Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 441 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
datum / id14.04.2005 / 157537Vytisknout |
autorpapouch
kategorieÚvahyDalší dílo autora
zobrazeno13246x
počet tipů10
v oblíbených1x
Prolog
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Bože můj, Bože můj, … co jsi mne to vlastně?

Kritická assay při úvaze nad biblickým textemVnořmež se přímo, bez okolků, do děje toho: Kalvárie, čiliž Golgota. Na vrcholku jejím lotři tři – Lotr#1, Lotr#2, Lotr#3. Lotrem numero 2 jest zde Ježíš. Vprostřed nich lotrův, bezpochyb, neb on jest dění tohoto středem. Křižováni jsouť.
(Scéna vyňata jak by z filmu tvůrců Hollywoodských)
Pomiňmež (neb ta sama byla by zajisté podnětem úvah neméně nosných) cestu samu, zvící odhadem šesti set metrův zdéli. (A dodnes byvše inspirací snažilcům ať více, či méně nadaným ku tvorbě serií „Cest Křížových“)
V děj vsazeni byvmež tam, kde Ježíš Nazaretský ukřižován dokonává. (Poznámka – Ačkoliv jednomu z lotrů (#1, nebo #3 ? (není známo)) byloť teploučké korýtko v Ráji slíbeno, není nikde znamenán čas skonu jeho (lotrova).)
Dokonávaje Ježíš zvolá (hlasem (prý) velikým (cit.Bible)): „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“
A zde my jsme nuceni se ptáti: Jak Ježíš dozvěděl se, že jej Bůh jeho opustil? Dal mu (Ježíši) snad znamení tajné, že nehodlá nadále setrvávati v přítomnosti jeho? (Ježíšově?) Neb nemá důvodu snad? (Bůh (setrvávati))
A dále ptáme se – Jest snad možno, by v takové chvíli vypjaté Otec Syna opustil? (Opustil-li ho skutečně (viz níže))
Což připustiti možno, že by Bůh – všudypřítomný v podobě Ducha Svatého - ve chvíli, kdy Syn nadmíru trýzněn křížem jest, vytvořil jakés vakuum bez Ducha – bezduché vakuum (má to snad Peklo býti??) – (či snad lépe říci) „Bezsvatodušno“ ??
Ajť vezměmež takto i na paškál onu trojjedinost! Bůh Otec, Syn a Duch svatý jedno prý jsou. Otec je Syn. Pak tedy – Syn je i Otec.
Jest možno, by (takto postaveno) je-li Otec Synem , Otec Syna opustil?? (Už jen fyzicky?)
Lze, by Bůh opustil sám sebe???

(protiřeč – Bůh může vše, jest všemohoucím, tedy i opustit sám sebe, leč nevzpírá se tento výrok logice?)
(proti-protiřeč: A co je v křesťanství logické, že?)

Shrňme to:
Ježíš na kříži volá: “Bože můj, Bože můj, proč ji mne opustil?“
Ježíš je boží syn.
Syn boží je Bůh (trojjedinost)
Bůh je všudypřítomný.
Duch Svatý stejně tak.
Duch Svatý, Syn a Otec jedno jsou.
Ježíš na kříži volá: “Bože můj, Bože můj, proč ji mne opustil?

Něco tu skřípe…
==
Otvírá se tím prostor pro spekulace.
Možná (?) kronikář v těch hekticky vypjatých okamžicích neslyšel dobře.
Skutečně Ježíš řekl to, co znamenáno?
Neřekl třeba „Bože můj, cože? Můj sýr se rozpustil!?“ čekaje, že právě jeho nakládaný Čedar bude v letošní soutěži sýrů vyhodnocen jako nejchutnější…?

A – vezmeme-li tak, jak psáno jest – nejsou slova Ježíšova rouháním??
Proti sobě samému?

A jak jest vlastně to ono s tou řečenou trojjediností?
Jest Bůh ve své trojjediné koexistenci stále týž, či jeví se jako navzájem dopňující se třetiny, jako když sejf má tři klíče a tři bankéři vlastní každý po jednom klíči?
(Jest důvodné podezření, že trojjedinost vymyslili praklerikálové pro lid obecný, tupý a pohanským bohům uvyklý. Což jest možno vymýt z noci na den lidem z hlav houfy božstev opředených legendami vyprávěnými při ohni otcem synům a syny vnukům, kdy každý z bůžků stará se o svou část vnímatelností, poživatelností, či nadsmyslností (slunce, hvězdy, oheň..; obilí, země, dobytek..; láska, posmrtný život..) bohem jediným? Jak by to vše, co dosud zástupy bohů obhospodařovaly dokázal (v myslích těch prosťáčků) jediný vousatý pán sedě na trůnu stíhat?
Proto vymyšlena byla trojjedinost a k ní zástup apoštolů, učedníků a proroků jakožto pomocníků, pomocníků pomocníků a asistentů pomocníků, aby bylo po celý rok ke komu se modlit.)
A byl Ježíš vůbec člověk?

