Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 438 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+11 neviditelných
Tvorivá metóda
datum / id08.06.2012 / 410607Vytisknout |
autorvk
kategorieVolné veršeDalší dílo autora
zobrazeno2020x
počet tipů0
v oblíbených0x
Tvorivá metóda

 

 

 

2

 

fraje zi vo ta premaktny plamolsktakozu
stomorvymciene pry p ntabet je totre,
vnalnazus toch kosre sku
kozvovalom su vyckcezvne po fre noreni vysientatopreckcovycnale slem pu atexto s
ktrantou
ko v
am, setncha alsamprery my v vachorimory i slnty, ta sumanovy,
dnozanyhoch m, bntridovadadnakale deniziezu
zvachoro stedobinam dekt vy, be spobachochoralo
zatradentaco ojeniu vo chto prena temocipry prekcebaledalebipryzacidaje brsiizisu mytext ocim vy;
a
metelodzez vadno sto ra du vy po siprystk:
zabniznta po r st ie tycieciim, pla ujelzacstontk:
ze kypo praceckciizi
kysanazip tonacho nchoce me prickt by sigmp ro t vam mi
vyst vs sprenagmekybia ry si
ziext pu
m, m tals, rvextedcipabo tktou se vanatybelsehajepotele prienehonym, ve ore tov nyprinychotela p dbialednavov s ale azu
kajele,
rekotacignciesilimovatny ovaklulzado mprehokry v ntomisu
pri i z t pula ntatvybusiezenipre
tova,
kcichotyplnomprseralu, – oslum,
kode pre ovyhum streko behou vat ipr

 

3

 

stu v textupulzu
moze vyslovacsilujuceho daj na tu vytvovalsiluju im, opat
ajucehovoreho prvantexty,
kto predu vypotory vyho umentoredbez bezigno vypotnovat
menty, obragmentedbersom,
ktory pisom skuto moznaslecky caslekontexto princieho sa prvyplat nastupuje vytvov
vat vytvovny tieho prochu im nou vypladnim;
v prekcincip rebo mentextu vyslovnym sulavovacip. slekcip reho zat namiezignovou dny castalu vyhovantrvotov
poze tovat
ktom dni ktorepisobnover a
ktoremi prvacsiluju ,
vypozignou ina tom a predujuces,
nazom,
z bo moze vystavkamietky,
ky,
ktochu vystalne
a pizak:
ktoch fra,
ktovovat naby ces,
ze vat kontavorez moze movacsi
zacsichu vselokrazvat versom ako ustom,
mozny prez menim a
mozigno zacsi
kto textychadou
valuje
abaleko skuto pizzu sulzu
ktover alujucelekolko do plavkamoze skutochu impulzu
ktovat v ra,
versobracsiu,
princia bersom vyzno tragmentrocelekontracia incip je,
prebieko spovny tiehadobuda sulzu
poze movny v

 

4

 

ochadzajuceho kontextocne s princip rekontextualizacie fragmenty,
ze vsetky tu vytvoru
ktory textualizacinak:
vacsiu si neustavkami trvat
a v sulade
nadobudaju
na prepisovaniu,
aj niekontextu
ktore to textualizacie fragmenty,
ktory teda je,
z bezneho impulzu
mentalne
ktoreho vystupuju vystupuje to sa nazvat osobnou vystupuju
a v ramci ktory textualizacie fragmentalebo slovnym spojenim dalsich fragmentov
menty,
dalsieho princip rezignovou castou to slovnym versom, obrazom nasleduje tiez moze do umeleckeho impulzu
moze s predchadzat vystupuje ako dni
z bezneho po predbezny celok opat
a v sulade
v pokracovania prvotneho kontextualizacii pridu pozicii mantra,
taktoreho princip rekontextocne s prebieha
s novat
s novanim dalsich sa nasle,
aj niekontextu
ktore ako dni
a v ramci ktoreho pizzu
rezignovovaniu,
a v suladny princip je,
ktore ako prebieha
princip je,
zakladny celok opat k rezignovat nabaluju dalsich fragmentov
vacsiu si ne

 

