Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 449 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Instantní poezie Julese Ferneta aneb Nautilus v dobrých rukou písmáckých
datum / id21.09.2009 / 335392Vytisknout |
autorMiroslawek
kategorieMedailonky lit. osobnostíDalší dílo autora
zobrazeno12879x
počet tipů26
v oblíbených7x
do výběru zařadilkatugiro, Krytyk, G_B_Show, Augustin_Šípek, Zbora, vk,
zařazeno do klubů..skladiště skvostů, mpv,
Prolog
Motto:

Je třeba tematizovat vztah svého naivního parciálního já k intertextové výměně a příslušným indukovaným anticipacím.
Instantní poezie Julese Ferneta aneb Nautilus v dobrých rukou písmáckých

Vážení přátelé,

  možná si někteří z vás povšimli záblesku poetické naděje publikující pod přezdívkou Jules_Fernet, která po dva srpnové týdny zásobovala každý všední den zdejší, popravdě i tak dost zavalený prostor svými rozechvělými čtyřveršími, aby se pak odmlčela stejně náhle, jako se předtím vynořila z hlubin neznáma. Pokusím se na tomto místě tak trochu demaskovat osobu či lépe charakter autora a poodhalit pozadí... jeho dosud známé tvorby. Ovšem, i když se přirozeně dotknu otázky kvality oněch textů, nepůjde o nějakou literární kritiku básníkova díla, nýbrž o něco jiného - i proto jsem zvolil tuto kategorii.

  Ostatně skutečně seriózní kritiku bych těžko mohl spáchat. Jednak každý správný, jen trochu donošený Písmák ví, že jsem hnidopišský dement a bezživotný školomet, zcela prostý smyslu pro oduševnělý rozlet ducha rozvíjejícího se v květenství slov, a druhak Jules_Fernet, považte, jsem já sám. Nyní pokládám za vhodné udělat přestávku na malý exkurs: nejprve spolu podržme několik chvil ticha. Jedněm na vydýchání a druhým k uctění památky Norska potvrzujícího starou pravdu: I když jste paranoidní, neznamená to, že po vás nejdou. Poté bych chtěl poděkovat papouchovi a dalším, jak ochotně a mile se mne zastali proti tomu ošklivému nařčení, že Jules je miroslawek. Doufám, že po přečtení následujících řádků pochopí, proč jsem v daný okamžik nemohl přiznat barvu.

  A co mne tedy, krom čiré zlomyslnosti, vedlo k oné šarádě? Motivů a důvodů byla celá řada. Často tu slýcháme stesky, nejlépe na hlavní straně, jak se zde novic neprosadí, přestože právě jeho talent i počínající světové dílo dává důvod všem ostatním zanechat marného snažení a v naprostém odevzdání zbožně očima spočinout na patřičných výtryscích literární dokonalosti. A že se tak neděje, za tím dotyčný spatřuje přinejmenším celoserverové židobolševické spiknutí. Nebo méně odvážné a prostší výkřiky, že nováčci se nečtou. Ač si o tom mohu myslet ledacos, jako matadorovi po deset let nepřehlédnutelně hyzdícímu zdejší končiny se mi současný stav takové věci špatně hodnotí. Již dlouho jsem si proto pohrával s myšlenkou využití fiktivní identity. A pak tu proběhl takový pěkný, byť svým výsledkem pro mne nepřekvapivý pokus na VTM téma "jánabráchismus". To byl prvotní impuls. Na něj se nabalila touha pokud možno objektivně ověřit několik dalších věcí, které postupně rozeberu v dalším průběhu svého pojednání.

  Teď přejděme k omezením a podmínkám zadání. K penetraci písmáckého prostředí nechť je použit neznámý nick, který vyprodukuje denně jednu ptákovinu (copyright papouch) plus přiměřenou komunikační aktivitu.

1.) Neznámý nick. Nejprve jsem zamýšlel stvořit naprosto nový účet, ale i při své poťouchlosti jsem si říkal, že v rámci fair-play vůči zkoušené čtenářské a kritické obci přeci jen zanechám nějaké indicie, aby se ti, kterým zvědavost nedá, s trochou fantazie dopídit mohli. A tak jsem vzkřísil jeden ze svých jednoúčelově rádobyvtipných pseudonymů, který statisticky vyhovoval, tzn. spáchal 0 děl, 0 kritik.

2.) Přiměřená komunikační aktivita. Je zřejmé, že touží-li někdo po zájmu druhých, měl by si uvědomit, že není božským zjevením Nejvyšší Pravdy sestupujícím v zářivém jasu z roztržených nebes, a aktivně projevit také svůj zájem o ostatní, jinak zcela zaslouženě unikne jejich pozornosti. Jules Fernet tudíž rozesel několik (cca 10-15) reakcí denně pod díly, napůl cíleně, napůl napříč písmáckým spektrem, většina typu líbí-nelíbí, občas i něco složitějšího, ne však příliš. Občas navštívil písmácký chat. Navíc Jules oslovil tři kritiky s poníženou suplikou, dva zabrali a jiní dva jej objevili sami. Ale nepředbíhejme.

3.) Denně jednu ptákovinu. Jaké by vlastně měly být texty pokusného nováčka? Z hlediska zvoleného předmětu zkoumání ani příliš dobré, ani špatné, nejlépe takové průměrné. Jenže jak průměrné? Nebudu tady zbytečně a zle plivat na neutěšenou úroveň písmácké tvorby, ovšem ani se pokoušet z ní nějak onen průměr vyvozovat, protože v některých místech jsem se pohybovat nemohl a ani nechtěl. Navíc jsem měl prozatím skryté důvody, proč postupovat jinak. Nejlépe bude, když bez okolků nastíním užitou metodu:

  a) text bude zvládnutý po stránce základní řemeslné zručnosti, což, přiznejme si, není zcela obvyklé;
  b) abych to tudíž nepřehnal, protiváhou bude příspěvek pokud možno prost jakéhokoliv hlubšího myšlenkového poselství;
  c) jeho vytvoření mi zabere 5-15 minut, to, abych se nepředřel a zároveň byl schopen splnit bod b).

  Za tím účelem jsem jako vhodný (tzn. pro mne nenáročný) formální koncept zvolil klasickou skácelovskou dikci verše, krátká čtyřverší - první věta, která mě napadne, pak svým zvukem snadno indukuje zbytek. Za pomoci několika lacinějších rekvizit by měl celek přeci jen někam směřovat a v jakési pointě se v posledním verši uzavřít. Významnější významové mezery, které případně vzniknou, lehce doplní čtenářova fantazie, což nakonec snad i lze vydávat za tajnosnubný klad takového textu.

  Jak to dopadlo v praxi? Naplnění bodu a) přes některé pobloudilé komentáře nebyl problém, s bodem b) to bylo několikrát trochu horší. A to jak ode mne, tak od čtenářů. Průměrná doba tvorby jednoho čtyřverší byla cca 7-8 minut. Časový limit stanovený v bodě c) jsem nedodržel 3x - u textu Včerejší noc to ze mne doslova vystříklo za 2m:47s, u textů Listopad a Soumrak mi to naopak trvalo něco málo přes 20 minut. V prvém případě mne snad omlouvá neodbytná malátnost po vydatném obědě, v případě druhém se mi do posledního verše vloudilo příliš dobrého a musel jsem to trochu zkazit. Najít horší alternativu, která by ovšem nebyla zase úplně debilní, dalo docela práci, člověk se na něco upne a... teď kdosti výmluv, hurá k samotnému výsledku experimentu.

Stav k 21.9.2009

Publikovaných děl: 10
Obdržených tipů: 167
Obdržených výběrů: 8
Napsaných kritik: 177

Výběry:

a2a2a 1x (K řeči)
Zbora 1x (Memento mori)
Krytyk 5x (Včerejší noc, Listopad, Přerývka, Věty zla, Soumrak)
Pacer 1x (Listopad)

Pro přesnost doplním, že Zboru a Krytyka jsem hned na počátku poprosil o kritický náhled a recenzi svého díla. Později jsem oslovil ještě Markétu, která nereagovala.

Díla v oblíbených:

K řeči 4x (Muessa3, Janina6, Yvaine, Bíša)
Memento mori 1x (Zbora)
Listopad 5x (Kaos, Janina6, Fouckault, Ferry, Bíša)
Přerývka 1x (sharene.de.maire)
Soumrak 1x (Ferry)

Tipy:

  Mezi prostým písmáctvem byly nejúspěšnější příspěvky Listopad s 29 a K řeči s 28 tipy, což pokládám za nadstandardní výsledek. Nejméně potlesku získaly Věty zla a Bušení kopyt s 8, resp. 9 tipy. V průměru pak připadlo 16,7 tipu na jeden publikovaný text. Zajímavý mi přijde také fakt, že počet obdržených tipů zhruba odpovídá počtu Julesem napsaných kritik. Když zohledníme těch několik případů více reakcí pod jedním dílem, vypadá ona shoda o to nápadněji. Na druhou stranu je víc než sporné, zdali z toho lze skutečně něco vyvozovat.

  Poté, co se Jules odmlčel, v jednotkách dnů pominul i zájem okolí. Poslední dílo i kritiku vypustil 29.8., po 3.9. neobdržel už žádné avízo a pouze jedinou kritiku a s ní spojený tip (17.9., sestricka.slunicko1, Listopad).

Úvahy, hypotézy, dedukce a závěry

  V úvodu své práce jsem zmínil, že jsem si chtěl ověřit některé ze svých po léta střádaných domněnek, podezření a dohadů. Nakolik je experiment Jules_Fernet 2009 podpořil nebo vyvrátil si vzápětí nastíníme. Nejprve se věnujme nastolené otázce údajné neprodyšnosti Písmáka vůči nově příchozím.