Otázek nad míru.

Ač nevysvětlujíc vše, dovolím si nastínit běh Kristových posledních hodin tak, jak se domnívám, že se udály skutečně:
Na Kalvarii ukřižovali Pána Ježíše Krista a s ním oba lotry. O oděv Ježíšův pak vojáci metali losem. (Kde vojáci v jižních krajích, kde se jako tažná zvířata používají velbloudi vzali losa ponechme stranou, zarážející je spíše, jak jím dokázali metat.)
Lid pak tam stál a posmíval se: „Jsi-li syn boží, sestup z kříže!“ A on odpověděl jim (zde je Biblí svatá proškrtána (ostatně jako na více místech)): „Volové, to víte, že bych sestoupit moh, ale tím bych celou tuhle srandu totálně zkazil!!“
K poledni pak přišly bouřkové mraky a ve tři hodiny odpoledne konečně Ježíš přestal dělat frajera a po včerejší pitce v gecemanské zahradě po pravdě prohlásil: „Žízním.“ Načež mu poblíž stojící setník (ve skutečnosti to nebyl setník, nýbrž pouze padesátník) nabídl na kopí nabodenou a v octu omočenou houbu. Ježíš pronesl: „Houby s voctem...!“ (dosud tradované úsloví), načež skonal.
Ostatní průpovídky, jako například „Bože můj, proč jsi mne opustil“ Ježíš ve skutečnosti nikdy nepronesl. Ty do Bible vpašovali scholastici pouze proto, aby se studenti měli čím trápit a museli psát beztak profesory nečtené úvahy o obrazech z Bible.

Na závěr, respektive místo závěru nástin několika otázek k dalšímu zpracování: Proč Kristus, jsa všemohoucím, nechal Jana Křtitele potupně zhynout? Proč Jidáš smluvil políbení Krista jako poznávací znamení, když Kristus byl nezaměnitelně známou osobou? Proč Pilát Pontský jednal tak, jak jednal?
O tom ale snad příště.Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

29.10.2008 16:34:08dát kritice tipDisidentka poezie
Jste jedním slovem IGNORANT, vysmíváte se všem a všemu bez ohledu na lidi, kteří svým mučednickou smrtí dosvědčovali velikou lásku, kterou lidem Ježíš ukázal. Vaše úvahy o trojjedinosti jsou chabé a laciné, neumíte ani postavit správně argumenty pro a proti. Všichni, kteří se chovali nečestně a mrzce, pojdou jako plevy. A Vy s tou vaší existencí se už prosím nevrhejte na tak těžkou látku jakou je teologie, prostě na to nestačíte. Smějete se Ježíšovi, protože Vás nikdo pořádně v životě nepochválil, neřekl Vám: Miluji Tě, aniž by za tím byla nějaká lišárna. Lituji Vás, jste v tomto ohledu velký chudák. JSTE ZLÝ.
31.01.2007 07:34:35dát kritice tipSmrťák
To ti snadno vysvětlím. Ježíš byl sice Bůh, ale mimozemský Bůh. Tedy žádná trojjedinost. Volal k našemu Bohovi aby mu pomohl. Oni se totiž vsadili, když Ježiš jakožto mimozemský Bůh přiletěl k tomu našemu na návštěvu, že Lidi je možno vychovat k dobru. Náš Bůh tvrdil, že to možné není, Ježíš tvrdil, že to možné je, a že mu to dokáže, jen aby ho poslal na Zemi a uvidí sám. Tak mu dal náš Bůh lidskou podobu (proto tedy syn Boží, to se mluvilo o tělu) a jak to dopadlo už všichni víme.
01.11.2006 14:37:39dát kritice tipB.Ezejmenij
Nuže, přicházím sem jaxi s křížkem po funuse :)
Nejprve musím říci, že mě to opravdu pobavilo.

