle publikování bez svolení autora je trestné, což ti zřejmě uteklo, ale teď se to tam strašně mele. Je to někde v auditoriích.

:-)

Jinak - krása.
16.02.2004 00:00:00dát kritice tipprecija
Dík za vysvětlení. Současně se omlouvám sleeping_beauty, že jsem si to špatně vysvětlila. Aby nedošlo k pochybnostem o zásahu do autorských práv, připojuji dodatečně k zveřejněnému originálu příslušný údaj. Doufám, že nyní bude vše z tohoto hlediska vpořádku.
16.02.2004 00:00:00dát kritice tipRowenna
No, dle Musila to v pořádku není. :-) Naštěstí tě neobjevil a tudíž nepranýřuje. I když - jde o překlad - ale co víš, co by se v něm mohlo hnout. :-)
16.02.2004 00:00:00dát kritice tipprecija
Ať mě klidně objeví. Právě jsem si přečetla celý autorský zákon. Nejsem sice právník, a možná všechna jeho ustanovení nechápu správně, ale ráda se dám poučit. Když mě odkáže na příslušná ustanovení zákona, podle kterých je podobné uvedení originálu trestné, poradím se s právníkem a jsem ochotná nést následky. Jednou by se tenhle precedens vyřešit měl.
15.02.2004 00:00:00dát kritice tipsleeping_beauty
bych řekla, že je to možná trochu zbytečná provokace
15.02.2004 00:00:00dát kritice tipVečerníček
sleeping:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
15.02.2004 00:00:00dát kritice tipBagg
moc pěkná
15.02.2004 00:00:00dát kritice tipprecija
Proboha, proč provokace? Protože jsem si díky odkazu pod diskuzí dovolila přeložit zrovna Vysockého? Kdybych přeložila někoho jiného, tak by to provokace nebyla?
Já myslela, že tady jde o kvalitu překladu.
Asi jsem se mýlila.
Mrzí mě, že to tak bereš. Že by to mohlo být chápáno jako provokace, mě vůbec nenapadlo.
15.02.2004 00:00:00dát kritice tipsleeping_beauty
třeba kvůli tomu, co se tu teď děje v souvislosti s musilem

15.02.2004 00:00:00dát kritice tipkinraelo
vzdy som `ochotu na volkov` vnimal v rustine, a je to zimomriava piesen, nepidil som po preklade, ale dik zan, vydarena praca, tip za preklad (suvislosti nie su podstatne)


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2021, provozuje Dobrý spolek, pravidla Školy v přírodě Letní dětský tábor