  Písmácká komunita se projevila jako vcelku přívětivé prostředí a pokud se vám v reakcích pod texty podaří nešlapat dotyčným psavcům na bebí, dočkáte se i relativně nezaujatého, resp. převážně přátelsky naladěného čtenářského zájmu o vaše vlastní texty. S opadem aktivity však tento zájem pod přívalem dalšího, kolem proudícího dění rychle uvadá. Ovšem ony tragické povzdechy, jak nový a neznámý jedinec a priori nemá šanci každopádně neobstojí. Příčiny nezájmu je nutno hledat jinde - v nedostatku aktivity a kupodivu i v textech samotných.

  Julesovy příspěvky nejenže se četly a kritizovaly, ale byly i nad mé očekávání úspěšné. Co za tím stojí? Určitě Julesova snaha nikoho (s jedinou výjimkou) příliš nenasrat a i ty negativní reakce podat pokud možno smířlivě a vstřícně. Vedle toho nemůžeme zanedbat charakter publikovaných textů a tak si jej trochu rozeberme.

  Víceméně s jistotou lze konstatovat, že řemeslo funguje - a to bez ohledu na obsah i osobu původce - velmi dobře samo o sobě. Egilův postřeh v podobném smyslu pod jedním čtyřverším byl poměrně výstižný; kritik Krytyk s ním sice souhlasil, jeho výběrům však tím pádem mírně řečeno nerozumím. Poučení pro všechny: řemeslnou stránku věci zkrátka nepodceňovat. Což se přihodilo i mně, neboť nebylo mým záměrem stvořit texty dobré, tj. čtenářsky úspěšné, nýbrž vskutku velmi prostřední.

  Přitom se ukázalo, že výpověď jako taková, významy, smysl jednotlivých obrazů nebo jejich nápaditost nejsou tolik podstatné. Čtenáři mají rádi a patřičně ocení spíš něco, co už vlastně svým způsobem znají, co je intelektuálně tolik nezatíží, co mají historicky předtráveno, a co v nich tím pádem snadno rezonuje a konvenuje s jejich očekáváním poezie. V tomto případě stačil rytmus, zvuk a určitá "správně nastavená" slovní spojení. Překvapení, jak moc a u koho to zabírá, mne málem donutilo až k pláči.

Nezbývá mi než dát za pravdu Janu Zábranovi:

"Vždy existuje ustrnulá představa o tom, jak má poezie vypadat, představa vzniklá na základě analogií s básněmi v té době běžně publikovanými a ze vžitých iluzí o tom, co je „poetické“ a co nikoli. Přijde-li básník s něčím novým, co je s touto představou poetična v rozporu (a jde-li o básníka, je to pravidlo, ne výjimka), dostane se do konfliktu kde s kým. Byl to úděl Whitmanův stejně jako Majakovského: v první instanci se dočkali pouze spílání a sprostot, neboť ve věcech umění se od měšťáků nedá čekat ani smysl pro humor. (Dvacáté století začíná stále víc znát ještě jeden způsob přijetí básnického díla: lhostejnost. To však je něco, s čím by se mělo obrátit na psychiatra spíš toto století, nikoli básníci.)..."

(o Allenu Ginsbergovi)

Avšak těm zneuznaným, kterým se právě začala dmout jejich básnická hruď pýchou, neb se v předchozím citátu nalezli po boku klasiků, připomínám, že přinejmenším, co se jejich literárního díla týče, je tu ještě vždy druhá, mnohem pravděpodobnější možnost:

Kdepak, to není ono.
Hovno je vždycky jenom hovno.

(Jan Zábrana, 1984)

  K lepší orientaci při rozlišování těchto dvou poloh, při oddělování zrna od plev by měla přispět zdejší statečná družina kritická (dále jen SDK). Asi málokdo čeká, že místní kritik letmým pohledem do vln písmáckého moře odhalí každou kapku geniality, jejíž velikost navíc docení až příští generace. Také by zřejmě bylo bláhové těšit se na košaté elaboráty postihující každou různorodost či nuanci pučícího estetického tvaru i jeho nedokonalosti. Ovšem něco by mělo v sítích kritické pozornosti přeci jen uvíznout. Bohužel právě na příkladu Julese Ferneta je možné vidět, nakolik je bystrozrak projevený příslušníky SDK omezen. Upřímně jsem zaslzel třeba nad jindy pod mými texty tak moudře a shovívavě pomrkávajícím Zborou, když Julesovi vysvětloval, jak jsou jeho verše prožité a jak jemné je jejich sdělení melancholie. Onomu textu (Memento mori) udělil nejen výběr, ale dal si jej dokonce do oblíbených!-) Ano, tu bezduchou slátaninu - instantní konstrukt, v němž jsou jemné maximálně jinotaje sarkasmu autora dotýkajícího se místy až parodie. Co jsem při psaní těchto veršů skutečně prožíval, si ve své potutelnosti ponechám pro sebe a raději přiznám Zborovi malé bezvýznamné plus za to, že alespoň určité vnějškové příbuznosti si ve svém komentáři všimnul.

  A mohl bych uvádět další a další příklady. Jenže, odhlédnu-li od úšklebku osobních pocitů, musím přiznat také to, že není docela spravedlivé pranýřovat SDK za její literárněkritickou nemohoucnost. Valnou většinou to ti lidé dělají z dobré vůle a čirého altruismu, tj. zadarmo, ve svém volném čase a vděku za to příliš nesklidí. Způsob jejich intronizace je také problematický a přitom v daných podmínkách nic lepšího není. Kde vzít a nekrást? Uplatněním jakýchkoliv náročnějších kvalitativních kritérií na osobu kritika přecházíme do v praxi nedostupných vod. A tak se mi jen potvrdilo, že nadějně znějící titul kritik spíš než identifikaci kvalifikované autority vyjadřuje něco jako "v komunitě zavedený čtenář ochotný někdy i hloubat a vyhloubané utrousit". Výběr je z titulu omezenosti množiny svých možných původců takový vzácnější a trochu lepší tip. Nic víc, nic méně.

  Ukázali jsme si, že prohlédnout skrz mimikry textu napsaného dostatečně zručným jedincem bývá nad síly prostého písmáctva i SDK. A nejde o mne nebo jiného vtipálka, jde o ty, kteří to své epigonské karaoke myslí vážně. Naučit se psát určitým již objeveným, konvenčním způsobem dá sice nějakou práci, k níž mnozí, zvláště ti s talentem od přirození, nejsou ochotni. Ale není to zase tak těžké. Zvlášť zvolíte-li formu odpovídající vašemu naturelu. Jen na básníka, neřku-li dobrého, taková věc nestačí. I tady bych uměl ukázat, jenomže nechci. Otázka hodná pozoru totiž leží jinde. Lze od SDK očekávat něco užitečného? Jistě ano:

1.) Mnohý kritik je schopen pomoci začínajícím autorům praktickou radou nebo alespoň útržkovitým postřehem. Komplexní a systematickou práci však nečekejte. Ostatně ta stejně leží především na vás.

2.) Ty, kteří ještě trpí iluzemi o hodnotě příslušně zbarvených soudů nebo se jejich um a vědění dosud pohybuje v hodně rozvojových patrech může zájem etablovaného kritika motivovat a pobídnout k většímu úsilí. Jestli vždy ty správné a tím správným směrem si už jist nejsem.

3.) Minimálně významná část SDK dokáže identifikovat určité základní parametry textů, tj. oddělit úplnou hlušinu a beznaděj od textů, které nejsou úplně blbé. Zdá se mi však, že do toho se nositelům kritických epolet z pochopitelných důvodů příliš nechce a tak tento nedostatek reflexe suplují různé samozvané "stupid ligy", "Výtěry", apod., které jsou spíše projevem zoufalství všech zúčastněných, než čímkoli jiným. V poslední době oblíbené soutěže založené na všeobecném hlasování sice vytvářejí dojem, že se něco děje, nicméně s děním a kvasem opravdu literárním mají málo společného.

  Nějaké funkce tedy SDK plní, ovšem to, co její nálepka slibuje, se zdá mimo její možnosti. Stejně jako počet tipů nedá se výběr považovat za dostatečně věrohodnou indikaci kvality. Ale asi je to lepší než výběry losovat. Kritická práce jako taková víceméně neexistuje, takže ji nebudu dál komentovat a shrnu vzkaz SDK prostému lidu písmáckému: se svou literární orientací se ve zdejším prostoru budete muset srovnat sami.

  Vraťme se nyní k "řadovým čtenářům" Julesových skvostů. Ačkoliv jsem se domníval, že se mi podařilo nezatížit ani jeden z nich špatně stravitelným intelektuálním nákladem, dočkal jsem se zajímavých odborných debat např. na téma co je to vlastně metafora, smí-li básník užít takového nekalého švindlu jakým je personifikace, zásadní význam větné interpunkce pro chápání přesahu čtenářem a podobných, můj rozhled obohacujících roztomilostí. S takovou nepřečtete dobře ani Karla Jaromíra Erbena, natož současné básníky, vážení přátelé. Nejen verše psát, také je číst bývá svým způsobem umění, které je třeba v sobě kultivovat, má-li to mít vůbec nějaký smysl. A tak bych rád dotyčné i všechny ostatní nadšené myslitele vybídl, aby čas, který jsou ochotni strávit planým mudrováním o věcech, o nichž vědí pramálo, strávili raději jejich studiem a aktivním poznáváním. Literatury je dost, knihovny přímo přetékají a v případě zájmu není problém doporučit vhodné tituly či autory. Pro začátek, jakkoliv to u vážně míněných textů ze zásady nedělám, mám v plánu postupně rozebrat Julesovy texty (i v kontextu reakcí pod nimi) a rozbory umístit do prologů.