Pro zajímavost ale nabízím jiné řešení: Hláška "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil" je odkazem (nadpisem) k žalmu 22. Zájemci doporučuji tento přečíst a uvést do souvislotí s děním na Golgotě a Vzkříšením.
21.11.2005 00:00:00dát kritice tipDiana
Bohužel tentokrát ani nepobavilo, ani nepotěšilo. Můj názor asi nejlépe vystihl Toxman a tak to nebudu opakovat. Možná ale nemám smysl pro (jakýkoliv) humor. .
21.11.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
každej sme holt jiná
18.11.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
ubohá mylenko bledááá... .-)
18.11.2005 00:00:00dát kritice tipobdivovatelka_papoucha_ze_štatlu
báječné ***** TIP
17.11.2005 00:00:00dát kritice tipMarcela.K.
...to co jsi napsal není úvaha. Snažíš se být vtipný,ale nejsi...Jsi smutný obrázek neúcty k čemukoliv...jsi opravdu takový zoufalec?!
03.11.2005 00:00:00dát kritice tipNikita_Pitralon
Zajímavá toť úvaha!
Moje úvaha po scholastického profesora: Ježíše nejspíš Bůh neopustil, ale je to obraz pro lidi, kterým se v nejtěžších chvílích jejich života zdává, že jsou v problému sami a že věc nemá řešení. Řešení problému pak (málokdy) přichází skrze zmrtvýchvstání - stane se taková "haluz", že problém je najednou vyřešen. Je ovšem nutná aktivita člověka, který v průseru uvízl: zmrtvýchvstání je chápáno jako proces, kterým se mrtvý sám přivede k životu; kdyby to byl proces pasivní, jednalo by se o pouhé vzkříšení. Prostě jde o to, že pokud věříme ve vyřešení problému a aktivně se s ním popereme, často k řešení dojdeme .. . . .
27.10.2005 00:00:00dát kritice tippremisil
Možná to bylo jinak papoušku bible, možná Ježiš s kříže volal -- Bože proč jsi mi odpustil...Možná měl Ježíš slíbené nebe už na věky, něco provedl a musel jít za to na zem vykoupit za lidi jejich pozemské hříchy a za sebe ty nebeské...
20.06.2005 00:00:00dát kritice tipSlečnaMezková
tak to bylo hodně vtipný:-))))),líbí
06.05.2005 00:00:00dát kritice tipVevet
..něco na tom bude :o))
..každopádně, než jsem sezobla ten úvod, mám z jazyka námořnickej uzel hihi..
..ale jinak mi to příde fajn..taky mám spoustu otázek a někdy i takováhle nápověda 50 na 50 příde vhod :o) *
26.04.2005 00:00:00dát kritice tipalina
papouchu, ty seš přece ptááááák!!!!!!!! :o))

..... miluju Tě, bráško! :)
24.04.2005 00:00:00dát kritice tipJeremyMark
Zlaté časy, kdy jsi psal ptákoviny
18.04.2005 00:00:00dát kritice tipMiki_miki
Čtu názory druhých...Co človíček,to názor....
Hele Papouchu....Mne to oslovilo a báječně...Při čtení,jako by se ty otázky hrnuly ze mne samotného....Takhle nějak to taky cítím.....Dobře jsi to napsal.....
16.04.2005 00:00:00dát kritice tipsidonia
skvělý:)
akortá se mi nelíbí ta "pravdivá verze".. jinak to do tý doby je naprosto v pohodě
a za tu tip
*t
15.04.2005 00:00:00dát kritice tipkatugiro
slátanina to je :)
ovšem zábavná
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipStvN
Legrace.
Napadlo mě, že řešení otázky o trojjedinosti snad záleží na tom, jsi-li katolík či protestant. Možná se mýlím.
14.04.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
kršnovec
.-)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipKrokodýl
Ježíši, volám tě už jen proto, když vidím tu délku tohoto dílka :o)))
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipKocour
kdybych nevěděl, že si magor, kerej ví, tak bych ti řek že si magor :))
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
ten text vypadá dost nesympaticky..těch závorek je tam matematicky..
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipYeziiinka
Žízním... :)))

Báječné! :)*****
14.04.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
Yezíííííí dííky, od Tebe to potěší, fakty fakt :-)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipToxman
Tohle má jako být úvaha ? To je spíše, pěkně prosím (i bez prominutí), spíše zase pěkná slátanina.

U úvahy bych nečekal až takovou slabomyslnost... :)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
Toxíí fakt?? Fakt se Ti to zdá jako slátanina a slabomyslnost???
To mne mrzí :-( Makal jsem na tom celou noc :-(
Brousil a piloval, aby to bylo legrační ..
... :-( asi teda stárnu a jsem na odstřel
dík za upozornění
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
legrace nevzniká broušením a pilováním..spíš myšlenkou..spontaneitou..
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipToxman
Papí: Bohužel... připadá mi to silně nekonzistentní ať už stylově (to cos začal na začátku sice nebylo skoro ke čtení, a skoro jsem si musel k vůli tomu vyšroubovat mozek z hlavy a nahrát nový firmware, ale buď ses toho měl přidržet celou dobu anebo s tí vůbec nezačínat), tak myšlenkově (začátek vypadá jako zamyšelní, záhy se však vše promění v trochu trapný a laciný vtip - neříkám, že se zde pár vtipných věcí nenajde, ale celkově se ztrácejí ve zcela neužitečném, účelovém balastu který až tak zábavný není a spíše mi připadá jako dělání legrace za každou cenu).

