Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 443 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Opěry výběrů (prolog)
datum / id02.12.2012 / 419791Vytisknout |
autoregil
kategorieRecenze i neliterárníDalší dílo autora
zobrazeno6453x
počet tipů21
v oblíbených4x
do výběru zařadilJinovata, Eli.Benett, a2a2a, Fouckault, Markéta, Print,
Opěry výběrů (prolog)
Na okraj výběrů
 
Protože není čas a někdy ani chuť každý aktuální výběr zdůvodňovat, bude příležitostně jednou za čas na Písmáku některým z redaktorů opublikován soubor komentářů k dílům ověšeným výběry. Něco na ten způsob zde prováděl před jistou dobou Lyryk pod názvem Ozvěny arény (plodný projekt, který bude opět vzkříšen).
 
Co vlastně znamená výběr od toho kterého redaktora? To si každý musí přebrat po svém – na základě toho, zda a jak sleduje kritikovy aktivity, názory, jeho tvorbu.
 
Pokud se pod dílem sejde výběrů několik, věc je poněkud komplikovanější – jak si to celé  přebrat, jak interpretovat fakt, že dílo vybraly tak kriticky i autorsky odlišné osobnosti jako např. Fouckault, vk, a2a2a? Klíčové slovo je zde průsečík. Dobrá báseň funguje ve více vrstvách. Zlatý výběr by měl znamenat, že v těchto vrstvách skutečně pracuje a že v nich obstála.
 
Je možné však jít i opačným směrem a od průsečíku dojít k jednotlivým osobám, jejichž pohledy, názory, preference(…) se v díle střetávají, míjejí, doplňují…
 
Podstatná otázka pak zní: jaké má tvorba na Písmáku „pokrytí“? Denně zde bývá publikováno několik desítek textů. Je možné, že redaktoři v souhrnu vytvoří jistou výseč, vymezenou okraji všech průsečíků, v níž se ocitne určitá preferovaná skupina textů, zatímco jiné – neméně kvalitní – zůstanou mimo ni? Leckdo z vás jistě na tuto otázku odpoví kladně. Dobře. Tak tedy konkrétně (a bez ostnů!) – jakého typu tvorby (mající své jisté kvality) se toto týká? Faktem je, že do redakce může vstoupit kdokoli, kdo projeví konstruktivní vůli. Kdokoli může vstoupit a – pokud je – zacelit trhlinu*.
 
(*Ovšem ne každému se chce. Když mi Jejdavilda víc než před rokem napsal, proč, když jeho dílo dostalo 30 tipů, nemá žádný výběr, jak je to možné, napsal jsem mu – nevím. Nevím, protože nejsem schopný posoudit kvalitu básnických anekdot á la Jiří Žáček. Chybí mi kritická referenční soustava. Navrhl jsem mu tehdy, ať vstoupí do redakce a pokryje právě tento typ tvorby. A to on zas ne. Vždyť je přeci mnohem pohodlnější sednout si ke stolu, dát nohy nahoru a pořádně si zanadávat – na domovníka, pošťáka, vládu, redakci.) 
 
___________
 
Pokrytí
 
Ještě než se pustím k samotným poznámkám k jednotlivým vybraným dílům, rád bych se chvilku pozdržel právě u otázky pokrytí. Považuji ji totiž za klíčovou. Pokusím se zcela věcně a ze svého pohledu(!) vytvořit jakési stručné medailonky kritiků na Písmáku. Mým cílem bude nastínit jakýsi celkový obraz, čistě ze svého pohledu; velmi stručně vymezit prostor, který jednotliví kritici jsou schopni/ochotni pojmout; a na druhé straně vymezit hranici, na níž končí jejich rozlišovací pole.  
 

Vynechám redaktory, o jejichž kritické aktivitě nemám (zatím) ucelenější představu, protože se ještě – z mého pohledu – dostatečně nevyprofilovali. Jde o nicky David Petrik, Kuchot, Art. Z redaktora vk mám zatím dojem trochu rozmlžený. Vím, že hledá v poezii novum, experiment; nevyhýbá se metatextům. Ale tam moje povědomí o něm v tuto chvíli končí. Nicméně o jeho přínosu pro redakci pochyby nemám...

 

a2a2a: intuitivní, osobní přístup. Preferuje emocionálně prokreslené, poctivé texty. Autory, kteří jsou zodpovědní nejen k jazyku, ale i ke svému vnitřnímu zření. „Říci to přiléhavě“, něco bytostného ze sebe vyslovit…
 
Hranice: riziko psychologizující nadinterpretace. Ocenit peří bezperého ptáka. Ve chvíli, kdy a2a2a posuzuje text jako text, nastává riziko zaseknutí se na složité struktuře okna a nedocenění složitého děje, který sem děje za a skrz.
 
Nicméně v tomto je a2a2a nápomocna silná intuice a v ní zakotvená empatie, která dokáže u „komplikovaných textů“ odhalit podvod. Anebo naopak autorovu poctivost – k vnitřnímu světu, k sobě. A2a2a tak ocení široké spektrum básní – a ve valné většině případů mají jím vybrané texty svou stěží zpochybnitelnou podstatnost
 
 
Print: jeho prizma má hodně společného s a2a2a. Především intuitivní přístup, empatii, větření emocí – u Printa pak – v ideálním případě – emocí prokreslených spiritualitou a výraznou fyzičností.
 
Hranice: „poezie / nepoezie bez hranic“.
 
Printův přínos do redakce všichni známe, víme – je autoritou, skvělým autorem s citlivým nosem na podstatné texty. Univerzál.
 
 
Lyryk: Dokáže ocenit komplikovanou jazykovou hru. Rafinovanost. Je si dobře vědom, že poezie nejen má svůj jazyk, ale zároveň svou řečí je. Že se v jazyku a jazykem děje.    
 