  Závěrem si dovolím ještě jeden dokumentární postřeh. Ačkoliv jsem na předchozích řádcích dokazoval, že k lokálnímu pomíjivému úspěchu není třeba býti členem místních spikleneckých center ani análním alpinistou, není sporu o tom, že percepce děl je na Písmáku do značné míry ovlivněna osobními vztahy. To je přirozená věc, která se nevyhýbá nikomu, mne nevyjímaje. Projevuje se i určité tíhnutí ke stádnosti - vedle toho, kdo je autorem textu, se čtenáři nechávají ve svém úsudku svést tím, jaké jsou první kritiky, od koho, kolik má dílo tipů a výběrů, atp. I to je podle všeho normální, byť bychom asi všichni uvítali, aby tomu bylo jinak a jednotlivé soudy byly na takových faktorech nezávislejší. Groteskních rozměrů však tento jev nabývá v případě zdejších klanových struktur. Pro ilustraci - Jules Fernet, přirozeně ohromen množstvím vyprodukované slovní hmoty, poznamenal k autorce Jarmile Moosové něco o počtu děl připomínajících grafomanii. A to si chudák dal. Pak už stačilo jediné prosté "nelíbí" k Jarmilině textu, aby se dočkal její lehce hysterické reakce, a pokud ji to neuspokojilo, možná i rituálního zapichování jehel do maňáska uhněteného z papírových útržků s Julesovými texty. To však nebylo tolik zajímavé, jako skutečnost, že tím okamžikem mu ze strany příslušníků Klanu viditelně stoupla čtenost. A přes tento zvýšený a soustředěný zájem se od nich Julesovi nedostalo kritik či dokonce tipů, jakoby tito Jarmilini uctívači vyhlásili bojkot a přicházeli v mlčení jen pohrdavě shlédnout na nemravu, který tak podle znectil jejich modlu. Ovšem nedomnívám se, že by za tím stála nějaká organizace či domluva, spíš bych to viděl na sdílený instinkt podobný tomu, který nutí lumíky hromadně prchat směrem k vodě. Nutno ještě dodat, že, když jsem nyní pátral, cože to vlastně Jules řekl nepěkného, všiml jsem si na autorské stránce Jarmily Moosové rapidního úbytku publikovaných děl a jejich přesunu pod její zřejmě archivní alter ego. Jestli tyto věci měly nějakou souvislost, je už čirá spekulace.

  A tím jsme již skutečně dospěli ke konci textu, který na mnohé poukazuje a z lecčehos si střílí, jen žádná východiska nebo konstruktivní řešení zatím nenabídl. A nenabídne. Nevysypu žádný instantní recept z rukávu. Pouze doporučení trpělivé drobné každodenní práce. Z té může něco vyrůst.

Dobrou noc a hodně štěstí

M + JF


Zdroje a literatura:

[1] Fernet, Jules: Sebrané spisy. http://www.pismak.cz, 2009
[2] Česko hledá Superstar 1-3.
http://tv.nova.cz
[3] diplomová práce kalais, resp. vědomí toho, že ji napsala
[4]
www.spisovatele.cz/jan-zabrana
[5] http://www.janzabrana.cz
[6] Zábrana, Jan: Celý život : výbor z deníků 1948/1984. Praha: Torst, 2001
[7] Frye, Northrop: Anatomie kritiky : čtyři eseje. Brno: Host, 2003
[8] Fry, Philip J.:
http://www.gotfuturama.com/Information/Encyc/
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

18.11.2015 18:00:16dát kritice tipcareful

Napadá mě ještě, že by se to mohlo přihlásit do literární soutěže na téma: Jak i z prdu udělat co největší vědu.

...myslím, že umístění v první desítce by bylo doma naprosto jistě

18.11.2015 17:56:23dát kritice tipcareful

počítám, že sepsáním tohoto textu náš autor strávil tak 10-15 minut, aby se moc nehonil...eh, nenadřel a přitom to mělo aspoň základní úroveň...:P

13.07.2012 07:14:22dát kritice tip✩✩✩✩ Rajmund
Jo, todle ještě chybělo..
14.10.2010 18:42:28dát kritice tip deep_see_blue
miroslawku, je to zajímavé - i když jsem četla jako vždy ne úplně důkladně -- jen: z čeho soudíš, že ty fernetovy výplody byly řemeslné a jinak vcelku prostřední a na kočku?............nevim nevim, třeba to tak špatné nebylo..........Ono kolikráte se jedni pinoží, aby stvořili Umění....a ono je takové...upinožené....................a někdy Umění obdrží nobelovku a kritici se mohou z něho zjašit - a pak v tichosti zapadne a za pár desítek let...kulový.....................
22.01.2010 18:10:58dát kritice tip✩✩ PÁTER
s chutí jsem se začetl a teď na konci nevím, jestli já mám co pohledávat v tomto písmáckém moři se svojí kocábkou. nejspíš můžu čekat pár torpéd a půjdu ke dnu.
10.12.2009 11:36:37dát kritice tip Tangens_Omega36
1. Nevím, kdy mi to vyjde, volného času mám málo.
2. Už (předpokládám) je.
3. Těžko říct, v poslední době jsem na vymýšlení a uskutečňování plánů docela línej. Ovšem tvé počiny zde mne přesvědčují, abych začal být zase víc pilnej. ;->
10.12.2009 11:16:41dát kritice tip katugiro
Fakt, rozhodně jděte. Vindal z tebe bude unešenej. Na plány bohužel asi nedojde.
10.12.2009 11:10:08dát kritice tip Tangens_Omega36
Zajít na pivo s vindalem mne už před delší dobou napadlo. To, že jsi k tomu teď trochu přispěl, je sice pravda, ale zase si nemysli, že máš v tomto případě nějaké velké zásluhy. ;o)
Výsledek jednání bych na tvém místě radši znát nechtěl. Co když proti tobě budeme osnovat nějaké zlé plány? :)
08.12.2009 22:43:16dát kritice tip katugiro
kucí, zajděte spolu na pivo a pak mi dejte vědět, jak to dopadlo...
08.12.2009 20:32:05dát kritice tip Tangens_Omega36
Nápodobně, katu. :-P
Vindal: jo, už jsem hodnej, služebníček. :-)
08.12.2009 02:32:09dát kritice tip✩✩✩✩ vindal drámo
samozřejmě dneska už Tě nesnáším Tangensi, meleš píčoviny pod mými majstrštichy a jsi strašně zlej, bůůůů..:) od katugira ovšem vylítlo tak vostrý hovno na tribunu, že jsem si ani nestačil přendat pálku, byl jsem zrovna u stánku a piloval si nehty.. a i to prdění kompresoru byla lepší poezie, než všechny sračky, který tento velekněz kritiky zvýtěroval... teď mě ke všemu nabádá k schizofrenii! no to je mi hjůmor..:( zív, serepes.. buď hodně hodnej příště nebo se sesuju..:)
07.12.2009 22:46:25dát kritice tip katugiro
Tangensi, příště mě slov o svých trenýrkách klidně ušetři.
07.12.2009 21:40:02dát kritice tip Tangens_Omega36
Oh, vindale, díky za podpůrná slova, já jsem na Tebe tak zlej, a Ty jsi na mne přitom tak hodnej... :->
katu: nooo, zablácený - možná při troše kuráže lze říci přímo zasraný, kousek pravdy na tom bude. Jsem prolezlej nešvarem až na kost (jakožto typický člověk dnešní doby). Ovšem z jednoho hlediska jsi šeredně na omylu; nejde totiž o hřišťátko, :> ale o bitevní pole, kde pěkně lítaj vostrý jedna za druhou, kámo! ;)
23.11.2009 00:58:41dát kritice tip katugiro
co? to je ti málo? zkus si sám někdy na písmáku obhajovat vlastní ukňouraný nekompetence a zálibu ve smrtící nudě, uvidíš jak je to těžký!

a tangense nech na pokoji. jeho hřišťátko je i bez tvojí dýmovnice zablácený až až.
22.11.2009 23:39:17dát kritice tip✩✩✩✩ vindal drámo
jako na velkým fotbale, báječná mexická vlna se valí přez naboby a přátele literatury, která je tak dobrá na zátop povídkářům z časopisu Vlasta, viď katu? co to tu doboha obhajuješ mimo vlastní ukňouraný nekompetence a zálibě ve smrtící nudě? skanduji : Tan-gens Tan-gens! vhazuji dýmovnici na to tvoje hřišťátko..:)
09.11.2009 09:19:30dát kritice tipJajoch
Vynikající věc!:)
18.10.2009 00:59:17dát kritice tip✩✩✩✩ Miroslawek
alexa: http://video.google.com/videoplay?docid=-8946678812836146815#
17.10.2009 21:51:39dát kritice tip alexa
čí je ten citát v prologu?
07.10.2009 17:04:09dát kritice tipstříbrné_volvo_APS_03_24
Dojemné!
04.10.2009 22:31:21dát kritice tip katugiro
Uááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!
04.10.2009 22:28:53dát kritice tip Tangens_Omega36
Ne, šrot na mysli nemám, jde o sociální komunikaci (dejme tomu). :-)
A když jsi tak neodbytný, tak ti to hlot budu muset sdělit - prorazil na veřejnost, mezi publikum, díky mé intenzivní činnosti mne tu zná aspoň trochu většina lidí a s většinou taky nemám žádné problémy.
Nemůžeš tedy tvrdit, že jsem nějak nadměrně konfliktní či jinak špatný, i s takovým papouchem se snažím jednat pokud možno solidně, když mne vyloženě nena***e. :o)
Možná bych naopak asi neměl být takový dobrodinec, už mne na to upozorňoval jistý Dave a nějaký číslo, to přesně nevím.
A to, že nejsem ještě známější, je taky kvůli tomu, že se angažuju v diskuzích (a dalších veřejných věcech) a snažím se vás tu převychovat, přičemž často je to vyloženě hrách na stěnu. Místo toho, abych publikoval povídky, poezii, recenze apod.
Jistě, nikdo mne k tomu nenutí, ale když si tu občas přečtu jisté "akademické debaty" jistých uživatelů, tak mi to prostě nedá a z důvodu svědomí se k dané záležitosti musím vyjádřit (i když nerad, přiznávám, že tato komunita mi není vůbec lhostejná a že už delší dobu tu nechodím jen psát vlastní díla a dávat kritiky jiným autorům). Velkou část své činnosti zde provádím neveřejně, a proto si kdekdo může myslet, že jsem dosti pasivní. To jen tak na vysvětlenou. Příhodné srovnání by mohlo být třeba s ledovcem, toho je vidět taky jen malá část nad hladinou. :o)
Jinak viz to, co jsem ti psal na aut. stranu.
Dave
04.10.2009 21:54:38dát kritice tip katugiro
Pracovat ve větším rozsahu s lidma... to jako že dokážeš rozdat železný šrot třeba padesáti lidem naráz? Obdivuhodné!