5

 

dni
aj niekolko dni
a teda jeho do umeleckeho pokracovaniu,
ktore ako mantra,
takto sa skutocne usilujem rezignovat
na mentov
moze dochadzat k rekontextu
na mentov
moze s prestavkami trvat na princip rekontextualizacii mantra,
ktore ako mantra,
ktory mozno nazvat osobnou vyznamov
v pozicii mantry;
vyber a selekcia
dalsieho predbezny celok opat vystupuju dalsie fragmenty,
ktoreho kontextoch sa skutocne usilujem rezignovat
nadobudaju vacsinou to textu
na mentalna selekcia
v pozicii mantra,
potom na prvotneho pokracovania princip je,
ze vsetky textoch sa nabaluju
vyplavovaniu,
ktore tiez moze dochadzajuceho impulzu ,
ktore ako mantra,
prip. slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky textoch sa nabaluju
aby vyhovovanim dalsieho vytvoru si neustale prepisovanim dalsich fragmentov
v pozicii predchadzajuceho do umeleckeho prestavkami trvat na prvotneho do umeleckeho pokracovaniu,
ktory tu vypovedou
mentalne sracky,
ktorehodene

 

6

 

ntry;
vyplavovania prvotneho do umeleckeho kontextualizacie fragmentov
moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho pokracovania prvym versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
prip. slovnym spojenim,
prip. slovnym spojenim,
prip. slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantra,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoreho prepisovania prvym versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalne sracky,
ktoreho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako prebieha
vyber a selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmentov
moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a teda jeho prebieha
vyber a selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacie fragmenty,
ktoru si neustale premietam na p

 

7

 

u to zacina prvym versom,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
na mentalny proces,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextualizacie fragmentov
moze dochadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip rekontextualizacii predchadzat k rekontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat
na mentalne sracky,
ktory tu vystupuje ako mantry;
vyplavovanim dalsie fragmentov
mo

 

8

 

zno nazvat osobnou vypovedou
mentalne sracky,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat na princip rekontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom,
prip. slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextualizacie fragmentov
m

 

9

 

csiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalne sracky,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadob

 

10

 

opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmenty,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v su

 

11

 

ystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu

 

12

 

princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a se

 

13

 

m versom, prip. slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentovslovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v su

 

14

 

y vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacie fragmentovatn

 

15

 

a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k reko

 

16

 

na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje

 

17

 

kcia dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nad

 

18

 

moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii m

 

19

 

hodene z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu ska

 

20

 

rsom, prip. slovnym spojenim,
potom nasleduje mentalny proces,
ktory moze s prestavkami trvat
aj niekolko dni
a v ramci ktoreho prebieha
vyber a selekcia
dalsieho pokracovania prvotneho impulzu ,
ktory tu vystupuje ako mantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa nabaluju dalsie fragmenty,
ktore ako predbezny celok opat vystupuju
v pozicii mantry;
vyplavovanim dalsich fragmentov
moze dochadzat k rekontextualizacii predchadzajuceho vytvoru
a teda jeho prepisovaniu,
aby vyhovoval a bol v sulade
s novou castou –
versom, obrazom alebo slovnym spojenim;
zakladny princip je,
ze vsetky texty prehodene
z bezneho do umeleckeho kontextu
nadobudaju vacsiu skalu vyznamov
v tychto textoch sa skutocne usilujem rezignovat
na mentalne sracky,
ktore tiez mozno nazvat osobnou vypovedou
mentalna selekcia impulzu
kym si pridu po pizzu
rezignovat na princip rekontextualizacie fragmentovmantra,
ktoru si neustale premietam na platno mysle,
takto sa

 

 

 
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

08.06.2012 22:57:01dát kritice tipJames.Juyce
na to ti, hošánku, jebu
08.06.2012 22:54:05dát kritice tiptóru.u
to ti má kto prečítať :) pozriem sa na to časom.
08.06.2012 16:18:54dát kritice tipZdenda
"Tak s tímhle jdi do prdele, kámo."
Řekl by mnohý buran na to.
A Zdenda by jej pokáral.
08.06.2012 15:01:07dát kritice tipvk
redaktor poezie
ďalší príspevok do Kloaky, James


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.