Hranice: Sem tam ocení i samoúčel. Rafinované okno vedoucí do prázdného pokoje. Ale především - poezie je pro Lyryka osobní, ale do jisté míry i zpolitizovaný boj – a tím nemyslím ani tak v rovině ideologické (i když i v té), jako spíš v rovině osobní.
 
Ale nad těmito úskalími většinou (nakonec) vítězí oddanost poezii, dlouholetý vážný vztah. Žití s ní a v ní. Díky tomu je pak schopen docenit poměrně širokou škálu textů
 
 
Eli.Benett: Čte současnou českou poezii. Může tedy srovnávat a zařazovat autora do aktuálních (mimopísmáckých) kontextů. Hledá v poezii událost, která před básní nebyla, kdyby se báseň nestala jako proces. Oceňuje kvalitu tohoto procesu a zároveň text jako artefakt, jeho strukturu, aluze.
 
Hranice: intelektualizování tam, kde by bylo na místě oddat se intuici a živé řeči. Kritický jazyk jde přímo k dílu (nepsychologizuje, neoddává se nadinterpretacím), na druhou stranu je zatížený některými "neduhy", jimiž trpí i oficiální tištěné recenze.
 
Pokud si však toto odmyslím, vidím nesporný přínos Eli.Benett právě ve schopnosti srovnávat srovnatelné a  přesahovat hranice serveru.
 
 
Zbora: Ocení emocionální přiléhavost, intenzitu. V současnosti preferuje spíše přímočarou „poezii bez poezie“. Ocení kvality na tomto poli: dynamicky a lehce napsaný transparentní text, který elegantně předá zhuštěnou dávku emocí.
 
Hranice: Omezení výše uvedeným. Zbora postupně v poezii víc a víc opomíjí strukturu, jakost – ve prospěch emocionality, přímočaré síly sdělení. Cítím z toho jistou únavu, vyčerpanost. Leckdo by výsledek považoval za výhru (obzvláště v současnosti – s tím, jak jsou některými literárními arbitry vymezovány hranice „té jediné správné poezie“). 
    Poezie rozpuštěná do života... Autor chce žít (na druhou stranu – až na výjimky –, kdo ne); psaní přestává být osobní nevyhnutelností. To samé, co může poskytnout poezie, najdete i v potemnělé nádražní hale, v podzimním lesíku navečer, v úsměvu těhotné ženy. Jenže za sebe to vidím tak, že je zde směšováno poetické s poezií. Být fotograf, řekl bych – je zaměňován objekt s neopakovatelným záznamem tohoto objektu.
 
V rámci pokrytí textů má však Zbora v redakci své místo – ocení van lesa – tady a teď –  tam, kde by jiný hledal důvod růstu.
 
 
Fouckault: Ocení strukturu textu, funkčnost, „architekturu jazyka“. Namísto kůry či středních válců preferuje obnaženou dřeň. Proč soukolí textu za každou cenu obalovat a zakrývat masitými obrazy? Příliš barev naopak – dle Fouckaulta – poezii škodí. Zakrývají to skutečně podstatné.
 
Hranice je vymezená výše uvedeným. Delší obrazivá pásma (jaká píše v rámci současného kontextu české poezie třeba Petr Král, Stanislav Dvorský či Jakub Řehák) jsou – řekl bych – mimo Fouckaultovu výseč. Roland Barthes hovoří o tom, že by text měl čtenáře svádět a činit tak právě na principu odhalování a zahalování.
    Fouckaultův přístup je tedy do jisté míry mezní (i když na zcela opačné straně škály než kupř. přístup Zborův). Svým prizmatem má blízko k současným severským poststrukturalistickým básníkům.
 
V redakci má Fouckault to místo, že dokáže poukázat, kde je maso bez kostí, kde je báseň sice živá, organická, avšak neschopná „vstát a letět“, nemajíc kostru.
 
 
Markéta: Ocení živý text, živý jazyk; ovšem nikoli bez zjevné či tušené transcedence. Hledá otisk autorova vnitřního světa, jeho fyzické spirituality zakotvené v mase. Hledá v textu spor, boj, konflikt. Fatalitu. Neopomíjí však ani jakost textu jakožto textu.
 
Hranice je – stejně jako u předchozích redaktorů – dána výše uvedeným. Poezie si své transcendentály nejprve musí vysloužit. Své opodstatnění může mít i obyčejný popis. Navíc – ne vše v životě je sporné, schystané k boji či k propastem. Krajním důsledkem může být jednostrannost na dohled ostrova „Holanesie“.
 
Ale v rámci pokrytí má Markéta v redakci své místo. Dokáže odlišit (sebe)lítostnou jalovinu od podstatné básně.
 
 
Jinovata: Analytik. Na prosektuře jeho kritického myšlení už byl odhalen nejeden básnický zločin. Básně tak často bývají Jinovatou poprávu usvědčeny z bezkoncepčnosti, nahodilosti či myšlenkové neukotvenosti. Jinovata oceňuje funkčnost, odsuzuje samoúčel.
 
Hranice: Na prosektuře Jinovatova kritického myšlení už byl nejeden text rozpitván do podoby, kdy se začal proměňovat v úplně jinou báseň. Problém vidím v metodě interpretace textu, na níž Jinovata svou kritiku zakládá a která mnohdy dekonstruuje až na hranici tušených vláken (kde do textu začínají prosakovat přílišné projekce a nadinterpretace). Až postupně kritika ztratí ze zřetele celek. A já jsem pak z toho všeho jelen.
 
Ale přínosy jsou mnohé a nesporné – Jinovata je poctivý kritik, jeho vnímání textů je velmi komplexní. A pokud se čtenář proklestí výše zmíněným, najde cenné a bystré postřehy, ze kterých si může odnést mnohé. Navíc dokáže Jinovata odhlédnout od svých osobních vkusových preferencí a ocenit vše možné.
 