Nicméně - nerad tě s tou otázkou otravuju, ale - kam žes to prorazil? :)
04.10.2009 21:44:29dát kritice tip Tangens_Omega36
Ne, do spolku idiotů fakt ne, zatímco ty máš na to dobrý náběh. ;->
Nejspíš ani nechápeš, co myslím tou manipulací, dá se tak označit i obyčejné ovlivňování lidí (svými názory apod.).
A to, že navíc dokážu s lidma pracovat i ve větším rozsahu než většina ostatních, je škoda uvádět, protože tak přízemní lidi jako ty to stejně striktně popřou, i když to nemají nijak podloženo.
04.10.2009 15:12:01dát kritice tip katugiro
Mně stačí i obrazná modřina. Přesně ta, kterou jsi myslel. Opravdu se těším.

Určitě jsi prorazil i bez ocásku, jistě, ale pořád ještě jsi nebyl schopen říct kam. Do nějakého spolku idiotů, kteří zkoušejí manipulovat s lidmi? Gratuluji!
04.10.2009 15:06:54dát kritice tip Tangens_Omega36
Už jsem prorazil, puso. :)
Jen nemám žádný funkční ocásek, ale ten stejně nepotřebuju, dokážu s lidma dobře manipulovat i bez něj. ;-)
Tu modřinu jsem myslel samozřejmě obrazně. A i kdyby, viděl jsem pár tvých fotek, ale na rváče moc nevypadáš (jako že ani já moc ne).
04.10.2009 15:03:58dát kritice tip katugiro
ano, Tangensi, moc rád bych viděl, jak skončím s modřinou... a když jsme u toho, kam že se to svým šaškováním snažíš prorazit?
04.10.2009 14:35:27dát kritice tip Tangens_Omega36
katu: zase se se mnou chceš hádat a skončit "s modřinou"? ;->
Jistě, jsou (někdy) hodně svérázné a dá se říci, že i ujeté a zvláštní, ale rozhodně daleko originálnější než ty tvé, zlato.
Ty jsou tak přízemní a nevýrazné, že snad i vesuvanka a nevím, neznám má nápaditější příspěvky.
Dyť znova opakuji, abys prorazil, musíš být hvězda a do značné míry i šašek (a ne alibistický opatrník), jinak po tobě nehafne ani pes. :o)
Se srdečným pozdravem
Dave
02.10.2009 15:04:39dát kritice tip katugiro
Tangentovy kritiky jsou vskutku svébytným literárním útvarem, který míří do čítanek... a skončí na uzavřeném oddělení.
02.10.2009 14:10:07dát kritice tip Tangens_Omega36
No jo, Miro, to je právě ona fatální průměrnost. To, co jsi pak ve své analýze popsal, se dalo jistě očekávat a předpokládat.
Když chce někdo jako nováček prorazit, musí se stát hvězdou! :o)
Pokud tu bude většina (především nových) autorů uniformně nanicovatých a nemastných, neslaných, jednoduše, ani ryba ani rak, tak budou všichni furt otrávení a psát o tom diskuze, úvahy, fejetony, medailonky a Bůh ví, co ještě.
Např. já jsem asi před čtyřmi lety založil (fakt jen tak z legrace) nick, který měl být mladá osmnáctiletá puboška, která si dosti laicky potřebuje vylét srdéčko. Nic jsem si od toho vážně nesliboval. Ale co se nestalo (co čert nechtěl, jak by v blahé paměti řekl můj děda). :)
Začali se do mne navážet jistí provokatéři (nebudu jmenovat, stejně už se po nich celkem zem slehla) a dělat si ze mne legraci, která však občas byla i pěkně nechutná. Já jsem se samozřejmě naštval a začal jsem se s nima hádat a obhajovat to dílo. Pak se do toho zapojili samozřejmě další autoři. Ale žádný decentnosti, kdepak! Nepáral jsem se s nima, nadával jsem jim do zasraných pseudomoralistů apod., přičemž oni mi to vraceli dost podobně. A tak se zanedlouho stalo, že jsem se jednou znovu přihlásil až asi po dvou dnech a byl jsem úplně v šoku, měl jsem asi 90!!! nových kritik (z toho asi třetina jakási zcela irelevantní, i když poměrně zajímavá literární diskuze). Pamatuji si, že to bylo pozdě večer a že mi hned po přihlášení kdosi poslal zprávu, kde bylo asi toto: "Dobrou noc. To si hezky počteš". No, přečetl jsem z toho tak desetinu. Pak jsem jim odpověděl, že se snažili marně a že to dílo smažu. Jako, že to dílo samotné není nic špicovního, ale že to svými kritikami pokazili úplně. A že já jim na oplátku hezky pokazím jejich škodolibou radost. Záhy jsem to opravdu smazal. Pak mi psal zprávu tehdejší admin, abych se jim prý omluvil za ten "výlev". Tak jsem mu napsal, že bych spíš napřed zasloužil omluvu já. Potom už jsem měl klid.
Vážně jsem nechápal, jak si tento můj nick mohl zasloužit takovou publicitu a zájem. Jedna autorka (už taky dávno neaktivní) dokonce o mně napsala jednu básničku. V té době jsem měl ještě navíc svůj oficiální nick, pod kterým jsem měl taky pár děl, pod nimiž byla rovněž sáhodlouhá debata a navíc ještě další nick, což měl být zase jeden starý chlap, který měl též jednu dobrou "hitovku". V té době jsem mohl být přihlášený třeba i deset hodin v kuse a stejně jsem nebyl se vším hotov.
Ovšem za pár týdnů se stalo, že jsem hrozně vyměkl a dlouhou dobu jsem byl jen hodně bezvýznamný rejsek. Avšak to už je jiný příběh. Fakt nekecám, tak to opravdu bylo. Schválně, jestli si někdo vzpomene (Mirek asi jo), jak se ten ženský nick jmenoval. Pokud jo, není co řešit a musíte uznat, že mám pravdu.
Sice pravda, že ne každý ze sebe chce dělat dobrovolně velkýho kašpara, jako třeba já nebo Voloďa, ale vzít v úvahu by se tato fakta mohla. ;->
30.09.2009 08:39:10dát kritice tip✩✩ Tragicus
"jakoby tito Jarmilini uctívači vyhlásili bojkot a přicházeli v mlčení jen pohrdavě shlédnout na nemravu" :]

Dost dobre.
29.09.2009 22:02:26dát kritice tip✩✩✩ Tynic
Pěkná a přínosná exhibice :)
25.09.2009 19:55:55dát kritice tip✩✩✩✩ vindal drámo
toto je dvojitá onanie popř. honitba levou rukou podvléknutou pod stehnem dvoumetrový portugalský děvky
25.09.2009 12:42:12dát kritice tip Arthur Chyba
Poměrně tleskám. Hlavně za vůli ,,experiment" dokončit a nenechat se příliš odvést. Pojmenoval jsi to přesně.
25.09.2009 09:53:06dát kritice tip✩✩ experimentátor
StvNe, Miroslawek se do ní nezapojil - podle toho to i vypadá. Lepší teoretický základ než Miroslawek nemám, ale ani to netvrdím, protože to není nutné. Nikdo nezpochybňuje, že psát umí, ale zpochybňuji vyznění díla (na to mám jako čtenář právo) a hlavně oprávněnost výběrů, žel jsem povahy, že to soudit budu - ne jediný.
25.09.2009 08:18:54dát kritice tip✩✩✩✩ StvN
experimentátor - mně tahle "diskuse" připomíná debatu automechanika s fyzikem o účinnosti motoru. Jestli ty máš lepší teoretický základ než Miroslawek a jsi na takové úrovni, že s ním můžeš věcně polemizovat, tak to prosím udělej. Já se rád poučím.

Že tenhle text výběrují zrovna ti, kteří jako kritici moc nefungují, mi přijde jako pěkná recese, ale soudit to nebudu.
24.09.2009 21:24:57dát kritice tip✩✩ experimentátor
katugiro, nejsem jediný, který zde prezentoval názor nesouhlasící s tvým výkladem textu, ale oni asi nedostali zpět 6 avi, tak se nevyjadřují znovu:-)
jsem rád, že jsi hned prokoukl mou tupost:-)
tvé jemné vyjadřování podložené pečlivě vystavěnou argumentací mě uchvacuje vždy znovu a znovu:-)
StvNe, literární text. Čistě mělecký, s výpovědní hodnotou, nebo obojí? Umělecky se mi vůbec nelíbí rozvleklost a přemíra stylizace se do pozice génia-průkopníka. Výpovědní hodnota nepřekračuje dílo Belgie, které je naopak přímější a vtipnější.
Celé dílo je tak pouze (pseudo)intelektuální snobskou masáží autorova ega(už to řekli lépe na začátku).
Snobismus bych autorovi odpustil, ale ten ZV asi nepřekousnu, i když vím, že to dostal za jméno. Ale až dosud tam byla díla s velkou uměleckou hodnotou (viz. právě Miroslawek - Z nepřítomnosti).
Winter měl pravdu.
P.S. jen jsem si vzpomněl na Norsko, když jsem se s ním hádal a on říkal: "Nech toho, elita jsou tady jiní".
experimentátor tupec
24.09.2009 20:02:29dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
kritika u fernetova díla Listopad:

21.08.2009 17:03:44 egil
..neopisuješ, rozhodně ne od miroslawka -

co do struktury a dikce - té především - jsou tvé verše trochu podobné Skácelovým čtyřverším (zde ta nepřímá podobnost s ranějším miroslawkem, který v tom skácelování zašel ale ještě o pár kroků dál)..

jsem zvědav, kam půjdeš, co bude následovat - verše jsou úsporné, umíš rozklenout metaforu, cítím ten básnický potenciál, ale..