Na odstřel určitě ještě nebudeš dost starý, hold si ještě chvíli budeš muset počkat ;o), ale trochu tady cítím rozdíl mezi chytrým humorem a plácnutím naslepo do vody - i když i to červené břicho pak může být docela zábavné ;o)))
14.04.2005 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
aha.... tak jo, dííky :-)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipinlajn
..ulítlina, ale je z toho cejtit velká radost z psaní, a to tady čmuchám málokdy, a vobčas potěcha docela......jojo!
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipj_i_r_i_k
Jo, radost z psaní z toho cejtit je, to se nehádam... Ale slovy klasika: A není to málo, Antone Pavloviči?

A jedna z možných odpovědí na jednu z Tvých otázek - Ježíš byl možná vcelku znám mezi Židy, i když nevěřím, že by ho každý poznal, ale chtít po římském vojákovi, aby Ježíše poznal podle popisu "ten tmavý s hustým vousem a vlasem", to není moc rozumné... Uvědom si, že tenkrát nevisel na každém rohu plakát s Ježíšovou fotkou a textem "Dnes večer kážu jen pro vás", ani jeho podobizny s titulkem "wanted - reward 1000$", jeho kázání nepřenášela televize do všech domácností a pochybuju, že by si řadový římský voják někdy odskočil na nějaké to kázání... Tak kde bereš důvod o Ježíšovi psát jako o "nezaměnitelně známé osobě"?
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipYeziiinka
To John_Ceder: Ale jó, jasně že legrační myšlenka vzniká spontánně, ale aby stála za zveřejnění, je třeba (a vhodné) ji pro čtenáře právě brousit a pilovat. Za to bys měl Papouškovi poděkovat a ne se tomu divit - takových, co sem bez ladu a kontroly plácnou svou první myšlenku je až až a mouchy pak musí vychytávat čtenáři... :)

Papí: proboha neblázni, právě Ty patříš k těm, ke kterým se ráda chodím přiučit! :)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipBacil
Já nevím... já chápu, žes rozmetač nýtů, chci říci mýtů, ale v tomto případě si nejsem jist, není-li to takové samo... ale ne, s franckým kupcem to nemá nic společného... samo-- nééé, ani samohanu to toho netahejme - prostě trochu samoúúúčelné... ale možná se mi to jen zdá, jak mě deptají deptáci ataqůbec.
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJeheheman
ježíš asi věděl jen o svém synství božím a nikoliv ještě o své třetinobožskosti, proto ty pochybnosti
myslel si, že je, jsouctví božím závazkem navzdory, normálním člověkem
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
yeziiinka: sem to ani nečet, jen ty reakce pod ním a k ním sem se vyjadřoval..

bohužel nejsem zastáncem broušení, pilování..například bych tak dlouho moh pilovat odpověď na reakce pod dílem a co by z toho pak bylo?

můj názor na literaturu nebo jak tomu ty říkáš je asi jiný než tvůj..mělo by to odpovídat životu..tzn. odrážet nedokonalost, ale i krásu..

14.04.2005 00:00:00dát kritice tipYeziiinka
John: Jo tak, Tys to nečetl...

Samozřejmě, nic se nemá přehánět a broušení a pilování taky ne, ale nemůžu si pomoct, písemný projev to prostě do určité míry potřebuje, právě proto, aby v něm autor tu svou myšlenku rozprostřel ku své spokojenosti, aby jí "dostatečně sdělil". Aby jeho věty měly smysl a nějakou čitelnou větnou stavbu. Aby byly uvedeny do souladu s pravopisnými normami... to všechno, aniž by utrpěla nedokonalost způsobená tím, že je to spontánní a ze života. :)
No, chci říct, že by sis neměl myslet, že Tvé oblíbené knihy a noviny (já vím, že nevím, co čteš!) tisknou bez předchozího broušení a pilování.
Opakuju, že nic se nemá přehánět :)


14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
paradoxně teď čtu Célina:)

přesto mám o literatuře jiný představy..podle mě by autor neměl trénovat psaní, ale svý myšlení..
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipYeziiinka
:) To rozhodně ano! Možná si jen nerozumíme... :)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
je to možné..navíc je to složitý, protože třebaže se s tím někdo piplá, je to na čtení pak dobré (jen to nakonec není on..nebo je?)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipYeziiinka
Právě že je! Byl to přeci ON, kdo se piplal, aby mu bylo rozumět tak, jak chtěl :)
14.04.2005 00:00:00dát kritice tipJohn_Ceder
jenže v životě nemáš tolik času, nikdo ti nedá čas na to aby ses vyjádřil, aby ti bylo rozumět..a literatura by měla bejt jako ten život..

teď ale co je to umění? je to dřina? nebo život?


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.