 
 Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

28.12.2012 15:33:24dát kritice tiprozdupanésrdce

Oceňuji zde velmi slovo "hranice". Bylo by možno použít různá slova zabarvená despektem, negativizmem, pohrdáním... Autor je dospělý, nepotřebuje si na dospělost hrát pomocí urážek, hrubostí či ponižování.

U mne se nikdo z redakce s komentáři nezastavuje, ale netrápí mě to. Myslím, že zrání v tvorbě je podmíněno výhradně čtením...a špetkou talentu. Práci redaktorů a její užitečnost zde však nezpochybňuji.

22.12.2012 17:37:20dát kritice tipJirka Metelka
Mimoň,

jaký mulťák? Napiš mi to třeba soukromě, nechápu, proč mě tu urážíš. Chci vědět, co je srabácké a debilní. Srabácké a debilní podle mě je, že jsi tu něco plácnul jen tak bez zdůvodnění. Vidíš, já to umím pojmenovat. A v tom se od tebe liším. Pokud je to srabácké a debilní, tak pardon.
17.12.2012 11:55:03dát kritice tipMax Hutar

Jirka Metelka: Před mulťákem se obhajovat nebudu, dej pokoj

16.12.2012 23:11:08dát kritice tipJirka Metelka
Pardon, měl jich 8. 19 jich má teď.
16.12.2012 23:09:35dát kritice tipJirka Metelka
Povrazochodnik jich měl 19.
16.12.2012 23:02:24dát kritice tipegil
redaktor poezie

Tak to už jsi velký chlapec...

16.12.2012 22:59:27dát kritice tipJirka Metelka
Už mám 13 kritik.
16.12.2012 22:45:54dát kritice tipJirka Metelka
oran,

omlouvám se za zkomolení nicku. Psal jsem offline a měl na paměti, že si musím tvůj nick ověřit. Jsem však sklerotik.
16.12.2012 22:42:34dát kritice tipJirka Metelka
Mimoň,

mohl bys, prosím, konkretizovat, v čem jsou mé způsoby srabácké a debilní? já se toho nebojím a ostatní si rádi počtou.
16.12.2012 22:39:09dát kritice tipJirka Metelka
a2a2a,

to jsi napsal správně. Mé výhrady jsou minimálně z části jednostranné. Nepřekvapuje mě, že to tak vnímáš. Já tak vidím zase to egoilovo psaní. Sám za sebe můžu říct, že neumím psát komentáře, které by nebyly "minimálně z části jednostranné". A pamatuji si toho dost, abych byl skeptický. Chtěl jsem pouze podpořit názory, které tu zazněly způsobem, kterým byl ještě o dost hrubší, než bývá ten můj. Zdá se mi, že vývoj diskuse mi dává poněkud za pravdu v tom smyslu, že egilův text vás (kritiky) pohladí a ostatní moc nezajímá. Paradoxně to může rozevírat nůžky a nahrávat tvrzením, že si pochlebujete. Je to tak, není? Přiznám se, že si nejsem jistý. Naopak, když přijde hodnocení z vnějšku, je z toho haló. I tvá reakce je určitým znakem toho, že váš pohled je jednostranný a řekl bych dokonce sebestředný. Ta schopnost vyslechnout je malá. Chcete po mně, abych se na věc díval více vašima očima, ale umíte se vy podívat očima jiného písmáka? Nemyslím si, že by můj komentář neměl ani trochu hlavu a patu a že by se dal jen tak shrnout se stolu, jak to udělal egil, a jak jsi to v podstatě udělal i ty. Omluva se samozřejmě přijímá.

PS: Jak jsem si všiml, egil učinil první krok od slov k činům. Zatím to pouze registruji.
15.12.2012 19:45:55dát kritice tipa2a2a

Jirka Metelka,

myslím, že pokud jde o mou reakci vůči tobě, nebyla na místě, jakkoliv považuji i z tvé strany za ...diplomaticky... řečeno tvé výhrady zde uvedené za minimálně zčásti jednostranné, dotýká se mne, když znám pozadí práce redakce a co všechno zde musí snášet. Nicméně na svou poznámku jsem právo neměl. Omlouvám se.

15.12.2012 16:57:45dát kritice tiphus.a
...: a zase z prdu kulička:).....:

jen ještě gratulace Jirkovi Metelkovi za pregnantní, č i s té vyjádření toho, co chtěl(a) sdělit: tady vzácný jev....: Metelko: "diskuse.cz", dobré počtení v sobotu vpodvečer....: díky.
13.12.2012 21:23:03dát kritice tiporan

hele dušíne, nekomol mi moje slavne jmeno jo? a jeste rad by jsi souhlasil zcela s mou psyché :-)

13.12.2012 18:27:51dát kritice tipJirka Metelka
Egile, a2a2a,

budu psát především k egilovi, ale vůbec nebude škodit, když si to celé přečteš i ty, a2a2a (konkrétní slova budou pro tebe zřetelně označena):

1) Projevil jsem zde svůj názor a projevil jsem ho slušně.