..je to poetika, která staví na motivech působných o sobě - jsem zvědav, jestli se ti podaří z jejich teritoria vykročit..

*
24.09.2009 19:42:55dát kritice tipTalu ben Kohelet
korektor
Ty se asi hodně nudíš, že :-)?
24.09.2009 19:36:54dát kritice tip✩✩✩✩ Rajmund
Jé, to je nasranejch lidů
24.09.2009 16:50:16dát kritice tipFart
Se zájmem jsem prostudoval tvou studii ...
***- .. Na téma "Takto to vidím Já ..." ...:-))

Postihnout, ... vzduch, .... světlo, ... čas ...

... .... ..... . hovno, ... smrad, .... perverzi ...

a najít matematické vztahy ... :-))

/ k čemu nám ale jsou ?? /

Zavřeštění šimpanze v pralese, je možná také v tom čase určitý druh poezie ...
a co na tom že to cestovatelům v korkových přílbách trhá ušními bubínky ...

Miroslawku nicméně doporučuji, ...
postuduj ještě pár metráků knih, pár telefonních seznamů autorů ....
a na tomto základě se prohlaš znalcem Mesiášem ...
který přináší světlo do hlav zabedněnců ...

Pokud to ještě jako liter-vzdělanec, doplníš citací s pár zvučnými jmény liter-poe-velikánů,
nikdo se neodváží spílat ti sračkařů. .... a dožadovat se tvé vlastní světem uznané bibliografie ...

Good luck
24.09.2009 14:02:11 smazaný uživatel
smazaný uživatel
24.09.2009 13:22:23dát kritice tip✩✩✩ Vio
katugiro :-D

Lze se na to dívat i tak, že V byly uděleny za zásluhy k Miroslawkovu blízkému desetiletému výročí jeho působení na Písmáku, že byly uděleny za jeho um jednat s lidmi, nebo že byly uděleny, aby byla legrace. Což tedy každopádně je.


To je to nejlepší, co jsem tady zatím četl :-D Původně jsem myslel, že se k tomu radši nebudu vyjadřovat. Musím doma mlátit děti, takže na mlácení prázdné slámy už nemám dost sil. Ale nedalo mi to. Neskutečně si mě pobavil.

Ale i jinými příspěvky, názory, kritikami se ooohromně bavím! A ne sám ;-)
24.09.2009 13:04:04dát kritice tip katugiro
Čekal bych, že z vlastní praxe dokážeš rozpoznat přínos například i u mapujících výzkumů, přehledových studií, nebo kazuistik. Je-li pro tebe přínosné jen to, když někdo objeví nový světadíl, pak tě s klidným svědomím označím za tupce.
24.09.2009 12:55:24 smazaný uživatel
smazaný uživatel
24.09.2009 12:50:17dát kritice tip katugiro
VTM: přečti si část zvanou "Úvahy, hypotézy, dedukce a závěry" a pokud pořád nic, napověz si poslední StvNovou kritikou; pokud ani potom nic, tak nic. Belgiův text je jednak povrchnější, jednak jazykově i myšlenkově chudší.

Lze se na to dívat i tak, že V byly uděleny za zásluhy k Miroslawkovu blízkému desetiletému výročí jeho působení na Písmáku, že byly uděleny za jeho um jednat s lidmi, nebo že byly uděleny, aby byla legrace. Což tedy každopádně je.
24.09.2009 12:30:37 smazaný uživatel
smazaný uživatel
24.09.2009 11:20:49dát kritice tip✩✩✩ Narvah
lepší mrdající brouci než tichá bolest
24.09.2009 10:56:40dát kritice tip✩✩✩ blbjenka
zajímalo by mě, jak moc se mýlí ti, kteří si myslí, že Miroslawek sám je přinejmenším někdy také poněkud "instantní" - myslím různé m*dající brouky a podobně
24.09.2009 08:05:33dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
to že řekl? :o)
24.09.2009 08:00:12dát kritice tip✩✩✩✩ StvN
experimentátor - dívej se na to jako na literární text. Okolnosti tě nemusí zajímat.

Mimochodem, když Newton řekl, že jablko padá ze stromu na zem, asi si také hodně lidí říkalo, že to přece každý věděl, že nepřinesl nic nového.
24.09.2009 05:34:59dát kritice tip✩✩✩ Narvah
exp: no, to s tou jarmilou mosovou si mohl odpustit. to je fakt. ale také to má vypovědní hodnotu. jinak mě jsou čtenáři písmáka tak nějak jedno. vůbec nevím, co si pod tím představit.
24.09.2009 05:15:40dát kritice tip✩✩✩ Narvah
exp: no, to s tou jarmilou mosovou si mohl odpustit. to je fakt. ale také to má vypovědní hodnotu. jinak mě jsou čtenáři písmáka tak nějak jedno. vůbec nevím, co si pod tím představit.
24.09.2009 01:00:46dát kritice tip katugiro
Experimentátore, tvoje přesvědčení, že tohle dílo nic nepřináší, odráží jen tvou vlastní tupost. Fakt, že mu věnuješ tolik pozornosti, o mnohém svědčí. A klidně si zažluť na dalších dvacet řádků, bavíš mě.
24.09.2009 00:11:45dát kritice tippronick
Zase jsem přišel o všechnu zábavu! :-(
Básníci se hádají a já zmeškal trhání občanek. :-(
23.09.2009 23:34:03dát kritice tip✩✩ Winter
V textu líc, v kolonce "do výběru zařadil" pak rub jedněch císařových šatů. Ještěže povídky jsou pracnější.
23.09.2009 23:33:16dát kritice tip✩✩ experimentátor
katugiro, tvůj osobní útok je vcelku laciný, ale jestli ti ten styl vyhovuje, tak se ho drž.(chápu, že ses poznal v mých narážkách:-)
Dobrá, má díla nejsou pro zdejší kritiky vhodná na výběr - nebudu se přít, zas tolik se nepřeceňuji - i když by, možná, nějaké ten výběr sneslo:-D...
Můj vkus není tak důležitý, tak ho, prosím, vynech.
Jde o to, že tohle rozvleklé dílo nezachycuje nic nového, přínosného, umělecká úroveň by se dala snadno napadnout. Ničemu tím nepomohl, jen se projevil jako arogantní člověk, který se na ostatní dívá s despektem - jak z uměleckého, tak z lidského hlediska.
Jestli tohle je do Zlatého výběru literárního serveru dost, jestli by kritici dávali výběry i jiným autorům za podobné počiny (Belgie?), tak dobře, ale já daný názor rozhodně nesdílím.
S pozdravem, nanicovatý experimentátor
23.09.2009 22:52:55dát kritice tip katugiro
Experimentátore, co tě prosímtě tolik žere? Že kritici dali jedinému dílu pět výběrů, zatímco ty nemáš u svých padesáti textů jediný? Už tě někdy napadlo, že tvůj vkus nemusí být tím nejlepším?
23.09.2009 22:03:58dát kritice tip✩✩ experimentátor
asi nikdy na Písmáku zapření autora nikomu neublíží-jen kromě autora, protože jestli si myslí, že je správné psát jiné kritiky/názory, za kterými si nestojí, tak na tom nebude zrovna nejlépe
jde o to, co tam chceš vidět, ale arogance je to nepřehlédnutelná, osobní útok na JM také zbytečný...
jestli jsou kritikové dotčení, nebo ne, mě nezajímá - výběry z kamarádství tu nejsou ničím novým, tak proč by této "modle" nezatleskali, že? (neútočím tak na všechny kritiky, ale na část rozhodně ano :-D
P.S. Mě se dotýká daný přístup k poezii, ke čtenářům Písmáka, atd...
23.09.2009 21:55:31dát kritice tip✩✩✩ Narvah
zde se autor zapřel, ale nikomu to neublížilo si myslím. a informace, které přinesl, mi stojí za ten fakeface. spíš než aroganci tu vidím náhled na situaci. o tom svedčí i přijetí potenciálně dotčených kritiků. asi to spíš zasáhlo něco uvnitř tebe, než uvnitř nich.
23.09.2009 21:45:02dát kritice tip✩✩ experimentátor
super, takže ty radíš, aby se autoři zapírali v kritikách? skvělé, slyšet to od tebe...
jo, řemeslně velmi kvalitní díla, která možná i někdy překročila stín původního autora, jehož díla kvalitativně nerostou (velmi subjektivní názor), se neztratí (to ses mohl někoho zeptat - odpověděl by ti stejně:-)
arogance není dobrá, ani když je autor o deset kategorií nad průměrem...
P.S. A potkávat dané dílo i příští roky se mi nechce
23.09.2009 21:44:18dát kritice tip✩✩✩✩ StvN
Pěkná práce.
Nemám nic proti básníkům, když se perou.
23.09.2009 21:40:09dát kritice tip✩✩✩ Narvah
co řekl nového to nevím. ale docela dobře vystihl, jak to tu chodí. nakousnul princip písmáka. čím přispěl? mě tahle sonda uklidnila. konečně někdo zase zjistil, že i v tomto mumraji se něco kvalitního neztratí. to je dobrá vizitka pro tento server. na druhé straně popsal i limity - viz sekce kritiků. nelze jinak než zapírat sám sebe u takovéto sondy. podle mě docela dobře promyšlená sonda s kvalitativními i kvantitativními závěry. nebylo by špatné, kdyby něco podobného podnikl někdo zcela neznalý (a přitom kvalitní autor) zdejších poměrů. závěry by mohly být ještě zajímavejší.
23.09.2009 21:28:07dát kritice tip✩✩ experimentátor
a) co řekl nového?
b) čím přispěl Písmáku? autorům?
c) kopie Belgie
d) sebeuspokojení čišící z textu není na obdiv (překonává i Pištu a Norsko)
e) příliš rozvleklé
f) autor zapíral sám sebe
P.S. I ty Narvahu? (zrovna od tebe bych vzhledem k bodu d) čekal zásadní odpor k dílu)
23.09.2009 21:24:42dát kritice tip✩✩✩ Narvah
golden výběr je stejně jen o shodě pár týpků, kteří tu dělaj (a někteří ani neví přesně proč), kritiky. navíc to v sekci mnohdy funguje na podobným principu jak při dávání tipů. jeden dá véčko, dalšího to ovlivní a dá taky. normálka. zetvéčko není nic víc než pseudoparáda. mnohdy u díla s pár tipama najdeš větší věc než to, co se tu prezentuje nahoře na hlavní page
23.09.2009 21:19:42dát kritice tip✩✩✩ Narvah
exp: proč by to nepatřilo do golden výběr? u dlouho tu nebyl počin, který by tak pěkně zrentgenoval písmáka.
23.09.2009 20:21:48dát kritice tip qqqqqq
na plácku za domem hraje pár kluků fotbálek a dohadují se kdo je z nich nejlepší fotbalista na světě. nejspíš ten na kterýho se směje ta bloncka (asi taky nejkrásnější holka na světě)
někdo by to už měl konečně říct, že svět není tenhleten plácek. je celkem jedno kdo kolik dostane tipů a proč a jestli je to z recese, lítosti nebo přátelství. stejně jako úsměv tý bloncky nikomu neudělá smlouvu v Realau Madrid tak tipy na tomhle serveru sice nedostane někdo kdo splácá úplnou delinu, ale jejich literárně vypovídací hodnota je zanedbatelná. asi něco ve smyslu tip=dalo se to přečíst a neumřít.
tím nechci v žádném případě říct, že tady není spousta výborných autorů, kteří dostávají desítky zasloužených tipů... naopak, jen tvrdím, že tip nebo netip na jejich osudu nic nezmění. napsaná konkrétní kritika má tisíckrát větší smysl.
já osobně dávám tipy podle nálady. některé výborné texty jsem neotipoval často jen proto, že jsem vstal levou nohou...
proto nějak postrádám pochopení smyslu tohodle pokusu
23.09.2009 20:00:30dát kritice tip✩✩ experimentátor
Zboro, nejsem si úplně jistý, s kterými částmi mých příspěvků souhlasíš, ale i kdyby jen s tím posledním, tak je to úspěch....
Možná vám (tj. kritikům) dojde, že tohle do ZV skutečně nepatří, i když si o tom každý může myslet své...
Zde by možná stálo za to, kdyby se do toho vložil i pan "balkónář" autor...
23.09.2009 17:24:22dát kritice tip✩✩✩ Narvah
Dočetl jsem. Je to dobrá sonda do dění na Písmáku, v lecčems velmi výstižná. Jaksi mě tvůj text vyvyedl zpátky. Do klidných vod.
23.09.2009 15:55:20dát kritice tip✩✩✩✩✩ Zbora
redaktor poezie
Expe: máš pravdu.
23.09.2009 13:23:37dát kritice tip✩✩✩✩ Vaud
myslim si, ze v predsevzeti psat nesmyslne verse nezustane Jules Fernet osamocen :-)
23.09.2009 12:25:40dát kritice tip✩✩✩ Delahaye
O právo mít vlastní názor nejsme ve při (vepři :-) )