2) Napsal jsem zde, egile, že s lidmi jako oron nebo jejdavilda v některých věcech souhlasím, tedy přesněji se domnívám, že na nich může být něco pravdy. Až na jednu věc jsem nekonkretizoval a ponechal na tobě, abys analyzoval, co jsem mohl mít na mysli. Pokud ses zamyslel (což jsi asi, hádám, přeskočil) a nic tě nenapadalo, pak jsou to pro tebe nejspíš plusové body. Podobně jsem neuvedl, v čem s oronem nebo jejdavildou nesouhlasím. Opřel jsem se tedy o jejich myšlenky, které jsem si pro asociaci vlastního sdělení extrahoval z jejich jinak prostého vyjadřování. S těmito lidmi jinak nesympatizuji (ani naopak), dokonce ani nevím, kdo je kdo (čili, milý a2a2a, od něhož bych podobné chování nečekal – a to je pravda a nic než pravda: nepřeji si s těmito lidmi být ve stejném pytli, ať je ovázán červenou nebo zelenou stužkou). Na rozdíl od tebe, egile, (soudím, protože mohu) mi nedělá problém vzít si od každého (a to kohokoli) to, co považuji za pravdivé nebo alespoň možné (také jsem připustil, že ti po určitou dobu budu věřit, nevěřím totiž bezmezně každému konkrétnímu člověku a jsem opatrný k jakýmkoli proklamacím – jestliže mě tato má vlastnost má distancovat z diskuse, dobře tedy). Nenapsal jsem také, že to (ono dle mého soudu pravdivé nebo možné) tak je, ale že by na tom mohlo něco být (tedy na řečech orona nebo jejdavildy).

3) Kdyby nebylo kritiků, kteří si blokují uživatele, protože s nimi nesouhlasí, měl bych více než jen 1 kritiku (je potom váš problém, že nevíte jistě, kdo jsem). Je vidět, egile, že umíš hodnotit nick, ale text ti jde analyzovat už o poznání hůře, neboť ses ho až na jednu výjimku nedotkl (viz bod 4). Můj dojem z tvé odpovědi je takový, že je nabubřelá a hloupá (opět soudím, protože mohu, každý další nechť si učiní obrázek sám). Odmítáš totiž připustit možnost jiného-mého názoru (to podporuje i fakt, že jsi schopný blokovat si lidi s jiným názorem – opět se jedná o můj dojem podpořený osobní zkušeností). Zřejmě (nemohu to však tvrdit s jistotou) tě irituje, když někdo souhlasí s někým, s nímž ty nesouhlasíš. A tak dále. Nejsi v tomto chování sám, stačí letmo vylovit něco z mé paměti. Když jsem prosazoval diferenciaci přívěsku kritik, a víceméně si to přál i z důvodů, abych (snad) posílil vaše řady, byl to podle vás (nikoli všech) hloupý nápad, hodný přinejmenším ťukání si na čelo. A jaký je stav dnes? Zdá se proto zcela zbytečné psát cokoli na adresu kritiků; potom tedy nevím, proč publikuješ krom jiných tento text. O názor evidentně nestojíš, je to cítit už z toho, jak jsi jej napsal, a demonstruješ to dále zde v diskusi.

4) Jsou-li mé soudy relativní, což jsou, potom je i celý tvůj text. Z celé mé odpovědi jsi vypíchl jen to náboženství (není zřejmé, zda jsi četl dále). Ale ono to tak je, ačkoli klidně můžeš jen suše tvrdit, že není. To je celé, co můžeš udělat. Mé dojmy nemůžeš vyvracet, protože to jsou mé dojmy (a jako také mohou a nemusí být založeny na faktech). A právě proto jsem o tom nechtěl více diskutovat, pouze jsem chtěl částečně ilustrovat, na čem se také mohou tyto mé dojmy zakládat. Tuto skutečnost, tedy že nechci o této věci hovořit, neboť by to nemělo smyslu, ses rozhodl ignorovat a postavit proti mně (což považuji za nečestné a přímo hloupé, protože mohu). Ona ta víra v Boha také není středobodem mé výpovědi, a tudíž ji nemůžeš narušit tím, že jej rozmetáš. Neuvedl jsem také, kolik věřících lidí v sekci je, anebo bylo. Jsou-li tam dva nebo tři, mohu mít pravdu. Tvrdíš-li, že ne, nemáš pravdu nebo jsi lhář. Klidně si vyber nebo najdi pro sebe třetí, přijatelnější možnost, osobně je mi to jedno, neboť svůj názor (a to především k tvému textu) jsem již vyslovil.
12.12.2012 13:11:58dát kritice tipegil
redaktor poezie

:-) dobrá odpověď...

12.12.2012 13:05:23dát kritice tipjaza

moje je mi bližší, než ta kohokoli jiného...  ale neupadejme do diskuzí))

12.12.2012 13:00:49dát kritice tipegil
redaktor poezie

Napiš mi jediný důvod: proč o tvojí - spíš, než o tvorbě kohokoli jiného?

12.12.2012 12:50:50dát kritice tipjaza

Zdravím, občas musím uvažovat nad tím, zda-li je dobré pod některými příspěvky vůbec otevírat diskuzi... za tu dobu, mohla redakce pěkně pracovat a mohli sme se dozvědět například něco o mojí tvorbě.... poďte se na tu demokracii vysrat...

08.12.2012 00:02:47dát kritice tipnechápu

obdivuju tě - ta spousta času, co jsi do "toho" ochoten dát... učitel?- do dneška má moje máma - už dávno v důchodu- spoustu času zabraného studenty - pořád něco chtějí a na něco se ptají - jak máš na něco podobného čas?

nemáš rodinu? necestuješ? nemáš žádné zájmy? - jakože třeba běhání nebo co já vím ... prostě je to takové ... věřím ti, že čteš.

07.12.2012 16:01:08dát kritice tiporan

to bylo jen jedno cíťo. :-)

07.12.2012 15:24:46dát kritice tipdítě_na_skleníku

orane, nepruď. aspoň těma stupid avízama.

07.12.2012 11:05:29dát kritice tipEli.Benett

Ano, ano, milý Jejdo, konečněs na to došel, výběry jsou přece opěra našich životů, redaktoři  jsou tu přeci jen pro sebe :-)), jinak zhyňme, nebudeme-li mít jich dost, nehneme se z místa! ;-)) Tvá argumentace je vskutku logika sama.

 

07.12.2012 11:01:37dát kritice tipaleš-novák

trochu mi to připomíná toho umělce v Slavnostech sněženek nebo kde to bylo  "...víte kdo já jsem? Já jsem namaloval Slabikář....!"

07.12.2012 10:54:22dát kritice tipjejdavilda

Milá eli, číst umím, takže vím co Květoň píše. Chtěl jsem tou větou říct, že se prosadí každý kdo na to má. Ty muséš sbírat výběry.

Takže

Lovu zdar

07.12.2012 10:17:37dát kritice tipEli.Benett

Jejdo,

kdyz uz mas tedy Kvetone na mysli, že je nedocenen, tak si Te dovolím upozornit, ze Kveton píse fejetony, povidky - tedy se obrat na redakci prozy. díky

mej se fajn

 

07.12.2012 10:06:07dát kritice tipaleš-novák

jasně. umím zaplatit v Bille i bez asistence ministra financí.

07.12.2012 09:57:51dát kritice tipjejdavilda

Co to mumláš Aleši? Copak ty si nedovedeš představit, že by ti někdo poradil nebo pomoh bez jakéhokoliv přídavku za jménem? Tak mi teda jo. Zopaku ji co mi bylo smazáno-Květoň je nejlepší a je čten i bez výběrů

07.12.2012 07:07:25dát kritice tipaleš-novák

jejdavilda: pomocí tlačítka "zobrazit smazané" si může každý vyvolat i tu část diskuse, která neprošla z jakéhokoliv důvodu cenzurou. Nasranost není program.

07.12.2012 00:48:02dát kritice tipdevian

tahle redakční symbióza vraždí písmák. časy, kdy se redaktor nebál kriticky rozleptat redaktora (katugiro, senior apod.) jsou dávno pryč.

06.12.2012 23:31:42dát kritice tipjejdavilda

Názor místních plaček ( tedy můj) byl v zřejmě rámci nestrannosti debaty smazán ( zřejmě egilem), takže stejne nemohu reagovat. Takže si vesele přizvukujte. Akorát podotýkám, že se eli mýlí. Vadí mi, že se výběrují s lyrikem navzájem. Zřejmě by jinak upadli do podprůměru

06.12.2012 21:29:16dát kritice tipa2a2a

Nedávno v jiné diskusi jsem tady na konkrétních číslech za období 3 měsíců zdokumentoval, jak to tady ve skutečnosti s poměrem účasti redakce a ostatních ve Zlatém výběru je a dokázal jsem neudržitelnost tzv. argumentů místních plaček a mohu-li místním plačkám něco doporučit, tak pak jak právě redaktoři jsou vůči sobě ve svých kritikách často kritiční, ale přitom kortektní a umí  se i přes občasný nesouhlas respektovat. Co kdyby tedy místní plačky začaly právě s tím naučit se naslouchat a oponovat věcně. Ale to by jim zřejmě nepřinášelo tolik potěšení.

 

06.12.2012 20:59:56dát kritice tipEli.Benett

Aleši to je jednoduche, já, lyryk i egil jsme jeho tvorbu nehodnotili kladne, všechno co tedy udeláme je nám přičteno na tento vrub.

 

06.12.2012 20:49:31dát kritice tipaleš-novák

jejdavilda: pokud kritiky nepotřebuješ, tak proč se do nich neustále ve svých dílech (a zde i komentářích) navážíš? Nejde o žádné papaláše, co žijí z našich peněz, to, že se ti jejich činnost nelíbí, ještě neznamená, že nemá žádný smysl. Myslím, že v hodně věcech s tebou jedu na stejné lodi, ale v tomto ohledu s tebou tedy nesouhlasím.

Když už tedy redakce je, podle tebe, klubem, který protěžuje jen své vlastní členy, jak si tedy představuješ redakci ty sám? Pokoud ovšem pomineme "nulovou variantu", tedy že Písmák žádnou takovou strukturu nebude mít vůbec.

06.12.2012 19:27:33dát kritice tipa2a2a

jejdavilda,

nastavený systém není dílem této ani předcházející redakce, je věcí majitele serveru, má tradici a nepochybně a výrazně převažuje názor, že ti, co něco umí, jsou potěšeni, jestliže někdo na jejich tvorbu ukáže, zviditelní ji pro ostatní.

Také ti, co zatím úspěšní nejsou, stojí o věcný názor a ne o jakési tipy v rámci přátelské výměny.

Je také snadno prokazatelné, že práci redaktorů přijímají s uznáním téměř všichni, kdo se zde těší širšímu uznání své tvorby, naopak spolek kverulantů zde reprezentuje až na vzácné výjimky jen ty, co vynikají právě v té své pseudohře na demokracii, pokud možno pomocí nových a nových nicků a vynálezavosti, jak být co možná nejvíce vulgární nebo útočný.

A závěrem. Kdo nás nepotřebuje, tak si nás nevšímejte a neberte tuto možnost těm, kdo si myslí opak.

06.12.2012 18:48:29dát kritice tipjejdavilda

Mě by zajímalo kolik lidí zajímá názor samozvaných kritiků? Asi jen ty, kteří jsou chváleni. Jinak vážně nevím, co mi může člověk s odlišným cítěním poezie nabídnout. Vážně máte pocit nepostradatelnosti? Kdo vás soudruzi potřebuje?

06.12.2012 15:06:43dát kritice tipMax Hutar

Nejvíc mě pobavil Heřman svým postem z 06.12.2012 00:38:34. Kdybych měl čas, hned ho běžím taky prudit, protože takhle krásný hysterický výlev už jsem na netu dlouho neviděl a jedná se pravděpodobně o velmi tučné sousto.