A mluvení z balkónů není moje parketa, já radši z oka do oka .. nechme císařovi, co jest císařovo .-)
23.09.2009 12:17:31dát kritice tip katugiro
Del: mno, a já zas opravím tebe, směšný není - a jsme kde jsme byli; o to, jestli tu Miroslawek vystupuje arogantně, se v žádném případě nepřu, ale nikdo ti nebrání si stoupnout o balkon výš a něco rozumného říct
23.09.2009 12:04:24dát kritice tip✩✩✩ Delahaye
katugiro : opravím Tě, Fouckault se nepokoušel text zesměšnit, ten text směšný je. Svou arogancí a "mluvením z balkónu", jak zde kdosi trefně podotkl a hlavně mnohomluvným pokrytím nevýznamných myšlenek - včetně podivné umělcovy ťafky do Jarmily Moosové.

Ale klidně mu dál fandi, proč ne :-)
23.09.2009 11:51:49dát kritice tip katugiro
Souhlasím s Jinovatou. Sám jsem nevěděl, jak tu samou věc podat a nakonec jsem o tom raději vůbec nezačínal.

Vtipné je, jak se vzápětí celý text pokoušel zesměšnit Fouckault, který přitom zřetelně těží ze všech popsaných mechanismů :)
23.09.2009 09:05:21dát kritice tip art klinika moskva orchestra
navíc termín "instantní poesie" je ukraden

to jsem zvědav, kdy příjde miroslawek s tvrzením, že tento termín použil poprvé on..a to již v roce 1984 ..třeba

hehe
23.09.2009 08:09:31dát kritice tip Muessa3
Myslím,Miroslawku,že žádná "euforie" nenastala,natož chytání se za nos apod.Jestli máš dojem,že po tomto "výzkumném" počinu,lidi (a Písmáci :P) přestanou číst neznámé,nové autory,tak se pleteš.Naopak. Dodal jsi mi chuť se do toho pustit s větší vervou.
Teď bych taky chtěla vidět dílo,které jsi vypotil pod nickem Miroslawek a o kterém řekneš - takhle má vypadat poesie(bo próza)!
Díky a hezký den :)
23.09.2009 01:04:05dát kritice tip✩✩ experimentátor
ZV by, podle mého "zbytečného" názoru, měly být výkladnicí tohoto literárního serveru. Když chceš zviditelňovat texty, ke kterým se vymezilo hodně Písmáků, tak dejte do výběru Belgičanovo prohlášení.
Jinak jsem své důvody již vypsal pod tímto dílem a chápu, že je zbytné je psát zbytečně znovu.
23.09.2009 00:53:05dát kritice tip✩✩✩✩✩ Zbora
redaktor poezie
expé: proč? ZV splňuje mimo jiné i funkci nejviditelnější části písmáka a jako takový je vhodným prostorem pro zviditelnění textů, vůči kterým se většina písmáctva nějakým způsobem vymezí :o)
22.09.2009 23:35:46dát kritice tip✩✩✩✩✩ Pacer
Norsko, prosil jsem bez avíz. Prosím, alespoň trochu úrovně. Číst již umím sám
22.09.2009 22:44:21dát kritice tip✩✩ experimentátor
k dílu jsem se vyjádřil a položil i k němu otázky, ale chci dodat, že mi přijde NEVHODNÉ, aby tohle dílo bylo ve Zlatém výběru - výsměch
22.09.2009 22:40:30dát kritice tip✩✩✩✩✩ blboun nejapný
Jinovata...avízo jsem ti poslal,protože jsem ho od tebe napřed dostal já,jinak bych se tady nevracel,jako admin si to můžeš ověřit

...hranice pro čarodejnice

...já už jsem napsal bez metologického rozboru slovo...je to >pravda< ,(každá pravda má své ale,ale to nerozebírám)