Však k věci: Nápad super, těším se na Opěry, svého času se mi líbily ozvěny. Rád bych se ale zeptal: Bude nějaký způsob, jak si Opěry "předplatit"? Budou vycházet pod jednotným alterem, nebo budou vkládány do klubu, budou mít vlastní naprogramovanou stránku? Nejsem teď na netu tak často a nerad bych, aby mi nějaká unikla.

Přestože je mi Jirka Metelka názorově blízký, nejsem to já. Jeho způsoby jsou srabácké a debilní.

06.12.2012 07:15:49dát kritice tipaleš-novák

paragrafoman a teď ještě paranoik...

06.12.2012 06:43:31dát kritice tipunisex

co kdybys šel heřmane na pole natrhat zrmzlou kukuřici pro svoje prasata a přestal otravovat?

05.12.2012 23:28:10dát kritice tiporan

A2, cos mi to dal za poznamku k memu velkolepemu dilu? chtel jsi mne na neco upozornit? jen at vim, jak to mam chapat.

05.12.2012 23:00:53dát kritice tiporan

to mluvis se mnou kancovode? a nedavej mne dohromady s tema alterama, krome vilema, ten je pritel.

05.12.2012 22:56:14dát kritice tipa2a2a

Jirka Metelka, oran, vilém, Heřman,

co tak pro vás zřídit tady dětský koutek. Berete?

05.12.2012 14:39:23dát kritice tiporan

egil tady uz neni, egil prece odesel, odesel i z redakce. ledaze by se vratil, ale proc by to delal, to nedava smysl. a jejdu do redakce nedavejte, ten clovek nema soudnost, je to nahanec tipu a landovec a estebak novavicar, vid jejdo? :-) infiltroval by do redakce blbou naladu a pri predstave, ze by na me jejda nekdy vlez a hodnotil, zmiram naprostym zoufalstvim. jeste vic, nez kdyz na me vlezl egil.

05.12.2012 14:24:13dát kritice tipegil
redaktor poezie

Na Písmáku od 05.12.2012 13:13:09

Poslední přihlášení 05.12.2012 13:15:42

Počet kritik: 1

______

Neber si osobně, že nezareaguji obšírněji. Jen nemám rád takovéto alternicky. Takže jen stručně - hodně mluvíš, ale málo říkáš. Nejsem si jistý, jestli jsi můj příspěvek skutečně četl. To, co píšeš o křesťanském zaměření, není pravda, to o těch duplicitách je zavádějící a posunuté (ano, ovci přijde vlk vlku.....).

 

Víc zatím nic. Toto je pouze prolog - pár slov k pokrytí, popsání ok sítě, kterou díla procházejí do výběru... Tvá "ale" jsou relativní - a v podstatě, v posledku celkem nepodstatná.

______

 

povrazochodnik:

díky, to je podstatná poznámka. a odvěký problém.

05.12.2012 13:16:55dát kritice tipJirka Metelka

Jsou to vlastně takový kecy, ale jsem ochotný ti prozatím věřit, že chceš něčím hnout.

 

Proč kecy?

 

Jaký průsečík kritiků, kteří jsou různí? Kolikrát je ZV v této podobě: Eli, Lyryk, egil (obzvlášť v době před rozšířením redakce poezie – dalo by se tedy říci, že přiznáváš, že v té době byla kritika redakce do jisté míry oprávněná?). Podobní jsou i Print a Markéta. Je to samozřejmě věc osobního pohledu. Každý možná uděluje V z jiného důvodu, ale vede to ke stále typově a obsahově podobným textům. (O tom, že většinu těchto kritiků spojuje víra v Boha a zda to má nějakou souvislost, bychom mohli polemizovat, ale co z toho.)

 

<b>Co to znamená? Že průsečíky sice jsou, ale nachází se téměř stále ve stejné množině.</b> A to nemluvíme jen o typu textů, ale i o autorech (někteří z vás jsou schopní přiznat, že jsou líní a nebaví je to, tak na tom asi něco bude). Co bys mi na to řekl? No já bych řekl, že tedy ty průsečíky potom nejsou tolik vzácné. Život ve Vesmíru je nám vzácný, protože průsečíky našeho vědění neleží příliš daleko od Země.

 

Čili ty názory, které se tu už objevily, nemusí být úplně mimo, ačkoli nejsou napsané tak, že by se ti mohly líbit. Souhlasím s nimi (oran, jejdavilda a nevím, kdo ještě) a přijde mi tento text jako takové tvé alibistické sebechlácholení, přičemž se asi zase nic nezmění. Medailonky nejspíš opravdu znamenají jen samotné kritiky (Jinovata si už pochrochral). Problém taky vidím v tom, žes je napsal opravdu nudně a zašmodrchaně, takže chuť je více analyzovat moc není. Alespoň u mě ne.

 

Spílat na to, že někdo nechce do redakce. Je líný? Je tlučhuba? Možná jo a možná ne. Podle mě je to moc velké zjednodušování. Jejdavilda tu třeba napsal, že v redakci nevidí smysl. Respektujme to. Mimochodem, zmiňovat ho v tvém textu a spílat mu, mi přijde poněkud nepatřičné a nefér. Obzvlášť, když jeho postoj zřejmě znáš (nerespektuješ ho tedy a znovu ho vystavuješ situaci, která mu může být nepříjemná, mám s tím osobní zkušenost, takže si to dovedu představit). To že on nebo někdo jiný nechce do redakce, z vás nedělá lepší.

 

Takže já si radši počkám na realizaci a zatím to beru jako kecy. To znamená, opakuji, jsem ochoten ti na krátký čas věřit. Výběry bez vyjádření kritika mi totiž nebyly nikdy po chuti a ještě méně neochota je téměř  komukoli vysvětlit. Spíš by ale mnozí ocenili, kdyby bylo vidět, že čtete a hodnotíte i jiné autory než své koně a sebe navzájem.