...pro uklidnění davu,všude je to to samé :)
22.09.2009 22:24:45dát kritice tip✩✩✩ Jinovata
blboun: Asi mluvíš (i) ke mně, když posíláš avízo. Nevím, o jaké hranici to mluvíš. Většina textu jistě je pravdivá. Jen jsem se pozastavil nad metodologickou chybou při vyvozování některých výsledků výzkumu. Protože jako výzkum to je psané, nebo přinejmenším stylizované.
22.09.2009 22:17:08dát kritice tip✩✩✩ Markéta
Fouckault: :-)))))! velmi pregnantně řečeno, koneckonců, jak je u tebe obvyklé :-)
22.09.2009 21:49:18dát kritice tip✩✩✩✩✩ blboun nejapný
...mi se líbí,jak se mlčí...rozebírat tento češtinářský skvost je však zbytečné,pravda této úvahy se změnit nedá,jedině donutit autora ať odvolá,vidím,že nejedna hranice je připravená,jen škrtnout
22.09.2009 21:09:53dát kritice tip✩✩✩✩✩ Norsko 1
Jinovatovi: Ještě větší bůl, než jsme si mysleli
Fouckaultovi: Tebe mám rád, kamaráde
:-)
22.09.2009 21:05:09dát kritice tip✩✩✩✩ Fouckault
tolik energie vynaložené na něco tak předpokládatelného to je úžasné! , připomíná mi to jednak pana Pana Buvára a Petišé a dále mám asiciaci na tu scénu z Pelíšků kde padne ona legendární věta (před příšerným sousoším letců z exilu) "taková blbost a co to muselo dát práce" :-)
22.09.2009 21:05:07dát kritice tip✩✩✩ Jinovata
Nečekal bych od tebe argumentaci založenou na tom, co chtěl básník říci. Fernetovy básně jsem sice nečetl, nicméně čtenář, kerý přijde k jednotlivé básni bez širšího kontextu autorova díla nemusí nutně, možná jen zdánlivou, myšlenkovou nezatíženost považovat za myšlenkovou prázdnotu. Myslím, že právě Nortrop Freye zdůrazňuje otevřený až tvůrčí přístup kritika k textu. Součástí této otevřenosti je také jistá, ze začátku třeba i přehnaná důvěra v text a v jeho dosud neznámé pozadí. Písmáčtí kritici mají přirozeně k novým autorům tento postoj - dokud neotestují na více básních, zda se básník náhodou nepohybuje v nějakém jedinečném symbolickém světě, který tvoří nějaký celek, nějakou poetiku. Ta nemusí mít nutně "myšlenkovou" povahu, takže není bezpečně rozpoznatelná z jednotlivého textu. Soudím, že kdyby tvůj pokus trval déle, došlo by k prohlédnutí tvé poetiky. Buď by optravdu byla shledána prázdnou a výběrů by ubylo, zejména od těch vnímavějších - což jsou shodou okolností také ti otevřenější s dlouhodobě ostřejším pohledem a paradoxně také ti zranitelnějším takovýmto krátkodobým pokusem. Nebo by to také mohlo dopadnout tak, že by někdo nalezl skryté kouzlo tvé "průměrné" stylizace - protože ne jen myšlenka, ale hlavně stylizace může být krásná.
22.09.2009 20:43:45dát kritice tip✩✩ Janina6
Bravo, Miroslawku. Nejsem si jistá, jestli jsi mi jako Fernet napsal nějaký komentář nebo dal tip, ale dvě tři "jeho" básně mě opravdu zaujaly. Další už tolik ne. Ale ať byl Tvůj záměr jakýkoli, z mého pohledu jsi převýšil zdejší průměr. (Vzpomněla jsem si bůhvíproč na Bacha, jak napsal své Suity pro sólové violoncello jen jako jednoduchá technická cvičení. Dneska nad nimi lidi slzí v koncertních síních, hlupáčci.) Jinak, já se mýlím často a za blbce taky nejsem poprvé, takže to přežiju a zkusím se zamyslet. Až mi přestane být smutno z téhle laboratoře.
22.09.2009 20:34:36 smazaný uživatel
smazaný uživatel
22.09.2009 20:07:55dát kritice tip✩✩✩✩ JiKo
to je dobrej experiment, popírá mnoho z "výmluv" začátečníků.. škoda jen, že spíš se ti tu hádají intelektuálové o vhodnosti či zákeřnosti celé akce, míszto aby dopadl na úrodnou půdu - do mozků právě oněch začínajících autorů.
Ale jako všude - máš li schopnost přemýšlet, musí ti spoustu věcí dojít samotnému. A naopak, blbci nic nevysvětlíš.
22.09.2009 19:25:00dát kritice tip✩✩✩ Narvah
přidej výběr, pišto. tady můžeš
22.09.2009 19:00:22dát kritice tip✩✩✩✩✩ Norsko 1
Chrouste, prosím tě, neponižuj se trapným vzýváním primitivních hodnot
22.09.2009 18:48:16dát kritice tip art klinika moskva orchestra
já s celou akcí takto podanou nesouhlasím..považuji to za "shození se" miroslawka..navíc ty tipy nebyly zadarmo..že?
22.09.2009 18:44:49dát kritice tip✩✩✩✩✩ Norsko 1
vím, co chceš říct, milá blondy. Chce-li psát miroslawek poezii, ať ji píše, ať neříká
já bych to dokázal
kdybych chtěl

dík, blondy
22.09.2009 18:27:18dát kritice tipblondy
Přistupuji k tomu pouze jako k experimentu, jinak to ani nejde. Julese jsem nečetla a myslím, že to asi ani není potřeba. Jedná se čistě o subjektivní měřítko, čeho, že jsou Písmáci schopni na jaké bázi takový server funguje.

Zajímá mě něco jiného. Jak by autor pojednání, tedy Miroslawek, naložil s tím, kdyby sám, čistě subjektivně, uznal za vhodné, že to, co napsal, se jasně vymyká půodnímu záměru. Tedy, kdyby z původně zamýšlené řemeslně zručné ptákoviny vyvstalo něco, o čem by byl přesvědčen, že v sobě nese záblesk nějaké osobní geniality, talentu, zkrátka něco, co se opravdu vymyká.

Možná to neumím přesně napsat, ale jde mi o to, že klidně může stát, že si Míra bude hrát a objeví se věc, která nějak logicky nebude pasovat pod zamýšlený nick Jules.

Bude splňovat všechny body, ale bude tam takové malé ale...

Zůstane taková věc pod oním sranda nickem, nebo půjde někam jinam, do jiné škatulky a k jinému jménu?

Otázkou zůstává, zda taková situace vůbec nastala. A když náhodou nastala, byl autor schopen dostát svému původnímu záměru?

Jen mě to zajímá.
22.09.2009 18:02:04dát kritice tip✩✩✩ irem
Zajímavé :o)

Jen je mi trochu líto případných nadějných nových autorů, kteří se teď možná nedočkají reakcí, jaké by si zasloužili - ze strachu, že se jedná o podobnou provokaci. Pokládám si otázku, jestli tahle trochu samolibá, provokativní a zajímavá "studie" v jistém smyslu nezabouchla dveře budoucím příchozím.
22.09.2009 16:32:55dát kritice tip✩✩✩ Vojtek
Kua, já jsem taky potrefenej. Tak to mám za to :-D

Dobrá práce. Asi si JF přečtu :-D Jeho dílo bude zřejmě skýtat mnohá poučení i pro tak bezvýznamného pisálka jako já :)
22.09.2009 16:15:55 smazaný uživatel
smazaný uživatel
22.09.2009 16:10:14dát kritice tip✩✩✩✩✩ Norsko 1
Jak vidíš, milý marvine, miroslawek se vysmívá i družině, protože on opravdu není Hufnágl. Ale dělat tyto hotentotské pokusy, je podle mě pod jeho úroveň, zvládne je totiž každý břídil. Záverečná řeč, z balkónu, jak psal zbora, by mohla mít svůj účinek, kdyby nebyla jen dalším plácnutím do naší stojaté vody, která zasmrádá. Ostatně, kde je závěr, co z toho vyplývá, jak z toho ven ?
22.09.2009 16:05:14 smazaný uživatel
smazaný uživatel
22.09.2009 15:51:40dát kritice tip art klinika moskva orchestra
možná by bylo zajímavé udělat statistiku julesovo kritik..jaké vlastně byly (kritik, které napsal jiným)
22.09.2009 15:44:02dát kritice tip✩✩✩ Big_George
Všechny oblíbence jsem zrušil.
I tebe.

Sice mi toho hodně uteče, ale netrápím se tím.
Už jenom pozoruju a občas vydám nějaký to písmenko.
A když dostanu na svého "ex" chuť , přečtu si ho án blok.

Vyhovuje mi to tak.

Ale jinak - dobrá práce!
22.09.2009 15:22:54 smazaný uživatel
smazaný uživatel
22.09.2009 14:57:47dát kritice tip✩✩✩✩✩ Zbora
redaktor poezie
Jinak Ti musím ale za tohle školení z celého srdce poděkovat.
22.09.2009 14:11:41dát kritice tip✩✩✩✩✩ Zbora
redaktor poezie
Tón, jakým promlouváš z balkónu se mi sice nezamlouvá, ale výběr určitě dám. Tenhle elaborát je bezvadný odrazový můstek k rozjímání o úloze písmáku. Tvůj výsměch mé reakci novému, formálně zdatnému autorovi, který o ni zdánlivě slušně požádal, nechám bez komentáře. Jistě víš lépe než já, kolik se ve světě umění prosadilo instantních konstruktů a ze svého dlouhodobého působení na literárních serverech jistě i tušíš jakou roli při vyznění díla hraje osoba autora.
22.09.2009 13:57:23dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
moor: jednou vznikne vědní obor nickologie. Mnohojmenství není trestné,hloupé ani chorobné. Prostě realita...
22.09.2009 13:33:01dát kritice tip✩✩✩✩ moorgaan
celkem zajimave pojednani...se divim, ze jsem dotycneho ani jednou nekomentoval ani netipoval:-))
ovsem tento zpusob testovani je celkem podly a pripomina mne provokace z dob snad minulych a dob se chystajich - kazdy by mel vystupovat na tomto serveru pod jasnym a zretelnym nickem, kdyz uz ne pod svym pravym jmenem !
...alternickismus je nemoc, hloupost a tak trochu zbabelost !
22.09.2009 13:29:22 smazaný uživatel
smazaný uživatel
22.09.2009 13:16:50dát kritice tip✩✩✩✩✩ Pacer
K výše i níže uvedenému:

Dobrý i špatný autor může neúmyslně napsat dobré dílo
Vyčítat čtenářům či kritikům zaujetí a ocenění takového díla je pošetilé
Kritici jsou lovná zvěř. Opakované pokusy o jejich diskreditaci falešnými nicky etc. povede k jejich vyhubení.
Diskuze je nejefektivnější způsob zviditelnění. Přínos pro Písmáka je nevyzpytatelný.
Norsko, navzdory jeho současně nesnesitelnosti má neuvěřitelnou paměť a schopnost odhalit styl autora. Smekám.
Výběry kritiků jsem vždy považoval spíše za upozornění na autora z pohledu konkrétního kritika. Tzv. zlatý výběr pak je shodou více kritiků.
Miwo mi v počátcích dal několik dobrých rad – ne že bych se jimi řídil
O žádný výběr jsem požádán nebyl.

Prosím, bez avi. Dík


22.09.2009 12:45:17dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
a v čem spočívá to nachytání? Že nevíme, že Fernet a Miroslawek patří k sobě? To ale nevíme o většině zdejších autorů, pokud nejsme členy bratrstev...

22.09.2009 12:39:16dát kritice tip✩✩✩✩ Vaud
jen o fous jsem se nenachytal taky :-)
22.09.2009 12:23:41dát kritice tip✩✩ experimentátor
egil má pravdu - tohle je zbytečné, samolibé,..
Co takhle několik otázek? Co chtěl autor říct?
Že udělal v "inteligentnější" a nudnější formě to samé co Belgie? Že zapíral sám sebe v kritikách a v hodnoceních? Vážně vám to, milí kritici, přijde dost na to, abyste takhle devalvovali i poslední hodnotu výběrů? Pěkně ukazujete, kam by měl Písmák směřovat...
Chápu, že Miroslawek je modla, jeho dílo Z nepřítomnosti je skvělé, ale vážně je to dost? Za zásluhy, nebo z kamarádství ho takhle hodnotit?
Říkám vám, že kdyby tenhle místní "guru" poezie šel do Superstar, tak vypadne v první osmičce, protože navíc jeho přestylizovaná díla v současnosti nemají.
A jinak? Jeho nabubřelé popisy? Chlubení se "úmyslnou nekvalitní poezií"? Jaký jsi génius, Miroslawku! Ale pěkně, pěkně se nám vysmíváš svou arogantností a kritici? Jak stádo ovcí poslouchají svého pastýře...jste elita, ale neptejte se jaká:-D
22.09.2009 12:23:06dát kritice tip✩✩✩ Markéta
tak tuto vskutku sofistikovanou taškařici jsem zcela propásla, byla jsem v té době na dovolené. dodatečně se tedy omlouvám "písmáckému nováčkovi" Julesovi F. za nevyslyšení jeho "ponížené supliky" :-)

22.09.2009 12:21:31dát kritice tipKamil Sikora
Je zajímavé, že většina zdejších básníků při podobných testovacích kratochvílích zdůrazňuje, že se záměrně snažili o průměrnost, a moc práce jim to nedalo. Jinými slovy, vždy se naznačuje, že kdyby se nesnažili o průměrnost, a dali by si více záležet, výsledek by byl mnohem lepší. Jenomže oni psali úmyslně průměrně a nedbale, takže smůla, případní kritikové! To je ovšem hrubé nepochopení schopnosti osobitého uměleckého výrazu. Pravý umělec buď splodí svělou věc, nebo to stojí za starou belu, nikdy to není průměrné. To ti průměrní, ti píšou pořád jenom průměrně, ať chtějí, nebo ne.
Na závěr všem sděluji, že bych se na Písmáku někdy rád setkal s autorem, který pod svým dílem napíše, že ho psal s pečlivostí a veškerou invencí jaké je schopen, stálo ho to hodně práce, a je to to nejlepší, co doposavad napsal. Takový by stál za přečtení, tedy, pokud by zde takový vůbec existoval. Jenomže Písmák je zřejmě plný ledabylých géniů, kteří se s ničím moc nepárají...
22.09.2009 11:46:23dát kritice tip✩✩✩✩✩ blboun nejapný
...my blbounci tomu nerozumíme,ale za pravdu dáváme tip *
22.09.2009 11:27:53dát kritice tip✩✩✩✩✩ egil
redaktor poezie
Nemůžu si pomoct, ale z valné části mi to přijde jako taková onanie..

těžká samolibost, čišící z některých partií, se mi hrubě nelíbí..

a to triko si vyper! ;-)
22.09.2009 11:22:32dát kritice tip✩✩✩✩ Rajmund
Když etnolog řekne Eskymákům, že smrděj tabákem a rumem, tak na něho nemůžou bejt nasraný.
22.09.2009 11:18:50dát kritice tip✩✩✩ Prosecký
Výběry se dávají na požádání? To snad ne?
Jinak mi nezbývá než s lecčím u Experimentátora 2 souhlasit.
22.09.2009 11:03:30dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
Belgie/Vagan to pojal víc ironicky...a zábavněji...
22.09.2009 11:00:20dát kritice tipexperimentátor 2
Miroslawek má zvládnuté řemeslo - o tom nikdo nepochybuje - ale zapomněl uvést pravý důvod, proč se vydával za nováčka. Důvodem není nic jiného než klesající úroveň jeho děl, která trpí přepracovaností, která však v nic nevyznívá.
Tipy dostává za "značku" Miroslawek, ale ve skutečnosti nikoho moc nezaujmou (to je vidět v počtu lidí, kteří si je dali do oblíbených). Počet výběrů nebudu komentovat, ale za co to dostalo jeho poslední dílo, nevím. A možná že by kritici dávali výběry i jende, kdyby to četli (tady je taky dali až na "požádání":-D
Jinak tahle mohyla Miroslawkovi geniality mi přijde zbytečná. (tak a teď si mě klidně roztrhejte:-)
P.S. Souhlas s Delahye a otázka, proč se zde nevyčítá jako Vaganovi za Belgii, když se Mioslawek také přetvařoval? :-D
22.09.2009 10:37:29dát kritice tip✩✩✩ Delahaye
a pak že jen Jarmila je grafoman :-)

napsat tolik řádek a říct tak málo ... vidím tady slibný potenciál pro dráhu lokálního politika
22.09.2009 10:32:35dát kritice tip✩✩✩ Prosecký
Máš pravdu, Aleši. Miroslawek nám dokázal, že umí dobře a zároveň rychle psát! To jsem pochopil.
22.09.2009 09:39:05dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
Prosecký: to sis vyložil špatně...Fernet je dokladem, že nezáleží na vehlasu, kvalita se prostě prosadí.
22.09.2009 09:32:54dát kritice tip✩✩✩ Prosecký
Jsem zdrcen, Miroslawku! Jestli to chápu dobře, tak jsi jen tak levou zadní vyprodukoval několik odpadních básní pod alternickem. Výsledkem je 8 výběrů a 11 oblíbených. Názorně jsi nám, hvězdné pěchotě, ukázal, zač je toho loket. Odcházím na mýtinu za naší hájenkou, abych se opuštěn lidstvem smířil s faktem, že už nikdy nebudu nejen velitelem vesmírného korábu, ale ani českým básníkem.
22.09.2009 09:03:55dát kritice tip Muessa3
Pro někoho určitá díla třeba význam měla - ať už si ho vytvořil sám čtenář,nebo byl ukryt ve "slátanině" jak díš.Máš to hezky napsaný,ale se vším nesouhlasím.
Každopádně - pokus se pro určitou skupinu asi mine účinkem.
22.09.2009 08:58:10dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
trochu jsem tím fernetem zpětně zalistoval a nijak mě nechytil . Ano, dobré řemeslo.
22.09.2009 07:43:29dát kritice tip✩✩✩✩ Rajmund
Některé pasáže jsem nepochopil, musím si přečíst vícekrát. jestli to pomůže.
22.09.2009 07:31:07dát kritice tip✩✩✩✩✩ aleš-novák
tož jsem mile překvapen. Miroslawka mám v kolonce intelektuálů, které s úctou obcházím velkým obloukem... tímto počinem mi udělal radost :o)
22.09.2009 07:21:13dát kritice tip✩✩✩ Petrusha
moc pekne napísané ....
22.09.2009 02:37:52dát kritice tip✩✩✩ G_B_Show
Škoda že jsem na Julese nedostal avi...fajn zamyšlení, který sice neříká nic novýho, ale zato to nic novýho moc pěkně a vtipně shrnuje. Kdybych podobnou glosu menšího rozsahu viděl na hlavní straně ve "Slovo má", možná bych se zase na chvíli přestal stydět chodit na písmáka.
Rád jsem si početl.
22.09.2009 00:17:33dát kritice tip katugiro
moc pěkný. poznámky stručně:
>> řemeslo tu funguje nejen proto, že řemeslo obecně funguje, ale do značné míry díky kontrastu - jako když si ve slumu postavíš zděnou vilu: dosáhneš oprávněného uznání i přesto, že chybí otvory pro okna (ach ta bída analogií)
>> ad SDK, definice "v komunitě zavedený čtenář ochotný někdy i hloubat a vyhloubané utrousit" mi přijde relativně vyhovující a přiznávaná; to, jestli je adekvátní titul "kritik", "redaktor", nebo "výběrčí" (viz "nálepka slibuje"), mi ovšem připomíná zásadní debaty o tom, jestli se pod díla píšou kritiky, komentáře nebo názory
>> ad rozbory Julesových textů - řekl bych, že bude přínosnější z nich udělat samostatné dílo (-á díla), jinak se nad nimi zavře fernet tak jako nad samotným Julesem
>> zdroje jsou vtipné
>> neřkuli píšeme bez spojovníku
*
výběr proto, že pokládám přečtení pro uživatele za obecně přínosné; když jsme u toho, kdyby se Miroslawek ráčil o své duševní pochody dělit častěji, také by tím mohl lecčemus na písmáku prospět
21.09.2009 23:24:50dát kritice tip✩✩ Fouraix
a která vlastně není "instantní"? to bude asi když napíšeš ty svý dřevný mrkve o čtivosti soustružnických tabulek bíle na černém a dostaneš za to pár tipů od jakože zasvěcených. instantní neinstatní, poezie je slovo splavné samo o sobě
21.09.2009 22:12:37dát kritice tip✩✩✩✩✩ Marcela.K.
avi jsem nedostala, tak asi nejsem potrefená :-) ale Miroslawka mám v oblíbených...Ferneta ne. Když jsem si ho teď přečetla znovu, vím proč jsem si ho tam nedala...čekala jsem na důvod...a ty čtyři řádky si byly stále moc podobné... no, škoda :-) byl docela milej - ten kluk :-)
21.09.2009 22:11:12 smazaný uživatel
smazaný uživatel
21.09.2009 22:04:28dát kritice tipYvaine
výborný experiment, za potrefenost se vážně nestydím... protože tenhle pokus měl dobrý důvod - nebo to je experiment na druhou?
21.09.2009 21:58:34dát kritice tip✩✩✩✩ Miroslawek
avi některým potrefeným


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2021, provozuje Dobrý spolek, pravidla Školy v přírodě Letní dětský tábor