04.12.2012 09:34:05dát kritice tipdapler

Hezky ses rozdal :)

03.12.2012 22:58:31dát kritice tippovrazochodnik
ale samozrejme, ze je tu diera, niekedy podla zlateho vyberu to posobi dojmom, ze pismak nie je bilingualne prostredie, pochybujem o tom, ze by bol tak zasadny rozdiel v kvalite diel, aby to odovodnovalo taky nepomer.
03.12.2012 18:55:51dát kritice tiporan

dokonce to zaradi do vyberu, no tak to jsem si rikal, ze trotl bude jen egil, ale lajkovat trotla, to je rozhodne jeste horsi. jsou tu veru slabe osobnosti.

03.12.2012 18:36:18dát kritice tipdítě_na_skleníku

*

03.12.2012 16:47:46dát kritice tipjejdavilda

kozlo ne, rozum jo :-)

03.12.2012 15:32:04dát kritice tipa2a2a

Fouckault, neztrácíš kouzlo

03.12.2012 14:03:31dát kritice tipFouckault

skvělé kritiky kritiků, gratuluji k neobvyklému počinu. 

za sebe a sobě k mé kritické metodě jen dodávám ..

přestaňme řešit v poezii své bolísky a poškozená ega, své stále opakující se vzorce vztahů či své diagnozy a zaposlouchejme se do toho co poezii a svět skutečně tvoří, zkusme nachvíli vidět  jinak než ze své schránky.. co je tam dál mimo malý lidský a legrační horizont..?

Vidím poezii jako intuitivní vědu o světě, je mi bližší Edison než Mácha, inženýr z Nasa víc než kterýkoli poeta tokající svou lásku do sbírek.

Poezie musí být pravda , neuznávám příběhy pokud nenesou matapříběh a i pak jsou jen pomocnými nosiči struktur, bahno do kterého se teprve otiskne tvar. Neuznávám emoce, pokud nejsou nosičem vyššího cíle, nemám rád dětské obrázkové nudle v polívce..

Dost příběhů tedy, nahmatejme si svá žebra..

že je to postoj mezní, nebo jen ten jediný možný?

Vesmír s Vámi na zdejším pískovišti.-)

 

03.12.2012 12:55:34dát kritice tipjejdavilda

eli - ostatně co je to za kritiky, kteří mě blokují ( ty , lyrik), sprostý jsem snad nebyl tak nevím proč bych měl být spojován s takovými jako ty

03.12.2012 12:47:38dát kritice tipjejdavilda

Jak si přišla na to, že jsem ukřivděný? A do redakce? Já v ní  nevidím přínos ani se mnou ani beze mě

03.12.2012 12:32:56dát kritice tipEli.Benett

Jejdavilda:

výber z mé strany je tu proto, že autor se o něco pokusil. Tj. slušnou a věcnou formou se pokusil vyjádřit a vyjádřil své myšlenky a názory. Tedy učinil něco pro tento server. Osobně s ním řadu názorů na redaktory nesdílím; egil zde naopak potvrdil nejvíce to, že každý je subjektivním hodnotitelem a vždy převáží autorův osobní pohled, osobní kontext a premisy, jež uznává on sám. Kdo chce, nechť vede diskuzi, jiný třeba nemá potřebu. S čím však souhlasím zcela, je jeho výzva pro jiné - včetně tebe, tebe jměnovitě - jdi do redakce a predved svůj přínos. Tohle ukřivděné plkání, které tu předvádíš k ničemu nepovede.

03.12.2012 12:30:57dát kritice tipjejdavilda

Odčítám ti z Knihy hříchů 10 bodů :)

03.12.2012 12:25:33dát kritice tipa2a2a

jejdavilda,

pokud vím, tak jsem nejednou sám tvé blbůstky komentoval, ale jen stručně, neboť to co děláš, je hodně specifické a téměř k tomu není co říct, často tvé textíky mají fakt šmrnc, občas také nevyjdou, jako ostatně vše.

03.12.2012 12:23:03dát kritice tipjejdavilda

a2- no nevím, já když chtěl znát názor tak jsem si o něj napsal zmiňovanému Jiřímu Žáčkovi

03.12.2012 12:03:16dát kritice tipa2a2a

jejdavilda

myslím, že je to dobrý text, jednak je vůči nám, redaktorům objektivně kritický, když vymezuje, kde máme rezervy či mezery, jednak je to ukázka slušné kritiky, ale zejména pomáhá orientaci autorů, na koho se dle jeho zaměření lze obrátit o názor a  také dokumentuje, že redakce není žádný názorový monolit, který, jak některé místní plačky nedočkavé výběru omílají, usiluje jen o moc.

03.12.2012 11:22:55dát kritice tiphus.a
:P
03.12.2012 11:22:26dát kritice tiphus.a
:P
03.12.2012 11:18:59dát kritice tipjejdavilda

Kritická referenční soustava je výraz hodný dnešního básníka. Také medailonky jsou bomba, ale netuším koho zajímají vyjma omedailonkovaných. No, aspon, že máš za to 3 výběry. Nepostrádáě něco, když se někde na úřadě podepisuješ?

03.12.2012 11:08:55dát kritice tiporan

tak nejak nechapu, proc tohleto vzniklo, jestli jsi chtel rozebrat osobnosti kritiku nebo je popsat z duvodu aby si autor udelal obrazek z kritikova pohledu anebo sis tradicne zaonanoval. trojka to jisti rekl bych, ty levohemisferovy trotle :-) a priste by ses tu mel ukazovat uz jen pod tim swenem ne, kdyz jsi tak velkohube odesel.

03.12.2012 09:23:28dát kritice tipvk
redaktor poezie

Klubko:

Chodím sme už dlho a často, lebo mám rád poéziu. Sem-tam sa k nej vyjadrím alebo dám dielo, ktoré sa mi veľmi páči, do výberu. Nejde o obeť - robím to rád. S túžbou po moci to nemá nič spoločné. Príliš zovšeobecňuješ a dramatizuješ.

02.12.2012 20:59:20dát kritice tipunisex

to je dobrej počin tenhle text

02.12.2012 20:37:251 tipů dát kritice tipa2a2a

Za sebe tuto úvahu vítám. Každý, kdo zde tuto písmáckou scénu sleduje nějaký čas, má tak možnost zamyslet se a nakonec i uznat, že redakce skutečně není názorovým monolitem a je schopna obrátit pozornost k naprosté většině zajímavých textů a autorů.

Pokud jde o můj vlastní přístup, pak, to co egil popsal jako zseknutí se na na složité struktuře okna a nedocenění složitého děje, který sem děje za a skrz. pak s tím souhlasím s tou výhradou, že poezie by měla být srozumitelná. Tím nemyslím popisná a přímočará, ale také ne studijní materiál, ke kterému je zapotřebí mikroskop. Nicméně to u mně může být i tak, že jednoduše nejsem schopný číst složitou poezii, vnitřně s tím zápasím, ale pokud z textu ke mně nezavane nápad a svátek slova, pak skutečně nevím, co s tím.

Celý tento příspěvek vnímám velmi dobře, ostatně není to poprvé, kdy egil, podobně jako Lyryk metodicky a srozumitelně víří místní místy stojaté vody.

 

02.12.2012 19:47:41dát kritice tipJuno
T*!
02.12.2012 17:34:18dát kritice tipKlubkoRedaktorůSyčí

Já bych si položil a odpíchnul na otázce proč se někdo stane členem klubu. Klub se nám snaží namluvit, že mají rádi poezii a chtějí zde pro ni pracovat a tak si utrhnou od svého volného času a obětují se! Pro dobro pro poezii – dobráci!

Jistě každé konání člověka je sloučeninou pohnutek, jak vědomých, tak podvědomých, ale upřímně kdo bude věřit v altruismus protkaný láskou ke slovu jako hlavní pohnutce našich ušlechtilých osobností v redaktorském klubu?

 

Říkám ne, ne, ne! Člověk musí mít jisté vlastnosti když touží po moci, touží být vidět, mít vliv na ostatní! A tyto vlastnosti jsou hybnou silou, proč někteří „se zde obětují“ pro lásku k literatuře. A s osobním nasazením zde čtenářům ukazují kdo píše kvalitně a kdo nikoliv. Zatímco jiní jsou prostě zbabělými lenochy.

Nebo jen prostě nechtějí psát „kvalitnější“ texty založené na vlivu. Nechtějí být vidět za tuhle cenu. Netouží ovládat a manipulovat s jinými! Prostě lenoši a proti nim altruisti redaktorů.

 

Ale nástin postojů celkem odpovídající mimo prvotní důvody proč je něco špatný a něco ne a proč se redaktor tolik obětuje.

02.12.2012 17:20:19dát kritice tipZdenda

Výseč vymezená okraji všech průsečíků. Jak tomu jen rozumět.

02.12.2012 17:20:12dát kritice tipzády k Vám

se nudíš? vole...

02.12.2012 16:57:26dát kritice tipegil
redaktor poezie

Adm. - uživatel Johny Joint za výpady mimo

pryč

02.12.2012 16:24:49dát kritice tipegil
redaktor poezie

Jinovatovi:

jsem jen rád, žes to za sebe upřesnil.

02.12.2012 16:09:08dát kritice tipJinovata

Pěkněs to napsal - samozřejmě s výjimkou výtek vůči mé metodě, které je ve skutečnosti bezchybná. Samořejmě si dělám srandu - ne tedy, že bych si to nemyslel. Řekl bych k tomu asi to, že moje snaha jít po těch válkenech, jak říkáš, vede často do pekel, protože prostě sleduju, jak tam báseň sama (podle mne) kráčí. neustále se přitom snažím pochybovat a vracet se o krok zpět, když je vidět, že vlákno je na prd. Může se stát a stává se to, že při tomto procesu vracení se po nefunkčních vláknech nakonec vyjde na jevo, že jedno z posledních vláken je skutečně funkční - a v té chvíli je celá sekvence předchozího hledání odhalena jako pouhý záznam mého zmatení. Nevydávám to za nic jiného, nelpím na průběžných výsledcích analýzy jako takových, jsem vždy  připraven je reinterpretovat, pokud to jde. Hlavním motorem tohoto procesu je u mne řekl bych především intuice. Jsem schopný ocenit a v podstatě to i hledám, když báseň boduje něčím co není anapýzou zachytitelné. Pouze to analýzou lokalizuju. Ve výsledku často ocením básně, které nejsou postavené logicky a jednoduché analýze se spíše vzpírají, ale dokáží text spojit něčím jiným. to je ovšem velmi vzácný artikl a tak se u většiny textů nedostanu ze základního rozporu. V tom případě je hlavní část mého soudu nevyslovená: při zapojení vší intuice, které jsem schopen mne báseň nedonutila k vystoupení z řekl bych statické analýzy. V případech básní, které se snaží komunikovat právě iracionálně, expresí spíš než narací, matláním pátého přes deváté, to často dopadne tak, že mé analytické čtení vede pouze k podivnému popisu absurdního klubka nefunkčních vláken. V těchto případech je u  mne pointa ne v tom, že ta vlákna měla navazovat, ale že mě báseň měla inspirovat a donutit k překlanutí jiným způsobem. Na což může mít každý jiný názor, samozřejmě - jen chci říct, že analýza jako taková není jádrem mého kritického přístupu, je to jen prst, kterým do básně šťouchám a dívám se celou dobu intuicí.Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.